Phát biểu của thường trực huyện ủy tại đại hội đoàn thanh niên huyện phiên thứ nhất 2017 2022

3 720 9
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 15:19

BÀI PHÁT BIỂUtại ĐH Đoàn huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 – 2022(Phiên thứ nhất)Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội Các đồng chí đại biểu Đại hội Kính thưa các đồng chí đại biểu kháchThực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hôm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tiến hành Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thay mặt Huyện uỷ tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách, các đại biểu về dự Đại hội Chúc các đồng chí mạnh khoẻ hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội, 1 BÀI PHÁT BIỂU ĐH Đoàn huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 20172022 (Phiên thứ nhất) Kính thưa: - Đoàn chủ tịch Đại hội ! - Các đồng chí đại biểu Đại hội ! - Kính thưa đồng chí đại biểu khách! Thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hôm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tiến hành Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 20172022 Thay mặt Huyện uỷ xin chào mừng đồng chí đại biểu khách, đại biểu dự Đại hội ! Chúc đồng chí mạnh khoẻ hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội, Kính thưa Đại hội, Chiều hôm nay, Đại hội ĐTNCS Hồ Chí Minh huyện tiến hành Đại hội phiên thứ Đại hội tiến hành công việc: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thưĐại hội; quán triệt nội quy, quy chế đại hội Đại hội nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đoàn phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 Đoàn chủ tịch trình bày, vui mừng, phấn khởi trước kết mà tuổi trẻ huyện nhà đạt nhiệm kỳ qua Tôi mong muốn hy vọng nhiệm kỳ tới tuổi trẻ huyện nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị Đại hội đoàn khoá XXI đề Về đánh giá kết đạt được, tồn tại, hạn chế định hướng công tác đoàn, phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ tới Thường trực Huyện uỷ phát biểu vào buổi sáng ngày mai Tại phiên họp ngày hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ, xin phát biểu số ý kiến sau: Kính thưa Đại hội ! Thực Thông tri số 09- TT/HU, ngày 20/10/2016 Ban Thường vụ Huyện uỷ tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng Đại hội ĐTNCS Hồ Chí Minh cấp nhiệm kỳ 20172022 Kế hoạch đạo Đại hội Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trong thời gian qua, Ban Thường vụ huyện đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ huyện uỷ ban hành văn đạo Chủ động xây dựng kế hoạch Đại hội đạo Đại hội tổ chức sở Đoàn Tổ chức Đại hội điểm khối để rút kinh nghiệm chung Các TCCS Đoàn tích cực tham mưu chủ động tiến hành Đại hội theo kế hoạch Đại hội Đoàn sở thành công tốt đẹp, đơn vị bầu Ban Chấp hành khoá mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, có cấu hợp lý theo hướng dẫn cấp trên, đơn vị bầu thiếu, bầu thêm Sau Đại hội tổ chức đoàn sở phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc Cùng với trình đạo Đại hội đoàn sở, Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ động chuẩn bị nội dung công việc để tiến hành Đại hội cấp huyện theo kế hoạch đề Các đồng chí chủ động xây dựng dự thảo báo cáo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội; xây dựng Đề án nhân Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh chủ chốt cách nghiêm túc, quy trình, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trước trình Đại hội thảo luận định Nhìn chung, với khối lượng công việc nhiều điều kiện phải tiếp tục triển khai nhiệm vụ khác, song Ban Thường vụ Huyện đoàn cố gắng tập trung chuẩn bị để Đại hội diễn theo đạo Ban Thường vụ Huyện uỷ, Tỉnh đoàn Thay mặt Huyện uỷ, ghi nhận biểu dương cố gắng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn khoá 20 Để đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện khoá XX diễn thành công, đề nghị với Đại hội thực tốt số nội dung sau: - Thứ nhất, Đại biểu dự Đại hội: Đề nghị đồng chí quán triệt, thực nghiêm túc nội quy, quy chế Đại hội suốt thời gian đại hội diễn ra, đảm bảo đại hội trang trọng, nghiêm túc, thành công tốt đẹp Theo quy định, bầu Ban Chấp hành có số dư, vậy, trình thảo luận Đề án nhân Ban Chấp hành đề nghị đồng chí nghiên cứu kỹ, dân chủ thảo luận, bầu tập trung (không phải bầu thêm), đủ số lượng, cấu, lựa chọn đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, lực vào Ban Chấp hành khoá 21 đủ sức lãnh đạo công tác Đoàn phong trào thiếu nhi điều kiện Đảng nhân dân huyện nhà tập trung thực nhiệm vụ trị lớn như: xây dựng huyện trọng điểm phát triển công nghiệp, hoàn thành huyện nông nông mới, phát triển đô thị Việc bầu Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải đảm bảo theo số lượng phân bổ cấp trên, lựa chọn đồng chí thực tiêu biểu cho tuổi trẻ huyện nhà dự đại hội cấp - Thứ hai, Đoàn Chủ tịch Đại hội: Tiếp tục đạo làm tốt nội dung Đại hội, phân công nhiệm vụ cho tiểu ban để giúp Đại hội diễn an toàn, hoàn thành tất nội dung, phần việc Đại hội Với truyền thống quyê hương anh hùng, tin tưởng tuổi trẻ huyện nhà phát huy tốt tinh thần sáng tạo, xung kích tình nguyện, tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXI Cuối cùng, kính chúc đồng chí đại biểu khách quý, đồng chí đại biểu dự Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc Chúc Đại hội thành công tốt đẹp 3 Xin trân trọng cảm ơn ! ... Đại hội tổ chức đoàn sở phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc Cùng với trình đạo Đại. .. Ban Thường vụ Huyện đoàn cố gắng tập trung chuẩn bị để Đại hội diễn theo đạo Ban Thường vụ Huyện uỷ, Tỉnh đoàn Thay mặt Huyện uỷ, ghi nhận biểu dương cố gắng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn. .. bầu Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải đảm bảo theo số lượng phân bổ cấp trên, lựa chọn đồng chí thực tiêu biểu cho tuổi trẻ huyện nhà dự đại hội cấp - Thứ hai, Đoàn Chủ tịch Đại hội:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát biểu của thường trực huyện ủy tại đại hội đoàn thanh niên huyện phiên thứ nhất 2017 2022, Phát biểu của thường trực huyện ủy tại đại hội đoàn thanh niên huyện phiên thứ nhất 2017 2022, Phát biểu của thường trực huyện ủy tại đại hội đoàn thanh niên huyện phiên thứ nhất 2017 2022

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay