Ngân hàng đề tin học lớp 4

19 304 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 15:09

Ngân hàng đề tin học lớp 4, các câu hỏi soạn đầy đủ trong chương trính sách giáo khoa môn tin học lớp 4, thích hợp để các bạn lấy làm tài liệu ôn học sinh giúp cho việc ra đề được thuận tiện hơn. chúc các bạn thành công Chương Câu 1: Các chương trình thông tin quan trọng máy vi tính thường lưu đâu? a) Đĩa cứng b) Đĩa CD c) USB d) Thiết bị nhớ Flash Câu 2: Em xếp thiết bị lưu trữ theo thứ tự tăng dần (lưu trữ -> lưu trữ nhiều)? a) Đĩa cứng -> đĩa CD -> USB b) USB -> đĩa CD -> đĩa cứng c) Đĩa CD -> USB -> đĩa cứng d) USB -> đĩa cứng Câu 3: Chiếc máy tính điện tử có tên gì? a) Computer b) Monitor c) Eniac d) Mouse Câu 4: Khi nhập phép tính tổng số 79 21 thông tin vào là? a) 79; 100 b) 79; 21 c) 100 d) 79 Câu 5: Máy vi tính có khả gì? a) Làm việc nhanh b) Làm việc xác c) Thân thiện với người d) Làm việc nhanh, xác thân thiện với người Câu 6: Máy tính giúp người xử lí thông tin nào? a) Văn bản, âm thanh, hình ảnh b) Văn c) Âm d) Hình ảnh Câu 7: Máy tính giúp người việc gì? a) Học tập b) Học tập, giải trí liên lạc với bạn bè c) Giải trí d) Liên lạc Câu 8: Máy tính điện tử Eniac nặng khoảng bao nhiêu? a) Nặng khoản 26 b) Nặng khoản 28 c) Nặng khoản 27 d) Nặng khoản 29 Câu 9: Máy tính ngày tiến máy tính nào? a) Nhỏ gọn, tính toán nhanh hơn, tiêu tốt điện hơn, giá thành rẻ giao tiếp thân thiện với người b) Nhỏ gọn nhanh tiêu tốn nhiều điện c) Nặng tiêu tốn điện d) Giá thành ngày rẻ tiêu tốn nhiều điện Câu 10: Bàn phím máy tính dùng để làm gì? a) Gõ văn dạng chữ b) Nhập thông liệu tin vào máy tính c) Gõ văn dạng số d) Đưa thông tin Câu 11: Bộ phần máy vi tính giúp hiển thị kết quả? a) Bàn phím b) Thân máy c) Màn hình d) Chuột máy tính Câu 12: Bộ phần quan trọng máy vi tính? a) Bàn phím b) Chuột máy tính c) Màn hình d) Thân máy Câu 13: Chuột máy tính dùng để làm gì? a) Giúp điều khiển máy tính nhanh chóng thuận tiện b) Giúp nhập thông tin vào máy tính c) Giúp hiển thị kết d) Giúp máy tính xử lí tính toán Câu 14: Đĩa cứng máy vi tính lắp đặt đâu? a) Lắp đặt hình máy tính b) Lắp đặt thân máy c) Lắp đặt bàn phím máy tính d) Lắp đặt chuột máy tính Câu 15: Đĩa CD bị hỏng trường hợp sau? a) Bị xước b) Bám bụi c) Bị xước, bám bụi bị cong vênh d) Bị công vênh Chương Câu 1: Trong phần mềm Paint để vẽ hình tròn, hình vuông, đường thẳng nằm ngang đường thằng đứng em kết hợp nhấn giữ phím nào? a) Phím Shift b) Phím Alt c) Phím Tab d) Phím Ctrl Câu 2: Trong phần mềm Paint sử dụng công cụ vẽ hình E-líp có kiểu vẽ? a) Vẽ đường Biên b) Vẽ đường biên tô màu bên c) Chỉ tô màu bên d) Vẽ đường Biên, Vẽ đường biên tô màu bên trong, tô màu bên Câu 3: Trong phần mềm Paint, sử dụng công cụ suốt có tác dụng gì? a) Khi chép di chuyển phần hình phía bị che khuất b) Để tranh thêm sinh động c) Khi chép di chuyển hình phần hình phía không bị che khuất d) Thao tác đơn giản Câu 4: Trong số công cụ sau, em nhóm công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật, hình vuông? a) Nhóm công cụ b) Nhóm công cụ c) Nhóm công cụ d) Nhóm công cụ Câu 5: Em chi công cụ cọ vẽ phần mềm Paint? a) Công cụ b) Công cụ c) Công cụ d) Công cụ Câu 6: Trong phần mềm Paint để lấy lại màu trước vẽ em bấm tổ hợp phím gì? a) Ctrl + Z b) Ctrl + Alt c) Ctrl + Shift d) Ctrl + Enter Câu 7: Em công cụ chép màu phần mềm Paint? a) Công cụ b) Công cụ c) Công cụ d) Công cụ Câu 8: Trong phần mềm Paint mặc định hộp màu có ô màu? a) Có 26 ô màu b) Có 27 ô màu c) Có 28 ô màu d) Có 29 ô màu Câu 9: Trong phần mềm Paint XP để tăng độ đậm nhạc màu ô màu em thực hiện? a) Nháy chuột vào ô màu hộp màu => Tùy chỉnh độ đậm nhạc màu b) Chọn công cụ chép màu => Sao chép độ đậm nhạc màu khác tranh vẽ c) Không tùy chỉnh độ đậm nhạc ô màu họp màu d) Nháp đúp chuột vào ô màu hộp màu => Tùy chỉnh độ đậm nhạc màu Câu 10: Trong phần mềm Paint XP để phóng to công cụ tẩy em bấm tổ hợp phím? a) Ctrl / b) Ctrl c) Ctrl + d) Ctrl * Câu 11: Để mở tệp hình vẽ có sẵn máy vi tính phần mềm Paint em thực hiện? a) Nháy chuột phải vào file tệp hình vẽ => Edit b) Nháy chuột phải vào file tệp hình vẽ => Chọn Properties c) Nháy chuột vào file tệp hình vẽ => Chọn Open With => Chọn phần mềm Paint d) Nháy chuột phải vào file tệp hình vẽ => Chọn Open With => Chọn phần mềm Paint Câu 12: Trong phần mềm Paint XP có kiểu vẽ hình chữ nhật? a) Có kiểu b) Có kiểu c) Có kiểu d) Có kiểu Câu 13: Trong phần mềm Paint để lưu hình vẽ em bấm tổ hợp phím? a) Ctrl + Z b) Ctrl + S c) Ctrl + F d) Ctrl + M Câu 14: Trong phần mềm Paint để để chép hình em kết hợp với nhấn giữ phím gì? a) Phím Tab b) Phím Shift c) Phím Ctrl d) Phím Alt Câu 15: Em biểu tượng suốt phần mềm Paint XP? a) Công cụ b) Công cụ c) Công cụ d) Công cụ Câu 16: Em chi công cụ bút chì phần mềm Paint? a) Công cụ b) Công cụ c) Công cụ d) Công cụ Chương Câu 1: Trong soạn thảo văn gõ phím 10 ngón tay có tác dụng gì? a) Gõ nhanh xác b) Gõ nhanh c) Gõ xác d) Tiết kiệm thời gian Câu 2: Trong khu vực bàn phím có hàng phím? a) Có hàng phím b) Có hàng phím c) Có hàng phím d) Có hàng phím Câu 3: Mục Student phần mềm Luyện gõ Mario dùng để làm gì? a) Dùng để chọn tập gõ b) Dùng để thoát khỏi phần mềm Mario c) Dùng để nhập thông tin học sinh d) Để luyện tập tiếp Câu 4: Trong phần mềm luyện gõ Mario Chọn mục Lessons => All Keyboard để làm gì? a) Dùng để chọn tập gõ b) Dùng để thoát khỏi phần mềm Mario c) Dùng để nhập thông tin học sinh d) Luyện tập gõ toàn bàn phím Câu 5: Trong phần mềm luyện gõ Mario Chọn mục File => Quit để làm gì? a) Dùng để thoát khỏi phần mềm Mario b) Dùng để chọn tập gõ c) Dùng để nhập thông tin học sinh d) Luyện tập gõ toàn bàn phím Chương Câu 1: Em chọn nút lệnh hướng dẫn sử dụng chương trình học toán 4? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 2: Em chọn nút lệnh thoát khỏi dạng toán làm phần mềm học toán 4? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 3: Khu rừng nhiệt đới phần mềm "Khám phá khu rừng nhiệt đới" có tầng sinh thái? a) Có tầng sinh thái b) Có tầng sinh thái c) Có tầng sinh thái d) Có tầng sinh thái Câu 4: Em cần thực công việc trò chơi "Khám phá khu rừng nhiệt đới"? a) Đưa vật rừng vào vị trí để vui đón ánh sáng Mặt Trời b) Đưa vật vào vị trí trước trời sáng c) Trước trời sáng phải đưa vật vào vị trí để hoàn thành trò chơi d) Đưa vật rừng vào vị trí để ngủ qua đêm trước trời sáng Câu 5: Khi chơi với phần mềm "Khám phá khu rừng nhiệt đới", em sẽ? a) Hiểu ý nghĩa việc cần bào vệ thiên nhiên, nhận biết hình dạng số loài thú luyện tập cách nháy chuột nhanh, xác b) Luyện tập cách nháy chuột nhanh, xác c) Yêu môi trường sống xung quanh d) Hiểu ý nghĩa việc cần bào vệ thiên nhiên Câu 6: Trong môn thể thao golf, với lỗ golf, người chơi cần phải làm gì? a) Dùng gậy đưa bóng nhỏ vào lỗ golf với thời gian nhanh b) Dùng gậy đưa bóng nhỏ vào lỗ golf với lần đánh bóng c) Dùng gậy đưa bóng nhỏ vào lỗ golf trước trời tối d) Dùng gậy đưa bóng nhỏ vào lỗ golf trước hết Câu 7: Phần mềm golf cho phép người chơi? a) Người chơi b) Người chơi c) Người chơi d) Người chơi Câu 8: Khi chuẩn bị đánh bóng trò chơi golf, người chơi cần ý điều gì? a) Cần đánh thật mạnh để bóng xa b) Đánh nhẹ để bóng từ từ c) Tùy thuộc vào thực tế bóng xa hay gần lỗ điều kiện sân để đánh bóng hợp lí d) Dùng gậy đánh bóng cho hợp lí Câu 9: Em chọn nút lệnh xem thông tin tác giả phần mềm học toán 4? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 10: Trong phần mềm học toán em điểm cho phép tính em hoàn thành? a) điểm b) điểm c) điểm d) điểm Câu 11: Trong phần mềm học toán em làm phép tính dạng xuất thông báo “Có muốn tiếp tục làm dạng hay không” ? a) tập b) tập c) tập d) tập Câu 12: Em chọn nút lệnh làm lại phép tính từ đầu phần mềm học toán 4? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Chương Câu 1: Trong phần mềm Word muốn thẳng lề trái cho đoạn văn em bấm tổ hợp phím nào? a) Ctrl + L b) Ctrl + E c) Ctrl + J d) Ctrl + R Câu 2: Trong phần mềm Word muốn thẳng lề phải cho đoạn văn em bấm tổ hợp phím nào? a) Ctrl + L b) Ctrl + R c) Ctrl + J d) Ctrl + E Câu 3: Trong phần mềm Word muốn cho đoạn văn em bấm tổ hợp phím nào? a) Ctrl + L b) Ctrl + J c) Ctrl + E d) Ctrl + R Câu 4: Trong phần mềm Word muốn thẳng hai lề cho đoạn văn em bấm tổ hợp phím nào? a) Ctrl + L b) Ctrl + E c) Ctrl + R d) Ctrl + J Câu 5: Hai phím Shift nằm hàng phím bàn phím? a) Hàng phím số b) Hàng phím c) Hàng phím d) Hàng phím sở Câu 6: Trong soạn thảo văn muốn quay lại thao tác trước em sử dụng nhấn giữ tổ hợp phím nào? a) Ctrl + X b) Alt + Z c) Alt + X d) Ctrl + Z Câu 7: Em nút lệnh thẳng lề phải phần mềm soạn thảo văn Word 2003? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 8: Nút lệnh chọn phông chữ phần mềm soạn thảo văn Word 2003 nút lệnh sau đây? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 9: Cặp nút lệnh dùng để chép văn phần mềm Word 2003? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 10: Trong soạn thảo văn Word 2003 để định dạng chữ đậm em nháy chuột vào nút lệnh sau đây? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 11: Trong soạn thảo văn Word 2003 để thẳng lề trái cho văn em nháy chuột vào nút lệnh sau đây? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 12: Trong soạn thảo văn Word 2003 để cho văn em nháy chuột vào nút lệnh sau đây? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 13: Trong soạn thảo văn Word 2003 để thẳng lề cho văn em nháy chuột vào nút lệnh sau đây? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 14: Nút lệnh chọn cỡ chữ phần mềm soạn thảo văn Word 2003 nút lệnh sau đây? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 15: Thực bôi đen toàn văn phần mềm Word em bấm tổ hợp phím? a) Ctrl + X b) Alt + Z c) Alt + X d) Ctrl + A Câu 16: Thực thay đổi cỡ chữ to phần mềm Word em bấm tổ hợp phím? a) Ctrl + ] b) Alt + [ c) Alt + X d) Ctrl + A Câu 17: Thực thay đổi cỡ chữ nhỏ phần mềm Word em bấm tổ hợp phím? a) Ctrl + ] b) Ctrl + [ c) Alt + X d) Ctrl + A Câu 18: Trong soạn thảo văn Word 2003 để định dạng chữ in nghiêng em nháy chuột vào nút lệnh sau đây? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Chương Câu 1: Câu lệnh Repeat [ fd 100 rt 72] vẽ hình phần mềm Msw Logo? a) Hình ngũ giác gốc quay 100 độ b) Hình ngũ giác có độ dài cạnh 100 bước c) Hình lục giác d) Hình tứ giác Câu 2: Lệnh PenUp phần mềm Msw Logo có hành động gì? a) Rùa hình b) Hạ bút c) Rùa ẩn d) Nhấc bút Câu 3: Lệnh PenDown phần mềm Msw Logo có hành động gì? a) Hạ bút b) Rùa hình c) Rùa ẩn d) Nhấc bút Câu 4: Lệnh HideTurtle phần mềm Msw Logo có hành động gì? a) Hạ bút b) Rùa ẩn c) Rùa hình d) Xóa toàn sân chơi rùa Câu 5: Lệnh Bye phần mềm Msw Logo có hành động gì? a) Xóa câu lệnh b) Rùa ẩn c) Thoát khỏi phần mềm d) Thoát câu lệnh Câu 6: Lệnh ShowTurtle phần mềm Msw Logo có hành động gì? a) Xóa câu lệnh b) Rùa ẩn c) Thoát khỏi phần mềm d) Rùa hình Câu 7: Lệnh ForwarD phần mềm Msw Logo có hành động gì? a) Rùa tiến phía trước b) Rùa dừng lại c) Rùa quay trái d) Rùa quay vị trí xuất phát Câu 8: Sử dụng lệnh Wait 240 lệnh để rùa dừng lại giây? a) Dừng lại giây b) Dừng lại giây c) Dừng lại giây d) Dừng lại giây Câu 9: Muốn thay đổi màu bút phần mềm Msw Logo em thực hiện? a) Chọn lệnh Set => PenColor b) Chọn lệnh Set => ScreenColor c) Chọn lệnh Set => PenSize d) Chọn lệnh Set => FloodColor Câu 10: Để chơi nhạc phần mềm Emcore em nhấn phím gì? a) Phím Alt b) Phím Space Bar c) Phím Enter d) Phím Shift Câu 11: Lệnh Home phần mềm Msw Logo dùng để đưa Rùa? a Về vị trí xuất phát (ở sân chơi, đầu hướng lên trên) b Về vị trí xuẩt phát, xoá toàn sân chơi c Đi phía trước d Quay sang phải Câu 12: Trong phần mềm Msw Logo, muốn rùa quay phải 90 độ em dùng lệnh gì? a) Bk 90 b) RT 90 c) LT 90 d) FD 90 Câu 13: Lệnh CS phần mềm Msw Logo dùng để đưa Rùa? a) Về vị trí xuất phát (ở sân chơi, đầu hướng lên trên) b) Đi trước c) Về vị trí xuất phát, xoá toàn sân chơi d) Quay sang trái Câu 14: Trong phần mềm Msw Logo muốn rùa ẩn em dùng lệnh nào? a) HOME b) CS c) ST d) HT Câu 15: Trong phần mềm Msw Logo, muốn rùa quay trái 90 độ em dùng lệnh gì? a) LT 90 b) Bk 90 c) RT 90 d) FD 90 Câu 16: Phần mềm Msw Logo có thể? a) Vẽ hình b) Vẽ hình, viết chữ, làm tính chơi nhạc c)Viết chữ làm tính d) Chơi nhạc Câu 17: Màn hình làm việc phần mềm Msw Logo chia làm phần? a) Phần b) Phần c) phần d) Phần Câu 18: Lệnh FD 100 phần mềm Msw Logo có tác dụng gì? a) Quay phải 100 độ b) Quay trái 100 độ c) Lùi sau 100 bước d) Đi thẳng trước 100 bước Câu 19: Lệnh BK 100 phần mềm Msw Logo có tác dụng gì? a) Lùi sau 100 bước b) Quay trái 100 độ c) Quay phải 100 độ d) Đi thẳng trước 100 bước Câu 20: Lệnh PU phần mềm Msw Logo có tác dụng gì? a) Nhấc bút b) Hạ bút c) Rùa ẩn d) Rùa hình Câu 21: Lệnh PD phần mềm Msw Logo có tác dụng gì? a) Nhấc bút b) Hạ bút c) Rùa ẩn d) Rùa hình Câu 22: Lệnh ST phần mềm Msw Logo có tác dụng gì? a) Nhấc bút b) Hạ bút c) Rùa ẩn d) Rùa hình Câu 23: Nếu muốn nhập lại dòng lệnh có ngăn gõ lệnh viết, em thực hiện? a) Gõ lại dòng lệnh b) Nháy chuột phải vào dòng lệnh c) Nháy chuột vào dòng lệnh ngăn gõ lệnh d) Nháy đúp chuột vào dòng lệnh Câu 24: Trong phần mềm Msw Logo lệnh Wait có tác dụng gì? a) Rùa tạm dừng b) Thoát khỏi phần mềm c) Rùa quay góc cho trước d) Rùa thực tiến phía trước Câu 25: Lệnh HT đứng trước câu lệnh vẽ hình phần mềm Msw Logo có tác dụng gì? a) Ẩn Rùa b) Rùa ẩn vẽ hình nhanh c) Hình vẽ nhanh d) Thoát khỏi phần mềm Câu 25: Câu lệnh Repeat phần mềm Msw Logo có ý nghĩa? a) Ẩn Rùa b) Câu lệnh Repeat c) Câu lệnh lặp d) Thoát khỏi phần mềm Câu 26: Câu lệnh Repeat [ fd 100 rt 60] vẽ hình phần mềm Msw Logo? a) Hình ngũ giác gốc quay 100 độ b) Hình ngũ giác có độ dài cạnh 100 bước c) Hình lục giác có độ dài cạnh 100 bước d) Hình tứ giác có độ dài cạnh 100 bước Câu 27: Câu lệnh Repeat [ fd 100 rt 120] vẽ hình phần mềm Msw Logo? a) Hình ngũ giác gốc quay 100 độ b) Hình ngũ giác có độ dài cạnh 100 bước c) Hình lục giác có độ dài cạnh 100 bước d) Hình tam giác có độ dài cạnh 100 bước Chương Câu 1: Phần mềm Encore giúp em tập đánh đàn qua bàn phím máy tính nhờ hình ảnh bàn phím đàn? a) Oóc Gan b) Guitar c) Đàn Tranh d) Oóc Gan Guitar Câu 2: Em nhấn phím để chơi nhạc mở phần mềm Encore? a) Phím Enter b) Phím cách(Spacebar) c) Phím F2 d) Phím Shift ... Gõ xác d) Tiết kiệm thời gian Câu 2: Trong khu vực bàn phím có hàng phím? a) Có hàng phím b) Có hàng phím c) Có hàng phím d) Có hàng phím Câu 3: Mục Student phần mềm Luyện gõ Mario dùng để làm... Dùng để chọn tập gõ c) Dùng để nhập thông tin học sinh d) Luyện tập gõ toàn bàn phím Chương Câu 1: Em chọn nút lệnh hướng dẫn sử dụng chương trình học toán 4? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh... cho hợp lí Câu 9: Em chọn nút lệnh xem thông tin tác giả phần mềm học toán 4? a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Nút lệnh Câu 10: Trong phần mềm học toán em điểm cho phép tính em hoàn thành?
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề tin học lớp 4, Ngân hàng đề tin học lớp 4, Ngân hàng đề tin học lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay