Bài phát biểu của lãnh đạo huyện ủy tại Đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh huyện nhiệm kỳ 2017 2022

5 1,394 28
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 14:56

BÀI PHÁT BIỂUtại ĐH Đoàn huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 2022Kính thưa Đoàn Chủ tịch,Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,Thưa Đại hội,Hôm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 20172022. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi huyện nhà trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; đồng thời đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên toàn huyện. Về dự Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí đại biểu khách quý, các đại biểu dự Đại hội; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 20172022 thành công tốt đẹp BÀI PHÁT BIỂU ĐH Đoàn huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Kính thưa Đoàn Chủ tịch, Kính thưa vị đại biểu, vị khách quý, Thưa Đại hội, Hôm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022 Đại hộinhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình kết hoạt động công tác Đoàn phong trào thanh, thiếu nhi huyện nhà nhiệm kỳ vừa qua; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực nhiệm kỳ tới; đồng thời đợt sinh hoạt trị rộng khắp đoàn viên, niên toàn huyện Về dự Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng huyện, chào mừng Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí đại biểu khách quý, đại biểu dự Đại hội; chúc đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc Chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Duy Tiên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp ! Thưa toàn thể đồng chí, Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tin tưởng khẳng định vai trò to lớn niên: “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên” Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn dân tộc, Người dặn: “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam từ có Đảng, Đảng ta quan tâm tin tưởng niên; định hướng, bồi dưỡng giáo dục niên; tạo môi trường để niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành Dưới cờ vinh quang Đảng, niên lực lượng xung kích cách mạng, tiên phong đầu mang trí tuệ, sức trẻ, tình nguyện hiến dâng cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Đâu cần niên có, đâu khó có niên” Cùng với tuổi trẻ nước, kế thừa phát huy truyền thống quý báu niên thời đại Hồ Chí Minh, tuổi trẻ huyện nêu cao tinh thần yêu nước, hăng hái tiên phong lĩnh vực Trong thực tiễn hoạt động xuất nhiều niên tiên tiến, nhiều tổ chức đoàn xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống anh hùng cách mạng quê hương 2 Thưa toàn thể đồng chí, Qua theo dõi công tác đoàn phong trào thanh, thiếu niên nghe Dự thảo Báo cáo Ban Châp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ XX trình Đại hội, phấn khởi nhiệm qua, lãnh đạo BCH Đảng huyện, đạo, hướng dẫn Tỉnh đoàn, phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện ban ngành, đoàn thể, đặc biệt đoàn kết nỗ lực vươn lên cán bộ, đoàn viên niên; công tác Đoàn phong trào thiếu niên huyện nhà giành nhiều kết quả, bật là: Các phong trào hành động “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp”…, tiêu biểu Chương trình “Tuổi trẻ … chung tay xây dựng nông thôn mới” tạo nhiều dấu ấn đậm nét với nhiều công trình, phần việc niên; vận động niên xung kích mặt trận phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tham gia thực chương trình giảm nghèo Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo … thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, góp phần quan trọng vào thực thắng lợi nhiệm vụ trị huyện nhà, vừa khẳng định vai trò xung kích đoàn niên Công tác xây dựng tổ chức Đoàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng trọng, bước vào nề nếp ngày hiệu hơn, tỷ lệ tập hợp đoàn viên niên đạt 60%; bồi dưỡng, giới thiệu cho kết nạp 634 đoàn viên ưu tú vào Đảng, chiếm 78,5% so với tổng số đảng viên kết nạp Đảng huyện Mặt trận đoàn kết, tập hợp niên mở rộng, công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh việc chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng quan tâm; đội ngũ cán đoàn ngày trưởng thành, trở thành nguồn cán kế cận cấp ủy Đảng, quyền đoàn thể cấp Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, biểu dương ghi nhận thành tích xuất sắc công tác Đoàn phong trào thiếu nhi huyện nhà nhiệm kỳ vừa qua Thưa toàn thể đồng chí, Bên cạnh thành tích, kết đạt được, cần nghiêm túc nhìn nhận rằng, công tác đoàn phong trào thiếu nhi hạn chế là: nội dung phương thức hoạt động số sở Đoàn chậm đổi mới; số tổ chức sở đoàn thiếu tính chủ động đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán đoàn để có điều kiện thử thách công hiến, trưởng thành; việc giáo dục lý tưởng cách mạng, hoài bão cho niên chưa sâu sắc; phong trào niên phát triển không đồng đều; có phận niên chưa chịu khó lao động, học tập, rèn luyện, cá biệt có niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sa vào loại tệ nạn xã hội, sống thiếu trách nhiệm với người mình… Đây vấn đề cần xã hội quan tâm, tổ chức Đoàn có trách nhiệm lớn Thưa toàn thể đồng chí, Nghị Đại hội XII Đảng xác định: “Đổi nội dung, phương thức giáo dục trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp pháp luật cho hệ trẻ Có chế sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi cho hệ trẻ, học tập, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực Khuyến khích, cổ vũ niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ đại Phát huy vai trò hệ trẻ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc…” Đây vừa yêu cầu cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, đồng thời điều kiện, môi trường thuận lợi để niên thể tài năng, sức trẻ, cống hiến cho quê hương, đất nước Tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 nêu Báo cáo trình Đại hội, báo cáo tham luận đại biểu dự Đại hội, đặc biệt ý kiến phát biểu đạo đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm số nội dung để Đại hội thảo luận: Một là, cấp Đoàn cần đặc biệt coi trọng làm tốt công tác giáo dục trị, tư tưởng đoàn viên, niên, xây dựng niên có lĩnh trị, trình độ, trí tuệ, sức sáng tạo, xác định rõ trách nhiệm nhiệm vụ xây dựng đất nước, xây dựng quê hương Các tổ chức đoàn huyện cần chủ động nắm dự báo tình hình tư tưởng niên; chủ động, tích cực đổi nội dung phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trọng tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa, lịch sử Đảng dân tộc Việt Nam nói chung, lịch sử Đảng huyện nói riêng cho đoàn viên, niên Tổ chức thực thật tốt Chỉ thị số 05- CT/TW Bộ Chính trị “Học tập làm theo gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xứng đáng với tổ chức mang tên Bác Hai là, khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện tầng lớp niên huyện, động viên niên đầu thực nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị Hoạt động cấp đoàn phải bám sát vào nghị đoàn cấp nhiệm vụ trị địa phương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Tập trung đa dạng hóa hình thức hoạt động cho phù hợp, tạo sức lôi niên tích cực tham gia vào phong trào hành động cách mạng, tham gia thực nhiệm vụ trị địa phương thông qua vận động, phong trào Đảng, Nhà nước Đoàn 4 Ba là, tập trung đạo thực thắng lợi 10 tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp xác định Báo cáo trị trình Đại hội, trọng tâm tổ chức thực có hiệu phong trào hành động “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp” Vì vậy, tổ chức sở Đoàn đoàn viên phải tích cực tham gia thực nhiệm vụ trị địa phương như: công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự Tích cực tham gia thực vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phòng trào, vận động ngành, cấp hệ thống trị Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức sở Đoàn chất lượng đội ngũ cán để đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt phong trào niên, thực đội dự bị tin cậy Đảng Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp niên nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tránh phô trương, hình thức, hành hóa công tác Đoàn Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng trị - tư tưởng tính tiên phong, gương mẫu Chủ động, tích cực tham mưu với cấp uỷ đảng, quyền việc triển khai hoạt động niên, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích đáng đoàn viên, niên Tổ chức tốt hoạt động giáo dục rèn luyện em thiếu niên nhi đồng, nêu gương tốt cho em noi theo hướng em phấn đấu trở thành đoàn viên niên ưu tú, công dân có ích cho đất nước Thông qua phong trào hành động cách mạng Đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục kết nạp vào Đảng, bồi dưỡng, rèn luyện nguồn cán cho hệ thống trị… Thưa toàn thể đồng chí, Trong Đại hội phiên thứ nhất, Đại hội dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn bầu BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện khoá XXI gồm 25 đồng chí bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kết thể đoàn kết, trí Đại hội Đại hội đặt trọn niềm tin vào đồng chí Đây vinh dự nhiệm vụ lớn lao mà cán bộ, đoàn viên, niên huyện tin tưởng giao phó Tôi tin BCH, Ban Thường vụ Huyện đoàn khoá XXI thực hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, mang khả năng, trí tuệ để lãnh đạo thực thắng lợi Nghị Đại hội lần thứ XXI đề Kính thưa toàn thể đồng chí, Với truyền thống 86 năm xây dựng trưởng thành; với thành tích đạt được, tin tưởng chắn rằng, công tác Đoàn phong trào thiếu nhi huyện nhà có bước phát triển mới, góp phần Đảng nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trị đề Nhân Đại hội này, đề nghị cấp ủy Đảng, quyền, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục dành quan tâm, tạo điều kiện nhiều tuổi trẻ, chăm lo, xây dựng đội hậu bị Đảng ngày phát triển số lượng, nâng cao chất lượng, thực trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích thực thắng lợi công đổi đất nước Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng huyện, trân trọng cảm ơn quan tâm lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phong trào, hoạt động hệ trẻ, mong tiếp tục đón nhận quan tâm lãnh đạo, đạo, giúp đỡ nhiều thời gian tới đồng chí Cuối cùng, xin kính chúc đồng chí đại biểu khách quý, đồng chí đại biểu dự Đại hội toàn thể đồng chí đoàn viên, niên sức khoẻ, hạnh phúc Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! ... BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện khoá XXI gồm 25 đồng chí bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kết thể đoàn kết, trí Đại hội Đại hội đặt trọn niềm tin vào đồng chí. .. đồng chí, Qua theo dõi công tác đoàn phong trào thanh, thiếu niên nghe Dự thảo Báo cáo Ban Châp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ XX trình Đại hội, phấn khởi nhiệm qua, lãnh. .. trọng cảm ơn quan tâm lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phong trào, hoạt động hệ trẻ, mong tiếp tục đón nhận quan tâm lãnh đạo, đạo, giúp đỡ nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài phát biểu của lãnh đạo huyện ủy tại Đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh huyện nhiệm kỳ 2017 2022, Bài phát biểu của lãnh đạo huyện ủy tại Đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh huyện nhiệm kỳ 2017 2022, Bài phát biểu của lãnh đạo huyện ủy tại Đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh huyện nhiệm kỳ 2017 2022

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay