Tập lưu đề kiểm tra (THPT Quảng Khê)

10 214 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 12:28

Ngày soạn: 05102014Ngày giảng: ..................................Tiết 1,2:ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌCA. Mục tiêu bài học1. Kiến thứcNhững bộ phận hợp thành, tiến trình phát triển của văn học Việt Nam và tư tưởng, tình cảm của người Việt Nam trong văn học.2. Kĩ năng Nhận diện được nền văn học dân tộc, nêu được các thời kì lớn và các giai đoạn cụ thể trong các thời kì phát triển của văn học dân tộc.3. Thái độ: Tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc qua văn học.B. Phương tiện thực hiện.Sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức kĩ năng.C. Phương pháp dạy học.Dạy học theo hướng tích hợp phương pháp thảo luận nhóm, sơ đồ, hỏi đáp.D. Tiến trình lên lớp.1. Ổn định tổ chức:10A3: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kiểm tra bài cũ:(Kiểm tra khái quát hiểu biết của HS về văn học nói chung và văn học Việt Nam nói riêng).3. Bài mới: Hoạt động của GV HSNội dungGV: Hãy cho biết những bộ phận hợp thành của nền VHVN?HS: VHVN có hai bộ phận: + VHDG+ VH viết → cùng phát triển song song và luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.GV: Nhìn một cách tổng quát VH viết Việt Nam được chia làm mấy thời kỳ lớn?HS: trả lời 3 thời kì lớn:+ VHVN từ TK X hết TK XIX (VH trung đại)+ VHVN từ TK XX CMT81945(VH hiện đại)+ VHVN từ 1945 hết TK XX (VH hiện đại)1. Văn học dân gian VHDG là sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động. Thể loại: Thần thoại, sử thi… Đặc trưng: Tính truyền miệng, tính tập thể và sự gắn với các sinh hoạt trong đời sống cộng đồng.2. Văn học viết Tác giả: cá nhân Chữ viết: + Chữ Hán. + Chữ Nôm. + Chữ Quốc ngữ. Hệ thống thể loại của VH viết:+ TK XXIX:Chữ Hán: văn xuôi tự sự (truyện kí, văn chính luận, tiểu thuyết chương hồi); Thơ (thơ cổ phong, thơ Đường luật, từ khúc); văn biền ngẫu (cáo, phú, văn tế)Chữ Nôm: Thơ (thơ nôm đường luật, truyện thơ, ngâm khúc, hát nói); văn biền ngẫu.Thế kỉ XX: tự sự (tiểu thuyết, truyện ngắn, kí); Trữ tình (thơ trữ tình, trường ca); kịch nói. Quá trình phát triển của VH viết Việt Nam:a. Văn học trung đại Thời gian: Từ thế kỉ X XIX Hoàn cảnh: xã hội phong kiến hình thành, phát triển và suy thoái, công cuộc dựng nước và giữ nước của nhân dân Văn tự:Chữ Hán, chữ Nôm Chịu ảnh hưởng: các hoạc thuyết lớn : Nho giáo, phật giáo, tư tưởng Lão Trang Tác giả: chủ yếu là nhà nho Thể loại:+ Tiếp nhận hệ thống thể loại VH TQ+ Các thể thơ sáng tạo của dân tộc: lục bát, song thất lục bát, hát nói Thi pháp: Lối viết ước lệ, sùng cổ, phi ngã Thành tựu:Thơ văn yêu nước Lí Trần, thơ văn Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Cao Bá Quát…b. Văn học hiện đại Thời gian:Từ TK XX đến nay Hoàn cảnh: Công cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới từ năm 1986 đến nay dưới sự lãnh đạo cảu Đảng. Văn tự:Chủ yếu là chữ quốc ngữ Chịu ảnh hưởng:giao lưu quốc tế rộng rãi hơn. Tác giả: xuất hiện đội ngũ nhà văn chuyên nghiệp, sáng tác văn chương trở thành một nghề. Đời sống văn học: sôi nổi, năng động. Thể loại: Thơ mới, tiểu thuyết, kịch nói Thi pháp: hệ thống thi pháp mới, lối viết hiện thực, đề cao cá tính sáng tạo dần được khẳng định Thành tựu: Thơ mới, tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, văn học hiện thực phê phán, văn xuôi chống Pháp, thơ, tiểu thuyết…4. Củng cố Các bộ phận hợp thành của Văn học dân gian. Hai thời đại lớn của văn học viết Việt Nam5. Dặn dò Học bài Bài tập: Lập bảng so sánh văn học dân gian và văn học viết. Tit 18, 19: BI VIT S 2: VN T S A Mc tiờu bi hc: Kin thc ễn tp, cng c kin thc, k nng v ngh lun kiu bi t s K nng Bit dng kin thc v k nng ó hc, vit c mt bi t s cú s dng cỏc yu t miờu t v biu cm Thỏi Ngh lun sỏng v gi gỡn s sỏng ca ting vit hnh B Hình thức kim tra Hình thức tự luận C Thiết lập ma trận đề Mc Ch Vit bi t s Nhn bit TN TL Thụng hiu TN TL Vn dng thp TN TL Vn dng cao TN Cng TL Vận dụng kiến S cõu: thức kĩ ó hc, vit c S im: 10 mt bi t T l: 100% s cú s dng cỏc yu t miờu t v biu cm S cõu: S cõu: S im: 10 S im: 10 T l: 100% T l: 100% S cõu: 0 0 0 S im: 10 10 im T l: 100% D Ra bi: Sau t t ging Loa Thnh, xung thy cung, Trng Thy tỡm gp li M Chõu Hóy tng tng v k li cõu chuyn ú E ỏp ỏn- biu im ỏp ỏn a M bi - Sau chụn ct M Chõu, Trng Thy ngy ờm õn hn, t giy vũ bn thõn - Mt hụm, i tm, Trng Thy tng nh thy M Chõu di ging nờn ó lao u xung ging m cht Thõn bi a Hnh trỡnh tỡm gp M Chõu ca Trng Thy: - Di õm ph: + Thnh khn hi hn, cam tõm chu mi hỡnh pht au n + Mong c c õn xung thy cung gp li M Chõu + c Diờm Vng chp nhn - Xung thy cung: + Cnh vt thiờn nhiờn: san hụ, muụn li tụm cỏ, ngc trai, lung linh p , qỳy giỏ + Cnh lõu i l, quõn lớnh trang nghiờm- ni M Chõu Trng Thy cu xin quõn lớnh cho c gp nng b Cuc gp g ca M Chõu v Trng Thy: - Cỏch 1: + M Chõu nng li phờ phỏn, on tuyt vi Trng Thy + Trng Thy by t s hi hn mun mng, cu xin nng tha th nhng ko lay chuyn c nng + Lõu i tan bin, hn Trng Thy b ph, m dn, tan dũng nc xanh - Cỏch 2: + Hai ngi t ý õn hn v nhng sai lm ca mỡnh + Cựng c quờn quỏ kh, hng n cuc sng yờn bỡnh, ko vng bn chuyn trn gian - Cỏch 3: + M Chõu phõn tớch rừ mi l ỳng sai + Trng Thy t ý õn hn, mun ni li duyờn xa + Tuy cũn tỡnh yờu nhng M Chõu khụng chp nhn Kt bi Nờu cm ngh ca mỡnh theo cỏc cỏch kt thỳc trờn Biu im - -> 10 im: Bi ỏp ng cỏc yờu cu trờn B cc rừ rng, kt cu cht ch Din t tt, khụng mc li no - -> im: Bi ỏp ng phn ln cỏc yờu cu trờn B cc rừ rng, kt cu cht ch, din t tt Mc vi li v chớnh t - -> im: ỏp ng y nhng yờu cu trờn nhng cũn s lc Dn chng thiu chn lc, mc mt vi li v chớnh t v ding t - -> im: ỏp ng mt na yờu cu trờn Cũn mc vi li din t, ding t, ng phỏp - -> im: Bi lm s lc, lch B cc, kt cu cha rừ, cũn mc nhiu li - im: lc hon ton hoc khụng vit c gỡ Tit 20: Tr bi vit s 1, Ra bi vit s A Mc tiờu cn t: - Cha ni dung: Giỳp HS hiu v cỏch trỡnh by mt bi ngh lun - Cha li cõu v din t: Giỳp HS khc phc c mt s li c bn, t ú bit sa cha v vit tt hn - Hng dn bi vit s HS lm nh B Hình thức kim tra Hình thức tự luận C Thiết lập ma trận đề Mc Ch Nhn bit TN TL Thụng hiu TN TL Vn dng thp TN TL Vn dng cao TN Cng TL Vận dụng kiến S cõu: thức kĩ ó hc, vit c S im: 10 mt bi ngh T l: 100% lun hc theo yờu cu Vit bi ngh lun hc S cõu: S cõu: S im: 10 S im: 10 T l: 100% T l: 100% S cõu: 0 0 0 S im: 10 T l: 100% D Ra 10 im bi: Hỡnh nh ngi ph n Vit Nam thi xa qua cỏc bi th: Bỏnh trụi nc, T tỡnh II (H Xuõn Hng); Thng v (Trn T Xng) E ỏp ỏn- biu im ỏp ỏn a M bi Gii thiu, nh hng, trin khai Thõn bi Sp xp cỏc lun im, lun c hp lớ, lụgớc, m bo c cỏc ni dung sau: - Tỏi hin chõn thc hỡnh nh ngi ph n: nh bộ, chu nhiu thit thũi, khụng t quyt nh c cuc sng - Mang nhng phm cht truyn thng tt p: nhõn cỏch tt, khao khỏt hnh phỳc trn vn, chu thng chu khú, hi sinh vỡ gia ỡnh m chp nhn khú nhc - Ngh thut c ỏo vic s dng t ng, tỏi hin hỡnh nh din t tõm trng, tm lũng Kt bi Nờu nhn nh, bỡnh lun, gi suy ngh cho ngi c Biu im - -> 10 im: Bi ỏp ng cỏc yờu cu trờn B cc rừ rng, kt cu cht ch Din t tt, khụng mc li no - -> im: Bi ỏp ng phn ln cỏc yờu cu trờn B cc rừ rng, kt cu cht ch, din t tt Mc vi li v chớnh t - -> im: ỏp ng y nhng yờu cu trờn nhng cũn s lc Dn chng thiu chn lc, mc mt vi li v chớnh t v dựng t - -> im: ỏp ng mt na yờu cu trờn Cũn mc vi li din t, dựng t, ng phỏp - -> im: Bi lm s lc, lch B cc, kt cu cha rừ, cũn mc nhiu li - im: lc hon ton hoc khụng vit c gỡ Tit 35, 36: VIT BI LM VN S A Mc tiờu cn t Kin thc Bit dng cỏc thao tỏc lp lun lun, phõn tớch v so sỏnh vit bi K nng Rốn luyn nng lc thm nh, ỏnh giỏ tỏc phm hc Cng c kin thc v k nng lm ngh lun Thỏi Thỏi lm bi nghiờm tỳc B Hỡnh thc kim tra Hỡnh thc t lun C Thit lp ma trn Mc Ch Ngh lun hc Nhn bit Thụng hiu TN TL TN TL Vn dng thp TN TL Vn dng cao Cng TN TL Vn dng kin thc v k nng v ngh lun ó hc vit bi ngh lun hc 0 0 0 S cõu: S cõu: S im: 10 T l: 100% 10 im S im: 10 T l: 100% * bi: Cm nhn ca em v hỡnh tng ngi nụng dõn ngha s Vn t ngha s Cn Giuc ca Nguyn ỡnh Chiu D ỏp ỏn v biu im: ỏp ỏn: - Nờu c cn ngh lun - Ngi nụng dõn Nam B nghốo khú, sng i thm lng, c cc thụn p - Yờu nc cao , khụng i tri chung vi bn xõm lng v ó cm gy, cm dao t nguyn ng lờn ỏnh gic - H ó chin u dng cm v hi sinh - To nờn bc tng i anh hựng, cao c, y ngha khớ - c sc v ngh thut: Th phỏp tng phn, th bin ngu, ngụn ng trang trng, dõn dó, m sc thỏi Nam B Biu im: - - 10 im: Bi ỏp ng cỏc yờu cu trờn B cc rừ rng, kt cu cht ch Din t tt, khụng mc li no - - im: Bi ỏp ng phn ln cỏc yờu cu trờn B cc rừ rng, kt cu cht ch, din t tt Mc vi li v chớnh t - - im: ỏp ng y nhng yờu cu trờn nhng cũn s lc Dn chng thiu chn lc, mc mt vi li v chớnh t v ding t - - im: ỏp ng mt na yờu cu trờn Cũn mc vi li din t, ding t, ng phỏp - - im: Bi lm s lc, lch B cc, kt cu cha rừ, cũn mc nhiu li - im: lc hon ton hoc khụng vit c gỡ KIM TRA THNG XUYấN (BI 15 PHT) Cõu hi: Em hóy nờu cỏc c trng v ni dung ca truyn c tớch thn kỡ? ỏp ỏn v biu im: - c trng: Cú s tham gia ca cỏc yu t thn kỡ (2) - Ni dung: + Phn ỏnh c m ca ngi lao ng v hnh phỳc gia ỡnh, v cụng bng xó hi; phm cht v nng lc ca ngi (4) + Khng nh chin thng tt yu ca cỏi p, cỏi thin trc cỏi ỏc, cỏi xu (4) KIM TRA THNG XUYấN (BI 15 PHT) Cõu hi: Em hóy phõn tớch tõm trng ca Liờn trc cnh ngy tn v nhng kip ngi tn t? ỏp ỏn v biu im: (Phõn tớch c cỏc ý sau, mi ý 2) - Liờn cú tõm trng bun man mỏc, du nh v cú s gn bú vi quờ hng - Liờn cm nhn c mựi v quen thuc ca quờ hng - Thng nhng a tr nh nghốo - Quan tõm v xút thng vi s vt v ca m ch Tớ => Liờn l mt cụ cú tõm hn tinh t,nhy cm, bit chia s - cm thụng vi nhng ngi nghốo KIM TRA THNG XUYấN (BI 15 PHT) Cõu hi: Th nguyn ỡnh Chiu chuyn ti nhng ni dung ch yu no ? ỏp ỏn v biu im: - Lớ tng o c, nhõn ngha + Truyn dy nhng bi hc v o lm ngi chõn chớnh (2) + Mu nhõn vt lớ tng: nhng ngi nhõn hu, thy chung, cao c (2) - Lũng yờu nc thng dõn + Ghi li mt thi au thng ca dõn tc (2) + T cỏo ti ỏc ca gic Lũng cm thự tt (2) + Ngi ca tinh thn chin u, hi sinh cao c ca nhõn dõn (2) ... nhn - Xung thy cung: + Cnh vt thiờn nhiờn: san hụ, muụn li tụm cỏ, ngc trai, lung linh p , qỳy giỏ + Cnh lõu i l, quõn lớnh trang nghiờm- ni M Chõu Trng Thy cu xin quõn lớnh cho c gp nng b Cuc... bn, t ú bit sa cha v vit tt hn - Hng dn bi vit s HS lm nh B Hình thức kim tra Hình thức tự luận C Thiết lập ma trận đề Mc Ch Nhn bit TN TL Thụng hiu TN TL Vn dng thp TN TL Vn dng cao TN Cng... ỏnh giỏ tỏc phm hc Cng c kin thc v k nng lm ngh lun Thỏi Thỏi lm bi nghiờm tỳc B Hỡnh thc kim tra Hỡnh thc t lun C Thit lp ma trn Mc Ch Ngh lun hc Nhn bit Thụng hiu TN TL TN TL Vn dng thp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập lưu đề kiểm tra (THPT Quảng Khê), Tập lưu đề kiểm tra (THPT Quảng Khê), Tập lưu đề kiểm tra (THPT Quảng Khê)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay