International arbitration law_ Luật thông lệ trọng tài quốc tế

118 28 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:07

1 TIỂU LUẬN THÔNG LỆ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế MỤC LỤC CÁC LÝ THUYẾT CHUNG I TRỌNG TÀI QUỐC TẾ Các khái niệm Nguyên Tắc Trọng Tài: Đặc điểm Phân loại Ưu điểm nhược điểm phương pháp trọng tài 10 Sự khác biệt trọng tài quốc tế với tòa án trọng tài nội địa 11 II GIỚI THIỆU LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (UNCITRAL MODEL LAW 1985) 13 Giới thiệu UNCITRAL (United Nations Commission On International Law) 13 Luật mẫu Trọng tài Thương mại quốc tế (UNCITRAL MODEL LAW) 14 III LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2010 20 Lịch sử hình thành 20 Tóm tắt nội dung 21 Thực tiễn áp dụng phương thức giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại việt nam nguyên nhân giải pháp khắc phục: 31 IV NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI ; NGHỊ QUYẾT THẨM PHÁN 01/2014/NQ-HĐTP BAN HÀNH 30/03/2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH LUẬT TTTM VỀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI 33 Một số thuật ngữ 33 Quy tắc tố tụng VIAC 2017 33 Kết luận 34 HỎI ĐÁP 35 PHỤ LỤC 45 KẾT THÚC VẤN ĐỀ 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế ĐẶT VẤN ĐỀ  Trong thời đại kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp ngày có điều kiện thành lập với nhiều hình thức khác nhiều ngành nghề khác việc liên kết, hợp tác hay cạnh tranh ngày trở nên phổ biến Bên cạnh hợp đồng hợp tác, giao kết “ thuận buồm xuôi gió” tồn mâu thuẫn, bất đồng, chí vi phạm quyền lợi lẫn doanh nghiệp Từ gây thiệt hại cho bên cho kinh tế thị trường Do tính chất thường xuyên hậu mà gây cho chủ thể tham gia tranh chấp nói riêng cho kinh tế nói chung, pháp luật Việt Nam sớm có quan tâm định đến hoạt động này, phương thức giải thể thông qua quy định cụ thể nhiều văn luật Chính vậy, thuật ngữ” tranh chấp thương mại” thuật ngữ quen thuộc đời sống kinh tế xã hội nước giới sử dụng nước ta năm gần  Trọng tài thương mại bốn hình thức để giải tranh chấp thương mại quy định hầu giới Việt Nam Khi phát sinh tranh chấp, doanh nghiệp lựa chọn tổ chức trọng tài, địa điểm, ngôn ngữ, thời gian tiến hành hoạt động tố tụng trọng tài Ngoài việc xét xử hình thức trọng tài giữ bí mật cho chủ thể tham gia tranh chấp, đảm bảo uy tín chủ thể có tính minh bạch xét xử Cuối cùng, định trọng tài có hiệu lực chung thẩm có hiệu lực cưỡng chế  Tuy việc giải tranh chấp trọng tài thượng mại có nhiều ưu điểm trội, song hình thức chưa phổ biến nước ta Tại vậy? Bài tiểu luận xin phân tích giới thiệu rõ ấn đề “ Trọng tài thương mại_một hình thức giải tranh chấp thương mại kinh doanh” Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế CÁC LÝ THUYẾT CHUNG I TRỌNG TÀI QUỐC TẾ Các khái niệm a) Thương mại: Theo khoản Điều 3, Luật Thương mại năm 2005, hoạt động thương mại hiểu hoạt động nhằm mục đích sinh lời bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại, hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác a) Thương mại quốc tế: Thương mại quốc tế hoạt động thương mại có yếu tố nước Các yếu tố nước thương mại quốc tế xác định qua ba dấu hiệu: chủ thể quan hệ thương mại bên có quốc tịch khác có trụ sở nước khác nhau; kiện làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ thương mại xảy nước ngoài; đối tượng quan hệ thương mại hàng hóa, dịch vụ, đối tượng khác nước Và tất nhiên, hoạt động thương mại, cụ thể buôn bán, trao đổi hàng hóa, trao đổi công nghệ hay lĩnh vực tránh khỏi mâu thuẫn, tranh chấp diễn bên đối tác Tranh chấp thương mại hiểu tranh chấp phát sinh không thực thực không thỏa thuận hoạt động thương mại quốc tế Bao gồm hoạt động sau: mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lý; tư vấn, kỹ thuật; vận chuyển hàng hoá,… Vì bên cần tìm đến phương án giải phù hợp, đảm bảo công lợi ích bên Một số phương án giải hiệu Trọng Tài Thương Mại b) Trọng tài Trong tai Arbitration va cu the la tai thương mai Commercial Arbitration la phương thưc giai quyet tranh chap cac tranh chap kinh doanh, thương mai thuoc thẩm quyền giải trọng tài theo quy định Điều Luật Trọng tài thương mại 2010 bên thỏa thuận, sử dụng thay cho phương thức giải tranh chấp truyền thống Tòa án b) Trọng tài Thương mại Quốc Tế: Theo Luật mẫu Trọng tài thương mại quốc tế ngày 21/6/1985 UNCITRAL trọng tài mang tính chất quốc tế khi: Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế  Vào thời điểm giao kết thỏa thuận trọng tài, bên có trụ sở kinh doanh nước khác hoặc;  Một yếu tố sau lãnh thổ nơi bên có trụ sở kinh doanh: nơi xét xử trọng tài nơi thực phần chủ yếu nghĩa vụ quan hệ thương mại nơi có quan hệ mật thiết với nội dung tranh chấp hoặc;  Các bên thỏa thuận rõ ràng nội dung chủ yếu thỏa thuận trọng tài liên quan đến nước  Như vậy, trọng tài thương mại quốc tế phương thức giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ tư pháp quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế mà pháp luật cho phép giải trọng tài Theo phương thức này, bên trí thỏa thuận với đưa vụ tranh chấp giải quan trọng tài định Nguyên Tắc Trọng Tài: Gồm nguyên tắc: a) Nguyên tắc thỏa thuận: Thỏa thuận trọng tài thỏa thuận bên việc giải trọng tài vụ tranh chấp phát sinh phát sinh hoạt động thương mại Như bên có thỏa thuận trọng tài trước có tranh chấp sau có tranh chấp Nguyên tắc chung “không có thỏa thuận giải phương thức trọng tài tố tụng trọng tài” Điều có nghĩa rằng, trọng tài có thẩm quyền giải tranh chấp bên chọn thỏa thuận trọng tài Nguyên tắc thể rõ trình tố tụng trọng tài, việc bên thỏa thuận chọn địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, thời gian trọng tài… b) Nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập khách quan vô tư giải tranh chấp: Sự độc lập trọng tài viên thể việc trọng tài viên lợi ích trực tiếp lợi ích liên quan vụ tranh chấp, không chịu chi phối quan, tổ chức cá nhân giải tranh chấp Tuy nhiên, việc độc lập, khách quan, vô tư, vào pháp luật để giải tranh chấp trọng tài viên cần phải tôn trọng thỏa thuận bên c) Nguyên tắc giữ bí mật nội dung vụ việc tranh chấp: Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế Một lý để bên đương lựa chọn trọng tài bảo đảm tính bí mật tranh chấp Do vậy, trọng tài viên không phép tiết lộ nội dung tranh chấp không bên đồng ý Ngoài ra, nguyên tắc thể việc người tham dự vào phiên xét xử trọng tài đương không cho phép d) Nguyên tắc chung thẩm: Khi Hội đồng trọng tài công bố định trọng tài, định trọng tài có hiệu lực thi hành ngay, bên quyền kháng cáo, không tổ chức có quyền kháng nghị Khi xem xét yêu cầu hủy định trọng tài, tòa án quyền xét lại Nguyên tắc có nguồn gốc từ chất tố tụng trọng tài nhân danh ý chí tối cao quyền tự định đoạt đương Các đương tín nhiệm lựa chọn người phán quyết, họ phải thực phán mà người đưa Vậy câu hỏi đặt ra: Nếu có cho trọng tài viên không độc lập, vô tư thực nhiệm vụ sao? Hoặc bên tranh chấp không tuân thủ định trọng tài? Nếu trọng tài viên không công minh xét xử trọng tài viên bị thay Còn trường hợp trọng tài đưa định định bị tòa án tuyên hủy trường hợp định trọng tài đắn bên không chấp nhận tuân thủ bên lại có quyền đưa Tòa Án nhờ can thiệp theo quy tắc chung thẩm toàn án không giải lại mà áp dụng pháp luật để khiến bên phải thi hành theo định trọng tài Đặc điểm a) Đặc điểm trọng tài Với tư cách hình thức giải tranh chấp thương mại, trọng tài mang đặc điểm sau: Trọng tài hình thức giải tranh chấp có tham gia bên thứ – trọng tài viên hội đồng trọng tài, với tư cách người cầm cân nảy mực Trọng tài hình thức giải tranh chấp thông qua thủ tục tố tụng chặt chẽ mà pháp luật trọng tài, điều lệ, quy tắc tố tụng tổ chức trọng tài quy định Kết việc giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại phán trọng tài tuyên bố đương vụ tranh chấp b) Đặc trưng trọng tài quốc tế Trọng tài quốc tế hình thức giải tranh chấp lai Nó bắt đầu thỏa thuận tư bên Nó tiếp tục bắt đầu thủ tục tư, ý chí bên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Tuy nhiên, chấm dứt với phán có hiệu lực pháp lý bắt Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế buộc và, dựa điều kiện thích hợp, tòa án hầu hết quốc gia xét công nhận cho thi hành Dưới đặc trưng trọng tài quốc tế:  Tính “quốc tế” trọng tài quốc tế: Thuật ngữ “quốc tế” sử dụng để phân biệt khác vụ trọng tài túy nước với vụ trọng tài phương diện đó, vượt qua biên giới quốc gia gọi quốc tế Có hai tiêu chí chủ yếu sử dụng riêng rẽ, kết hợp để định nghĩa thuật ngữ “quốc tế”: Tiêu chí thứ chất tranh chấp Quy tắc tố tụng hành ICC xác định chức Trọng tài quốc tế ICC “tiến hành giải tranh chấp trọng tài tranh chấp kinh doanh có tính chất quốc tế phù hợp với quy tắc này” Không có định nghĩa cụ thể “tranh chấp kinh doanh có tính chất quốc tế” quy tắc sách phát hành giải thích ICC xác định: “…bản chất quốc tế trọng tài nghĩa bên phải khác quốc tịch với Bởi đối tượng nó, hợp đồng nhiên mở rộng biên giới quốc gia, ví dụ hợp đồng giao kết hai công dân quốc gia để thực hợp đồng quốc gia khác, hợp đồng giao kết nhà nước với công ty công ty nước kinh doanh quốc gia đó” Tiêu chí thứ hai nhấn mạnh vào bên, quốc tịch nơi thường trú Tiêu chí xem xét quốc tịch, nơi thường trú trụ sở thương mại bên thỏa thuận trọng tài Đây cách tiếp cận chấp nhận Công ước châu Âu 1961 Công ước quy định: “các thỏa thuận trọng tài giao kết với mục đích giải tranh chấp phát sinh thương mại quốc tế thể nhân hay pháp nhân, xác lập thỏa thuận có nơi thường trú trụ sở quốc gia khác nhau” Thụy Sỹ ví dụ nước mà quốc tịch bên xác định trọng tài có phải quốc tế hay không Ngoài ra, tiêu chí “quốc tịch” sử dụng Anh Mỹ Tiêu chí kết hợp: Việc định nghĩa thừa nhận bình diện quốc tế tính “quốc tế” gây nhiều vấn đề Mỗi quốc gia có tiêu chí riêng để xác định phán trọng tài quốc tế hay nước thống Luật Mẫu xây dựng chuyên để áp dụng trọng tài thương mại quốc tế Văn có ý nghĩa lớn lao đưa định nghĩa thuật ngữ “quốc tế” Theo Luật Mẫu Trọng tài quốc tế nếu: Các bên tham gia thoả thuận trọng tài, thời điểm ký kết thoả thuận trọng tài đó, có trụ sở kinh doanh nước khác nhau; địa điểm mà bên có trụ sở kinh doanh sau đặt quốc gia: Nơi tiến hành trọng tài xác định theo thoả Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế thuận trọng tài; nơi mà phần chủ yếu nghĩa vụ quan hệ thương mại thực nơi mà nội dung tranh chấp có quan hệ mật thiết nhất; bên thoả thuận rõ vấn đề chủ yếu thoả thuận trọng tài liên quan đến nhiều nước Có thể thấy, tiêu chí kết hợp hai tiêu chí trình Đây quy định có ý nghĩa thống tiêu chí định hướng cho quốc gia quy định tính “quốc tế” trọng tài Trên thực tế, vụ trọng tài cụ thể có phải “quốc tế” hay không phụ thuộc nhiều vào quy định luật quốc gia có liên quan  Thỏa thuận trọng tài: Một thỏa thuận bên đưa tranh chấp hay mâu thuẫn họ trọng tài tảng của trọng tài quốc tế đại Một trọng tài có hiệu lực trước tiên phải có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực Điều thừa nhận luật quốc gia điều ước quốc tế Ví dụ, theo Công ước New York Luật Mẫu, việc công nhận thi hành định trọng tài bị từ chối bên thỏa thuận trọng tài lực ký kết, thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu theo quy định pháp luật điều chỉnh Thỏa thuận trọng tài không chứng đồng thuận bên đưa tranh chấp trọng tài xác lập nghĩa vụ đưa tranh chấp trọng tài mà nguồn quyền hạn hội đồng trọng tài Điều có nghĩa là, hội đồng trọng tài thực quyền hạn bên có quyền trao trao cho với quyền hạn bổ sung hay khác trao luật điều chỉnh trọng tài Như vậy, thỏa thuận trọng tài định thẩm quyền hội đồng trọng tài Thỏa thuận bên nguồn thẩm quyền không giống thủ tục pháp lý thông thường nhờ tranh chấp giải thông qua tòa án, thẩm quyền tòa án liên quan hình thành từ số nguồn, thỏa thuận bên đương nguồn Giá trị pháp lý thỏa thuận trọng tài không phụ thuộc vào việc lập trước hay sau có tranh chấp điều khoản hợp đồng hay điều khoản độc lập, mà quan trọng thỏa thuận phải lập chủ thể có thẩm quyền, phải thống ý chí bên, phải đáp ứng yêu cầu hình thức nội dung thỏa thuận trọng tài  Lựa chọn trọng tài viên: Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế Một đặc trưng để phân biệt trọng tài với tòa án bên tố tụng trọng tài có quyền tự lựa chọn hội đồng trọng tài cho Mặt khác, trọng tài viên vụ trọng tài quốc tế có yêu cầu khác với trọng tài viên vụ trọng tài túy nước Thực vậy, hội đồng trọng tài gồm ba trọng tài viên thường vụ tranh chấp lớn) trọng tài viên có quốc tịch khác người số họ trưởng thành từ môi trường pháp lý khác  Quyết định hội đồng trọng tài: Trong trọng tài quốc tế, định hội đồng trọng tài việc giải tranh chấp bên (nếu không bị tòa án hủy bỏ) có giá trị bắt buộc bên bên không tự nguyện thi hành bị cưỡng chế thi hành Đặc trưng phân biệt trọng tài với phương thức giải tranh chấp thông qua thủ tục khác thương lượng hay hòa giải Bởi thỏa thuận cuối giải tranh chấp thương lượng hay hòa giải phải đảm bảo chấp nhận hai bên  Thi hành định trọng tài: Một hội đồng trọng tài quốc tế phán quyết, hoàn thành chức chấm dứt hoạt động Tuy nhiên, định hội đồng trọng tài đem đến hậu pháp lý quan trọng lâu dài Mặc dù kết dàn xếp tư, định trọng tài có giá trị ràng buộc bên Nếu không thi hành cách tự nguyện, định trọng tài thi hành thông qua thủ tục pháp lý – bình diện địa phương nơi phán trọng tài tuyên) bình diện quốc tế Phân loại Trong thực tế tồn hai loại trọng tài trọng tài quy chế hay thường trực trọng tài đơn vụ Trọng tài thường trực  Là hình thức trọng tài thành lập dạng trung tâm, tổ chức hiệp hội, có cấu tổ chẽ, có trụtài sởQuốc cố định Tiểuchức luận:chặt Thông lệ trọng tế  Hầu hết tổ chức trọng tài có Quy tắc tố tụng trọng tài riêng, số có Danh sách trọng tài viên riêng Các bên tranh chấp Trọng tài đơn vụ  Là hình thức trọng tài lập theo yêu cầu đương để giải vụ tranh chấp cụ thể tự giải thể tranh chấp giải  Trọng tài đơn vụ có nghĩa trọng tài không tiến hành theo quy tắc tổ chức trọng tài thường trực Do bên không 10 Ưu điểm nhược điểm phương pháp trọng tài a) Ưu điểm  Trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp thương mại không mang ý chí quyền lực nhà nước mà chủ yếu giải dựa tảng ý chí tự định đoạt bên tranh chấp phán bên thứ ba độc lập theo thủ tục linh hoạt mềm dẻo, từ đảm bảo tối đa quyền định đoạt bên tranh chấp  Thủ tục giải đơn giản, thuận tiện giúp cho việc giải tranh chấp nhanh gọn, dứt điểm, hiệu  Phương thức giải tranh chấp trọng tài thương mai đảm bảo tối đa uy tín bí mật bên tranh chấp, góp phần củng cố trì mối quan hệ hợp tác lâu dài bên  Việc xét xử chế trọng tài tuân theo nguyên tắc xét xử lần nên định trọng tài thương mại có giá trị chung thẩm  Ngoài ra, giải tranh chấp thương mại hình thức trọng tài thương mại có sô ưu điểm khác như: trình độ chuyên môn trọng tài viên Trình độ trọng tài viên thường tiến sĩ, thấp cao học hầu hết đào tạo nước ; tính độc lập tố tụng,… b) Nhược điểm:  Thứ nhất, việc thực định trọng tài hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức tự nguyện bên Đối với doanh nghiệp nước ngoài, uy tín doanh nghiệp đặt lên hàng đầu việc họ tự giác thực định trọng tài cao Tuy nhiên, doanh nghiệp nước chưa coi trọng việc giải tranh chấp trọng tài, nên chưa có ý thức tự giác  Thứ hai, trọng tài quan quyền lực nhà nước nên xét xử, trường hợp cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm đảm bảo chứng cớ, trọng Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 104 TOÀ ÁN NHÂN DÂN (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: / /QĐ-TĐTTV (2) , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI TRỌNG TÀI VIÊN TÒA ÁN NHÂN DÂN (3) Căn vào Điều 42 Luật Trọng tài thương mại; Sau xem xét đơn khởi kiện nguyên đơn văn yêu cầu thay đổi Trọng tài viên (4) (5), vụ tranh chấp (6); Xét thấy việc thay đổi Trọng tài viên cần thiết cho việc giải vụ tranh chấp; QUYẾT ĐỊNH: Chỉ định Ông Bà :…………………………………………… … ………(7) Địa chỉ:………………………………………………………………………… Làm (8) để giải vụ tranh chấp về………….… (9) giữa: Nguyên đơn:………………………………………………… … ………(10) Địa chỉ: ………………………………………………… …………………… Bị đơn:……………………………………….…………… ….…… … …(11) Địa chỉ: …………………………………………………… ………………… Ông (Bà) (12) thay cho Ông (Bà) (13) có quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật trọng tài thương mại kể từ ngày định có hiệu lực thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành ngay, bên, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát quyền kháng nghị Nơi nhận: - Các bên; - Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên; - Viện kiểm sát nhân dân (cùng cấp); - Lưu hồ sơ TOÀ ÁN NHÂN DÂN……… THẨM PHÁN (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02: (1) (3) Ghi tên Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định thay đổi Trọng tài viên; (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) (2) Ô thứ ghi số, ô thứ hai ghi năm định (ví dụ: số 04/2014/QĐ-TĐTTV Ghi đầy đủ họ tên địa cá nhân; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức đề nghị Tòa án thay đổi Trọng tài viên Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 105 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội – Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật Ghi địa vị pháp lý người đề nghị Tòa án thay đổi Trọng tài viên Ví dụ: "nguyên đơn" (6) (9) Ghi tóm tắt nội dung quan hệ pháp luật tranh chấp nguyên đơn bị đơn Ví dụ: “hợp đồng mua bán hàng hóa” 12 Ghi đầy đủ họ tên địa Trọng tài viên Tòa án định thay đổi (8) Tùy theo yêu cầu mà ghi địa vị pháp lý Trọng tài viên Tòa án định thay đổi Trọng tài viên thay đổi thuộc trường hợp quy định khoản Điều 41 Luật Trọng tài thương mại ghi “Chủ tịch Hội đồng trọng tài” Trọng tài viên thay đổi thuộc trường hợp quy định khoản Điều 41 Luật Trọng tài thương mại ghi “Trọng tài viên” Trọng tài viên thay đổi thuộc trường hợp quy định khoản Điều 41 Luật Trọng tài thương mại ghi “Trọng tài viên nhất” (10) (11) Nếu nguyên đơn, bị đơn cá nhân, ghi họ tên địa cá nhân đó; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức ghi theo đơn khởi kiện) 13 Ghi đầy đủ họ tên địa Trọng tài viên bị Tòa án định thay đổi Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng năm 2014 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại) TOÀ ÁN NHÂN DÂN (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: / /QĐ-GQKN (2) , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN (3) Căn vao Đieu 44 cua Luat Trong tai thương mai; Sau xem xet Đơn khieu nai tháng…năm… (4) (5) .(6) vụ tranh chấp giữa: Nguyên đơn:……………………… ………… …………… .…… …(7) Địa chỉ: ………………………………… …………… …………………… Bị đơn:…………………………………… ….………… ….…… ……(8) Địa chỉ: …………………………………… ……………… …………… …… tài liệu, chứng kem theo khieu nai đoi vơi Quyet đinh cua Hội đồng trọng tài (9) (10); Noi dung yeu cầu .(11); Xét thấy (12); QUYẾT ĐỊNH: Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 106 ……………………………………………… ………………………… (13) Hoi đong tai, Trọng tai vien, cac ben co trach nhiem thi hanh quyet đinh theo quy định phap luat Quyết định giai quyet khieu nai co hiệu lực thi hành ngay, bên, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát quyền kháng nghị Nơi nhận: - Các bên; - Hoi đong tai, Trọng tài viên; - Viện kiểm sát nhân dân (cùng cấp); - Trung tâm trọng tài (nếu có); - Lưu hồ sơ TOÀ ÁN NHÂN DÂN……… THẨM PHÁN (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03: (1) (3) Ghi tên Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định huy phan quyet tai; v dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) (2) Ô thứ ghi số, ô thứ hai ghi năm định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-GQKN) (4) Ghi ngày tháng năm đơn khiếu nại Ghi đầy đủ họ tên địa của người khieu nai; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức đề nghị Tòa án giải khiếu nại Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật Ghi địa vị pháp lý người khieu nai vụ tranh chấp Ví dụ: "nguyên đơn" (7) (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn cá nhân, ghi họ tên địa cá nhân đó; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức ghi theo đơn khởi kiện) Ghi ro h nh thức định trọng tài bị khiếu nại họ ten cua Trọng tài viên thành viên Hội đồng trọng tai ban hanh Quyet đinh trọng tai bi khieu nai Trường hợp Hội đồng trọng tài có ban hành Quyết định văn nội dung bị khiếu nại th ghi cu the so, thang nam ban hanh Quyet đinh cua Hoi đong tai bi khieu nai Trường hợp Hội đồng trọng tài không ban hành Quyết định văn nội dung bị khiếu nại ghi tài liệu, chứng mà bên cung cấp để chứng minh Hội đồng trọng tài định hiệu lực thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài thực hay không thẩm quyền cua Hoi đong tai V dụ: “Quyết định việc số 28/2014/HĐTTVV Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B Phạm Thị C lập ngày 20-8-2014 (10) Ghi rõ loại định Hội đồng trọng tài bị khiếu nại quy định Điều 43 Luật Trọng tài thương mại Ví dụ: “thẩm quyền Hội đồng trọng tài" 11 Ghi tom tat nội dung vu viec, noi dung tranh chấp cac ben, noi dung yeu cầu yêu cầu giải khiếu nại (12) Ghi nhận định Toà án, phân tích để giai quyet khieu nai Cần viện dẫn điều luật văn quy phạm pháp luật mà Toà án để giai quyet khieu nai Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 107 (13) Ghi nội dung quyet đinh cua Toa an ve viec chap nhan hay khong chap nhan khieu nai va phan quyet cua Toa an lien quan đen viec chap nhan hoac khong chap nhan khieu nai cua đương sư V du: Trong trường hợp Toà án định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền Hội đồng trọng tài ghi sau: Chấp nhận khiếu nại Công ty TNHH X việc tranh chấp Công ty TNHH X Công ty TNHH Y không thuộc thẩm quyền giải tranh chấp Hội đồng trọng tài Hội đồng trọng tài phải định đình giải tranh chấp theo quy định khoản Điều 44 Luật Trọng tài thương mại" Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng năm 2014 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại) TOÀ ÁN NHÂN DÂN (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: / /QĐ-ĐKPQ (2) , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VỤ VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN………… Căn vào Điều 62 Luật Trọng tài thương mại; Căn vào tài liệu, chứng kèm theo: (3); Sau xem xét Đơn yêu cầu đăng ký Phán Trọng tài vụ việc ngày… tháng… năm… (4) của………… (5) .(6); Phán trọng tài .(7) giữa: Nguyên đơn:…………………………………………………… …… ……(8) Địa chỉ: ………………………………………………… ………….………… Bị đơn:……………………………………….…………… ….… ……… …(9) Địa chỉ: …………………………………………………… ……….…………… Tranh chấp về:……… …………………………………….……… (10) Xét thấy:……………………………… …………………………………(11) Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Phán trọng tài….(12) (13) đăng ký Tòa án nhân dân… (14) Cơ quan thi hành án dân sự, Hoi đong tai, Trọng tai vien, cac ben co trach nhiem thi hanh Quyết định Phán trọng tài vụ việc Quyết định đăng ký phán co hiệu lực kể từ ngày ký Người yêu cầu có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án nhân dân………(15) việc đăng ký phán trọng tài vụ việc theo quy định pháp luật trọng tài thương mại Nơi nhận: - Các bên; Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế TOÀ ÁN NHÂN DÂN……… 108 - Hoi đong tai vụ việc; - Cơ quan thi hành án dân (theo quy định khoản Điều Luật Trọng tài thương mại; - Viện kiểm sát nhân dân (cùng cấp); - Lưu hồ sơ THẨM PHÁN (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 04: (1) (14) (15) Ghi tên Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định huy phan quyet tai; v dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) (2) Ô thứ ghi số, ô thứ hai ghi năm định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-ĐKPQ Ghi đầy đủ tài liệu, chứng nộp kèm theo đơn yêu cầu theo quy định khoản Điều 62 Luật Trọng tài thương mại tài liệu, chứng khác (nếu có) Ví dụ: Biên họp giải tranh chấp Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản thỏa thuận trọng tài hợp lệ Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu đăng ký phán trọng tài Ghi đầy đủ họ tên địa người yêu cầu đăng ký phán trọng tài; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức đề nghị Tòa án giải khiếu nại Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật Ghi địa vị pháp lý người yêu cầu đăng ký phán trọng tài vụ tranh chấp Ví dụ: "nguyên đơn" 12 Ghi đầy đủ thông tin Phán trọng tài yêu cầu ky Ghi cu the so, tháng năm, địa điểm ban hanh Phan tai; họ tên, địa Trọng tài viên Hội đồng trọng tài tóm tắt nội dung quan hệ pháp luật tranh chấp bên Ví dụ: “Phán trọng tài số 18/2014/PQTT Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Trần Văn B Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 Hà Nội giải tranh chấp hợp đồng mua ban hàng hóa quốc tế (8) (9) Nếu nguyên đơn, bị đơn cá nhân, ghi họ tên địa cá nhân đó; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức ghi theo đơn khởi kiện) 10 Ghi tom tat vu viec, noi dung tranh chấp bên, nội dung phán trọng tài, nội dung yêu cầu yêu cầu đăng ký phán trọng tài (11) Trong phần ghi nhận định Toà án, phân tích để Tòa án định Phán trọng tài đăng ký Cần viện dẫn điều luật văn quy phạm pháp luật mà Toà án để đăng ký phán 13 Ghi đầy đủ họ tên nguyên đơn, bị đơn Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng năm 2014 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại) TOÀ ÁN NHÂN DÂN (1) Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 109 Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: / /TB-ĐKPQ (2) , ngày tháng năm THÔNG BÁO TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VỤ VIỆC Kính gửi :…………………………………………….…………… (3) Địa chỉ:…………………………………………………… ……… Căn vào Điều 62 Luật Trọng tài thương mại; Căn vào tài liệu, chứng kèm theo: (4); Sau xem xét Đơn yêu cầu đăng ký Phán Trọng tài vụ việc ngày… tháng… năm… (5) của………… (6) .(7); Phán trọng tài .(8) giữa: Nguyên đơn:…………………………………………………… …… ……(9) Địa chỉ: ………………………………………………… …………………… Bị đơn:……………………………………….…………… ….… …… …(10) Địa chỉ: …………………………………………………… …………………… Tranh chấp về:………… ………….……………………………… (11) Xét thấy đơn yêu cầu thuộc trường hợp …… ………………………… …(12) Căn quy định khoản Điều 62 Luật Trọng tài thương mại (13); Toà án nhân dân… (14) từ chối đăng ký Phán trọng tài… (15) (16) Toà án nhân dân………(17) trả lại đơn yêu cầu tài liệu, chứng kèm theo (nếu có) thông báo cho người yêu cầu biết Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận Thông báo từ chối đăng ký phán trọng tài vụ việc, người yêu cầu có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án nhân dân…… …(18) việc từ chối đăng ký phán trọng tài vụ việc theo quy định khoản Điều 62 Luật Trọng tài thương mại Nơi nhận: - Các bên; - Hoi đong tai vụ việc, Trọng tài viên; - Cơ quan thi hành án dân (theo quy định khoản Điều Luật Trọng tài thương mại); - Viện kiểm sát nhân dân (cùng cấp); - Lưu hồ sơ TOÀ ÁN NHÂN DÂN……… THẨM PHÁN (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05: (1) (14) (17) (18) Ghi tên Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thông báo từ chối ky phan quyet tai; v dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 110 (2) Ô thứ ghi số, ô thứ hai ghi năm thông báo ví dụ: số 01/2013/TB-ĐKPQ Ghi đầy đủ họ tên, địa người yêu cầu đăng ký phán trọng tài; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức yêu cầu đăng ký phán trọng tài Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật Ghi đầy đủ tài liệu, chứng nộp kèm theo đơn yêu cầu theo quy định khoản Điều 62 Luật Trọng tài thương mại tài liệu, chứng khác (nếu có) Ví dụ: Biên họp giải tranh chấp Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản thỏa thuận trọng tài hợp lệ Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu đăng ký phán trọng tài Ghi địa vị pháp lý người yêu cầu đăng ký phán trọng tài vụ tranh chấp Ví dụ: "nguyên đơn" 15 Ghi đầy đủ thông tin Phán trọng tài yêu cầu ky Ghi cu the so, tháng năm, địa điểm ban hanh Phan tai va họ tên, địa Trọng tài viên Hội đồng trọng tài Ví dụ: “Phán trọng tài số 18/2014/PQTT Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Trần Văn B Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 Hà Nội giải tranh chấp hợp đồng mua ban hàng hóa quốc tế” (9) (10) Nếu nguyên đơn, bị đơn cá nhân, ghi họ tên địa cá nhân đó; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức ghi theo đơn khởi kiện) 11 Ghi tom tat nội dung vu viec, noi dung tranh chấp bên, nội dung phán trọng tài, nội dung yêu cầu yêu cầu đăng ký phán trọng tài (12) Ghi nhận định Tòa án, phân tích lý để Tòa án định từ chối đăng ký Phán trọng tài 13 Ghi điều luật văn quy phạm pháp luật mà Toà án để từ chối đăng ký phán trọng tài vụ việc (16) Ghi đầy đủ họ tên nguyên đơn, bị đơn Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng năm 2014 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại) TOÀ ÁN NHÂN DÂN (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: / /QĐ-TĐCPQTT (2) , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TÒA ÁN NHÂN DÂN (3) Với Hội đồng Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế t đơn u cầu gồm có: 111 Thẩm phán - Chủ tọa: Ông (Bà) (Các) Thẩm phán: Ông (Bà) Ong Ba Căn vào khoản Đieu 71 Luat Trong tai thương mai; Căn vào tài liệu, chứng kèm theo: (4); Sau xem xét Đơn yêu cầu tạm đình xét đơn yêu cầu hủy Phán trọng tài ngày… tháng … năm… (5) của… (6) .(7); Phán trọng tài .(8) giữa: Nguyên đơn.:…………………………………………………… …… ……(9) Địa chỉ:….……………………………………………… …………………… Bị đơn:…………… ……………….……….…………… ….… ……… …(10) Địa chỉ: ………………………… ……………………… …………………… Tranh chấp về:………… …………………… …………………… (11) Yêu cầu đề nghị tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Xét thấy (12), QUYẾT ĐỊNH: Tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài thụ lý số…/ /TLST-KDTM ngày…tháng…năm… (13) Phán trọng tài .(14) giữa: Nguyên đơn:…………………………………………………… …… …(15) Địa chỉ: ………………………………………………… ………………… Bị đơn:……………………………………….…………… ….… ……… (16) Địa chỉ: …………………………………………………… ………………… Toà án tiếp tục giải đơn yêu cầu hủy phán trọng tài lý tạm đình không tối đa không 60 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định Quyết định co hieu lưc thi hanh kể từ ngày ký, bên, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát quyền kháng nghị Nơi nhận: - Các bên; - Hội đồng tai, Trọng tài viên; - Trung tâm trọng tài (nếu có); - Cơ quan thi hành án dân (theo quy định khoản Điều Luật Trọng tài thương mại); - Viện kiểm sát nhân dân (cùng cấp); - Lưu hồ sơ TM HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06: (1) (3) Ghi tên Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài; (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 112 (2) Ô thứ ghi số, ô thứ hai ghi năm định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-TĐCPQTT Ghi đầy đủ tài liệu, chứng nộp kèm theo đơn yêu cầu theo quy định khoản Điều 71 Luật Trọng tài thương mại tài liệu, chứng khác (nếu có) Ví dụ: Biên họp giải tranh chấp Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản thỏa thuận trọng tài hợp lệ Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Ghi đầy đủ họ tên, địa người yêu cầu tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức yêu cầu tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật Ghi địa vị pháp lý người yêu cầu tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài vụ tranh chấp Ví dụ: nguyên đơn 14 Ghi đầy đủ thông tin Phán trọng tài yêu cầu tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tai Ghi cu the so, thang nam, địa điểm ban hanh Phan tai va họ tên, địa Trọng tài viên Hội đồng trọng tài Ví dụ: “Phán trọng tài số 18/2014/PQTT Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Trần Văn B Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 Hà Nội giải tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế” (9) (10) (15) (16) Nếu nguyên đơn, bị đơn cá nhân, ghi họ tên địa cá nhân đó; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức ghi theo đơn khởi kiện) 11 Ghi tom tat nội dung vu viec, noi dung tranh chấp bên, nội dung phán trọng tài (12) Trong phần ghi nhận định Toà án, phải phân tích lý để Tòa án tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Cần viện dẫn điều luật văn quy phạm pháp luật mà Toà án để tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài 13 Ghi đầy đủ số, ngày tháng năm thụ lý vụ việc yêu cầu Toa an huy phan quyet tai V dụ: thụ lý số 28/2014/TLST-KDTM ngày 16 tháng năm 2014 Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng năm 2014 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại) TOÀ ÁN NHÂN DÂN (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: / /QĐ-ĐCPQTT (2) , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ XÉT ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TÒA ÁN NHÂN DÂN (3) Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 113 Với Hội đồng t đơn u cầu gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa: Ông (Bà) (Các) Thẩm phán: Ông (Bà) Ong Ba ……………………………………………… Căn vào khoản Đieu 71 cua Luat Trong tai thương mai; Căn vào tài liệu, chứng kèm theo: (4); Sau xem xét Đơn yêu cầu hủy Phán trọng tài ngày… tháng … năm… (5) của… (6) .(7); Phán trọng tài .(8) giữa: Nguyên đơn:…………………………………………………… …… ….…(9) Địa chỉ: ………………………………………………… …………………… Bị đơn:……………………………….……….…………… ….… ……… (10) Địa chỉ: ………………………… ………………………… ………………… Tranh chấp về:………… ……………………………………………(11) Yêu cầu đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài: Xét thấy (12), QUYẾT ĐỊNH: Đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài thụ lý số …/ /TLST-KDTM…(13) ngày…tháng…năm… Phán trọng tài .(14) giữa: Nguyên đơn:…… …………………………………………… …… ……(15) Địa chỉ: ………………………………………………… …………………… Bị đơn:…………………… ……………….…………… ….… ……… …(16) Địa chỉ: …………………………………………………… …………………… Khi có định đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài, bên quyền yêu cầu Tòa án giải đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Quyết định co hieu lưc thi hanh kể từ ngày ký, bên, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát quyền kháng nghị Nơi nhận: - Các bên; - Hội đồng tai, Trọng tài viên; - Trung tâm trọng tài (nếu có); - Cơ quan thi hành án dân (theo quy định khoản Điều Luật Trọng tài thương mại); - Viện kiểm sát nhân dân (cùng cấp); - Lưu hồ sơ Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 07: Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế TM HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) 114 (1) (3) Ghi tên Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định tạm đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) (2) Ô thứ ghi số, ô thứ hai ghi năm định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-TĐCPQTT Ghi đầy đủ tài liệu, chứng nộp kèm theo đơn yêu cầu (nếu có) Ví dụ: Biên họp giải tranh chấp Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản thỏa thuận trọng tài hợp lệ Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Ghi đầy đủ họ tên, địa người yêu cầu hủy phán trọng tài; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức yêu cầu đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật Ghi địa vị pháp lý người yêu cầu hủy phán trọng tài vụ tranh chấp Ví dụ: "nguyên đơn" 14 Ghi đầy đủ thông tin Phán trọng tài yêu cầu hủy phán trọng tai Ghi cu the so, thang nam, địa điểm ban hanh Phan tai va họ tên, địa Trọng tài viên Hội đồng trọng tài Ví dụ: “Phán trọng tài số 18/2014/PQTT Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Trần Văn B Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 Hà Nội giải tranh chấp hợp đồng mua ban hàng hóa quốc tế” (9) (10) (15) (16) Nếu nguyên đơn, bị đơn cá nhân, ghi họ tên địa cá nhân đó; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức ghi theo đơn khởi kiện) 11 Ghi tom tat nội dung vu viec, noi dung tranh chấp bên, nội dung phán trọng tài (12) Trong phần ghi nhận định Toà án, phải phân tích lý để Tòa án đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Cần viện dẫn điều luật văn quy phạm pháp luật mà Toà án để đình xét đơn yêu cầu hủy phán trọng tài 13 Ghi đầy đủ số, ngày tháng năm vụ lý vụ việc yêu cầu Toa an huy phan quyet tai V dụ: thụ lý số 28/2014/TLST-KDTM ngày 16 tháng năm 2014 Mẫu số 08 (Ban hành kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng năm 2014 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại) TOÀ ÁN NHÂN DÂN (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: / /QĐ-PQTT (2) , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TÒA ÁN NHÂN DÂN (3) Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 115 Với Hội đồng xét đơn u cầu gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa: Ông (Bà) (Các) Thẩm phán: Ông (Bà) Ong Ba ……………………………………………… Căn vao Đieu 71 cua Luat Trong tai thương mai; Căn vào tài liệu, chứng kèm theo: (4); Sau xem xét Đơn yêu cầu hủy phán trọng tài ngày… tháng … năm… (5) của………… (6) .(7); Phán trọng tài .(8) giữa: Nguyên đơn:…………………………………………………… …… ……(9) Địa chỉ: ………………………………………………… …………………… Bị đơn:…… ……………………….……….…………… ….… ……… …(10) Địa chỉ: ……………………… ………………………… …………………… Tranh chấp về:………… ………… ……………………………… (11) Nội dung yêu cầu yêu cầu hủy phán trọng tài: Xét thấy (12), QUYẾT ĐỊNH: ……(13) Phán trọng tài .(14) việc giải vụ tranh chấp giữa: Nguyên đơn:………………………………………… ……… …… ……(15) Địa chỉ: ………………………………………………… …………………… Bị đơn:……………………………………….……… … ….… ……… …(16) Địa chỉ: ………………………………………… …………… … Quyết định la định cuối cung va co hieu lưc thi hanh kể từ ngày ký, bên, Hội đồng trọng tài quyền khiếu nại, kháng cáo, Viện kiểm sát quyền kháng nghị Nơi nhận: - Các bên; - Hội đồng trọng tài ; - Cơ quan thi hành án dân (ghi theo khoản Điều Luật TTTM); - Viện kiểm sát nhân dân… cấp); - Lưu hồ sơ TM HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Tòa án) Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 08: (1) (3) Ghi tên Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định huy phan quyet tai; v dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) (2) Ô thứ ghi số, ô thứ hai ghi năm định (ví dụ: số 01/2013/QĐ-HPQTT) Ghi đầy đủ tài liệu, chứng nộp kèm theo đơn yêu cầu theo quy định khoản Điều 70 Luật Trọng tài thương mại tài liệu, chứng khác (nếu có) Ví dụ: Biên họp Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 116 giải tranh chấp Hội đồng trọng tài vụ việc, Bản thỏa thuận trọng tài hợp lệ Ghi ngày tháng năm nhận đơn yêu cầu hủy phán trọng tài Ghi đầy đủ họ tên, địa người yêu cầu hủy phán trọng tài; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức yêu cầu hủy phán trọng tài Ví dụ: Công ty TNHH Toàn Thắng, địa chỉ: số 20 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng làm đại diện theo pháp luật Ghi địa vị pháp lý người yêu cầu hủy phán trọng tài vụ tranh chấp Ví dụ: "nguyên đơn" 14 Ghi đầy đủ thông tin Phán trọng tài bị yêu cầu hủy Ghi cu the so, thang năm, địa điểm ban hanh Phan tai va họ tên, địa Trọng tài viên Hội đồng trọng tài Ví dụ: “Phán trọng tài số 18/2014/PQTT Hội đồng trọng tài trọng tài vụ việc Trọng tài viên Nguyễn Văn A, Trần Văn B Phạm Thị C lập ngày 26-8-2014 Hà Nội giải tranh chấp hợp đồng mua ban hàng hóa quốc tế” (9) (10) (15) (16) Nếu nguyên đơn, bị đơn cá nhân, ghi họ tên địa cá nhân đó; quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức họ tên, địa cá nhân đại diện hợp pháp quan, tổ chức ghi theo đơn khởi kiện) 11 Ghi tom tat nội dung vu viec, noi dung tranh chấp bên, nội dung phán trọng tài (12) Trong phần ghi nhận định Toà án, phải phân tích lý để Tòa án hủy không hủy phán trọng tài Cần viện dẫn điều luật văn quy phạm pháp luật mà Toà án để hủy không hủy phán trọng tài (13) Ghi rõ định hủy hay không hủy phán trọng tài Tòa án Tóm lại, hoạt động tổ chức trọng tài Việt Nam gắn liền với hai quan Sở Tư Pháp Bộ Tư Pháp Trên hai văn pháp luật quan trọng để giúp doanh nghiệp, công ty, lựa chọn phương thức trọng tài xác định cụ thể vấn để gặp phải thuộc diện nào, thủ tục để giải vấn đề quan có thẩm quyền từ giúp cho chủ thể tiết kiệm thời gian, chi phí để giải vụ việc tranh chấp trọng tài Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 117 KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trên giới, việc giải giải tranh chấp thương mại thông qua trọng tài phương thức doanh nghiệp ưa chuộng Tuy nhiên Việt Nam, doanh nghiệp biết đến trọng tài thương mại, mà có biết chưa mặn mà với chế giải trọng tài để tìm đến can thiệp tòa án Điều trái với thông lệ quốc tế Và nguyên nhân bỏ qua vấn đề cấp bách cần khác phục Như vậy, để đẩy mạnh phát huy ưu điểm trọng tài thương mại Việc Nam, đòi hỏi phải có nỗ lực toàn Đảng, Nhà Nước Bộ, Ngành có liên quan, kết hợp với việc trang bị kiến thức cho doanh nghiệp trọng tài thương mại Có vậy, hoạt đông trọng tài ta phát triển cách phù hợp với pháp luật thông lệ quốc tế, từ tạo tảng pháp lý vững cho doanh nghiệp bước vào thời kỳ hội nhập Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiểu luận Vai trò trọng tài ưu điểm giải tranh chấp thương mại trọng tài, [Ngày truy cập 20 tháng năm 2017] Đề tài Tìm hiểu trọng tài quốc tế khác biệt trọng tài quốc tế tòa án, [Ngày truy cập 20 tháng năm 2017] United Nations Commission on International Trade Law < http://www.uncitral.org/> [Accessed 20 March 2017] Luật trọng tài quốc tế Liên Hiệp Quốc [Ngày truy cập 20 tháng năm 2017] TIỂU LUẬN THÔNG LỆ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI PHÙNG MỸ NHI (KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ_ĐH KINH TẾ), HIỆU CHỈNH: NGUYỄN THANH PHONG (ĐH BÁCH KHOA) Mọi đóng góp xin gửi mail: ntphong081@gmail.com Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế ... ràng trọng tài quốc tế, nhóm làm phân tích khác trọng tài quốc tế với tòa án trọng tài nội địa a) Sự khác biệt trọng tài quốc tế với tòa án NỘI DUNG Ngôn ngữ TÒA ÁN LUẬT TRỌNG TÀI QUỐC TẾ Sử... Tiểu luận: Thông lệ trọng tài Quốc tế 13 Tính quốc tế trình bày cụ thể, chi tiết mục “Tính quốc tế Trọng tài thương mại quốc tế II GIỚI THIỆU LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (UNCITRAL... trưng trọng tài quốc tế:  Tính quốc tế trọng tài quốc tế: Thuật ngữ quốc tế sử dụng để phân biệt khác vụ trọng tài túy nước với vụ trọng tài phương diện đó, vượt qua biên giới quốc gia gọi quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: International arbitration law_ Luật thông lệ trọng tài quốc tế, International arbitration law_ Luật thông lệ trọng tài quốc tế, International arbitration law_ Luật thông lệ trọng tài quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay