HD 01 đề thi THPT môn GDCD 2017 (2)

5 32 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:06

HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 1/80 Câu 1: Phương tiện hữu hiệu để Nhà nước quản lí xã hội A kế hoạch B pháp luật C tổ chức D giáo dục Câu 2: Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, thành viên xã hội thực hiện, phát triển xã hội nên pháp luật mang chất A công dân B giai cấp C xã hội D tập thể Câu 3: Trường hợp sau có đủ lực trách nhiệm pháp lí? A Người đủ 16 tuổi trở lên gây tổn hại sức khoẻ người khác mắc bệnh tâm thần B Người 18 tuổi phòng vệ đáng nên gây thương tích cho người khác C Người 17 tuổi đánh chuột điện, làm người hàng xóm bị chết điện giật D Người 14 tuổi cố ý phạm tội gây hậu nghiêm trọng cho xã hội Câu 4: Sau tốt nghiệp THPT, H lên đường nhập ngũ Trong trường hợp H thực pháp luật theo hình thức nào? A Áp dụng pháp luật B Sử dụng pháp luật C Thi hành pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 5: Bạn L học lớp 12A thường xuyên học muộn, vài lần bắt nạt bạn lớp Hành vi bạn L A vi phạm hình B vi phạm hành C vi phạm dân D vi phạm kỉ luật Câu 6: Trường hợp không áp dụng hình thức phạt chung thân tử hình với người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự? A Người từ 14 tuổi đến 18 tuổi B Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi C Người từ 16 tuổi đến 18 tuổi D Người 18 tuổi Câu Theo quy định pháp luật, người đủ 14 tuổi cố y vượt đèn đỏ phải A chịu trách nhiệm hình B chịu trách nhiệm hành C chịu trách nhiệm dân D chịu trách nhiệm pháp lí Câu 8: Hành vi sau dấu hiệu vi phạm pháp luật? A Giao hàng không hẹn mưa lũ B Điều khiển xe máy chưa đủ tuổi C Xả chất thải công nghiệp chưa qua xử lí môi trường D Cố ý làm thất thoát tài sản nhà nước Câu 9: M 15 tuổi, đứng đầu đường dây chuyên bắt cóc buôn bán trẻ e Khi bị bắt, M khai thực thành công vụ Hành vi M bị xử lí cho pháp luật? A Không phải chịu trách nhiệm pháp lí chưa đủ tuổi B Phải chịu trách nhiệm hình C Phải chịu trách nhiệm hành D Phải chịu trách nhiệm dân Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 10: Do mâu thuẫn vợ chồng, anh H xông vào đánh đập vợ, khiến vợ anh phải vào viện cấp cứu với tỉ lệ thương tật 11% Theo quy định pháp luật, anh H phải chịu trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật sau đây? A Vi phạm hình B Vi phạm hành C Vi phạm dân D Vi phạm kỉ luật Câu 11: Nội dung không thuộc quyền bình đẳng vợ chồng quan hệ nhân thân? A Quyền nghĩa vụ ngang lựa chọn nơi cư trú B Tôn trọng giữ gìn danh dự nhân phẩm, uy tín C Cùng bàn bạc, định lựa chọn sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình D Cùng đứng tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Câu 12: Con hành vi cha mẹ? A Yêu quý, kính trọng cha mẹ B Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ C Ngược đãi, xúc phạm cha mẹ D Lắng nghe lời khuyên bảo đắn cha mẹ Câu 13: Giả sử em bị cha mẹ xúi giục, ép buộc làm việc trái đạo đức, trái pháp luật, trước tiên em làm gì? A Vâng lời cha mẹ, làm việc miễn cha mẹ vui B Không làm hết dù có bị đánh, mắng C Tố cáo với công an sẵn sàng cung cấp chứng cho họ D Nhất không làm, nhờ ông bà khuyên bảo cha mẹ Câu 14: Theo quy định Bộ luật Lao động, người đủ tuổi lao động tuổi? A Từ 15 tuổi B Từ đủ 15 tuổi C Từ 18 tuổi D.Từ đủ 18 tuổi Câu 15: Bộ luật Lao động quy định: Không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với hoá chất độc hại ảnh hưởng tới chức người phụ nữ Điều thể A bất bình đẳng người lao động B bất bình đẳng lao động nam lao động nữ C bình đẳng giao kết hợp đồng lao động D bình đẳng lao động nam lao động nữ Câu 16: Mọi doanh nghiệp trình sản xuất kinh, doanh thực nghĩa vụ sau đây? A Kinh doanh ngành nghề đăng kí; nộp thuế thực nghĩa vụ tài với Nhà nước B Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người lao động doanh nghiệp theo quy định pháp luật lao động C Đổi tên doanh nghiệp thường xuyên để tránh bị doanh nghiệp khác làm giả, làm nhái sản phẩm D Tuân thủ pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử Câu 17: Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động A việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên B công việc phải làm, mức lương hưởng C thời hạn hợp đồng lao động D thời gian làm việc, mức lương loại bảo hiểm hưởng Câu 18: Hiện nước ta có tôn giáo lớn Nhà nước công nhận cấp phép hoạt động? A B C D Câu 19: Trách nhiệm sau sai nói trách nhiệm đồng bào theo đạo chức sắc tôn giáo? A Sống tốt đời, đẹp đạo, giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước B Thực quyền, nghĩa vụ công dân ý thức chấp hành pháp luật Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Trung thành với tôn giáo theo, không bỏ để theo tôn giáo khác D Tôn trọng lẫn tôn trọng người không theo tôn giáo Câu 20: Hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm công dân vi phạm A Đạo đức B pháp luật C đạo đức pháp luật D sách nhà nước Câu 21: Ý kiến sau khám chỗ người khác? A Không khám chỗ người khác chủ nhà vắng mặt B Không khám chỗ người khác vào ngày nghỉ cuối tuần C Không khám chỗ người khác từ 11h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau D Không khám chỗ người khác vào ban đêm, trừ trường hợp trì hoãn Câu 22: Khi nhận đề nghị xét phê chuẩn việc bắt người khẩn cấp, thời gian lâu Viện Kiểm sát phải định phê chuẩn không phê chuẩn? A 12 B 15 C 20 D 25giờ Câu 23: Trường hợp người bị bắt khẩn cấp phải trả tự ngay? A Người bị oan B Người bị ốm, phải đưa cấp cứu C Quyết định bắt người không phê chuẩn D Để cứu tin bị đe doạ Câu 24: Hình thức sau không thuộc quyền tự ngôn luận công dân? A Phát biểu trực tiếp họp nhằm xây dựng quan, trường học, địa phương B Viết gửi đăng báo bày tỏ kiến ủng hộ đúng, tốt phản đối sai, xấu xã hội C Viết thư cho đại biểu Quốc hội trình bày, đề đạt nguyện vọng vấn đề quan tâm D.Chia sẻ đăng tải hình ảnh cá nhân trang mạng xã hội Câu 25.Ông A bị khởi tố tội chở tôn cồng kềnh đường, khiến người đâm vào tử vong Lúc này, pháp luật gọi ông A gì? A Bị can B Bị cáo C Tội phạm D Phạm tội Câu 26: Ở Việt Nam, quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân ghi nhận A Điều 18 Hiến pháp 2013 B Điều 19 Hiến pháp 2013 C Điều 20 Hiến pháp 2013 D Điều 21 Hiến pháp 2013 Câu 27: Điều kiện cần có để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp dân chủ gián tiếp A Nhà nước ghi nhận Hiến pháp quyền dân chủ công dân B người có đủ lực trách nhiệm pháp lí C Nhà nước tổ chức họp để nhân dân phát biểu kiến D Nhà nước tổ chức tổng tuyển cử để nhân dân bầu người đại diện cho Câu 28: Thông qua quyền bầu cử, nhân dân thực thi hình thức dân chủ A trực tiếp B đại diện C tập trung D hình thức Câu 29: Trước lập danh sách ứng cử viên thức, ứng cử viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu sở công tác hay cư trú để làm gì? A Lấy ý kiến Hội nghị cử tri B Vận động tranh cử C Hướng dẫn cử tri thức bầu cử D Thông báo kế hoạch hành động trúng cử Câu 30: Trước bầu cử, Mặt trận Tổ quốc tổ chức để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, báo cáo với cử tri vấn đề gì? A Dự kiến kế hoạch hành động để thực trách nhiệm người đại biểu trúng cử B Lí lịch ứng cử viên đóng góp mà ứng viên thực C Cơ quan hoạt động quan nơi ứng cử viên công tác D Tình hình kinh tế − xã hội địa phương nơi ứng cử viên sinh sống Câu 31: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình quan giải quyết? A Cơ quan tố tụng B Cơ quan quản lí người bị tố cáo Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Cơ quan nơi người tố cáo làm việc D Cơ quan hành pháp Câu 32: Thời hiệu công dân khiếu nại kể từ ngày nhận định hành hay biết định hành chính, hành vi hành A 60 ngày B 70 ngày C 80 ngày D 90 ngày Câu 33: Theo quy định pháp luật, người phát triển sớm trí tuệ quyền sau đây? A Học trước tuổi B Học vượt lớp C Học tài tử D Học rút ngắn thời gian so với quy định Câu 34: Quyền sau không thuộc nội dung pháp luật với phát triển công dân? A Quyền học tập công dân B Quyền sáng tạo công dân C Quyền tự kinh doanh công dân D Quyền phát triển công dân Câu 35: Quyền sau thuộc quyền phát triển công dân? A Công dân có quyền sống xã hội có lợi cho tồn phát triển toàn diện B Công dân có quyền sống môi trường tự nhiên có lợi cho tồn phát triển toàn diện C Công dân có quyền khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài D Công dân có quyền tham gia vào hoạt động sáng tạo khoa học − kĩ thuật Câu 36: Nông dân Nguyên tự chế tạo số máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gia đình, ông có quyền với máy móc đó? A Quyền sở hữu công nghiệp B Quyền tác giả C Quyền phát minh, sáng chế D Quyền khám phá khoa học Câu 37: Ý kiến sau thể bình đẳng quyền học tập công dân? A Có học tập trình độ dân trí nâng lên, kinh tế − xã hội phát triển B Quyền học tập công dân quy định Hiến pháp Luật Giáo dục C Nhà nước mở rộng hệ thống giáo dục từ trung ương đến địa phương để đáp ứng yêu cầu người học D Nhà nước quy định điểm ưu tiên cho thí sinh người dân tộc thiểu số, thương binh, liệt sĩ tuyển sinh đại học, cao đẳng Câu 38: Theo quy định pháp luật, nghĩa vụ sau người kinh doanh không đúng? A Nộp thuế đầy đủ theo quy định pháp luật B Bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng C Mở rộng quy mô ngành, nghề đăng kí kinh doanh D Tuân thủ quy định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội Câu 39: Thuế tính khoản thu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (gọi chung sở kinh doanh) từ toàn tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, gọi A thuế giá trị gia tăng B thuế thu nhập doanh nghiệp C thuế tiêu thụ đặc biệt D thuế thu nhập cá nhân Câu 40.Theo Luật Nghĩa vụ quân năm 2015, độ tuổi bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân A từ 18 tuổi đến 25 tuổi B từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi C từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi D từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN GDCD – ĐỀ 01 B 11 B 21 D 31 A C 12 C 22 A 32 D C 13 D 23 C 33 C C 14 B 24 D 34 C D 15 D 25 A 35 C D 16 C 26 C 36 A B 17 A 27 A 37 D A 18 A 28 B 38 C B 19 C 29 A 39 B 10 A 20 C 30 A 40 B HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ... HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh... công dân ghi nhận A Điều 18 Hiến pháp 2013 B Điều 19 Hiến pháp 2013 C Điều 20 Hiến pháp 2013 D Điều 21 Hiến pháp 2013 Câu 27: Điều kiện cần có để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp dân chủ gián... 25 tuổi D từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN GDCD – ĐỀ 01 B 11 B 21 D 31 A C 12 C 22 A 32 D C 13 D 23 C 33 C C 14 B 24 D 34 C D 15 D
- Xem thêm -

Xem thêm: HD 01 đề thi THPT môn GDCD 2017 (2), HD 01 đề thi THPT môn GDCD 2017 (2), HD 01 đề thi THPT môn GDCD 2017 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay