HD 01 đề thi THPT môn địa lý 2017 (1)

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:06

HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 1/80 Câu 1: Gió mùa Đông Bắc xuất phát từ xuất phát từ cao áp Xia bia xâm nhập vào nước ta từ tháng A – 10 B 11 – C 11 – D – Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho hai miền Nam, Bắc mưa vào tháng Trung Bộ A gió Tây Nam với dải hội tụ nhiệt đới B gió Tây Nam với bão C gió Đông Bắc với dải hội tụ nhiệt đới D gió Tây Nam với Biển Đông Câu Lượng mưa trung bình năm nước ta dao động khoảng: A 1800 – 2000mm B 1700 – 2000mm C 1600 – 2000mm D 1500 – 2000mm Câu 4: Cho biểu đồ sau: Hà Nội Huế Nhận xét sau với biểu đồ trên? A Hà Nội có nhiệt độ lượng mưa cao so với Huế B Hà Nội có nhiệt độ lượng mưa thấp so với Huế C Hà Nội có nhiệt độ cao lượng mưa thấp so với Huế D Hà Nội có nhiệt độ thấp lượng mưa cao so với Huế Câu 5: Nét bật địa hình vùng núi Tây Bắc A có địa hình cao nước ta B gồm dãy núi cao nguyên C đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích D có mạch núi lớn hướng Tây Bắc - Đông Nam Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 6: Đây khu vực chiếm tỉ trọng nhỏ lại tăng nhanh cấu sử dụng lao động nước ta A Ngư nghiệp B Xây dựng C Quốc doanh D Có vốn đầu tư nước Câu : Ranh giới phân chia khí hậu miền Bắc miền Nam A dãy Hoành Sơn B dãy Hoàng Liên Sơn C dãy Bạch Mã D dãy Trường Sơn Nam Câu Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ : A Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên có phân hoá đa dạng B Nằm hoàn toàn miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa C Nằm vị trí tiếp giáp lục địa hải dương vành đai sinh khoáng giới D Nằm vị trí tiếp giáp lục địa hải dương đường di lưu loài sinh vật Câu 9: Cho bảng số liệu: Nhiệt độ địa điểm (Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh) Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Biên độ Biên độ Địa điểm trung bình trung bình trung bình nhiệt trung nhiệt độ Nhiệt năm tháng lạnh tháng nóng bình năm tuyệt đối (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) Hà Nội 23,5 16,4 (T1) 28,9 (T7) 12,5 40,1 21°01'B Huế 25,2 19,7 (T1) 20,4 (T7) 9,7 32,5 16°24' B TP HCM 27,1 28,5 (T12) 28,9 (T4) 3,1 26,2 10°49'B Theo bảng trên, biên độ nhiệt trung bình năm theo thứ tự tăng dần từ: A Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh B TP Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội C Huế, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh D Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế Câu 10: Đất đai đồng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, phù sa, A hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu B bị xói mòn, rửa trôi mạnh điều kiện mưa nhiều C đồng nằm chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi xuống D sông miền Trung ngắn, hẹp nghèo phù sa Câu 11: Ở ven biển, dạng địa hình thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ hải sản? A Các đảo ven bờ B Vịnh cửa sông C Các tam giác châu với bãi triều rộng lớn D Các rạn san hô Câu 12: Đất nông nghiệp nước ta bao gồm : A Đất trồng năm, lâu năm, đất đồng cỏ diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản B Đất trồng năm, đất vườn tạp, lâu năm, đồng cỏ diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản C Đất trồng lúa, công nghiệp, đất lâm nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản D Đất trồng lương thực, công nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản Câu 13: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc điểm nào? A Mùa đông bớt lạnh, khô Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B Mùa đông lạnh đến sớm vùng núi thấp C Mùa hạ đến sớm, có gió tây, lượng mưa giảm D Khí hậu lạnh chủ yếu độ cao địa hình Câu 14: Đây đặc điểm quan trọng địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng lớn đến yếu tố kháC A Chạy dài suốt lãnh thổ từ bắc đến nam B Đồi núi thấp chiếm ưu tuyệt đối C Núi nước ta có địa hình hiểm trở D Núi nước ta có phân bậc rõ ràng Câu 15: Căn vào Atlat trang 13, vùng núi Đông Bắc, cánh cung núi A Đông Triều, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Sông Gâm B Sông Gâm, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Đông Triều C Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm D Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều Câu 16: Sông ngòi nhiều nước giàu phù sa A diện tích đồi núi thấp chủ yếu mưa nhiều B mưa nhiều địa hình đồi núi có độ dốc lớn C khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa D năm có hai mùa khô, mưa đắp đổi Câu 17: Hàng nhập chiếm tỉ trọng cao nước ta : A Lương thực, thực phẩm B Nguyên, nhiên vật liệu C Máy móc thiết bị D Hàng tiêu dùng Câu 18: Hướng chuyên môn hóa vận tải hàng hóa hành khách giao thông vận tải đường thủy nước ta thể rõ vùng : A Đồng sông Hồng B Bắc Trung Bộ C Đông Nam Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu 19: Cho biểu đồ sau: Tổng diện tích rừng Nhận xét sau với biểu đồ trên? A Diện tích rừng trồng tăng nhanh, diện tích rừng tự nhiên giảm Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B Diện tích rừng trồng giảm, diện tích rừng tự nhiên tăng C Diện tích rừng trồng, diện tích rừng tự nhiên có xu hướng tăng D Diện tích rừng trồng, diện tích rừng tự nhiên có xu hướng giảm Câu 20: Điểm sau không với hệ sinh thái rừng ngập mặn? A Cho suất sinh vật cao B Giàu tài nguyên động vật C Có nhiều loài gỗ quý D Phân bố ven biển Câu 21: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động mạnh mẽ yếu tố : A Nguồn nguyên liệu thị trường tiêu thụ B Nguồn nguyên liệu tiến kĩ thuật C Nguồn lao động thị trường tiêu thụ D Nguồn nguyên liệu nguồn lao động Câu 22: Đây cửa nằm biên giới Lào - Việt A Cầu Treo B Xà Xía C Mộc Bài D Lào Cai Câu 23: Đặc điểm chung vùng núi Trường Sơn Bắc A gồm khối núi cao nguyên xếp tầng đất đỏ ba dan B gồm dãy núi song song so le theo hướng Tây Bắc – Đông Nam C có cánh cung lớn mở phía Bắc Đông D địa hình cao nước ta với dãy núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam Câu 24: Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2000-2014 (Đơn vị: %) Ngoài nhà Khu vực có vốn đầu Năm Tổng số Nhà nước nước tư nước 2000 100,0 11,7 87,3 1,0 2005 100,0 11,6 85,8 2,6 2010 100,0 10,4 86,1 3,5 2012 100,0 10,4 86,3 3,3 2014 100,0 10,4 85,7 3,9 Nhận xét sau với bảng số liệu trên? A Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước tăng B Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước tăng C Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước giảm D Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước tăng, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước tăng Câu 25 Ở nước ta, khai thác tổng hợp giá trị kinh tế mạng lưới sông ngòi dày đặc với lượng nước phong phú mạnh : A Ngành công nghiệp lượng; ngành nông nghiệp giao thông vận tải, du lịch B Ngành khai thác, nuôi trồng chế biển thủy sản nước C Ngành giao thông vận tải du lịch, ngành nông nghiệp D Ngành trồng lương thực - thực phẩm, ngành công nghiệp lượng Câu 26: Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 1995 85507,6 66793,8 16168,2 2545,6 2000 129140,5 101043,7 24960,2 3136,6 2005 183342,4 134754,5 45225,6 3362,3 2009 430221,6 306648,4 116576,7 6996,5 2010 540163,0 396734,0 135137,0 8292,0 Nhận xét sau không với bảng số liệu trên? A Tỉ trọng sản xuất ngành trồng trọt, dịch vụ giảm B Tỉ trọng trồng trọt, chăn nuôi chiếm tỉ trọng cao năm C Tỉ trọng dịch vụ giảm mạnh, trồng trọt chăn nuôi tăng nhanh D Chăn nuôi tăng mạnh, giảm trồng trọt dịch vụ Câu 27: Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, trình phong hóa diễn với cường độ mạnh, tạo nên lớp đất dày Mưa nhiều rửa trôi chất badơ dễ tan làm đất chua, đồng thời có tích tụ oxit sắt oxit nhôm Đó trình hình thành đất vùng có khí hậu A ôn đới hải dương B ôn đới lục địa C nhiệt đới khô D nhiệt đới ẩm Câu 28: Biển Đông vùng biển lớn nằm phía : A Nam Trung Quốc Đông Bắc Đài Loan B Phía đông Phi-líp-pin phía tây Việt Nam C Phía đông Việt Nam tây Phi-líp-pin D Phía bắc Xin-ga-po phía nam Ma-lai-xi-A Câu 29: Đây đặc điểm hoạt động nội thương nước ta thời kì sau Đổi A Đã hình thành hệ thống chợ có quy mô lớn bên cạnh hệ thống chợ quê B Cả nước có thị trường thống nhất, tự lưu thông hàng hoá C Hàng hoá ngày đa dạng, chất lượng ngày nâng lên D Đáp ứng ngày cao nhu cầu hàng hoá cho người dân Câu 30: Hướng địa hình nước ta là: A Tây Bắc – Đông Nam, Vòng cung B Vòng cung- Đông Nam C Tây Bắc, Vòng Đông D Đông Nam- Tây đông Câu 31: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, ta qua cửa A Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang B Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y C Cầu Treo, Tây Trang, Lao Bảo, Bờ Y D Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y Câu 32: Thiên tai bất thường, khó phòng tránh, thường xuyên hàng năm đe doạ, gây hậu nặng nề cho vùng đồng ven biển nước ta là: A Bão B Sạt, lở bờ biển C Cát bay, cát chảy D Động đất Câu 33: Ý sau không với đặc trưng nông nghiệp hàng hóa? A Sử dụng ngày nhiều máy móc B Năng xuất lao động cao C Mục đích sản xuất tự cấp, tự túc Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang D Quy mô sản xuất lớn Câu 34: Để khai thác hiệu nông nghiệp nhiệt đới cần A đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất B đẩy mạnh phát triển chăn nuôi C đẩy mạnh phát triển trông trọt D đẩy mạnh sản xuất công nghiệp Câu 35: Tỉnh Tây Nguyên có diện tích trồng chè lớn nước? A Kon Tum B Lâm Đồng C Gia Lai D Đăk Lăk Câu 36: Ở Tây Nguyên trồng có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) thuận lợi nhờ vào A Đấy đỏ badan thích hợp B Khí hậu cao nguyên 1000 m mát mẻ C Độ cao cao nguyên thích hợp D Có mùa đông nhiệt độ giảm thấp Câu 37: Đây điểm khác nhà máy nhiệt điện miền Bắc nhà máy nhiệt điện miền Nam A Các nhà máy miền Nam thường có quy mô lớn B Miền Bắc chạy than, miền Nam chạy dầu khí C Miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần thành phố D Các nhà máy miền Bắc xây dựng sớm nhà máy miền Nam Câu 38: Công nghiệp dệt thường tập trung thành phố lớn : A Thuận lợi để nhập nguyên liệu xuất sản phẩm sang nước B Thường có nguồn lao động dồi thị trường tiêu thụ lớn C Có nguồn lao động dồi với trình độ tay nghề cao D Có điều kiện tốt sở hạ tầng, thu hút đầu tư nước Câu 39: Chiếm tỉ trọng cao cấu hàng xuất nước ta A Khoáng sản B Hàng công nghiệp nặng C Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công D Hàng nông, lâm, thuỷ sản Câu 40: Đặc điểm sau không với đồng sông Cửu Long? A Địa hình cao phẳng đồng sông Hồng B Không có đê, mạng lưới kênh rạch chằng chịt C Mùa lũ, nước ngập diện rộng Mùa cạn, thuỷ triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bị nhiễm mặn D Có vùng trũng lớn Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên -Hết - Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – ĐỀ 01 B 11 C 21 C 31 B A 12 A 22 A 32 A D 13 B 23 B 33 C B 14 B 24 A 34 A D 15 D 25 A 35 B D 16 B 26 C 36 B C 17 B 27 D 37 B D 18 D 28 C 38 B B 19 A 29 A 39 C 10 A 20 C 30 A 40 A HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ... HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh... tài liệu ôn thi THPT Trang 1995 85507,6 66793,8 16168,2 2545,6 2000 129140,5 1010 43,7 24960,2 3136,6 2005 183342,4 134754,5 45225,6 3362,3 2009 430221,6 306648,4 116576,7 6996,5 2010 5 4016 3,0 396734,0... Mười, Tứ giác Long Xuyên -Hết - Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – ĐỀ 01 B 11 C 21 C 31 B A 12 A 22 A 32 A D 13 B 23 B 33 C B 14 B 24 A 34 A D 15 D
- Xem thêm -

Xem thêm: HD 01 đề thi THPT môn địa lý 2017 (1), HD 01 đề thi THPT môn địa lý 2017 (1), HD 01 đề thi THPT môn địa lý 2017 (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay