tích hợp liên môn: “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9”

28 30 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:00

“TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀOBỘ MÔN GDCD KHỐI 9”I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:Là nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà giáo, nhà văn hóa lớn của thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo việc xây dựng nền giáo dục mới Việt Nam. Người luôn coi sự nghiệp giáo dục là công tác trồng người, tương lai đất nước thịnh hay suy, đều được gắn với sự nghiệp giáo dục.“ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng câyVì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”Chỉ riêng về giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã là một kho tàng, ở tầm chiến lược và ngày càng ngời sáng qua thực tiễn. Đẩy mạnh và phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đổi mới hôm nay cũng chính là thực hiện ham muốn tột bậc của Người. Đó là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Tư tưởng đó của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn tỏa sáng tính cách mạng, tính dân tộc và tính nhân văn sâu sắc. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đẹp ở những điều rất đơn giản, bình dị và gần gũi với chúng ta đó chính là nếp sống, cách cư xử, giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày. Có thể nói ở Người hội tụ tất cả những đức tính tốt đẹp mà ai cũng cần phải cố gắng, phấn đấu trau dồi và rèn luyện như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giản dị, trung thực, tiết kiệm, siêng năng, kiên trì, tự lập, tự tin, sống và làm việc theo pháp luật, tôn trọng kỉ luật ..v.v… Vì vậy, việc tích hợp, lồng ghép học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học khác trong nhà trường nói chung và bộ môn GDCD nói riêng thực sự là một hoạt động thiết thực và lâu dài nhằm hưởng ứng cuộc vận động điểm: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và để người người học Bác, nhà nhà học Bác một cách gần gũi nhất, tự nhiên nhất và hiệu quả nhất. Sáng kiến: “Tích hợp liên môn Lịch sử, Âm nhạc và Ngữ văn để giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh vào bộ môn GDCD khối 9” được xây dựng chủ yếu thông qua những mẩu chuyện, những lời dạy, những thước phim tư liệu … về đời sống thường ngày cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Bác. Mỗi câu chuyện là một nhân cách cao đẹp, một hình ảnh tinh khiết nhất, trong sáng nhất, chuẩn mực nhất xứng đáng để cho chúng ta học tập và noi theo. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:1.Cơ sở lý luận:1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về “đạo đức”:Hồ Chí Minh là người bàn nhiều về đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. “Đức là gốc”, là quan điểm cơ bản, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Người, đạo đức không chỉ là “gốc”, là nền tảng, là nhân tố chủ chốt của người cách mạng, mà còn là thước đo giá trị của con người.Người thường nói: “Có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó.Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”.Hồ Chí Minh không đưa ra định nghĩa đạo đức là gì, nhưng trong sử dụng, thuật ngữ đạo đức được dùng với 3 nghĩa: Rộng, hẹp, và rất hẹp. Nghĩa rộng: Đạo đức là hình thái ý thức xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc và làm giàu tính người trong các quan hệ xã hội, kể cả trong các quan hệ chính trị, tư tưởng.Nghĩa hẹp: Đạo đức là các qui tắc, chuẩn mực dùng điều chỉnh hành vi con người trong quan hệ giữa người với người trong hoạt động sống.Nghĩa rất hẹp: Đó là hành vi đạo đức, là hành động cá nhân thể hiện quan niệm của bản thân về nghĩa vụ đối với xã hội và đối với người khác, thể hiện lương tâm hoặc bổn phận cá nhân trong cuộc sống.Hồ Chí Minh tập trung bàn nhiều về đạo đức theo nghĩa hẹp với 3 mối quan hệ cơ bản của mỗi con người (với mình, với người và với việc). Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức con người được quy tụ ở bốn chữ: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”. Để mọi người dễ hiểu, dễ nhớ, Người viết:“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.Thiếu một mùa thì không thành trờiThiếu một phương thì không thành đấtThiếu một đức thì không thành người”.1.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về “đạo đức” của người thầy:Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí, vai trò của người thầy những người mở trí, khai tâm cho con người. Bác nói: “Còn gì vẻ vang hơn nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy tốt thầy giáo xứng đáng là thầy giáo là người vẻ vang nhất dù là tên tuổi không được đăng trên báo, không được hưởng huân chương, những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”.Bác chỉ rõ: “Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu”. Ðể làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, Bác nhắc nhở: “Người giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức ... Cho nên thầy giáo, cô giáo phải thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo”. 1.3 Những điểm sáng trong tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Theo Tài liệu học tập trong cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh_Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, bấy nhiêu đức tính cao cả được chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng, và được thể hiện tập trung trong các điểm sau: Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được mục đích cách mạng.  Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Tùy vào bài học mà người giáo viên cần chọn lọc các điểm sáng để lồng ghép, tích hợp cho phù hợp. “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9” I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Là nhà hoạt động trị lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại cách mạng Việt Nam, đồng thời nhà giáo, nhà văn hóa lớn giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt móng đạo việc xây dựng giáo dục Việt Nam Người coi nghiệp giáo dục công tác trồng người, tương lai đất nước thịnh hay suy, gắn với nghiệp giáo dục “ Vì lợi ích mười năm phải trồng Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” Chỉ riêng giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh kho tàng, tầm chiến lược ngày ngời sáng qua thực tiễn Đẩy mạnh phát triển toàn diện nghiệp giáo dục công đổi hôm thực ham muốn bậc Người Đó “làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành” Tư tưởng Người nguyên giá trị, tỏa sáng tính cách mạng, tính dân tộc tính nhân văn sâu sắc Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đẹp điều đơn giản, bình dị gần gũi với nếp sống, cách cư xử, giao tiếp sinh hoạt hàng ngày Có thể nói Người hội tụ tất đức tính tốt đẹp mà cần phải cố gắng, phấn đấu trau dồi rèn luyện như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giản dị, trung thực, tiết kiệm, siêng năng, kiên trì, tự lập, tự tin, sống làm việc theo pháp luật, tôn trọng kỉ luật v.v… Vì vậy, việc tích hợp, lồng ghép học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào môn học khác nhà trường nói chung môn GDCD nói riêng thực hoạt động thiết thực lâu dài nhằm hưởng ứng vận động điểm: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” để người người học Bác, nhà nhà học Bác cách gần gũi nhất, tự nhiên hiệu Sáng kiến: “Tích hợp liên môn Lịch sử, Âm nhạc Ngữ văn để giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh vào môn GDCD khối 9” xây dựng chủ yếu thông qua mẩu chuyện, lời dạy, thước phim tư liệu … đời sống thường ngày trình hoạt động cách mạng Bác Mỗi câu chuyện nhân cách cao đẹp, hình ảnh tinh khiết nhất, sáng nhất, chuẩn mực xứng đáng học tập noi theo Năm học: 2015 – 2016 Trang II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Cơ sở lý luận: 1.1 Quan niệm Hồ Chí Minh “đạo đức”: Hồ Chí Minh người bàn nhiều đạo đức, đạo đức cách mạng “Đức gốc”, quan điểm bản, xuyên suốt quán tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Theo Người, đạo đức không “gốc”, tảng, nhân tố chủ chốt người cách mạng, mà thước đo giá trị người Người thường nói: “Có đức mà tài, làm việc khó Có tài mà đức người vô dụng” Hồ Chí Minh không đưa định nghĩa đạo đức gì, sử dụng, thuật ngữ đạo đức dùng với nghĩa: Rộng, hẹp, hẹp Nghĩa rộng: Đạo đức hình thái ý thức xã hội, nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc làm giàu tính người quan hệ xã hội, kể quan hệ trị, tư tưởng Nghĩa hẹp: Đạo đức qui tắc, chuẩn mực dùng điều chỉnh hành vi người quan hệ người với người hoạt động sống Nghĩa hẹp: Đó hành vi đạo đức, hành động cá nhân thể quan niệm thân nghĩa vụ xã hội người khác, thể lương tâm bổn phận cá nhân sống Hồ Chí Minh tập trung bàn nhiều đạo đức theo nghĩa hẹp với mối quan hệ người (với mình, với người với việc) Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức người quy tụ bốn chữ: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” Để người dễ hiểu, dễ nhớ, Người viết: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu mùa không thành trời Thiếu phương không thành đất Thiếu đức không thành người” 1.2 Quan niệm Hồ Chí Minh “đạo đức” người thầy: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí, vai trò người thầy - người mở trí, khai tâm cho người Bác nói: “Còn vẻ vang nghề đào tạo hệ sau tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Người thầy tốt - thầy giáo xứng đáng thầy giáo - người vẻ vang dù tên tuổi không đăng báo, không hưởng huân chương, người thầy giáo tốt người anh hùng vô danh” Bác rõ: “Học tốt khó, ví người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc lên đến đỉnh Học xấu dễ, đỉnh núi trượt chân nhào xuống vực sâu” Ðể làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, Bác nhắc nhở: “Người giáo viên phải ý tài, đức, tài văn hóa, chuyên môn, đức trị Muốn cho học sinh có đức giáo viên phải có đức Cho nên thầy giáo, cô giáo phải thực gương mẫu, gương sáng cho em học sinh noi theo” Năm học: 2015 – 2016 Trang 1.3 - Những điểm sáng gương đạo đức Hồ Chí Minh: Theo Tài liệu học tập vận động: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh_Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương, Nhà xuất Chính trị quốc gia, nhiêu đức tính cao chung đúc lại người làm cho gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng, thể tập trung điểm sau:  Đạo đức Hồ Chí Minh gương trọn đời phấn đấu, hy sinh nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người nhân loại  Đạo đức Hồ Chí Minh gương ý chí nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt mục đích cách mạng  Đạo đức Hồ Chí Minh gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, phục vụ nhân dân  Đạo đức Hồ Chí Minh gương người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu người  Đạo đức Hồ Chí Minh gương cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường Tùy vào học mà người giáo viên cần chọn lọc điểm sáng để lồng ghép, tích hợp cho phù hợp 1.4 Giáo dục đạo đức môn Lịch sử, Âm nhạc, Ngữ Văn: - Những môn học nhà trường góp phần hình thành giáo dục nhân cách, tư kĩ sống cần thiết cho học sinh Riêng môn Lịch sử, Âm nhạc, Ngữ Văn có đặc thù gần giống với môn GDCD, như: + Lịch sử giúp học sinh hiểu thêm xuất xứ tác phẩm văn học đời hoàn cảnh, giai đoạn lịch sử; giúp học sinh thêm yêu truyền thống tốt đẹp văn hóa dân tộc, trang lịch sử hào hùng, mốc son vàng, góp phần nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc hệ trẻ ngày + Âm nhạc giúp học sinh yêu thêm hay, đẹp nghệ thuật, văn hóa, bồi dưỡng khả cảm thụ ca hát đồng thời âm nhạc giúp tiết học thêm nhẹ nhàng, cảm xúc thăng hoa + Ngữ Văn giúp bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh Những văn, thơ có sức lay động mạnh chạm vào trái tim học sinh nhanh bền Tích hợp liên môn Lịch sử, Âm nhạc Ngữ văn để giáo dục gương Hồ Chí Minh vào môn GDCD khối giúp học sinh học tốt nhiều môn xã hội khác quan trọng giúp học sinh khai thác hết hay, đẹp từ môn GDCD, xua tan suy nghĩ môn nhàm chán, khô khan, không hứng thú tiếp nhận nội dung kiến thức Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài: Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp lồng ghép nội dung tích hợp vào dạy, tùy theo môn học mà lồng ghép tích hợp mức độ liên hệ, lồng ghép phận toàn phần ( Phần nội dung học, phần tập tổng kết toàn ) Khi tích hợp giáo viên cần sử dụng ngôn từ kết nối cho lô-gic hài hòa từ giáo dục rèn kĩ sống, giá trị sống cho học sinh + Lồng ghép phận: giáo viên chọn địa chỉ, chọn mục để lồng ghép nhằm nhấn mạnh; khắc sâu kiến thức cho học sinh nội dung liên quan đến học Năm học: 2015 – 2016 Trang + Lồng ghép liên hệ: dựa vào phần nội dung học, giáo viên liên hệ giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoạt động không chiếm nhiều thời gian đảm bảo tiến trình nội dung học Một số ví dụ cụ thể lồng ghép giáo dục học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh vào học môn GDCD: * Các phương pháp/kĩ thuật lồng ghép: Sử dụng câu chuyện có sẵn lời dạy có sẵn SGK Gv Hs sưu tầm mẩu chuyện chia sẻ học (chú ý đọc diễn cảm, thể nội tâm, tình cảm nhân vật, lựa chọn câu chuyện phù hợp với nội dung có độ dài vừa phải) Thiết kế vài trò chơi nhẹ nhàng để thay đổi không khí Lồng ghép âm nhạc, xem tranh ảnh video clip, phim tư liệu * Các bước tiến trình tích hợp liên môn chủ đề đức tính Bác Hồ vào học: + Bước 1: Xác định mục tiêu học (dựa chuẩn kiến thức – kĩ năng) + Bước 2: Xác định địa tích hợp, phân môn tích hợp để lồng ghép giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh + Bước 3: Lựa chọn phương pháp tích hợp: phim, nhạc, trò chơi, thảo luận nhóm, sử dụng tranh ảnh, khai thác mẩu chuyện … Tùy theo nội dung học mà lựa chọn phương pháp, hình thức lồng ghép cho phù hợp 3.1 Sử dụng câu chuyện có sẵn lời dạy có sẵn SGK + Bước 1: Xác định mục tiêu học (dựa vào sách chuẩn kiến thức – kĩ năng) + Bước 2: Xác định địa tích hợp: Mục Khái niệm + Bước 3: Lựa chọn phương pháp: Khai thác mẩu chuyện có sẵn Sgk (phần Đặt vấn đề) Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ Mẩu chuyện (Sgk trang 4): Chủ tịch Hồ Chí Minh gương sáng, tuyệt vời phấn đấu cho lí tưởng đạo đức, cao Hoài bão lớn Người Tổ quốc giải phóng, nhân dân hạnh phúc, ấm no Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cả đời có mục đích phấn đấu cho quyền lợi dân tộc hạnh phúc nhân dân”, và: “Bất kì bao giờ, đâu theo đuổi mục đích làm cho ích quốc, lợi dân” Lúc sống, Người dành tất tình thương yêu cho đồng bào, già trẻ, gái trai Khi phải từ biệt giới này, Người “tiếc không phục vụ lâu nữa, nhiều nữa”, Người đã“để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể đội, cho cháu niên nhi đồng” Hỏi: Em có suy nghĩ đời nghiệp cách mạng chủ tịch Hồ Chí Minh? Năm học: 2015 – 2016 Trang Trả lời: Bác người chí công vô tư, làm việc xuất phát từ lợi ích chung đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân Kết luận: Bác tập thể, đức tính cần người Vì vậy, noi gương Bác Sau tiến hành chia nhóm cho tổ tìm mẩu chuyện Bác để minh chứng cho nội dung: “Cả đời Bác sống, phấn đấu hi sinh cho quyền lợi dân tộc hạnh phúc nhân dân” Hoạt động giúp cho em học sinh chia sẻ nhiều mẩu chuyện hay Bác, thông qua rèn thêm kĩ kể chuyện, kĩ tự tin trước đám đông, lực giao tiếp sử dụng ngôn ngữ cho hay, truyền cảm, thuyết phục người nghe Liên môn Lịch sử Âm nhạc: Cho hs xem clip Bác Hồ tìm đường cứu nước hát “Dấu chân phía trước”_nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn Liên môn Ngữ văn đọc thơ ca ngợi hình ảnh Bác hi sinh cho đại cuộc, không màng lợi ích cá nhân, hi sinh tuổi xuân cống hiến cho nghiệp giải phóng dân tộc: “Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya Mà Bác ngồi Đêm Bác không ngủ Lặng yên bên bếp lửa Vẻ mặt Bác trầm ngâm Ngoài trời mưa lâm thâm Mái lều tranh xơ xác - Chú việc ngủ ngon Ngày mai đánh giặc Bác thức mặc Bác Bác ngủ không an lòng Bác thương đoàn dân công Đêm ngủ rừng Rải làm chiếu Manh áo phủ làm chăn ” (Đêm Bác không ngủ_Minh Huệ) “Ăn miếng ngon đắng lòng tổ quốc Chẳng yên lòng ngắm nhành hoa” (Người tìm hình nước_Chế Lan Viên) “Một canh hai canh lại ba canh Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh” (Không ngủ được_Hồ Chí Minh) Năm học: 2015 – 2016 Trang “Tiếng suối tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Cảnh khuya vẽ người chưa ngủ Chưa ngủ lo nỗi nước nhà” (Cảnh khuya_ Hồ Chí Minh) 3.2 Sử dụng câu chuyện sưu tầm + Bước 1: Xác định mục tiêu học + Bước 2: Xác định địa tích hợp: Mục Khái niệm + Bước 3: Lựa chọn phương pháp: Sưu tầm mẩu chuyện để lồng ghép Bài 2: TỰ CHỦ Mẩu chuyện: “Nước nóng, nước mát” Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có đồng chí cán trung đoàn thường hay quát mắng, bợp tai chiến sỹ Đồng chí làm giao thông, bảo vệ Bác nước trước Cách mạng Tháng Tám Được tin nhân dân “dư luận” đồng chí này, hôm, Bác cho gọi lên Việt Bắc Bác dặn trạm đón tiếp khu ATK, dù có đến sớm, trưa cho đồng chí vào gặp Bác Trời mùa hè, nắng chang chang, ngọ “đồng chí Trung đoàn” vã mồ hôi, người bốc lửa Đến nơi, Bác chờ sẵn Trên bàn đặt hai cốc nước, cốc nước sôi có vừa rót, bốc nghi ngút, cốc nước lạnh Sau chào hỏi xong, Bác vào cốc nước nóng nói: - Chú uống Đồng chí cán kêu lên: - Trời! Nắng mà Bác lại cho nước nóng cháu uống được? Bác mỉm cười: - À Thế thích uống nước nguội, mát không? - Dạ có Bác nghiêm nét mặt nói: - Nước nóng, không uống Khi nóng, chiến sĩ không tiếp thu Hòa nhã, điềm đạm cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán nhận lỗi, hứa sửa chữa…” Hỏi: Câu chuyện muốn giáo dục điều gì? Trả lời: Khi nóng giận thường không giữ bình tĩnh, không làm chủ kiểm soát cảm xúc hành vi thân Điều ảnh hưởng đến mối quan hệ với người công việc Hỏi: Vậy cần phải làm để khắc phục khuyết điểm ấy? Trả lời: Chúng ta cần phải bình tĩnh, tự tin, kiềm chế cảm xúc hành vi hoàn cảnh, tình để có cách ứng xử phù hợp Kết luận: Đó đức tính tự chủ giúp cho người có thái độ bình tĩnh, ôn hòa để giải công việc; làm chủ cảm xúc, tình cảm hoàn cảnh, tình Vì vậy, noi gương làm theo lời Bác, mối quan hệ giao tiếp bạn bè có nhiều tình hiểu nhầm Năm học: 2015 – 2016 Trang xung đột, xích mích nhỏ, thiếu tự chủ, làm cho việc trở nên rắc rối hơn, gây hậu không mong đợi Liên môn Ngữ Văn: Trong kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ để khuyên người ta làm chủ chủ suy nghĩ, tình cảm, hành vi việc làm thân có câu sau: - “Giận khôn” - “Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững kiềng ba chân Dù rào dậu ngăn sông Lòng ta vững rừng” Bài 3: “ DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT” + Bước 1: Xác định mục tiêu học + Bước 2: Xác định địa tích hợp: Liên hệ dẫn chứng gương tôn trọng kỉ luật thể tính dân chủ Bác sau học xong mục 1: Thế dân chủ, kỉ luật? + Bước 3: Lựa chọn phương pháp: Sưu tầm mẩu chuyện để lồng ghép Mẩu chuyện: Ngày 10/10/1961, dù Chủ tịch nước nghỉ buổi họp Quốc hội, Bác viết: “Kính gửi Quốc hội Vì phải dự đại hội lần thứ 22 Đảng cộng sản Liên Xô, xin phép vắng mặt kì họp Quốc hội lần Tôi kính chúc kì họp Quốc hội thành công tốt đẹp! Hồ Chí Minh” Hỏi: Tính dân chủ kỉ luật Bác thể nào? Trả lời: Dù Chủ tịch nước vắng họp, Bác viết đơn xin phép nghỉ buổi, điều thể tính dân chủ Bác Bác xem công dân, thành viên Quốc hội, Chủ tịch nước tự cho đặc quyền, đặc lợi riêng thể tính kỉ luật Bác: tôn trọng nội quy tập thể, nghỉ vắng họp phải có đơn xin phép Kết luận: Dù vắng mặt có lý đáng Bác viết đơn xin phép, ý thức tôn trọng kỉ luật thể tính dân chủ Chúng ta cần học tập làm theo Bác Từ Gv liên hệ thực tế trường học sinh nghỉ học buổi thường không viết phép, điều vừa ảnh hưởng đến quyền lợi thân, vừa ảnh hưởng đến thành tích thi đua lớp Vì cần hướng cho em ý thức thái độ tôn trọng kỉ luật từ hành vi, việc làm đơn giản xin phép, thưa gửi, vắng học xin phép, đến trường tôn trọng nội qui trường, lớp Tính dân chủ kỉ luật cần thiết cho học sinh thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt sống môi trường tập thể Và thực hóa lời nhắn nhủ yêu thương ấy, Bác gửi gắm đến em học sinh qua: “Năm điều Bác Hồ dạy” Năm học: 2015 – 2016 Trang Liên môn Lịch sử: Giới thiệu nguồn gốc đời” “Năm điều Bác Hồ dạy” Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày 03/02/1930, từ đó, phong trào đấu tranh chống đế quốc phong kiến lãnh đạo Đảng ngày phát triển Từ đời Đảng ta quan tâm đến công tác giáo dục hệ trẻ, ngày 26 tháng năm 1931, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên giao nhiệm vụ cho Đoàn trực tiếp phụ trách việc giáo dục thiếu niên nhi đồng Trở nước tháng 2/1941, vào tháng 5/1941 Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đạo Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ VIII chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh bao gồm nhiều tổ chức yêu nước Cũng thời gian ấy, theo thị Đảng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Đội Nhi đồng cứu quốc thành lập Pắc Pó (Cao Bằng) Đoàn Thanh niên cứu quốc (nay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) trực tiếp phụ trách Ngày 15/5/1941, thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, tổ chức Hội Nhi đồng Cứu quốc (nay Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) thành lập với đội viên Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) bầu làm Đội trưởng, Nông Văn Thàn (tức Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (tức Thanh Minh), Lý Thị Nì (tức Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (tức Thanh Thủy) Đến tháng 3/1951, Hội đổi tên thành Đội Thiếu nhi Tháng Tám Khi hòa bình lập lại, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ hai (tháng 11/1956), Đội Thiếu nhi Tháng Tám đổi tên thành Đội Thiếu niên Tiền phong - tổ chức gồm lứa tuổi thiếu niên nhi đồng Đến ngày 19/3/1961, Ban Bí thư Trung ương Đảng lại giao cho Trung ương Đoàn tổ chức riêng lứa tuổi nhi đồng vào Đội Nhi đồng Tháng Tám Ngày 30/4/1970, sau ngày Bác Hồ xa, thể theo nguyện vọng niên, đoàn viên, đội viên, thiếu nhi nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghị trao cho Đoàn Đội mang tên Bác Hồ kính yêu từ đến Đội mang tên: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam tổ quốc giải phóng, Bắc - Nam sum họp nhà, tháng 6/1976, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 23 họp Thành phố Hồ Chí Minh thống tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nước đề nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng trao cho Đội hiệu:"Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, lý tưởng Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!" Năm học: 2015 – 2016 Trang Trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong, (tháng 15/5/1941 - 15/5/1961), Bác gửi thư chúc mừng ân cần động viên, dặn cháu thiếu niên, nhi đồng điều, từ đến điều Bác Hồ dạy trở thành mục tiêu phấn đấu toàn thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam Bác viết: “Các cháu yêu quý! 15 tháng nǎm 1961 ngày kỷ niệm 20 tuổi Đội Thiếu niên tiền phong Bác gửi cháu lời chúc mừng thân Trong thời kỳ qua, từ Bắc đến Nam, thiếu niên nhi đồng hǎng hái tham gia cách mạng kháng chiến, có thiếu niên nhi đồng oanh liệt hi sinh cho Tổ quốc, Kim Đồng, Lê Vǎn Tám nhiều cháu khác Từ ngày hòa bình trở lại, miền Bắc có Đảng lãnh đạo, có Đoàn giúp đỡ, cháu chǎm học hành, tham gia lao động, cháu ngoan Bác vui lòng khen ngợi cháu Nhưng phải luôn nhớ đến thiếu niên nhi đồng miền Nam ruột thịt, bị bọn Mỹ - Diệm áp đọa đày Để ủng hộ đồng bào miền Nam (kể thiếu niên nhi đồng) đấu tranh chống Mỹ - Diệm, đồng bào miền Bắc phải thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm sở vững mạnh để thực hòa bình thống nước nhà Các cháu tham gia đấu tranh, cách thực điều sau đây: - Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào - Học tập tốt, lao động tốt - Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt - Giữ gìn vệ sinh thật tốt - Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm Mai sau, cháu người chủ nước nhà Cho nên từ rày, cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán tốt nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh Bác gửi cháu nhiều hôn! BÁC HỒ” Liên môn Âm nhạc: Và để em học sinh dễ thuộc lời dạy Bác Hồ, lời dạy phổ nhạc trở nên quen thuộc học sinh “Năm Điều Bác Hồ dạy”_nhạc sĩ: Nguyễn Quốc Anh 3.3.Thiết kế vài trò chơi nhẹ nhàng để thay đổi không khí - Trò chơi liên môn Văn - Sử - GDCD Bài 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC_GDCD + Bước 1: Xác định mục tiêu học + Bước 2: Xác định địa tích hợp: toàn + Bước 3: Lựa chọn phương pháp: sử dụng âm nhạc, trò chơi Hoạt động: Giới thiệu mới: Gv cho hs nghe hát: “Lời Bác dặn trước lúc xa “- Trần Hoàn Năm học: 2015 – 2016 Trang ? Hãy cho biết cảm xúc em nghe xong hát này? - Xúc động tự hào Bác Trong giây phút cuối đời mình, Bác thèm nghe điệu dân ca quê hương, điều chứng tỏ Bác yêu quê hương Gv chốt lại: Trong giây phút cuối đời mình, Bác thèm nghe điệu dân ca quê hương, điều chứng tỏ Bác yêu điệu dân ca điệu dân ca truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam Vậy truyền thống tốt đẹp dân tộc gì? Dân tộc Việt Nam có truyền thống tốt đẹp nào? Chúng ta phải giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp sao? Đó nội dung mà tìm hiểu học ngày hôm nay_bài 7: “Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc” Hoạt động: Khai thác phần Đặt vấn đề: Gv yêu cầu hs đọc phần ĐVĐ 1_Sgk tr.23 Hỏi: Lòng yêu nước dân tộc ta thể qua lời nói Bác Hồ? Trả lời: Tinh thần yêu nước sôi nổi, kết thành sóng vô mạnh mẽ, to lớn, lướt qua khó khăn nguy hiểm, nhấn chìm bè lũ bán nước cướp nước - Thực tiễn chứng minh qua trình lịch sử lâu dài dân tộc: từ thời Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… đến thời kì kháng Hỏi: Tình cảm việc làm biểu truyền thống gì? Truyền thống yêu nước (ghi bảng động) Hoạt động: Giáo viên tổ chức cho học sinh trò chơi mang tên: “Đi tìm ẩn số” phần củng cố Thể lệ: Có gợi ý đánh số theo thứ tự xếp thành hoa, nhụy hoa ẩn số bí mật mà học sinh phải tìm Giáo viên cung cấp cho học sinh câu hỏi để khám phá gợi ý Sau lật mở hết gợi ý, học sinh xâu chuỗi lại để tìm ẩn số cuối Và nhiều bất ngờ khác từ ẩn số ày chờ khám phá! * Mô tả trò chơi sau: Gợi ý: (1): Một địa danh lịch sử gắn liền với ngày 5/6/1911 Đáp án: Bến Nhà Rồng (2): Một điệu dân ca quen thuộc xứ Nghệ Đáp án: Ví dặm (3): Một câu tục ngữ lòng yêu thương người, bắt đầu cụm từ: “Thương người” Đáp án: Thương người thể thương thân (4): Một kiểu nhà đặc trưng miền núi Đáp án: Nhà sàn (5): Tên thủ đô Pháp Anh Đáp án: Pari –Luân Đôn * Ẩn số cuối cùng: Xâu chuỗi gợi ý để tìm ẩn số  Hồ Chí Minh Năm học: 2015 – 2016 Trang 10 * Gợi ý làm tập 3/Sgk trang 36: “Hãy nêu ví dụ gương niên Việt Nam sống có lí tưởng phấn đấu cho lí tưởng Em học người đức tính gì?” - Hs chọn kể chàng niên Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước từ trẻ Và hs tự chia sẻ thân học hỏi đức tính gì? Bài 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CNH – HĐH ĐẤT NƯỚC (Đọc thêm) * Hoạt động: - GV cho HS sưu tầm câu nói, lời dạy Bác Hồ với niên Việt Nam (chuẩn bị trước nhà) - Sau học xong bài, GV cho HS trình bày sưu tầm mình, cho điểm động viên HS sưu tầm nhiều trình bày tốt * Một số câu nói, lời dạy Bác: - Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu dân tộc ta Lý tưởng Người lý tưởng cho hệ niên: “Cả đời có ham muốn, ham muốn bậc nước nhà độc lập, đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, học hành” - Trong thư gửi HS nhân ngày khai trường (9/1945), Hồ Chủ tịch viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay không, nhờ phần lớn công học tập cháu” - Trong thư gửi thiếu niên nhi đồng năm 1947, Bác Hồ viết: “Một năm khởi đầu mùa xuân, đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ mùa xuân xã hội” - Tại lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Bác rõ: “Đoàn niên cánh tay, đội hậu bị Đảng, người dìu dắt cháu nhi đồng” - Bác Hồ khuyên niên: “Không có việc khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên” Hay bài: “Nghe tiếng giã gạo”: “Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong trắng tựa Sống đời người Gian nan rèn luyện thành công” - Trong tập: “Nhật kí tù” có nhiều viết đề tài đường Con đường Bác Nhật kí tù đường chuyển lao Bác bị giải từ nhà tù đến nhà tù khác tỉnh Quảng Tây Trên đường đó, Bác xúc động, suy ngẫm thành thơ, có bài: “Đi đường”: “ Đi đường biết gian lao Núi cao lại núi cao trập trùng Núi cao lên đến tận Năm học: 2015 – 2016 Trang 14 Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non” Kết luận: Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh lời dạy, lời khuyên răn, đồng thời lời nhắn nhủ, kì vọng Người dành cho hệ niên_những chủ nhân đất nước Chúng ta lắng nghe, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực lý tưởng sống cao đẹp 3.4 Lồng ghép âm nhạc, xem video clip + Bước 1: Xác định mục tiêu học + Bước 2: Xác định địa tích hợp: Lồng ghép liên hệ để làm rõ gương đạo đức Hồ Chí Minh gương yêu chuộng hòa bình + Bước 3: Lựa chọn phương pháp: sử dụng phim tư liệu, trò chơi âm nhạc Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH GV sử dụng đoạn video để làm rõ nội dung cần Hs khắc sâu: chiến tranh thật ác liệt, tàn khốc, chiến tranh làm cho nhà tan cửa nát, đau thương ngập tràn; chiến tranh làm cho cha mẹ con, vợ chồng xa nhau, gia đình ly tán, chàng trai, cô gái chôn vùi tuổi xuân mưa bom đạn lạc Những điều nhóm lên trái tim căng tràn nhiệt huyết lửa tình yêu nhân loại thúc bước chân gan lòng chí trung kiên chàng niên Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước để mang lại bầu trời hòa bình hạnh phúc mùa xuân cho Tổ quốc thân yêu * Giáo viên tổ chức trò chơi: “Vui âm nhạc” Thể lệ: Giáo viên cho học sinh nghe đoạn nhạc, yêu cầu học sinh tìm tên ca khúc nội dung hát nói lên điều gì? * Một số hát phục vụ 4: “Bảo vệ hòa bình” - Bài hát: “Quốc ca”_Nhạc: Văn Cao - Bài hát: “Tuổi trẻ hệ Bác Hồ”_Nhạc: Triều Dâng - Bài hát: “Năm anh em xe tăng”_Nhạc: Doãn Nho, thơ: Hữu Thỉnh - Bài hát: “Khát vọng”_Nhạc: Phạm Minh Tuấn - Bài hát: “Lên đàng” _Nhạc: Lưu Hữu Phước Kết luận: Hoạt động trò chơi âm nhạc giúp tiết học thêm sinh động, học sinh có hội biết thêm nhiều hát thời kì cách mạng, giúp em tự hào truyền thống đấu tranh hào hùng dân tộc ta, quý trọng, biết ơn vị lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh vững tay chèo đưa thuyền cách mạng cập bến vinh quang, đem lại hòa bình vững cho nước nhà Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI_GDCD + Bước 1: Xác định mục tiêu học + Bước 2: Xác định địa tích hợp: Lồng ghép liên hệ để làm rõ nội dung Đảng, Nhà nước ta Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đề cao tình hữu nghị dân tộc giới (sau phần đặt vấn đề 2/ Sgk trang 17) + Bước 3: Lựa chọn phương pháp: sử dụng tranh ảnh tư liệu Năm học: 2015 – 2016 Trang 15 Sau năm tháng bôn ba nước tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh không khai sinh nước Việt Nam độc lập mà mở khái niệm tinh thần hữu nghị Việt Nam quốc tế Một số hình ảnh quan hệ hữu nghị áp dụng cho 6: “Hợp tác phát triển”, suy cho mối quan hệ hữu nghị nước giới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ lẫn phát triển * Một số hình ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane Hà Nội năm 1966 (Ảnh tư liệu Triển lãm "Tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào" TP.HCM) Đại hội liên minh Việt - Miên - Lào chiến khu Việt Bắc tháng 3/1951 Năm học: 2015 – 2016 Trang 16 Chủ tịch Hồ Chí Minh Hoàng thân Souphanouvong chiến khu Việt Bắc năm 1951 (Ảnh tư liệu Triển lãm "Tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào" TP.HCM) Thủ tướng Pháp Georges Bidault đón tiếp trọng thể Bác Hồ hồi tháng 7/1946 (Ảnh tư liệu từ tennguoidepnhat.net) Năm học: 2015 – 2016 Trang 17 Bác Hồ nguyên thủ quốc gia Ấn Độ tiếp đón long trọng năm 1958 (Ảnh tư liệu Đại sứ quán Việt Nam Ấn Độ) Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông (Ảnh TTXVN) Năm học: 2015 – 2016 Trang 18 Ảnh tư liệu Hồ Chí Minh Đặng Tiểu Bình Bác Hồ gặp gỡ đại biểu châu Mỹ Latinh (Ảnh tư liệu) Năm học: 2015 – 2016 Trang 19 Tổng thống Sukarno che Hồ Chủ tịch Bandung, nhân chuyến thăm Indonesia Bác Hồ năm 1959 (Ảnh tư liệu) Hồ Chí Minh Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Đức Wilhelm Pieck, 1957 (Ảnh tư liệu German Federal Archive) Năm học: 2015 – 2016 Trang 20 Tổng thống Rajendra Prasad Thủ tướng J.Nehru đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Ấn Độ, năm 1958, sân bay New Delhi (Ảnh tư liệu QĐND) * Cung cấp thêm tư liệu lịch sử quan hệ Việt - Ấn: Ngày 26/1/1950, Hiến pháp Ấn Độ thông qua, Nehru trở thành vị Thủ tướng Ấn Độ Ngày 29/10/1954, Thủ tướng Nehru thăm thức Việt Nam Chuyến góp phần quan trọng việc đặt móng vững cho mối quan hệ hữu nghị nước sau Thủ tướng Nehru đánh giá cao nhận thức sâu sắc tầm quan trọng mang tính chiến lược mối quan hệ Việt Nam – Ấn Độ trỗi dậy Ấn Độ khu vực châu Á Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, Ấn Độ đồng tình, ủng hộ tiếp sức cho nhân dân Việt Nam Vào thời điểm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời, Ấn Độ số quốc gia giới công nhận Nhà nước Việt Nam Các trị gia Ấn Độ lên án hành động thực dân Anh sử dụng quân đội người Ấn Độ giúp Pháp mặt trận Nam Bộ Năm học: 2015 – 2016 Trang 21 Thủ tướng Nehru tuyên bố: “Phương châm sách nỗ lực hòa bình Đông Dương Chúng ta dùng tất trí não, lòng kiên nhẫn tinh thần kiên để thực nhiệm vụ đó” Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thức Ấn Độ theo lời mời Thủ tướng Nehru Và đến năm 1972, Việt Nam Ấn Độ định nâng cấp mối quan hệ ngoại giao nước từ cấp Tổng lãnh thành cấp Đại sứ Được khởi đầu từ chuyến thăm Thủ tướng Nehru, mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam ngày mở rộng nhiều lĩnh vực Hai nước liên tục trao đổi đoàn ngoại giao cấp cao: - Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Ấn Độ (1978 1980) - Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Ấn Độ (1984) - Thủ tướng R.Gandhi thăm Việt Nam (1985 1988) - Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm Ấn Độ (1989) - Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam (1991) - Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Ấn Độ (1992) - Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Ấn Độ (1994) - Thủ tướng P.V Narasimha Rao thăm Việt Nam (1994) - Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Ấn Độ (1997) - Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Ấn Độ (1999) - Thủ tướng Ấn Độ A.B Vajpayee thăm Việt Nam (1/2001) - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Ấn Độ (2003) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Ấn Độ (tháng 7/2007) Thủ tướng Nehruu nỗ lực đặt viên gạch để xây lên mối quan hệ hữu nghị Việt - Ấn để hệ lãnh đạo Ấn Độ Việt Nam tiếp tục củng cố tăng cường mối quan hệ Thực tế cho thấy, dù hoàn cảnh nào, việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt - Ấn chiến lược quán hệ lãnh đạo Ấn Độ Việt Nam Liên môn Âm nhạc: Sử dụng số hát ca ngợi hòa bình tình hữu nghị dân tộc giới để giúp em thêm yêu quý trọng giá trị hòa bình * Bài hát: “Trái đất chúng mình”_Nhạc: Trương Quang Lục, thơ: Định Hải Lời hát: “Trái đất Quả bóng xanh bay trời xanh Bồ câu tiếng chim gù thương mến Hải âu cánh chim vờn sóng Cùng bay - Cho trái đất quay Cùng bay - Cho trái đất quay Trái đất Vàng trắng đen khác màu da Bạn yêu ơi, hoa quý Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm Màu hoa - Cũng quý thơm Màu da - Cũng quý thơm Trái đất Cùng xiết tay môi thắm cười xinh Bình minh khúc ca êm ấm Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng Hành tinh - Là Hành tinh - Là chúng ta” Năm học: 2015 – 2016 Trang 22 *Bài hát: “Chúng em cần bầu trời hòa bình”_Nhạc sĩ: Hoàng Long - Hoàng Lân Lời hát: “Để loài người chung sống hòa bình Để đàn em vui ca học hành Để ngàn hoa vươn mầm xanh Bạn bè sống với tình yêu thương ĐK: Chúng em cần bầu trời hòa bình Chúng em cần bầu trời hòa bình Trên trái đất không chiến tranh Đấu tranh hòa bình Không tiếng súng tiếng bom hành tinh” (Lời 2: Một nụ cười em bé chào đời Một giọng hát làm say mê lòng người Lời mẹ ru thiết tha vành nôi Một sống mến thương bao người mơ ước) Trở lại ĐK * Bài hát: “Kachiusa”_Dân ca Nga Lời hát: “Đào vừa hoa cành gió đưa vầng trăng tà Ngoài dòng sông sương trắng vun lững lờ Kìa bến sông thoáng bóng in lòng sương mờ Cất cao lời ca làm rung cỏ ven bờ Lời hát phút giây bay qua sương mờ biết chàng ơi, tình Kachiusa chờ Ngày năm xưa chàng nơi miền biên thùy Vì quê hương dù khó nguy không sờn Này nhắn cho ta câu phương trời, tới tay người yêu ta nhớ mong đêm ngày Rằng quên mối duyên xưa bên dòng sông này, giữ yên làng quê, tình Kachiusa chờ” III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Lúc sinh thời Bác Hồ dạy: “Những chiến công thành tích bật vang dội ai thấy Còn việc nhỏ bình thường ích nước, lợi dân hay bị xem thường Người tốt, việc tốt nhiều đâu có Chúng ta đánh giặc xây dựng xã hội việc làm muôn hình, muôn vẻ hàng chục triệu người thế” Ngày nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ kì vọng niềm hân hoan hạnh phúc: “Trong xã hội có bộn bề công việc, có khuyết, yếu, mà đừng có mà quên việc làm cao quý, biết hình ảnh đẹp Cho nên phải khơi dậy, phải phát huy việc làm, hình ảnh đẹp để chứng tỏ đất nước ta phát triển theo chiều hướng ngày đẹp có nhiều giá trị ngày phong phú nữa” Năm học: 2015 – 2016 Trang 23 Việc giáo dục đạo đức cho học sinh, cao giáo dục kỹ sống trang bị hành trang vào đời cho em việc làm người làm công tác giáo dục quan tâm, đặc biệt giáo viên trực tiếp giảng dạy môn GDCD nhà trường Tại điểm b, khoản 1, Điều 6, Thông tư 58 quy định: “Kết nhận xét tiến thái độ, hành vi việc rèn luyện đạo đức, lối sống học sinh không ghi vào sổ gọi tên ghi điểm, mà giáo viên môn giáo dục công dân theo dõi, đánh giá, ghi học bạ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau học kì tham khảo xếp loại hạnh kiểm” Điều lần cho thấy quan trọng môn GDCD việc giáo dục đạo đức học sinh Trước sau áp dụng chuyên đề GDCD, tiến hành khảo sát nắm bắt thực trạng hạnh kiểm học sinh khối sau: Hạnh kiểm học sinh khối 9_năm học 2012 – 2013: Lớp 9/1 9/2 Tổng Tổng số HS Tốt SL TL (%) Khá SL TL (%) Trung bình SL TL (%) Yếu SL TL (%) 28 24 0 30 23 0 58 47 0 85,7 % 76,7 % 81,1 % 11 14,3 % 23,3 % 18,9 % Hạnh kiểm học sinh khối 9_ năm học 2013 – 2014: Lớp 9/1 9/2 Tổng Tổng số HS Tốt SL TL (%) Khá SL TL (%) Trung bình SL TL (%) Yếu SL TL (%) 29 26 0 29 25 0 58 51 0 89,7 % 86,2 % 87,9 % 10,3 % 13,8 % 12,1 % Hạnh kiểm học sinh khối 9_ năm học 2014 – 2015: Lớp 9/1 9/2 Tổng Tổng số HS Tốt SL TL (%) Khá SL TL (%) Trung bình SL TL (%) Yếu SL TL (%) 33 30 9,1% 0 30 63 27 57 10 % 9,5 % 0 0 90,9 % 90 % 90,5 % * Một số kết khác đơn vị: Năm học: 2015 – 2016 Trang 24 Công tác tuyên truyền vận động: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đoàn – Đội thực với nhiều nội dung hình thức đa dạng, phong phú: - Bản tin: “Phát măng non” trì hàng tuần, với nhiều nội dung hay, chuyên mục: “Mỗi tuần câu chuyện” cập nhật mẩu chuyện Bác Từ phát động vận động, Ban biên tập chương trình PTMN đăng tải hàng trăm viết, nói chuyện mẩu chuyện Bác, làm tư liệu sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội - Thư viện nhà trường cập nhật đầu sách hay gương đạo đức Hồ Chí Minh mở cửa ngày để phục vụ em học sinh nhu cầu tìm hiểu, đọc mượn sách Hiện thư viện có 2.000 đầu sách gương đạo đức Hồ Chí Minh - Thực chuyến đi: “Về nguồn” tìm hiểu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam ôn lại truyền thống hào hùng dân tộc ta Trong năm 2012 – 2013 thực chuyến đi: “Về nguồn”, 2013 – 2014 thực chuyến “Về nguồn”, năm 2014 – 2015 thực chuyến “Về nguồn”, đầu năm 2015 – 2016 thực chuyến “Về nguồn”, - Đạt giải thi Rung chuông vàng tìm hiểu thân nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh Kết thuộc em Đỗ Huyền Trân, lớp 81 năm học 2012 – 2013; đạt giải nhì, giải khuyến khích thi Rung chuông vàng tìm hiểu thân nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm học 2013 – 2014 - Đạt giải Hội thi ngâm thơ, kể chuyện sách Hè Huyện Vĩnh Cửu đạt giải khuyến khích cấp Tỉnh năm 2012 – 2013 em Đỗ Thị Thanh Ngân chọn ngâm thơ: “Đêm Bác không ngủ” – tác giả Minh Huệ - Đội tổ chức cho em sinh hoạt Sao nhi đồng, sinh hoạt nghi thức vào ngày thứ 3, hàng tuần với nhiều chủ đề thiết thực, bổ ích như: “Thiếu nhi thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy” đội viên, thiếu nhi; thực tốt Chương trình rèn luyện đội viên, tham gia sinh hoạt văn nghệ với chủ đề: “Bác Hồ với thiếu nhi” hưởng ứng phong trào:“Nói lời hay, làm việc tốt” - Vận động Học sinh toàn trường tham gia: “Nuôi heo đất”; “Hũ gạo tình thương” để chung tay giúp đỡ bạn học sinh nghèo nhà trường Năm học 2014 – 2015, trường phối hợp với Đoàn viên công ty Changsin trao 150 phần quà, sách 10 suất học bổng tiếp sức cho em đến trường + Sáng chào cờ thứ ngày 25/8/2014 vừa qua, tinh thần tương thân, tương em học sinh toàn trường góp số tiền 520.000 đồng để trao cho bạn học sinh nghèo lớp 6.1 có tiền trang trải học phí đến trường niềm hân hoan em cảm động từ PHHS + Ngày 4/9/2014, phối hợp công ty FPT trao xe đạp, suất học bổng, 30 quần quà cho học sinh + Ngày 5/9/2014, nhà trường trích từ quỹ “Thắp sáng ước mơ” trao 10 suất học bổng trị giá 300.000 đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên học giỏi, sống tốt + Năm học 2015 – 2016, tổ chức trao 18 suất học bổng: “Tiếp bước đến trường” cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Chương trình “Nuôi heo đất”; “Hũ Năm học: 2015 – 2016 Trang 25 gạo tình thương” chung tay giúp đỡ bạn học sinh nghèo nhà trường đặn thực tự nguyện, nhiệt tình em học sinh sáng thứ chào cờ đầu tuần IV ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: Để lồng ghép, tích hợp gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả, trước tiên người giáo viên cần: - Thường xuyên nâng cao nhận thức việc: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để công việc trở thành nhu cầu tự thân người, học tập cách khiên cưỡng, gượng ép - Với lồng ghép gương đạo đức Hồ Chí Minh yêu cầu Bộ giáo viên nên lựa chọn phương pháp kĩ thuật dạy học tối ưu để việc lồng ghép không bị mờ nhạt so với nội dung lồng ghép khác quy định - Việc lồng ghép tiến hành hoạt động học, song phải bảo đảm tính hợp lí gắn liền với nội dung kiến thức học Lồng ghép cách tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh áp đặt, làm biến dạng mục tiêu học, tránh lạm dụng phương pháp ôm đồm kiến thức làm tiết học trở nên nặng nề - Lưu ý: hoạt động lồng ghép, tích hợp nội dung, thực tế dạy giáo viên phải lồng ghép nhiều nội dung theo yêu cầu Bộ quy định, thời gian dành cho việc lồng ghép không nên kéo dài (khoảng từ – phút) - Việc lồng ghép gương đạo đức Hồ Chí Minh môn GDCD nói riêng môn khác nói chung cần đẩy lên hàng đầu, tiến hành cách đồng bộ, thường xuyên có phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội Có nhân rộng học sinh gương sáng Hồ Chí Minh – gương người vĩ đại kiệt xuất nhất, sống lòng dân tộc Việt Nam Là sáng kiến kinh nghiệm hay, bổ ích, phù hợp với việc giáo dục đạo đức cho học sinh, tiếp nối nội dung Chuyên đề cấp Huyện tổ chức vào ngày 26 – 09 – 2014 trường THCS Mã Đà, nhân rộng toàn Huyện để quý thầy cô đồng nghiệp học tập, nên năm qua, thân có chỉnh sửa chuyên đề cho phù hợp, bổ sung thêm số ví dụ áp dụng có hiệu đơn vị Với sáng kiến kinh nghiệm: “Tích hợp liên môn Lịch sử, Âm nhạc Ngữ Văn để giáo dục đạo đức cho học sinh qua chủ đề đức tính Bác Hồ vào môn GDCD khối 9” vài năm nguyên tính thời giá trị đạo đức, nhân văn nên mong sáng kiến tiếp tục nhận ý kiến đóng góp chân tình từ phía Hội đồng BGK Huyện để sáng kiến bổ sung thêm hoàn thiện chất lượng nội dung Năm học: 2015 – 2016 Trang 26 Một lần xin chân thành cảm ơn quan tâm lắng nghe mong đón nhận đóng góp chân thành từ Hội đồng BGK Huyện! V PHỤ LỤC THAM KHẢO: * Những tài liệu tham khảo phục vụ chuyên đề: - Tài liệu: “Lồng ghép học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào môn GDCD bậc THCS” thầy Lê Văn Yên – HĐBM cấp Tỉnh triển khai nhân rộng thực toàn tỉnh, năm 2008 - Chuyện kể Bác Hồ, NXB Văn học, 2008 - Những mẩu chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia 2008 - Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD - Sách chuẩn kiến thức kĩ GDCD - Các viết: + Bài viết: “Đạo đức đạo đức cách mạng nhìn từ quan điểm Hồ Chí Minh” _Tác giả: Ths Hoàng Anh Tuấn + Bài viết: “Học tập Bác từ điều giản dị” tác giả Lê Xuân Tuyên – Ngô Tuấn Anh + Bài viết: “Sự đời điều Bác Hồ dạy”_Trang tin điện tử Ban quản lí Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh + Bài viết: “Hình ảnh Bác Hồ khách quốc tế” theo news.zing.vn Năm học: 2015 – 2016 Trang 27 Năm học: 2015 – 2016 Trang 28 ... chạm vào trái tim học sinh nhanh bền Tích hợp liên môn Lịch sử, Âm nhạc Ngữ văn để giáo dục gương Hồ Chí Minh vào môn GDCD khối giúp học sinh học tốt nhiều môn xã hội khác quan trọng giúp học sinh. .. kinh nghiệm: Tích hợp liên môn Lịch sử, Âm nhạc Ngữ Văn để giáo dục đạo đức cho học sinh qua chủ đề đức tính Bác Hồ vào môn GDCD khối 9” vài năm nguyên tính thời giá trị đạo đức, nhân văn nên mong... Tùy vào học mà người giáo viên cần chọn lọc điểm sáng để lồng ghép, tích hợp cho phù hợp 1.4 Giáo dục đạo đức môn Lịch sử, Âm nhạc, Ngữ Văn: - Những môn học nhà trường góp phần hình thành giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: tích hợp liên môn: “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9”, tích hợp liên môn: “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9”, tích hợp liên môn: “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay