Ngày 2 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH

58 22 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 11:00

HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 2/80 2 x  Chọn phát biểu đúng? x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng (;  1) vµ (  1;  ) B Hàm số đồng biến R C Hàm số đồng biến khoảng (;1) vµ (1;  ) Câu 1: Cho hàm số y  D Hàm số đồng biến khoảng (;  1) vµ (  1;  ) Câu 2: Hàm số y = x3 có điểm cực trị? A B C x2 Câu 3: Phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y  x 1 A y  x  2 B y  x  x  C y  x  D D y  2 x  Câu 4: Số giao điể m của đồ thi ̣hàm số y  ( x  3)( x  x  4) với tru ̣c hoành là: A B C D Câu 5: Đường cong hình đồ thị bốn hàm số cho, hàm số nào? A y  x  x  B y  x  x  D y  x  x  C y   x  x  y -1 x O -2 Câu 6: Cho hàm số y  A (-1; 2) x3  x  x  Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số 3 B (1; 2) C (3; ) D (1; -2) Câu 7: Giá tri ̣lớn nhấ t của hàm số y  x  x  đoa ̣n 1;4 A B C D 21 Câu 8: Tất giá trị m để hàm số y   x  x  3mx  nghịch biến R A m-1 Câu 9: Giá trị lớn hàm số y   x  x A B C D Câu 10: Tất giá trị m để đường thẳng d: y = m cắt đồ thị (C) hàm số y  x  x  ba điểm phân biệt là: Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang A m=2 B m  C m  2 D 2  m  Câu 11: Có hai cột dựng mặt đất cao 1m 4m, đỉnh hai cột cách 5m Người ta cần chọn vị trí mặt đất (nằm hai chân cột) giăng dây nối đến hai đỉnh cột để trang trí mô hình bên 5m 4m 1m Mặt đất Độ dài dây ngắn là: A 41m B 37m C 29m Câu 12: Điều kiện x để biểu thức log2 ( x  1) có nghĩa A x > B x > Câu 13: Hàm số y  x2 B [0; ) Câu 15: Nếu a7  a5 x D  x  C (0; ) D R \ {0}  có nghiệm ? B C D 1  log b B a  1; b  D  a  1;  b  log b A  a  1; b  Câu 16: Hàm số y = log A R \ 1 C  x  có tập xác định A R Câu 14: Phương trình A D 5m C a  1;  b  x 2 có tập xác định 1 x B R \ 1;2 C (1; 2) D (-; 1)  (2; +) Câu 17: Bất phương trình log ( x  1)  2 có nghiệm A x  B  x  10 Câu 18: Cho khẳng định: C x  10 D  x  10 (I): x  ln( x  1)  ln x (II): x  x2  x (III): Với  a  0; x  0; y   x loga y  y loga x Trong khẳng định có khẳng định đúng? A B C Câu 19: Xét hàm số y  ln , x  ta có 1 x A y ' y  B y ' e y  C yy '  D D y ' e y  Câu 20: Tất giá trị m để phương trình : x  x  m  có nghiệm là: 1 A m  B m  C m  D m< 4 Câu 21: Cường độ trận động đất M cho công thức: M = log A  log A0 , với A biên độ rung chấn tối đa A biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ XX, trận động đất San Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Francisco có cường độ độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác gần đo độ Richter Trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất ? A B C 20 D 100 Câu 22: Nếu  x dx  f ( x ) f(0) = 1 C f ( x )  x D f ( x )  x 3 Câu 23: Nếu u = u(x), v = v(x) hai hàm số có đạo hàm liên tục đoạn  a; b Khẳng định sau B f ( x )  2 x A f ( x )  x khẳng định ? b A  u.dv  u.v b a C  u.dv  u.v b a a a b b A F( x )  ln x a  u.v |ba   v.du b ln x dx F(1) = 1, khẳng định sau đúng? x B F( x )  ln ( x  1) f ( x )dx  ,  C F( x )   ln( x ) D F( x )   ln x 2    v.dv a a Câu 24: Cho F( x )   b b a a D  u.dv   u.du a Câu 25: Cho B  u.dv  u.v   v.du a b b b f ( x )dx  ,  f (2 x )dx A B C D Câu 26: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y = – x y = x 19 9 A B C D 12 x ,trục Ox đường thẳng x   x2 Thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox bằng:   4 A ln B ln C ln D  ln 3 Câu 28: Một ô tô với vận tốc lớn 72km/h, phía trước đoạn đường cho phép chạy với tốc độ tối đa 72km/h, người lái xe đạp phanh để ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t )  30  2t (m/s), t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Từ lúc bắt Câu 27: Cho (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  đầu đạp phanh đến lúc đạt tốc độ 72km/h ô tô di chuyển quãng đường dài A 100m B 125m C 150m D 175m Câu 29: Mô đun số phức z  12  5i A B 17 C 169 D 13 Câu 30: Số phức z = -2+ 5i có phần ảo A -5 B C 5i D -2 Câu 31: Số phức z = + 7i có điểm biểu diễn A (6; -7) B (6; 7) C (-6; 7) D (-6; -7) Câu 32: Cho hai số phức : z1   3i, z2   i Giá trị z1  3z2 A 10 B 61 C 61 D 10 Câu 33: Gọi z1 nghiệm phức phương trình z2  2z   Biết z1 có phần ảo dương, z1 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B 1  2i A 1  2i C  2i D  2i Câu 34: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z  i  1  i  z A đường tròn tâm I(2, –1), bán kính R= B đường tròn tâm I(0, 1), bán kính R= C đường tròn tâm I(0, –1), bán kính R= D đường tròn tâm I(0, –1), bán kính R= Câu 35: Thể tích khối lập phương cạnh 2a bằng: A a3 B 4a3 C 6a3 D 8a3 Câu 36: Khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a tích a3 3a3 a3 a3 B C D 4 Câu 37: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông cân B với BA = BC = a ,biết A'B hợp với mặt phẳng (ABC) góc 600 Thể tích lăng trụ A a3 a3 a3 A B C D a3 Câu 38: Người ta xây bể đựng nước nắp hình lập phương với cạnh đo phía 2m Bề dày đáy bề dày mặt bên 5cm (hình vẽ) Bể chứa tối đa số lít nước là: A 8000 lít B 7220 lít C 6859 lít D 7039,5 lít dày 5cm 2m Câu 39: Một khối cầu có bán kính 2R tích 4 R 32 R 24 R B 4 R C D 3 Câu 40: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục thiết diện tam giác cạnh a, thể tích khối nón A A  a3 12 B  a3 24 C  a3 D  a3 Câu 41: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AC = a Diện tích toàn phần hình trụ nhận quay hình chữ nhật quanh trục AD là: A 4 a2 B 5 a2 C 6 a2 D 2 a2 (1  5) Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông, BD = 2a Tam giác SAC vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp A 4 a3 B 4 a3 C  a3 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D 4 a3 Trang Câu 43: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt cầu (S) có phương trình: ( x  3)2  ( y  2)2  ( z  1)2  Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu là: A I (3;2;1) R  B I (3; 2; 1) R  C I (3;2;1) R  D I (3; 2; 1) R  Câu 44: Trong hệ tọa độ Oxyz ,điều kiện m để hai mặt phẳng (P): 2x+2y-z=0 (Q): x + y + mz + 1= cắt 1 A m   B m  C m  1 D m   2 Câu 45: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 3; 1) B(4; 1;2) Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB 15 0 C x  y  z  D x  y  6z   Câu 46: Trong hệ tọa độ Oxyz ,phương trình sau phương trình đường thẳng chứa trục Ox? x  t2 x   t  x  t x  t     A  y  B  y  C  y  D  y  z  z  z  z      Câu 47: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho A(2;0;0); B(0;3;1); C(-3;6;4) Gọi M điểm nằm đoạn thẳng BC cho MC = 2MB Độ dài đoạn AM A x  y  3z   B x  y  z  A B 29 C D 29 Câu 48: Trong hệ tọa độ Oxyz cho I(1;1;1) mặt phẳng (P): 2x +y +2z + = Mặt cầu (S) tâm I cắt (P) theo đường tròn bán kính r = Phương trình (S) A ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  16 B ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  C ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  D ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  25 Câu 49: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng song song (P): x  y  2z  11  (Q): x  y  2z   Khoảng cách (P) (Q) A B C D 13 Câu 50: Trong hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(0;0;0) Hỏi có điểm cách mặt phẳng (ABC), (BCD), (CDA), (DAB)? A B C D - HẾT Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 02 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án D A C D D B D C B D A B C C A C B C B D D C A D C Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án C A B D B B C A D D B A D C B C B A A D B B D B A HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER khóa cung cấp đề thi DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG CẬP NHẬT MỚI – Bám sát cấu trúc 2017 từ Trường Chuyên nước Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài ra, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Kỹ Sư Hư Hỏng mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Phân môn Giải tích 34 câu (68%) BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CÂU THEO MỨC ĐỘ Vận dụng Vận dụng Tổng Nhận biết Thông hiểu thấp cao Số câu 11 Câu 1,2,3,4 Câu 5,6,7 Câu 8,9,10 Câu 11 Chương Chương I Có 11 câu Chương II Có 10 câu Chương III Có 07 câu Chương IV Có 06 câu Chương I Có 04 câu Chương II Có 04 câu Chương III Có 08 câu Số câu Tỉ lệ Hình học 16 câu (32%) Tổng Câu 12,13,14 Câu 15,16,17 Câu 18,19,20 Câu 21 Câu 22,23 Câu 24,25 Câu 26,27 Câu 28 Câu 29,30,31 Câu 32,33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 39 Câu 40 Câu 41,42 Câu 43,44 Câu 45,46 Câu 47,48,49 Câu 50 16 32% 14 28% 15 30% 10% Câu 38 Tỉ lệ 22% 10 20% 14% 12% 8% 8% 16% 50 100% HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO Câu 11: Có hai cột dựng mặt đất cao 1m 4m, đỉnh hai cột cách 5m Người ta cần chọn vị trí mặt đất (nằm hai chân cột) giăng dây nối đến hai đỉnh cột để trang trí mô hình bên Độ dài dây ngắn là: 41m A B 37m C D 5m 29m HD: C 5m B 3m 4m H 1m 1m M x A N Giả sử đoạn dây đường gấp khúc BAC, gọi MA = x yếu tố hình vẽ Tính AB  AC  x   (4  x )2  16  f ( x ), x  [0;4]  f ( x )  41 , chọn A [0;4] Câu 21: Cường độ trận động đất M cho công thức: M = log A  log A0 , với A biên độ rung chấn tối đa A biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ XX, trận động đất San Francisco có cường độ độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác gần đo độ Richter Trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất ? A B C 20 D 100 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HD: Gọi cường độ biên độ trận động đất San Francisco M A, trận động đất lại M1 A1 ta có:    M  M1  lg A  lg A0  (lg A1  lg A0 )  lg A A   102  100 Chọn D A1 A1 Câu 28: Một ô tô với vận tốc lớn 72km/h, phía trước đoạn đường cho phép chạy với tốc độ tối đa 72km/h, người lái xe đạp phanh để ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t )  30  2t (m/s), t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Từ lúc bắt đầu đạp phanh đến lúc đạt tốc độ 72km/h ô tô di chuyển quãng đường dài A 100m B 125m C 150m D 175m HD: 72km / h  20m / s, 30  2t  20  t   S   (30  2t )dt  125 , chọn B Câu 38: Người ta xây bể đựng nước nắp hình lập phương với cạnh đo phía 2m Bề dày đáy bề dày mặt bên 5cm (hình vẽ) Bể chứa tối đa số lít nước là: A 8000 lít B 7220 lít C 6859 lít D 7039,5 lít dày 5cm 2m HD: Thể tích thực chứa nước 190 x 190 x 195 = 7039500 cm3 , chọn D Câu 50: Trong hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(0;0;0) Hỏi có điểm cách mặt phẳng (ABC), (BCD), (CDA), (DAB)? A B C D HD: Gọi I(x;y;z) cách mặt ta có x  y  z  x  y  z 1 , phương trình có nghiệm, chọn A - HẾT Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 2/80 Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi từ đến Liệu bạn có hạnh phúc bạn giàu có hơn? Nhiều người tin ”có” Nhưng nghiên cứu nhiều năm qua người có tiền bạc dồi hạnh phúc so với người có thu nhập thấp, chí chưa hạnh phúc Tính trung bình, dân Mỹ giàu dân Niu Di – lân họ không hạnh phúc Người dân nước giàu có Áo, Pháp, Đức dường chẳng hạnh phúc bao so với người dân nước nghèo Bra – xin Phi – lip – pin Tuy nhiên dường có điều mâu thuẫn điều Nếu tiền bạc không mang lại hạnh phúc tất phủ nước lại tập trung vào việc tăng thu nhập quốc dân theo đầu người? Tại nhiều người lại phải gắng sức kiếm nhiều tiền tiền bạc không làm hạnh phúc hơn? (Theo Thương Vũ, tuoitreonline, 13/5/2007) Câu Ngữ liệu bàn vấn đề gì? (0,5 điểm) Câu Điều mâu thuẫn mà tác giả nói tới đoạn trích gì? (0,5 điểm) Câu Theo anh/ chị, người có tiền bạc dồi hạnh phúc so với người có thu nhập thấp, chí chưa hạnh phúc hơn? (1,0 điểm) Câu Viết đoạn văn (từ đến dòng) trả lời câu hỏi: Theo anh/ chị người giàu có ? (1,0 điểm) Phần II: Làm văn (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Anh/ chị viết đoạn văn khoảng 200 từ bàn mối quan hệ tiền bạc hạnh phúc Câu (5,0 điểm) Nhận định phong cách Nguyễn Thi, sách giáo khoa Ngữ văn 12 Nâng cao (tập II) viết: “Có thể nói, Nguyễn Thi nhà văn người nông dân Nam Bộ, người hồn nhiên, yêu đời, bộc trực, căm thù ngùn ngụt quân cướp nước.” Qua ba nhân vật: Việt, Chiến Năm trích đoạn “Những đứa gia đình”, anh (chị) làm rõ nhận định ………………… Hết …………………… Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN NGỮ VĂN ĐỀ 02 Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Câu (0,5 điểm): Ngữ liệu bàn mối quan hệ tiền bạc hạnh phúc người - Điểm 0,5: Trả lời đúng, đủ ý - Điểm 0: Trả lời sai không trả lời Câu (0,5 điểm) Điều mâu thuẫn mà tác giả nói đến đoạn trích là: tiền bạc không mang lại hạnh phúc cho người phủ nước trọng vào vấn đề tăng thu nhập bình quân theo đầu người phải gắng sức kiếm nhiều tiền - Điểm 0,5: Trả lời đủ ý - Điểm 0: Trả lời sai không trả lời Câu (1,0 điểm): Học sinh trả lời ý sau: Người có tiền bạc dồi chưa hạnh phúc hạnh phúc so với người có thu nhập thấp vì: - Hạnh phúc thuộc phạm trù tinh thần Tiền bạc mang giá trị vật chất Tiền bạc điều kiện cần, hạnh phúc - Người nhiều tiền bạc dồi thường người phải nỗ lực phấn đấu, làm việc nhiều, đối mặt với với thử thách sống; gánh vác trách nhiệm Họ phải chịu nhiều áp lực, có thời gian nghỉ ngơi, thụ hưởng sống, chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng cảm xúc Tức họ thỏa mãn tinh thần - Điểm 1,0 : Trả lời đúng, đủ ý - Điểm 0,5: Trả lời ½ - Điểm 0: Trả lời sai không trả lời Câu 4: (1,0 điểm) Học sinh bày tỏ quan niệm thân người giàu có song cần thể nhận thức đắn, tích cực Có thể theo gợi ý sau: Giàu có đầy đủ, dồi Người giàu có trước hết người có đầy đủ dồi tâm hồn, lòng nhân ái, sức khỏe, tiền bạc Sự giàu có phải đem lại cho người ta hạnh phúc, vui vẻ, viên mãn sống - Điểm 1,0: Trả lời đúng, đủ ý - Điểm 0,5: Trả lời 1/2 số ý - Điểm 0: Trả lời sai không trả lời Phần II Làm văn Câu 1: (2,0 điểm) a Về hình thức: - Thí sinh biết kết hợp kiến thức kĩ đoạn văn nghị luận xã hội để tạo lập đoạn văn có kết cấu chặt chẽ, thể rõ ràng, thuyết phục kiến người viết - Không mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp, diễn đạt - Dung lượng: khoảng 200 từ b Về nội dung * Giải thích: Tiền bạc cải nói chung 8Hạnh phúc niềm vui, sung sướng, thỏa mãn người đời sống vật chất tinh thần * Bàn luận vấn đề: - Vai trò tiền bạc hạnh phúc sống người Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ – ĐỀ 02 C 11 C 21 B 31 D B 12 D 22 A 32 B A 13 B 23 C 33 D A 14 A 24 A 34 C B 15 A 25 C 35 A D 16 C 26 A 36 D A 17 C 27 A 37 D C 18 B 28 B 38 A C 19 A 29 D 39 B 10 B 20 B 30 C 40 C HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 2/80 Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: Câu Về mặt vị trí địa lí nước ta nằm A trung tâm khu vực Đông Nam Á B trung tâm châu Á, giáp biển Đông C bán đảo Trung Ấn rìa phía đông bán đảo Đông Dương D phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á Câu Lãnh thổ Việt Nam A vừa gắn với lục địa Á – Âu biển Thái Bình Dương B gắn với Châu Á biển Ấn Độ Dương C gắn với lục địa Á – Âu, biển Thái Bình Dương Ấn Độ Dương D gắn với châu Á biển Thái Bình Dương Câu Mật độ trung bình Đồng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồng sông Cửu Long giải thích nhân tố: A Điều kiện tự nhiên B Trình độ phát triển kinh tế C Tính chất kinh tế D Lịch sử khai thác lãnh thổ Câu Điểm cực Bắc nước ta thuộc tỉnh Hà Giang xã A.Vạn Thạnh B Sín Thầu C Lũng Cú D Đất Mũi Câu 5: Cho biểu đồ sau: 2005 1996 20.1 25.0 75.0 79.9 Biểu đồ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn nước ta năm 1996 năm 2005 Cho biết nhận xét sau không với biểu đồ trên? A Lao động chủ yếu tập trung khu vực nông thôn B Tỷ lệ lao động khu vực thành thị có xu hướng tăng C Tỷ lệ lao động khu vực nông thôn có xu hướng giảm D Thu nhập khu vực thành thị khu vực nông thôn Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu : Phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ), có đặc điểm: A Nhiệt độ trung bình năm 200C B Mang sắc thái vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa C Đới rừng cận xích đạo gió mùa cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu D Nhiệt độ trung bình năm 250C Câu : Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trung du miền núi nhằm: A Hạ tỉ lệ tăng dân khu vực B Phân bố lại dân cư lao động vùng C Tăng dần tỉ lệ dân thành thị cấu dân số D Phát huy truyền thống sản xuất dân tộc người Câu Tỉnh đường biên giới đất liền giáp với Trung Quốc A Sơn La B Lai Châu C Lào Cai D Quảng Ninh Câu 9: Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ CỦA ĐỊA ĐIỂM (HÀ NỘI, HUẾ, TP HCM) Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Biên độ Địa điểm trung bình trung bình trung bình nhiệt trung Nhiệt năm tháng lạnh tháng nóng bình năm (°C) (°C) (°C) (°C) Hà Nội 23,5 16,4 (T1) 28,9 (T7) 12,5 21°01'B Huế 25,2 19,7 (T1) 20,4 (T7) 9,7 16°24' B TP HCM 27,1 28,5 (T12) 28,9 (T4) 3,1 10°49'B Biên độ nhiệt độ tuyệt đối (°C) 40,1 32,5 26,2 Theo bảng trên, biên độ nhiệt trung bình năm theo thứ tự tăng dần từ: A Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh B TP Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội C Huế, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh D Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế Câu 10: Điều kiện chủ yếu để phát triển nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hóa trồng vật nuôi nước ta nhờ có A địa hình ¾ đồi núi chủ yếu đồi núi thấp B đồng rộng lớn màu mỡ, nguồn nước dồi C nhiệt ẩm cao, khí hậu phân hóa theo mùa D đa dạng thực động vật nhiệt đới Câu 11: Lũ quét thường xảy vùng núi phía Bắc vào thời gian : A Từ tháng đến tháng B Từ tháng đến tháng 10 C Từ tháng đến tháng 11 D Từ tháng đến tháng Câu 12: Vùng có tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm lớn : A Trung du miền núi Bắc Bộ B Đồng sông Hồng C Tây Nguyên D Đồng sông Cửu Long Câu 13: Hai quốc gia Đông Nam Á có dân số đông nước ta : A In-đô-nê-xi-a Thái Lan B In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a C In-đô-nê-xi-a Phi-líp-pin D In-đô-nê-xi-a Mi-an-ma Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 14: Việc phân bố lại dân cư lao động vùng phạm vi nước cần thiết vì: A Nguồn lao động nước ta thiếu tác phong công nghiệp B Dân cư nước ta chủ yếu tập trung đồng C Sự phân bố dân cư nước ta không chưa hợp lí D Tỉ lệ thiếu việc làm thất nghiệp nước ta cao Câu 15: Căn vào Atlat trang 13, vùng núi Đông Bắc, cánh cung núi A Đông Triều, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Sông Gâm B Sông Gâm, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Đông Triều C Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm D Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều Câu 16: Cho bảng số liệu: GDP phân theo ngành kinh tế, tính theo giá thực tế (Đơn vị:tỉ đồng) Năm Nông - lâm nghiệp Công nghiệp Tổng số Dịch vụ - thuỷ sản xây dựng 1995 228892 62219 65820 100853 1998 361017 93073 117299 150645 2002 535762 123383 206197 206182 2005 839211 175984 344224 319003 2009 1658389 346786 667323 644281 Theo bảng trên, cấu GDP phân theo ngành kinh tế nước ta có chuyển dịch theo xu hướng: A Tăng tỉ trọng nhóm ngành nông – lâm - thủy sản, giảm tỉ trọng ngành CN – XD dịch vụ B Tăng tỉ trọng ngành CN – XD dịch vụ, giảm tỉ trọng ngành nông – lâm - thủy sản C Tăng ngành CN – XD dịch vụ, giảm ngành nông – lâm - thủy sản D Tăng tỉ trọng ngành dịch vụ, giảm tỉ trọng ngành nông – lâm - thủy sản CN – XD Câu 17: Nhóm đất có diện tích lớn đai nhiệt đới gió mùa chân núi A đất phù sa B đất feralit có mùn C đất feralit D đất mùn Alit núi cao Câu 18: Biểu đồ thể nội dung nào? A Dân số tốc độ gia tăng dân số C Dân số tốc độ tăng trưởng dân số B Dân số tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên D Dân số biến động dân số Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 19: Cho biểu đồ sau: Tổng diện tích rừng Nhận xét sau với biểu đồ trên? A Diện tích rừng trồng tăng nhanh, diện tích rừng tự nhiên giảm B Diện tích rừng trồng giảm, diện tích rừng tự nhiên tăng C Diện tích rừng trồng, diện tích rừng tự nhiên có xu hướng tăng D Diện tích rừng trồng, diện tích rừng tự nhiên có xu hướng giảm Câu 20: Đây vùng có suất lúa cao nước ta : A Đồng sông Hồng B Đồng sông Cửu Long C Bắc Trung Bộ D Đông Nam Bộ Câu 21: Đây đặc điểm quan trọng ngành công nghiệp trọng điểm nước ta nay: A Có mạnh lâu dài để phát triển B Đem lại hiệu kinh tế cao C Có tác động đến phát triển ngành khác D Chiếm tỉ trọng cao cấu giá trị sản phẩm Câu 22: Quần đảo Hoàng Sa Việt Nam thuộc tỉnh (thành phố) A Khánh Hòa B Đà Nẵng C Bình Thuận D Ninh Thuận Câu 23: Hai bể dầu khí lớn khai thác A Bạch Hổ Đại Hùng B Hồng Ngọc Rạng Đông C Nam Côn Sơn Cửu Long D Thổ Chu – Mã Lai sông Hồng Câu 24: Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2000-2014 (Đơn vị: %) Ngoài nhà Khu vực có vốn đầu Năm Tổng số Nhà nước nước tư nước 2000 100,0 11,7 87,3 1,0 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 2005 100,0 11,6 85,8 2,6 2010 100,0 10,4 86,1 3,5 2012 100,0 10,4 86,3 3,3 2014 100,0 10,4 85,7 3,9 Nhận xét sau với bảng số liệu trên? A Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước tăng B Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước tăng C Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước giảm, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước giảm D Tỉ trọng lao động khu vực nhà nước tăng, nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước tăng Câu 25 Hiện tượng sạt lở bờ biển đe dọa nhiều đoạn bờ biển nước ta, dải bờ biển A vịnh Bắc Bộ B Trung Bộ C Nam Trung Bộ D Nam Bộ Câu 26: Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 1995 85507,6 66793,8 16168,2 2545,6 2000 129140,5 101043,7 24960,2 3136,6 2005 183342,4 134754,5 45225,6 3362,3 2009 430221,6 306648,4 116576,7 6996,5 2010 540163,0 396734,0 135137,0 8292,0 Nhận xét sau không với bảng số liệu trên? A Tỉ trọng sản xuất ngành trồng trọt, dịch vụ giảm B Tỉ trọng trồng trọt, chăn nuôi chiếm tỉ trọng cao năm C Tỉ trọng dịch vụ giảm mạnh, trồng trọt chăn nuôi tăng nhanh D Chăn nuôi tăng mạnh, giảm trồng trọt dịch vụ Câu 27: Cảnh quan số điểm du lịch bị suy thoái trình trạng A hoạt động dịch vụ tự phát B thiếu quản lí nhà nước C tình trạng ô nhiễm môi trường D thiếu ý thức khách du lịch Câu 28: Biển Đông vùng biển lớn nằm phía : A Nam Trung Quốc Đông Bắc Đài Loan B Phía đông Phi-líp-pin phía tây Việt Nam C Phía đông Việt Nam tây Phi-líp-pin D Phía bắc Xin-ga-po phía nam Ma-lai-xi-a Câu 29: Cho bảng số liệu: Dân số Việt Nam qua năm (Đơn vị: Nghìn người) Năm Tổng số Thành thị Nông thôn 2000 77631 18725 58906 2005 82392 22332 60060 2009 86025 25585 60440 2014 90729 30035 60694 Nhận xét sau không với bảng số liệu trên? A Dân thành thị dân nông thôn B Dân thành thị tăng nhanh dân nông thôn Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Dân thành thị nông thôn tăng D Dân thành thị tăng dân nông thôn Câu 30: Điểm sau không với BTB? A Có vùng biển rộng lớn phía đông B Phía tây có đồi núi thấp C Tất tỉnh vùng giáp biển D Gồm có đồng rộng lớn ven biển Câu 31: Nạn hạn hán kéo dài Duyên hải Nam Trung Bộ A Ninh Thuận, Phú Yên B Bình Thuận, Quảng Nam C Phú Yên, Quảng Nam D Ninh Thuận, Bình Thuận Câu 32: Thiên tai bất thường, khó phòng tránh, thường xuyên hàng năm đe doạ, gây hậu nặng nề cho vùng đồng ven biển nước ta là: A Bão B Sạt, lở bờ biển C Cát bay, cát chảy D Động đất Câu 33: Đây phương hướng nhằm hoàn thiện cấu ngành công nghiệp nước ta A đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trọng điểm B tăng nhanh tỉ trọng ngành công nghiệp nhóm C.cân đối tỉ trọng nhóm A D xây dựng cấu ngành tương đối linh hoạt Câu 34: Để khai thác hiệu nông nghiệp nhiệt đới cần A đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất B đẩy mạnh phát triển chăn nuôi C đẩy mạnh phát triển trông trọt D đẩy mạnh sản xuất công nghiệp Câu 35: Đàn trâu nước ta nuôi nhiều vùng: A Đồng sông Hồng B Bắc Trung Bộ C Trung du miền núi phía Bắc D Đồng sông Cửu Long Câu 36: Ở Tây Nguyên trồng có nguồn gốc cận nhiệt đới (chè) thuận lợi nhờ vào A Đấy đỏ badan thích hợp B Khí hậu cao nguyên 1000 m mát mẻ C Độ cao cao nguyên thích hợp D Có mùa đông nhiệt độ giảm thấp Câu 37: Hai vùng trọng điểm sản xuất công nghiệp lớn nước ta là: A Đông Nam Bộ Trung du miền núi phía Bắc B Trung du miền núi phía Bắc Tây Nguyên C Tây Nguyên Đông Nam Bộ D Tây Nguyên Duyên hải miền Trung Câu 38: Cho bảng số liệu Giá trị xuất nhập nước ta giai đoạn 2005 - 2012 (Đơn vị: triệu USD) Năm 2005 2008 2010 2012 Xuất 32447,1 62685,1 72236,7 114529,2 Nhập 36761,1 80713,8 84838,6 113780,4 Tổng số 69208,2 143398,9 157075,3 228309,6 Nước ta nhập siêu vì: A Đẩy mạnh nhập máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu dự án đầu tư nước B Đẩy mạnh nhập máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu xuất chủ yếu sản phẩm thô C Nền kinh tế yếu kém, mặt hàng nhập có giá thành cao mặt hàng xuất D Hàng xuất chủ yếu mặt hàng nông, lâm, thủy sản, hàng công nghiệp nhẹ tiêu thủ công nghiệp Câu 39: Chiếm tỉ trọng cao cấu hàng xuất nước ta A Khoáng sản B Hàng công nghiệp nặng Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công D Hàng nông, lâm, thuỷ sản Câu 40: Cho bảng số liệu Diện tích lúa năm ĐBSH ĐBSCL qua năm (đơn vị: nghìn ha) Năm 2005 2008 2010 Đồng sông Hồng 1139 1110 1105 Đồng sông Cửu Long 3826 3859 3946 Nguyên nhân làm cho diện tích lúa ĐBSH giảm là: A Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cấu trồng, diện tích đất bị hoang hóa giảm B Tốc độ phát triển nhanh đô thị hóa công nghiệp hóa chuyển phần đất trồng lúa sang đất thổ cư C Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cấu trồng, diện tích đất bị hoang hóa tăng D Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trình chuyển dịch cấu kinh tế diễn nhanh -Hết - Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – ĐỀ 02 C 11 B 21 D 31 D A 12 B 22 B 32 A D 13 C 23 C 33 D C 14 C 24 A 34 A D 15 D 25 B 35 C A 16 B 26 C 36 B B 17 C 27 C 37 C A 18 B 28 C 38 A B 19 A 29 D 39 C 10 C 20 A 30 D 40 C HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER khóa cung cấp đề thi DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG CẬP NHẬT MỚI – Bám sát cấu trúc 2017 từ Trường Chuyên nước Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài ra, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Kỹ Sư Hư Hỏng mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER BIÊN TẬP: KỸ SƯ HƯ HỎNG Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ SỐ 2/80 Câu 1: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể ý chí A cán công chức Nhà nước B giai cấp công nhân nhân dân lao động C Nhà nước D giai cấp công nhân Câu 2: Pháp luật có vai trò công dân? A Bảo vệ quyền lợi ích tuyệt đối công dân B Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân C Bảo vệ quyền lợi ích công dân D Bảo vệ nhu cầu công dân Câu 3: Hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu nào? A Hành vi trái pháp luật, có lỗi người có lực trách nhiệm pháp lí thực B Do người có lực trách nhiệm pháp lí thực C Người vi phạm pháp luật phải có lỗi D Xâm hại đến quyền nghĩa vụ người khác Câu 4: Em đâu văn quy phạm pháp luật? A Nội quy trường, lớp B Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh C Hương ước khu dân cư D Luật Giao thông đường Câu 5: Vi phạm dân hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới A quan hệ tài sản quan hệ nhân thân B quy tắc quản lí nhà nước C quan hệ lao động, công vụ nhà nước D quan hệ hôn nhân gia đình Câu 6: Người có điều kiện mà không cứu giúp người tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu người chết thì: A Vi phạm pháp luật hình B Vi phạn pháp luật hành C Bị xử phạt vi phạm hành chín D Bị xử phạt vi phạm hình Câu 7: Những hành vi sau coi tham nhũng? A Tham ô tài sản, nhận hối lộ, nhũng nhiễu vụ lợi cá nhân B Nhận hối lộ, nhũng nhiễu vụ lợi, nhận lương C Nhũng nhiễu vụ lợi, cửa quyền D Nhận tiền làm thêm, nhận hối lộ Câu 8: Anh A mua hàng công ty H không trả tiền đầy đủ theo thời gian thoả thuận hợp đồng Vậy anh A vi phạm A Hình B Dân C Hành D Kỉ luật Câu 9: Bình đẳng quyền nghĩa vụ công dân đựơc hiểu A Là bình đẳng hưởng quyền làm nghĩa vụ B Là bình đẳng việc thực quyền C Là bình đẳng làm nghĩa vụ D Là bình đẳng theo quy định pháp luật Câu 10: Quyền nghĩa vụ công dân nhà nước quy định A Hiến pháp B Luật sách Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Hiến pháp luật D Luật Câu 11: Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất mức độ nhau, hoàn cảnh phải chịu trách nhiệm pháp lí A B C ngang D khác Câu 12: Công dân bình đẳng trách nhiệm pháp lí pháp luật quy định A công dân độ tuổi vi phạm pháp luật bị xử lí B công dân vi phạm quy định quan, phải chịu trách nhiệm kỉ luật C công dân vi phạm pháp luật bị xử lí theo quy định pháp luật D công dân thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí Câu 13: Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định độ tuổi kết hôn bao nhiêu? A Nữ từ đủ 18 tuổi, nam từ đủ 20 tuổi trở lên B Nữ từ 18, nam từ 20 tuổi trở lên C Nữ từ 19, nam từ 20 tuổi trở lên D Nữ từ đủ 19, nam từ đủ 21 tuổi trở lên Câu 14: Biểu bình đẳng Hôn nhân gia đình A Chỉ có người vợ có nghĩa vụ kế hoạch hoá gia đình B Chỉ có người chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú C Công việc người vợ nội trợ gia đình chăm sóc D Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền nghĩa vụ ngang Câu 15: Việc làm sau biểu bất bình đẳng Hôn nhân gia đình? A Người chồng phải giữ vai trò đóng góp kinh tế gia đình B Vợ chồng giúp đỡ tạo điều kiện cho phát triển mặt C Cha mẹ có quyền nghĩa vụ ngang việc nuôi dưỡng D Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín cho Câu 16: Thực nguyên tắc hợp đồng lao động đem lại quyền lợi A cho xã hội B cho Nhà nước C cho người lao động người sử dụng lao động D cho người lao động Câu 17: Công dân bình đẳng việc thực quyền lao động A Mọi người có quyền làm việc, tự lựa chọn việc làm nghề nghiệp phù hợp với khả B Công dân thuộc lứa tuổi có quyền tìm việc làm cho C Người lao động chưa thành niên có quyền làm việc người thành niên D Lao động nữ làm việc nơi nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại Câu 18: Bình đẳng kinh doanh có nghĩa A tham gia vào trình kinh doanh B có quyền mua − bán hàng hoá C cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế bình đẳng theo quy định pháp luật D công dân có quyền sản xuất kinh doanh Câu 19: Hợp đồng lao động hiểu là: A Là thoả thuận người sử dụng lao động với người lao động việc làm có trả công B Là thoả thuận người sử dụng lao động với người lao động điều kiện lao động C Là thoả thuận người sử dụng lao động với người lao động chế độ bảo hiểm D Là thoả thuận người sử dụng lao động với người lao động việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động Câu 20: Năm T đủ 16 tuổi mà bị bố mắng mỏ, hắt hủi Ở nhà em chẳng có quyền cả, nói bố ngắt lời, trình bày bố không nghe Bố thường nói với T: Con quyền Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang cả, bố mẹ nói phải nghe, bảo làm phải làm, đứa ngoan Cách cư xử bố T thể điều gì? A Không thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc B Không bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp C Không tôn trọng ý kiến D Không chăm lo việc học tập phát triển lành mạnh Câu 21: Hợp đồng lao động bị coi hiệu lực vi phạm nguyên tắc nào? A Kí với người lao động B Tự do, tự nguyện, bình đẳng C Vì lợi ích tuyệt đối người lao động D Cùng có lợi Câu 22: Công ty H xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước hoạt động sản xuất kinh doanh Mục đích việc là: A Bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh công ty B Đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh C Thực pháp luật bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh D Bảo vệ nguồn nước công ty Câu 23: Việc nhà nước bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số quan quyền lực nhà nước thể quyền bình đẳng về: A Kinh tế B Chính trị C Văn hoá D Giáo dục Câu 24: Quyền bình đẳng dân tộc hiểu A Các dân tộc Nhà nước pháp luật tôn trọng B Các dân tộc Nhà nước bảo vệ C Các dân tộc Nhà nước pháp luật tôn trọng, bảo vệ tạo điều kiện phát triển D Các dân tộc Nhà nước pháp luật tạo điều kiện phát triển Câu 25: Trong trường hợp có quyền bắt người? A Đang phạm tội tang bị truy nã B Có dấu hiệu thực hành vi phạm tội C Bị nghi ngờ phạm tội D Đang chuẩn bị thực hành vi phạm tội Câu 26: Đánh người gây thương tích vi phạm quyền: A Bất khả xâm phạm thân thể công dân B Được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ công dân C Được pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm công dân D Bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 27: Trong trường hợp bắt người, nhận đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt người quan điều tra,Viện kiểm sát phải định phê chuẩn không phê chuẩn thời hạn bao lâu? A 10 B 11 C 12 D 13 Câu 28: Ai có quyền bắt người phạm tội tang bị truy nã? A Bất kì có quyền bắt B Chỉ công an điều tra có quyền bắt C Chỉ viện kiểm sát có quyền bắt D Cán từ cấp xã trở lên có quyền bắt Câu 29: Hai bạn học sinh lớp 10 trèo vườn trường, bị bác bảo vệ bắt nhốt vào phòng phòng bảo vệ suốt buổi trưa Theo em hành vi bác bảo vệ xâm phạm quyền công dân? A Quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm công dân B Quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân C Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ công dân D Quyền pháp luật bảo hộ danh dự công dân Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 30: Nghi ngờ đàn gà nhà bị anh B bắt, chị A xông vào bếp nhà anh B để kiểm tra, anh B không đồng ý Theo em chị A vi phạm quyền công dân? A Quyền bất khả xâm phạm thân thể B Quyền tự cá nhân C Quyền bất khả xâm phạm chỗ D Quyền bất khả xâm phạm thân thể Câu 31: Nếu bạn lớp tự ý bóc thư bạn bè gửi cho em, em làm gì? A Kệ bạn thư chẳng có quan trọng B Giải thích với bạn hành vi sai,bạn cần chấm dứt không tái phạm lần C Báo cáo lên Ban chấp hành Đoàn trường để xử lí D Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô phạt bạn thật nặng Câu 32: Công dân A chủ động, tích cực tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 Nhà nước tổ chức lấy ý kiến nhân dân Ta nói công dân A thực quyền dân chủ nào? A Quyền ứng cử B Quyền đóng góp kiến C Quyền kiểm tra, giám sát D Quyền tham gia quản lí Nhà nước xã hội Câu 33: Anh Nam làm đơn đề nghị Giám đốc xí nghiệp xem xét lại Quyết định cho việc Trong việc anh Nam sử dụng quyền để bảo vệ quyền, lợi ích mình? A Quyền tố cáo B Quyền khiếu nại C Quyền ứng cử D Quyền bãi nại Câu 34: Quyền Bầu cử ứng cử sở pháp lí − trị quan trọng để A Thực chế " Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" B Nhân dân thực hình thức dân chủ trực tiếp C Đại biểu nhân dân chịu giám sát cử tri D Hình thành quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể chí nguyện vọng Câu 35: Thực tốt quyền học tập, sáng tạo phát triển đem lại điều gì? A Sự phát triển toàn diện công dân B Tạo công bằng, bình đẳng C Khuyến khích người học tập D Bồi dưỡng nhân tài Câu 36: Mong muốn học Đại học nhu cầu đáng người, mong muốn thuộc nội dung quyền học tập công dân? A Công dân học ngành nghề B Công dân có quyền học tập không hạn chế C Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời D Công dân học theo sở thích Câu 37: Cha mẹ bạn B cho phép bạn B tham gia học tập mà không tham gia vào hoạt động thể dục thể thao trường Vậy việc làm Bố mẹ bạn B vi phạm quyền: A Quyền học tập công dân B Quyền sáng tạo công dân C Quyền nghỉ ngơi, giải trí D Quyền phát triển công dân Câu 38: Quyền phát triển công dân thể nội dung: A Công dân hưởng đầy đủ đời sống vật chất tinh thần để phát triển toàn diện, có quyền khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài B Công dân có quyền khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài C Công dân có mức sống đầy đủ mặt vật chất để phát triển D Công dân tạo điều kiện để phát triển khiếu Câu 39: Công dân có quyền học ngành nghề tuỳ theo A sở thích B nguyện vọng C khiếu D khiếu, khả năng, sở thích điều kiện thân Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 40: Những vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng bảo vệ môi trường bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của: A Bộ luật hình B Luật môi trường C Luật hành D Luật dân Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN GDCD – ĐỀ 02 B 11 A 21 B 31 B B 12 C 22 C 32 D A 13 A 23 A 33 B D 14 D 24 C 34 D A 15 A 25 A 35 A A 16 C 26 B 36 B A 17 A 27 C 37 D B 18 C 28 A 38 A A 19 D 29 B 39 A 10 C 20 A 30 C 40 A HÀNH TRÌNH 80 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG 99ER LÀ KHÓA CUNG CẤP ĐỀ THI DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN KỸ SƯ HƯ HỎNG Đề thi kiểm duyệt sở GD&ĐT Tỉnh nước Cập nhật - đầy đủ đáp án - bám sát nội dung thi 2017 Bao gồm môn Toán Lí Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa GDCD Đăng kí thành viên Facebook.com/kysuhuhong Ngoài khóa cung cấp đề thi, thành viên đăng kí nhận tất tài liệu từ trước đến KỸ SƯ HƯ HỎNG mà không tốn thêm chi phí Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ... Br2 A SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 B Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O C 2SO2 + O2 → 2SO3 D Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr Câu 9: Cho phản ứng sau: CnH2n + KMnO4 + H2O → CnH2n(OH )2 +... tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – ĐỀ 02 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án D A C D D B D C B D A B C C A C B C B D D C A D C Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35... học 16 câu ( 32% ) Tổng Câu 12, 13,14 Câu 15,16,17 Câu 18,19 ,20 Câu 21 Câu 22 ,23 Câu 24 ,25 Câu 26 ,27 Câu 28 Câu 29 ,30,31 Câu 32, 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 39 Câu 40 Câu 41, 42 Câu 43,44 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngày 2 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH , Ngày 2 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH , Ngày 2 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay