bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12,13,14,15,16

22 562 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 01:09

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013 - 2014 Họ tên: TRẦN THỊ MỸ VÂN Tổ khối: Tổ khối Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương năm học 2013 – 2014 Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục giáo viên ( modun 12, 13, 14, 15, 16 ) Thời gian thực hiện: Từ 03 2013 đến 15 2014 KẾT QUẢ THỰC HIỆN I Nghiên cứu học tập văn cấp ngành: Quyết định số 14/2007/ QĐ-BGD ĐT ngày 4/5/2007 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ban hành định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Quyết định số 16/2008/ QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định ban hành quy định đạo đức nhà giáo Chỉ thị số 40/2008/CTBGD&ĐT ngày 22/7/2008 Chỉ thị việc phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trường phổ thông Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ giáo dục đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học Chỉ thị số 03/CT TW ngày 14/5/2011 việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thông tư 32/2011/TT – BGD& ĐT ngày 08/8/2011 ban hành chương trình BDTX giáo viên tiểu học Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 Bộ giáo dục đào tạo nhiệm vụ giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014 Công văn số 5737/ BGDĐT-GDTH ngày 21/8/2013 Về việc hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học theo mô hình trường học Việt Nam ( VNEN) Nghị 29 BCH TW ngày 4/11/2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 10 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật giáo dục 11 Quyết định số 801/QQĐ-UBND ngày 15/7/2013 Ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 giáo dục Mần non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên áp dụng địa bàn tỉnh Tuyên Quang 12 Văn 1187/SGD&ĐT ngày / / Sở giáo dục đào tạo hướng dẫn thực nếp trường Tiểu học 13 Văn số 795/SGDDTT-GDTH ngày 9/9/2011 Sở giáo dục đào tạo thực điều chỉnh nội dung dạy học cấp Tiểu học 14 Kế hoạch số 43/KH-PGDĐT ngày 10/10/2013 việc hướng dẫn thực công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 II Lập kế hoạch: - Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học, tháng tuần cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế lớp - Kế hoạch chất lượng mặt giáo dục cho học sinh lớp - Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ vào tiết tự học buổi cuối buổi chiều - Kế hoạch giảng - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thực nội dung với môđun (12; 13; 14; 15; 16) điểm đánh giá học sinh VNEN theo văn 5737 Mô đun 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp nội dung giáo dục tiểu học Mô đun 13: Kĩ lập kế hoạch học theo hướng dạy học tích cực Mô đun 14: Thực hành thiết kế kế hoạch học theo hướng dạy học tích cực Mô đun 15: Một số phương pháp dạy học tích cực tiểu học Mô đun 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực tiểu học Thời gian thực hiện: Từ 01 11 2013 đến 31 2014 KẾT QUẢ THỰC HIỆN MODULE TH 12: LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC Số tiết tự học: Số tiết lí thuyết: Số tiết thực hành: - Nghiên cứu chương trình giáo dục tiểu học, xác định hình thức mức độ tích hợp nội dung dạy học môn học môn học - Tập hợp tài liệu dạy học tích hợp để tìm nội dung tích hợp môn học tiểu học Các nội dung cần tích hợp giáo dục môn học hoạt động giáo dục tiểu học: Nội dung tích hợp thể qua việc gắn nội dung môn học với đời sống thực tiễn, lồng ghép nội dung dân số, môi trường nội dung phù hợp; hướng vào hình thành phát triển lực hành động, lực giải vấn đề Học sinh tìm tòi, xây dựng kiến thức từ kiến thức biết vốn sống thực tế sống 2 Phương pháp lựa chọn địa tích hợp xác định mức độ tích hợp học môn học hoạt động giáo dục tiểu học * Có nhều hình thức tích hợp chương trình khác nhau: + Kết hợp lồng ghép: Đây mức tích hợp; theo nội dung kết hợp vào chương trình môn học độc lập có sẵn + Đa môn: Các môn học riêng lẻ có chủ đề, vấn đề tích hợp vào môn + Liên môn: Chương tình tạo chủ đề, vấn đề chung khái niệm kỹ liên môn trọng môn mà môn riêng biệt Xây dựng môn học cách liên kết số môn học với thành môn học có phần mang tên riêng môn học.(VD: môn Tiếng Việt - môn Khoa học – môn Đạo đức – Kĩ sống ) * Xác định mức độ tích hợp: + Tích hợp theo chiều ngang: tích hợp theo nguyên tắc đồng quy phân môn với nhau, kiến thức tiếng Việt với mảng kiến thức văn học, văn hóa, thiên nhiên, người xã hội; kiến thức với kỹ năng, thái độ; kỹ nghe, nói, đọc, viết + Tích hợp theo chiều dọc: tích hợp đơn vị kiến thức kỹ kiến thức kỹ học trước theo nguyên tắc đồng tâm cụ thể là: kiến thức kỹ lớp trên, cấp học bao hàm kiến thức kỹ lớp dưới, cấp học cao sâu Kĩ lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp - Dạy học kết hợp phương pháp, trình hình thức hoạt động nhằm phát triển lực nhận thức, bồi dưỡng lực tự học cho học sinh cách tích cực, chủ động, sáng tạo Trong thực dạy học tích hợp, trọng dạy học qua tình huống, học qua hoạt động, học qua trải nghiệm, học theo dự án Một số phương pháp giải vấn đề, phương pháp kiến tạo, phương pháp nhóm, phương pháp sử dụng thiết bị phương tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông cần thể môn học cách linh hoạt hiệu - Các phương pháp dạy học phát huy tích cực học sinh cần vận dụng linh hoạt, tạo điều kiện cho học sinh khám phá, tìm tòi, đánh giá, thu thập xử lý thông tin, giải vấn đề, làm việc độc lập kết hợp với làm việc hợp tác, chia sẻ - Phương pháp dạy học phù hợp việc dạy học nói chung dạy học tích hợp nói riêng dạy học dựa khám phá, tìm tòi, liên hệ thực tế Ví dụ thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp nội dung học: Tự nhiên xã hội PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG A MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết hoạt động dễ gây ngã nguy hiểm Biết phòng tránh ngã trường Kĩ năng: - Biết kể tên hoạt động dễ gây ngã nguy hiểm cho thân trường, biết lựa chọn trò chơi biết cách chơi an toàn cho thân cho bạn bè Thái độ: - Có ý thức việc chọn chơi trò chơi để phòng tránh ngã trường B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK, tập C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: I Kiểm tra cũ: + Kể tên thành viên trường em ? - GV nhận xét II Bài mới: Giới thiệu bài: Nội dung bài: *Khởi động: Trò chơi: Bịt mắt bắt dê - HS chơi a)Hoạt động 1: Làm việc với SGK * Kể tên hoạt động hay trò chơi dễ gây ngã nguy hiểm cho thân cho người khác trường - Hãy kể tên hoạt động dễ gây nguy hiểm - Chạy đuổi nhau, xô đẩy ở trường ? cầu thang, trèo cây, với cành qua cửa sổ… - Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3, - HS quan sát hình - Chỉ nói hoạt động bạn - Tranh 1: Các bạn nhảy dây tranh ? chơi bi - Tranh 2: Các bạn với cành cửa số - Tranh 3: Chạy xô đẩy qua cầu thang - Tranh 4: Các bạn xếp hàng lên, xuống cầu thang - HS quan sát hình 34, 35 *Kết luận: Chạy đuổi sân trường, chạy xô đẩy cầu thang, trèo với cành cửa sổ… nguy hiểm b) Hoạt động 2: Thảo luận * HS cần có ý thức việc chọn chơi trò chơi để phòng tránh ngã trường - Lựa chọn trò chơi bổ ích - Tổ chức cho HS nhóm trò chơi - Nhảy dây, đuổi nhau, Bịt mắt bắt dê - Em cảm thấy chơi trò ? - HS trả lời - Em cần lưu ý điều chơi - HS nêu trò chơi ? - Không nên chơi đuổi Trong chơi không xô đẩy nhau… * KL: (Liên hệ thực tế, giáo dục kĩ sống, phòng chống tai nạn thương tích trường, lớp, nhà) Củng cố - dặn dò: - Nhận xét học - Thực điều học MODULE TH 13 KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Số tiết tự học: 10 Số tiết lí thuyết: Số tiết thực hành: Việc thực đổi chương trình giáo dục Tiểu học đòi hỏi phải đổi đồng từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học đến cách thức đánh giá kết dạy học, khâu đột phá đổi phương pháp dạy học Mục đích việc đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo; rèn luyện thói quen khả tự học, tinh thần hợp tác, kĩ vận dụng kiến thức vào tình khác học tập thực tiễn, có niềm vui, hứng thú học tập I Định hướng đổi phương pháp dạy học Tiểu học: Đổi phương pháp dạy học trường Tiểu học cần thực theo định hướng sau: Bám sát mục tiêu giáo dục Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh Phù hợp với sở vật chất, điều kiện dạy học nhà trường Phù hợp với việc đổi kiểm tra, đánh giá kết dạy học Kết hợp việc tiếp thu sử dụng có chọn lọc, có hiệu phương pháp dạy học tiên tiến, đại với việc khai thác yếu tố tích cực phương pháp dạy học truyền thống Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học đặc biệt lưu ý đến ứng dụng công nghệ thông tin II Yêu cầu đổi phương pháp dạy học trường Tiểu học Yêu cầu học sinh:: - Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia hoạt động học tập để tự khám phá lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng thái độ hành vi đắn - Mạnh dạn trình bày bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân; tích cực thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi cho thân, cho thầy, cho bạn; biết tự đánh giá đánh giá ý kiến, quan điểm, sản phẩm hoạt động học tập thân bạn bè - Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; thực hành thí nghiệm; thực hành vận dụng kiến thức học để phân tích, đánh giá, giải tình vấn đề đặt từ thực tiễn; xây dựng thực kế hoạch học tập phù hợp với khả điều kiện Yêu cầu giáo viên:: - Giáo viên người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hoạt động học tập với hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng học, với đăc điểm trình độ học sinh, với điều kiện cụ thể lớp, trường địa phương - Động viên, khuyến khích, tạo hội điều kiện cho học sinh tham gia cách tích cực , chủ động, sáng tạo vào trình khám phá lĩnh hội kiến thức; ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ có học sinh; bồi dưỡng hứng thú, nhu cầu hành động thái độ tự tin học tập cho học sinh; giúp em phát triển tối đa tiềm thân - Sử dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học cách hợp lý, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc trưng cấp học, môn học; nội dung, tính chất học, đặc điểm trình độ học sinh; thời lượng dạy học điều kiện dạy học cụ thể trường, địa phương III Quy trình chuẩn bị thực học theo định hướng đổi phương pháp dạy học 1.Các bước thiết kế giáo án: - Xác định mục tiêu học vào chuẩn kiến thức kĩ yêu cầu thái độ chương trình - Nghiên cứu SGK tài liệu liên quan để: + Hiểu xác, đầy đủ nội dung học + Xác định kiến thức, kĩ năng, thái độ cần hình thành phát triển học sinh + Xác định trình tự logic học + Xác định khả đáp ứng nhiệm vụ nhận thức học sinh + Xác định kiến thức, kĩ mà học sinh có cần có + Dự kiến khó khăn, tình nảy sinh phương án giải - Lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo - Thiết kế giáo án: Thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy giáo viên hoạt động học tập học sinh Cấu trúc giáo án thể nội dung sau: * Mục tiêu học: + Nêu rõ mức độ học sinh cần đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ + Các mục tiêu biểu đạt động từ cụ thể, lượng hóa * Chuẩn bị phương pháp phương tiện dạy học: + Giáo viên chuẩn bị thiết bị dạy học (Tranh ảnh, mô hình, vật, hóa chất…), phương tiện tài liệu dạy học cần thiết + Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị học (soạn bài, làm tập, chuẩn bị tài liệu đồ dùng học tập cần thiết) * Tổ chức hoạt động dạy học: Trình bày rõ cách thức triển khai hoạt động dạy học cụ thể Với hoạt động cần rõ: + Tên hoạt động + Mục tiêu hoạt động + Cách tiến hành hoạt động + Thời lượng để thực hoạt động + Kết luận giáo viên về: Những kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh cần có sau hoạt động; tình thực tiễn vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ học để giải quyết; sai sót thường gặp; hậu xảy cách giải phù hợp… - Hướng dẫn hoạt động tiếp nối: Xác định việc học sinh cần phải tiếp tục thực sau học để củng cố, khắc sâu, mở rộng cũ để chuẩn bị cho việc học Một dạy học cần thực theo bước sau: a Kiểm tra chuẩn bị học sinh: + Kiểm tra việc nắm vững kiến thức học cũ + Kiểm tra việc chuẩn bị Lưu ý: Việc kiểm tra chuẩn bị học sinh thực đầu học đan xen trình dạy b Tổ chức dạy học mới: - Giáo viên giới thiệu mới: Nêu nhiệm vụ học tập cách thức thực để đạt mục tiêu học; tạo động học tập cho học sinh - Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh suy nghĩ, tìm hiểu, khám phá lĩnh hội nội dung học, nhằm đạt mục tiêu học với vận dụng phương pháp dạy học phù hợp c Luyện tập củng cố: - Giáo viên hướng dẫn học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, thái độ có thông qua hoạt động thực hành luyện tập có tính tổng hợp, nâng cao theo hình thức khác d Đánh giá: - Trên sở đối chiếu với mục tiêu học, giáo viên dự kiến số câu hỏi, tập tổ chức cho học sinh tự đánh giá kết học tập thân bạn - Giáo viên đánh giá, tổng kết kết học e Hướng dẫn học sinh học làm nhà: - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập củng cố cũ (thông qua làm tập, thực hành, thí nghiệm…) - Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị học IV DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC Theo Bà Đặng Huỳnh Mai - Thứ trưởng BGD & ĐT thì: “Nếu dạy giáo viên kế hoạch hoá với hoạt động cần thiết cho thầy trò trang giấy phục vụ thiết thực cho công đổi phương pháp nhiều”.“Chúng ta chép nhiều điều dạy không dùng đến, soạn dài mà chất lượng hiệu sử dụng lại thấp Để giáo án xếp loại Tốt, giáo viên phải nhiều thời gian để chép nhiều thông tin, có thời gian nghiên cứu dạy chuẩn bị đồ dùng dạy học” Tôi nhận thấy rằng: Muốn đổi cách dạy, cách học trước hết phải đổi cách lập kế hoạch học Giáo viên lên lớp dựa vào thiết kế để tổ chức cho học sinh hoạt động, tự khám phá kiến thức thu nhận kiến thức *Ví dụ: TÊN BÀI HỌC Các hoạt động Hoạt động 1: A Mục tiêu: B Phương pháp: C Đồ dùng dạy học: Hoạt động 2: A Mục tiêu: B Phương pháp: C Đồ dùng dạy học: Hoạt động cụ thể Hoạt động (nhóm đôi, lớp, cá nhân…) + Giao việc: + Thảo luận (thực theo yêu cầu): + Trình bày: + Lớp (nhóm) góp ý, nhận xét, bổ sung + GV kết luận: Hoạt động (nhóm đôi, lớp, cá nhân…) + Giao việc: + Thảo luận (thực theo yêu cầu): + Trình bày: + Cả lớp (nhóm)góp ý, nhận xét, bổ sung + GV kết luận: Thiết kế mục tiêu chung, ĐDDH chung giáo án khác mà có mục tiêu riêng cho hoạt động, chuẩn bị ĐDDH riêng cho hoạt động Phần hoạt động cụ thể phải thể được: học sinh hoạt động lớp, nhóm hay cá nhân giáo viên giao việc cho học sinh?, nhóm học sinh làm gì, làm để chiếm lĩnh kiến thức mới, công việc giáo viên học sinh hướng đến mục tiêu đề hoạt động Sau nhóm thảo luận xong, trưng bày kết báo cáo trước lớp; nhóm khác nhận xét, bổ sung; giáo viên làm trọng tài nhóm chưa thống ý kiến, sau kết luận liên hệ Mỗi tiết có - hoạt động Tiết học đạt mục tiêu hoạt động coi tiết học thành công Đổi mục tiêu hoạt động thành yêu cầu cần đạt (theo chuẩn kiến thức kỹ năng) hoạt động đó, đồng thời có yêu cầu dành riêng cho học sinh giỏi Đồ dùng thiết bị dạy học phương tiện, công cụ để đổi phương pháp dạy học Nó không đồ dùng trực quan mà phận cấu thành trình hình thành kiến thức cho học sinh Dưới tổ chức, hướng dẫn giáo viên, học sinh hoạt động thông qua quan sát, nhận xét mẫu, thực hành, phát vấn đề, tự giải nhiệm vụ để chiếm lĩnh kiến thức mới, làm cho trình nhận thức diễn tự nhiên, nhẹ nhàng, hiệu V TIÊU CHÍ CỦA MỘT “GIỜ DẠY TÍCH CỰC” - Th.S TRẦN DƯƠNG QUỐC HÒA “Đổi phương pháp dạy học “tích cực hóa” hoạt động học sinh “dạy học tích cực”… cụm từ quen thuộc với tất giáo viên Ở nhà trường tiểu học, việc đổi phương pháp dạy học triển khai thực từ lâu hầu hết giáo viên tiểu học có ý thức phải đổi phương pháp dạy học, trình thực hiện, thiếu thông tin, thiếu tư liệu hướng dẫn, nhiều giáo viên ngộ nhận tính tích cực tiết dạy dạy học theo lối truyền thụ thụ động, chưa thật tiến hành đổi phương pháp giảng dạy Điều hoàn toàn dễ hiểu, nhận thức vấn đề chuyện song thực cách hiệu lại chuyện khác, khó khăn nhiều Theo tôi, dạy gọi “tích cực” mà tiêu chí sau thỏa mãn: Tiêu chí 1: MỌI HỌC SINH ĐỀU ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG Dạy học cho tất học sinh hoạt động, làm việc (hay dạy học cách tổ chức làm việc) định hướng quan trọng việc đổi phương pháp dạy học Toán Tiểu học Đây cách dạy học tiên tiến, bám sát nguyên tắc: “Dạy học thông qua hoạt động tay thân trẻ em” (Phạm Đình Thực, 2008) Dưới ví dụ: Giả sử giáo viên muốn yêu cầu học sinh xác định yêu cầu toán Ta so sánh hai cách dạy: Cách 1: Đàm thoại: Giáo viên hỏi lớp: “Em cho thầy (cô) biết toán hỏi gì? Ai biết giơ tay?” Thế bảo đảm lớp suy nghĩ để xác định câu hỏi toán Bởi thường thường có bốn, năm em; chí một, hai em giơ tay xin trả lời Do đó, ta khẳng định chắn lớp có bốn, năm em (hoặc một, hai em) có suy nghĩ Nhưng thực tế có em giáo viên định lên trả lời, có em thực làm việc Cách 2: Tổ chức làm việc: Giáo viên lệnh: - Gạch câu hỏi toán! (Cả lớp, nghĩa học sinh, phải ý đọc đề toán SGK để xác định câu hỏi gạch dưới) Trong lúc này, giáo viên xuống cạnh nhóm để đôn đốc em làm việc, giúp đỡ em kém, giáo viên bao quát lớp, thấy học sinh không cầm bút chì gạch gạch nhắc nhở em làm việc Nhờ có lệnh làm việc tay mà học sinh không chịu làm việc bị lộ giáo viên kiểm soát hoạt động lớp Sau quan sát thấy đa số học sinh xong giáo viên cho em đọc xem gạch câu để lớp nhận xét Như vậy, dạy học tích cực, việc tổ chức hoạt động dạy học phù hợp cho cá nhân lớp học tham gia quan trọng Công việc đòi hỏi người giáo viên phải có đầu tư mức trình thiết kế giảng trước lên lớp Tiêu chí 2: TỰ HỌC SINH SẢN SINH RA TRI THỨC Trước đây, trình dạy học nói chung, dạy học tiểu học nói riêng có cân đối rõ rệt hoạt động dạy thầy hoạt động học trò Giáo viên thường truyền đạt, giảng giải tri thức có sẵn cho học sinh, học sinh học tập cách thụ động: nghe giảng, ghi nhớ làm theo mẫu Song xu hướng đổi nay, giáo viên không đóng vai trò truyền thụ trước nữa, mà trở thành người tổ chức, điều khiển trình dạy học để học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo tự chiếm lĩnh tri thức Chính vậy, tiêu chí quan trọng để đánh giá thành công dạy, tiết dạy khả tự sản sinh tri thức học sinh Do vậy, hoạt động dạy học tiết dạy học Tiểu học phải thiết kế cho phải khơi gợi học sinh tìm tòi khám phá nhằm dẫn dắt em tiến dần đến tri thức cần chiếm lĩnh Tiêu chí 3: BẦU KHÔNG KHÍ LỚP HỌC VUI VẺ, THOẢI MÁI Một ba tiêu chí quan trọng dạy tích cực bầu không khí lớp học Để tự hoạt động, khám phá tri thức, học sinh cần môi trường dạy học đầy vui vẻ thoải mái Bởi lẽ, với bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt khó đạt tiêu chí nêu Trong dạy cho học sinh, giáo viên cần thật ý đến việc tạo không khí học tập sôi nổi, vui vẻ, để em cảm thấy thoải mái tham gia hoạt động Vì việc làm để lôi ý học sinh , khiến học sinh hào hứng, thoải mái việc cần giáo viên dành nhiều quan tâm trình chuẩn bị cho tiết dạy Như vậy, trước sau thực tiết dạy, theo tôi, người giáo viên nên (và cần) tự đặt cho câu hỏi: Các hoạt động thiết kế có phù hợp với tiêu chí tích cực hay chưa?, Tiêu chí chưa đảm bảo tiến hành tiết dạy? Giờ dạy có phải dạy tích cực hay chưa? Việc trả lời câu hỏi giúp giáo viên có điều chỉnh trước dạy, đồng thời rút kinh nghiệm cho tiết dạy sau MODULE TH 14 THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Số tiết tự học: Số tiết lí thuyết: Số tiết thực hành: 15 10 Xác định mục tiêu học: Nhận thức rõ việc thiết kế kế hoạch học cụ thể theo hướng dạy học tích cực Biết phân tích, đánh giá số kế hoạch học thiết kế đề xuất cách điều chỉnh - Về mục tiêu học nêu yêu cầu kiến thức, kĩ mà học sinh cần đạt sau học Cách viết mục tiêu cho lượng hóa, kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ mà học sinh thu nhận - Về đồ dùng dạy học; Đồ dùng dạy học phải phong phú, liệt kê tất đồ dùng dạy học cần phải có để tổ chức tiết dạy Cần phải quan tâm đến đồ dùng giáo viên học sinh - Các hoạt động dạy học: Bài học chia thành hoạt động chủ yếu, xếp theo thứ tự logic hợp lý Các hoạt động thiết kế theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Giáo viên không áp đặt, không thông báo kiến thức sẵn có mà hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, phát hiện, chủ động tự chiếm lĩnh kiến thức Học sinh tích cực chủ động hứng thú có hội bày tỏ, chia sẻ, có hội thực hành vận dụng kiến thức, kĩ học vào đời sống có nhiều hội để độc lập suy nghĩ, bày tỏ ý kiến riêng làm việc cá nhân có hội phát triển lực hợp tác làm việc theo nhóm Thực hành thiết kế kế hoạch học cho hình thành kiến thức theo hướng dạy học tích cực Các hoạt động Hoạt động 1: A.Mục tiêu: B.Phương pháp: C.Đồ dùng dạy học: Hoạt động 2: A.Mục tiêu: B.Phương pháp: C.Đồ dùng dạy học: Hoạt động cụ thể Hoạt động (nhóm đôi, lớp, cá nhân…) + Giao việc: + Thảo luận (thực theo yêu cầu): + Trình bày: + Lớp (nhóm) góp ý, nhận xét, bổ sung + GV kết luận: Hoạt động (nhóm đôi, lớp, cá nhân…) + Giao việc: + Thảo luận (thực theo yêu cầu): + Trình bày: + Cả lớp (nhóm)góp ý, nhận xét, bổ sung + GV kết luận: Đánh giá kế hoạch học - Khi thiết kế kế hoạch học cho hình thành kiến thức theo hướng dạy học tích cực cần vào yêu cầu đổi phương pháp dạy học chương trình SGK phần tạo điều kiện để giáo viên học sinh thực phương pháp tích cực hóa hoạt động học sinh, giáo viên đóng vai trò người tổ chức để dẫn dắt học sinh quan sát, tìm tòi, thu nhận kiến thức hình thành kĩ Giáo viên vào trình độ học sinh lớp, điều kiện lớp học để xây dựng kế hoạch học Các hoạt động cần thiết kế theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, học sinh chủ động tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, giáo viên người tổ chức hướng dẫn trình tự tìm tòi, khám phá kiến 11 thức giúp học sinh rèn luyện tính chủ động, sáng tạo học tập - Trong trình hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức cần lưu ý: + Cách gợi mở, nêu vấn đề để thu hút ý học sinh + Cách củng cố kiến thức cũ, huy động vốn sống để học sinh tự giải vấn đề + Tổ chức, hướng dẫn học sinh độc lập suy nghĩ, thảo luận có hiệu + Quan sát, theo dõi trình học sinh tự tìm tòi, khám phá, ý đến dấu hiệu nhận biết học sinh có thực tìm tòi khám phá hay không + Động viên khuyến khích học sinh kiên trì, vượt khó khăn, tích cực học tập + Sử dụng thiết bị dạy học cách hợp lí, phát huy tính tích cực, chủ động học sinh + Lưu ý đến khó khăn thường gặp học sinh tìm cách khắc phục MODULE TH 15 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC Số tiết tự học: Số tiết lí thuyết: Số tiết thực hành: Nội dung 1: Khái niệm dấu hiệu đặc trưng dạy học tích cực Chủ đề 1: Phương pháp dạy học tích cực gì? a Định hướng đổi phương pháp dạy học: Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh b Thế tính tích cực học tập? Tính tích cực học tập - thực chất tính tích cực nhận thức, đặc trưng khát vọng hiểu biết, cố gắng trí lực có nghị lực cao qúa trình chiếm lĩnh tri thức tính tích cực nhận thức hoạt động học tập liên quan trước hết với động học tập Động tạo hứng thú Hứng thú tiền đề tự giác Hứng thú tự giác hai yếu tố tạo nên tính tích cực Tính tích cực sản sinh nếp tư độc lập Suy nghĩ độc lập mầm mống sáng tạo Tính tích học tập biểu dấu hiệu như: hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên, bổ sung câu trả lời bạn, thích phát biểu ý kiến trước vấn đề nêu ra; hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề chưa đủ rõ; chủ động vận dụng kiến thức, kĩ học để nhận thức vấn đề mới; tập trung ý vào vấn đề học; kiên trì hoàn thành tập, không nản trước tình khó khăn… c Phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học "Tích cực" 12 PPDH - tích cực dùng với nghĩa hoạt động, chủ động, PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy, nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động Trong đổi phương pháp dạy học phải có hợp tác thầy trò, phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thành công d Mối quan hệ dạy học, tích cực với dạy học lấy học sinh làm trung tâm Dạy học lấy học sinh làm trung tâm có số thuật ngữ tương đương như: dạy học tập trung vào người học, dạy học vào người học, dạy học hướng vào người học… Các thuật ngữ có chung nội hàm nhấn mạnh hoạt động học vai trò học sinh trình dạy học Thông qua hoạt động học, đạo thầy, học sinh phải tích cực chủ động kiến thức, kĩ năng, thái độ, hoàn thiện nhân cách, không làm thay cho Vì vậy, học sinh không tự giác chủ động, không chịu học, phương pháp học tốt hiệu việc dạy hạn chế Như vậy, coi trọng vị trí hoạt động vai trò người học đương nhiên phải phát huy tính tích cực chủ động người học Tuy nhiên, dạy học lấy học sinh làm trung tâm phương pháp dạy học cụ thể Đó tư tưởng, quan điểm giáo dục, cách tiếp cận trình dạy học chi phối tất trình dạy học mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, đánh giá… liên quan đến phương pháp dạy học Chủ đề Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực a Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng hoạt động "dạy", đồng thời chủ thể hoạt động "học" - hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thông qua tự thân khám phá điều chưa rõ thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt Dạy theo cách giáo viên không giản đơn truyền đạt tri thức mà hướng dẫn hành động Chương trình dạy học phải giúp cho học sinh biết hành động tích cực tham gia chương trình hành động cộng đồng b Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học, phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập nhân lên gấp bội c Tăng cường học tập cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác Trong lớp học mà trình độ kiến thức, tư học sinh đồng tuyệt đối áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận phân hóa cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi hoạt động độc lập 13 Tuy nhiên, học tập, tri thức, kĩ năng, thái độ hình thành hoạt động độc lập cá nhân Lớp học môi trường giao tiếp thầy với trò, trò với trò, trò với thầy, tạo nên mối quan hệ hợp tác cá nhân đường chiếm lĩnh nội dung học tập Thông qua thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến cá nhân bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua người học nâng lên trình độ Trong lớp học, phương pháp học tập hợp tác tổ chức nhóm, tổ, lớp Học tập hợp tác làm tăng hiệu học tập, lúc phải giải vấn đề gay cấn, lúc xuất thực nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung Trong hoạt động theo nhóm nhỏ có tượng ỷ lại; tính cách lực thành viên bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ.(Tuy nhiên thực tế có học sinh có thói quen ỷ lại bạn hoạt động nhóm) d Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không nhằm mục đích nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học trò mà đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy thầy Trước giáo viên đánh giá học sinh Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tự đánh giá thân tham gia đánh giá bạn Tự đánh giá điều chỉnh hoạt động kịp thời lực cần cho thành đạt sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh Việc kiểm tra, đánh giá dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kĩ học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo việc giải tình thực tế Từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên không đóng vai trò đơn người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình Giáo viên cần có hiểu biết sâu rộng, có trình độ sư phạm tổ chức, hướng dẫn hoạt động học sinh mà nhiều diễn biến tầm dự kiến giáo viên Nội dung 2: Một số phương pháp dạy học tích cực Tiểu học a Phương pháp vấn đáp * Vấn đáp: Là phương pháp giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời, học sinh tranh luận với với giáo viên; qua học sinh lĩnh hội nội dung học Căn vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt loại phương pháp vấn đáp: * Vấn đáp tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức biết trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận Vấn đáp tái không xem phương pháp có giá trị sư phạm Đó biện pháp dùng cần đặt mối liên hệ kiến thức vừa học * Vấn đáp giải thích - minh họa: Nhằm mục đích làm sáng tỏ đề tài đó, giáo viên nêu câu hỏi kèm theo ví dụ minh họa để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ Phương pháp đặc biệt có hiệu có hỗ trợ phương tiện nghe - nhìn 14 * Vấn đáp tìm tòi: Giáo viên dùng hệ thống câu hỏi xếp hợp lý để hướng học sinh bước phát chất vật, tính quy luật tượng tìm hiểu, kích thích ham muốn hiểu biết Giáo viên tổ chức trao đổi ý kiến – kể tranh luận – thầy với lớp, có trò với trò, nhằm giải vấn đề xác định b Phương pháp đặt giải vấn đề: Trong xã hội phát triển nhanh theo chế thị trường, cạnh tranh gay gắt phát sớm giải hợp lý vấn đề nảy sinh thực tiễn lực đảm bảo thành công sống Vì vậy, tập cho học sinh biết phát hiện, đặt giải vấn đề gặp phải học tập, ý nghĩa tầm phương pháp dạy học mà phải đặt mục tiêu giáo dục đào tạo Cấu trúc học (hoặc phần học) theo phương pháp đặt giải vấn đề thường sau: * Đặt vấn đề, xây dựng toán nhận thức: - Tạo tình có vấn đề - Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh - Phát vấn đề cần giải * Giải vấn đề đặt ra: - Đề xuất cách giải - Lập kế hoạch giải - Thực kế hoạch giải * Kết luận: - Thảo luận kết đánh giá - Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu - Phát biểu kết luận - Đề xuất vấn đề * Có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt giải vấn đề: Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề theo hướng dẫn giáo viên Giáo viên đánh giá kết làm việc học sinh Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm cách giải vấn đề Giáo viên học sinh đánh giá Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình có vấn đề Học sinh phát xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất giả thuyết lựa chọn giải pháp Học sinh thực cách giải vấn đề Giáo viên học sinh đánh giá Mức 4: Học sinh tự phát vấn đề nảy sinh hoàn cảnh cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải Học sinh giải vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung giáo viên kết thúc c Phương pháp hoạt động nhóm: Lớp học chia thành nhóm nhỏ từ đến người Tuỳ mục đích, yêu cầu vấn đề học tập, nhóm phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, trì ổn định hay thay đổi phần tiết học, giao nhiệm vụ hay nhiệm vụ khác Nhóm tự bầu nhóm trưởng thấy cần Trong nhóm phân công người phần việc Trong nhóm nhỏ, thành viên phải làm việc tích cực, ỷ lại vào vài người hiểu biết hay động Các thành viên nhóm giúp đỡ tìm hiêu vấn đề nêu không khí thi đua với nhóm khác Kết làm việc nhóm đóng góp vào kết học tập chung lớp Để trình bày kết làm việc nhóm trước toàn lớp, nhóm cử 15 đại diện phân công thành viên trình bày phần nhiệm vụ giao cho nhóm phức tạp * Phương pháp hoạt động nhóm tiến hành: • Làm việc chung lớp: - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức - Tổ chức nhóm, giao nhiệm vụ - Hướng dẫn cách làm việc nhóm • Làm việc theo nhóm: - Phân công nhóm - Cá nhân làm việc độc lập trao đổi tổ chức thảo luận nhóm - Cử đại diện phân công trình bày kết làm việc theo nhóm • Tổng kết trước lớp: - Các nhóm báo cáo kết - Thảo luận chung - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho vấn đề Phương pháp hoạt động nhóm giúp thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, xây dựng nhận thức Bằng cách nói điều nghĩ, người nhận rõ trình độ hiểu biết chủ đề nêu ra, thấy cần học hỏi thêm Bài học trở thành trình học hỏi lẫn tiếp nhận thụ động từ giáo viên Thành công học phụ thuộc vào nhiệt tình tham gia thành viên, phương pháp gọi phương pháp tham gia d Phương pháp đóng vai Đóng vai phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành số cách ứng xử số tình giả định Phương pháp đóng vai có ưu điểm sau: - Học sinh rèn luyện thực hành kỹ ứng xử kĩ bày tỏ thái độ môi trường an toàn trước thực hành thực tiễn - Gây hứng thú ý cho tất học sinh - Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo học sinh - Khích lệ thay đổi thái độ, hành vi học sinh theo chuẩn mực * Cách tiến hành sau: - Giáo viên chia nhóm, giao tình đóng vai cho nhóm, thời gian đóng vai - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - Giáo viên vấn học sinh đóng vai - Vì em lại ứng xử vậy? - Cảm xúc, thái độ em thực cách ứng xử? - Cả lớp thảo luận, nhận xét: Cách ứng xử vai diễn phù hợp hay chưa phù hợp? Chưa phù hợp điểm nào? Vì sao? - Giáo viên kết luận cách ứng xử cần thiết tình ** Những điều cần lưu ý sử dụng: - Phải dành thời gian phù hợp cho nhóm chuẩn bị - Học sinh phải hiểu rõ tâm tập đóng vai - Nên khích lệ học sinh rụt rè, nhút nhát tham gia e Phương pháp động não 16 Động não phương pháp giúp học sinh thời gian ngắn nảy sinh nhiều ý tưởng, nhiều giả định vấn đề Thực phương pháp này, giáo viên cần đưa hệ thống thông tin làm chủ thể * Cách tiến hành: - Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu trước lớp trước nhóm - Khích lệ học sinh phát biểu đóng góp ý kiến nhiều tốt - Liệt kê tất ý kiến phát biểu đưa lên bảng giấy khổ to - Phân loại ý kiến - Làm sáng tỏ ý kiến chưa rõ ràng thảo luận rõ ý Nội dung 3: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn học tiểu học a, Vận dụng phương pháp đặt giải vấn đề dạy học môn học tiểu học: b, Vận dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học môn học tiểu học: c, Vận dụng phương pháp đóng vai dạy học môn học tiểu học: c, Vận dụng phương pháp trò chơi dạy học môn học tiểu học: c, Vận dụng phương pháp vấn đáp dạy học môn học tiểu học: MODULE TH 16 MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC Số tiết tự học: Số tiết lí thuyết: Số tiết thực hành: Kỹ thuật dạy học: Là động tác, cách thức hành động giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các kỹ thuật dạy học chưa phải phương pháp dạy học độc lập Bên cạnh kỹ thuật dạy học thường dùng, kể đến số kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo người học như: kỹ thuật công não, kỹ thuật thông tin phản hồi, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật tia chớp… Khái niệm kĩ thuật dạy học tích cực: Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Sự phân biệt kỹ thuật dạy học phương pháp dạy học nhiều không rõ ràng Có thể hiểu rằng: Khi sử dụng phương pháp dạy học ta cần phải có kĩ thuật dạy học Ví dụ: Khi sử dụng phương pháp đàm thoại người giáo viên phải có kĩ thuật đặt câu hỏi Kĩ thuật đặt câu hỏi: Sử dụng câu hỏi có hiệu đem lại hiểu biết lẫn học sinh– giáo viên học sinh – học sinh Kĩ đặt câu hỏi tốt mức độ tham gia học sinh nhiều; học sinh học tập tích cực Trong tiết học, người giáo viên thường phải sử dụng câu hỏi để gợi mở, dẫn dắt học sinh 17 tìm hiểu, khám phá thông tin, kiến thức, kĩ Để đánh giá kết học tập học sinh, học sinh phải sử dụng câu hỏi để hỏi lại, hỏi thêm giáo viên học sinh khác nội dung học chưa sáng tỏ * Lưu ý đặt câu hỏi cần đảm bảo yêu cầu sau: Câu hỏi phải liên quan đến việc thực mục tiêu học Ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu Đúng lúc, chỗ Phù hợp với trình độ học sinh Kích thích suy nghĩ học sinh Phù hợp với thời gian thực tế Sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp Không ghép nhiều câu hỏi thành câu hỏi móc xích Không hỏi nhiều vấn đề lúc ** Khi nêu câu hỏi cho học sinh cần ý: Đưa câu hỏi với thái độ khuyến khích, với giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng Thu hút ý học sinh trước nêu câu hỏi Chú ý phân bố hợp lí số học sinh định trả lời Chú ý khuyến khích học sinh rụt rè, chậm chạp Sử dụng câu hỏi mở câu hỏi đóng phù hợp với trường hợp Khi kiểm tra sử dụng câu hỏi đóng Khi cần mở rộng ý ta dùng câu hỏi mở.( Ví dụ: Em có nhận xét tranh Thiếu nữ bên hoa huệ?) Không nên nêu câu hỏi đơn giản (Ví dụ : Đối với học sinh lớp 4, mà người giáo viên lại nêu: Các em xem có hình vẽ? Hoặc hỏi học sinh: Đã hiểu chưa?) Kĩ thuật “Khăn trải bàn” Kĩ thuật “khăn trải bàn” hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động nhóm nhằm: 18 + Kích thích, thúc đẩy tham gia tích cực + Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm cá nhân học sinh + Phát triển mô hình có tương tác học sinh với học sinh * Cách tiến hành kĩ thuật “Khăn trải bàn” - Hoạt động theo nhóm (4 người /nhóm)(có thể nhiều người hơn) - Mỗi người ngồi vào vị trí hình vẽ minh họa (xem sơ đồ file đính kèm) - Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,…) - Viết vào ô mang số bạn câu trả lời ý kiến bạn (về chủ đề ) Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút - Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia sẻ, thảo luận thống câu trả lời - Viết ý kiến chung nhóm vào ô khăn trải bàn (giấy A0) *Ý kiến cá nhân với kĩ thuật “Khăn trải bàn” - Kĩ thuật giúp cho hoạt động nhóm có hiệu hơn, học sinh phải đưa ý kiến chủ đề thảo luận, không ỷ lại vào bạn học khá, giỏi - Kĩ thuật áp dụng cho hoạt động nhóm với chủ đề nhỏ tiết học, toàn thể học sinh nghiên cứu chủ đề - Sau nhóm hoàn tất công việc giáo viên gắn mẫu giấy “khăn trải bàn” lên bảng để lớp nhận xét Có thể dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng lớn - Có thể thay số tên học sinh để sau giáo viên đánh giá khả nhận thức học sinh chủ đề nêu * Hình thức tổ chức: Kĩ thuật khăn trải bàn: - Chia giấy A0 thành phần phần xung quanh Chia phần xung quanh thành phần theo số thành viên nhóm - Cá nhân trả lời câu hỏi viết phần xung quanh - Thảo luận nhóm, thống ý kiến viết vào phần - Trình bày sản phẩm, thuyết trình *Đối với chương trình tiểu học, người giáo viên chọn nội dung phù hợp để tổ chức kĩ thuật khăn trải bàn Ví dụ : Bài Năng lượng (Khoa học 5) Yêu cầu tập : Hãy nói tên số nguồn cung cấp lượng cho hoạt động người, động vật, máy móc, … (câu hỏi có nhiều đáp án) Ví dụ : Bài Mở rộng vốn từ : Công dân (LT&C lớp 5) Bài tập : Xếp từ chứa tiếng công cho vào nhóm thích hợp: Công cộng, công bằng, … a) Công có nghĩa “của Nhà nước” b) Công có nghĩa “không thiên vị” Ví dụ 3: Bài: Sự biến đổi hóa học Yêu cầu: Trong trường hợp đây, trường hợp có biến đổi hóa học ? Tại sao? + Nếu có ghế rời tổ chức kĩ thuật khăn trải bàn Kĩ thuật “mảnh ghép”: 19 Kĩ thuật mảnh ghép kĩ thuật dạy học thể quan điểm/ chiến lược học hợp tác , có kết hợp hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm liên kết nhóm nhằm: + Giải nhiệm vụ phức hợp + Kích thích tham gia tích cực học sinh + Nâng cao vai trò cá nhân trình hợp tác (Không hoàn thành nhiệm vụ Vòng mà phải truyền đạt lại kết vòng hoàn thành nhiệm vụ Vòng 2) + Phát triển cho học sinh kĩ sống * Cách tiến hành kĩ thuật “mảnh ghép”: VÒNG 1:(nhóm chuyên sâu) Hoạt động theo nhóm - người Mỗi nhóm giao nhiệm vụ (Ví dụ nhóm 1: nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C) Đảm bảo thành viên nhóm trả lời tất câu hỏi nhiệm vụ giao Mỗi thành viên trình bày kết câu trả lời nhóm VÒNG 2: (nhóm mảnh ghép) Hình thành nhóm (1 người từ nhóm 1, người từ nhóm người từ nhóm 3…) - Các câu trả lời thông tin vòng thành viên nhóm chia sẻ đầy đủ với - Nhiệm vụ giao cho nhóm vừa thành lập để giải - Lời giải ghi rõ bảng Ví dụ Chủ đề: Câu tiếng Việt: * Vòng 1: Nhiệm vụ 1: Thế câu đơn? Nêu phân tích VD minh họa Nhiệm vụ 2: Thế câu ghép? Nêu phân tích VD minh họa Nhiệm vụ 3: Thế câu phức? Nêu phân tích VD minh họa * Vòng 2: Câu đơn, câu phức câu ghép khác điểm nào? Phân tích VD minh họa Kĩ thuật KWL: Kĩ thuật KWL kĩ thuật dạy học liên hệ kiến thức học sinh biết liên quan đến học (Know), kiến thức học sinh muốn biết (Want) kiến thức học sau học (Learned ) nhằm: + Rèn cho học sinh kĩ thu thập thông tin, quản lí thông tin, tự quản lí điều chỉnh trình học tập + Tăng cường tính độc lập học sinh học tập + Phát triển mô hình có tương tác học sinh với học sinh * Cách tiến hành kĩ thuật KWL: + Giáo viên giới thiệu học mục tiêu cần đạt học + Phát phiếu học tập KWL cho học sinh + Hướng dẫn học sinh điền thông tin vào phiếu học tập theo cột + Yêu cầu học sinh ghi kiến thức, kĩ em biết có liên quan đến học vào cột K phiếu + Tiếp tục yêu cầu học sinh ghi kiến thức, kĩ em muốn biết, muốn học để đạt mục tiêu học + Sau học xong bài/chủ đề, yêu cầu học sinh ghi điều em học vào cột L đối chiếu với điều em biết muốn biết hai cột trước 20 * Hình thức Phiếu học tập: Tên học/chủ đề:…… Tên học sinh/nhóm học sinh:………………………….Lớp:…… K (Những điều biết) W ( Những điều muốn biết) L (Những điều học sau học) Kĩ thuật sơ đồ tư duy: Kĩ thuật sơ đồ tư công cụ tổ chức tư Đây cách dễ để chuyển tải thông tin vào não đưa thông tin não; phương tiện ghi chép sáng tạo có hiệu nhằm “sắp xếp” ý nghĩ giúp học sinh: + Phát triển tư logic, khả phân tích tổng hợp + Giúp học sinh hiểu nhớ lâu, không học vẹt + Giúp học sinh biết hệ thống hóa kiến thức, tìm mối liên hệ kiến thức * Cách lập sơ đồ tư duy: - Ở vị trí trung tâm sơ đồ hình ảnh hay cụm từ thể ý tưởng/ khái niệm/ nội dung chính/ chủ đề - Từ ý tưởng/ hình ảnh trung tâm phát triển nhánh nối với cụm từ/ hình ảnh cấp 1( nhánh cụm từ/ hình ảnh cấp 1) - Từ nhánh/ cụm từ/ hình ảnh cấp lại phát triển thành nhánh phụ dẫn đến cụm từ hay hình ảnh cấp Cứ phân nhánh tiếp tục ý tưởng/ khái niệm/ nội dung/ chủ đề liên quan kết nối với Chính liên kết tạo tranh tổng thể mô tả ý tưởng/ nội dung/ chủ đề…một cách đầy đủ, rõ ràng dễ nhớ Lưu ý: Sơ đồ tư chủ đề nhóm cá nhân khác Kĩ thuật hỏi trả lời: Kĩ thuật hỏi trả lời nhằm giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức học thông qua việc đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, chúng có tác dụng + Giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức học + Phát triển kĩ đặt câu hỏi, kĩ trình bày, diễn đạt, tính chủ động, tự tin khả phản ứng nhanh cho học sinh 21 + Tạo hứng thú học tập cho học sinh + Giúp giáo viên biết kết học tập, mức độ nắm kiến thức, kĩ học sinh * Cách tiến hành: - Trước hết giáo viên giới thiệu chủ đề thực kĩ thuật hỏi trả lời - Giáo viên( học sinh) bắt đầu đặt câu hỏi chủ đề yêu cầu học sinh khác trả lời câu hỏi - Học sinh vừa trả lời xong câu hỏi lại đặt câu hỏi yêu cầu học sinh khác trả lời - Học sinh tiếp tục trình trả lời đặt câu hỏi cho bạn lớp…Cứ giáo viên định dừng hoạt động lại Kĩ thuật trình bày phút: Kĩ thuật trình bày phút tạo hội cho học sinh tổng kết lại kiến thức học, đặt câu hỏi điều băn khoăn, thắc mắc trình bày ngắn gọn cô đọng với bạn lớp Nhằm: + Các câu hỏi câu trả lời học sinh đưa giúp củng cố trình học tập em + Giúp giáo viên thấy em học sinh hiểu vấn đề * Cách tiến hành: - Cuối tiết học( tiết học), giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ, trả lời câu hỏi sau: + Điều quan trọng em học hôm gì? + Theo em, vấn đề quan trọng mà chưa giải đáp? + Những băn khoăn, thắc mắc mà em muốn hỏi thầy, hỏi bạn gì? - Học sinh suy nghĩ viết giấy( diễn đạt nhiều hình thức khác nhau) - Mỗi học sinh trình bày trước lớp thời gian tối đa phút điều em tiếp thu câu hỏi em muốn giải đáp hay vấn đề em muốn tiếp tục tìm hiếu thêm 22 ... dạy học môn học tiểu học: c, Vận dụng phương pháp trò chơi dạy học môn học tiểu học: c, Vận dụng phương pháp vấn đáp dạy học môn học tiểu học: MODULE TH 16 MỘT SỐ KĨ THU T DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC... phương pháp dạy học tích cực dạy học môn học tiểu học a, Vận dụng phương pháp đặt giải vấn đề dạy học môn học tiểu học: b, Vận dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học môn học tiểu học: c, Vận... học sinh lớp - Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ vào tiết tự học buổi cuối buổi chiều - Kế hoạch giảng - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thực nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12,13,14,15,16 , bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12,13,14,15,16 , bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12,13,14,15,16

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay