bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp

24 181 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 01:08

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Họ tên: Vũ Thị Mơ Chức vụ: Giáo viên Tổ: KHXH Giảng dạy môn: Ngữ văn 8A,B; T.C Văn A,B Sau tự học tự bồi dưỡng module 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp, tiếp thu kiến yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp, Mục tiêu, nội dung, phương pháp kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp từ áp dụng kiến thức lí thuyết vào công tác giảng dạy để bước đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực nâng cao kết môn cụ thể sau: I Về tiếp thu kiến thức lí thuyết tài liệu BDTX - Nội dung module gồm vấn đề sau: + Hiểu dạy học tích hợp gì? + Đặc trưng dạy học tích hợp + Kế hoạch dạy học + Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp + Mục tiêu, nội dung, phương pháp kế hoạch dạy học tích hợp + Một số kĩ thuật dạy học tích cực thường dùng dạy học tích hợp Dạy học tích hợp a Dạy học tích hợp gì? Là trình dạy học cho toàn hoạt động học tập góp phần hình thành học sinh lực rõ ràng, có dự tính trước điều kiện cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ cho trình học tập chuẩn bị cho học sinh bước vào sống lao động Mục tiêu tư tưởng sư phạm tích hợp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường b Đặc trưng dạy học tích hợp Làm cho trình học tập có ý nghĩa, cách gắn trình học tập vào sống ngày không làm tách biệt giới nhà trường giới sống làm cho trình học tập mang tính mục đích rõ rệt, sử dụng kiến thức nhiều môn học không dừng lại nội dung môn học DHTH phát triển lực, đặc biệt trí tưởng tượng khoa học lực trì học sinh tạo tình để học sinh vận dụng kiến thức tình gắn với sống DHTH giảm trùng lặp nội dung dạy học môn học góp phần giảm tải nội dung học tập c Tại phải dạy học tích hợp? Dạy học tích hợp góp phần thực mực tiêu giáo dục toàn diện nhà trường phổ thông Việc có nhiều môn học đưa vào nhà trường phổ thông sụ thể trình thực mục tiêu giáo dục toàn diện Các môn học phải liên kết với để thục mục tiêu giáo dục Do chất mối liên hệ tri thức khoa học: lí cần DHTH khoa học nhà trường xuất phát từ yêu cầu phát triển khoa học Các nhà khoa học cho khoa học chuyển từ phân tích cấu trúc lên tổng hợp hệ thống làm xuất liên ngành (như sinh thái học, tự động hoá ) vậy, xu dạy học nhà trường phải cho tri thức học sinh xác thực toàn diện Quá trình dạy học phải liên kết, tổng hợp hoá tri thức, đồng thời thay "tư giới cổ điển" "tư hệ thống Góp phần giảm tải học tập cho học sinh: Tù góc độ giáo dục, DHTH giúp phát triển lực, đặc biệt trí tưởng tượng khoa học lực tư cửa học sinh, tạo tình huổng để học sinh vận dụng kiến thức tình huổng gần với sống Nó làm giảm trùng lặp nội dung dạy học môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập Kế hoạch dạy học a Kế hoạch dạy học gì? Là chương trình công tác giáo viên soạn thảo bao gồm toàn công việc thầy trò suốt năm học học kì, chương tiết học lớp b Cách lập kế hoạch Xác định mục tiêu, dự kiến kế hoạch thời gian, liệt kê tài liệu, sách tham khảo, đề xuất vấn đề cần trao đổi, xác định yêu cầu biện pháp điều tra c Cấu trúc kế hoạch học Xác định kiểu bài: - Bài nghiên cứu kiến thức - Bài luyện tập, củng cố kiến thức - Bài thực hành thí nghiệm - Bài ôn tập - Bài kiểm tra đánh giá Trong kiểu học trên, phải thực nhiều mục tiêu dạy học để phục vụ mục tiêu Các hoạt động học sinh trải cho mục tiêu phận mà phải tập trung hỗ trợ cho việc thục mục tiêu chính, ta gọi làm rõ trọng tâm d Các bước xây dựng soạn - Xác định mục tiêu - Nghiên cứu SGK tài liệu liên quan - Xây dựng khả đáp ứng nhiệm vụ nhận thức học sinh: xác định kiến thức, kĩ mà học sinh có cần có - Lựa chọn phương pháp dạy học: Phương tiện, thiết bị dạy học cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cục, chủ động sáng tạo phát triển lực tự học - Xây dựng kế hoạch học: xác định mục tiêu, thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thúc hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy GV hoạt động học tập HS e Cấu trúc kế hoạch học * Mục tiêu học - Kiến thức: mức độ: thông hiểu, vận dụng, kiến thức, phân tích, tổng hợp, đánh giá + Thông hiểu: Giải thích thông tin, chứng minh + Vận dụng: Vận dụng nhận biết để giải vấn đề đặt + Phân tích: chia thông tin thành phần thông tin nhỏ thiết lập mối liên hệ phụ thuộc lẫn chúng + Tổng hợp: Thiết kế lại thông tin từ nguồn tài liệu khác sở tạo lập nên hình mẫu + Đánh giá: Thảo luận giá trị tư tưởng, phương pháp, nội dung kiến thức Đây bước việc lĩnh hội kiến thức đặc trưng việc sâu vào chất đối tượng, tượng - Kĩ năng: gồm hai mức độ; làm được, biết làm thông thạo (thành thạo) - Thái độ: Tạo hình thành thói quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển người toàn diện theo mục tiêu giáo dục - Chuẩn bị giáo viên học sinh: GV: chuẩn bị TBDH, học sinh chuẩn bị soạn Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp a Các yêu cầu kế hoạch dạy học - Bao quát tổng thể phương pháp dạy học - Nêu mục tiêu học - Nêu kết cấu tiến trình tiết học - Nội dung làm việc thầy trò b Nguyên tắc dạy học theo hướng tích hợp - Không làm thay đổi đặc trưng môn học không biến dạy sinh học thành giảng toán học, vật lí, hoá học hay thành giáo dục vấn đề khác - Khai thác nội dung cần tích hợp cách có chọn lọc, có tính hệ thống, đặc trưng: kiến thức tích hợp đưa vào học phải có hệ thống, xếp hợp lí làm cho kiến thức môn học thêm phong phú, sát với thục tiễn, tránh trùng lặp - Đảm bảo tính vừa sức: DHTH phải phát huy cao độ tính tích cực vốn sống HS Các kiến thức tích hợp đưa vào học phải làm cho học rõ ràng học tường minh hơn, đồng thời tạo hứng thú cho người học Mục tiêu, nội dung, phương pháp kế hoạch dạy học tích hợp a Mục tiêu: mục tiêu: - Các môn học phải liên hệ sống ngày - Phân biệt cốt yếu thứ yếu - Dạy sử dụng kiến thức tình - Lập mối liên hệ khái niệm học b Các quan điểm nội dung dạy học tích hợp: - Quan điểm “nội môn học”: Theo quan điểm tập trung chủ yếu vào nội dung môn học Quan điểm nhằm trì môn học riêng rẽ - Quan điểm “Đa môn” : Quan điểm theo định hướng: tình huống, “đề tài", nội dung kiến thức xem xét, nghiên cứu theo quan điểm khác nghĩa theo môn học khác nhau, - Quan điểm “Liên môn”: đề xuất tình tiếp cận cách hợp lí qua soi sáng nhiều môn học - Quan điểm “Xuyên môn” : chủ yếu phát triển kĩ mà học sinh sử dụng tất môn học, tất tình c Phương pháp dạy học tích hợp: - Dạng tích hợp thứ 1: Đưa ứng dụng chung cho nhiều môn học  định hướng “đa môn” “liên môn” - Dạng tích hợp thứ 2: Phối hợp QTHT nhiều môn học khác Một số kĩ thuật dạy học tích cực thường dùng dạy học tích hợp a Thảo luận nhóm B1 Giới thiệu đề, vấn đề cần thảo luận Nêu rõ mục đích, yêu cầu Chia nhóm, phân công nhiệm vụ B2 Hướng dẫn, động viên, gợi ý nhóm thảo luận B3 Tổ chức cho nhóm trình bày kết thảo luận nhóm yêu cầu nhóm khác nghe, trao đổi bổ sung, góp ý B4 Tóm tắt kết thảo luận nhóm * Lưu ý: Khuyến khích HS tham gia, trao đổi, không trừ ai; Nhắc nhở HS ý lắng nghe có ý thúc học hỏi lẫn nhau; Tạo không thảo luận vui vẻ, nhẹ nhàng tôn trọng lẫn Khi thực nhiệm vụ, cần phân công rõ ràng vai trò nhiệm vụ thành viên nhóm… b Các mảnh ghép Là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác kết hợp cá nhân, nhỏm liên kết nhỏm nhằm giải nhiệm vụ phúc hợp, kích thích sụ tham gia tích cục nâng cao vai trò cửa cá nhân học sinh trình hợp tác *Vòng 1: “Nhóm chuyên gia" - Lớp học chia thành nhóm (khoảng từ - người) Mọi nhóm giao nhiệm vụ với nội dung học tập khác nhau, ví dụ: + Nhóm Nhiệm vụ A (mầu vàng) +Nhóm Nhiệm vụ B (màu xanh) + Nhóm Nhiệm vụ c (màu đỏ) - Mọi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút, suy nghĩ câu hỏi, chủ đề ghi lại ý kiến - Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo moi thành viên tùng nhóm trả lời tất câu hỏi nhiệm vụ giao trở thành “chuyên gia" lĩnh vực tìm hiểu có khả trình bày lại câu trả lời nhóm vòng * Vòng 2: “Nhỏm mảnh ghép" - Hình thành nhóm khoảng từ - người (bao gồm 1-2 người từ nhóm 1; 1- người từ nhóm 2; 1-2 người từ nhóm3 ), gọi “nhỏm mảnh ghép" - Các câu hỏi câu trả lời vòng thành viên nhóm chia sẻ đầy đủ với - Khi thành viên nhóm hiểu tất nội dung vòng nhiệm vụ giao cho nhóm để giải quyết.Các nhóm thực nhiệm vụ, trình bày chia sẻ kết c kĩ thuật khăn trải bàn Là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động nhỏm nhằm kích thích, thúc đẩy sụ tham gia tích cục, tâng cưững tính độc lập, trách nhiệm cửa cá nhân HS phát triển mò hình cỏ sụ tương tác HS với HS * Tổ chức thực hiện: - Chia HS thành nhóm phát giấy Ao cho nhóm - Chia giấy Ao thành phần phần xung quanh Chia phần xung quanh thành phần theo số thành viên nhóm (Ví dụ nhóm người) Mọi người ngồi vào vị trí tương ứng với phần xung quanh - Mọi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút, suy nghĩ câu hỏi, đ ề viết vào phần mang số - Khi hết thời gian làm việc cá nhân, thành viên nhóm chia sẻ, thảo luận, thống câu trả lời - Ý kiến thống nhóm viết vào phần II Vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tế Hiện đươc lớp giảng chuyên môn nhà trường xếp giảng dạy môn Ngữ văn 8, qua học tập module “Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp”, có thêm nhiều kiến thức cách lập kế hoạch dạy học, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực thường sử dụng dạy… Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp lồng ghép nội dung tích hợp vào dạy, tùy theo môn học mà lồng ghép tích hợp mức độ liên hệ, lồng ghép phận, toàn phần, từ giáo dục rèn kĩ sống, giá trị sống cho học sinh Dạy học theo hướng lồng ghép tích hợp thực số nội dung môn học hoạt động giáo dục: Nội dung tích hợp bao gồm nội dung Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục dân số, đa dạng sinh học bảo tồn thiên nhiên; giáo dục tài nguyên môi trường, chủ quyền biển đảo theo hướng dẫn Bộ GD-ĐT… Mức độ tích hợp tùy theo môn học, nội dung để lựa chọn mức độ tích hợp: - Mức độ tích hợp từ liên hệ (chỉ khai thác nội dung học liên hệ với kiến thức (mức độ hạn chế); - Tích hợp phận, phần học, hoạt động thực nội dung giáo dục (mức độ trung bình); - Đến tích hợp toàn phần, có nội dung trùng khớp với nội dung giáo dục (mức độ cao) Trong chương trình Ngữ văn có nhiều tích hợp nội dung như: - Tiết 7: Trường từ vựng – Tích hợp môi trường - Tiết 35+36: Viết tập làm văn số - Tích hợp môi trường ( viết vấn đề bảo vệ môi trường - Tiết 39: Thông tin ngày trái đất năm 2000 - Tích hợp bảo vệ môi trường, tích hợp liên môn ( Toán 6:Tìm số biết giá trị phân số; sinh 8: Đại dịch AIDS – Thảm họa loài người ; GDCD8: Phòng chống tệ nạn xã hội.) - Tiết 45: Ôn dịch thuốc – Tích hợp bảo vệ môi trường, tích hợp liên môn ( Toán 6:Tìm số biết giá trị phân số) ; Sinh 6: Sự hút nước muối khoáng rễ ; Hóa 9: Đặc tính pô li me )… Từ học tập kiến thức lí thuyết áp dụng vào việc soạn dạy học theo hướng tích hợp tích hợp liên môn, ví dụ soạn, giảng học cụ thể sau: Tiết 39 Văn bản: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Theo TL Sở KH-CN Hà Nội) Mục tiêu a Kiến thức - Mối nguy hại đến môi trường sống sức khỏe người thói quen dùng túi nilon - Tính khả thi đề xuất tác giả trình bày - Việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, giải thích đơn giản mà sáng tỏ bố cục chặt chẽ, hợp lí tạo nên tính thuyết phục văn * Thông qua tiết học em: - Tính số liệu bao bì ni lông thải ngày vào môi trường (Kiến thức Toán 6: Bàì 15 chương III: Tìm số biết giá trị phân số) - Thấy tác hại việc sử dụng bao bì ni lông lẫn vào đất, vứt xuống cống rãnh thoát nước ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển sinh vật Bởi đặc tính không phân hủy Platic (Kiến thức Sinh học 6: Bài 11 Sự hút nước muối khoáng rễ; Bài 31: Thực hành Quan sát cấu tạo hoạt động sống cá Bài 34 Hóa học Đặc tính pô li me Môn Sinh học Bài 53: Tác động người môi trường Phần III ) - Tác hại việc sử dụng bao bì ni lông trách nhiệm việc bảo vệ môi trường (Kiến thức Môn Sinh hoc 9: Bài 54+55 Ô nhiễm môi trương Môn Giáo dục công dân 7: Bài 17 Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Môn Nếp sống lịch văn minh lơp 5: Ứng xử với môi trường) - Học sinh mở rộng kiến thức môi trường bị ô nhiễm bao bì ni lông ô nhiễm khí thải, tiếng ồn, nguồn nước, không khí (Kiến thức Vật Lý 7: Bài 15 Chống ô nhiễm tiếng ồn Môn Sinh học Bài 22: Vệ sinh hô hấp Môn Sinh hoc Bài Ô nhiễm môi trường Và dựa vào Tư liệu môi trường Việt Nam “Nhà xuất tri Quốc gia” Thạc sỹ Trần lực Luận văn Thạc sỹ Triết học Nguyễn văn Xí: Môi trường tự nhiên tác động công nghiệp hóa, đại hóa Hà Nội - Các biện pháp hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông( Kiến thức môn Sinh hoc Bài 22 Vệ sinh hô hấp Môn Sinh học Bài: Tác động người môi trường Phần III ) - Các em tìm hát sáng tác hát bảo vệ môi trường (Kiến thức Âm nhạc Bài Ngôi nhà chung chúng ta) - Các em vẽ tranh bảo vệ môi trường (Kiến thức 20 Mỹ thuật 7) - Các em có kiến thức viết văn thuyết minh - Đọc – Hiểu văn nhật dụng đề cập đến vấn đề xã hội thiết b Kỹ - Kỹ thu thập thông tin SGK, quan sát trình bày vấn đề - Kỹ định vận dụng kiến thức vào thực tế - Kỹ lắng nghe hoạt động nhóm - Rèn kỹ khai thác tranh, khai thác thông tin - Rèn kỹ vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề môi trường Đặc biệt rác thải bao bì ni lông - Kỹ liên kết kiến thức phân môn - Kỹ khái quát nội dung học sơ đồ tư c Thái độ * Qua tiết học: - Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường - Giúp học sinh thêm yêu thiên nhiên có ý thức bảo vệ thiên nhiên - Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học - Yêu thích môn Ngữ văn môn khoa học khác như: Giáo dục công dân, Toán học, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Âm nhac, Mỹ thuật Chuẩn bị GV HS a Chuẩn bị GV: Giáo án, giảng, thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (Băng hình, hình ảnh, tài liệu ) b Chuẩn bị học sinh: Đọc tác phẩm,soạn bài,tìm hiểu kiến thức môi trường địa phương đặc biệt rác thải bao bì ni lông Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ ( không) b Bài * Vào bài(1’): Bảo vệ môi trường quanh ta, rộng lớn bảo vệ trái đất, nhà chung bị ô nhiễm nặng nề Nhiệm vụ phải làm Hôm cô hướng dẫn em tìm hiểu văn Thông tin trái đất năm 2000 * Nội dung Hoạt động GV, HS Nội dung ghi bảng I Đọc- tìm hiểu chung (7’) 1- Đọc Hoạt động 1:HDHS tìm hiểu chung GV nêu yêu cầu đọc: rõ ràng, mạch lạc, ý phát âm xác thuật ngữ chuyên môn - '' Vì cần gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường '' cần nhấn mạnh rành rọt điểm kiến nghị - '' Mọi người '' giọng điệu lời kêu gọi - Giáo viên đọc mẫu đoạn - Gọi đến học sinh đọc nối tiếp hết văn ? Văn sáng tác theo thể loại - Văn nhật dụng, thuyết minh vấn đề khoa học tự nhiên - Hỏi đáp thích: 1, 4, 5, 6, ? 2- Chú thích - GV nói thêm hai thích 1/ Ô nhiễm: gây bẩn, làm bẩn, gây hại 2/ Plastic (chất dẻo, nhựa): Vật liệu tổng hợp gồm phân tử pôlime.Túi ni lông sản xuất từ hạt pôliêtilen nhựa tái chế Các loại ni lông, nhựa có đặc tính chung tự phân huỷ, tự biến hoá thời gian, côn trùng nấm sống phân huỷ chất hữu vô khác Nếu không bị đốt (thiêu huỷ) túi ni lông nhựa tồn từ 20 năm - 5000 năm ? Tìm chủ đề văn - Bảo vệ môi trường Trái Đất- vấn đề thời đặt xã hội ngày ? Văn chia làm phần? Nêu nội dung phần? 3- Bố cục: phần + Phần I: Từ đầu -> “Một ngày không dùng bao bì ni lông” => Nguyên nhân đời thông điệp + Phần II: Tiếp theo -> “Gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường” => Tác hại việc sử dụng bao bì ni lông giải * Vậy nội dung cụ thể văn pháp nào, cô hướng dẫn em tìm hiếu tiếp + Phần III: Còn lại => Lời kêu phần II gọi bảo vệ Trái đất Hoạt động 2: HDHS phân tích văn II- Phân tích (27’) 1- Thông báo ngày trái đất ? Theo dõi phần mở đầu văn em cho biết: Phần mở đầu văn thồng báo điều gì? ? Những kiện thông báo? + Ngày 22/4 hàng năm gọi ngày gì? - Ngày 22/4 hàng năm gọi ngày trái đất + Có nước tham gia? - Có 141 nước tham gia + Việt Nam tham gia với chủ đề gì? - Việt Nam tham dự với chủ đề: “Một ngày không dùng bao bì ni ? Tại lần đầu Việt Nam tham gia ngày lông” trái đất lại lấy chủ đề“ Một ngày không dùng bao bì ni lông”? (Vì ni lông rác thải sinh hoạt gắn với đời sống, người cần có hiểu biết tối thiểu tham gia xử lí Vì vấn đề gần gũi, thiết thực, có ý nghĩa to lớn người) ? Từ cho thấy giới quan tâm đến vấn đề gì? Thế giới quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường ? Nhận xét cách trình bày kiện phần đầu đoạn văn này? - Thuyết minh số liệu cụ thể - Đi từ thông tin khái quát đến thông tin cụ thể ? Cách trình bày có tác dụng - Lời thông báo trực tiếp ngắn (Tác dụng nhấn mạnh đến nhận thức gọn người đọc, người nghe) ? Ở Việt Nam bao bì ni lông sử dụng với số lượng nào? ? Điều đáng lo ngại họ thu gom sao? ( Ở Việt Nam bao bì ni lông sử dụng với số lượng lớn Mỗi ngày thải hàng triệu bao bì ni lông Chỉ thu gom phần Còn phần lớn bao bì ni lông bị vứt bừa bãi khắp nơi công cộng, ao hồ sông ngòi ) *Giáo viên giảng (Dựa vào luận văn Thạc sỹ Triết học Nguyễn văn Xí: Môi trường tự nhiên tác động công nghiệp hóa, đại hóa Hà Nội nay) Ở khu vực xử lí rác thải Nam Sơn huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội hàng ngày tiếp nhận hàng 1000 rác thải có khoảng 10 đến 15 nhựa ni lông Vì việc chôn lấp gặp nhiều khó khăn gây bất tiện ? Em liên hệ thực tế việc sử dụng bao bì ni lông thân gia đình em? - Học sinh trả lời * Tích hợp: - Kiến thức Toán Bài 19 chương III Tìm số biết giá trị phân số Để tính số liệu bao bì ni lông thải ngày: Một hộ gia đình sử dụng bao bì ni lông ngày nước có tới 25 triệu bao bì ni lông vứt môi trường ngày tỉ bao bì ni lông năm ? Việc thu gom bao bì ni lông địa phương em có giống khác văn này? - Học sinh trả lời - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác hại việc sử dụng bao bì ni lông biện pháp hạn chế việc sử dụng * Tích hợp: - Kiến thức môn Sinh học 6, Bài 11 Sự hút nước muối khoáng rễ - Môn Hóa học 34 Đặc tính Pôlime - Chiếu hình ảnh (Slide 1) minh họa yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi ? Bằng kiến thức sách giáo khoa kiến thức thực tế, quan sát hình ảnh hình nêu tác hại việc sử dụng bao bì ni lông? ( Bởi đặc tính không phân hủy Plastic lẫn vào đất, làm cản trở trình sinh trưởng loài thực vật bị bao quanh, cản trở phát triển có dẫn đến tượng sói mòn) - Chiếu hình ảnh minh họa (slide 2) yêu cầu học sinh quan sát trả lời 2- Tác hại biện pháp hạn chế a Tác hại ? Ngoài tượng sói mòn đất, sử dụng bao bì ni lông có tác hại (- Khi vứt xuống cỗng rãnh làm tắc đường dẫn nước thải - Tăng ngập lụt đô thị mùa mưa - Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh, làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh) - Chiếu hình ảnh minh họa (slide 3) yêu cầu học sinh quan sát trả lời ? Bao bì ni lông trôi biển có tác hại nào? Tích hợp: - Kiến thức môn Sinh học lớp Bài 31 Thực hành quan sát cấu tạo hoạt động sống cá (Bao bì ni lông trôi biển làm chết sinh vật chúng nuốt phải) * Giáo viên đưa số ví dụ cụ thể số nước giới: (Theo tài liệu Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội) - Mỗi năm có 400.000 Pôliêtilen chôn lấp miền Bắc nước Mĩ - Ở Mê-hi-cô người ta xác nhận nguyên nhân làm cho cá hồ nước chết nhiều rác thải ni lông nhựa ném xuống hồ nhiều - Ở vườn thú quốc gia Cô-bê Ấn Độ có 90 hươu chết ăn phải hộp nhựa đựng thức ăn khác tham quan vứt bừa bãi - Hằng năm, giới có khoảng 100.000 chim, thú biển chết nuốt phải túi ni lông ? Em cho biết địa phương em bao bì ni lông không sử dụng họ có vứt bừa bãi sông, ao, hồ không? - Học sinh trả lời * Giáo viên giảng: - Ngày 23 Tết hàng năm (cúng tết ông Công ông Táo) nhiều người thả cá chép vứt túi ni lông xuống sông, hồ Như không đưa Táo quân lên trời mà cá bị chết nuốt phải bao bì ni lông Đặc biệt hộ gia đình bón phân cho lúa, tay xách túi phân đạm bón xong vứt bờ ruộng lúa xuống rửa chân tay vứt xuống sông - Chiếu hình ảnh minh họa (Slide 4) yêu cầu học sinh quan sát trả lời ? ? Khi sử dụng túi ni lông em thường chọn loại túi có màu sắc nào? - Học sinh trả lời ? Bao bì ni lông màu đẹp đựng thực phẩm có tác hại nào? ( Làm ô nhiễm thực phẩm chứa kim loại chì, ca- đi- mi gây ảnh hưởng đến não dẫn đến ung thư phổi) - Chiếu hình ảnh minh họa (Slide 5) yêu cầu học sinh quan sát trả lời ? Các em quan sát tranh câu chuyện gia đình Em có nhận xét việc sử dụng bao bì ni lông qua hình ảnh này? - Học sinh trả lời ? Khi bao bì ni lông thải bỏ, bị đốt gây tác hại gì? ( Khi chất thải ni lông bị đốt khí thải đặc biệt chất đi- ô- xin gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn máu, ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, giảm khả miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh) - Chiếu hình ảnh minh họa (Slide 6) giáo viên phân tích thêm tác hại bao bì ni lông bị đốt - Chiếu hình ảnh minh họa (Slide 7) yêu cầu học sinh quan sát trả lời ? Ngoài tác hại sách giáo khoa nêu, Sử dụng bao bì ni lông ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường qua hình ảnh trên? - Học sinh trả lời * Giáo viên giảng: - Ô nhiễm môi trường phần rác thải Đặc biệt rác thải vô Bao bì ni lông thường đổ chung với rác thải hữu cuống rau, động vật chết Nó làm cho chất hữu khó phân hủy - Phương pháp liệt kê, phân tích ? Em có nhận xét phương pháp thuyết sở thực tiễn khoa học, rõ minh đoạn văn này? Nêu tác dụng ràng, ngắn gọndễ hiểu, dễ phương pháp đó? nhớ  Tổn hại đến môi trường ? Sau đọc tìm hiểu thông tin nguy hiểm đến sức khỏe này, em nhận thấy hiểm họa việc sử người dụng bao bì ni lông nào? ? Sử dụng bao bì ni lông có nhiều tác hại họ sản xuất, sử dụng? - Học sinh trả lời Tích hợp: Kiến thức môn Sinh học Bài: Tác động người môi trường Phần III b- Biện pháp * Chiếu câu hỏi thảo luận nhóm ? Ở địa phương em có biện pháp để hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông? (thời gian thảo luận phút) - Mời đại diện nhóm lên trình bày trước lớp - Các nhóm khác nhận xét - Giặt phơi khô dùng lai cần - Giáo viên tổng hợp ý kiến trình bày học thiết sinh - Dùng chất liệu khác như: * Giáo viên chiếu slide kết hợp với giảng: Giấy, lá… - Tuyên truyền người thực - Chôn, lấp đốt, tái chế  hình thức xử lí tiêu cực - Giặt để dùng lại, dùng thật cần thiết - Dùng lá, giấy, lạt buộc, rơm nếp, xách tay thay ni lông - Tuyên truyền người thực - Hạn chế tiến tới không dùng bao bì ni lông - Nghiên cứu bao bì ni lông tự phân hủy Đây hình thức xử lí mang tính tích cực có thái độ thân thiện với môi trường - Hiện VN có thay ni lông túi tự tiêu ( chất liệu ) hạn chế lượng rác thải túi ni lông gây Tóm lại: Việc xử lí vấn đề bao bì ni lông vấn đề phức tạp chưa triệt để So sánh toàn diện dùng ni lông lợi ít, hại nhiều Vậy chưa loại bỏ hoàn toàn bao bì ni lông đề biện pháp hạn chế việc dùng loại bao bì ? Khác với văn khác lời kiến nghị lại gạch đầu dòng Vậy gạch đầu dòng nhằm mục đích gì? (Nhấn mạnh điểm kiến nghị) ? Từ “vì vậy” đầu đoạn văn có tác dụng với đoạn văn trước? ( Để liên kết phần tác hại với phần giải pháp làm văn thêm chặt chẽ) - Gọi học sinh đọc đoạn lại ? Văn nêu lên nhiệm vụ gì? 3- Lời kêu gọi - Nhiệm vụ: + Bảo vệ trái đất khỏi nguy ô nhiễm + Là công việc to lớn, thường xuyên, lâu dài - Hành động: ? Nhiệm vụ cụ thể hóa hành + “ Một ngày không dùng bao bì động gì? ni lông” + Hạn chế dùng bao bì ni lông công việc trước mắt ? Tại tác giả lại nêu nhiệm vụ chung trước, hành động cụ thể sau? (Nhấn mạnh việc bảo vệ Trái Đất nhiệm vụ hàng đầu , thường xuyên lâu dài Việc hạn chế dùng bao ni lông công việc trước mắt ) ? Vì lại in hoa lời kêu gọi “ MỘT NGÀY KHÔNG DÙNG BAO BÌ NI LÔNG” (Nhấn mạnh chủ đề, gây ý, nhắc nhở người) ? Để nêu nhiệm vụ này, người viết dùng kiểu câu gì? Việc dùng kiểu câu có tác dụng gì? (Sử dụng câu cầu khiến: khuyên bảo, yêu cầu, đề nghị người hạn chế dùng bao bì ni lông - Tác hại việc dùng bao ni lông - Các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa việc sử dụng bao bì ni lông ) ? Nếu thay ba từ “hãy” ba từ “phải” nội dung lời kêu gọi có thay đổi không? Vì sao? (- Hãy: yêu cầu, thuyết phục, chia sẻ người - Phải: mệnh lệnh, phản cảm người tiếp nhận) * Tích hợp: - Kiến thức môn Sinh học 22: Vệ sinh hô hấp - Môn Giáo dục công dân 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Môn Giáo dục Nếp sống lich văn minh lớp 5: Ứng xử với môi trường ? Qua việc tìm hiểu văn bản: ''Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000'' đem lại cho em hiểu biết mẻ việc ''Một ngày không dùng bao bì ni lông'' - Học sinh trả lời ? Em dự định làm để thông tin vào đời sống, biến thành hành động cụ thể + Ở nhà? + Ở trường? + Nơi công cộng? - Học sinh trả lời ? Ví dụ thực tế nhà đường bẩn đặc biệt nhìn thấy bạn vứt rác, túi ni lông bừa bãi không nơi quy định em làm - Học sinh trả lời * Giáo viên giảng: - Tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho người biết tác hại việc vứt bừa bãi bao bì ni lông môi trường - Kêu gọi người tham gia hành động cụ thể: (Phong trào trồng gây rừng, Phong trào xanh – – đẹp để xây dựng nông thôn mới) Đặc biệt em sinh lớn lên mảnh đất Thanh Thùy có làng nghề truyền thống nghề Đúc tượng gỗ, Làm trống, Kim khí …thì ô nhiễm môi trường lớn Vậy em tuyên truyền viên tích cực gia đình Trước tiên dọn dẹp nhà cửa sẽ, để rác nơi quy định Và với bố, mẹ, anh chị đoàn viên tham gia dọn đường làng ngõ xóm dịp lễ hội… - Phê phán hành động xấu làm ảnh hưởng đến môi trường III- Tổng kết Hoạt động HDHS tổng kết 1- Nghệ thuật Văn giải thích đơn giản, ? Văn văn thuyết minh ? ngắn gọn mà sáng tỏ tác hại Vậy để thuyết minh vấn đề rõ ràng có sức việc dùng bao bì ni lông, thuyết phục cần phải đảm bảo yêu cầu gì? lợi ích việc giảm bớt chất * Giáo viên giảng: thải ni lông - Lượng thông tin đưa phải khách quan , Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, xác, có ích - Trình bày vấn đề rõ ràng , chặt chẽ 2- Nội dung ? Nêu nội dung văn bản? Nhận thức tác dụng hành động nhỏ, có tính khả thi việc bảo vệ môi trường trái đất * Ghi nhớ - Gọi học sinh đọc ghi nhớ sgk/107 IV Luyện tập Hoạt động : Hướng dẫn luyện tập - Giáo viên chiếu tập lên hình, hướng dẫn học sinh làm ? Văn ''Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000 '' chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt A Tự C Thuyết minh B Nghị luận D Biểu cảm ? Ý nói lên mục đích lớn tác giả viết văn '' Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000'' A Để người không sử dụng bao bì ni lông B Để người thấy Trái Đất bị ô nhiễm nghiêm trọng C Để góp phần vào việc tuyên truyền bảo vệ môi trường Trái Đất D Để góp phần vào việc thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông người * Tích hợp: - Kiến thức môn Giáo dục công dân lớp 13: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Môn giáo dục Nếp sống lịch văn minh lớp 5: Ứng xử với môi trường ? Sau học xong văn này, em rút học cho thân việc sử dụng bao bì ni lông? ? Sau thấy tác hại việc sử dụng bừa bãi bao bì ni lông, em thấy có trách nhiệm với môi trường lớp học nơi em ở? - Học sinh trả lời - Giáo viên chiếu slide minh họa ? Môi trường bị ô nhiễm phần bao bì ni lông Ngoài bị ô nhiễm nguyên nhân khác nữa? - Học sinh trả lời Tích hợp: - Kiến thức môn Vật lý lớp 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn -Môn Sinh học Bài 54+55 Ô nhiễm môi trường * Giáo viên chiếu hình ảnh(slide 9, 10)về ô nhiễm môi trường nước thải, khói nhà máy, ô nhiễm tiếng ồn, không khí, bụi đường - Giáo viên giảng: Dựa vào tư liệu môi trường Việt Nam Nhà xuất trị Quốc gia, tiến sĩ Trần Lực ( Các khí thải ô tô, xe máy nhà máy, khí thải sinh hoạt, khói thuốc thải cacbonoxit, lưu huỳnh oxit, nitơ oxit, chất độc hại như: nicotin, nitroramin Tuyên truyền cho nhân dân học sinh tiết kiệm điện Khi khỏi phòng phải tắt điện, xem ti vi không nên tắt điều khiển Bật bình nước nóng bật trước 15 phút trước c Củng cố, luyện tập * Chiếu câu hỏi thảo luận nhóm ? Qua học, em nắm nội dung gì? Em khái quát nội dung học sơ đồ tư * Tích hợp: Kiến thức môn Âm nhạc lớp ? Em hát hát chương trình học chủ đề: Bảo vệ môi trường? - Cả lớp hát hát: “ Ngôi nhà chung chúng ta” nhạc lời Huỳnh Phước Liên d Hướng dẫn học sinh tự học nhà - Học thuộc phần ghi nhớ, nắm vững nội dung học, thực hành biện pháp để bảo vệ môi trường * Tích hợp ( Kiến thức môn Mỹ thuật 20 Vẽ tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường) - Mỗi tổ vẽ tranh chủ đề: “ Bảo vệ môi trường” sau tổ nộp, cô giáo chấm điểm - Giao kế hoach nhỏ cho tổ thu gom bao bì ni lông trai lọ nhựa qua sử dụng III Kết việc áp dụng kiến thực tự học vào thực tế Sau tự học tự bồi dưỡng module 14 áp dụng giảng dạy lớp đặc biệt dạy học tích hợp liên môn “ Thông tin ngày trái đất năm 2000”, “ Ôn dịch thuốc lá” thu kết từ việc em vận dụng kiến thức vào tiết học đời sống thực tế sau: - Trong tiết học học sinh tự tìm tòi kiến thức, nắm mở rộng kiến thức, liên hệ kiến thức sống cách sinh động, dễ hiểu, giải thích tượng , khái niệm rõ ràng hơn, tạo không khí sôi tiết học - Học sinh hiểu sâu tác hại việc hút thuốc lá, tác hại việc sử dụng bừa bãi bao bì ni lông từ học sinh biết cách hạn chế sử dụng bao bì ni lông cách đến trường em gói đồ ăn thay cho việc đựng túi, em học sinh có ý thức việc thu gom rác thải bao bì ni lông… Các em biết tác hại khói thuốc từ em biết tuyên truyền cho người bạn, truyên truyền cho bà để hạn chế từ bỏ việc hút thuốc - Thông qua học có tích hợp đạo đức Hồ Chí Minh, tích hợp bảo vệ môi trường, tích hợp kĩ sống… giúp em thêm yêu tự hào Bác Hồ kính yêu, em có ý thức trồng bảo vệ xanh tạo cho khung cảnh nhà trường xanh-sạch-đẹp… Trên thu hoạch BDTX nội dung tự học module 14 cá nhân tráng 11 tháng 12 năm 2015 Người viết thu hoạch Vũ Thị Mơ ... kế hoạch dạy học, phương pháp, kĩ thu t dạy học tích cực thường sử dụng dạy Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp lồng ghép nội dung tích hợp vào dạy, tùy theo môn học mà lồng ghép tích hợp. .. chung cho nhiều môn học  định hướng “đa môn” “liên môn” - Dạng tích hợp thứ 2: Phối hợp QTHT nhiều môn học khác Một số kĩ thu t dạy học tích cực thường dùng dạy học tích hợp a Thảo luận nhóm... trị sống cho học sinh Dạy học theo hướng lồng ghép tích hợp thực số nội dung môn học hoạt động giáo dục: Nội dung tích hợp bao gồm nội dung Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập làm theo gương đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp , bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp , bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay