Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần đầu tư devico

34 32 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO Họ tên sinh viên: ĐIÊU THỊ HỒNG Lớp: KẾ TOÁN TỔNG HỢP 26B-02 Mã sinh viên: 12145125 Giáo viên hướng dẫn: TS ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG HÀ NỘI - Năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI MỞĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀĐẶC ĐỂ I M KINH TẾ- KĨ THUẬT VÀTỔCHỨC BỘMÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯDEVICO 1.1 LỊCH SỬHÌNH THÀNH VÀPHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO 1.2 ĐẶC ĐỂ I M HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯDEVICO 1.3 TỔCHỨC BỘMÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯDEVICO .7 1.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀKẾT QUẢKINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯDEVICO .8 PHẦN 2: TỔCHỨC BỘMÁY KẾTOÁN VÀHỆTHỐNG KẾTOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯDEVICO 13 2.1 TỔCHỨC BỘMÁY KẾTOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐT DEVICO 13 2.2 TỔCHỨC HỆTHỐNG KẾTOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐT DEVICO 14 2.3 TỔCHỨC KẾTOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤTHỂ 22 PHẦN 3: MỘT SỐĐÁNH GIÁVỀTÌNH HÌNH TỔCHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯDEVICO .28 3.1 ĐÁNH GIÁTỔCHỨC BỘMÁY KẾTOÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO 28 3.2 ĐÁNH GIÁVỀTỔCHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO 29 KẾT LUẬN 31 DANH MỤC BẢNG BIỂU - SƠ ĐỒ STT Tên bảng/ Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Biểu 1.1 Nội dung Quy trình tổ chức SXKD Công ty cổ phần đầu tư Devico Bộ máy tổ chức quản lý công ty cổ phần đầu tư Devico Một số tiêu bảng cân đối kế toán Công ty cổ phần đầu tư Devico từ năm Trang 7 2013 đến năm 2015 Một số tiêu bảng báo cáo kết Biểu 1.2 Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ 2.4 10 Sơ đồ 2.5 HĐSXKD Công ty cổ phần đầu tư Devico từ năm 2013 đến năm 2015 Tổ chức máy kế toán công ty CP đầu tư Devico Chứng từ kế toán Công ty CP đầu tư Devico Trình tự ghi sổ kế toán hình thức nhật ký chung Quy trình ghi sổ vốn tiền công ty CP đầu tư Devico Quy trình ghi sổ kế toán công nợ công ty CP đầu tư Devico Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương công ty CP đầu tư Devico 11 13 15 20 23 25 26 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển kinh tế thị trường xu hội nhập, đặc biệt từ Việt Nam nhập WTO doanh nghiệp có nhiều hội thách thức đặt ngày nhiều Trong đó, công ty CP đầu tư Devico doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ khẳng định vị thời kỳ này, công ty vượt qua nhiều khó khăn kinh tế khủng hoảng, nắm bắt hội, nâng cao vị đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng kinh tế thị trường Để đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty CP đầu tư Devico đầu tư sản phẩm chất lượng, đa dạng nhãn hiệu, mẫu mã mà cải cách doanh nghiệp từ công tác quản lý, tổ chức doanh nghiệp đến chuyên môn nghiệp vụ phòng ban nói chung cán công nhân viên nói riêng Đặc biệt, phận kế toán đơn vị trọng chuyên môn hóa, đào tạo nâng cao chuyên môn liên tục cập nhật, tiếp nhận thông tư, quy định, sách nhà nước để áp dụng kịp thời, xác nhằm nâng cao công tác chuyên môn công ty đáp ứng nhu cầu với đối tác, khách hàng theo quy định pháp luật hành Qua thời gian thực tập tìm hiểu công ty CP đầu tư Devico, giúp đỡ cán công nhân viên giúp em có nhìn tổng quan tình hình hoạt động tổ chức vận hành doanh nghiệp nói chung vận hành máy kế toán nói riêng doanh nghiệp Với hướng dẫn, giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đặng Thị Thúy Hằng em hoàn thành báo cáo tổng hợp công ty CP đầu tư Devico chia thành nội dung sau: Phần I: Tổng quan đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tổ chức mát quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Devico Phần II: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty cổ phần đầu tư Devico Phần III: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán Công ty cổ phần đầu tư Devico Em xin chân thành cảm ơn tập thể cán công nhân viên toàn Công ty nói chung anh chị phòng kế toán nói riêng Công ty Cổ phần Đầu tư Devico giúp đỡ em thời gian thực tập Công ty Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo TS Đặng Thị Thúy Hằng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Do kiến thức thời gian có hạn nên báo cáo khó tránh khỏi sai sót, kính mong cô giáo TS Đặng Thị Thúy Hằng thầy cô khác,cũng anh chị em phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư Devico đóng góp ý kiến để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO * Sơ lược công ty: Tên tiếng việt: Công ty cổ phần đầu tư DEVICO Tên tiếng anh: DEVICO INVESTMENT JONINT STOCK Tên viết tắt: DEVICO.,JSC Mã số thuế: 0102399714 Vốn điều lệ 5.000.000.000 đ (bằng chữ: năm tỷ VNĐ) * Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 408 Phố Xã Đàn - Đống Đa – Hà Nội Điện thoại: (04) 37 549 908 Email: hta@devico.vn Website: www.dem.vn Fax:(04) 37 549 976 * Đại diện pháp luật: Giám đốc: Ông Nguyễn Vũ Nghĩa * Cơ sở hình thành phát triển công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Devico tiền thân từ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đệm Việt thành lập ngày 18 tháng 10 năm 2007 Công ty cổ phần đầu tư Devico thức đổi tên ngày 15 tháng 09 năm 2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102399714 sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2007 * Lịch sử phát triển: Ngày 18/10/2007: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đệm Việt thức thành lập Ngày 15/09/2008: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đệm Việt thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Devico Năm 2010: Sau 03 năm không ngừng đổi phấn đấu, Công ty Cổ phần Đầu tư Devico phát triển thành doanh nghiệp lớn hoạt động lĩnh vực đầu tư, thương mại, sản xuất, công nghệ thông tin truyền thông Đến nay, công ty trở thành đơn vị hoạt động thương mại điện tử lĩnh vực nội thất với chuỗi siêu thị bán lẻ trực tuyến www.dem.vn có hai trăm nhân viên làm việc 30 showroom thị trường chủ lực Hà Nội, Huế, Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh v.v… với mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc Sau năm không ngừng đổi phấn đấu, đến Công ty Cổ phần Đầu tư Devico phát triển, nâng cao vị giới doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng chăn – ga - gối - đệm * Thành tựu đạt Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Devico thành lập từ năm 2007 Đến Công ty sở hữu trang web dem.vn người tiêu dùng biết đến đánh giá cao thị trường Công ty phát triển hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm lớn Việt Nam, với tổng số 29 showrooms toàn quốc DEM.VN chuyên phân phối sản phẩm thương hiệu tiếng nước như: Permaflex, GoodNite, Dunlopillo, Canada, Everon, Với phương châm hoạt động “Chăm sóc sức khỏe giấc ngủ gia đình Việt”, DEM.VN đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu Thương hiệu Dem.vn trở lên quen thuộc với khách hàng nhiều tỉnh thành nước Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp động, công ty phát triển không ngừng đạt nhiều thành tựu nhiều giải thưởng danh giá Công ty trình phát triển nâng tầm vị nước thị trường quốc tế 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ công ty CP đầu tư Devico * Chức năng: Đưa công ty ngày phát triển với ngành nghề kinh doanh Mở rộng hình thức kinh doanh bán lẻ hệ thống chuỗi showroom xây dựng, phát triển phương thức bán hàng trực tuyến phục vụ cho tất khách hàng từ bán lẻ đến bán buôn Kinh doanh đa dạng nhiều mặt hàng chăn – ga - gối - đệm có thương hiệu thị trường * Nhiệm vụ: Ban giám đốc công ty đưa công ty theo đường lối đảng nhà nước làm pháp luật Kinh doanh ngành nghề mặt hàng mà công ty đăng ký giấy phép kinh doanh * Thực sứ mệnh đem đến cho tất khách hàng giải pháp hoàn hảo giấc ngủ * Đưa phương thức bán hàng trực tuyến trở thành phương thức bán hàng Cung cấp sản phẩm cho khách hàng tất tỉnh, thành phố toàn quốc * Khách hàng toàn quốc mua cho sản phẩm Chăn Ga Gối Đệm ưng ý, hợp túi tiền hệ thống trực tuyến website Dem.vn 1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh công ty CP đầu tư Devico * Đặc điểm sản xuất kinh doanh: Các sản phẩm công ty nhập nước tiến hàng bán lẻ theo hệ thống chuỗi showroom website bán hàng trực tuyến dem.vn Công ty thành lập hệ thống chuỗi phát triển tỉnh thành ban tư vấn hệ thống bán hàng trực tuyến nhằm phục vụ cho tất khách hàng toàn quốc * Đặc điểm sản phẩm: Sản phẩm chủ yếu yếu công ty cung cấp Chăn - Ga - Gối Đệm Hiện nay, công ty tiếp tục mở rộng thêm số lĩnh vực khác mở rộng thêm thị trường khắp đất nước * Đặc điểm phương châm kinh doanh: Dem.vn cam kết mang lại cho khác hàng giá trị: - Sản phẩm hãng 100%; - Mức giá cạnh tranh thị trường; - Dịch vụ tư vấn sản phẩm chuyên gia sức khỏe giấc ngủ, từ lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất; - Vận chuyển miễn phí 22 tỉnh thành có showroom hỗ trợ 50% tỉnh thành khác; - Miễn phí đổi trả hành vòng tới 30 ngày; - Bảo hành quy định nhà sản xuất; - Trả góp lãi suất 0%; - Chuyển hàng ngày (với đơn hàng kích thước chuẩn); 1.2.3 Đặc điểm quy trình tổ chức sản xuất - kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư DEVICO Công ty CP đầu tư Devico hoạt động chủ yếu lĩnh vực bán buôn, bán lẻ chăn – ga - gối - đệm Từ việc nhập loại chăn ga, đệm cao cấp từ nước Thái Lan, Malaysia, Anh, Mỹ làm dự án lớn với khách sạn có tầm cỡ quốc gia Đến việc mua bán chăn – ga - đệm với tất hãng có thương hiệu nước quốc tế Everon, Canada, Liên Á, Hanvico, Tuấn Anh, Dunloppilo để cung ứng sản phẩm chất lượng, đạt yêu cầu người tiêu dùng Sau phân phối tới showroom tỉnh thành nước phát triển mở rộng sản phẩm hệ thống trực tuyến www.dem.vn đơn vị Quy trình tổ chức sản xuất – kinh doanh (SXKD) Công ty cổ phần đầu tư Devico tóm tắt qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1 Quy trình tổ chức SXKD Công ty cổ phần đầu tư Devico Nhập hàng Phân phối Các showrrom (hệ thống bán lẻ mua hàng trực tuyến) 1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO Công ty cổ phần đầu tư Devico có cấu tổ chức theo phương thức lãnh đạo trực tiếp Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Công ty cổ phần đầu tư Devico thể sơ đồ 1.2: Sơ đồ 1.2 : Bộ máy tổ chức quản lý công ty cổ phần đầu tư Devico Giám đốc Phó giám đốc Phòng marketing &CSKH Phòng kinh doanh Phòng kế toán Phòng vật tư 6 Biên kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ x Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ x B/ CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH x Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai x sản Hoá đơn Giá trị gia tăng 01GTKT-3LL x Hoá đơn bán hàng thông thường 02GTGT-3LL x Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 03 PXK-3LL x Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 HDL-3LL x Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài 05 TTC-LL x Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào 04/GTGT x hoá đơn * Trình tự luân chuyển chứng từ Công ty CP đầu tư Devico: Trình tự thời gian luân chuyển chứng từ kế toán kế toán trưởng công ty quy định Chứng từ gốc công ty lập từ bên vào tập trung vào phận kế toán Bộ phận kế toán phải kiểm tra kỹ chứng từ sau kiểm tra xác minh đúng, hợp lệ dùng chứng từ để ghi sổ kế toán Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán công ty thực theo bước sau: - Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài vào chứng từ; - Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra ký chứng từ kế toán trình Giám đốc công ty phê duyệt; - Phân loại, xếp chứng từ kế toán nhập vào máy tính có sử dụng phần mềm kế toán để định khoản ghi sổ kế toán; - Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Công ty CP đầu tư Device áp dụng tài khoản Thông tư 200/2014/TT– BTC Bộ trưởng Bộ Tài Một số tài khoản (TK) sử dụng chủ yếu như: TK 111: Tiền mặt TK 112: Tiền gửi Ngân hàng TK 131: Phải thu khách hàng TK 138: Phải thu khác TK 141: Tạm ứng TK 156: Hàng hóa TK 211: Tài sản cố định hữu hình TK 214: Hao mòn tài sản cố định TK 242: Chi phí trả trước TK 331: Phải trả cho người bán TK 333: Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước TK 334: Phải trả người lao động TK 338: Phải trả, phải nộp khác TK 341: Vay nợ thuê tài TK 353: Quỹ khen thưởng, phúc lợi TK 411: Vốn đầu tư chủ sở hữu TK 414: Quỹ đầu tư phát triển TK 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 515: Doanh thu hoạt động tài TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu TK 632: Giá vốn hàng bán TK 635: Chi phí tài TK 641: Chi phí bán hàng TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 711: Thu nhập khác TK 811: Chi phí khác TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TK 911: Xác định kết kinh doanh Do đặc trưng sản xuất kinh doanh thương mại, Công ty mở số tài khoản chi tiết số tài khoản chủ yếu theo mã khách hàng, theo hệ thống showroom để quản lý nhà cung cấp sản phẩm chăn – ga – gối – đệm theo số thứ tự từ 1, 2, 3, 4, … 2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán Hình thức sổ kế toán mà công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung chủ yếu phần mềm kế toán SSE số phần mềm, trình duyệt hỗ trợ khác Hình thức kế toán Nhật ký chung áp dụng đơn vị bao gồm sổ: - Sổ nhật ký chung; - Sổ cái; - Các sổ, thẻ, kế toán chi tiết Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ kế toán hình thức nhật ký chung Chứng từ kế toán Nhập vào phần mềm kế toán Nhật ký chung Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: : hàng ngày : cuối kỳ : Đối chiếu, kiểm tra * Trình tự ghi sổ: Hàng ngày, kế toán vào chứng từ kế toán ban đầu hợp lệ, như: hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng chấm công, bảng tính lương kế toán phận nhập chứng từ vào phần mềm Theo quy trình kế toán phần mềm kế toán, thông tin tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ cái, Sổ nhật ký chung) sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan Cuối tháng kế toán thực thao tác đóng kỳ lập báo cáo tài Việc đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết thực tự động đảm bảo xác, trung thực theo thông tư nhập kỳ Kế toán tổng hợp kiểm tra đối chiếu số liệu sổ kế toán với báo cáo tài sau in giấy Cuối tháng, quý, năm kế toán sổ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết in giấy, đóng thàn thực thủ tục pháp lý theo quy định 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán * Báo cáo tháng: - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng háo bán - Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Báo cáo thống kê thong tin bán hàng tiêu thị sản phẩm doanh nghiệp * Báo cáo quý: - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính (bắt đầu từ quý 3) * Báo cáo năm: - Bảng Cân đối kế toán (MS B01 –DNN) - Báo cáo kết kinh doanh (MS B02-DNN) - Thuyết minh báo cáo tài (MS B09-DNN) - Bảng cân đối tài khoản (MS F01-DNN) - Tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước (MS F02-DNN) - Quyết toán thuế GTGT (MS 11/GTGT) - Tờ khai toán thuế TNDN (MS 04/TNDN) - Tờ khai chi tiết Doanh thu, chi phí, thu nhập (MS 2B) * Nơi gửi báo cáo tài chính: - Chi Cục Thuế Thành phố (TP) Hà Nội - Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội - Cục Thống kê TP Hà Nội (bao gồm báo cáo điều tra thống kê định kỳ) 2.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 2.3.1 Tổ chức hạch toán vốn tiền Vốn tiền doanh nghiệp tài sản tồn trực tiếp hình thức tiền tệ bao gồm tiền mặt quỹ tiền, tiền gửi Ngân hàng tiền chuyển * Chứng từ sử dụng: - Phiếu thu - Phiếu chi - Giấy nộp tiền - Bảng kê chi tiền - Bảng kiểm kê quỹ - Biên lai thu tiền - Giấy toán tiền tạm ứng - Giấy đề nghị tạm ứng - Giấy đề nghị toán - Giấy báo có, giấy báo nợ Ngân hàng - Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc chuyển khoản, * Tài khoản sử dụng: TK 111- Tiền mặt, chi tiết: TK 1111: Tiền Việt Nam TK 1112: Ngoại tệ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, chi tiết: TK 1121: Tiền Việt Nam TK 1122: Ngoại tệ TK 113: Tiền chuyển * Trình tự ghi sổ vốn tiền Công ty thể qua sơ đồ sau: Sơ đồ2.3: Quy trình ghi sổ vốn tiền công ty CP đầu tư Devico Chứng từ thu, chi Phần mềm kế toán Sổ quỹ tiền mặt Sổ nhật ký chung Sổ NK thu tiền Sổ NK chi tiền Sổ chi tiết TK 111, 112, 113 Bảng tổng hợp chi tiết theo đối tượng Sổ TK 111, 112 Bảng cân đối số phát sinh Ghi chú: Báo cáo tài : hàng ngày : cuối kỳ : Đối chiếu, kiểm tra Hàng ngày, chứng từ kế toán thu, chi hợp lệ, kế toán nhập bút toán vào phần mềm kế toán Phần mềm kế toán tự động cập nhật lên sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký chung, sổ chi tiết TK 111, 112, 113 Cuối tháng, từ sổ chi tiết TK kế toán lên sổ tổng hợp chi tiết Đồng thời, từ Sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký thu tiền sổ Nhật ký chi tiền vào sổ TK 111, 112 Phần mềm chạy số liệu từ sổ TK lên bảng cân đối sổ phát sinh, từ sổ tổng hợp chi tiết bảng cân đối số phát sinh tiêu vốn tiền lên báo cáo 2.3.2 Tổ chức hạch toán kế toán công nợ Công ty CP đầu tư Devico doanh ngiệp thương mại, dịch vụ nên nghiệp vụ liên quan đến phải thu khách hàng, phải trả người bán diễn với mật độ thường xuyên Đây nghiệp vụ chủ yếu quan trọng Công ty * Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn GTGT - Hóa đơn bán lẻ - Bảng toán với người bán - Bảng kê mua hàng * Tài khoản sử dụng: - TK 131 dư Nợ: Phải thu khách hàng - TK 131 dư Có: Ứng trước người mua - TK 331 dư Có: Phải trả người bán - TK 331 dư Nợ: Ứng trước cho người bán Các TK 131 331 chi tiết cho đối tượng khách hàng nhà cung cấp * Trình tự ghi sổ: Trình tự ghi sổ kế toán công nợ công ty CP đầu tư Devico thể toám tắt qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ kế toán công nợ công ty CP đầu tư Devico Chứng từ công nợ Phần mềm kế toán Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết TK 131 331 Sổ TK 131, 331 Sổ tổng hợp chi tiết công nợ Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: : hàng ngày : cuối kỳ : Đối chiếu, kiểm tra Hàng ngày, chứng từ kế toán, kế toán nhập bút toán vào phần mềm kế toán Phần mềm tự động cập nhật lên sổ nhật ký chung, sổ chi tiết TK 131, 331 Cuối tháng, từ sổ chi tiết TK kế toán lên sổ tổng hợp chi tiết công nợ Đồng thời, từ sổ nhật ký chung kế toán vào sổ TK 131, 331 Phần mềm tự động chạy số liệu từ sổ TK lên bảng cân đối sổ phát sinh, từ sổ tổng hợp chi tiết bảng cân đối số phát sinh tiêu công nợ lên báo cáo 2.3.3 Tổ chức hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương * Chứng từ sử dụng: - Bảng chấm công - Bảng toán tiền lương - Bảng toán BHXH - Bảng toán tiền thưởng - Giấy nghỉ phép - Giấy đề nghị tạm ứng - Phiếu chi - Chứng từ toán * Tài khoản sử dụng: - TK 334: Phải trả người lao động - TK 338: Phải trả, phải nộp khác, chi tiết: TK 3382: Kinh phí công đoàn TK 3383: Bảo hiểm xã hội TK 3384: Bảo hiểm y tế TK 3386: Bảo hiểm thất ngiệp * Trình tự ghi sổ: Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty CP đầu tư Devico thể tóm tắt qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2.5: Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương công ty CP đầu tư Devico Chứng từ gốc Phần mềm kế toán Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ, thẻ chi tiết TK 334, 338 Sổ Nhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Báo cáo tài Ghi chú: : hàng ngày : cuối kỳ : Đối chiếu, kiểm tra Hàng ngày, vào thực tế, kế toán ghi số liệu vào chứng từ gốc lương, vào chứng từ gốc lương kế toán phản ánh bút toán vào phần mềm kế toán Căn vào chứng từ gốc lương kế toán thông qua phần mềm kế toán tự động cập nhật thành bảng tổng hợp chứng từ gốc, sổ, thẻ chi tiết TK 334, 338 sổ quỹ lương Cuối tháng, vào sổ quỹ bảng tổng hợp chứng từ kế toán cập nhật vào sổ nhật ký chung Từ sổ, thẻ chi tiết TK 334, 338 kế toán vào sổ tổng hợp chi tiết Từ sổ nhật ký chung, số liệu cập nhật vào sổ TK 334, TK 338 Phần mềm tự động chạy số liệu từ sổ TK lên bảng cân đối sổ phát sinh, từ sổ tổng hợp chi tiết bảng cân đối số phát sinh tiêu tiền lương khoản trích theo lương lên báo cáo PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO 3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO Một số đánh giá công tác tổ chức máy kế toán Công ty CP đầu tư Devico sau: - Ưu điểm: Đội ngũ nhân viên kế toán giàu kinh nghiệm có trình độ chuyên môn kinh nghiệm làm việc lâu dài, động học hỏi cập nhật kiến thức mới, giúp công tác kế toán công ty xác kịp thời, hợp lý Các nhân viên công ty người trẻ, nhiệt tình với công việc giàu lòng hiếu khách, chất lượng dịch vụ ngày nâng lên Điều góp phần tạo tin tưởng bạn hàng Việc vận dụng tin học công tác kế toán làm giảm khối lượng công việc đơn giản hiệu nhiều, đảm bảo tính kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý Công ty Tóm lại: Bộ máy kế toán Công ty tổ chức gọn nhẹ, đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công việc Công ty cổ phần đầu tư Devico vào hoạt động ổn định có chỗ đứng thị trường Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh thực nghĩa vụ Nhà Nước - Hạn chế: Do công tác tổ chức máy kế toán chuyên môn hóa, nhân viên kế toán phụ trách một vài phần hành nên có người nghỉ công việc người bị trì hoãn lại, gây chậm trễ cho công tác hạch toán 3.2 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO 3.2.1 Ưu điểm - Về hình thức kế toán: Công ty sử dụng hình thức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung phù hợp với quy mô chức Công ty Hình thức kết hợp chặt chẽ ghi chép theo thời gian ghi chép theo hệ thống, hạch toán tổng hợp hạch toán chi tiết, thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu, việc lập báo cáo kịp thời - Về trình tự phương pháp hạch toán: Kế toán hàng tồn kho công ty áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên áp dụng thống kỳ hạch toán, giúp phản ánh thường xuyên tình hình nhập, xuất hàng hoá - Về kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết bán hàng: Nói chung việc hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết bán hàng Công ty tổ chức khoa học hợp lý phận, đáp ứng phần yêu cầu quản lý việc cung cấp thông tin quản lý kinh tế 3.2.2 Một số tồn Về phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán: công ty áp dụng phương pháp tính trị giá vốn theo phương pháp bình quân cuối kỳ Phương pháp mang lại kết tính giá vốn độ xác không cao 3.2.3 Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán Công ty Trong trình thực tập Công ty cổ phần đầu tư Devico, sau quan sát, nghiên cứu thực tế nghiệp vụ kế toán bán hàng công ty Từ kiến thức học kết hợp với tình hình thực tế công ty em xin đưa số kiến nghị sau: + Công ty cần tiếp tục hỗ trợ, đào tạo nhằm nâng cao trình độ nhân viên kế toán từ kiến thức chuyên môn đến việc cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp tục phát huy chức quan trọng phòng kế toán + Công ty nên trang bị phần mềm kế toán có nhiều chức cải tiến hơn, phân hệ điều hành chuyên môn hóa để nâng cao hiệu công tác kế toán công ty + Thường xuyên tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm làm việc nhân viên kế toán, bồi dưỡng chuyên môn phần hành để thành viên phòng hoạt động, làm việc lĩnh vực Như tránh chậm trễ chủ động có yếu tố bất ngờ xảy + Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho loại mặt hàng: Việc phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho loại mặt hàng tiêu thụ nhằm để tính xác kết tiêu thụ mặt hàng, điều cần thiết đặc thù hàng hóa công ty bao gồm nhiều chủng loại, mang lại mức lợi nhuận khác KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập Công ty cổ phần đầu tư Devico em có hội hiểu rõ phần hành kế toán thực tế thực hành kiến thức học trường vào thực tế Đồng thời giúp em sâu tìm hiểu nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp giúp đỡ nhiệt tình từ anh chị phòng kế toán em hoàn thiện hiểu biết công tác kế toán doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ Trên toàn báo cáo thực tập tổng hợp em Công ty CP đầu tư Devico thời gian qua Đạt kết em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô giáo hướng dẫn TS Đặng Thị Thúy Hằng giúp đỡ tạo điều kiện cán bộ, công nhân viên kế toán Công ty CP đầu tư Devico Do kiến thức thời gian thực tập em hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận hướng dẫn bảo ý kiến đóng góp thầy cô để báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng Sinh viên Điêu Thị Hồng năm 2016 ... TỔCHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU T DEVICO .28 3.1 ĐÁNH GIÁTỔCHỨC BỘMÁY KẾTOÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO 28 3.2 ĐÁNH GIÁVỀTỔCHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DEVICO. .. tư Devico Phần II: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty cổ phần đầu tư Devico Phần III: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán Công ty cổ phần đầu tư Devico Em xin chân... CÔNG TY CP ĐẦU T DEVICO .7 1.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀKẾT QUẢKINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU T DEVICO .8 PHẦN 2: TỔCHỨC BỘMÁY KẾTOÁN VÀHỆTHỐNG KẾTOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU T DEVICO
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần đầu tư devico , Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần đầu tư devico , Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần đầu tư devico

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay