THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH lời của các DOANH NGHIỆP xây DỰNG

75 23 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:48

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng thân em Những số liệu khóa luận tốt nghiệp em thu thập từ báo cáo tài công khai công ty ngành xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Hà Nội, sau phân tích đưa kết luận, không chép từ nguồn khác Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực Đinh Thu Thủy LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tất lòng em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất Thầy Cô trường Học viện Ngân hàng đem hết lòng nhiệt tình kiến thức để truyền đạt cho chúng em bốn năm học qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Tiến sĩ Đỗ Thị Vân Trang, người tận tình hướng dẫn theo sát em thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Do kiến thức thân hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em nhiều thiếu xót, không tránh chủ quan phân tích, đánh giá kiến nghị hướng giải thích Vì vậy, em mong nhận dẫn góp ý Thầy Cô để viết em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc sức khỏe – hạnh phúc – thành công đến Thầy Cô Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQ DT DTT ĐTTC ngắn hạn HTK KN PS TSCĐ TTS Vốn CSH Bình quân Doanh thu Doanh thu Đầu tư tài ngắn hạn Hàng tồn kho Khả Phát sinh Tài sản cố định Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 1.1Khái quát chung doanh nghiệp 1.1.1Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2Mục đích hoạt động doanh nghiệp 1.2Khả sinh lời 1.3Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 16 1.4Tầm quan trọng việc đánh giá khả sinh lời hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 27 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA 29 CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 29 2.1Tình hình hoạt động doanh nghiệp xây dựng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 29 Đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp ngành xây dựng từ năm 2011 đến năm 2015 .29 Đánh giá khả sinh lời doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 37 2.2Thiết kế nghiên cứu 40 2.2.1Giả thuyết nghiên cứu 40 2.2.1.1 Giả thuyết H1: Quy mô doanh nghiệp lớn khả sinh lời doanh nghiệp cao 40 2.2.2Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.3Mô hình nghiên cứu 45 2.3Kết nghiên cứu 47 2.3.1Thống kê mô tả 47 2.3.2Kết mô hình 48 3.1Định hướng phát triển ngành xây dựng thời gian tới 59 Các tạp chí chuyên ngành: Tạp chí kinh tế, tạp chí tài Một số website kinh tế khác MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 1.1Khái quát chung doanh nghiệp 1.1.1Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2Mục đích hoạt động doanh nghiệp 1.2Khả sinh lời 1.3Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 16 1.4Tầm quan trọng việc đánh giá khả sinh lời hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 27 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA 29 CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 29 2.1Tình hình hoạt động doanh nghiệp xây dựng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 29 Đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp ngành xây dựng từ năm 2011 đến năm 2015 .29 Đánh giá khả sinh lời doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 37 2.2Thiết kế nghiên cứu 40 2.2.1Giả thuyết nghiên cứu 40 2.2.1.1 Giả thuyết H1: Quy mô doanh nghiệp lớn khả sinh lời doanh nghiệp cao 40 2.2.2Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.3Mô hình nghiên cứu 45 2.3Kết nghiên cứu 47 2.3.1Thống kê mô tả 47 2.3.2Kết mô hình 48 3.1Định hướng phát triển ngành xây dựng thời gian tới 59 Các tạp chí chuyên ngành: Tạp chí kinh tế, tạp chí tài Một số website kinh tế khác KẾT LUẬN 67 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng nói chung, ngành xây dựng nói riêng giữ vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, lĩnh vực sản xuất vật chất lớn kinh tế quốc dân, ngành sản xuất khác, nhiệm vụ ngành xây dựng trực tiếp thực hoàn thành khâu cuối trình hình thành tài sản cố định cho toàn lĩnh vực sản xuất kinh tế quốc dân lĩnh vực phi sản xuất khác Chính vậy, kinh tế muốn phát triển phải trọng đến việc phát triển ngành xây dựng, tiến trình hội nhập sâu rộng nước ta với giới Các công ty xây dựng nói riêng doanh nghiệp kinh tế quốc dân hoạt động mục tiêu cuối lợi nhuận, làm để nâng cao khả sinh lời mối trăn trở doanh nghiệp Để trả lời câu hỏi cần phải nghiên cứu nhân tố có ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp điều chỉnh chúng để có tác động tích cực tới khả sinh lời Tại Việt Nam xuất nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới khả sinh lời doanh nghiệp Tu Nguyen (2014), Do Xin (2012),…tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể cho doanh nghiệp ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2015 Theo đó, nghiên cứu tập trung vào việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Hà Nội từ năm 2011 – 2015 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu là: Thứ nhất, nghiên cứu xác định nhân tố có ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Hà Nội Thứ hai, xây dựng mô hình kinh tế lượng nhằm xác định nhân tố có ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng, sở khóa luận tập trung đưa giải pháp, khuyến nghị cho doanh nghiệp xây dựng niêm yết để nâng cao khả sinh lời Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: 59 công ty ngành xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Hà Nội từ năm 2011 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Hầu hết nghiên cứu Việt Nam sử dụng liệu chéo áp dụng phương pháp phân tích hồi quy bội dựa nguyên tắc bình phương nhỏ nhằm tìm mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc Đây xem phương pháp đáng tin cậy việc ước lượng mối quan hệ tuyến tính biến phụ thuộc biến độc lập Tuy nhiên mô hình OLS liệu chéo lại ràng buộc chặt không gian thời gian – hệ số hồi quy không đổi – làm ảnh hưởng thật biến độc lập lên biến phụ thuộc, dẫn đến kết mô hình không phù hợp điều kiện thực tế Chính nghiên cứu sử dụng liệu bảng kết hợp với hai mô hình ước lượng, mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) Hai mô hình xem xét đến khác biệt đối tượng chéo (doanh nghiệp) phân tích tác động nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành xây dựng Tổng quan nghiên cứu a) Các nghiên cứu nước Trên giới có nhiều nghiên cứu xem xét tác động nhân tố đến khả sinh lời doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng Các nghiên cứu phân tích yếu tố khác để tìm nhân tố có tác động đến khả sinh lời công ty Do đặc điểm quốc gia, khu vực ngành nghề nên kết luận tác giả khác với nhân tố Sivathaasan cộng (2013) trường đại học Jaffna, Sri Lanka tiến hành nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời tất công ty sản xuất niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Colombia, Sri Lanka từ năm 2008 đến năm 2012 Ông cộng sử dụng biến độc lập (các nhân tố ảnh hưởng) cấu trúc vốn, cấu trúc tài sản, quy mô công ty tốc độ tăng trưởng, biến phụ thuộc đại diện cho khả sinh lời ROA ROE Kết biến độc lập giải thích 76.6% 84.7% cho mô hình ROA ROE Trong đó, có cấu trúc vốn có tác động tích cực đến khả sinh lời công ty, biến cấu trúc tài sản, quy mô công ty tốc độ tăng trưởng lại ảnh hưởng đến ROA ROE Zaid cộng (2013) thu thập số liệu tất công ty xây dựng niêm yết sàn chứng khoán Malaysia giai đoạn 2000 – 2012 Nghiên cứu sử dụng ROE để đo lường khả sinh lời công ty, tỷ số nợ để đo lường cấu trúc vốn, tỷ số khả toán nhanh đại diện cho tính khoản doanh thu đo lường quy mô công ty Kết tính khoản quy mô công ty có tác động chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp, cấu trúc vốn lại có tác động ngược chiều không đáng kể tới khả sinh lời Các yếu tố vĩ mô lại bao gồm lãi suất, GDP phần bù kỳ hạn không cho thấy tác động đến khả sinh lời Khidmat Rehman (2010) nghiên cứu công ty ngành hóa học niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Pakistan từ năm 2001 đến năm 2009, với biến phụ thuộc ROA, biến độc lập tỷ số khả toán nhanh, tỷ số khả toán ngay, tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu tỷ lệ nợ tổng tài sản Sau phân tích mô hình hồi quy nhóm tác giả cho kết luận tính khoản có tác động chiều đến ROA Năm 2011, Bolek Wiliński tiến hành nghiên cứu tác động nhân tố bên lẫn bên lên khả sinh lời doanh nghiệp, họ lấy số liệu tất công ty xây dựng niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Warsaw từ năm 2000 đến năm 2010 Nghiên cứu sử dụng ROA đại diện cho khả sinh lời, biến độc lập bao gồm quy mô công ty, cấu trúc tài sản, cấu trúc vốn, khả toán nhanh, kỳ thu tiền trung bình, số ngày vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tiền mặt, tốc độ tăng trưởng doanh thu tốc độ tăng trưởng GDP Sau phân tích mô hình hồi quy, tác giả kết luận quy mô công ty tốc độ tăng trưởng GDP có tác động chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp, cấu trúc tài sản, cấu trúc vốn, tỷ số khả toán nhanh kỳ thu tiền trung bình lại có tác động ngược chiều Lazaridis cộng (2006) thu thập số liệu từ 131 công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Athens giai đoạn 2001 – 2004 nhằm tìm mối quan hệ cấu vốn khả sinh lời Ông sử dụng lợi nhuận gộp biến phụ thuộc, biến độc lập bao gồm chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản, tỷ lệ nợ quy mô doanh nghiệp Kết rằng, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt có tác động ngược chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp, tỷ lệ nợ có tác động ngược chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp Trong quy mô doanh nghiệp tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản lại có tác động chiều đến khả sinh lời Để nghiên cứu mối quan hệ quản lý vốn lưu động lợi nhuận công ty, Gill cộng (2010) nghiên cứu 88 công ty niêm yết sàn chứng khoán New York từ năm 2005 đến năm 2007 Tác giả sử dụng bốn biến độc lập kỳ thu tiền trung bình, logarit tự nhiên doanh thu, tỷ lệ nợ tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản, biến phụ thuộc đại diện cho khả sinh lời doanh thu từ hoạt động kinh doanh Tác giả nhận thấy, kỳ thu tiền trung bình, tỷ lệ nợ tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản tác động ngược chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp Alshatti tiến hành nghiên cứu 13 ngân hàng thương mại Jordanian giai đoạn 2005 – 2012 nhằm tìm mối liên hệ tính khoản khả sinh lời Các biến độc lập chọn tỷ lệ đầu tư, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ số khả toán nhanh tỷ số khả toán tức thì, biến phụ thuộc ROA ROE Nghiên cứu tỷ số khả toán nhanh tỷ lệ đầu tư có tác động chiều đến khả sinh lời ngân hàng, 55 Để xác định xem mô hình phù hợp hơn, sử dụng kiểm định Hausman nhận kết sau: Prob cho kết 0.000, nhỏ 0.05 đồng nghĩa với việc mô hình FEM mô hình phù hợp Theo kết hồi quy mô hình FEM có nhân tố tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu, khả toán nhanh, kỳ thu tiền trung bình, tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản tốc độ tăng trưởng doanh thu có tác động đến ROE doanh nghiệp Để hiểu rõ mức độ ảnh hưởng nhân tố, xem xét nhân tố riêng biệt a) Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu Với prob 0.0018 nhỏ so với 0.0000, hệ số 0.2357 biến tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu có tác động chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp với mức ý nghĩa 0.1% Kết luận trái với giả thuyêt ban đầu, Nguyên nhân doanh nghiệp vay nợ nhiều chi phí trừ tính thuế cao làm cho lợi nhuân sau thuế tăng, bên cạnh ROE tăng vốn chủ sở hữu giảm nên tỷ lệ vốn chủ sở hữu giảm tổng nguồn vốn làm khả sinh lời đo lường ROE có tín hiệu tốt lên b) Khả toán nhanh 56 Kết chạy mô hình cho thấy prob biến LIQ 0.054 nhỏ 0.1 với hệ số 0.8412 nên tính khoản có tác động chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp với mức ý nghĩa 10% Điều có nghĩa là, doanh nghiệp tăng đơn vị tỷ số khả toán nhanh ROE tăng 0.8412 đơn vị Đây kết dự đoán ban đầu phù hợp với kết luận Zaid (2012) thị trường Malaysia, Bolek Wilinski (2011) Warsaw, Khidmad Rehman (2009) Pakistan c) Kỳ thu tiền trung bình Biến kỳ thu tiền trung bình cho prob = 0.004, nhỏ 0.05 hệ số -0.001 nên kỳ thu tiền trung bình có tác động ngược chiều đến ROE doanh nghiệp với mức ý nghĩa 1% Đây kết hoàn toàn giống với kỳ vọng ban đầu, giới có nhiều nhà nghiên cứu cho kết luận tương tự vấn đề Gill cộng (2010) nghiên cứu thị trường Mỹ, Owalabi cộng (2012), Napompech (2012) d) Tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản Prob = 0.004 hệ số -0.4 kết biến tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản sau chạy mô hình Vì vậy, biến tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản có tác động ngược chiều đến khả sinh lời (ROE) doanh nghiệp, tỷ lệ TSCĐ TTS tăng đơn vị làm ROE giảm 0.4 đơn vị Kết luận không kỳ vọng ban đầu đặt giai đoạn 2011 – 2015, doanh nghiệp ngành xây dựng liên tục gặp khó khăn dần hồi phục vào năm 2014 nên tài sản cố định nhiều trích khấu hao tăng chúng lại không sử dụng cách có hiệu doanh nghiệp không nhận công trình, doanh nghiệp sản xuất vật liệu không tiêu thụ hàng hóa nên sản xuất thấp công suất, kéo theo lợi nhuận giảm mạnh, tác động xấu đến ROE Gill cộng (2010) có kết luận tương tự cho vấn đề e) Tốc độ tăng trưởng doanh thu Nhân tố Gr có prob 0.000, nhỏ 0.05 hệ số -0.9748 nên tốc độ tăng trưởng doanh thu có tác động ngược chiều đến ROE doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng lên đơn vị làm ROE giảm 0.9748 đơn vị 57 Tương tự mô hình ROA giải thích trên, giai đoạn 2011 – 2015 có đến năm 2011, 2012, 2013 ngành xây dựng gặp khó khăn làm cho hàng tồn kho doanh nghiệp ứ đọng để sống sót qua thời kỳ doanh nghiệp phải dùng biện pháp để bán hàng hóa làm chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp chi phí lưu trữ hàng tồn kho tăng lên nhiều, tốc độ tăng doanh thu nhỏ làm cho doanh thu có tăng lợi nhuận không tăng dẫn đến khả sinh lời giảm Trên giới có nghiên cứu có kết luận với mô hình ví dụ điều tra Coad vào năm 2007 nghiên cứu Margaretha & Supartika Indonesia vào năm 2011 Kết luận chương Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng nhân tố quy mô doanh nghiệp , tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu, khả toán nhanh, kỳ thu tiền trung bình, số ngày vòng quay hàng tồn kho, tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng doanh thu tốc độ tăng trưởng GDP đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Hà Nội từ năm 2011 đến năm 2015 Trong tương quan với nghiên cứu nước trước đây, nghiên cứu góp phần giải thích rõ khả sinh lời doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp Khả sinh lời doanh nghiệp đại diện ROA ROE, nhiên mô hình ROA cho mức ý nghĩa cao nên kết luận nghiên cứu dựa vào mô hình ROA Theo kết thực nghiệm, có biến độc lập đưa vào nghiên cứu có ảnh hưởng tới ROA, biến quy mô doanh nghiệp có tác động chiều tới ROA với mức ý nghĩa 1%, kết luận giống nghiên cứu Punnose (2008), Yazdanfar (2013) Vijayakumar (2011) Khả toán nhanh có tác động chiều đến ROA với mức ý nghĩa 1%, kết giống với nghiên cứu Zaid cộng (2012) Nhân tố tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng doanh thu số ngày vòng quay hàng tồn kho lại cho thấy tác động ngược chiều với 58 mức ý nghĩa 1%, 1% 10% Các kết luận kiểm chứng nghiên cứu trước Margaretha & Supartika (2011) tốc độ tăng trưởng doanh thu, Owolabi cộng (2012), Tu Nguyen (2014) số ngày vòng quay hàng tồn kho, Do Xin (2012) tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu Các kết luận mô hình có sở có ý nghĩa cho doanh nghiệp xây dựng việc tìm cách để tăng khả sinh lời Tuy nhiên, việc xây dựng kiểm định mô hình tránh số sai xót số hạn chế sau: Thứ nhất, số liệu lấy từ báo cáo tài hàng năm công ty công khai website thức thông qua công ty chứng khoán chưa xác, phản ánh tình hình hoạt động doanh nghiệp chế quản lý hệ thống sách nước ta chưa hoàn chỉnh chặt chẽ Thứ hai, số liệu nghiên cứu tổng hợp thời kỳ ngành xây dựng trầm lắng, kinh tế Việt Nam có nhiều bất ổn khủng hoảng kinh tế giới nên có số tiêu bị ảnh hưởng không phản ánh xác tác động chúng đến khả sinh lời Thứ ba, mẫu nghiên cứu nhỏ, bao gồm 295 quan sát năm 59 doanh nghiệp ngành xây dựng nên phản ánh xác kết Trong tương lai tiến hành nghiên cứu giai đoạn dài hơn, ổn định hơn, mở rộng nghiên cứu ngành khác toàn kinh tế 59 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NGÀNH XÂY DỰNG 3.1 Định hướng phát triển ngành xây dựng thời gian tới Đầu năm 2016, Bộ Xây dựng thực triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 cho Ngành Xây dựng bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng ban hành văn pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành, trọng tâm hoàn thành việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản đảm bảo đồng bộ, kịp thời; nghiên cứu xây dựng đề cương, dự thảo Luật quản lý phát triển đô thị Tập trung triển khai Luật Xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng; nâng cao hiệu công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán công trình xây dựng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch xây dựng theo phân cấp, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn Quản lý, kiểm soát chặt chẽ quán trình phát triển đô thị theo quy hoạch kế hoạch; triển khai có hiệu định hướng, chiến lược, chương trình, đề án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị Xây dựng chế phối hợp liên ngành, liên vùng địa phương việc huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng quản lý, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng Triển khai thực Luật Nhà văn hướng dẫn Hoàn thành phê duyệt chương trình phát triển nhà địa phương Thực tốt chương trình phát triển nhà trọng điểm, đó: Cơ hoàn thành giai đoạn Chương trình hỗ trợ nhà cho người có công (theo Quyết định 22), Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực Bắc Trung Bộ Duyên hải 60 miền Trung; tập trung triển khai Chương trình 167 giai đoạn 2, Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư nhà khu vực thường xuyên ngập lũ Đồng sông Cửu Long giai đoạn (bổ sung dự án giai đoạn tiếp tục thực đến năm 2020); đẩy mạnh phát triển nhà xã hội khu vực đô thị Tiếp tục thực đồng giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực Chiến lược phát triển nhà quốc gia; tăng cường quản lý, kiểm soát theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản, đảm bảo để thị trường phát triển ổn định, bền vững; tiếp tục rà soát, phân loại, điều chỉnh hợp lý cấu hàng hóa dự án bất động sản; xây dựng hệ thống thông tin thị trường Tổ chức thực có hiệu quy hoạch, chương trình, đề án phát triển vật liệu xây dựng, xi măng vật liệu xây dựng chủ yếu, bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường; tổ chức sơ kết, đánh giá đề xuất giải pháp đẩy mạnh Chương trình phát triển vật liệu xây không nung; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, chế biến xuất khoáng sản làm vật liệu xây dựng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm cải cách TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước ngành, đặc biệt TTHC đầu tư xây dựng; tích cực thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Nghị số 36a/NQ-CP phủ điện tử Kiện toàn, nâng cao lực hiệu hoạt động quan chuyên môn xây dựng cấp, ban quản lý chuyên nghiệp, đáp ứng với yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị nhà Tiếp tục thực đề án tái cấu ngành Xây dựng; xây dựng chế, sách tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngành; hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng, tiếp tục thực thoái vốn đầu tư ngành theo lộ trình hợp lý Nâng cao hiệu hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Ngành; tổ chức, xếp lại mạng lưới sở đào tạo trực thuộc Bộ theo quy hoạch Đẩy mạnh hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết Chính phủ Ngành 61 Tăng cường tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng, tích cực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành Đây coi định hướng mà Bộ đặt cho Ngành xây dựng nhằm dần hoàn thiện thể chế, sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành có môi trường hoàn hảo để phát huy hết mạnh, nâng cao khả cạnh tranh mình, chuẩn bị cho tiến trình hội nhập tới 3.2 Giải pháp cho doanh nghiệp nhằm nâng cao khả sinh lời cho doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết 3.2.1 Mở rộng quy mô sản xuất Như kết luận nêu chương 2, quy mô doanh nghiệp tăng khả sinh lời doanh nghiệp cao Chính vậy, doanh nghiệp cần trọng vào việc mở rộng quy mô thông qua việc tăng nguồn vốn, tài sản để thực doanh nghiệp cần: Thứ nhất, doanh nghiệp nên lên kế hoạch cụ thể cho thời gian tới, sau tiếp cận ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng nước để tạo niềm tin, tiến tới vay vốn Bên cạnh đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến tổ chức nước có ý định đầu tư vào thị trường Việt Nam để thu hút thêm nguồn vốn dồi Thứ hai, doanh nghiệp nên xem xét sách phân chia lợi tức cổ phần để có phần lợi nhuận giữ lại nhiều nhất, thay trả cổ tức cho cổ đông, doanh nghiệp để phần lợi nhuận công ty để tiếp tục đầu tư, quay vòng sản xuất, mở rộng quy mô Tuy nhiên, việc không chi trả cổ tức ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu tư, doanh nghiệp áp dụng hình thức chi trả cổ tức cổ phiếu thay tiền mặt để tận dụng nguồn tiền từ lợi nhuận để lại Thứ ba, doanh nghiệp nên có sách để thu hút cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng cổ đông lớn, thường xuyên tổ chức gặp mặt để trao đổi tình hình hoạt động công ty từ tăng niềm tin thu hút thêm nhiều cổ đông, tăng vốn chủ sở hữu 62 3.2.2 Nâng cao công tác quản lý hàng tồn kho Nâng cao công tác quản lý hàng tồn kho giúp doanh nghiệp giảm số vòng quay hàng tồn kho, thông qua tăng khả sinh lời doanh nghiệp Để nâng cao công tác quản lý hàng tồn kho, doanh nghiệp cần thực hiện: Thứ nhất, đầu tư hệ thống máy móc thiết bị để quản lý lượng hàng xuất nhập tính toán cho công trình để lượng hàng tồn kho mức hợp lý nhất, tránh gặp tình trạng thiếu hụt hàng hóa ứ đọng hàng hóa làm chi phí đội lên nhiều Thứ hai, thường xuyên đào tạo cán kế toán quản lý để bổ sung kiến thức công nghệ giúp công tác quản lý hiệu Thứ ba, doanh nghiệp nên thu thập số liệu sử dụng nguyên vật liệu công ty số công ty quy mô ngành để phân tích, đánh dự báo lượng hàng tồn kho hợp lý kỳ 3.2.3 Xây dựng cấu vốn tối ưu Xác định rõ lượng vốn cần sử dụng kỳ tránh trường hợp dư thừa, gây hiệu sử dụng vốn Cần phải tính toán kĩ lưỡng dựa kế hoạch cho năm tiếp theo, chi phí hội sử dụng nguồn vốn để chọn tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu phù hợp Tuy nhiên, cần ý hạn chế khoản vay nợ, tránh phụ thuộc vào chủ nợ làm giảm tính chủ động, tăng sức ép cho doanh nghiệp Thứ nhất, doanh nghiệp cần thu thập số liệu đầy đủ chi tiết từ ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác chi phí sử dụng vốn, sau sử dụng mô hình WACC để đánh giá xem nên sử dụng nguồn vốn tối ưu cho doanh nghiệp giai đoạn Thứ hai, trọng công tác dự báo biến động 3.2.4 Giải pháp tăng doanh thu, giảm chi phí Tăng doanh thu, kèm việc giảm chi phí làm lợi nhuận doanh nghiệp tăng, tạo tiền đề để tăng khả sinh lời, tránh tình trạng doanh thu tăng mà khả sinh lời giảm kết nghiên cứu Thứ nhất, tập trung sản xuất sản phẩm mạnh, đấu thầu công trình có nhiều kinh nghiệm xây dựng uy tín để tránh chi phí dự thầu 63 Những sản phẩm mạnh giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất dễ tiêu thụ hàng hóa thị trường Thứ hai, quan tâm đầu tư công nghệ kỹ thuật để tăng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao khả cạnh tranh thời kỳ hội nhập giữ vững vị thị trường Thứ ba, tạo mối quan hệ tốt với nhà phân phối nguyên vật liệu đầu vào đầu để cắt giảm chi phí khâu Doanh nghiệp nên có sách khen thưởng, tổ chức buổi tiệc tri ân khách hàng thân thiết nhà cung cấp gắn bó với doanh nghiệp Thứ tư, nên chọn sách marketing hợp lý để giảm chi phí bán hàng mà tạo kết mong muốn Các doanh nghiệp nên thành lập đội nghiên cứu thị trường để xác lập thị yếu khách hàng, xem xét, nghiên cứu kênh marketing hiệu để đầu tư tập trung, tránh lãng phí, tràn lan, không hiệu 3.2.5 Giải pháp tăng suất lao động Một doanh nghiệp muốn phát triển, tăng lợi nhuận, tăng khả sinh lời việc cần quan tâm trọng có lẽ nâng cao suất lao động, trình bày giải pháp trên, việc doanh nghiệp cần làm có nhiệm vụ nâng cao suất lao động, nên nghiên cứu trình bày thêm giải pháp nhằm nâng cao suất lao động doanh nghiệp để doanh nghiệp có định hướng rõ ràng thực giải pháp khác cách có hiệu Thứ nhất, lắng nghe công nhân viên, có sách khen thưởng, tiền lương, tiền công, đãi ngộ, quan tâm thích hợp với công nhân viên để họ có động lực làm việc cống hiến Thứ hai, tổ chức thi sáng tạo, đóng góp ý kiến có thưởng toàn doanh nghiệp tận dụng hết chất xám doanh nghiệp mà gắn kết thành viên doanh nghiệp Thứ ba, có sách đào tạo thường xuyên để nâng cao tay nghề người lao động giúp họ tiếp cận với công nghệ doanh nghiệp, từ đồng trình độ công nghệ làm tăng suất lao động Thứ tư, lựa chọn công nghệ phù hợp với doanh nghiệp mặt giá cả, trình độ mục đích sử dụng Muốn làm điều này, phải tỉm hiểu kĩ 64 đưa công nghệ mới, so sánh thấy ưu, nhược điểm loại, tính chi phí hội cho việc sử dụng mà không sử dụng để có kết luận tối ưu 3.3 Khuyến nghị Nhà nước 3.3.1 Nới lỏng điều khoản cho vay Như trình bày trên, nguồn vốn có vai trò quan trọng doanh nghiệp thời kỳ hội nhập, đứng trước hội tăng trưởng Tuy nhiên, doanh nghiệp nỗ lực việc tiếp cận nguồn vốn chưa đủ, Nhà nước cần có động thái tích cực để giúp đỡ doanh nghiệp Mặc dù lãi suất cho vay nước ta liên tục điều chỉnh giảm, chuẩn để vay vốn cao, thủ tục rườm ra, thời gian, Nhà nước cần chỉnh sửa điều luật để đơn giản hóa điều kiện, thủ tục vay vốn, bên cạnh cần giữ lãi suất ổn định thông qua sách tài khóa tiền tệ 3.3.2 Phát triển thị trường tài Thị trường tài có vai trò quan trọng doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng, nơi doanh nghiệp tiếp cận thu hút nguồn vốn cách nhanh chóng dễ dàng Tuy nhiên, thị trường tài Việt Nam nhiều hạn chế sản phẩm dành cho doanh nghiệp nghèo nàn, điều kiện tiếp cận nguồn vốn khó khăn,… Chính nên Nhà nước cần nâng cao hệ thống tra, giám sát hoạt động thị trường tài chính, thêm vào hoàn thiện chế, sách, cấu tổ chức, quản lý để mở rộng thêm nhiều sản phẩm, công cụ cho doanh nghiệp 3.3.3 Hỗ trợ doanh nghiệp tiến trình hội nhập Khi xu hướng giới nói chung Việt Nam nói riêng mở cửa hội nhập doanh nghiệp nước không khỏi hoang mang trước hội thách thức đem lại, cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, nguy giải thể, phá sản cao doanh nghiệp Việt Nam non trẻ, công nghệ kỹ thuật trình độ quản lý yếu Đối với ngành xây dựng, doanh nghiệp Việt Nam yếu việc đấu thầu công trình lớn yếu kĩ thuật, chi phí cao doanh nghiệp đến từ nước ngoài,… Để doanh nghiệp tồn 65 tại, tận dụng hội, vượt qua thách thức tới vai trò Nhà nước thiếu Bước đầu, Nhà nước cần ban hành thông tư, nghị định hướng dẫn tiến trình hội nhập cho doanh nghiệp Sau đó, cần giúp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm Cụ thể là, doanh nghiệp có gặp khó khăn thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng,… Nhà nước giúp đỡ thông qua đạo cho địa phương Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm cho lãnh đạo doanh nghiệp để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn,… Từ giúp doanh nghiệp lớn mạnh từ bên để đủ sức đứng thị trường hàng rào thuế quan không Tổ chức buổi giao lưu, học hỏi từ doanh nghiệp giới để doanh nghiệp nước nắm công nghệ kỹ thuật mà giới sử dụng, từ rút chiến lược đầu tư cho công nghệ người cách phù hợp 3.3.4 Tổ chức thi sáng tạo Với giải thưởng hấp dẫn giảm thuế, cho vay ưu đãi, tăng uy tín… để thu hút doanh nghiệp tham gia thi Nhà nước tổ chức, từ giúp doanh nghiệp không bị thụ động việc tìm kiếm phương thức nâng cao suất lao động, giúp doanh nghiệp ngành học hỏi lẫn để phát triển Những thi không phát huy hết khả doanh nghiệp mà tạo tính chủ động cho doanh nghiệp việc tiếp cận gần với công nghệ tiên tiến giới, tạo sân chơi bổ ích môi trường cạnh tranh lành mạnh 3.3.5 Các sách khen thưởng Nhà nước nên quan tâm đến việc tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển Doanh nghiệp tạo lợi nhuận, tăng khả sinh lời có lợi ích không nhỏ đến xã hooik, Nhà nước cần tổ chức buổi tổng kết cuối năm theo ngành để trao thưởng vật chất lẫn tinh thần cho doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, thông qua phương tiện thông tin đại chúng tuyên dương doanh nghiệp Mặc dù doanh nghiệp hoạt động tốt 66 họ người hưởng lợi nhiều nhất, có đích cụ thể quan tâm, ủng hộ thúc đẩy họ hoạt động tốt Trong bối cảnh kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu minh bạch hóa mối quan hệ kinh tế trở nên thiết hết Việc sử dụng công cụ xếp hạng tín nhiệm nhiều nước giới trở thành thông dụng thông lệ nhằm xóa tan“khoảng tối” thông tin nhà đầu tư, nhà kinh doanh; nhiên, Việt Nam, vấn đề mẻ nhận thức chưa thống Xếp hạng tín nhiệm có vai trò quan trọng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhà quản lý, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn có tổ chức xếp hạng tín nhiệm đáng giá cao, nhà đầu tư đầu tư hiệu nhìn vào thứ bậc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước nên khuyến khích thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm, mở cửa chào đón tổ chức xếp hạng tin nhiệm lớn giới, khuyến khích doanh nghiệp tham gia xếp hạng tín nhiệm ưu đãi thuế,… doanh nghiệp muốn tham gia phát hành cổ phiếu, trái phiếu phải qua mức xếp hạng tín nhiệm Nếu làm tốt công tác thị trường Việt Nam minh bạch tạo điều kiện phát triển tốt cho doanh nghiệp Kết luận chương Trên số giải pháp, kiến nghị em mạnh dạn đưa dựa kết nghiên cứu chương để nâng cao khả sinh lời cho doanh nghiệp ngành xây dựng 67 KẾT LUẬN Những vấn đề trình bày toàn nội dung đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán” Sau trình tìm hiểu, thu thập số liệu phân tích em nhận thấy có nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Hà Nội quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu, khả toán nhanh, số ngày vòng quay hàng tồn kho tốc độ tăng trưởng doanh thu Em hy vọng với kết nghiên cứu em giúp cho doanh nghiệp ngành xây dựng có nhìn tổng quan để định hướng đưa giải pháp nhằm nâng cao khả sinh lời doanh nghiệp mình, đặc biệt thời gian hội nhập tới, với nhiều hội thách thức mở trước mắt Tuy nhiên, đề tài rộng phức tạp, cộng thêm trình độ hiểu biết thực tế trình độ chuyên môn cón hạn chế nên tránh khỏi thiếu xót nghiên cứu Chính vậy, em mong nhận quan tâm, góp ý thầy cô để nghiên cứu em hoàn thiện, đầy đủ có tính thực tiễn cao Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lazaridis, I., & Tryfonidis, D (2006) Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange Journal of financial management and analysis, 19(1) Gill, A., Biger, N., & Mathur, N (2010) The relationship between working capital management and profitability: Evidence from the United States.Business and Economics Journal, 10(1), 1-9 Sivathaasan, N., Tharanika, R., Sinthuja, M., & Hanitha, V (2013) Factors determining profitability: a study of selected manufacturing companies listed on Colombo Stock Exchange in Sri Lanka Bolek, M., & Wilinski, W (2012) The influence of liquidity on profitability of polish construction sector companies e-Finanse, 8(1), 38 Napompech, K (2012) Effects of Working Capital Management on theProfitability of Thai Listed Firms International Journal of Trade, Economics and Finance, 3(3), 227 Owolabi, S A., & Obida, S S (2012) Liquidity management and corporate profitability: Case study of selected manufacturing companies listed on the Nigerian stock exchange Business Management Dynamics, 2(2), 10-25 Tu, T T., & Nguyen, U T Relationship between working capital management and profitability–empirical evidence from Vietnamese listed firms Dong, H., & Su, J T (2010) The relationship between working capital management and profitability: a Vietnam case Addae, A A., & Nyarko-Baasi, M (2013) Working Capital Management and Profitability: An empirical Investigation in an Emerging Market Research Journal of Finance and Accounting, 4(15), 143-152 TS Lê Thị Xuân, Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Học Viện Ngân Hàng (Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2012) TS Lê Thị Xuân, Giáo trình tài doanh nghiệp, Học Viện Ngân Hàng (Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2012) PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS Bạch Đức Hiển, Giáo trình tài doanh nghiệp, (Nhà xuất Tài Chính, năm 2011) Một số luận văn chuyên đề tốt nghiệp khóa trước (Học viện Ngân hàng Học viện Tài chính) Website: Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 Website: Bộ Xây Dựng http://www.moc.gov.vn/ Website: Báo cáo ngành Xây dựng công ty chứng khoán FPTs http://www.fpts.com.vn/ Các tạp chí chuyên ngành: Tạp chí kinh tế, tạp chí tài Một số website kinh tế khác ... 1. 3Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 16 1.4Tầm quan trọng việc đánh giá khả sinh lời hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 27 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA... 1. 3Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 16 1.4Tầm quan trọng việc đánh giá khả sinh lời hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 27 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA... động ngược chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp Kết cấu đề tài Chương 1: Những vấn đề lý luận khả sinh lời doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng khả sinh lời doanh nghiệp Xây dựng niêm yết Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH lời của các DOANH NGHIỆP xây DỰNG , THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH lời của các DOANH NGHIỆP xây DỰNG , THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH lời của các DOANH NGHIỆP xây DỰNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay