Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty sản xuất thương mại và kỹ thuật phương anh

108 22 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:43

Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa kinh tế khu vực giới đặt doanh nghiệp môi trường cạnh tranh phải luôn vận động không ngừng, tìm cho cách riêng tạo khác biệt Do vậy, doanh nghiệp phải hoạch định cho chiến lược đắn, phù hợp với hoàn cảnh bên sở tận dụng điều kiện cụ thể doanh nghiệp Trong năm gần đây, mặt hàng máy biến áp, ổn áp cáp điện không đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước mà đa số mặt hàng phải nhập từ nước Do doanh nghiệp khắp giới cố gắng vươn khỏi phạm vi thị trường quốc gia để tranh thủ hội kinh doanh mà kinh tế toàn cầu mang lại Do vậy, hội rủi ro kinh doanh nhanh chóng đến nhanh chóng doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có nhìn tổng thể thân môi trường kinh doanh bên để hình thành nên mục tiêu chiến lược sách lược, giải pháp thực thành công mục tiêu Từ vấn đề tổng quan trình hoạt động doanh nghiệp kinh doanh nói chung thực tiễn hoạt động ngành kinh doanh máy biến áp, ổn áp cáp thép nói riêng cho thấy, doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đắn, có tầm nhìn rộng, tạo tư hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể, doanh nghiệp đứng vững thành công cạnh tranh nay, ngược lại rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động hiệu đến phá sản Do vậy, vấn đề cốt lõi doanh nghiệp kinh doanh máy biến áp, ổn áp cáp điện phải có định hướng phát triển lâu dài thông qua chiến lược kinh doanh đắn xây dựng phù hợp với bối cảnh môi trường tương thích với khả năng, vị Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội doanh nghiệp điều kiện thị trường nhiều biến động cạnh tranh ngày mạnh mẽ, sôi động Xuất phát từ yêu cầu thực tế bối cảnh phát triển chung đất nước doanh nghiệp nói riêng, lựa chọn đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty sản xuất thương mại kỹ thuật Phương Anh” với mong muốn từ thực tế nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh Công ty đưa giải pháp nhằm đóng góp số ý kiến tạo thêm sở cho định chiến lược phát triển lâu dài ổn định Công ty Mục tiêu nghiên cứu Như đề cập lý chọn đề tài, môi trường kinh doanh Công ty Phương Anh biến đổi nhanh tình hình cạnh tranh ngày gay gắt Chọn đề tài này, tác giả mong muốn đạt mục tiêu sau - Tổng hợp sở lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh - Phân tích hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Phương Anh - Đề xuất chiến lược kinh doanh giải pháp thực chiến lược Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài luận văn này, tác giả nghiên cứu vấn đề liên quan đến quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp vận dụng để hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty Phương Anh giai đoạn đảm bảo khả thực thi tính hiệu chiến lược - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Sản phẩm máy biến áp Công ty Phương Anh - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích, đánh giá vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, đồng thời hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể cho Công ty Phương Anh giai đoạn 2012-2020 Phương pháp nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu, phân tích thông tin số liệu thứ cấp thu thập qua phương tiện thông tin đại chúng trực tiếp từ nội Công ty Phương Anh nội dung Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội Việc nghiên cứu xây dựng ma trận lựa chọn chiến lược thực phương pháp chuyên gia, tức tham khảo ý kiến chuyên gia có am hiểu sâu sản phẩm, tình hình thị trường kinh doanh máy biến áp Việt Nam để từ thiết lập tiêu chí đánh giá tiêu chí Ưu điểm hương pháp đơn giản dễ thực hiện, nhiên phương pháp có nhược điểm mức độ chuẩn xác thường không mức độ cao so với việc khảo sát thực tế xuất phát từ ý chí chủ quan chuyên gia Mặc dù phương pháp đủ để xây dựng chiến lược kinh doanh tốt - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh suy luận logic : để tổng hợpnhững số liệu, kiện nhằm xác định mục tiêu việc lựa chọn phương án, giải pháp chiến lược Bên cạnh sử dụng thêm phương pháp điều tra thực tế : để tìm hiểu khả đáp ứng nhu cầu lợi cạnh tranh doanh nghiệp Ý nghĩa thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học : Hoạch định chiến lược phương pháp hữu hiệu để doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn lực, đồng thời xác định đường lối riêng nhiều lý khác mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm vận dụng mức.Thực tế nay, doanh nghiệp Việt Nam tiến hành hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh doanh nghiệp cách nghiêm túc, khoa học lâu dài Do vậy, đề tài trình bày phương pháp tiếp cận để hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp vận dụng vào điều kiện cụ thể Công ty Phương Anh, từ góp phần đem lại kinh nghiệm hoạch định chiến lược phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn :Đề tài tập trung phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh Công ty giúp cho Công ty có tầm nhìn cụ thể môi trường kinh doanh mình, từ nhận hội thách thức điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân vấn đề Công ty để có chiến lược kinh doanh cụ thể trình phát triển Luận văn có vài kiến nghị đề xuất giải pháp, làm sở thực tiễn nhằm nâng cao lực cạnh tranh nghành đảm bảo thích ứng điều kiện Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội Kết cấu luận văn Để luận văn đạt mục đích mà tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài phần mở đầu phần kết luận có thêm sơ đồ bảng biểu minh họa, tài liệu tham khảo Nội dung luận văn chia làm chương với kết cấu sau: Chương I: Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh Chương II: Phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Phương Anh Chương III: Đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty Phương Anh Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Tổng quan chiến lược quản trị chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh Một chiến lược kinh doanh hiệu kèm theo việc xuất xuất sắc đảm bảo tốt cho thành công mội doanh nghiệp Một doanh nghiệp tồn môi trường thay đổi gồm thay đổi như: công nghệ, giá trị xã hội, tập quán tiêu dùng, điều kiện kinh tế, sách chí chuẩn mực ô nhiễm môi trường gặp nguy cơ, thách thức gặp hội lớn Vì vậy, lý khiến cho doanh nghiệp phải hoạch định chiến lược, lập kế hoạch để hành động có hiệu hoạch định chiến lược, kế hoạch thực chiến lược kinh doanh Những nguyên nhân thất bại thường gặp thực chiến lược "Chiến lược" thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "Strategos" dùng quân Nhà lý luận quân thời cận đại Clawzevit cho rằng: chiến lược quân nghệ thuật huy vị trí ưu Một xuất từ điển Larous xem chiến lược nghệ thuật huy phương tiện để giành chiến thắng Ngày nay, thị trường nơi diễn cạnh tranh gay gắt, chiến lược áp dụng thuật ngữ kinh tế Từ thập kỷ trước chiến lược ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh thuật ngữ "Chiến lược kinh doanh" đời Tuy nhiên, quan niệm chiến lược kinh doanh phát triển dần theo thời gian có nhiều cách tiếp cận khác Có nhiều quan điểm chiến lược có nhận định chung coi chiến lược kinh doanh nghệ thuật để gành thắng lợi cạnh tranh - Theo Micheal Porter: "Chiến lược tính doanh nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh để phòng thủ " - Theo K.Ohmae: "Mục đích chiến lược mang lại điều thuận lợi cho phía, đánh giá thời điểm công hay rút lui, xác định ranh giới thỏa hiệp" ông nhấn mạnh "Không có đối thủ cạnh tranh không cần chiến lược, mục đích chiến lược đảm bảo giành thắng lợi bền vững đối thủ cạnh tranh" Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội Theo nhiều nhận định nghiên cứu tác giả lại cho chiến lược tập hợp kế hoạch chiến lược làm sở hướng dẫn hoạt động: - Theo Alfred Chandler (trường đại học Harward): "Chiến lược kinh doanh bao hàm việc ấn định mục tiêu dài hạn ngành, đồng thời lựa chọn cách thức tiến trình hành động phân bổ nguồn lực thiết yếu để thực mục tiêu đó" Theo quan điểm chiến lược định nghĩa chiến lược kinh doanh sau: chiến lược kinh doanh doanh nghiệp điều kiện kinh tế thị trường, vào điều kiện khách quan chủ quan, vào nguồn lực mà doanh nghiệp định mưu lược biện pháp đảm bảo tồn tại, phát triển ổn định, lâu dài theo mục tiêu phát triển mà doanh nghiệp đặt Chiến lược kinh doanh cho thấy kế hoạch hoạt động đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều mục tiêu, nhiều giải pháp nhiều biện pháp để đạt mục tiêu đề Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu trước mắt, lâu dài tầm nhìn cho năm điều quan trọng cần thiết Mục đích việc hoạch định chiến lược kinh doanh "dự kiến tương lai tại” Dựa vào chiến lược kinh doanh, nhà quản lý lập kế hoạch cho năm Tuy nhiên trình hoạch định chiến lược cần phải có kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh chu kỳ Một chiến lược vững mạnh cần đến khả điều chỉnh linh hoạt, sử dụng nguồn lực vật chất, tài người thích ứng Như vậy, hiểu chiến lược phương pháp mà công ty sử dụng để định hướng tương lai nhằm đạt thành công Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp tập hợp thống mục tiêu, sách phối hợp hoạt động đơn vị kinh doanh chiến lược tổng thể doanh nghiệp 1.1.2 Các yêu cầu chiến lược kinh doanh Để trả lời cho câu hỏi phải hoạch định chiến lược ta phải biết yêu cầu chiến lược nào? Thì chiến lược kinh doanh cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội - Chiến lược kinh doanh luôn phải xác định rõ mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn đạt thời kỳ, lĩnh vực cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chiến lược kinh doanh phải phù hợp với nội dung, mục tiêu chiến lược kinh doanh thực tế doanh nghiệp cụ thể - Chiến lược kinh doanh phải đảm bảo huy động tối đa kết hợp cách tối ưu việc khai thác sử dụng nguồn lực doanh nghiệp kinh doanh nhằm phát huy lợi thế, nắm bắt hội để giành lợi cạnh tranh - Chiến lược kinh doanh phải có tính linh hoạt đáp ứng theo thay đổi môi trường kinh doanh nói riêng thay đổi kinh tế nói chung - Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp phản ánh trình liên tục dài lâu từ việc xây dựng kế hoạch việc thực hiện, đánh giá, kiểm tra điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Nhà lãnh đạo nhà nghiên cứu đưa nhiều lý doanh nghiệp khác tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh Một lý mà Glueck đưa là: + Điều kiện hầu hết công việc kinh doanh thay đổi nhanh mà hoạch định chiến lược cách để đổi lại khó khăn hội tương lai + Hoạch định chiến lược cung cấp cho thành viên doanh nghiệp mục tiêu phương hướng cụ thể doanh nghiệp tương lai + Hoạch định chiến lược sở để điều khiển đánh giá việc quản lý + Các tổ chức nhân có hoạch định chiến lược thành công đạt hiệu qua cao không hoạch định Chính mà hoạch định có vai trò vô quan doanh nghiệp: - Giúp doanh nghiệp nhận rõ mục đích, hướng thời kỳ, kim nam cho hoạt động Nó giúp doanh nghiệp chủ động thay bị động việc vạch rõ tương lai - Làm cho thành viên doanh nghiệp hiểu nắm vững việc phải làm cam kết thực Điều tạo ủng hộ phát huy lực sẵn có cán nhân viên doanh nghiệp, làm rõ trách nhiệm phận Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội - Giúp doanh nghiệp khai thác ưu cạnh tranh thương trường để tạo lợi cạnh tranh, qua thành viên có thái độ tích cực với thay đổi từ môi trường bên - Giúp doanh nghiệp nâng cao vị thương trường tổ chức kiện, quảng bá thương hiệu, tham gia vào tổ chức nước, tổ chức nhân đạo, điều hội tạo cho doanh nghiệp sức mạnh cạnh tranh vô hình doanh nghiệp - Làm giảm tối thiểu rủi ro, nguy tiềm tàng doanh nghiệp - Là sở, để lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư, đổi công nghệ, mở rộng thị trường, Như doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển lâu dài tương lai đáp ứng yêu cầu xã hội, ứng phó thay đổi thường xuyên diễn thị trường, muốn giành thắng lợi cạnh tranh khốc liệt phải có chiến lược kinh doanh phù hợp Điều lần khẳng định: Chiến lược kinh doanh yếu tố thiếu tồn doanh nghiệp chế thị trường 1.1.4 Quản trị chiến lược 1.1.4.1 Khái niệm, vai trò quản trị chiến lược Quản trị chiến lược định nghĩa nghệ thuật khoa học thiết lập, thực đánh giá định liên quan nhiều chức cho phép tổ chức đạt mục tiêu đề Quản trị chiến lược tập trung vào việc hợp việc quản trị, tiếp thị, tài kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin lĩnh vực kinh doanh để đạt thành công tổ chức Quản trị chiến lược trình kết hợp trực giác phân tích để tiếp cận thiết thực, hợp lý có hệ thống đến việc đưa định chủ yếu tổ chức Tổ chức thông tin lượng chất theo cách thức cho phép đưa định điều kiện không chắn Dựa kinh nghiệm qua, suy xét cảm tính, trực giác thiết yếu việc đưa định chiến lược tốt Những tình cho thấy chất trung tâm điểm quản trị chiến lược Phần lớn tổ chức làm lợi từ việc quản trị chiến lược dựa kết hợp, bổ sung trực giác phân tích việc định Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội Quản trị chiến lược phải trình mà người đạt đến thành công Con người bao gồm quản trị viên nhân viên, người tạo khác biệt Quản trị chiến lược phải thích nghi với thay đổi dựa sở niềm tin tổ chức liên tục kiểm soát biến cố bên bên để tiến hành thay đổi cần thiết Tốc độ mức độ thay đổi ảnh hưởng đến tổ chức tăng nhanh cách đáng sợ Vì vậy, để tồn tại, tổ chức phải có khả nhạy bén nhận thích nghi với thay đổi Trong thời kỳ kinh doanh khó khăn như môi trường kinh doanh thay đổi, lạm phát cao, cho vay tín dụng bị thắt chặt, tạo cho doanh nghiệp nhiều nguy bất ngờ, trình quản trị chiến lược giúp nhận biết hội nguy tương lai, doanh nghiệp xác định rõ hướng đi, vượt qua thử thách kinh doanh, vươn tới tương lai nỗ lực Các doanh nghiệp cần phải cố gắng chiếm vị chủ động, tăng thêm khả ngăn chặn nguy tổ chức, tối thiểu hóa rủi ro Việc nhận thức kết mong muốn mục đích tương lai giúp cho nhà quản trị nhân viên nắm vững việc cần làm để đạt thành công Như khuyến khích hai nhóm đối tượng nói đạt thành tích ngắn hạn, nhằm cải thiện tốt phúc lợi lâu dài doanh nghiệp Quá trình quản trị chiến lược giúp cho doanh nghiệp gắn kết kế hoạch đề môi trường bên ngoài, biến động lớn doanh nghiệp phải cố gắng chủ động Để tồn phát triển, doanh nghiệp phải xây dựng cho hệ thống quản trị chiến lược có tính thích ứng, thay đổi với biến động thị trường Do quản trị chiến lược theo hướng hành động hướng tới tương lai, không chấp nhận việc theo thị trường, mà có tác động thay đổi môi trường kinh doanh Nhờ việc vận dụng trình quản trị chiến lược đem lại cho công ty thành công hơn, đoán xu hướng vận động thị trường, doanh nghiệp gắn liền định đề với điều kiện môi trường liên quan Thành thu số doanh thu, lợi nhuận uy tín thị trường Tóm lại, quản trị chiến lược sản phẩm khoa học quản lý đại dựa sở thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm nhiều công ty Tuy mức độ thành công Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội doanh nghiệp lại phụ thuộc vào lực triển khai, thực hiện, kiểm soát hệ thống bên xem nghệ thuật quản trị kinh doanh 1.1.4.2 Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh Quản trị chiến lược gồm có ba giai đoạn: Hình 1.1: Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh Hoạch định chiến lược Tổ chức thực Đánh giá, điều chỉnh (Nguồn: Khái niệm Quản trị chiến lược- RredR David, 2006 ) a Hoạch định chiến lược Thiết lập chiến lược gồm việc phát triển nhiệm vụ kinh doanh, xác định hội, nguy đến với tổ chức từ bên ngoài, rõ điểm mạnh, điểm yếu bên trong, thiết lập mục tiêu dài hạn, tạo chiến lược thay chọn chiến lược đặc thù để theo đuổi b Thực chiến lược Hình thành xây dựng chiến lược chưa đủ nhân viên tổ chức mà cần phải thực chiến lược Thực chiến lược trình đưa chiến lược khác tổ chức vào thực thi Các biện pháp thực cấp khác chiến lược gắn chặt với việc xây dựng chiến lược c Đánh giá, điều chỉnh Giai đoạn cuối quản lý chiến lược đánh giá chiến lược Tất chiến lược tùy thuộc vào thay đổi tương lai yếu tố bên bên thay đổi đặn Ba hoạt động yếu giai đoạn là: - Xem xét lại yếu tố sở cho chiến lược tại, - §o lường thành tích - Thực hoạt động điều chỉnh Giai đoạn đánh giá chiến lược v« cïng quan träng thành công nghĩa đảm bảo cho thành công tương lai Sự thành công hay thất bại giai Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 10 - Tăng nhanh vòng quay vốn: Đây vấn đề quan trọng giúp giảm áp lực vay vốn làm tăng hiệu qủa kinh doanh Hiện theo tính toán phòng kế hoạch tốc độ vòng quay Vốn Công ty Phương Anh khoảng 1,2 lần/năm, tương đương thời gian vòng quay vốn 304 ngày Để giảm áp lực vay vốn cần phải có biện pháp tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, tốc độ quay vốn lưu động tính sau: Tốc độ quay vốn lưu động: T = Giá vốn hàng bán / Vốn lưu động bình quân => Vốn lưu động bình quân = Giá vốn hàng bán /tốc độ quay vốn lưu động Trong vốn lưu động bao gồm vốn lưu động có vốn lưu động vay, khoản nợ ngắn hạn khác (phải trả cho người bán, khách hàng ứng trước,…) Như giảm vốn vay cần phải tăng vòng quay vốn lưu động, giảm giá vốn hàng bán đồng nghĩa với việc giảm doanh thu điều không mong đợi mà có giảm giá thành sản xuất hợp lý Như việc tăng vòng quay vốn lưu động quan trọng giúp giảm áp lực vay vốn Để tăng vòng quay vốn lưu động cần phải thực giải pháp sau: - Rút ngắn thời gian sản xuất: để đẩy nhanh tiến độ giao hàng thu hồi vốn giúp quay vòng nhanh vốn lưu động, bên cạnh lợi ích khác đem lại tăng lợi cạnh tranh thị trường Vì đòi hỏi đơn vị sản xuất cần phải nhanh chóng triển khai chế tạo sản phẩm có vật tư, nguyên liệu đầy đủ, đặc biệt máy biến áp luôn phải có số vốn đầu tư lớn nên cần hoàn thành sớm để thu hồi vốn - Làm tốt khâu bán hàng, giao hàng thu hồi Công nợ: Để sớm thu hồi vốn cần phải thực nhanh chóng khâu làm thủ tục nghiệm thu, giao hàng, làm hồ sơ toán thu hồi công nợ - Giải tốt khâu tồn kho: Có kế hoạch tồn kho hợp lý, vừa đáp ứng tốt công tác bán hàng, tiếp thị, vừa không để tồn kho lớn làm ứ đọng vốn Đối với sản phẩm lỗi, hỏng thời gian tồn kho dài cần có kế hoạch cải tạo để bán, lý để giảm tồn kho - Xác định mức vay bổ sung cho vốn lưu động cách hợp lý: Vấn đề vay nhiều hay ít, mà vay hợp lý Nếu phải tính đến việc sử dụng có hiệu vốn vay, thời gian thu hồi vốn nhanh xác định phương án trả vốn vay, việc vay vốn không trở thành gánh nặng Công ty mà trái lại đem lại lợi ích cho Công ty Ngược lại sử dụng vốn vay không hiệu quả, thời gian thu hồi vốn lâu, gánh nặng Công ty lãi suất tình trạng bị áp lực trả khoản vay đến hạn Ngoài ra, thời hạn vay vốn phải lớn thời gian quay vốn lưu động Công ty chủ động việc toán khoản vay đến hạn - Khai thác vật tư cách đồng để giúp cho việc thực công trình hoàn thành nhanh hơn: Ví dụ, để sản xuất máy biến áp vật tư chính, có thiết bị, phụ kiện kèm có giá trị tương đối cao, tất vật tư phụ kiện phải lên kế hoạch khai thác đầy đủ, lưu ý đến yếu tố đồng bộ, cho không để tình trạng thiếu vật tư làm kéo dài thời gian hoàn thành công trình, không để tồn kho lâu làm tồn đọng vốn Do thiết bị, nguyên vật liệu chủ yếu nhập ngoại tình trạng thiết bị không kịp thời ảnh hưởng lớn đến trình sản xuất kinh doanh 3.5.3 Nhóm giải pháp nhằm mở rộng thị trường kinh doanh MBA: 3.5.3.1 Hoàn thiện mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm: Muốn mở rộng thị trường cần phải có hệ thống phân phối mạnh, đáp ứng nhiều phân khúc thị trường khác nhau, cần phải hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại, đồng thời phải mở rộng kênh phân phối thị trường - Công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh: Thường xuyên theo dõi thựchiện tốt Hồ sơ dự thầu, chào hàng cạnh tranh, tìm hiểu gói thầu, tìm hiểu đối thủ để đưa định đắn Do tính chất cạnh tranh việc đấu thầu chào hàng cạnh tranh nên giá thường thấp, Công ty cần phải có kế hoạch chủ động việc khai thác vật tư để tránh rủi ro biến động giá - Công tác bán lẻ: Để đẩy mạnh công tác bán lẻ, Công ty cần phải có giải pháp sau: + Luôn sản xuất dự phòng cho công tác bán lẻ để khách hàng có nhu cầu đáp ứng + Xây dựng kho bảo quản máy biến áp để đảm bảo chất lượng máy biến áp giao hàng + Luôn cho kiểm tra hoàn thiện sai hỏng máy biến áp kho Công ty để bán giao không cần phải qua bước hoàn thiện lại gây nhiều thời gian + Thực hiện nhanh chóng khâu hậu mãi, bảo hành sản phẩm bị lỗi đổi máy cho khách hàng nhanh chóng kịp thời + Cải tiến để đẩy nhanh công tác giao hàng, có chế độ giao hàng kể ngày nghỉ ngày lễ + Chú trọng công tác thiết lập đại lý cộng tác viên nhiều nơi Trong đặc biệt trung tâm có nhu cầu phát triển cao máy biến áp - Bán hàng qua mạng internet: Để thực việc bán hàng qua mạng, Công ty cần phải thiết lập trang web riêng Công ty, phải thể đầy đủ thông tin giới thiệu Công ty, sản phẩm kinh doanh sản phẩm kinh doanh phụ, giá sản phẩm phải cập nhật có thay đổi cách thức giao hàng, hình thức hậu mãi, địa bảo hành… Hàng ngày thường xuyên kiểm tra đơn hàng mà khách hàng yêu cầu qua mạng, chủ động liên hệ tìm kiếm thông tin khách hàng Bên cạnh cần có tài liệu giới thiệu trang web gửi đến khách hàng, đặc biệt đơn vị ngành Với tiện lợi, nhanh chóng chắn hình thức thu hút ý nhiều khách hàng 3.5.3.2 Xây dựng phát triển nhiều hình thức toán: Phương thức toán yếu tố quan trọng giúp mở rộng thị trường, khách hàng phù hợp với phương án toán Vì Công ty cần phải xây dựng nhiều hình thức toán để khách hàng lựa chọn, Công ty cần trọng đến hình thức toán có tham gia Ngân hàng Bán trả góp bán hàng nợ có cam kết toán Ngân hàng Để thực hiện, Công ty cần phải liên hệ với Ngân hàng để đặt vấn đề thống thủ tục mua bán Hiện nhiều Ngân hàng sẵn sàng hợp tác thực nghiệp vụ kinh doanh ( mua ô tô, mua nhà…) 3.5.3.3 Phát triển xây dựng thương hiệu:  Thực xây dựng thương hiệu: Trước hết vấn đề giữ chữ tín kinh doanh, giao hàng đảm bảo chất lượng, số lượng kịp tiến độ tạo điều kiện tốt cho khách hàng mua bán, làm tốt việc tư vấn để khách hàng yên tâm nâng cao tính chuyên nghiệp kinh doanh Bên cạnh đó, công tác hậu cần phải nhanh chóng, kịp thời có yêu cầu Để làm điều Công ty cần phải xây dựng phát triển đội ngũ cán nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, am hiểu sâu lĩnh vực kinh doanh phụ trách Bên cạnh làm tốt khâu qúa trình sản xuất kinh doanh, xây dựng chuẩn bị sẵn tài liệu mà khách hàng cần cung cấp, như: thiết kế chuẩn bị sẵn tài liệu mà khách hàng hay yêu cầu cung cấp hỏi giá máy biến áp, bao gồm: bảng giá thống nhất, Catalogue, bảng đặc tính kỹ thuật thể thông số kỹ thuật vẽ máy biến áp, tài liệu khách hàng thường hay yêu cầu cung cấp hỏi giá máy biến áp, … cần phải cải tiến nội dung kỹ thuật máy biến áp, phải thể số thông số máy biến áp  Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng: Thường xuyên quan tâm chăm sóc khách hàng truyền thống Bên cạnh cần phải tăng cường hoạt động tiếp thị để thiết lập mối quan hệ với khách hàng Để thực cần phải có kế hoạch tiếp thị: người thực hiện, thời gian, địa điểm, người liên hệ, nội dung tài liệu thảo luận với khách hàng, … đặc biệt quan tâm đến việc quan hệ thiết lập đại lý cộng tác viên… 3.5.4 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng cho phát triển Công ty, cần giải pháp hợp lý để trì phát triển nguồn nhân lực, chủ yếu công tác sau: 3.5.4.1 Tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Trong kinh tế thị trường nay, trước biến động mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt cạnh tranh nhu cầu đòi hỏi đáp ứng ngày cao nhân viên, tất vấn đề sức ép lớn doanh nghiệp Trong đó, vấn đề quản trị nguồn nhân lực yếu tố mang tính chất sống Để đảm bảo có nguồn nhân lực ổn định cho phát triển Công ty phải trú trọng đến công tác tuyển dụng đào tạo để bù đắp cho biến động nguồn nhân lực (nghỉ việc, c h u y ể n c ô n g t c … ) đáp ứng cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo chuyên sâu đào tạo lại Hoàn thiện, tinh giản máy tổ chức; tuyển dụng bổ sung thêm kỹ sư, công nhân kỹ thuật, cán nghiệp vụ,…; phân công nhiệm vụ cụ thể tăng cường trách nhiệm cho phận, cá nhân để tăng tính chủ động 3.5.4.2 Chính sách động viên người lao động: Động viên yếu tố quan trọng quản lý sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ lao động Động viên gồm ba yếu tố phân phối thu nhập, chế độ khen thưởng kỷ luật xây dựng môi trường làm việc tốt Hiện sách động viên Công ty số hạn chế định, thu nhập người lao động thấp so với mặt trung bình ngành sản xuất, phân phối thu nhập chưa thật công bằng, chế độ khen thưởng nhân, tập thể có sáng kiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa tương xứng, chưa phát huy hết lực người lao động Để phù hợp với chiến lược kinh doanh tình hình cần phải cải tiến sau:  Cải tiến phân phối thu nhập cho người lao động:: Vấn đề quan tâm hàng đầu người lao động thu nhập, để động viên thúc đẩy người lao động làm việc Công ty cần phải có chế độ phân phối thu nhập hợp lý, bao gồm hai khía cạnh: - Thu nhập người lao động cần phải có xu hướng tăng dần: tốc độ tăng thu nhập bù đắp tốc độ trượt giá hàng hóa, tư liệu sinh hoạt thị trường Ngoài để cải thiện đời sống người lao động tốc độ tăng thu nhập phải cao tốc độ lạm phát thị trường Hiện Công ty chưa thực vấn đề này, chí mặt thu nhập người lao động thấp mặt nghành sản suất khác hiệu qủa hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao, nhiên Công ty cần phải quan tâm, đưa kế hoạch thực thời gian tới - Chế độ phân phối thu nhập công ty phải đảm bảo công bằng, rõ ràng: tránh so bì làm đoàn kết giảm hiệu qủa sản xuất kinh doanh Đây vấn đề quan trọng công tác phân phối thu nhập cho người lao động tạo sức mạnh cho Công ty Như vậy, việc phân phối công then chốt để tạo sức mạnh đoàn kết lãnh vực sống Phân phối thu nhập phải tạo bầu không khí đoàn kết, dung hòa tập thể người lao động, tức chênh lệch thu nhập qúa nhiều người lao động có tích chất công việc gần  Xây dựng chế độ khen thưởng kỷ luật hợp lý: Bao gồm việc khen thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích cao, có sáng kiến mang lại lợi ích cho công ty,… đồng thời cần phải có kỷ luật đủ để răn đe ngăn ngừa hành động làm tổn hại đến lợi ích Công ty  Xây dựng môi trường làm việc tốt: Hiệu lao động gắn bó Người lao động Công ty phụ thuộc lớn vào môi trường làm việc, cần phải có môi trường làm việc tốt, bao gồm: - Mối quan hệ lãnh đạo nhân viên, đồng nghiệp với nhau, đơn vị phòng ban với nhau,… phải hài hòa, thân thiện tạo điều kiện cho làm việc - Các dụng cụ, phương tiện đầy đủ, bảo hộ lao động, máy móc thiết bị, máy tính, điện thoại, photocopy,… phải tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cá nhân Công ty - Không gian lao động: Thoáng mát, sẽ, an toàn, không ô nhiễm, thuận tiện lại,… tạo yên tâm thoải mái cho người lao động đến Công ty làm việc 3.6 Một số vấn đề trước mắt cho việc xây dựng thực chiến lược kinh doanh - Để thực chiến lược trên, việc phận tiếp thị cần làm tốt công tác khảo sát vùng hậu phương, nghiên cứu khách hàng, đối thủ cạnh tranh dịch vụ thay nhằm phân tích toàn diện thị trường, đưa nhân tố ảnh hưởng, sách marketing phù hợp Bộ phận bán hàng tiến hành công tác dự báo nhu cầu hàng hóa giai đoạn 2011-2015 - Căn kế hoạch bán hàng giai đoạn 2005-2010, sở môi trường kinh doanh phân tích, phòng ban chức tiến hành xây dựng kế hoạch dài hạn: Kế hoạch nguồn nhân lực, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch tài …các phòng cần đưa giải pháp, sách cụ thể nhằm thực mục tiêu mà chức nhiệm vụ giao giai đoạn 2011-2015 - Trong môi trường nội bộ, Công ty phải kiên chuyển đổi công tác quản lý trực tuyến chức sang công tác quản trị khoa học, cần thiết phải thuê tư vấn bên thiết kế lại máy quản lý, máy điều hành công ty, hoạt động phận chức hướng mục tiêu, có Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015 trở thành thực - Vấn đề văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh phải Công ty quan tâm xây dựng nhằm tạo môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, người có hội làm việc hợp tác công việc, cần loại bỏ tư tưởng cục bộ, đố kỵ Lãnh đạo cấp lắng nghe ý kiến cấp dưới, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cấp phục tùng cấp người người nghĩ thay, làm thay cấp trực tiếp Tạo dựng tinh thần đồng nghiệp, lợi ích hài hòa, không khí nồng ấm, lan tỏa làm cho thành viên gắn bó với công ty không tiền lương mà hưởng lợi từ giá trị văn hóa DN Thiết kế mô hình chiến lược kinh doanh công ty xem xây dựng kịch ban đầu Chúng nghĩ mang nhiều yếu tố chủ quan, thiếu sót, đặc biệt chưa có đầy đủ số liệu khảo sát từ tỉnh, thành phố lân cận, chắn cần có bổ sung đóng góp sau hoàn thiện Để Mô hình chiến lược kinh doanh phát triển công ty giai đoạn 2011-2015 thành thực vai trò tổ chức thực quan trọng, từ quản trị cấp cao đến cấp sở phải có chương trình hành động hướng đến hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ giao Nếu khâu tổ chức thực yếu công tác hoạch định dù hay đến có ý nghĩa lý thuyết mà KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, việc xây dựng cho chiến lược dài hạn có ý nghĩa sống tồn phát triển Công ty Tuy nhiên chiến lược khác, chiến lược kinh doanh mà luận văn xây dựng cho Công ty Phương Anh giai đoạn 2011-2015 bất biến Tùy thuộc vào biến động môi trường bên tiềm lực nội Công ty, ban đạo Công ty định lố riêng cho Doanh nghiệp thời kỳ, giai đoạn cụ thể để có điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với xu phát triển chung xã hội mà đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề Mọi thay đổi khó khăn tin với lực tại, với tâm huyết niềm đam mê mình, ban lãnh đạo nhân viên Công ty Phương Anh vượt qua khó khăn, thực thành công chiến lược kinh doanh giai đoạn khó khăn Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội KẾT LUẬN Xây dựng chiến lược kinh doanh việc làm quan trọng doanh nghiệp kinh tế thị trường ngày nay, phần lớn thất bại doanh nghiệp xuất phát từ xây dựng sai chiến lược Có nhiều cách tiếp cận để xây dựng chiến lược kinh doanh, nhiên để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu thật không đơn giản Đề tài nghiên cứu đưa cách tiếp cận để thiết lập qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với Công ty Phương Anh để hoạt động sản xuất tình hình Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu áp dụng cho Công ty Phương Anh mà có ý nghĩa áp dụng xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp khác nghành Các vấn đề trình xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm: Xác định mục tiêu doanh nghiệp; Đánh giá yếu tố môi trường có tác động đến doanh nghiệp, tìm hội mối đe dọa hoạt động doanh nghiệp kết hợp với việc đánh giá mạnh yếu doanh nghiệp, từ thiết lập ma trận lựa chọn chiến lược hình thành chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh Đối với Công ty Phương Anh, đề tài có giá trị giúp ban lãnh đạo Công ty việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty năm tiếp theo, đặc biệt củng cố nâng cao hình ảnh thương hiệu qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm hiệu dịch vụ bán hàng sau bán hàng đem lại hiệu cao cho Công ty Tuy nhiên, xây dựng chiến lược kinh doanh lĩnh vực rộng Dù tác giả có nhiều cố gắng, nỗ lực trình tìm hiểu nghiên cứu thời gian hạn hẹp, chưa có nhiều kinh nghiệm việc bắt thực tế hạn chế nguồn tài liệu nên tránh thiếu sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình thầy cô bạn đọc để hoàn thiện vấn đề nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tạo điều kiện, giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo Công ty hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Lê Hiếu Học giúp hoàn thành luận văn tốt nghiệp Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 101 Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam (2006), “Chiến lược Chính sách kinh doanh”, NXB Lao động – Xã hội Richard Kiihn – Rudold Griinig (2007), “Hoạch định chiến lược theo trình”, Bản dịch, NXB Khoa học kỹ thuật Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2003), “Thị trường, chiến lược, cấu, cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp”, NXB thành phố Hồ Chí Minh TS Nguyễn Ái Đoàn (2003), “Kinh tế học vĩ mô”, NXB Chính trị Quốc gia John Westwood (2008), “Hoạch định chiến lược Marketing hiệu quả”, Bản dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), “Nâng cao sức cạnh tranh”, NXB Lao động – Xã hội Hà Nội PGS TS Nguyễn Trọng Điều (2003), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Chính trị Quốc gia” Brian Finch (2008), “ Nghệ thuật lên kế hoạch kinh doanh hiệu -Creating success”, Bản dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh GS TS Nguyễn Thị Liên Diệp (2008), “ Chiến lược sách lược kinh doanh”, NXB Thống kê 10 Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phương (2007), “Quản trị chiến lược”, NXB Thống kê 11 Fred R.David (2006), “Khái luận quản trị chiến lược”, Bản dịch, NXB Thống kê 12 Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang (2007), “ Nghiên cứu thị trường”, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thành Độ (1996), “Chiến lược kế hoạch phát triển doanh nghiệp”, NXB Giáo dục 14 Cẩm nang kinh doanh Harvard (2005), “ Chiến lược kinh doanh hiệu quả”, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 15 PGS.TS Phan Thị Ngọc Thuận (2005), “Chiến lược kinh doanh kế hoạch hoá nội doanh nghiệp”, NXB Khoa học Kỹ thuật 16 Đặng Kim Cương – Nguyễn Công Bình(2008), “Phân tích báo cáo tài chính”, NXB Giao thông vận tải 17 Michael E Porter (2009) “Chiến Lược Cạnh Tranh”, Bản dịch, NXB Trẻ Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 102 Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty sản xuất thương mại Kỹ thuật Phương Anh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Học viên: Vương Thị Lan Hương Người hướng dẫn: TS Lê Hiếu Học Trong giai đoạn (năm 2010- 2011) kinh tế phải đối mặt với lạm phát khủng hoảng kinh tế trầm trọng, không Việt Nam nói riêng mà giới nói chung Để tồn phát triển thời kỳ khó khăn cho doanh nghiệp Muốn vậy, doanh nghiệp phải hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với lực bối cảnh kinh tế chung Luận văn “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty sản xuất thương mại kỹ thuật Phương Anh” gồm các chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh Nội dung chương luận văn trình bày sở lý thuyết khái niệm thuật ngữ làm tảng cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Đó đưa khái niệm chiến lược kinh doanh học giả để có nhìn toàn diện chiến lược kinh doanh; nêu vai trò, đặc trưng chiến lược kinh doanh để thấy công ty phải xây dựng chiến lược kinh doanh; trình bày quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm bước: xác định sứ mệnh, mục tiêu công ty, phân tích môi trường bên trong, môi trường bên công ty, đưa phương pháp xây dựng ma trận để lựa chọn chiến lược kinh doanh, cách thức tổ chức thực chiến lược kinh doanh bước cuối đánh giá thực Chương II: Phân tích hình thành hình thành chiến lược Công ty Phương Anh Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 103 Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội Khi sâu vào nghiên cứu đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cho thấy Công ty có cố gắng việc hoạch định chiến lược cho Công ty chiến lược xây dựng ngấn hạn mà chưa có chiến lược mang tính tổng thể, lâu dài toàn cho trình phát triển cua Công ty Việc phân tích tình hình tài báo cáo kinh doanh cho thấy rõ tầm quan trọng việc hoạch định chiến lược để thấy rõ điểm mạnh cần phát triển điểm yếu để khắc phục, hạn chế Việc Công ty có sở sản xuất kinh doanh đại đội ngũ cán công nhân viên lành nghề lợi vô cho việc phát triền thương hiệu thị trường cho công ty giai đoạn Chương III: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Phương Anh tầm nhìn đến năm 2020 Qua phân tích tìm hiểu tình hình thực tế Công ty năm gần cho thấy việc cần thiết việc ứng dụng ma trận để lựa chọn chiến lược cho Công ty tầm nhìn năm 2020 Luận văn đưa nhóm giải pháp quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị nguồn nhân lực quản trị tài để khắc phục tồn tại, phát huy lợi nhằm thực thành công chiến lược chung công ty Điểm quan trọng chiến lược xây dựng Công ty Phương Anh thương trường đạt hiệu cần phải nhận thức để có thành công không cần thay đổi giải pháp quản trị kinh doanh, phân phối, quản trị marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài … mà vấn đề đặt chiến lược kinh doanh phải đồng ứng dụng giai đoạn thời kỳ cụ thể Mọi chiến lược phải linh hoạt không áp dụng cứng nhắc, mà áp dụng tình khác nhau, thời kỳ khác phù hợp với tình hình chung đất nước Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 104 Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội Phụ lục 1: Chiến lược kinh doanh Công ty ( Trích nguồn: Phương án kinh doanh Công ty Phương Anh) - Hoạt động chế tạo, lắp ráp sửa chữa máy biến áp, ổn áp tiếp tục xác định mặt hàng chủ lực Công ty - Thực chủ trương đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất mặt hàng khí, thiết bị điện khác như: Gia công tủ bảng điện, nhận bảo trì bảo dưỡng thiết bị điện - Đầu tư lãnh vực chế tạo, gia công thiết bị khí cho nhà máy - Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh: phát triển thêm lãnh vực thương mại, xuất sản phẩm điện, đầu tư vào lãnh vực khác - Có kế hoạch xin thêm đất để mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất theo quy hoạch chung Thành phố Phụ lục 2: Các giải pháp thực chiến lược kinh doanh ( Trích nguồn: Phương án kinh doanh Công ty Phương Anh) Công tác tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh - Hoàn thiện, cấu lại máy tổ chức, quản lý Công ty - Tuyển dụng bổ sung thêm số kỹ sư, công nhân kỹ thuật, cán nghiệp vụ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm lãnh vực khí - Phân công giao nhiệm vụ cụ thể tăng cường trách nhiệm cho phận, cá nhân nhằm phát huy chủ động, sáng tạo công việc gắn liền trách nhiệm với quyền lợi người lao động - Xây dựng trình HĐQT giải pháp tài linh động nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế sử dụng vốn vay, đảm bảo tốc độ quay vòng vốn nhanh, mang lại hiệu - Đầu tư nâng cấp xưởng sản xuất Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Công ty: - Thường xuyên tổ chức cho người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Nâng cao suất lao động, thực tiết kiệm, giảm thấp chi phí quản lý lưu thông, nâng cao hiệu kinh doanh tăng thu nhập cho người lao động - Có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích đóng góp cho Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi thiết thực người lao động - Phối hợp tổ chức cộng đoàn tổchức đoàn thể quần chúng khác thực đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 105 Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội MỤC LỤC Trong khuôn khổ đề tài luận văn này, tác giả nghiên cứu vấn đề liên quan đến quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp vận dụng để hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty Phương Anh giai đoạn đảm bảo khả thực thi tính hiệu chiến lược .2 Quá trình hình thành, phát triển 39 Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 106 Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu & chữ Nội dung viết tắt APEC The Asia Pacific Enconomic Cooperation : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương ASEAN Association of Southeast Asian Nation : Hiệp hội nước Đông Nam Á WTO World Trade Organization : Tổ chức Thương mại Quốc tế SX-KD Sản xuất - Kinh doanh THIBIDI Công ty thiết bị điện TNHH Trách nhiệm hữu hạn MBA Máy biến áp FCO Bộ phận chì rơi cho trạm biến áp SP Sản phẩm DV (Dvụ) Dịch vụ Mc.Kinsey/GE McKinsey and Company/General Electric SWOT - S : Strengths (điểm mạnh) - W : Weakenesses (điểm yếu) - O : Opprtunities (cơ hội) - T : Threats (đe dọa) EFE External Factor Evaluation Matrix: Yếu tố môi trường bên IFE Interal Factor Evaluation Matrix: Yếu tố môi trường bên GDP Gross Domestic Product : Tổng sản lượng nội địa Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 107 Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà Nội DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ Trong khuôn khổ đề tài luận văn này, tác giả nghiên cứu vấn đề liên quan đến quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp vận dụng để hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty Phương Anh giai đoạn đảm bảo khả thực thi tính hiệu chiến lược .2 Quá trình hình thành, phát triển 39 Luận văn Thạc sĩ QTKD Trang 108 ... Tổng hợp sở lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh - Phân tích hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Phương Anh - Đề xuất chiến lược kinh doanh giải pháp thực chiến lược Đối tượng phạm... lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh Chương II: Phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Phương Anh Chương III: Đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty Phương Anh Luận... lược kinh doanh sau: Hoạch định chiến lược kinh doanh trình tư nhằm tạo lập chiến lược kinh doanh sở nghiên cứu dự báo thông tin môi trường kinh doanh Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty sản xuất thương mại và kỹ thuật phương anh , Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty sản xuất thương mại và kỹ thuật phương anh , Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty sản xuất thương mại và kỹ thuật phương anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay