GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ sản PHẨM THỨC ăn CHĂN NUÔI của CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH

125 43 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH Tên sinh viên : PHẠM THỊ HUYỀN TRANG Chuyên ngành : Kinh tế Lớp : KTC – K55 Niên khoá : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGA HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng với giúp đỡ tận tình cô giáo hướng dẫn, tập thể trường Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng Các thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc xin chịu trách nhiệm số liệu luận văn Hà Nội, Ngày 01 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Phạm Thị Huyền Trang LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Qua xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến: Các thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội truyền đạt kinh nghiệm cho kiến thức bản, quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường Cô giáo TS Nguyễn Thị Dương Nga người tận tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu tạo điều kiện cho hoàn thành khóa luận Tập thể cán công nhân viên Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh tạo điều kiện tốt để thu thập thông tin phục vụ trình nghiên cứu Cuối tin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè tận tình giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập hoàn thành khóa luận Tuy có nhiều cố gắng không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định thực đề tài Kính mong thầy, cô giáo tiếp tục giúp đỡ, bảo hoàn thiện phát triển đề tài Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2014 ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài : “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh” Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh để từ đưa giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty thời gian tới Với mục tiêu cụ thể là: 1) Hệ thống hóa sở lý luận sở thực tiễn thị trường tiêu thụ sản phẩm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 2) Đánh giá thực trạng tiêu thụ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi 3) Phân tích, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh 4) Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi cho Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh thời gian tới Đối tượng nghiên cứu đề tài thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh, giải pháp phù hợp phát triển thị trường tiêu thụ cho công ty Phần sở lý luận đưa số khái niệm :1) Doanh nghiệp 2) Công ty cổ phần 3)Thị trường 4) Nội dung phát triển thị trường TACN 5) Các hoạt động phát triển thị trường TACN 6) Đặc điểm thị trường TACN.7) Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường TACN Về phần sở thực tiễn tìm hiểu:1) Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường giới 2) Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường công ty Việt Nam.3) Tổng quan nghiên cứu trước hoạt động phát triển thị trường Trong trình nghiên cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, phương pháp xử lý, phân tích số liệu, tiến hành vấn 30 đại lý bao gồm đại lý cấp I đại lý cấp II huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng, Quỳnh Phụ Thái Thụy Tỉnh Thái Bình Và tiến hành vấn sâu giám đốc công ty nhân viên thị trường để tìm hiểu hoạt động phát triển thị trường TACN kết tiêu thụ TACN công ty giai đoạn 2011-2013, định hướng phát triển thị trường tiêu thụ năm 2014 rút nhận xét sau: iii Thành tựu đạt : - Mặt hàng công ty tương đối đa dạng với thương hiệu 127 chủng loại thức ăn chăn nuôi cho tất giai đoạn sinh trưởng phát triển vật nuôi - Giá thức ăn chăn nuôi sách chiết khấu bán hàng công ty hấp dẫn với đại lý Số lượng đại lý công ty liên tục tăng, hội để công ty tiếp tục phát triển khai thác thị trường - Sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty thị trường liên tục tăng qua năm Hạn chế: - Nguyên liệu phục vụ trình sản xuất thức ăn chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập - Chất lượng số sản phẩm chưa tốt, nên chưa đáp ứng nhu cầu người chăn nuôi - Đội ngũ nhân viên thị trường mỏng làm việc chưa thực hiệu quả, người chăn nuôi có hội gặp nhân viên thị trường để phản hồi ý kiến chất lượng sản phẩm sách, chế độ công ty Việc đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ công ty có nhiều thuận lợi khó khăn Tôi sử dụng phương pháp phân tích SWOT phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công ty việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Từ đó, đưa số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ công ty sau :1) Giải pháp chất lượng sản phẩm 2) Duy trì đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 3) Tiếp tục xây dựng phát triển thương hiệu 4) Sử dụng giá làm vũ khí cạnh tranh.5) Đa dạng hóa sản phẩm 6) Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối có uy tín với khách hàng 7) Tăng cường hoạt động trước sau bán hàng 8) Nâng cao công tác tổ chức, quản lý đào tạo người 9) Xây dựng hoàn thiện mô hình kinh doanh khép kín Trên sở đưa số kiến nghị Nhà Nước Công ty để khắc phục khó khăn phát huy mạnh trình phát triển thị trường tiêu thụ TACN iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT KHÓA LUẬN TÓM TẮT KHÓA LUẬN MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu v PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.1 Một số khái niệm Căn vào chế độ trách nhiệm Căn vào chế độ trách nhiệm phân loại doanh nghiệp thành có chế độ trách nhiệm vô hạn chế độ trách nhiệm vô hạn Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn 2.1.2 Một số vấn đề lý luận chung thị trường phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi 2.1.2 Một số vấn đề lý luận chung thị trường phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi 2.1.3 Nội dung phát triển thị trường TACN 2.1.3 Nội dung phát triển thị trường TACN 2.1.4 Các hoạt động phát triển thị trường TACN 2.1.4 Các hoạt động phát triển thị trường TACN 2.1.5 Đặc điểm thị trường thức ăn chăn nuôi 2.1.5 Đặc điểm thị trường thức ăn chăn nuôi 2.1.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi 2.1.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường giới 2.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường giới 2.2.2 Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường công ty Việt Nam 2.2.2 Kinh nghiệm thực tiễn phát triển thị trường công ty Việt Nam 2.2.3 Các công trình nghiên cứu liên quan 2.2.3 Các công trình nghiên cứu liên quan PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU vi PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Dinh dưỡng Quang Minh 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Dinh dưỡng Quang Minh 3.1.2 Hệ thống tổ chức Công ty 3.1.2 Hệ thống tổ chức Công ty 3.1.3 Tình hình lao động Công ty 3.1.3 Tình hình lao động Công ty 3.1.4 Tình hình phân bổ sử dụng vốn công ty 3.1.4 Tình hình phân bổ sử dụng vốn công ty 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.3 Phỏng vấn sâu 3.2.3 Phỏng vấn sâu 3.2.4 Phương pháp xử lý thông tin 3.2.4 Phương pháp xử lý thông tin 3.2.5 Phương pháp phân tích thống kê 3.2.5 Phương pháp phân tích thống kê 3.2.6 Phương pháp phân tích SWOT 3.2.6 Phương pháp phân tích SWOT 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu đề tài 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu đề tài PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty giai đoạn 2011- 2013 vii 4.1 Thực trạng sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty giai đoạn 2011- 2013 4.2 Thực trạng phát triển thị trường TACN công ty 4.2 Thực trạng phát triển thị trường TACN công ty 4.2.1 Các hoạt động phát triển thị trường công ty 4.2.1 Các hoạt động phát triển thị trường công ty 4.2.2 Phát triển thị trường theo chiều rộng 4.2.2 Phát triển thị trường theo chiều rộng 4.2.3 Phát triển theo chiều sâu 4.2.3 Phát triển theo chiều sâu 4.2.4 Kết hiệu sản xuất, kinh doanh TACN công ty 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty 4.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 4.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 4.3.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 4.3.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 4.3.3 Phân tích điểm mạnh điểm yếu phát triển thị trường công ty 4.3.3 Phân tích điểm mạnh điểm yếu phát triển thị trường công ty 4.4 Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh 4.4 Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh 4.4.1 Định hướng phát triển thị trường 4.4.1 Định hướng phát triển thị trường Dự báo phát triển thị trường Công ty Dự báo phát triển thị trường Công ty 4.4.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh viii 4.4.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về phía nhà nước 5.2.1 Về phía nhà nước 5.2.2 Về phía công ty 5.2.2 Về phía công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC ix hóa bán tăng lợi nhuận công ty Để tạo mối quan hệ trước hết toàn nhân viên công ty cần có thái độ ứng xử tinh thần phục vụ khách hàng nhiệt tình chu đáo 4.4.2.9 Xây dựng hoàn thiện mô hình kinh doanh khép kín Để thực tốt chiến lược cạnh tranh lâu dài chiếm thị phần lớn thị trường công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh nên theo hướng sản xuất kinh doanh khép kín Tức việc sản xuất thức ăn chăn nuôi, công ty nên sản xuất giống, sản xuất thuốc thú y, trang thiết bị chuồng trại, tư vấn chăn nuôi, chữa bệnh tổ chức đầu cho ngành chăn nuôi Đây hoạt động khó tất công ty Chính vậy, công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh cần cố gắng theo hướng mà có công ty thực Hiện thị trường có công ty Higro thực hình thức hai loại vật nuôi gia súc (lợn) gia cầm (gà công nghiệp), công ty Jafa comfeed thực gia cầm (gà công nghiệp) 97 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình tìm hiểu nghiên cứu hệ thống lý luận thực trạng phát triển thị trường công ty, yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ TACN công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh, rút số kết luận sau: Thị trường nơi để doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh, thực ý đồ nhằm tìm kiếm lợi nhuận Đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi, thị trường thu đươc nhiều lợi nhuận thị có nhiều đối thủ tham gia Thị trường thức ăn chăn nuôi công nghiệp thị trường tiềm năng, nhu cầu sử dụng TACN ngày tăng Việt Nam Thị trường thức ăn chăn nuôi bắt đầu sôi động trở lại ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường, đặc biệt tham gia doanh nghiệp nước gây không khó khăn với doanh nghiệp nội Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quang Minh có trụ sở đặt Lô ĐT, đường Nguyễn Mậu Kiến, Khu Công nghiệp Phúc Khánh, Thành phố Thái Bình, cách trung tâm Hà Nội không xa lại nằm vùng sản xuất nông nghiệp chăn nuôi quy mô lớn Là trung tâm nhiều đầu mối giao thông quan trọng với huyện, tỉnh Đây điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu liên kết mạnh mẽ với tỉnh địa phương nước Qua phân tích thực trạng tiêu thụ TACN ta nhận thấy tiềm tiêu thụ thức ăn chăn nuôi ngày lớn Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm theo vùng phạm vi địa lý theo đối tượng khách hàng Sản lượng tiêu thụ TACN tăng giai đoạn 2011-2013, giá trị sản lượng cao tỉnh Thái Bình năm 2013 16957 chiếm 17,81% tổng sản lượng tiêu thụ công ty Đến sản phẩm Công ty tiêu thụ thị trường miền Trung Nghệ An, Thanh Hóa Hơn nữa, Thanh Hóa lại tỉnh có tốc độ phát triển bình quân cao nhất, tăng 35,57% Thức ăn hỗn chiếm tỷ lệ cao sản lượng tiêu thụ so với thức ăn đậm đặc Tuy nhiên, thị phần công ty thấp chiếm 2% tổng số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn 98 nuôi Trong tương lai, công ty muốn đạt thị phần cao hơn, sản xuất tiêu thụ hàng hóa cao công ty phải định giá nguyên liệu đầu vào hợp lý, để định giá phù hợp sản phẩm so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh Để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm TACN công ty hệ thống phân phối kênh phân phối, hệ thống marketing phải đảm bảo tính nhanh nhạy, thay đổi linh hoạt với biến đổi thị trường Cần có biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm TACN Công ty nghiên cứu thị trường, chiến lược giá, nâng cao trình độ quản lý phòng kinh doanh Trong đó, công ty Quang Minh cần đặt vấn đề điều tra, nghiên cứu thị trường lên trước tiên để hoạt động phát triển thị trường ngày tốt 5.2 Kiến nghị Để tạo điều kiện cho công ty khắc phục khó khăn phát huy mạnh đưa số kiến nghị : 5.2.1 Về phía nhà nước - Ổn định thị trường nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kênh thông tin kinh tế dự báo thị trường kịp thời để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin xu hướng thị trường để đưa định kịp thời đắn hoạt động phát triển sản xuất phát triển thị trường - Đưa mức thuế phù hợp để khuyến khích ngành sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi phát triển, đồng thời giảm mức thuế nhập nguyên liệu đầu vào - Nhanh chóng đưa biện pháp sách để quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi công ty thị trường - Để thụ thuôc vào nguồn nguyên liệu nhập nhà nước cần xem xét ban hành chế bắt buộc doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phải đầu tư cho vùng nguyên liệu - Trong thời gian tới Nhà nước cần có sách hợp lý nhằm khuyến khích hỗ trợ, đơn vị địa phương xây dựng vùng nguyên liệu (ngô, đậu tương, sắn…) tạo điều kiện thuận lợi việc thu mua, vận chuyển nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi mà nhập khẩu, từ làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm góp phần thúc đẩy ngàn chăn nuôi phát triển nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi 99 - Nhà nước cần có kế hoạch kiểm tra chặt chẽ chất lượng mặt hàng thức ăn chăn nuôi doanh nghiệp nhằm đảm bảo uy tín cho doanh nghiệp Đồng thời nhà nước cần có quy định xử phạt nghiêm túc trường hợp không đảm bảo chất lượng, trường hợp hàng giả, hàng nhái - Nhà nước nên hỗ trợ vốn cho công ty đầu tư vào mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời đầu tư cho người nông dân vay vốn để xây dựng quy mô trang trại tập trung phát triển chăn nuôi 5.2.2 Về phía công ty -Công ty cần thường xuyên tổ chức hội thảo cho đại lý người chăn nuôi với mục đích chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi cách phòng chống dịch bệnh cho loại vật nuôi Hơn chương trình hội thảo công ty lồng ghép giới thiệu sản phẩm công ty lợi sản phẩm giai đoạn sinh trưởng phát triển vật nuôi -Xây dựng số chương trình đào tạo tập huấn cho nhân viên maketing công ty kỹ thuật chăn nuôi, kiến thức phát triển thị trường để họ có khả phát huy hết lực -Trong thời gian tới công ty phải tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt dòng hỗn hợp cho vịt ngan đẻ trứng Cần có sách chiến lược để tăng khả tiêu thụ thức ăn chăn nuôi thị trường -Cần đa dạng hóa sản phẩm sản xuất thêm mặt hàng mang tính chiến lược để tăng khả xâm nhập phát triển khai thác khoảng trống thị trường -Có chế độ ưu đãi hợp lý đại lý lâu năm công ty nhằm khuyến khích họ tăng sản lượng hàng bán tiếp tục làm đại lý cho công ty -Tăng cường đội ngũ nhân viên thị trường, tốt tỉnh nên có nhân viên quản lý Thường xuyên lấy ý kiến khách hàng để có phản ứng kịp thời với biến động thị trường -Đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất, cải tiến công thức, chất lượng mẫu mã sản phẩm để đảm bảo nhu cầu thị trường Giảm chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành bán tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường, đồng thời giúp người chăn nuôi có lãi -Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối trực tiếp từ công ty đến trang trại chăn nuôi lớn, nhằm khai thác tối đa thị trường 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 10/2008/QĐ – TTg, “phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020” Công ty CP dinh dưỡng Quang Minh (2013) Tổng hợp xuất nhập tồn kho năm 2011, 2012, 2013 Lương Xuân Chính, Trần Văn Đức (2006) Kinh tế vi mô I, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Nhân (2002), Giáo trình thức ăn gia súc – NXB Nông Nghiệp Hà Nội Ngô Thị Thuận, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Hữu Ngoan (2006) Nguyên lý thống kê kinh tế, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Huệ “Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gốm sứ xí nghiệp gốm sứ 51- Bát Tràng, chi nhánh công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 9”, Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội – 2013 Phạm Thị Thu Trang “Nghiên cứu số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam – Khu công nghiệp Phố Nối A – Hưng Yên”, Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội -2010 Đào Quang Tưởng “ Nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần SX & TM Hà Lan ”, Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội – 2012 Ngọc Dung, (2009), Giá thức ăn cao: bất lợi ngành chăn nuôi, 10 Báo kinh tế nông thôn, số 22 ngày 2/6/2003 Na na (2008), "Sản xuất thức ăn chăn nuôi lệ thuộc vào nước ngoài”, http://www.vietnamplus.vn/home/san-xuat-thuc-an-chan-nuoi-le-thuoc- 11 nuoc-ngoai/20097/11181.vnplus Ngày truy cập 15/4/2014 Lê Mai (2006) "Thức ăn chăn nuôi công nghiệp thực trạng hướng 12 phát triển”, http://www.vcn.vn/thông tin Ngày truy cập 15/4/2014 Lê Bá Lịch (2005), "Định hướng sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam", Tạp chí Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Hà Nội PHỤ LỤC Danh mục sản phẩm công ty Cổ phần dinh dưỡng Quang Minh 101 Mã số Tên sản phẩm Bao (kg) THỨC ĂN TẬP ĂN CHO HEO CON 909S HH heo tập ăn (7 ngày-8kg) dạng viên 25 909 HH heo tập ăn (5kg-15kg) dạng viên 25 THỨC ĂN TẬP ĂN CHO HEO 919 HH heo thịt từ (15kg-30kg) dạng viên 25 919S HH cao cấp cho heo thịt siêu nạc (15-30kg) 25 929 HH heo thịt siêu nạc từ (30kg- XB) dạng viên 25 929S HH cao cấp cho heo thịt siêu nạc từ 30kg- XB 25 939 HH heo thịt từ (60kg- xuất chuồng) dạng viên 25 979 HH heo nái mang thai dạng viên 25 989 HH heo nái nuôi dạng viên 25 949 HH heo thịt lai kinh tế từ (20kg -45 kg) 25 959 HH heo thịt lai kinh tế (30kg –XB) 40 959 HH heo thịt lai kinh tế (30kg –XB) 25 969 HH heo thịt lai kinh tế 45 kg- XB 25 THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HEO 9428 ĐĐ heo thịt từ (5kg- Xuất chuồng) 25 9448 ĐĐ heo thịt từ (5kg- Xuất chuồng) 25 9468 ĐĐ heo thịt từ (5kg- Xuất chuồng) 25 THỨC ĂN CHO GIA CẦM 711 HH dạng mảnh cho gà lông màu từ (1-3 tuần tuổi) 25 721 HH dạng viên cho gà lông màu từ (3-6 tuần tuổi) 25 102 731 HH dạng viên cho gà lông màu từ tuần – XB 25 719 HH mảnh cho gà công nghiệp từ (1- 15 ngày) 25 729 HH dạng viên cho gà CN từ (16 -32 ngày) 25 739 HH dạng viên cho gà CN từ (33 ngày- XB 25 759 HH cho gà đẻ trứng hậu bị từ – 18 tuần 25 769 HH cho gà đẻ 25 7408 ĐĐ gà thịt từ (1 ngày- xuất bán) 25 668 HH cho cút hậu bị trứng 25 779 HH cho gà đẻ trứng thương phẩm 40 669 HH dạng bột cho cút đẻ trứng 25 311 HH viên cho ngan, vịt từ 1- 21 ngày 25 321 HH viên cho ngan, vịt thịt từ (21 – XC) 25 3329 ĐĐ dành cho vịt,ngan đẻ trứng 25 339 HH cho vịt,ngan đẻ trứng (từ 19 tuần – trở lên) 40 339 HH cao cấp cho vịt, ngan đẻ trứng 40 (Nguồn: Phòng kinh doanh) 103 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐẠI LÝ VỀ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH Đề tài: “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh” Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Huyền Trang Lớp: KTC- K55 Phiếu số…………………… Ngày vấn…………………… A.THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ Tên đại lý:……………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Họ tên chủ đại lý:…………………………………………………………… Tuổi:…………………………………………………………………………… 5.Trình độ văn hóa :………………………………………………………………… Giới tính: Nam/ nữ Đối tượng  Đại lý cấp I  Đại lý cấp II B CÂU HỎI Câu Ông/bà có biết đến sản phẩm Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh không?  Có  không Nếu có ông (bà) biết đến sản phẩm Công ty đâu ? Bạn bè giới thiệu Qua nhân viên thị trường công ty Qua hội thảo Từ nguồn khác Câu Ông/bà có bán sản phẩm Công ty Quang Minh không?  Có  không Nếu có ông bà cho biết ông bà bán nhãn hàng công ty ? ……………………………………………………………………………………… Câu Ông/ bà có sẵn sàng nghe tư vấn cán kỹ thuật ? Có  Không Câu Ông/bà có tiếp tục bán sản phẩm Cty Quang Minh không? Có không Nếu có, lý đầu tư vốn để mở đại lý công ty?  giá hợp lý  bao bì đẹp  sản phẩm đa dạng  chế độ đãi ngộ tốt  có thị trường tiêu thụ sản phẩm  khác…………………………………………………………………………… Câu Ông bà cho biết gia đình ông bà có tham gia chăn nuôi không ?  Có  Không Câu Theo nhận định ông bà sản phẩm Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh nhiều người biết đến chưa ?  Nhiều  Chưa nhiều  Ít Câu Xin ông bà cho biết chế độ đãi ngộ công ty đại lý hợp lý chưa?  Hợp lý  Bình thường  Chưa hợp lý Câu Xin ông bà cho biết hình thức khuyến công ty khách hàng ?  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Câu Theo ông bà thái độ nhân viên thị trường với đại lý sao?  Nhiệt tình  Bình thường  Chưa nhiệt tình Câu 10 Xin ông bà cho biết ý kiến màu sắc, mùi thức ăn cho gia súc? - Đánh giá màu sắc thức ăn  Hấp dẫn  Bình thường  Chưa hấp dẫn -Đánh giá mùi thức ăn  Thơm  Bình thường  Không thơm Câu 11 Ý kiến ông bà màu sắc, mùi thức ăn gia cầm ? - Đánh giá màu sắc thức ăn  Hấp dẫn  Bình thường  Chưa hấp dẫn - Đánh giá mùi thức ăn  Thơm  Bình thường  Không thơm Câu 12.Ông /bà cho biết ý kiến mẫu mã, độ bền bao bì sản phẩm TACN Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh ? Sản phẩm Hình dáng, mẫu mã Bình Đẹp Chưa đẹp Thường Cao Độ bền Bình thường Chưa bền Thức ăn dành cho gia súc Thức ăn dành cho gia cầm Câu 13 Theo ông/bà chất lượng sản phẩm công ty nào?  Tốt  Khá  Trung bình Câu14 Trong thời gian tới ông bà có ý định đổi sản phẩm khác không?  Có  Không Câu15 Đại lý ông bà có đề xuất sản phẩm Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh ? …………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………….………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Xác nhận đại lý điều tra Người điều tra PHIẾU CÂU HỎI ĐIỀU TRA HỘ Đề tài: “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh” Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Huyền Trang Lớp: KTC- K55 Phiếu số…………………… Ngày vấn…………………… I Thông tin chung tình hình hộ Họ tên người vấn: ……………………………………………… Địa hộ điều tra: ……………………………………………………………… Số nhân khẩu: …………………………………………… …………………… Cơ cấu thu nhập gia đình Chăn nuôi đóng góp: …… ……………… – Thu nhập khác:………………… II Thông tin sản phẩm Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh Câu 1.Ông/bà có biết tới sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh không?  Có  Không Câu 2.Nếu có, ông bà biết tới sản phẩm công ty từ nguồn nào?  Qua nhân viên thị trường  Qua bạn bè giới thiệu  Qua đại lý Cấp I, Cấp II  Qua phương tiện thông tin đại chúng Câu 3.Hiện ông/bà có sử dụng sản phẩm Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh cho hoạt động chăn nuôi gia đình không?  Có  Không Câu 4.Nếu có, ông/bà sử dụng loại mặt hàng công ty? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Đánh giá ông bà chất lượng sản phẩm mà ông/bà dùng nào?  Tốt  Khá  Trung bình Câu Xin ông bà cho biết ý kiến màu sắc, mùi thức ăn cho gia súc? - Đánh giá màu sắc thức ăn  Hấp dẫn  Bình thường  Chưa hấp dẫn - Đánh giá mùi thức ăn  Thơm  Bình thường  Không thơm Câu Ý kiến ông bà màu sắc, mùi thức ăn gia cầm ? - Đánh giá màu sắc thức ăn  Hấp dẫn  Bình thường  Chưa hấp dẫn -Đánh giá mùi thức ăn  Thơm  Bình thường  Không thơm Câu Ông/bà đánh giá sản phẩm Công ty so với mặt hàng loại thị trường?  Cao  Như  Thấp Câu Theo ông/bà giá bán hợp lý với chất lượng sản phẩm chưa?  Giá đắt không phù hợp với chất lượng sản phẩm  Giá bình thường tương xứng với chất lượng sản phẩm  Giá rẻ, chất lượng lại tốt  Giá đắt so với sản phẩm công ty khác chất lượng tốt Câu 10 Ông bà đánh độ bền bao bì loại sản phẩm thức ăn Công ty? -Thức ăn cho gia súc  Độ bền cao -Thức ăn cho gia cầm  Bình thường  Chưa bền  Độ bền cao  Bình thường  Chưa bền Câu 11.Thời gian ông/bà sử dụng sản phẩm Công ty cho hoạt động chăn nuôi gia đình ?  Dùng lâu  Mới dùng  Chưa biết Câu 12.Ông/bà có tin tưởng sử dụng sản phẩm Công ty không?  Có  Không Câu 13 Yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty ông/bà?  Chất lượng  Mẫu mã  Giá  Yếu tố khác Câu 14 Ông/ bà có nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng Công ty không?  Thường xuyên  Rất  Không Câu 15 Ông/bà cho biết có tiếp tục sử dụng sản phẩm Công ty cho hoạt động chăn nuôi gia đình không?  Có  Không Nếu “không”, xin ông bà cho biết lý cụ thể?  Dịch vụ sau bán hàng chưa tốt  Chất lượng sản phẩm chưa tốt  Giá cao so với hãng khác Câu 16 Ông/bà có sẵn sàng sử dụng thử nghiệm sản phẩm để so sánh với sản phẩm khác loại chất lượng sản phẩm không?  Có  Không Câu 17.Trong tương lại, ông/bà có sử dụng sản phẩm Công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh chăn nuôi không?  Có ( Nếu chất lượng tốt giá bán hợp lý ) Câu 18 Đề xuất Ông/bà :  Không Chất lượng: ………………………………… Giá sản phẩm: ……………………………… Các sách hỗ trợ sau bán hàng:……………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Xác nhận hộ điều tra Người điều tra ... tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh • Phân tích tình hình thuận lợi, khó khăn phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần dinh. .. góp phần hoàn thiện giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ công ty, định chọn đề tài : Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần dinh dưỡng Quang Minh ... trạng tiêu thụ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi - Phân tích, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần dinh dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ sản PHẨM THỨC ăn CHĂN NUÔI của CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH , GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ sản PHẨM THỨC ăn CHĂN NUÔI của CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH , GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ sản PHẨM THỨC ăn CHĂN NUÔI của CÔNG TY cổ PHẦN DINH DƯỠNG QUANG MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay