Kế toán tài sản cố đinh, kế toán vật liệu, CCDC và kế toán tiền lương tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC

130 32 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:40

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán LỜI MỞ ĐẦU Sau gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), Việt Nam hội nhập ngày sâu, rộng vào vào kinh tế giới bước khẳng định vị đất nước trường quốc tế Cùng với phát triển to lớn đó, có phần thiếu phát triển lớn mạnh doanh nghiệp Việt Nam Trong thực tế ngày nay, khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng nhiều, doanh nghiệp nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất Trước thay đổi mạnh mẽ kinh tế, công tác kế toán trở thành công cụ sắc bén quản lý Với vai trò thu nhận, xử lý cung cấp toàn thông tin hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, dự đoán, lập kế hoạch kinh doanh giúp nhà quản trị định nhanh chóng, xác kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để đứng vững thị trường, hạch toán chi phí mà đặc biệt chi phí nguyên vật liệu coi công tác quan trọng ngành công nghiệp sản xuất Trong kinh tế đầy biến động này, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đứng trước cạnh tranh khốc liệt, gay gắt mà cụ thể cạnh tranh chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải động, sáng tạo tổ chức sản xuất kinh doanh cách khoa học hiệu Để đạt điều doanh nghiệp phải tiến hành đồng biện pháp quản lý yếu tố liên quan đến trình sản xuất sản phẩm, đặc biệt việc tổ chức quản lý sử dụng nguồn lực Trong nguyên vật liệu đối tượng lao động, sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ lệ lớn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Vì công cụ quan trọng giúp nhà quản lý kinh tế mang lại hiệu hạch toán kế toán nói chung công tác hạch toán kế toán “ nguyên vật liệu” nói riêng Việc tổ chức kế toán đúng, xác, hợp lý chi phí đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán Cùng với phát triển thành phần kinh tế nước, Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC xác định rõ mục tiêu sản xuất kinh doanh Sản phẩm chủ yếu Công ty loại cầu trục, cổng trục, kết cấu dầm, gia công khí (trong nguyên vật liệu chiếm 85%-90% giá thành sản phẩm) Thị trường công ty nước (chiếm 85%), thị trường xuất (chiếm 15%) Xuất phát từ nhận thức đó, sau thời gian sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần cầu trục thiết bị AVC em nhận thấy tầm quan trọng nguyên vật liệu, ý nghĩa việc thực tốt công tác quản lý sử dụng nguyên vật liệu Công ty Được hướng dẫn nhiệt tình Cô giáo Đinh Ngọc Thuý Hà cán phòng kế toán Công ty, em mạnh dạn sâu tìm hiểu nghiên cứu 03 phần hành kế toán: Kế toán tài sản cố đinh, kế toán vật liệu, CCDC kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC” Với mục đích vận dụng kiến thức học nhà trường kết hợp với thực tế công tác kế toán Công ty, em mong hoàn thiện hơn, hiểu sâu công tác kế Công ty để từ tìm biện pháp, phương thức hữu hiệu công tác quản lý nói chung kế toán phần hành nói riêng Báo cáo tôt nghiệp chia thành phần sau: Phần I: Tổng quan Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC Phần II: Thực trạng phần hành kế toán Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ AVC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ AVC 1.1 Khái quát hình thành công ty Tên công ty tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC Tên công ty tiếng nước ngoài: AVC Cranes and equipment joint stock company Tên viết tắt: Công ty AVC JSC Địa trụ sở chính: Đường 206, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên Địa trụ sở giao dịch: Số 102, Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội Fax: 0321.3980411 Điện thoại: 0321.3980410 Ngành nghề kinh doanh: ♦ Sản xuất cấu kiện kim loại Mã ngành 2511 ♦ Rèn, dập, ép cán kim loại; luyện bột kim loại mã ngành: 2591 ♦ Gia công khí; xử lý tráng phủ kim loại - Mã ngành: 2592 ♦ Sản xuất mô tơ, máy phát, máy biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện - Mã ngành: 2710 ♦ Sản xuất thiết bị nâng hạ bố xếp - Mã ngành: 2816 ♦ Sữa chữa máy móc, thiết bị - Mã ngành: 3312 ♦ Sữa chữa thiết bị điện – Mã ngành 3314 ♦ Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp – Mã ngành: 3320 ♦ Đại lý, môi giới, đấu giá ( không bao gồm hoạt động môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản môi giới kết hôn, môi giới nhận cha, mẹ, nuôi con, nuôi nuôi có yếu tố nước ngoài) – Mã ngành: 4610 ♦ Vận tải hành khách đường khác – Mã ngành: 4932 ♦ Vận tải hàng hoá đường - Mã ngành: 4933 ♦ Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác - Mã ngành: 7730 Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán ♦ Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phép kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật – Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng Hiện công ty có 125 lao động, trình độ lao động có tay nghề qua đào tạo Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 0503000081 Sở kế hoạch Đầu tư Hưng Yên cấp ngày 14/12/2004, với số vốn điều lệ Công ty 10.000.000.000 đồng, doanh nghiệp tổ chức lại sở chuyển đổi Công ty liên doanh cầu trục thiết bị Việt Nam – Australia, thành lập theo giấy phép đầu tư số 011/GPHY ngày 06/09/2002 UBND tỉnh Hưng Yên, theo định số 103/QĐBQL ngày 26/10/2004 Ban Quản Lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC pháp nhân thừa kế quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm hoạt động Công ty liên doanh cầu trục thiết bị Việt Nam – Australia Ngoài Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC nhà cung cấp thiết bị nâng theo tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo lắp đặt Châu Âu dựa việc tiếp nhận phần mềm thiết kế, trang thiết bị chế tạo quy trình gia công, lắp đặt, tu bảo dưỡng hãng ABUS Kransysteme GmbH Cộng Hoà Liên Bang Đức chuyển giao AVC Đại diện độc quyền hãng ABUS Kransysteme Việt nam từ năm 2003 đến Cuối năm 2005 đầu năm 2006 coi năm đánh dấu bước ngoặt Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC, sau năm chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần Ngay sau hoàn thành thủ tục để chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, Công ty đề kế hoạch, sản xuất kinh doanh nhằm phát huy lợi sẵn có nhân lực, sở vật chất chế đồng thời theo yêu cầu Hội đồng quản trị quyền lợi cổ đông, Công ty định thay đổi vốn điều lệ xuống 6.000.000.000 đồng vào ngày 08/12/2005 Chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần, Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán gặp không khó khăn với kinh nghiệm thực tiễn với nỗ lực toàn thể cán công nhân viên, Công ty AVC hoàn thành nhiệm vụ tất lĩnh vực hoạt động, đưa sản xuất vào ổn định phát triển Sau chuyển sang mô hình mới, Công ty bước xếp lại lực lượng lao động, đẩy mạnh khai thác mở rộng thị trường, đưa công ty phát triển ngày vững mạnh Ngày 2/8/2012 công ty định thay đổi vốn điều lệ lên thành 40.000.000.000 đông Đến năm 2014 công ty định thay đổi vốn điều lệ lên thành 80.000.000.000 đồng vào ngày 09 tháng năm 2014 1.2 Khái quát phát triển công ty Tóm tắt giai đoạn phát triển công ty: Tháng 06/2002 thành lập Công ty liên doanh cầu trục thiết bị Việt Nam – Australia theo giấy phép đầu tư số 011/GP-HY ngày 06/09/2002 UBND tỉnh Hưng Yên Từ năm 2002 Công ty tiến hành xây dựng bản, bao gồm: nhà xưởng giai đoạn I, nhà văn phòng, nhà kho, nhà xe, nhà bảo vệ…Và hoàn thành vào tháng 08/2003 Trong thời gian Công ty đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Tháng 06/2003 Công ty bắt đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng số công nhân viên 19 người, có 11 người khối trực tiếp sản xuất người nhân viên gián tiếp Tháng 06/2004 đăng ký mở văn phòng đại diện tầng 4, số 309 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tháng 12/2004, sau thời gian hoạt động để thuận tiện cho việc quản lý, điều hành Công ty, thêm vào để thích nghi với điều kiện thị trường, Ban Giám đốc Công ty định chuyển đổi hình thức hoạt động từ Công ty liên doanh cầu trục thiết bị Việt Nam – Australia sang Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC theo giấy đăng ký kinh doanh số 0503000081 Sở kế hoạch Đầu tư Hưng Yên cấp ngày 14/12/2004 Năm 2005: Từ vào hoạt động, Công ty đạt bước phát triển đáng kể: Hiệu kinh doanh cao, doanh thu ngày tăng, khách hàng nhiều, uy tín Công ty ngày khẳng định thị trường đặc Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán biệt thị trường khu vực phía Bắc Chính điều thúc đẩy Công ty phải đổi phương án sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường vào khu vực phía Nam Để thuận tiện cho việc phát triển thị trường phía Nam, Ngày 24/08/2005 Hội đồng quản trị công ty họp định thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC theo định số 05.65/QĐ ngày 24/08/2005 Tháng 03/2006 để đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng thị trường, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng giai đoạn hoàn thành vào tháng 09/2006 Với mục tiêu kế hoạch không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Tháng năm 2007 Công ty tiếp tục mở rộng nhà xưởng giai đoạn hoàn thành vào tháng 12 năm 2007, với việc đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất, mở rộng thị trường Năm 2008 công ty chuyển văn phòng đại diện sang địa số 102, Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội, với không gian rộng để đáp ứng không gian làm việc cho đội ngũ nhân viên phù hợp với tốc độ phát triển công ty Cho đến tổng số công nhân viên toàn công ty 125 người, khối trực tiếp có 82 người, khối gián tiếp có 43 người ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ AVC Với mục tiêu mô hình quản lý gọn nhẹ đạt hiệu cao máy Công ty tổ chức theo hình thức trực tuyến chức Mỗi đơn vị, phòng ban có chức nhiệm vụ riêng, kết hợp hài hoà chặt chẽ phục vụ cho mục tiêu chung Công ty, mô hình tổ chức máy quản lý Công ty mô tả theo sơ đồ sau: Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phòng Tổng hợp Hành chínhXNK Phòng Tài - Kế toán Phòng Dự án, vật tư điều độ sản xuất Phòng Kỹ thuật phát triển sản phẩm Phòng kinh doanh – Marke ting Nhà máy chế tạo Chi nhánh AVC TP Hồ Chí Minh Chức năng, nhiệm vụ phận, phòng ban:  Hội đồng quản trị: Có quyền định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm công ty; định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng Giám đốc người quản lý quan trọng khác, định mức lương lợi ích khác người quản lý đó; giám sát đạo Tổng Giám đốc người quản lý khác điều hành công việc kinh doanh hàng ngày công ty; định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty, định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp khác  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Với chức chủ tịch HĐQT, người lập chương trình kế hoạch hoạt động HĐQT; có quyền triệu tập chủ tọa họp HĐQT; tổ Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán chức việc thông qua định HĐQT giám sát trình tổ chức thực định HĐQT Với chức Tổng Giám đốc, người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày công ty; chịu giám sát HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao; tổ chức thực định HĐQT; tuyển dụng lao động; định lương phụ cấp người lao động công ty  Phòng Tổng hợp - Hành – XNK: Phụ trách phòng Giám đốc hành Chức hành chính: Tiếp tân, trực điện thoại, tiếp nhận văn thư, quản lý hồ sơ, tài liệu công ty; quản lý dấu, quản lý thiết bị văn phòng dự trừ mua sắm văn phòng phẩm cho toàn công ty Chức quản lý phát triển nhân lực: Xây dựng, quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động; Tổ chức tuyển dụng, kỷ luật sa thải lao động; tổ chức đào tạo phát triển nhân lực Chức xuất nhập khẩu: Theo dõi hợp đồng xuất, nhập khẩu, chịu trách nhiệm khai Hải quan xuất, nhập hàng công ty; mua quản lý hợp đồng bảo hiểm hàng hoá  Phòng Tài - Kế toán: Phụ trách phòng Giám đốc Tài kiêm kế toán trưởng Có chức tham mưu giúp Tổng Giám đốc công ty công tác quản lý tài sản, tiền vốn sử dụng có hiệu đồng vốn trình hoạt động kinh doanh Nhiệm vụ phòng kế toán là: Xây dựng kế hoạch tài hàng năm, đạo lập chứng từ ban đầu, lập sổ sách hạch toán, thực báo cáo theo quy định nhà nước chế độ kế toán hành; quản lý giá thành, lý chi phí tháng, chi phí Chi nhánh; theo dõi suất lao động tương quan suất lao động với chi phí sản xuất; xử lý liệu xác kịp thời để đạo công nợ, thu hồi nợ nhanh chóng tránh tình trạng nợ khó đòi; quản lý tài sản trang thiết bị công ty; quan hệ với Ngân hàng tổ chức tín dụng để đảm bảo giao dịch thường xuyên, hiệu quả; tổ chức Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty; thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước như: Kê khai nộp thuế, trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định  Phòng Dự án, vật tư điều dộ sản xuất: Phụ trách phòng Giám đốc sản xuất Có chức năng, nhiệm vụ vào Hợp đồng kinh tế ký với khách hàng lập kế hoạch bàn giao cho phận có liên quan: Kế hoạch thiết kế, vật tư, sản xuất kế hoạch nhập thiết bị phụ kiện; tổ chức cung ứng vật tư đảm bảo thực kế hoạch sản xuất; tổ chức công tác nghiệm thu kiểm định dự án lớn dự án phức tạp kỹ thuật; xây dựng định mức vật tư, định mức sản xuất lắp đặt cho thời kỳ làm việc công ty; kiểm tra phát sinh chi phí có liên quan công trình; giám sát nhà thầu phụ thuê phục vụ công tác vận chuyển, lắp đặt thiết bị  Phòng Kỹ thuật phát triển sản phẩm: Phụ trách phòng Giám đốc Kỹ thuật Chức tính toán thiết kế toàn vẽ chế tạo sản phẩm cho hợp đồng công ty ký với khách hàng theo kế hoạch phòng dự án yêu cầu; tính toán thiết kế giải pháp dự toán cho cầu trục, cổng trục, kết cấu thép tuỳ theo yêu cầu phòng Marketing; cung cấp giải pháp kỹ thuật cho sản phẩm mới; thiết kế đồ gá cho xưởng sản xuất; cải tiến quy trình làm việc nhà máy; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm, tiêu chuẩn hoá sản phẩm công ty  Phòng Kinh doanh - Marketing: Phụ trách phòng Giám đốc Kinh doanh Chức bán hàng: Tìm kiếm khách hàng, lên phương án kỹ thuật, lập dự toán, lập bảng chào hàng, chuẩn bị Hợp đồng kinh tế Chức lựa chọn thiết bị, đặt hàng nhà cung cấp nước ngoài: Thiết lập quan hệ với nhà cung cấp nước ngoài; lập đơn đặt hàng cho nhà cung cấp nước ngoài; lựa chọn thiết bị, phụ tùng, đặc tính kỹ thuật thời gian giao hàng giao dịch với nhà cung cấp nước Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 10 Khoa Kế toán Kiểm toán Chức xây dựng thương hiệu marketing: Làm tài liệu quảng bá, xúc tiến thương mại; tổ chức tham gia hoạt động triển lãm, quảng cáo; chủ trì việc xây dựng phát triển trang web công ty; giám sát đánh giá hoạt động công ty đối thủ  Nhà máy chế tạo: Phụ trách Giám đốc Nhà máy Chức chế tạo sản xuất: Lập thực kế hoạch triển khai hợp đồng sản xuất cho tổ sản xuất lắp đặt; điều hành kế hoạch sản xuất, bảo đảm giao hàng hạn; kiểm tra chất lượng nội bộ, bảo quản trang thiết bị; đảm bảo suất, định mức; quản lý sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; quản lý nhân xưởng Chức vận chuyển, lắp đặt: Lên phương án kế hoạch lắp đặt sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm trước xuất xưởng; bố trí nhân lắp đặt công trình; tổ chức lắp đặt ray, đường điện thiết bị; tổ chức công tác kiểm định trường cho dự án không phức tạp  Chi nhánh AVC Thành phố Hồ Chí Minh: Phụ trách Giám đốc Chi nhánh Có chức giám sát, thi công dự án công ty khu vực phí Nam; Xuất nhập thiết bị, máy móc nâng vận chuyển gia công khí; bảo trì, bảo dưỡng thiết bị thời gian bảo hành; thực hợp đồng bảo trì sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, thay phụ tùng; thực hạch toán kế toán thống toàn công ty Chi nhánh có nhiệm vụ: Chấp hành chế độ quản lý tài theo quy định; nghiên cứu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để đề giải pháp triển khai thực đạt đến kết cao; chấp hành đầy đủ quy định báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu Tổng Giám đốc; thực số nhiệm vụ khác Tổng Giám đốc công ty giao Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 117 Khoa Kế toán Kiểm toán khoản liên quan theo quy định quan có thẩm quyền 1.3 Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi: - Căn Biên giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ nhượng bán: Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4313) (Giá trị lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) - Đồng thời phản ánh số thu nhượng bán TSCĐ, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312) Có TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước (3331) (Nếu có) - Phản ánh số chi nhượng bán TSCĐ, ghi: Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312) Có TK 111, 112, Trường hợp lý TSCĐ: TSCĐ lý TSCĐ hư hỏng, tiếp tục sử dụng được, TSCĐ lạc hậu kỹ thuật không phù với yêu cầu sản xuất, kinh doanh Khi có TSCĐ lý, đơn vị phải định lý, thành lập Hội đồng lý TSCĐ Hội đồng lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực việc lý TSCĐ theo trình tự, thủ tục quy định chế độ quản lý tài lập “Biên lý TSCĐ” theo mẫu quy định Biên lập thành bản, chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, giao cho đơn vị quản lý, sử dụng TSCĐ Căn vào Biên lý chứng từ có liên quan đến khoản thu, chi lý TSCĐ, kế toán ghi sổ trường hợp nhượng bán TSCĐ Góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm soát TSCĐ hữu hình: 3.1 Khi góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm soát tài sản cố định hữu Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 118 Khoa Kế toán Kiểm toán hình, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá trị bên liên doanh đánh giá) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Số khấu hao trích) Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giá đánh giá lại nhỏ giá trị lại TSCĐ) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực (Số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá giá trị lại TSCĐ hoãn lại phần chênh lệch tương ứng với phần lợi ích liên doanh) Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá giá trị lại TSCĐ tương ứng với phần lợi ích bên khác liên doanh) 3.2 Định kỳ, vào thời gian sử dụng hữu ích tài sản cồ định mà sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, kế toán phân bổ doanh thu chưa thực vào thu nhập khác kỳ, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực (Chi tiết chênh lệch đánh giá lại TSCĐ đem góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm soát) Có TK 711 - Thu nhập khác (Phần doanh thu chưa thực phân bổ kỳ ) Kế toán TSCĐ hữu hình phát thừa, thiếu: Mọi trường hợp phát thừa thiếu TSCĐ phải truy tìm nguyên nhân Căn vào “Biên kiểm kê TSCĐ” kết luận Hội đồng kiểm kê để hạch toán xác, kịp thời, theo nguyên nhân cụ thể: 4.1 TSCĐ phát thừa: - Nếu TSCĐ phát thừa để sổ sách (chưa ghi sổ), kế toán phải vào hồ sơ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ theo trường hợp cụ thể: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình Có TK 241, 331, 338, 411, Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 119 Khoa Kế toán Kiểm toán - Nếu TSCĐ thừa sử dụng nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ hữu hình, phải cào nguyên giá tỷ lệ khấu hao để xác định giá trị hao mòn làm tính, trích bổ sung khấu hao TSCĐ trích bổ sung hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi, nghiệp, dự án, ghi: Nợ TK Chi phí sản xuất, kinh doanh (TSCĐ dùng cho SXKD) Nợ TK 4313 - Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ hữu hình (TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi) Có TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ (TSCĐ dùng cho hoạt động nghiệp, dự án) Có TK 241 - Hao mòn TSCĐ (2141) Nếu TSCĐ phát thừa xác định TSCĐ đơn vị khác phải báo cho đơn vị chủ tài sản biết Nếu không xác định đơn vị chủ tài sản phải báo cho quan cấp quan tài tài cấp (nếu DNNN) biết để xử lý Trong thời gian chờ xử lý, kế toán phải vào tài liệu kiểm kê, tạm thời phản ánh vào Tài khoản 002 “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công” (Tài khoản Cân đối kế toán) để theo dõi hộ 4.2 TSCĐ phát jthiếu phải truy cứu nguyên hân, xác định người chịu trách nhiệm xử lý theo chế độ tài hành - Trường hợp có định xử lý ngay: Căn “Biên xử lý TSCĐ thiếu” duyệt hồ sơ TSCĐ, kế toán phải xác định xác nguyên giá, giá trị hao mòn TSCĐ làm ghi giảm TSCĐ xử lý vật chất phần giá trị lại TSCĐ Tuỳ thuộc vào định xử lý, ghi: + Đối với TSCĐ thiếu dùng vào sản xuất, kinh doanh, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Nợ TK 111, 334, 138 (1388) (Nếu người có lỗi phải bồi thường) Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Nếu phép ghi giảm vốn) Nợ TK 811 - Chi phí khác (Nếu doanh nghiệp chịu tổn thất) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình + Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động nghiệp, dự án: Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 120 Khoa Kế toán Kiểm toán (1) Phản ánh giảm TSCĐ, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Có TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ (Giá trị lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) (2) Đối với phần giá trị lại TSCĐ thiếu phải thu hồi theo định xử lý, ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt (Nếu thu tiền) Nợ TK 334 -Phải trả người lao động (Nếu trừ vào lương người lao động) Có TK liên quan (Tuỳ theo định xử lý) + Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi: (1) Phản ánh giảm TSCĐ, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Nợ TK 4313 - Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ (Giá trị lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) (2) Đối với phần giá trị lại TSCĐ thiếu phải thu hồi theo định xử lý, ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt (Nếu thu tiền) Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Nếu trừ vào lương người lao động) Có TK 4312 - Quỹ phúc lợi - Trường hợp TSCĐ thiếu chưa xác định nguyên nhân chờ xử lý: + Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh: (1) Phản ánh giảm TSCĐ Phần giá trị lại TSCĐ thiếu, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị hao mòn) Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 121 Khoa Kế toán Kiểm toán Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381) (Giá trị lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) (2) Khi có định xử lý giá trị lại TSCĐ thiếu, ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt (Tiền bồi thường) Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381) (Nếu người có lỗi phải bồi thường) Nợ TK 334 - Phải trả cho người lao động (Nếu trừ vào lương người lao động) Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Nếu phép ghi giảm vốn) Nợ TK 811 - Chi phí khác (Nếu doanh nghiệp chịu tổn thất) Có TK 138 - Phải thu khác (1381) + Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động nghiệp, dự án: (1) Phản ánh giảm TSCĐ, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Có TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ (Giá trị lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) Đồng thời phản ánh phần giá trị lại TSCĐ thiếu vào TK 1381 “Tài khoản thiếu chờ xử lý”, ghi: Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (2) Khi có định xử lý thu hồi bồi thường phần giá trị lại TSCĐ thiếu, ghi: Nợ TK 111, 334, Có TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý Đồng thời phản ánh số thu hồi bồi thường phần giá trị lại TSCĐ thiếu Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 122 Khoa Kế toán Kiểm toán vào tài khoản liên quan theo định quan có thẩm quyền: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác Có TK liên quan (TK 333, 461, .) + Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi: (1) Phản ánh giảm TSCĐ, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Nợ TK 4313 - Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ (Giá trị lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) Đồng thời phản ánh phần giá trị lại TSCĐ thiếu vào TK 1381 “Tài khoản thiếu chờ xử lý”, ghi: Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý Có TK 4312 - Quỹ phúc lợi (2) Khi có định xử lý thu hồi bồi thường phần giá trị lại TSCĐ thiếu, ghi: Nợ TK 111, 334, Có TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý Đối với TSCĐ hữu hình dùng cho sản xuất, kinh doanh, không đủ tiêu chuẩn ghi nhận theo quy định phải chuyển thành công cụ, dụng cụ ghi: Nợ TK 623, 627, 642 (Nếu giá trị lại nhỏ) Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Nếu giá trị lại lớn phải phân bổ dần) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ) Kế toán giao dịch bán thuê lại TSCĐ hữu hình thuê hoạt Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 123 Khoa Kế toán Kiểm toán Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 124 Khoa Kế toán Kiểm toán KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường cạnh tranh nay, doanh nghiệp cạnh tranh chất lượng, chủng loại sản phẩm mà quan trọng cạnh tranh giá sản phẩm Các doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu khách hàng thị trường để đưa phương án kinh doanh phù hợp, vừa phải đáp ứng nhu cầu thị trường vừa phải tăng cường nâng cao công tác quản lý để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Có thể khẳng định kế toán nguyên vật liệu nội dung quan trọng công tác quản lý kinh tế doanh nghiệp sản xuất Vì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, việc quản lý sử dụng nguyên vật liệu cách hợp lý, tiết kiệm, có hiệu góp phần làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm sản xuất Đây yếu tố mang lại lợi nhuận cao tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC giúp em nhiều việc củng cố kiến thức học nhà trường đồng thời tiếp cận với thực tế công việc kế toán Công ty vận dụng kiến thức học vào thực tế công việc kế toán nói chung công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng Công ty Trên sở phân tích tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC để viết chuyên đề này, em phản ánh cách trung thực, hợp lý tình hình thực tế công tác kế toán Công ty đồng thời mạnh dạn đưa số ý kiến, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng Công ty Tuy nhiên kiến thức lý luận thời gian thực tập có hạn đồng thời kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp khó tránh khỏi nhiều thiếu sót Em mong nhận giúp đỡ bảo nhiệt Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 125 Khoa Kế toán Kiểm toán tình thầy, cô nhà trường để giúp em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Cô giáo hướng dẫn Đinh Ngọc Thuý Hà anh chị phòng kế toán Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC tạo điều kiện giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh viên thực Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 126 Khoa Kế toán Kiểm toán MỤC LỤC - - 130 BẢN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TÂP 130 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ 130 (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 130 - - 131 BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TÔT NGHIỆP 131 Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 127 Khoa Kế toán Kiểm toán DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU STT Tên sơ đồ, bảng biểu Số sơ đồ, bảng biểu Trang Quy trình sản xuất kết cấu thép loại Sơ đồ 1.1 07 Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Sơ đồ 1.2 Cầu trục Thiết bị AVC 09 Kết kinh doanh công ty năm gần Mô hình tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Quy trình lập luân chuyển chứng từ nguyên vật liệu Trình tự hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Hoá đơn giá trị gia tăng Biểu 2.1 30 Phiếu nhập kho Biếu 2.2 32 10 Phiếu đề nghị xuất vật tư Biểu 2.3 34 11 Phiếu xuất kho Biểu 2.4 35 12 Thẻ kho Biểu 2.5 37 13 Sổ chi tiết vật liệu Biểu 2.6 38 14 Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn Biểu 2.7 39 15 Sổ chi tiết công nợ phải trả người bán Biểu 2.8 44 16 Tổng hợp công nợ phải trả Biểu 2.9 45 17 Sổ Nhật ký chung Biểu 2.10 48 18 Sổ Cái tài khoản nguyên vật liệu Biểu 2.11 49 19 Sổ Cái tài khoản phải trả người bán Biểu 2.12 50 20 Danh điểm vật tư Biểu 2.13 60 Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Biểu 1.1 14 Sơ đồ 1.3 16 Sơ đồ 1.4 21 Sơ đồ 2.1 26 Sơ đồ 2.2 28 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 128 Khoa Kế toán Kiểm toán DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt : Diễn giải chữ viết tắt UBND : Uỷ ban Nhân dân BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn HĐQT : Hội đồng quản trị XNK : Xuất nhập TK : Tài khoản GTGT : Giá trị gia tăng NVL : Nguyên vật liệu 10 NXT : Nhập xuất tồn 11 ĐĐH : Đơn đặt hàng 12 KTT : Kế toán trưởng 13 TT : Thứ tự 14 HĐ : Hợp đồng 15 NKC : Nhật ký chung 16 SH : Số hiệu 17 SX : Sản xuất 18 NT : Ngày tháng 19 STT : Số thứ tự 20 SHTK Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Số hiệu tài khoản Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 129 Khoa Kế toán Kiểm toán TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu liên quan đến Công ty cổ phần cầu trục thiết bị AVC Các hoá đơn, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan Công ty Giáo trình kế toán tài – ĐHCNHN Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp – ĐHCNHN Giáo trình Phân tích báo cáo tài – ĐHCNHN Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – ĐHCNHN Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài việc hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 10.Website: www.avc-crane.com 11 Website: www.tapchiketoan.com 12 Website: www.webketoan.vn 13 Website: www.danketoan.com Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 130 Khoa Kế toán Kiểm toán Công ty cổ phần cầu trục thiết bị AVC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - Hà Nội, ngày tháng năm 2015 BẢN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TÂP Sinh viện thực hiện: ……………………………………………………………… Lớp: LTTCĐH KT1K8 Ngành: kế toán Đề tài: Kế toán tài sản cố đinh, kế toán vật liệu, CCDC kế toán tiền lương Tên là: Lê Thị Kim Dung Chức vụ: Kế toán trưởng Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp: -Về ý thức, thái độ: +Có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp tổ chức kỷ luật công ty, cố gắng học hỏi nghiên cứu tìm hiểu hoạt động tổ chức công ty tài liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu +Thái độ chan hoà, lễ phép với người anh chị công ty quý mến -Về kiến thức chuyên môn: Tinh thần làm việc có trách nhiệm -Về kỹ nghề nghiệp: Hoàn thành tốt thời hạn nhiệm vụ giao NGƯỜI ĐÁNH GIÁ (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 131 Khoa Kế toán Kiểm toán BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc NGHIỆP HÀ NỘI - Hà Nội, ngày tháng năm 2015 BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TÔT NGHIỆP Tên là: Học hàm, học vị: Đơn vị công tác: Hướng dẫn sinh viên: Lớp: Ngành: A Đánh giá trình sinh viên thực tôt nghiệp Về ý thức, thái độ…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… Nội dung kết đạt báo cáo:…………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Hạn chế tồn báo cáo:…………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… B Điểm đánh giá:………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Loan lớp LTTCĐH KT1K8 Báo cáo tốt nghiệp ... cán phòng kế toán Công ty, em mạnh dạn sâu tìm hiểu nghiên cứu 03 phần hành kế toán: Kế toán tài sản cố đinh, kế toán vật liệu, CCDC kế toán tiền lương Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC Với... TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ AVC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CCDC 1.1 ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ AVC. .. nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC Công ty Cổ phần Cầu trục Thiết bị AVC đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm khí: Các loại cầu trục, cổng trục, kết cấu dầm chính, gia công khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tài sản cố đinh, kế toán vật liệu, CCDC và kế toán tiền lương tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC , Kế toán tài sản cố đinh, kế toán vật liệu, CCDC và kế toán tiền lương tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC , Kế toán tài sản cố đinh, kế toán vật liệu, CCDC và kế toán tiền lương tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay