Phân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân; những hạn chế trong kê khai và quản lý thuế thu nhập cá nhân, hướng khắc phục

39 30 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:40

LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực tập nhóm nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, góp ý nhiều tập thể cá nhân lớp,trường Trước hết cho xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô tổ môn Luật Tài –Đại học Luật Hà Nội,đặc biệt Thầy giáo Hoàng Minh Thái tận tình hướng dẫn kiến thức môn học đặc biệt nội dung nghiên cứu để hoàn thành tập lớn lần Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình chúng tôi, bạn bè, người thường xuyên hỏi thăm, động viên trình thực Chúng xin ghi nhận cảm ơn giúp đỡ Mặc dù cố gắng, tập lớn không tránh khỏi hạn chế định Vì vậy, mong nhận dẫn, góp ý quý thầy, cô giáo tất bạn bè lớp để hoàn thiện tốt tập nhóm Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2016 Nhóm tác giả tập Trần Tố Mai Đàm Thị Hoa Đinh Trung Sơn Tô Mỹ Hạnh Trần Minh Thu Nguyễn Hà Trung Lê Tuấn Anh Đinh Thị Như Quỳnh Đỗ Thị Thu Vương Khánh Linh Nhóm - K14DCQ MỤC LỤC Nhóm - K14DCQ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Thuế TNCN TT HD XHCN NĐ CP QH BTC Nhóm - K14DCQ Thuế Thu nhập cá nhân Thông tư Hướng dẫn Xã hội chủ nghĩa Nghị định Chính phủ Quốc hội Bộ tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chế độ xã hội nào, thuế luôn công cụ thể quyền lực Nhà nước nguồn tài chủ yếu Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) loại thuế trực thu phổ biến kinh tế thị trường Hiện nay, 180 nước giới áp dụng Luật Thuế TNCN, tỷ trọng thuế thu nhập chiếm khoảng 13-40% tổng số thu ngân sách tùy theo quan điểm đánh thuế nước Chẳng hạn Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức 30-40%; Các nước khối ASEAN Thái Lan, Malaysia, Philippines chiếm khoảng 13-14% Thực tế nước ta, vấn đề thuế thu nhập cá nhân đặt trình đổi kinh tế, chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường Nhà nước chủ trương tính hết nhu cầu vật chất người vào thu nhập quy định mức thu nhập tối thiểu Mặt khác, loại hình doanh nghiệp đa dạng hóa có cạnh tranh lẫn mặt nên thu nhập có phân hóa ngày rõ Đồng thời, kinh tế tăng trưởng cao ổn định tạo điều kiện cải thiện đời sống xã hội nói chung, đặc biệt nhóm cộng đồng, người có trình độ, kiến thức Do đó, nhà nước cần phải hoàn thiện sách thuế thu nhập cá nhân vừa để đảm bảo phân phối thu nhập công xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; vừa để hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.Ở nước ta nay, quản lý thuế nói chung quản lý thuế TNCN nói riêng nhiều hạn chế kể từ việc ban hành pháp luật thuế đến tổ chức thực tra thuế Nếu không sớm khắc phục hạn chế mục tiêu đặt ban hành luật gặp phải nhiều bất lợi Chính thế, công tác quản lý TNCN Việt Nam cần phải hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu xu hội nhập phát triển nhanh chóng Xuất phát từ thực tế Việt Nam, giác độ quản lý để góp phần đẩy mạnh công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, nhằm chống lại nạn thất thu thuế thu nhập cá nhân tăng ngân sách nhà nước Nhận thức tính cấp thiết đề tài, nhóm tác giả muốn sâu vào nghiên cứu quy định pháp luật thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân công tác kê khai, quản lý thuế Đó lý nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Phân tích làm sáng tỏ quy định pháp luật thu nhập chịu Nhóm - K14DCQ thuế thuế thu nhập cá nhân; hạn chế kê khai quản lý thuế thu nhập cá nhân, hướng khắc phục” làm tập lớn nhóm Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa sở lý luận phân tích quy định pháp luật thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân; Phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân ; Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác kê khai quản lý thu thuế thu nhập cá nhân thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quy định pháp luật thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân Công tác kê khai quản lý thu thuế thu nhập cá nhân Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quy định pháp luật thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân Công tác kê khai quản lý thu thuế thu nhập cá nhân Các giải pháp đề xuất năm tới Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích để làm rõ quy định pháp luật thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đánh giá công tác kê khai quản lý thu thuế thu nhập cá nhân Kết cấu tập Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, tập chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích quy định pháp luật thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân, việc kê khai quản lý thuế thu nhập cá nhân Chương 2: Thực trạng công tác kê khai quản lý thuế thu nhập cá nhân Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kê khai quản lý thuế thu nhập cá nhân Nhóm - K14DCQ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH VỀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, VIỆC KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN IA KHÁI QUÁT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Khái niệm thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập cá nhân( Thuế TNCN) loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận cá nhân kỳ tính thuế định thường năm, tháng lần, không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân - Là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập cá nhân gắn liền với sách xã hội quốc gia, quốc gia hướng tới hệ thống sách thuế mang tính trung lập Khi tính thuế có xem xét đến hoàn cảnh cá nhân nộp thuế - Thường tính theo biểu thuế luỹ tiến phần xuất phát từ vai trò chủ yếu thuế thu nhập cá nhân điều tiết mạnh người có thu nhập cao động viên đóng góp người có thu nhập thấp, góp phần thực công xã hội - Không bóp méo giá hàng hóa, dịch vụ, không cấu thành giá bán hàng hóa, dịch vụ - Có diện thu thuế rộng, với nhiều loại thu nhập khác nhau, khả tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước+ cao - Thu nhập thông thường xác định năm lần nên thuế thu nhập xác định chung cho năm Tuy nhiên, thuế thu nhập xác định quý tháng lần Vai trò thuế thu nhập cá nhân - Là công cụ góp phần thực công xã hội, giảm bớt chênh lệch thu nhập người có thu nhập cao người có thu nhập thấp xã hội; đảm bảo nguồn thu quan trọng ổn định cho ngân sách nhà nước; giúp Nhà nước điều tiết thu nhập, tiêu dùng tiết kiệm - Góp phần quản lý thu nhập dân cư; góp phần khắc phục nhược điểm số loại thuế khác góp phần hạn chế thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp Nhóm - K14DCQ IIB ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN, PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN A1 Ðối tượng nộp thuế Người nộp thuế cá nhân cư trú cá nhân không cư trú theo quy định Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân (sau gọi tắt Nghị định số 65/2013/NĐ-CP) có thu nhập chịu thuế theo quy định Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Điều Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế người nộp thuế sau: Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả nhận thu nhập Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh Việt Nam, không phân biệt nơi trả nhận thu nhập Cá nhân cư trú người đáp ứng điều kiện sau đây: a) Có mặt Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính năm dương lịch 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt Việt Nam, ngày đến ngày tính (01) ngày Ngày đến ngày vào chứng thực quan quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) cá nhân đến rời Việt Nam Trường hợp nhập cảnh xuất cảnh ngày tính chung ngày cư trú Cá nhân có mặt Việt Nam theo hướng dẫn điểm diện cá nhân lãnh thổ Việt Nam b) Có nơi thường xuyên Việt Nam theo hai trường hợp sau: b.1) Có nơi thường xuyên theo quy định pháp luật cư trú: b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi thường xuyên nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định thời hạn chỗ định đăng ký thường trú theo quy định pháp luật cư trú b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi thường xuyên nơi thường trú ghi Nhóm - K14DCQ Thẻ thường trú nơi tạm trú đăng ký cấp Thẻ tạm trú quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp b.2) Có nhà thuê để Việt Nam theo quy định pháp luật nhà ở, với thời hạn hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên năm tính thuế, cụ thể sau: b.2.1) Cá nhân chưa nơi thường xuyên theo hướng dẫn điểm b.1, khoản 1, Điều có tổng số ngày thuê nhà để theo hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên năm tính thuế xác định cá nhân cư trú, kể trường hợp thuê nhà nhiều nơi b.2.2) Nhà thuê để bao gồm trường hợp khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, nơi làm việc, trụ sở quan, không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động Trường hợp cá nhân có nơi thường xuyên Việt Nam theo quy định khoản thực tế có mặt Việt Nam 183 ngày năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh cá nhân cư trú nước cá nhân cá nhân cư trú Việt Nam Việc chứng minh đối tượng cư trú nước khác vào Giấy chứng nhận cư trú Trường hợp cá nhân thuộc nước vùng lãnh thổ ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú cá nhân cung cấp chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú Cá nhân không cư trú người không đáp ứng điều kiện nêu khoản 1, Điều Người nộp thuế số trường hợp cụ thể xác định sau: a) Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh a.1) Trường hợp có người đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh người nộp thuế cá nhân đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh a.2) Trường hợp nhiều người đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), tham gia kinh doanh người nộp thuế thành viên có tên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh a.3) Trường hợp hộ gia đình có nhiều người tham gia kinh doanh có người đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhóm - K14DCQ người nộp thuế cá nhân đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh a.4) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng chỉ, Giấy phép hành nghề) người nộp thuế cá nhân thực hoạt động kinh doanh a.5) Đối với hoạt động cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác đăng ký kinh doanh, người nộp thuế cá nhân sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác Trường hợp nhiều cá nhân sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác người nộp thuế cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng b) Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế khác b.1) Trường hợp chuyển nhượng bất động sản đồng sở hữu, người nộp thuế cá nhân đồng sở hữu bất động sản b.2) Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản có quyền cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định pháp luật người nộp thuế cá nhân ủy quyền bất động sản b.3) Trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng bảo hộ theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ mà đối tượng chuyển giao, chuyển quyền đồng sở hữu, đồng tác giả nhiều cá nhân (nhiều tác giả) người nộp thuế cá nhân có quyền sở hữu, quyền tác giả hưởng thu nhập từ việc chuyển giao, chuyển quyền nêu b.4) Trường hợp cá nhân nhượng quyền thương mại theo quy định Luật Thương mại mà đối tượng nhượng quyền thương mại nhiều cá nhân tham gia nhượng quyền người nộp thuế cá nhân hưởng thu nhập từ nhượng quyền thương mại Người nộp thuế theo hướng dẫn khoản 2, Điều bao gồm: a) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cá nhân cử công tác, lao động, học tập nước có thu nhập chịu thuế b) Cá nhân người không mang quốc tịch Việt Nam có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước làm việc Việt Nam, người nước không diện Việt Nam có thu nhập chịu thuế phát sinh Việt Nam Nhóm - K14DCQ B2 Thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân Căn theo Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 thu nhập chịu thuế; Luật sửa đổi bổ sung số điều luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 Nghị định Quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân số 65/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2013, quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều nghị định thuế số 12/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 02 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2013 quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế sau: Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật Riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản áp dụng trường hợp không đủ điều kiện miễn thuế quy định Khoản Điều Nghị định b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập cá nhân có giấy phép chứng hành nghề theo quy định pháp luật Thu nhập từ kinh doanh quy định Khoản không bao gồm thu nhập cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công khoản có tính chất tiền lương, tiền công; b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ khoản phụ cấp, trợ cấp sau: - Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng trợ cấp lần theo quy định pháp luật ưu đãi người có công; - Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp lần đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ; Nhóm - K14DCQ 22 từ quà tặng bất động sản hướng dẫn điểm d, khoản 1, Điều Thông tư d) Đối với nhận quà tặng tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng với quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao III.C XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THEO LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2007: Điều 10 Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh xác định doanh thu trừ khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập chịu thuế từ kinh doanh kỳ tính thuế Doanh thu toàn tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát sinh kỳ tính thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ Thời điểm xác định doanh thu thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, hoàn thành dịch vụ thời điểm lập hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập chịu thuế từ kinh doanh kỳ tính thuế bao gồm: a) Tiền lương, tiền công, khoản thù lao chi phí khác trả cho người lao động; b) Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ mua ngoài; c) Chi phí khấu hao, tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh; d) Chi trả lãi tiền vay; đ) Chi phí quản lý; e) Các khoản thuế, phí lệ phí phải nộp theo quy định pháp luật tính vào chi phí; g) Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo thu nhập Nhóm - K14DCQ 23 Việc xác định doanh thu, chi phí dựa sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ chứng từ, sổ kế toán theo quy định pháp luật Trường hợp nhiều người tham gia kinh doanh đăng ký kinh doanh thu nhập chịu thuế người xác định theo nguyên tắc sau đây: a) Tính theo tỷ lệ vốn góp cá nhân ghi đăng ký kinh doanh; b) Tính theo thoả thuận cá nhân ghi đăng ký kinh doanh; c) Tính số bình quân thu nhập đầu người trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỷ lệ vốn góp thoả thuận phân chia thu nhập cá nhân Đối với cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ mà không xác định doanh thu, chi phí thu nhập chịu thuế quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật quản lý thuế Điều 11 Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công xác định tổng số thu nhập quy định khoản Điều Luật mà đối tượng nộp thuế nhận kỳ tính thuế Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thu nhập Điều 12 Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn tổng số khoản thu nhập từ đầu tư vốn quy định khoản Điều Luật mà đối tượng nộp thuế nhận kỳ tính thuế Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thu nhập Điều 13 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn xác định giá bán trừ Nhóm - K14DCQ 24 giá mua khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn Trường hợp không xác định giá mua chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thu nhập chịu thuế xác định giá bán chứng khoán Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định pháp luật Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều Điều 14 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản xác định giá chuyển nhượng bất động sản theo lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản chi phí liên quan, cụ thể sau: a) Giá chuyển nhượng bất động sản giá theo hợp đồng thời điểm chuyển nhượng; b) Giá mua bất động sản giá theo hợp đồng thời điểm mua; c) Các chi phí liên quan trừ vào chứng từ, hoá đơn theo quy định pháp luật, bao gồm loại phí, lệ phí theo quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất; chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lấp mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng công trình kiến trúc đất; chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản Trường hợp không xác định giá mua chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản thu nhập chịu thuế xác định giá chuyển nhượng bất động sản Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản trường hợp không xác định giá chuyển nhượng giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi hợp đồng thấp giá đất Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định có hiệu lực thời điểm chuyển nhượng Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định pháp luật Điều 15 Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận theo lần trúng thưởng Nhóm - K14DCQ 25 Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế Điều 16 Thu nhập chịu thuế từ quyền Thu nhập chịu thuế từ quyền phần thu nhập vượt 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo hợp đồng Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ quyền thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế Điều 17 Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại phần thu nhập vượt 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận theo hợp đồng nhượng quyền thương mại Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế Điều 18 Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận theo lần phát sinh Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế quy định sau: a) Đối với thu nhập từ thừa kế thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thừa kế; b) Đối với thu nhập từ quà tặng thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thu nhập Điều 19 Giảm trừ gia cảnh Giảm trừ gia cảnh số tiền trừ vào thu nhập chịu thuế trước tính thuế thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công đối tượng nộp thuế cá nhân cư trú Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây: a) Mức giảm trừ đối tượng nộp thuế triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); b) Mức giảm trừ người phụ thuộc 1,6 triệu đồng/tháng Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc thực theo nguyên tắc người phụ thuộc tính giảm trừ lần vào đối tượng nộp thuế Người phụ thuộc người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: a) Con chưa thành niên; bị tàn tật, khả lao động; Nhóm - K14DCQ 26 b) Các cá nhân thu nhập có thu nhập không vượt mức quy định, bao gồm thành niên học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp học nghề; vợ chồng khả lao động; bố, mẹ hết tuổi lao động khả lao động; người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh Điều 20 Giảm trừ khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo trừ vào thu nhập trước tính thuế thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công đối tượng nộp thuế cá nhân cư trú, bao gồm: a) Khoản đóng góp vào tổ chức, sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; b) Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học Tổ chức, sở quỹ quy định điểm a điểm b khoản Điều phải quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập công nhận, hoạt động mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận IVD KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn theo điều Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quản lý thuế quy định Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật thuế biện pháp quản lý thuế thực theo quy định pháp luật quản lý thuế Quản lý thuế thu nhập cá nhân tác động có chủ đích quan chức máy nhà nước trình tính thu thuế thu nhập cá nhân để thay đổi trình nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách đạt mục tiêu nhà nước đặt Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân nhằm đạt mục tiêu sau: - Tăng cường tập trung, huy động đầy đủ kịp thời số thu cho ngân sách nhà nước sở không ngừng nuôi dưỡng phát triển nguồn thu Thuế thu nhập cá nhân chiếm tỉ trọng chủ yếu số thu ngân sách nhà nước hầu hết quốc gia Nhóm - K14DCQ 27 giới Vì vậy, làm tốt công tác quản lý thuế thu nhập nói chung thuế thu nhập cá nhân nói riêng có tác dụng lớn việc tập trung, huy động đầy đủ kịp thời số thu cho ngân sách nhà nước Bên cạnh đó, thuế thu nhập cá nhân tác động trực tiếp đến thu nhập cá nhân, làm giảm nỗ lực làm việc gây nên phản ứng từ phía chịu thuế hành vi trốn thuế Để tăng cường ổn định số thu ngân sách nhà nước tương lai, công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cần ý để trì phát triển sở tạo nguồn thu thuế thu nhập cá nhân - Góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật cho tổ chức kinh tế dân cư Trong kinh tế thị trường, nhà nước thông qua công cụ luật pháp để tác động vào kinh tế tầm vĩ mô ý thức chấp hành luật pháp tổ chức kinh tế dân cư có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực tác động Qua công tác tổ chức thực tra việc chấp hành luật thuế nói chung thuế thu nhập cá nhân nói riêng, với việc tăng cường tính pháp chế sách thuế này, ý thức chấp hành sách thuế nâng cao, từ tạo thói quen “sống làm việc theo pháp luật” nước phát triển, thu nhập trung bình người dân cao nên thuế thu nhập cá nhân trở nên vô quen thuộc Do thuế trực thu nên tác động thuế thu nhập cá nhân mang tính trực tiếp, đối tượng chịu thuế cảm nhận Họ biết phải nộp thuế dần trở nên quen thuộc với việc Từ đó, người dân nhận thức rõ nghĩa vụ nộp thuế Chính vậy, họ có ý thức rõ ràng tính pháp chế sách thuế, từ nâng cao ý thức chấp hành sách Còn nước phát triển, thu nhập dân cư thấp nên thuế thu nhập cá nhân vấn đề mẻ với nhiều người Người dân phải nộp thuế có cảm nhận tác động thuế, chí đến thuế chủ yếu thuế gián thu Người dân mua hàng hóa, dịch vụ với giá có thuế Do đó, ý thức nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước nhìn chung thấp - Phát huy tốt vai trò thuế thu nhập cá nhân kinh tế Các vai trò thuế thu nhập cá nhân nêu phần 1.1.3 Tuy nhiên việc phát huy vai trò tự đạt mà để có kết việc thực phải thông qua nội dung công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Nhóm - K14DCQ 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Tuy sửa đổi, bổ sung, áp dụng sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vào thực tế không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc Thứ nhất, việc kê khai thuế không thời gian quy định; khấu trừ thuế TNCN không tương ứng với thu nhập thực nhận; không khấu trừ thuế trước trả thu nhập… Mặt khác, người nộp thuế có biểu vi phạm như: Không ủy quyền cho tổ chức chi trả toán thuế thay thân không toán với quan Thuế; có nhiều nguồn thu nhập khai không toán thuế dẫn đến khai man để trốn thuế… Khi bị quan Thuế phát xử lý viện đủ lý quoanh co, trốn tránh Thứ hai, chế tự khai, tự chịu trách nhiệm, quan Thuế chưa thể kiểm soát xác thu nhập cá nhân thuộc phạm vi toàn quốc, từ nhiều nguồn khác Do đó, hành vi trốn thuế tránh khỏi Đó chưa kể khó khăn việc quản lý đối tượng giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phạm vi toàn quốc Thứ ba, Thông tư số 111/2013/TT-BTC vấn đề chưa xác định cụ thể như: Thu nhập từ đại lý xổ số thu nhập từ tiền công hay từ kinh doanh Điều gây khó khăn cho quan Thuế trình quản lý” Đặc biệt, từ ngày 1-72013, việc nâng mức giảm trừ thân, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu thuế năm 2013 Ước tính, tháng cuối năm 2013 bị giảm khoảng 48 - 50 tỷ đồng tiền thuế TNCN Thứ tư là, Công tác kiểm tra sau hoàn thuế gặp khó khăn, ứng dụng thông tin kiểm soát thu nhập toàn quốc Cá nhân có chứng từ khấu trừ giải hoàn nhiêu Cơ quan Thuế kiểm soát thông tin cá nhân có thu nhập tỉnh Việc rà soát đăng ký giảm trừ gia cảnh điều khiến quan Thuế băn khoăn Tuy quan Thuế biết trường hợp không đủ điều kiện giảm trừ gia cảnh ngăn chặn từ đầu mà kiểm tra có Nhóm - K14DCQ 29 định kiểm tra tổ chức chi trả Đây hạn chế chế tự khai, tự nộp Ngoài ra, theo quy định Thông tư số 111, từ ngày 1-7-2013 trở cấp mã số thuế cho người phụ thuộc đăng ký giảm trừ, chưa triển khai… Thứ năm, nói mức khởi điểm chịu thuế, nhiều người nhầm lẫn luật thuế đánh vào người có thu nhập cao nên nhiều người không kê khai thuế thu nhập Thực chất nhiều người dân chưa xác định rõ mức khởi điểm để đánh thuế thu nhập Và nhiều phận dân cư cho thuế thu nhập thực chất đánh vào tiền lương, tiền công đại phận người lao động có thu nhập từ lương nên họ không kê khai khoản thu nhập khác Thứ sáu, nhiều giấy tờ, thủ tục Ví dụ riêng quy định giảm trừ gia cảnh có nhiều loại giấy tờ, thủ tục, hồ sơ mà người nộp thuế cần phải thực đáp ứng Chẳng hạn trường hợp người nộp thuế có theo học người phụ thuộc cần: Giấy khai sinh, giấy xác nhận trường chứng thực thẻ sinh viên, biên lai thu học phí chứng từ nộp khoản chi phí tiền học, tiền sinh hoạt phí có niên độ phù hợp với năm tính thuế Song, người nộp thuế hoàn thuế lượng công việc, giấy tờ cần đáp ứng nhiều nữa, gồm: Đơn xin hoàn thuế, photocopy giấy chứng minh nhân dân, tờ khai toán thuế, chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc, định việc, lý hợp đồng lao động Thứ bảy, mức thuế suất cao không phù hợp với thu nhập đại đa số người dân Việt Nam Theo biểu thuế suất lũy tiến phần, mức thuế suất thấp 5%, cao 35% So với điều kiện kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đặc biệt hệ thống an sinh xã hội nước ta với nước khác chưa hợp lý Thực tế nhiều nước quy định thuế suất tối thiểu 5%, có nước quy định thấp hơn, chẳng hạn Malaysia thu nhập đầu người 2.000USD/năm, mức thuế suất có 1% Thứ tám, có nhiều kẽ hở việc xác định đối tượng thu nhập thực tế người nộp thuế Do chế tự khai, tự chịu trách nhiệm nên quan Thuế chưa thể kiểm soát xác thu nhập cá nhân Do đó, hành vi trốn thuế tránh khỏi Đó chưa kể khó khăn việc quản lý đối tượng giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phạm vi toàn quốc.Việc kê khai giảm trừ Nhóm - K14DCQ 30 gia cảnh chủ yếu dựa vào ý thức đối tượng nộp thuế Điều tạo khe hở việc kê khai số người phụ thuộc Không có vậy, ý thức tự giác người dân chưa cao nên nhiều cá nhân không toán với quan Thuế; có nhiều nguồn thu nhập khai không toán thuế dẫn đến khai man để trốn thuế… Khi bị quan Thuế phát xử lý viện đủ lý Thứ chín, Công tác kiểm tra sau hoàn thuế gặp khó khăn, ứng dụng thông tin kiểm soát thu nhập toàn quốc Cá nhân có chứng từ khấu trừ giải hoàn nhiêu Cơ quan Thuế kiểm soát thông tin cá nhân có thu nhập phạm vi thẩm quyền Việc rà soát đăng ký giảm trừ gia cảnh điều khiến quan Thuế băn khoăn Tuy quan Thuế biết trường hợp không đủ điều kiện giảm trừ gia cảnh ngăn chặn từ đầu mà kiểm tra có định kiểm tra tổ chức chi trả Đây hạn chế chế tự khai, tự nộp Thứ mười, hoạt động quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công số hạn chế, là: - Chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát khoản giảm trừ, đặc biệt giảm trừ gia cảnh NNT - Công tác kiểm tra, kiểm soát khấu trừ thuế nguồn có nơi chưa chặt chẽ Đối với NNT "có tóc" như: Cán làm việc quan nhà nước, tổ chức xã hội, cán thuộc đơn vị hành nghiệp, người làm công ăn lương… quan chi trả tiền lương, tiền công cho NNT thực nghiêm túc, người có thu nhập tự nhiều nơi, kinh doanh đa vùng miền, bán hàng qua hệ thống mạng internet…, đặc biệt phận người mẫu, ca sĩ, cầu thủ…thì quan thuế chưa kiểm soát thu nhập, dẫn đến việc khai nộp thuế số cá nhân thực không nghiêm túc Nhóm - K14DCQ 31 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 3.1A MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 3.1.11 Về hoạt động quản lý thuế TNCN từ tiền công, tiền lương: Một là, tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài ban hành thông tư quy định cụ thể, chi tiết khoản thu nhập chịu thuế thu nhập không chịu thuế, đảm bảo cá nhân kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công dễ hiểu, dễ kê khai kê khai đầy đủ đồng thời dễ nộp thuế Hai là, cục, chi cục thuế cần phối hợp chặt chẽ với đội thuế phường, xã để theo dõi sát tình hình thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân, nắm tình hình nguồn thu, khoản giảm trừ cá nhân theo quy định pháp luật, kịp thời đưa vào kiểm soát, quản lý đối tượng thuộc diện nộp thuế Ngành Thuế cần phát triển nhiều hình thức tuyên dương, khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích đóng góp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công vào NSNN đúng, đủ, khuyến khích họ tiếp tục kê khai thực tốt nghĩa vụ nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Ba là, trọng công tác tuyển dụng, đào tạo cán ngành Thuế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần giảm tải khối lượng công việc cán thuế Cán phải bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý thủ đoạn khai gian dối, trốn thuế TNCN từ tiến lương, tiền công Bốn là, triển khai tốt biện pháp nhằm ngăn chặn tượng gian lận kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Ngành Thuế cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho rộng rãi quần chúng nhân dân Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin cá nhân NNT hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cách hợp lý, sử dụng đồng bộ, liên thông toàn quốc, kết hợp với tăng cường rà soát, đối chiếu để ngăn chặn gian lận Bên cạnh đó, cần ban hành văn cụ thể hóa trách nhiệm đơn vị, cá nhân chi trả tiền lương, tiền công việc kê khai thu nhập từ tiền lương, tiền công NNT, kiểm soát, quản lý có trách nhiệm xác minh trường hợp NNT giảm Nhóm - K14DCQ 32 trừ gia cảnh Ngoài ra, cần thực liệt, thường xuyên có hiệu công tác tra, kịp thời phát gian lận việc kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, kê khai sai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nhằm trốn thuế Năm là, cần đa dạng hóa hình thức thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Hiện nay, thuế TNCN phần lớn thu kho bạc nhà nước, NNT tốn thời gian, chi phí lại để nộp thuế Mặt khác, phương pháp thu nguồn thích hợp với cán bộ, công chức nhà nước người lao động doanh nghiệp, người kinh doanh tự do, kinh doanh qua mạng đa vùng miền khó áp dụng Ngành Thuế cần tiếp tục cải tiến phương pháp thu, đẩy mạnh hình thức thu qua ngân hàng, giúp NNT tiết kiệm thời gian, công sức lại 3.1.22 Về hoạt động quản lý TNCN khác: • Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức thuế Cơ quan thuế cấp cần quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế, kĩ thuật tuyên truyền đến cán thuế, cán sở để nắm sách, chế độ, từ mục đích ý nghĩa đến nội dung cụ thể, đủ khả làm nhiệm vụ Ví dụ giải pháp: - Tạo diễn đàn cho cán trao đổi thông tin, trau dồi thêm nghiệp vụ - Tích cực, thường xuyên đào tạo cán thuế có trình độ, hăng say với công tác tuyên truyền pháp luật thuế để công tác đạt hiệu và phát huy tính thiết thực - Tổng cục thuế, Cục Chi cục thuế không ngừng phối hợp chặt chẽ với quan báo chí, truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cách rộng rãi, đầy đủ - Triển khai chương trình lắng nghe ý kiến dân tổ chức nhiều đừng dây nóng bố trí cán để giải đáp thắc mắc quản lý thuế cho người dân • Thứ hai, quan chức năng, quan có thẩm quyền cần quan tâm đến vấn đề quản lý thu nhập dân cư Cần thiết phân vùng dân cư theo lãnh thổ để công tác quản lý hiệu quả, thu thập thông tin xác • Thứ ba, đẩy mạnh quản lý thu nhập cá nhân kinh doanh Cá nhân kinh doanh có thu nhập hàng tháng cao nên khó quản lý hơn, cần sát ý Nhóm - K14DCQ 33 • Thứ tư, ngăn chặn tượng gian lận kê khai thuế, tăng cường tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Cùng với việc hoàn thiện chế tự khai tự nộp thuế, công tác tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân cần đẩy mạnh, đòi hỏi quan thuế phải tập trung lực lượng lớn vào việc tuyên truyền tra kiểm tra việc chấp hành luật thuế Cơ quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với quan chức quan công an, quan ngoại vụ, quan quản lý lao động, để nắm bắt kịp thời thông tin đối tượng nộp thuế, nguồn phát sinh thu nhập, có biện pháp phân loại đối tượng nộp thuế thành nhóm khác để tra, kiểm tra cách có hiệu • Thứ năm, cần đẩy mạnh việc thu thuế thu nhập cá nhân thông qua hệ thống ngân hàng, phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt toàn kinh tế quốc dân, hướng tới việc quản lý thu nhập cá nhân qua hệ thống ngân hàng Có kiểm soát thu nhập cá nhân, đạt mục tiêu thu đúng, thu đủ thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách Nhà nước • Thứ sáu, thực toán cho đối tượng nộp thuế: việc toán thuế cho đối tượng nộp thuế cần thiết Việc giúp quan thuế biết tình hình thu nhập nộp thuế đối tượng, qua cung cấp cho quan khác, nhà lập pháp quan thuế sử dụng việc phân tích đánh giá sách thuế khả nộp thuế dân cư Quyết toán thuế hàng năm phát trường hợp sai phạm từ ngày hoàn thiện sách thuế • Thứ bảy, đào tạo lực phẩm chất cho đội ngũ cán thuế, kiện toàn tổ chức máy thuế, trọng việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thuế song song với việc tăng cường sở vật chất cho ngành thuế theo hướng đại hóa công tác quản lý thuế • Thứ tám, thiết lập hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân tự động: để chế tự khai, tự nộp thuế thu nhập cá nhân phát huy hiệu quả, cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức hệ thống thông tin dịch vụ kế toán, kê khai tính thuế Đồng thời cần có lộ trình triển khai thực phù hợp, bước từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, chia theo nhóm để quản lý; nên có chế khuyến khích đối tượng nộp thuế tự nguyện áp dụng phương pháp tự khai tự nộp thuế, chẳng hạn cho phép hưởng khoản khấu trừ đặc biệt chế độ ưu đãi khác Nhóm - K14DCQ 34 • Thứ chín, xây dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ tư vấn thuế Ví dụ dịch vụ hướng dẫn luật thuế nước, tư vấn luật thuế quốc tế, hoạch định kế hoạch tiết kiệm thuế, giải đáp thắc mắc thuế đặc biệt thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành… • Thứ mười, tăng cường kiểm tra thuế thu nhập với người nước Cơ quan thuế cần tổ chức nhiều gặp tuyên truyền giải thích sách thuế để người nước Việt Nam tự giác kê khai, nộp thuế thu nhập • Thứ mười một, tăng cường kiểm tra thuế thu nhập với giới nghệ sĩ Bởi việc quản lý thu nhập họ khó khăn Vậy nên cần tăng cường quản lý kiểm tra • Thứ mười hai, tạm ngưng đánh thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán 3.2B MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.2.11 Đối với Tổng cục Thuế, Bộ Tài Xem xét để ban hành văn đạo thực thống vấn đề vướng mắc nêu giải pháp hoàn thiện văn hướng dẫn thực sách thuế quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế thu nhập cá nhân để dễ dàng tổ chức thực 3.2.22 Đối với quyền địa phương Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tổ chức thực tốt quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân địa bàn quản lý, phối hợp quan thuế xử lý vi phạm biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định luật Quản lý thuế, đảm bảo kỷ cương pháp luật thực thi nghiêm chỉnh địa bàn tỉnh 3.2.33 Đối với Cục Thuế tỉnh thành phố Tăng cường biện pháp tổ chức xây dựng máy thu thuế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy tổ chức, đội ngũ cán nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo trình độ sau đại học; kiện toàn, hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; nâng cao lực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật người nộp thuế nội ngành thuế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thu thuế, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam đến 2020 phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á xếp hạng mức độ thuận lợi thuế vào năm 2020 KẾT LUẬN Qua Bbài tập lớn này, Thuế Thu nhập cá nhân, nguồn thu quan trọng Nngân sách Qquốc gia sắc thuế có phạm vi điều chỉnh Nhóm - K14DCQ 35 rộng, đụng chạm trực tiếp đến lợi ích kinh tế cá nhân xã hội Do vậy, việc áp dụng, thực quản lý Thuế TNCN chủ đề phức tạp cần có quan tâm ý cấp ngành xã hội Tthuế thu nhập cá nhân loại thuế cần thiết quốc gia, kể Việt Nam Tuy nhiên Luật thuế thu nhập cá nhân nói chung quy định thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân, công tác quản lý kê khai thuế thu nhập cá nhân nói riêng chưa phát huy hết vai trò chức Ý thức tự kê khai, nộp thuế người dân quy trình thu thuế chưa thật hiệu Qua đề tài này, nhóm mong muốn quy định thuế thu nhập cá nhân ngày hoàn thiện phát huy hết vai trò, chức kinh tế tạo công xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình: Nhóm - K14DCQ 36 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012 Văn quy phạm pháp luật: Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế Thông tư 111/2013/TT-BTC Bộ Tài việc hướng dẫn thực Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Nghị định 65/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Văn tham khảo khác: Luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân địa bàn tỉnh Trà Vinh –Đà Nẵng 2013 Các Website: http://vbpq.mof.gov.vn/ http://www.hlu.edu.vn/ http://www.luatvietnam.vn/VL/trang-chu/ http://thuvienphapluat.vn/ http://www.moj.gov.vn/ Nhóm - K14DCQ ... Cơ sở lý luận phân tích quy định pháp luật thu nhập chịu thu thu thu nhập cá nhân, việc kê khai quản lý thu thu nhập cá nhân Chương 2: Thực trạng công tác kê khai quản lý thu thu nhập cá nhân... luật thu nhập chịu thu thu thu nhập cá nhân công tác kê khai, quản lý thu Đó lý nhóm tác giả lựa chọn đề tài Phân tích làm sáng tỏ quy định pháp luật thu nhập chịu Nhóm - K14DCQ thu thu thu. .. NHÂN, VIỆC KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN IA KHÁI QUÁT VỀ THU THU NHẬP CÁ NHÂN Khái niệm thu thu nhập cá nhân Thu thu nhập cá nhân( Thu TNCN) loại thu trực thu đánh vào thu nhập thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân; những hạn chế trong kê khai và quản lý thuế thu nhập cá nhân, hướng khắc phục , Phân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân; những hạn chế trong kê khai và quản lý thuế thu nhập cá nhân, hướng khắc phục , Phân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân; những hạn chế trong kê khai và quản lý thuế thu nhập cá nhân, hướng khắc phục

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay