Phân tích và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực cho trường đại học sao đỏ

120 16 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:40

ON TH THU HNG B GIO DC V O TO TRNG I HC BACH KHOA HA NễI ==================== ON TH THU HNG CHUYấN NGANH: QUAN TRI KINH DOANH PHN TCH V XUT CC BIN PHP NNG CAO CHT LNG NHN LC CHO TRNG I HC SAO LUN VN THC S KY THUT CHUYấN NGANH: QUAN TRI KINH DOANH KHOA: 2010 H NI - 2013 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni B GIO DC V O TO TRNG I HC BACH KHOA HA NễI ==================== ON TH THU HNG PHN TCH V XUT CC BIN PHP NNG CAO CHT LNG NHN LC CHO TRNG I HC SAO Chuyờn nganh: QUN TR KINH DOANH LUN VN THC S KY THUT NGI HNG DN KHOA HOC: TS NGUYN NGC TON H NI - 2013 ii Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Lời cam đoan - Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Đoàn Thị Thu Hằng Hc viờn: on Th Thu Hng Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Lời cảm ơn Với tình cảm chân thành tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - Ban giám hiệu, Trung tâm bồi dỡng Đào tạo sau đại học, thầy cô giáo Viện Kinh tế quản lý trờng Đại học Bách khoa Hà Nội giúp đỡ thời gian tác giả học tập nghiên cứu trờng - Hiệu trởng phòng ban trờng Đại học Sao Đỏ - Đặc biệt tác giả xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Ngoch Toàn, ngời trực tiếp hớng dẫn dành thời gian công sức giúp đỡ hoàn thành luận văn Mặc dù tác giả cố gắng cẩn trọng việc lựa chọn nội dung nh trình bày luận văn, không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả xin trân trọng cảm ơn đóng góp quý báu để đề tài hoàn thiện ứng dụng có hiệu vào thực tiễn nâng cao hiệu chất lợng nhân lực trờng Đại học Sao Đỏ Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Đoàn Thị Thu Hằng Hc viờn: on Th Thu Hng Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Mục lục LờI CAM ĐOAN Lời cảm ơn Mục lục luận văn Danh mục bẳng biểu sơ đồ Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Hc viờn: on Th Thu Hng Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni danh mục bảng biểu Hc viờn: on Th Thu Hng Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Danh mục từ viết tắt KTXH : Kinh tế xã hội XH : Xã hội HS-SV : Học sinh - sinh viên CĐ, ĐH : Cao đẳng, đại học GV : Giảng viên KHCN : Khoa học công nghệ NCKH : Nghiên cứu khoa học CLNL : Chất lợng nhân lực THPT : Trung học phổ thông CĐCN : Cao đẳng công nghiệp GD&ĐT : Giáo dục đào tạo Hc viờn: on Th Thu Hng Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Phần mở đầu Tính cấp thiết đề tài ` Luật giáo dục nớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 luật sửa đổi năm 2009 xác định: Mục tiêu giáo dục đại học đào tạo ngời học có phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức lực thực hành nghề nghiệp tơng xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu câu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nghị Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, phần mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nớc năm 2011-2015 xác định: Phát triển, nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo chất lợng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ tri thức Thực tế này, nảy sinh thách thức tất sở giáo dục đại học cần phải đào tạo đội ngũ sinh viên có Chất lợng sao? giảng dạy giảng viên học tập sinh viên nh nào? để sinh viên tốt nghiệp trờng đáp ứng đợc yêu cầu xã hội Đối với nhà trờng, với việc nâng cao chất lợng đào tạo, phải tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hoá loại hình đào tạo, đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực Quy mô thể sức sống, phát triển nhà trờng Mở rộng quy mô, nâng cao chất lợng đào tạo toàn diện giúp cho tăng lực tài chính, giúp cho nhà trờng không ngừng phát triển mà thực nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực chất lợng cao đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, thực triết lý giáo dục đảm bảo quyền đợc học tập học tập suốt đời ngời xã hội Để mở rộng đợc quy mô đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lợng đào tạo Trờng đại học Sao Đỏ thuộc Bộ Công thơng có 40 năm phát triển trởng thành, cung cấp 40.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, trở thành ngời công nhân lành nghề, kỹ thuật viên trung cấp, giáo viên dạy nghề góp phần tích cực vào nghiệp phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Trong năm qua đội ngũ nhân lực trờng góp phần to lớn vào việc đào tạo bồi dỡng lớp học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu cho Hc viờn: on Th Thu Hng Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni nghiệp đổi đất nớc Đội ngũ nhân lực trờng tăng trởng số lợng, phần lớn có phẩm chất đạo đức ý chí trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày đợc nâng cao Tuy nhiên, trớc yêu cầu nghiệp giáo dục thời kỳ đội ngũ nhân lực trờng nhiều hạn chế bất cập nh số lợng nhân lực thiếu, cấu nhân lực cân đối, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ nhân lực cha đáp ứng đợc với yêu cầu đổi giáo dục phát triển kinh tế, xã hội Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trờng năm tiếp theo, điều kiện quan trọng phải nâng cao chất lợng đội ngũ nhân lực nhà trờng Với lý trên, với giúp đỡ, hớng dẫn TS.Nguyễn Ngọc Toàn đồng ý Viện đào tạo sau đại học Khoa kinh tế quản lý thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, lựa chọn nghiên cứu đề tài Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao chất lợng nhân lực cho Trờng đại học Sao Đỏ nhằm góp phần nâng cao chất lợng đào tạo toàn diện trờng năm Mục đích, đối tợng phạm vi nghiên cứu đề tài * Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu lý luận chất lợng nhân lực tổ chức; phân tích đánh giá thực trạng chất lợng nhân lực Trờng đại học Sao Đỏ, luận văn tập trung vào việc xác định tồn cha hợp lý, từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng nhân lực cho Trờng đại học Sao Đỏ * Đối tợng nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phân tích thực trạng nâng cao chất lợng nhân lực Trờng đại học Sao Đỏ Sự cần thiết phải đổi mới, hoàn thiện công tác nâng cao chất lợng nhân lực nói chung đội ngũ giảng viên nói riêng * Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề thuộc sở lý luận nâng cao chất lợng nhân lực giáo dục cao đẳng, đại học, sở sâu nghiên cứu thực trạng đội ngũ giảng viên đề xuất giải pháp nâng cao chất lợng đội ngũ nhân lực cho trờng đại học Sao Đỏ Hc viờn: on Th Thu Hng Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Những đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hoá kiến thức nhân lực nâng cao chât lợng nhân lực cho trờng cao đẳng, đại học Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ nhân lực nâng cao chất lợng nhân lực trờng đại học Sao Đỏ Đề xuất số giải pháp sát thực phù hợp nhằm nâng cao chất lợng nhân lực trờng đại học Sao Đỏ Phơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phơng pháp nghiên cứu chủ yếu phơng pháp điều tra, thống kê, phân tích đánh giá chất lợng nhân lực Trờng đại học Sao Đỏ Kết cấu, nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm chơng chính: Chơng I: Cơ sở lý luận chất lợng nhân lực Chơng II: Phân tích thực trạng chất lợng nhân lực Trờng đại học Sao Đỏ Chơng III: Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng nhân lực cho Trờng đại học Sao Đỏ Hc viờn: on Th Thu Hng Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni - Cấp độ 2: Bồi dỡng kiến thức phơng pháp dạy học tích cực Công việc không bồi dỡng lí thuyết mà vấn đề thực hành giảng viên, có dạy lớp, đơn vị cần tổ chức dự lẫn nhau, góp ý Trong trờng hợp có giảng viên chủ chốt phơng pháp dạy học khoa s phạm chịu trách nhiệm theo dõi nhóm tốt, không, phân nhóm có ngời chịu trách nhiệm chung giảng viên có ý thức, kiến thức kinh nghiệm tốt phơng pháp dạy học trờng (những giảng viên đầu tàu) Mọi việc phải hoàn thành bớc đầu năm học Đối tợng tất giảng viên - Cấp độ 3: Tổ chức trao đổi, tổng kết từ đơn vị đến hội thảo toàn trờng Công việc tổ chức dự trao đổi đơn vị cần đợc trì hàng năm để khẳng định tính chuyên nghiệp cho toàn thể đội ngũ giảng viên vấn đề sử dụng phơng pháp dạy học Điều đồng nghĩa với việc ngời giảng viên muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cần đợc sinh viên tôn trọng, phải thu phục tình cảm lớp dạy Muốn vậy, tình xảy trình dạy học phải đợc xử lí cách thuyết phục, thông qua kĩ mà ngời giảng viên - nhà giáo dục, thiết phải tu luyện để có là: hiểu biết tính cách sinh viên; mềm dẻo giải mâu thuẫn, lòng vị tha, khiêm tốn kể cầu thị; kiên dứt khoát xử lí công việc Đây kĩ góp phần đáng kể tạo nên phong cách cao đẹp giảng viên đời dạy học * Về trình độ chuyên môn: Nhìn chung, hai đối tợng cần đợc u tiên đào tạo nâng cao tiềm lực giảng viên trẻ cha qua cao học trởng khoa, trởng môn cha có tiến sĩ Cần phải thấy rằng, gọi cha đạt chuẩn cơng vị mình, song thời gian qua, đại đa số giảng viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đợc giao Họ bận công tác chuyên môn, công việc họ tải Cũng mà việc xếp thời gian để đợc tu nghiệp họ khó khăn Đó cha nói đến vấn đề sống riêng t bao bộn bề giảng viên, giảng viên trẻ trờng, thu nhập thấp Vì vậy, vấn đề nâng cao trình độ giảng viên nói chung cần can thiệp cách cụ Hc viờn: on Th Thu Hng 99 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni thể cấp lãnh đạo trờng, khoa môn Theo tôi, có vấn đề mà cấp lãnh đạo nhà trờng cần tập trung đạo: - Một mặt, qui định cấp giảng viên cán quản lí phải đạt đợc; mặt khác, cần tạo điều kiện để họ đợc đào tạo Ví dụ, giảng viên học có chế độ tài nh nào, ngời nhà đảm đơng công việc thay cho ngời học đợc hởng thù lao Đây vấn đề nan giải khoa trờng, đội ngũ giảng viên trờng vừa yếu, vừa thiếu Nếu đào tạo nhiều gây khó khăn cho công tác đào tạo thờng nhật khoa nh tải ngời nhà - Việc đào tạo cấp bách với số lợng đông dựa vào hình thức đào tạo nớc Cần đạo khoa vừa tăng tốc đa giảng viên đào tạo, vừa lựa chọn hình thức đào tạo cho phù hợp với hoàn cảnh công tác giảng viên điều kiện kinh phí trờng Đối với giảng viên giảng dạy thực hành, hớng dẫn thí nghiệm cần phải tiếp tục nâng cao tay nghề tổ chức buổi thực tế doanh nghiệp để nhanh chóng nắm bắt tiến khoa học công nghệ sản xuất Nhà trờng cần cố gắng xếp công việc, vị trí cho phù hợp với trình độ chuyên môn mà giảng viên đợc đào tạo Bên cạnh cho họ tiếp xúc với đề tài nghiên cứu, với giảng viên giàu kinh nghiệm môn Công việc phải đợc làm nghiêm túc viết báo cáo định kỳ nh thể hội giảng hàng năm nhà trờng Mặt khác, khuyến khích họ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với công tác giảng dạy nh học cao học, lớp đào tạo ngắn hạn quan để họ có bề dày thực tế phục vụ cho giảng đợc tốt hơn, sâu sắc không xa rời thực tế Chính từ thực tế giúp giảng viên làm phong phú thêm nội dung giảng nh giúp lớp học đạt hiệu * Về nâng cao tay nghề Hiện nhà trờng có số đông giảng viên hớng dẫn thực hành, thí nghiệm vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành (43%) Để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày tăng học sinh, sinh viên theo học ngành kỹ thuật có tay nghề cao Hc viờn: on Th Thu Hng 100 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni tơng lai, giúp học sinh hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cách vững vàng, họ thuyết phục, giảng dạy cho học sinh, sinh viên tay nghề thấp Mặt khác, tiến khoa học khoa học kỹ thuật làm cho giảng viên hớng dẫn thực hành, thí nghiệm liên tục bị tụt hậu Ngời giảng viên hớng dẫn thực hành, thí nghiệm cần phải không ngừng nâng cao tay nghề, nắm bắt đợc tiến kỹ thuật Chính điều đó, nhà trờng cần coi trọng việc bồi dỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ giảng viên hớng dẫn thực hành, thí nghiệm cần thờng xuyên cho họ theo học lớp công nghệ cao * Kiến thức ngoại ngữ, tin học Về ngoại ngữ: Trong kinh tế thị trờng, với xu hớng hội nhập khu vực toàn cầu kinh tế, nh hội nhập giáo dục, đào tạo, Ngoại ngữ trở thành công cụ quan trọng Trong thời gian gần đây, có nhiều dự án quốc tế giáo dục nghề nghiệp, hàng loạt GV trờng đợc gửi đào tạo, bồi dỡng thăm quan nớc Ngoài có nhiều tài liệu tổ chức n ớc cung cấp đa vào giảng dạy nhà trờng Vì vậy, việc bồi dỡng ngoại ngữ (chủ yếu tiếng anh) cho đội ngũ GV nhà trờng cần thiết Hiện nay, trờng đại học Sao Đỏ có 29 GV ngoại ngữ có trình độ đại học, nên tổ chức lớp học ngoại ngữ GV đảm nhiệm Đồng thời để học tập đạt hiệu cao cần động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ GV tham gia học tập, nhà trờng nên tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ hàng năm trình độ ngoại ngữ đội ngũ GV, từ có biện pháp cụ thể, kịp thời để bồi dỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ GV Bồi dỡng kiến thức kĩ công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên dới góc độ phơng pháp dạy học Trong nội dung bồi dỡng phơng pháp dạy học không nói đến việc bồi dỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên Công nghệ thông tin công cụ mạnh mẽ, thuận tiện đầy hiệu dạy học đại Ngời giảng viên sử dụng máy tính vào công việc nh: sử dụng phần mềm dạy học, dạy học PowerPoint, khai thác sử dụng mạng internet để cập nhật nội dung dạy học, dạy học qua mạng, trao đổi thông tin Hc viờn: on Th Thu Hng 101 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni đồng nghiệp trờng, trờng quốc tế, thầy trò, quản lí việc học sinh viên Năng lực đánh giá chung chung tờ tín tin học nh lâu nay, mà phải thực tế công tác giảng dạy Muốn vậy, trớc hết lãnh đạo nhà trờng cần thực hiện: - Xây dựng sở hạ tầng, tăng dần mức đầu t để đại hóa thiết bị công nghệ thông tin trờng, tạo điều kiện dễ dàng cho giảng viên sinh viên học tập, nghiên cứu sử dụng Đa công nghệ thông tin truyền thông vào nhà trờng cách mạng học đờng thật sự, giúp ngời chọn nhập xử lí thông tin nhanh chóng để biến thành tri thức, giúp ngời học định hớng t thái độ thời đại kinh tế tri thức Một điểm không nói tới là, thông qua dạy học công nghệ thông tin tạo lập phong cách văn hóa cho giảng viên nh sinh viên - Phát triển giáo trình điện tử mạng, cài đặt phần mềm dạy học tiên tiến để giảng viên trờng tận dụng tối đa Hệ thống hỗ trợ dạy học - Kèm theo việc làm sách, chế độ giảng viên, sinh viên sử dụng hiệu công nghệ thông tin cho dạy học, nh có biện pháp chế tài đối tợng yếu Tin học công cụ quan trọng đợc ứng dụng nhiều vào công nghệ dạy học Nhờ có máy tính phần mềm ứng dụng nên công việc soạn bài, chuẩn bị giảngcủa giảng viên trở nên thuận lợi Nhà tr ờng trang bị nhiều máy tính cho đội ngũ giảng viên, bình quân giảng viên máy tính Trong năm 2008 nhà trờng phát động tất giảng viên trờng có máy tính cá nhân, tất phòng làm việc đợc nối mạng internet Tuy nhiên số lợng giảng viên thực sử dụng thành thạo máy tính cha nhiều, phần lớn giảng viên sử dụng cho soạn thảo văn thông thờng, ngời sử dụng thành thạo đợc phần mềm tin học ứng dụng Hiện nay, Nhà trờng có phòng học thực hành máy tính 45 giảng viên có trình độ đại học chuyên ngành, thuận lợi để bồi dỡng tin học cho đội ngũ giảng viên nhà trờng Cũng nh bồi dỡng ngoại ngữ, nhà trờng nên khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên tham gia nâng cao trình độ tin học, coi tin học Hc viờn: on Th Thu Hng 102 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni việc sử dụng khai thác phầm mềm dạy học đại điều kiện bắt buộc đội ngũ giảng viên * Về kiến thức thực tế doanh nghiệp Hiện nay, thiết bị, máy móc, phơng tiện dạy học đại nhà trờng đợc trang bị đầy đủ đồng bộ, vậy, việc gắn kết nhà trờng với sở sản xuất nhiều hạn chế Do vậy, đội ngũ GV nhà trờng có điều kiện tiếp xúc với thực tế sản xuất công nghệ, kỹ thuật cao Hoặc GV khoa kinh tế, du lịch ngoại ngữ GV trẻ, vừa tốt nghiệp từ trờng đại học chuyên ngành, cha qua thực tế nên giảng thiếu tính thực tế Để bổ sung thêm kiến thức thực tế này, nhà trờng cần có liên kết, hợp tác với số công ty, nhà máy đào tạo Có nh vậy, đội ngũ GV nhà trờng có điều kiện tiếp xúc trực tiếp thờng xuyên với thực tế sản xuất công nghệ * Kiến thức văn hóa xã hội Giảng viên Trờng đại học Sao Đỏ không tham gia giảng dạy mà làm công tác giáo viên chủ nhiệm, không dạy kiến thức chuyên môn mà có nhiệm vụ giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức, tuyên truyền giáo dục kiến thức phổ thông hàng ngày cho học sinh, sinh viên Do vậy, nhà trờng nên thờng xuyên tổ chức buổi sinh hoạt bồi dỡng trị nh kiến thức văn hóa xã hội nh: pháp luật, anh ninh, kinh tế, giao thông dới nhiều hình thức khác nhau: hội thảo, buổi nói chuyện, thi, giao lu cho đội ngũ giảng viên * Cần xây dựng đợc đội ngũ cán đầu đàn Giảng viên đầu đàn kết bồi dỡng đợc phát đồng nghiệp khoa tổ môn Thực tế trờng cho thấy, thiếu cán lãnh đạo, giảng viên đầu đàn có trình độ chuyên môn chức danh cao thờng ngời có cơng vị lãnh đạo nhà trờng, trởng khoaTuy nhiên, bận nhiều công việc quản lí nên họ không nhiều thời gian phát huy vai trò cán đầu đàn đây, muốn nói đến cán đầu đàn giảng viên - nhà khoa học, trí thức bậc cao không tham gia quản lí Họ phát huy đ ợc Hc viờn: on Th Thu Hng 103 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni vai trò đầu tàu gơng mẫu có ảnh hởng lớn đến hoạt động chuyên môn NCKH, đến phát triển chất lợng chuyên môn đơn vị Số lợng cán trờng không nhiều Trong tơng lai, đội ngũ giảng viên có trình độ cao đông lên, trờng có thêm nhiều cán đầu đàn nh Nhà trờng nên tạo điều kiện cho ngời có học vị cao, có hội nhanh chóng trở thành cán đầu đàn tơng lai Ngời cán đầu đàn phải ngời có lực khoa học thật lĩnh vực mình, đàn anh, bậc thầy đồng nghiệp trẻ, có quan hệ có uy tín mặt khoa học khu vực Tuy nhiên, điều kiện cần; điều kiện đủ để họ phát huy đợc vai trò môi trờng làm việc khoa học, khuyến khích NCKH phục vụ đào tạo phát triển mặt địa phơng, giao lu khoa học với nhà khoa học nớc thông qua hội nghị, hội thảo hợp tác làm việcCác điều kiện đủ thông qua chủ tr ơng, sách, chế làm việc Bộ Trờng tạo cho nhà khoa học Lâu nay, nhà trờng nói thiếu cán đầu ngành trờng, song cha ý nhiều đến điều kiện tạo họ Các nhà khoa học đầu đàn ỏi trờng thờng tự thân vận động mà trởng thành Do vậy, theo để xây dựng bồi dỡng đội ngũ cán đầu đàn cần: + Cần có nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao để giao cho cán có cấp tiến sĩ thực hiện, nh:chơng trình NCKH lớn, lãnh đạo nhóm hợp tác, chịu trách nhiệm đào tạo, dìu dắt giảng viên trẻ; + Trao quyền đào tạo cho cán chủ chốt cao hơn, giảm chuẩn, tăng qui chuẩn cho đề tài cấp Bộ trở lên; + Tiêu chuẩn hóa điều kiện làm việc cho họ (phòng làm việc, máy móc, thiết bị, tiêu chuẩn xe, công tác phí hội họp nớc) Riêng kinh phí cho đề tài chơng trình lớn cần đợc tăng dần lên (theo khả trờng) cho tháo gỡ phần khó khăn sống nhà khoa học; đồng thời, họ dùng kinh phí nuôi số đề tài nhỏ sinh viên giảng viên trẻ thực hiện; Hc viờn: on Th Thu Hng 104 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni + Tạo điều kiện khuyến khích nhà khoa học trao đổi học thuật với nhà khoa học nớc; + Cải tiến chế độ mời giảng, đặc biệt chuyên đề báo cáo cho đội ngũ giảng viên; + Đồng thời, với điều kiện qui định chế tài giảng viên có trình độ cao không hoàn thành chức nhiệm vụ vai trò cán chủ chốt * Tăng cờng bồi dỡng công tác nghiên cứu khoa học Công tác nghiên cứu khoa học tảng vững cho lý luận ngời giảng viên, sở cho việc tìm tòi học hỏi cán giáo viên, sinh viên Nghiên cứu khoa học giảng dạy hai nhiệm vụ quan trọng công tác chuyên môn ngời giảng viên đại học Hai hoạt động có mối quan hệ biện chứng với điều kiện tồn nhau: muốn hoàn thành đợc nhiệm vụ giảng dạy phải không ngừng nghiên cứu khoa học ngợc lại, nghiên cứu khoa học để phục vụ cho công tác giảng dạy đợc tốt, góp phần phơng pháp giảng dạy, nâng cao chất lợng đào tạo, phát triển xã hội Thực trạng trờng đại học Sao Đỏ cho thấy, số lợng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhanh tốc độ tăng giảng viên nên giảng viên chủ yếu tập trung vào giảng dạy, cha đầu t nhiều thời gian vào công tác nghiên cứu khoa học Để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cho giảng viên theo cần quan tâm tới nội dung sau: - Nâng cao nhận thức ý nghĩa cần thiết phải rèn luyện khả năng, phơng pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học cho cán giảng viên sinh viên nhà tr ờng mục tiêu học tập rèn luyện phơng pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học để học suốt đời - Bồi dỡng cho giảng viên lý luận nghiên cứu khoa học bao gồm phơng pháp luận phơng pháp nghiên cứu cụ thể Bồi dỡng cho giảng viên vấn đề lý luận có tính thời khoa học việc làm phải đợc tiến hành thờng xuyên Vì thiếu sở lý luận khoa học lý luận giảng viên tiến hành công tác nghiên cứu khoa học đợc Hc viờn: on Th Thu Hng 105 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni - Tổ chức cho giảng viên nghiên cứu khoa học nhiều hình thức khác nhau: + Thông qua việc học tập nh học tập lớp bồi dỡng học tập, nghiên cứu nhà, học tập nghiên cứu tập thể, học tập nghiên cứu qua kiểm tra, thi cử + Thông qua kiến tập, thực tế: Giảng viên vận dụng phơng pháp nghiên cứu khoa học vào việc thực nhiệm vụ đợc giao (quan sát,đàm thoại, điều tra, phân tích, tổng hợp, so sánh) nh để thực đề tài khoa học + Thông qua tập dợt NCKH để hoàn thành tập nghiên cứu khoa học Đây đờng có hiệu việc tập duyệt NCKH Việc GV hớng dẫn sinh viên làm tập NCKH cần tiến hành cách chu đáo, tỷ mỷ, từ khâu xác định đề tài, xây dựng đề cơng, kế hoạch nghiên cứu đến khâu thực hiện, hoàn thành văn bảo vệ công trình - Xây dựng qui chế quản lí hoạt động NCKH chuyển giao công nghệ, gắn hoạt động khoa học, công nghệ nhà trờng với thực tiễn đời sống Trong qui chế làm việc trờng giảng viên có ý đến công sức cán làm NGKH (tính chuẩn), kinh phí NCKH có chiều hớng tăng lên, nhiên điều kiện cần mà cha đủ Các điều kiện đủ là: + Khuyến khích đơn vị kết hợp với địa phơng, đơn vị xã hội có liên quan đến chuyên ngành thực đề tài nghiên cứu giải vấn đề thực tế nơi Song song với việc chế giới thiệu sản phẩm nhà khoa học làm nh vấn đề quyền tác giả, tiến đến việc lấy NCKH nuôi NCKH Hàng năm, Hội đồng khoa học đào tạo trờng cần xét khen thởng đề tài thật đợc ứng dụng + Điều thiếu thành tích khoa học giảng viên phải tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá cán (thi đua, đề bạt ) Hội đồng khoa học nhà trờng cần qui định nh đợc coi công trình khoa học để xét khen thởng nội bộ, tính điểm thi đua, tính chuẩn Có thể báo cáo xeminar cấp đơn vị, viết cho hội thảo cấp khoa, sáng kiến cải tiến đợc khoa công nhận Hc viờn: on Th Thu Hng 106 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni + Bên cạnh biện pháp trên, nhà trờng phải tính đến hình thức nhắc nhở giảng viên năm trời công trình khoa học nào, giảng viên có thâm niên cao có cấp sau đại học - Hàng năm nhà trờng cần tổ chức nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành, tạo điều kiện cho GV có công trình khoa học đặc biệt đồng nghiệp trờng khu vực giao lu, trao đổi khoa học với Nâng cao trình độ tiềm lực GV tảng vững để GV tự kiến tạo cho lĩnh cần thiết ngời GV trờng CĐ, ĐH mà trực tiếp lĩnh s phạm (năng lực dạy học) Phải nhạy bén với vấn đề dạy học, trình giáo dục; từ nghiên cứu giải tợng nhỏ lớp vấn đề lớn trình dạy học, thực góp phần thay đổi phơng tiện dạy học trờng dạy cho sinh viên tác phong làm việc khoa học Nh vậy, việc phối hợp công tác NCKH thầy trò với việc đào tạo trờng góp phần đổi phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, bồi dỡng nhân tài phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc 3.4.3.4 Các hình thức đào tạo, bồi dỡng * Đào tạo dài hạn Nh nói, nhà trờng nơi xa trung tâm trờng Đại học, việc đào tạo dài hạn cho giảng viên có nguyện vọng đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ khó khăn Nếu nhà trờng cho số giáo viên theo học tập trung dài hạn Viện, trờng Đại học số lợng giảng viên tham gia công tác giảng dạy trờng không đảm bảo Theo số liệu điều tra có tới 60% giảng viên có nguyện vọng đợc nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ Nh vậy, nhà trờng cần có hai hình thức đào tạo dài hạn cho giảng viên nh sau: - Gửi đào tạo tập trung, dài hạn từ - năm để đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho đối tợng có nguyện vọng theo học tập trung dài hạn, chuyên ngành có GV tham gia giảng dạy nh May, Du lịch ngoại ngữ, Hóa thực phẩm - Hình thức đào tạo dài hạn thứ hai đào tạo dài hạn trờng Nhà trờng cần có liên kết đào tạo với trờng đại học khác để tổ chức lớp đào tạo trờng cho giảng viên vừa học, vừa tham gia giảng dạy trờng Hc viờn: on Th Thu Hng 107 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni * Đào tạo ngắn hạn định kỳ Để nâng cao trình độ s phạm, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ nhà trờng phối hợp với Viện, trờng đại học khác để lớp ngắn hạn (dới năm) trờng tự tổ chức đào tạo định kỳ tin học, ngoại ngữ, tay nghề cho đội ngũ giảng viên Đối với nhu cầu bồi dỡng chuyên đề, chuyên ngành hay số công nghệ nhà trờng nên gửi GV đào tạo trung tâm, trờng Đại học khác * Tự học, tự bồi dỡng nâng cao trình độ Ngày khoa học công nghệ ngày phát triển, ngời GV phải cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ Tự học, tự bồi dỡng nhu cầu tất yếu công việc suốt đời ngời GV Nhà trờng cần tạo điều kiện tốt cho công tác tự học, tự bồi dỡng đội ngũ GV nh: sở vật chất, phơng tiện kỹ thuật, thời gian, tài liệu tham khảo cho việc tự học, tự bồi dỡng 3.4.4 Xác định kinh phí, suất hỗ trợ điều kiện cho công tác đào tạo, bồi dỡng Kinh phí đào tạo Trờng đại học Sao Đỏ chủ yếu Bộ công thơng phân bổ theo mức học phí học sinh, sinh viên đóng góp, có quỹ đào tạo nhà trờng tiền giảng viên tự trang trải kinh phí đào tạo Theo ý kiến chuyên gia nên tăng dần nguồn kinh phí từ nhà trờng giảm dần kinh phí từ Bộ công thơng cá nhân giảng viên Bảng 3.7 Nguồn kinh phí đào tạo đến năm 2012, 2017 Đơn vị tính: % Nguồn kinh phí Bộ Công thơng Trờng đại học Sao Đỏ Cá nhân giảng viên Tổng cộng Năm 2011 40 20 40 100 Năm 2012 30 50 20 100 Năm 2017 20 70 10 100 Và đồng thời thực phân bổ tăng suất hỗ trợ cho giảng viên trờng nh sau: Bảng 3.8 Tổng tiền, suất hỗ trợ đào tạo đến năm 2012, 2017 Nguồn kinh phí Tổng tiền hỗ trợ (triệu đồng) % hỗ trợ Hc viờn: on Th Thu Hng Năm 2011 500 20 108 Năm 2012 650 50 Năm 2017 900 70 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Số suất hỗ trợ 350 450 600 Để công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ giảng viên đạt hiệu cao nhà trờng cần ý số điểm sau: - Lập dự toán thu chi cách xác - Đảm bảo thời gian cho công tác đào tạo, bồi dỡng nhiệm vụ giảng dạy giảng viên - Có chế khuyến khích, đãi ngộ sử dụng với ngời học, ngời có kết học tập tốt biết vận dụng lý thuyết học vào hoạt động thực tiễn * Kiểm tra đánh giá công tác đào tạo, bồi dỡng Trong trình đào tạo, bồi dỡng giảng viên việc kiểm tra, đánh giá cần thiết Vì vừa biện pháp quản lý vừa nhắc nhở giảng viên nhận thức đắn công tác bồi dỡng nâng cao trình độ Với mục đích xác định kết thu đợc giảng viên sau tham dự khóa đào tạo bồi dỡng đồng thời đánh giá lực giảng viên để phân công nhiệm vụ cho hợp lý Hiện nay, nhà trờng gần nh quan tâm tới việc giáo viên thu lợm đợc kiến thức sau kết thúc khóa học ứng dụng vào công tác nh Để làm tốt công tác kiểm tra đánh giá việc đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, theo nhà trờng cần trọng số điểm sau: - Sau khóa học, giảng viên phải viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề đợc đào tạo, bồi dỡng cho ngời quản lý trực tiếp quản lý công tác đào tạo, bồi dỡng - Thu thập thông tin phản hồi từ giảng viên đợc đào tạo, bồi dỡng nội dung, phơng pháp, thời gian khóa học, từ rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho khóa học sau - So sánh kết công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ giảng viên Hc viờn: on Th Thu Hng 109 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Bảng 3.9: So sánh kết công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ GV Công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ giảng viên Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dỡng Thực trạng trờng đại học Sao Đỏ - Dựa vào chiến lợc phát triển mục tiêu đào tạo -Dựa vào nhu cầu nâng cao trình độ cho giảng viên giảng dạy giáo viên bổ sung - Xét mong muốn đội ngũ giảng viên Xác định mục - Phân tích tình hình hoạt tiêu đào tạo, bồi d- động ỡng Tổ chức thực - Trách nhiệm, quyền hạn ngời tổ chức cha rõ ràng - Không giám sát, kiểm tra việc thực công tác đào tạo, bồi dỡng 4.Nội dung đào - Nghiệp vụ s phạm tạo, bồi dỡng - Trình độ chuyên môn - Nâng cao tay nghề - Kiến thức ngoại ngữ, tin học Các hình thức - Gửi đào tạo, bồi dỡng đào tạo, bồi dỡng Đề xuất tác giả - Dựa vào chiến lợc phát triển mục tiêu đào tạo -Dựa vào nhu cầu nâng cao trình độ cho giảng viên giảng dạy giáo viên bổ sung - Xét mong muốn đội ngũ giảng viên - Dựa vào phân tích công việc khả giảng viên - Phân tích tình hình hoạt động - xác định mục tiêu phát triển tơng lai - Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn ngời tổ chức - Giám sát, kiểm tra việc thực công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ giảng viên - Nghiệp vụ s phạm - Trình độ chuyên môn - Nâng cao tay nghề - Kiến thức ngoại ngữ, tin học - Kiến thức thực doanh nghiệp - Kiến thức văn hóa, xã hội - Xây dựng đội ngũ cán đầu đàn - Tăng cờng công tác nghiên cứu khoa học - Gửi đào tạo, bồi dỡng - Đào tạo, bồi dỡng chỗ - Đào tạo, bồi dỡng chỗ Hc viờn: on Th Thu Hng 110 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni - Kèm cặp chỗ Đảm bảo điều - Đảm bảo tài - Tự học, tự bồi dỡng - Đảm bảo tài kiện cho công tác - Đảm bảo thời gian - Đảm bảo thời gian đào tạo, bồi dỡng - Đảm bảo chế độ, sách Kiểm tra đánh Không kiểm tra đãi ngộ, sử dụng - Xác định kết thu đợc sau giá công tác đào khóa đào tạo, bồi dỡng đội tạo, bồi dỡng ngũ giảng viên Tóm tắt nội dung chơng Với mục tiêu trở thành Trờng Đại học có vị mạnh tơng lai nên Trờng đại học Sao Đỏ phần xây dựng đợc uy tín thơng hiệu mình, nhà trờng có sở vật chất khang trang với đội ngũ GV có đạo đức nghề nghiệp tốt đợc chuẩn hoá để đáp ứng nhu cầu GD&ĐT giai đoạn Tuy nhiên qua phân tích thực trạng đội ngũ GV trờng đại học Sao Đỏ, tác giả nhận thấy nhiều yếu Vì vậy, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lợng GV nói riêng chất lợng nhân lực nói chung nhà trờng: - Đổi công tác tuyển dụng giảng viên - Đổi chế, sách sử dụng giảng viên - Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ giảng viên Hc viờn: on Th Thu Hng 111 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Kết luận Đất nớc ta đà đổi mới, thực chiến lợc đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá kinh tế, bớc hội nhập vào thị trờng quốc tế Điều đặt yêu cầu nguồn nhân lực cho xã hội ngày có trình độ chuyên môn cao, đủ số lợng đảm bảo chất lợng Giáo dục CĐ, ĐH lĩnh vực gánh vác trách nhiệm đào tạo chất lợng nguồn nhân lực chất lợng cao cho toàn xã hội, điều đặt yêu cầu nguồn nhân lực giáo dục CĐ, ĐH nói chung đội ngũ giảng viên nói riêng phải không ngừng đợc nâng cao chất lợng Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lợng cao cho xã hội, trờng đại học Sao Đỏ ngày mở rộng quy mô nâng cao chất lợng đào tạo với mục tiêu đặt trở thành trờng đại học có tầm cỡ quốc gia, điều thực đợc thiếu đội ngũ cán nhiệt khuyết đủ lực trình độ Xuất phát từ điều này, luận văn "Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao chất lợng nhân lực cho trờng đại học Sao Đỏ đặt mục tiêu đề đợc giải pháp cần thiết, hữu hiệu nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ nhân lực nhà trờng giai đoạn mới, với trọng tâm nâng cao chất lợng đội ngũ GV, lực lợng nòng cốt nhà trờng Sau thời gian nghiên cứu, luận văn hoàn thành đạt đợc số kết sau: Chơng 1: Luận văn hệ thống hoá vấn đề liên quan đến nhân lực nói chung nhân lực giáo dục CĐ, ĐH nói riêng: đặc điểm nhân lực hệ thống tiêu đánh giá chất lợng nhân lực giáo dục CĐ, ĐH; phơng pháp đánh giá yếu tố ảnh hởng đến chất lợng nhân lực Những vấn đề sở lý luận đợc sử dụng làm phân tích chơng sau Chơng 2: Thông qua số liệu thống kê, khảo sát, thu thập tài liệu phòng Hành tổ chức, phòng Đào tạo, phòng Công tác HS-SV, luận văn mô tả, đánh giá thực trạng đội ngũ nhân lực nói chung đội ngũ GV nói riêng trờng đại học Sao Đỏ, nguyên nhân cần phải khắc phục để không ngừng nâng cao chất lợng đội ngũ này, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo chất lợng đào tạo nhà trờng Hc viờn: on Th Thu Hng 112 Lun thc s Trng i hc Bỏch khoa H Ni Chơng 3: Trên sở vấn đề lý luận thực trạng đội ngũ nhân lực nh công tác nâng cao chất lợng nhân lực trờng đại học Sao Đỏ, luận văn đề xuất số biện pháp nhằm cao chất lợng nhân lực nhà trờng: đổi chế tuyển dụng; đổi chế, sách sử dụng hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ giảng viên Mặc dù tác giả cố gắng cẩn thận việc lựa chọn nội dung nh trình bày luận văn Tuy nhiên, luận văn tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đợc đóng góp quý thầy cô bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện có ứng dụng hiệu vào thực tiễn công tác nâng cao chất lợng nhân lực trờng đại học Sao Đỏ Hc viờn: on Th Thu Hng 113 ... kiến thức nhân lực nâng cao chât lợng nhân lực cho trờng cao đẳng, đại học Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ nhân lực nâng cao chất lợng nhân lực trờng đại học Sao Đỏ Đề xuất số giải pháp sát... từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng nhân lực cho Trờng đại học Sao Đỏ * Đối tợng nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phân tích thực trạng nâng cao chất lợng nhân lực Trờng đại học Sao Đỏ Sự... cứu đề tài Phân tích đề xuất biện pháp nâng cao chất lợng nhân lực cho Trờng đại học Sao Đỏ nhằm góp phần nâng cao chất lợng đào tạo toàn diện trờng năm Mục đích, đối tợng phạm vi nghiên cứu đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực cho trường đại học sao đỏ , Phân tích và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực cho trường đại học sao đỏ , Phân tích và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực cho trường đại học sao đỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay