KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH OSATA VIỆT NAM

98 38 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:39

Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính MỤC LỤC 1.2.1 Vai trò kế toán doanh nghiệp thương mại 1.2.2 Nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp thương mại 1.4.2.1.2 Tổ chức tài khoản kế toán sử dụng .21 1.4.2.1.3 Trình tự kế toán số nghiệp vụ chủ yếu 21 1.4.2.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 25 1.4.2.2.1 Nội dung 25 1.4.2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng 26 1.4.2.2.3 Trình tự kế toán số nghiệp vụ chủ yếu: 26 2.2.4.2 Thuế GTGT .55 2.2.4.3 Kế toán theo dõi toán với khách hàng công ty .58 2.3.1.2 Chứng từ tài khoản kế toán sử dụng 65 2.3.1.3 Trình tự kế toán giá vốn hàng bán 65 3.1 Một số nhận xét chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty 85 3.1.1 Ưu điểm 86 3.1.2 Nhược điểm 87 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty công ty TNHH OSATA Việt Nam 88 3.2.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 88 3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam 90 3.2.3 Ý nghĩa việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài, ý nghĩa khoa học thực tiễn Đối với doanh nghiệp, bán hàng hoạt động giúp cho trình lưu thông, trao đổi hàng hóa thu hồi vốn diễn nhanh hơn, doanh nghiệp có vốn để quay vòng tiếp tục sản xuất, kinh doanh Đối với kinh tế quốc dân, hoạt động làm cho kinh tế sôi động hơn, tốc độ chu chuyển hàng hóa tiền tệ diễn mau chóng hơn, nâng cao đời sống cho người lao động toàn xã hội Chính vậy, để đứng vững thương trường buộc doanh nghiệp phải tổ chức công tác bán hàng, có chiến lược tiêu thụ thích hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường kinh doanh Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Xuất phát từ yêu cầu cộng với nhận thức phức tạp tầm quan trọng nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng trước đòi hỏi thực tế việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam, em định chọn đề tài “KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH OSATA VIỆT NAM” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH OSATA Việt Nam Từ đưa số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH OSATA Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH OSATA Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian : Phòng tài - kế toán công ty TNHH OSATA Việt Nam - Về mặt thời gian : Số liệu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh tháng 12 năm 2014 Bố cục của đề tài Chương 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp Thương mại Chương 2: Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH OSATA Việt Nam Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH OSATA Việt Nam Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Trong trình nghiên cứu đề tài, hạn chế mặt lý luận kinh nghiệm thực tế thân, thời gian nghiên cứu nên nội dung luận văn không tránh khỏi hạn chế mặt nội dung khoa học phạm vi yêu cầu Chính thế, em kính mong đóng góp, giúp đỡ thầy cô giáo khoa Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Ban Giám Đốc, cán Phòng Kế Toán-Tài Chính Công ty TNHH OSATA Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Thầy, Cô giáo khoa Kế toán, đặc biệt cô Bùi Thị Thúy tập thể cán Phòng Kế Toán Công ty TNHH OSATA Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại: Thương mại ngành kinh tế độc lập, hoạt động lĩnh vực lưu thông, cung cấp tuyệt đại phận hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội Các hoạt động thương mại thường xuyên gắn bó trực tiếp với thị trường, chịu chi phối tác động quy luật kinh tế chế thị trường Hoạt động thương mại đa dạng phức tạp, trình kinh doanh, vận động vốn kinh doanh chủ yếu dựa tuân thủ theo công thức T-H-T’(Tiền-Hàng-Tiền) mục đích doanh nghiệp luôn T’>T Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Chức thương mại tổ chức luân chuyển hàng hóa cung cấp loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội số lượng, chất lượng kết cấu mặt hàng Để doanh nghiệp thương mại tồn phát triển tốt chế trị trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi kế toán nhà quản trị doanh nghiệp cần nắm rõ đặc điểm chủ yếu hoạt động thương mại Trước hết, ta cần phân biệt rõ nội thương ngoại thương Nội thương ngoại thương phận câu thành nên hoạt động thương mại Hoạt động nội thương hoạt động mua,bán hàng hóa dịch vụ quốc gia Ngoại thương hoạt động mua, bán hàng hóa dịch vụ quốc gia với quốc gia khác Thứ nhất, hoạt động thương mại chịu tác động nhạy bén chế thị trường Đặc điểm đòi hỏi doanh nghiệp thương mại phải xuất phá từ nhu cầu thị hiếu tiêu dùng khu vực vận dụng tốt quan hệ cung cầu để khai thác mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng Theo đó, kế toán phải cung cấp đầy đủ, kịp thời xác thông tin tình hình thị trường cho nhà quản lý nhằm có định phương án kinh doanh tối ưu Thứ hai, đối tượng kinh doanh phức tạp, vòng quay vốn nhanh: Hoạt động thương mại liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, tập quán tiêu dùng khu vực khác khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế trình độ dân trí Do đó, đòi hỏi phải có đầy đủ thông tin tin cậy để có định kinh doanh đắn Điều đòi hỏi kế toán với chức thu nhận, xử lí, phân tích cung cấp thông tin cho nhà quản lý cần thiết phải đáp ứng kịp thời, đầy đủ xác nên tổ chức công tác kế toán phải hợp lý Thứ ba, công nợ tồn đọng nhiều khó khăn thu hồi: Trong điều kiện nay, để bán hàng hóa cần thực nhiều hình thức bán khác Mối quan hệ đa dạng phức tạp dẫn đến rủi ro cao, công nợ tồn đọng nhiều khả thu hồi nợ khó khăn, không doanh nghiệp lợi dụng vấn đề để hạch toán bù trừ trốn doanh thu nhằm trốn thuế… Điều đòi hỏi công tác kế toán phải công khai minh bạch thực theo Luật quy định Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Thứ tư, lĩnh vực có số thuế thất thu lớn khó quản lý: Trên thực tế năm qua, phát triển nhanh loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ đóng góp không nhỏ việc tạo công ăn việc làm cho xã hội, tăng thu nhập cho ngân sách Nhà nước góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nước ta Tuy nhiên, gây không khó khăn công tác quản lý quan chức đặc biệt tình trạng trốn lậu thuế dẫn đến thất thu thuế cho Nhà nước Đặc điểm đòi hỏi công tác kế toán doanh nghiệp phải trọng nữa, vấn đề tổ chức kế toán doanh thu, chi phí thu nhập Bên cạnh đặc điểm chung hoạt động thương mại, ngoại thương có thêm đặc điểm riêng biệt sau: -Thời gian lưu chuyển hàng hóa hoạt động kinh doanh ngoại thương dài so với thời gian lưu chuyển hàng hóa hoạt động kinh doanh nội địa phải thực giai đoạn mua hàng giai đoạn bán hàng -Hàng hóa kinh doanh ngoại thương đa dạng, phong phú Mặt hàng xuất nhập tùy thuộc vào khả sản xuất nhu cầu tiêu dùng quốc gia -Thời điểm xuất-nhập thời điểm toán tiền hàng thường không trùng mà có khoảng cách dài -Phương thức toán: chủ yếu toán thư tín dụng L/C TTR Thanh toán ngoại tệ -Hai bên mua, bán có quốc tịch khác nhau, pháp luật khác nhau, tập quán kinh doanh khác nhau, phải tuân thủ luật kinh doanh tập quán kinh doanh nước luật thương mại quốc tế Thương mại hiểu buôn bán, tức mua hàng hoá để bán kiếm lời, thu tiền lại tiếp tục mua hàng, bán nhiều Như hoạt động thương mại tách biệt hẳn, không liên quan đến trình tạo sản phẩm nào, sản phẩm sản xuất từ đâu, hoạt động trao đổi lưu thông hàng hoá dịch vụ dựa thoả thuận giá Trong kinh tế thị trường, hoạt động thương mại bao trùm lên tất lĩnh vực Các doanh nghiệp bán hàng hoá thông qua thị trường, thị trường Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính nơi kiểm nghiệm, thước đo cho tất loại mặt hàng kinh doanh doanh nghiệp thương mại Hoạt động thương mại giai đoạn sau chu trình tái sản xuất lại có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất Nếu doanh nghiệp tự tiêu thụ sản phẩm hội phát triển khả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chưa đủ Hoạt động kinh doanh thương mại đời với mục tiêu là: Phục vụ tối đa nhu cầu tiêu dùng người trọng đến việc mua bán nhiều hàng hoá Do vậy, xác định khối lượng sản phẩm sản xuất cho hợp lý, chất lượng sản phẩm hàng hoá để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, trình sản xuất liên tục, doanh nghiệp sản xuất tồn phát triển Trong Doanh nghiệp thương mại, lưu chuyển hàng hoá hoạt động kinh doanh chi phối tất tiêu kinh tế tài khác Doanh nghiệp.Tổ chức tốt kế toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá biện pháp quan trọng để quản lý có hiệu trình kinh doanh thương mại Trong doanh nghiệp hàng hoá tài sản chủ yếu,vốn hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn Trong công tác quản lý, Doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn cho hàng hoá số lượng chất lượng, phải tăng nhanh vòng quay vốn hàng hoá tạo lợi nhuận lớn Hoạt động thương mại hoạt động phi sản xuất, làm cho kinh tế sôi động hơn, tốc độ chu chuyển hàng hoá tiền tệ diễn nhanh chóng Nhưng biết,lưu thông không tạo giá trị song giá trị không nằm trình lưu thông Chính hoạt động lưu thông buôn bán kết nối thị trường gần xa Không thị trường nước mà thị trường nước ngoài, điều thúc đẩy phát triển phồn thịnh quốc gia Trong phát triển,hội nhập kinh tế giới,mỗi quốc gia trở thành mắt xích quan trọng Hoạt động thương mại quốc tế xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá, dịch vụ quốc gia thông qua mua bán phạm vi toàn giới Hàng hoá xuất nhập đa dạng: mặt hàng tiêu dùng, phương tiện máy móc dịch vụ khác Việc tham gia hoạt động thương mại giới Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính giúp cho nước phát huy tiềm mạnh đồng thời tiêu dùng hàng hóa chất lượng mà giá rẻ so với nước sản xuất Hoạt động thương mại nói chung hay hoạt động xuất nhập nói riêng chịu quản lý chặt chẽ quan Nhà nước 1.2.Vai trò, nhiệm vụ kế toán Doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Vai trò kế toán doanh nghiệp thương mại Hoạt động thương mại đóng vai trò trung gian cầu nối sản xuất tiêu thụ, thúc đẩy trình tái sản xuất, tái sản xuất mở rộng doanh nghiệp từ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Như việc tiêu thụ hàng hoá ý nghĩa doanh nghiệp mà có ý nghĩa toàn kinh tế quốc dân Thể hiện: + Nếu mà doanh nghiệp thực tốt việc tiêu thụ hàng hoá thúc đẩy trình lưu thông, trao đổi hàng hoá, thu hồi vốn nhanh có điều kiện để quay vòng vốn tiếp tục trình sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ổn định mở rộng tạo điều kiện cho kinh tế phát triển + Ngược lại, hàng hoá không tiêu thụ gây ứ đọng vốn, vốn kinh doanh bỏ không bù đắp chi phí, đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản mà gây nguy hại đến kinh tế quốc dân Chính khẳng định tiêu thụ khâu quan trọng trình lưu thông hàng hoá + Có sản phẩm hàng hoá doanh nghiệp yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp khác Khi việc tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp diễn tạo điều kiện cho hoạt động doanh nghiệp khác đảm bảo tồn phát triển ràng buộc hệ thống phân công lao động xã hội Tổ chức công tác bán hàng có ý nghĩa quan trọng mối quan tâm không dừng lại mà kết việc tổ chức thực Các doanh nghiệp muốn biết thu sau hàng loạt hoạt động tác nghiệp Việc xác định kết bán hàng sở để đánh giá hiệu cuối hoạt động kinh doanh thời kỳ định doanh nghiệp, xác định nghĩa vụ mà doanh Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính nghiệp phải thực với Nhà nước, lập quỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tốt kỳ kinh doanh Đồng thời số liệu cung cấp thông tin cho đối tượng quan tâm nhà đầu tư, cấp chủ quản, quan quản lý tài chính, quan thuế, nhà quản lý doanh nghiệp, khách hàng phục vụ cho mục đích kinh doanh định đối tượng Như cần quản lý tốt công tác bán hàng xác định kết bán hàng nhân tố then chốt mang lại hiệu cao cho hoạt động thông tin kế toán bán hàng, xuất nhập kho hàng hoá xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp cần tổ chức tốt kế toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá biện pháp quan trọng để quản lý có hiệu quy trình kinh doanh thương mại 1.2.2 Nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp thương mại Kế toán nghiệp vụ bán hàng có ý nghĩa quan trọng trình phản ánh thu thập xử lý, cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp để mang lại hiệu cao Vì vậy, nhiệm vụ kế toán bán hàng bao gồm: - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình có biến động loại thành phẩm, hàng hoá theo tiêu số lượng chất lượng, chủng loại giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp, đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Phản ánh tính toán xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập Báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định phân phối kết Đảm bảo thực tốt nhiệm vụ giúp cho nhà quản lý nắm bắt kịp thời, nhanh chóng trình vận động hàng hoá, tiền tệ nhằm đưa định xác nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá để phù hợp với thị trường Sinh viên: Lường Thị Băng Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 1.3.Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp thương mại 1.3.1 Kết bán hàng - Khái niệm kết bán hàng: Kết bán hàng kết cuối trình bán hàng, tiêu chất lượng đánh giá hiệu công tác bán hàng phận chủ yếu cấu thành nên kết kinh doanh doanh nghiệp Kết bán hàng khoản chênh lệch doanh thu với giá vốn hàng bán chi phí quản lý kinh doanh kì Nếu chênh lệch dương kết bán hàng lãi, ngược lại chênh lệch âm kết bán hàng lỗ, hoà vốn Việc xác định kết bán hàng thường tiến hành vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm tuỳ theo đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp 1.3.2 Yêu cầu quản lý bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp thương mại Như khẳng định, bán hàng xác định kết kinh doanh có ý nghĩa sống doanh nhiệp Kế toán doanh nghiệp với tư cách công cụ quản lý kinh tế, thu nhận xử lý cung cấp toàn thông tin tài sản vận động tài sản doanh nghiệp nhằm kiểm tra, giám sát toàn hoạt động kinh tế, tài doanh nghiệp, có vai trò quan trọng việc phục vụ quản lý bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Quản lý bán hàng quản lý kế hoạch thực kế hoạch tiêu thụ thời kỳ, khách hàng, hợp đồng kinh tế Yêu cầu kế toán bán hàng phải giám sát chặt chẽ hàng hóa tiêu thụ tất phương diện: Số lượng, chất lượng,…tránh tượng mát hư hỏng tham ô lãng phí, kiểm tra tính hợp lý khoản chi phí đồng thời phân bổ xác cho hàng bán để xác định kết kinh doanh Phải quản lý chặt chẽ Sinh viên: Lường Thị Băng 10 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Doanh nghiệp: Công ty TNHH OSATA Việt Nam Địa chỉ: Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội Mẫu số S03b-DNN (Theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) Sổ (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Tháng 12 năm 2014 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Mã hiệu tài khoản: 911 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Nhật ký chung Số hiệu tài Trang STT sổ dòng Diễn giải Số hiệu Ngày tháng Số tiền Nợ Có - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh tháng Kết chuyển doanh thu bán 31.12.2014 PKT01 31.12.2014 hàng Kết chuyển doanh thu hoạt 31.12.2014 PKT02 31.12.2014 động tài Kết chuyển chi phí hoạt động 31.12.2014 PKT03 31.12.2014 tài 31.12.2014 PKT04 31.12.2014 Kết chuyển giá vốn Kết chuyển chi phí kinh doanh Kết chuyển chi phí thuế 31.12.2014 PKT06 31.12.2014 TNDN 31.12.2014 PKT05 31.12.2014 31.12.2014 PKT07 31.12.2014 Kết chuyển lãi sau thuế 10,159,724,622 511 515 635 9,798,237 632 9,339,254,780 11 642 554,892,997 13 821 283,583,582 15 421 221,195,194 - Cộng số phát sinh tháng 27,804,976 1,040,872.479 1,040,872.479 - Số dư cuối tháng Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Lường Thị Băng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 84 Giám Đốc (Ký, họ tên) Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH OSATA VIỆT NAM 3.1 Một số nhận xét chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Nền kinh tế thời kì phục hồi sau khủng hoảng, bên cạnh phát triển kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nhiều rủi ro Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải không ngừng cố gắng cải tiến mặt để tạo lợi cạnh tranh vị thị trường Trong xu đó, hoạt động kinh doanh xuất nhập phải đối đầu với cạnh tranh gay gắt, rủi ro nhiều bất cập thị trường giới phạm vi hoạt động vượt qua biên giới quốc gia Rủi ro kinh doanh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập lớn Là doanh nghiệp non trẻ hoạt động lĩnh vực này, ban lãnh đạo Công ty TNHH OSATA Việt Nam kịp thời nhìn nhận vấn đề nhanh nhạy tận dụng hội, phát huy mạnh sẵn có để khắc phục khó khăn tạo điều kiện đưa công ty hòa nhập chế thị trường đững vững bão khủng hoảng Nhờ đó, thu nhập đời sống nhân viên ngày ổn định cải thiện vật chất lẫn tinh thần, đồng thời Công ty ngày khẳng định vị thị trường; mặt hàng công ty ngày phong phú đa dạng nhãn hiệu, chủng loại Trong năm năm qua, công ty đạt kết vượt bậc, hoạt động công ty vào nếp ngày phát triển, công tác quản lý nói chung công tác kế toán nói riêng bước hoàn thiện, nói cố gắng lớn toàn công ty đặc biệt phận kế toán nhằm đưa công tác kế toán nói riêng công tác quản lý tài nói chung có tính khoa học hiệu Trên sở nghiên cứu đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH OSATA Việt Nam”, em xin có số ý kiến nhận xét chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty sau: Sinh viên: Lường Thị Băng 85 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 3.1.1 Ưu điểm - Về công tác hạch toán ban đầu: Hoạt động kinh doanh xuất nhập hàng hoá phức tạp, liên quan đến nhiều chứng từ, sổ sách điều kiện quy định hợp đồng kinh tế Nhưng toàn chứng từ liên quan đến công tác bán hàng xác định kết bán hàng thu thập lưu trữ bảo quản tốt, xếp thành hoàn chỉnh theo thời gian phát sinh thuận tiện cho việc kiểm tra theo dõi Chứng từ sau lập chuyển tới phòng kế toán để đảm bảo theo dõi phản ánh kịp thời biến động tăng giảm khoản mục tài sản, nguồn vốn, tạo thuận lợi cho trình thực nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Các chứng từ lập theo biểu mẫu Bộ tài ban hành theo thông lệ quốc tế, (đối với chứng từ kế toán lập không thủ tục, nội dung số không rõ ràng tiến hành kiểm tra ghi sổ phải trả lại báo cáo cho nơi lập chứng từ biết để làm lại, làm thêm thủ tục điều chỉnh sau dùng làm ghi sổ) giúp cho công tác bán hàng thuận lợi, tránh rủi ro kinh doanh Các trường hợp đáng tiếc chứng từ gốc không xảy chứng từ nhập vào máy tính để bảo quản - Về hệ thống sổ sách kế toán: Công ty áp dụng hình thức sổ nhật ký chung kết hợp với việc đưa máy tính vào công tác quản lý tài làm đơn giản hoá công tác kế toán Do hạn chế sai sót việc nghi chép trùng lặp số liệu cần nhập vào lần từ chứng từ gốc Hơn ưu điểm việc ứng dụng máy vi tính công việc lưu trữ số liệu nên thuận tiện cho trình kiểm tra đối chiếu với số liệu sổ kế toán Mạng máy vi tính phòng kế toán kết nối máy vi tính với nên việc theo dõi kiểm tra công tác kế toán đơn giản hoá, tiết kiệm nhiều thời gian - Về hệ thống tài khoản sử dụng: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống ban hành theo định 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 Bộ tài cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty, bên cạnh Công ty mở thêm tài khoản chi tiết để phù hợp với đặc điểm Công ty Sinh viên: Lường Thị Băng 86 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính - Về công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng: Toàn công việc thực phòng tài kế toán Công ty, kế toán phụ trách phần bán hàng có trách nhiệm vào chứng từ gốc phòng nghiệp vụ chuyển sang để cập nhật vào máy tính với mục đích phản ánh xác thông tin liên quan đến giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh, doanh thu bán hàng để phục vụ cho việc xác định kết bán hàng, xác định kết kinh doanh, sở kết ban lãnh đạo Công ty đưa định đắn cho toàn công tác bán hàng Công ty giúp cho Công ty tìm thuận lợi, khó khăn trình hoạt động, chất lượng nguồn hàng, thị hiếu khách hàng, mức sinh lời mặt hàng, phòng nghiệp vụ… - Về phương pháp hạch toán hàng tồn kho tính giá hàng xuất kho: Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, với phương pháp hạch toán giúp cho kế toán theo dõi liên tục tình hình hàng hoá mua vào, bán ngày Đồng thời Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp giá thực tế đích danh, điều thuận tiện cho việc theo dõi giá vốn hàng xuất bán xác, tức lô hàng mua vào với giá bao nhiêu, lô hàng bán ra, lô hàng có giá vốn giá lúc lô hàng nhập vào - Về việc sử dụng tỷ giá: Công ty sử dụng tỷ giá hạch toán để theo dõi, điều cho thấy tình hình toán Công ty với khách hàng đa dạng đồng thời giúp cho cán kế toán phản ánh nhanh nhậy với biến đổi tỷ giá thị trường 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần xuất nhập máy Sao Việt có số tồn sau: Về tổ chức máy kế toán: Kể từ thành lập đến nay, ban lãnh đạo Công ty không ngừng cải tiến máy quản lý nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nhiên khối lượng công việc không lớn lại thêm gánh nặng mặt chi phí nên tất nhân viên kế toán luôn phải kiêm nhiệm nhiều phần hành Điều gây không rõ ràng, minh bạch rủi ro vể quản lý tài Sinh viên: Lường Thị Băng 87 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính chất lượng công việc phần hành kế toán không tốt Một số nhân viên không nắm bắt tình hình kế toán phần hành kế toán khác Đặc biệt, doanh nghiệp xuất nhập số nhân viên kế toán thực biết sử dụng ngoại ngữ chưa nhiều Trong điều kiện kinh tế thị trường công ty đưa sách bán hàng phù hợp để khuyến khích khách hàng tiêu thụ nhiều toán tiền hàng nhanh cho công ty, tăng sản lương tiêu thụ tăng số vòng quay vốn Thế nhưng, công ty TNHH OSATA Việt Nam chưa phát sinh khoản giảm trừ doanh thu chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán Công ty áp dụng phương thức bán hàng giao bán trực tiếp, chưa đa dạng hóa phương thức bán hàng nên số lượng hàng hóa bán hạn chế - Công ty TNHH OSATA Việt Nam vào hoạt động năm chưa phát sinh nhiều khoản nợ khó đòi, nên công ty không tiến hàng trích lập nợ phải thu khó đòi Mặt hàng kinh doanh doanh nghiệp máy móc thiết bị có giá biến động lớn thị trường nên doanh nghiệp không tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Kế toán không sử dụng phiếu nhập kho xuất kho để theo dõi hàng tồn kho - Trong trình hạch toán khoản chi phí, doanh nghiệp không tách chi phí quản lý kinh doanh thành chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Việc hạch toán chi phí thu mua (trừ tiền hàng, thuế nhập khẩu) trước nhập kho xuất bán trực tiếp vào tài khoản chi phí quản lý kinh doanh mà không tính vào giá vốn hàng xuất bán chưa với quy định 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty công ty TNHH OSATA Việt Nam 3.2.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Kế toán công cụ quan trọng quản lý nhà nước công cụ đắc lực cho nhà quản lý doanh nghiệp nắm tình hình tài đơn vị, tính Sinh viên: Lường Thị Băng 88 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính toán hiệu quả, lập thực kế hoạch cho có hiệu Trong giai đoạn nay, trước biến động môi trường kinh doanh sách pháp luật, đường lối ngoại giao nhà nước, hoạt động kinh doanh xuất nhập có nhiều cải tiến Trước xu hợp tác kinh tế toàn cầu hoá kế toán cần có bước tiến để bổ sung hoàn thiện Công việc bán hàng hoá Công ty TNHH OSATA Việt Nam công việc phức tạp không hoạt động bán hàng thông thường mà liên quan tới nhiều mối quan hệ quốc gia Chính vậy, việc xác định nghĩa vụ bên quan trọng Trên sở kế toán tiến hành ghi chép theo dõi phản ánh đôn đốc trình thực hợp đồng quan hệ toán cách xác, rõ ràng, đầy đủ kịp thời Mặt khác, hoạt động bán hàng làm nảy sinh nhiều loại chứng từ khác Do đó, cần xây dựng hệ thống kế toán với hệ thống luân chuyển chứng từ hợp lý, phù hợp với yêu cầu quản lý doanh nghiệp Các thông tin kế toán phải cung cấp kịp thời cho mục tiêu quản lý doanh nghiệp, cho mục tiêu kiểm tra nhà nước đối tượng quan tâm Trong thực tế công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam có mặt tích cực bên cạnh nhiều tồn đọng vướng mắc, dù Công ty cố gắng sửa đổi bổ sung theo quy định Bộ Tài chính, tính trung thực xác số liệu kế toán chưa đảm bảo độ tin cậy để đánh giá thực trạng tài chính, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc sử dụng loại chứng từ chưa thống đồng bộ, bên cạnh công tác tổ chức chứng từ chưa hợp lý Quá trình vận dụng tài khoản vào hạch toán không đầy đủ xác làm cho thông tin tài bị sai lệch Việc tổ chức hệ thống sổ ghi chép không hợp lý nguyên nhân gây trùng lặp không cung cấp kịp thời thông tin cho quản lý Như vậy, mặt thực tiễn lẫn lý luận đặt yêu cầu phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác đinh kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam Sinh viên: Lường Thị Băng 89 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam Mục tiêu tổng quát đất nước ta năm gần phải đảm bảo phát triển kinh tế nhanh với bước tiến chất lượng tính bền vững, phát huy tối đa sử dụng có hiệu nguồn lực phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế gắn với thị trường nước, tạo bước chuyển chất lượng hiệu đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh hiệu kinh tế, chủ động đẩy nhanh hội nhập kinh tế theo lộ trình cam kết Công ty OSATA Việt Nam bước tự khẳng định vị thương trường, đóng góp phần không nhỏ vào công đổi đất nước Là Công ty XNK nên hoạt động kinh doanh Công ty phức tạp, đòi hỏi Ban giám đốc Bộ máy lãnh đạo phải đưa mục tiêu chiến lược giai đoạn định Đối với công tác kế toán, yêu cầu phải đặt phải thực tốt công tác kế toán, kế toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng vốn phức tạp Qua thời gian thực tập Công ty TNHH OSATA Việt Nam, tạo điều kiện tiếp xúc với thực tế nên góc độ sinh viên nghiên cứu thực tập đề tài hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam, em xin đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán sau: Thứ nhất, sử dụng tài khoản 157 để theo dõi trị giá hàng xuất kho: Công ty nên sử dụng TK157 để theo dõi trị giá hàng xuất kho Bởi thực tế Công ty xuất kho hàng hoá, kế toán không ghi giảm hàng hoá kho mà đến bên mua thông báo nhận hàng kế toán ghi: Nợ TK632 Có TK 156 Theo chế độ kế toán hành, xuất kho phải ghi giảm hàng hoá kho Trong thời gian vận chuyển hàng bán thường khoảng thời gian (lớn ngày ) bên mua nhận hàng Do đó, kế toán phải Sinh viên: Lường Thị Băng 90 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính hạch toán trị giá hàng hoá xuất kho thời gian vận chuyển vào tài khoản 157 “hàng gửi bán” Việc sử dụng tài khoản 157 để hạch toán bên cạnh tài khoản 156 giảm bớt việc theo dõi chi tiết cho loại hàng hoá kho hàng hoá gửi bán Việc hạch toán tài khoản 157 tiến hành sau: - Khi xuất kho gửi hàng hoá bán, kế toán vào phiếu xuất kho ghi: Nợ TK 157 Có TK 156 - Nếu hàng mua chuyển thẳng bán không qua nhập kho: Nợ TK 157 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 - Khi lô hàng gửi bán xác định tiêu thụ Nợ TK 632 Có TK 157 Thứ hai, Công ty nên thực chiết khấu toán Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp cần có sách bán hàng hợp lý vừa để thu hút khách hàng đảm bảo nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Với đặc thù doanh nghiệp kinh doanh xe cần lượng vốn để quay vòng lớn, doanh nghiệp nên thực chiết khấu toán cho khách hàng kích thích việc trả nợ tiền hàng cho doanh nghiệp Chiết khấu toán khoản giảm trừ cho người mua người mua toán trước hạn Khi thực chiết khấu toán, kế toán ghi nhận sau: Nợ TK 635 Có TK 131 (nếu giảm trừ công nợ) Có TK 111 (nếu trả lại tiền) Sinh viên: Lường Thị Băng 91 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Thứ ba, kế toán công ty cần tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng nợ phải thu khó đòi: 1/ Đối với lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Hiện điều kiện chế thị trường, để hạn chế rủi ro trình kinh doanh, để thúc đẩy trình tiêu thụ nhanh Công ty thực việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho điều cần thiết Đây giá trị dự kiến bị tổn thất ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh xảy năm kế hoạch Giá trị đơn vị hàng tồn kho công ty lớn Hơn nữa, xe có số khung số máy riêng, việc bán xe bị phụ thuộc vào quan niệm khác hàng Có số khung số máy theo quan niệm bị coi xấu khó tiêu thụ Do đó, để phản ánh xác tình hình tài Công ty tránh rủi ro xảy Công ty nên tiến hành trích lập dự phòng giảm giá cho loại hàng hoá Mức dự phòng cần lập cho hàng tồn kho A = Số lượng hàng tồn kho A cuối niên độ Mức giảm giá X hàng tồn kho A 2/ Đối với lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi Các khoản nợ coi nợ phải thu khó đòi khi: Nợ phải thu đến hạn toán từ năm trở lên, kể từ ngày hạn thu nợ kí kết hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ Công ty đòi nhiều lần chưa thu nợ Trường hợp đặc biệt, thời gian chưa tới hai năm nợ thời gian xem xét giả thể, phá sản có dấu hiệu khác bỏ trốn bị quan pháp luật xem xét, giam giữ ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi Phương pháp lập dự phòng: Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi nói Đối với nợ phải thu hạn toán, mức trích lập dự phòng sau: Sinh viên: Lường Thị Băng 92 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên Đối với việc xử lý khoản dự phòng hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, Công ty hoàn nhập toàn khoản dự phòng lập cuối năm trước vào khoản thu nhập bất thường để xác định kết kinh doanh, đồng thời tiến hành lập dự phòng cho năm sau Bán hàng khâu cuối quan trọng trình kinh doanh doanh nghiệp Do để tăng doanh thu bán hàng doanh nghiệp cần lựa chọn đa dạng hoá phương thức bán hàng thích hợp sở đảm bảo mức tiêu thụ hàng hoá lượng tiền thực thu Cần phải tránh trường hợp khách hàng chiếm dụng vốn lớn dẫn đến giảm khả toán khả tiếp tụa đầu tư kinh doanh doanh nghiệp Công ty cần tìm hiểu khả tài hay toán khách hàng Thứ tư, Công ty nên hạch toán riêng khoản chi phí cách rõ ràng: Theo chế độ kế toán khoản chi phí liên quan đến việc thu mua hàng hoá trước nhập kho tiêu thụ trực tiếp hạch toán vào TK 1562 “chi phí thu mua hàng hoá” Đến cuối kỳ phân bổ cho hàng bán Các khoản chi phí vận chuyển, chi phí tiếp thị chi phí khác phát sinh trình tiêu thụ phải hạch toán vào TK 6421 “Chi phí bán hàng” Những chi phí liên quan đến hoạt động quản lý chung doanh nghiệp hạch toán vào TK 6422 “chi phí quản lý doanh nghiệp” Trên thực tế tất khoản chi phí doanh nghiệp hạch toán vào TK 642 “chi phí quản lý kinh doanh” Cuối kỳ khoản chi phí kết chuyển toàn để xác định kết kinh doanh, không phân biệt chi phí cho hàng tiêu thụ hay chưa hạch toán khó xác định xác kết kinh doanh kỳ Để giải vấn đề này, thiết nghĩ kế toán công ty nên hạch toán riêng khoản chi phí rõ dàng Tách chi phí quản lý kinh doanh thành chi phí bán hàng (TK Sinh viên: Lường Thị Băng 93 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 6421) chi phí quản lý doanh nghiệp (TK6422) Các chi phí phát sinh qua trình tiêu thụ hàng hoá hạch toán vào TK 6421, chi phí liên quan đến quản lý doanh nghiệp hạch toán vào TK 6422 Các chi phí phát sinh trình thu mua, nhập hàng phản ánh vào TK 1562, cuối kỳ phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí thu mua cho số hàng tiêu thụ kỳ để xác định kết kinh doanh 3.2.3 Ý nghĩa việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam Kế toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng phần công việc kế toán nói chung, nhiên muốn công việc chung tốt phận phải tốt Do đó, hoàn thiện kế toán bán hàng xác đinh kết bán hàng kết hợp với nghiệp vụ khác làm cho công tác kế toán Công ty hoàn thiện Công việc bán hàng hoạt động phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố dễ nhầm lẫn, gây tranh chấp nên việc hạch toán nghiệp vụ bán hàng giảm bớt mâu thuẫn, nhầm lẫn đặc biệt công tác hạch toán ban đầu Nó xác định rõ thời điểm phù hợp tiến hành hoạt động chi phí liên quan đến hoạt động đồng thời phát sai sót kịp thời có biện pháp khắc phục tạo lòng tin cho đối tác Bên cạnh việc ghi chép phản ánh thông tin kịp thời đầy đủ xác giúp cho nhà quản lý đưa định đắn Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng biện pháp tốt để đào tạo bổ sung kiến thức nghiệp vụ cho cán công nhân viên làm công tác kế toán Hạch toán kế toán phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý tài chính, có vai trò tích cực cho việc quản lý điều hành kiểm tra hoạt động kinh tế Kế toán nhiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng phận thiếu trình hạch toán toàn nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị kinh doanh XNK Sinh viên: Lường Thị Băng 94 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nhân tố để góp phần vào việc thực tốt nhiệm vụ kế toán, phát huy đầy đủ tác dụng kế toán việc phản ánh giám sát tình hình thực tế kế hoạch kinh doanh đơn vị thực chế độ hạch toán kinh tế đồng thời làm để quan quản lý nhà nước điều chỉnh có sách hỗ trợ cho Công ty phù hợp Sinh viên: Lường Thị Băng 95 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính KẾT LUẬN Năm 2014 qua thành tựu đạt khẳng định cho vận dụng lý luận vào thực tế nước ta cách đắn, linh hoạt sáng tạo Đảng, phát triển đất nước, lên ngành kinh tế Trong phần không nhỏ đóng góp lĩnh vực ngoại thương, trước xu quốc tế hoá hội nhập diễn mạnh mẽ, doanh nghiệp phải tìm cho hướng thích ứng nhanh với biến động thị trường, kịp thời đưa định có tính chiến lược gặt hái đựơc nhiều thành công thương trường Việc trọng vào tiêu thụ hàng hoá để tăng doanh thu Công ty TNHH OSATA Việt Nam nay, đòi hỏi máy quản lý Công ty phải có đầy đủ kiến thức tổng hợp chuyên sâu lĩnh vực kinh tế, tổ chức quản lý Trong đó, kế toán phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế, có vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Với tư cách công cụ quản lý kinh tế, kế toán lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính, đảm nhiệm tổ chức hệ thống thông tin có ích cho cho định tài Chính hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng chìa khoá mở cửa bí thắng lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Với kiến thức học nhà trường qua trình thực tập Công ty TNHH OSATA Việt Nam em hoàn thành đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết bán bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam” Trong đề tài em trình bày vấn đề tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Doanh nghiệp kinh doanh thương mại Đồng thời em trình bày thực tế kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam Từ mạnh dạn đề xuất số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Vì kinh nghiệm thực tế thời gian học tập nghiên cứu hạn hẹp, Sinh viên: Lường Thị Băng 96 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính trình thực tập nghiên cứu trình bày luận văn em không tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp thầy cô giáo cán phụ trách kế toán Công ty Cuối em xin chân thành cảm ơn cô giáo: Bùi Thị Thúy - người hướng dẫn bảo tận tình cho em nghiên cứu Đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường trang bị cho em kiến thức quý báu suốt năm học vừa qua Học viện Tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị kế toán cán khác Công ty TNHH OSATA Việt Nam tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập Công ty hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 03 tháng 11 năm 2015 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực BÙI THỊ THÚY Sinh viên: Lường Thị Băng LƯỜNG THỊ BĂNG 97 Lớp: K42-21.05 Chuyên đề tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế toán Tài Chính - GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy- Học Viện Tài Chính, Nhà xuất Tài Chính Giáo trình Kế toán Doanh nghiệp Thương mại - Dịch vụ - GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy – Học Viện Tài Chính, Nhà xuất Tài Chính Chuẩn mực kế toán Việt Nam- Nhà xuất Tài Chính Chế độ kế toán doanh nghiệp (2 quyển)- Bộ Tài Chính, Nhà xuất Thời Đại Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC, Bộ Tài Chính ngày 14/09/2006 Chế độ Kế toán cho doanh nghiệp vừa nhỏ - Nhà xuất Tài Chính Hệ thống Kế toán Việt Nam doanh nghiệp 2006 - Nhà xuất Thống Kê Giáo trình Thuế- PGS.TS Nguyễn Thị Liên, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu- Học Viện Tài Chính- Nhà xuất tài Chính Các tài liệu kế toán, tài có liên quan Công ty TNHH OSATA VIỆT NAM 10 Các thông tư, định, công văn kế toán, thuế có liên quan khác 11 Website www.cafef.vn, http://ketoan.org/ Sinh viên: Lường Thị Băng 98 Lớp: K42-21.05 ... vụ bán hàng xác định kết bán hàng trước đòi hỏi thực tế việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH OSATA Việt Nam, em định chọn đề tài “KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC... thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH OSATA Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH OSATA. .. chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp thương mại 1.3.1 Kết bán hàng - Khái niệm kết bán hàng: Kết bán hàng kết cuối trình bán hàng, tiêu chất lượng đánh giá hiệu công tác bán
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH OSATA VIỆT NAM , KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH OSATA VIỆT NAM , KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH OSATA VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay