Hoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội đối với người có công tại xã đức long huyện quế võ tỉnh bắc ninh

41 44 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:39

LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn tới nhà trường, khoa, với thầy cô giáo tạo điều kiện cho em hoàn thành đợt thực tập Ủy ban nhân xã Đức Long nhận giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo Ủy ban nhân xã Đức long giúp em hoàn thành đợt thực tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa tạo điều kiện cho chúng em tham gia đợt thực tập tốt nghiệp đầy bổ ích này, em xin cảm ơn giáo viên hướng nhóm sinh viên chúng em, giảng viên – Đặng Thị Huyền Oanh bảo tận tâm, hướng dẫn tận tình cho em trình thực tập Em xin cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đức Long quan tâm tạo điều kiện tốt giúp em hoàn thành tốt trình thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn xâu sắc tời anh Nguyễn Đăng Trà – Kiểm huấn viên, anh theo sát em, bảo cho em kinh nghiệm học bổ ích Em xin gửi lời cảm ơn tới thành viên lớp K62 - CTXH đặc biệt thành viên nhóm thực tập giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trình thực tập lần Trong trình thực tập, em nhận thấy nhiều hạn chế thiếu sót, điều không tránh khỏi Qua em mong nhận đóng góp thầy cô khoa, Ban quyền bạn để rút kinh nghiệm cho lần thực hành hiệu chất lượng Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Thị Liễu MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn sở thực tập Thực tập hội để giúp bạn sinh viên ứng dụng kiến thức lâu học giảng đường vào thực tiễn sống, vào công việc nghề nghiệp theo học suốt thời gian qua Có thể nói hội lớn cho “ gà công nghiệp” tự va chạm với tình mà lâu bạn đọc giải sách Thực tập hội cho trải nghiệm thực tế sống, thực tế công việc mà lứa sinh viên chuẩn bị Tốt nghiệp đại học không đơn giản Mặc dù sinh viên năm tập tốt nghiệp cuối khóa , trải qua lần thực tập Tuy nhiên, việc lựa chọn cho sở thực tập thật mang lại hiệu cho trình làm việc thật không đơn giản Tôi lựa chon Ban thương binh xã hội xã Đức Long làm sở thực tập cuối khóa có nhiều lí Vì quê hương tôi, biết người họ thật thân thiện, nhiệt tình bảo giúp đỡ người Hơn nữa, ủy ban nhân dân xã Đức Long có mảng nghiên cứu làm việc Chính sách ưu đãi xã hội - mảng kiến thức thật tâm huyết từ trước theo học đến Đó lý khiến chọn UBND Xã Đức Long huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh làm nơi thực tâp cuối khóa Tôi mong tập lần này, hiểu biết không ngừng học hỏi Tôi đạt thành tích cao ! 2.2 Lý chọn nội dung thực tập Dân tộc Việt Nam trải qua bao thăng trầm lịch sử với liên tiếp trang cam go, liệt để giành lại giữ vững Tổ Quốc Thắng lợi vĩ đại đan tộc ta kháng kháng chiến giải phóng dân tộc nghiệp xậy dựng bảo vệ Tổ quốc hi sinh sương máu mồ hôi nước mắt hệ người Việt Nam Hàng triệu đồng bào, đồng chí hi sinh, hàng triệu người suốt đời mang thương tật, di chứng chiến tranh hàng triệu người ưu tú ngã xuống vĩnh viễn yên nghĩ miền đất nước, để lại cho người thân, gia đình xã hội mát đau thương không bù đắp Sự hi sinh đất nước để lại cho người thân đồng bào chiến sĩ ta vô giá không sánh nổi, biểu thị lòng yêu nước oanh liệt dân tộc ta kháng chiến chống giặc ngoại xâm nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Chứng kiến hi sinh cao cả, mát vô to lớn thấm nhuần lời Hồ Chí Minh: “ Máu đào liệt sỹ đx làm cờ cách mạng thêm đỏ chói” Sự hi sinh liệt sỹ chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập két tự do, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn liệt sỹ” “ Anh em thương binh hi sinh phần xương máu để giữ gìn Tổ Quốc bảo vệ đồng bào, tận trung với nước, tận hiếu với dân, anh em làm tròn nhiệm vụ , anh em không đòi hỏi Song người trung hiếu ấy, Chính phủ đồng bào phải báo đáp thể cho xứng đáng” “ Thương binh, bênh binh, gia đình đội, gia đình liệt sỹ người có công với Tổ Quốc, bổn phận phải : “Biết ơn thương yêu giúp đỡ họ” Cùng với tinh thân nhân văn cao lòng biết ơn sâu sắc người hi sinh tổ Quốc, suốt chục năm qua Đảng, Nhà nước ban hành thực nhiều sách, chế độ với đối tượng Người có công thường xuyên có điều chỉnh bổ sung phù hợp với thời kỳ cách mạng Đến hình thành sách gắn liền với thực hành sách kinh tế- xã hội liên quan đến đời sống hàng ngày hàng triệu người có công Đó chủ trường chương đắn, sách Đảng, Nhà nước Chính sách góp phần đau đớn, mát thể chất đồng thời cổ vụ động viên tinh thần giúp họ vượt mát đau thương ấy, khắc phục khó khăn cản trở tiếp tục khẳng định mình, xây dựng sách cho thân, gia đình đóng góp công sức, trí tuệ vào công việc đổi phát triển quê hương đất nước Với chất lượng Người có công lớn, người có hoàn cảnh khác nhau, chế độ khác Do đó, thực sách cho quy định nhà nước, đảm bảo công việc không đơn giản Là sinh viên theo học Công tác xã hội, nhận thức tính cấp thiết vấn đề ưu đãi người có công Trong thời gian thực tập tốt nghiệp phòng LĐTBXH xã Đức Long “ Hoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội người có công xã Đức Long huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh” để có điều kiện hiểu sâu việc thực sách địa bàn xã làm báo cáo thực tập Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Tình hình hoạt động cụ thể việc thực chế độ ưu đãi xã hội với người có công địa bàn xã 2.2 Phạm vi nghiên cứu Thời gian: Từ 14/02/2016 – 09/04/2016 Địa điểm: Phòng Lao động thương binh – UBND xã Đức Long huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu trình thực sách xã hội địa bàn xã Đức Long Các chế độ ưu đãi xã hội với người có công thực kết đạt Về thời gian : Sử dụng tài liệu thông tin gần Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu Công tác xã hội học trường vào nhằm tìm hiểu sách xã hội dành cho người có công với cách mạng địa bàn xã Đức Long Góp phần hệ thống hóa bước hoàn thiện sở lý luận thực tiễn Công tác sách dành cho người có công với cách mạng địa bàn xã Đức Long giai đoạn Phân tích nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức thực sách chi trả dành cho người có công với cách mạng địa bàn xã Đức Long Đánh giá thực trạng việc thực sách chi trả dành cho người có công với cách mạng địa bàn xã Đức Long Đưa đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc thực triển khai sách chi trả dành cho người có công địa bàn xã Đức Long Nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động này, đem lại cho đối tượng người cao tuổi niềm vui, giúp đỡ thiết thực 3.2 Mục tiêu nghiên cứu - Ứng dụng kiến thức, phương pháp, kỹ Công tác xã hội vào thực tập tìm hiểu sách chi trả dành cho người có công với cách mạng địa bàn thực tập - Học tập, rèn luyện nâng cao lực làm việc nhóm, lực giao tiếp, lắng nghe, thu thập, đánh giá chọn lọc thông tin… sở thực hành - Nâng cao lực làm việc với kiểm huấn viên đối tượng can thiệp cách chuyên nghiệp - Vận dụng hiệu kỹ công tác xã hội học lớp vào thực tiễn qua giúp cho sinh viên thấy khác biệt lý thuyết thực hành Công tác xã hội - Tạo dựng mối quan hệ nhân viên xã hội với sở UBND xã Đức Long Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát Phương pháp nghiên cứu xã hội Phương pháp phân tích tài liệu Phương pháp vấn sâu Từ đưa cách nhìn nhận đánh giá tổng quát sách chi trả triển khai dành cho đối tượng Giới hạn nội dung Tìm hiểu tổng quan địa bàn thực tập Các sách chi trả áp dụng dành cho người có công với cách mạng địa bàn xã Đức Long Tóm tắt trình thực tập Tuần 1: 14/2- 18/2 - Tìm hiểu sở thực tập - Nhận nhiệm vụ phòng sách Tuần 2: 22/2- 4/3 - Tìm hiểu công việc giao phòng sách, phối hợp cán sách thực công việc giao yêu cấu Tuần 3: 29/2 – 4/3 - Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ ban LĐTBXH - Lựa chọn đề tài, đành giá đề tài với giáo viên hướng dẫn lên đề cương Tuần 4: 7/3 – 11/3 - Liên tục thực nhiệm vụ giao - Phối hợp với cán hướng dân Tuần 5, 6: 14/3- 5/3 - Tiếp tục nhận nhiệm vụ giao ban LĐTBXH - Tìm hiểu tài liệu viết báo cáo thực tập Tuần 7,8: 22/ 3- 9/4 - Tiếp tục nhận nhiệm vụ giao ban LĐTBXH - Tiếp tục bổ sung tài liệu - Hoàn thành báo cáo thực tập B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LONG 1.1 Đặc điểm vị trí địa lý dân cư xã Đức Long 1.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Xã Đức Long nằm phía Đông Nam huyện Quế Võ,cách trung tâm huyện ly 16km, trung tâm tinh ly 30km Phía Bắc bao bọc dòng Như Nguyệt, bên sông xã Đồng Phúc, Đồng Việt ( huyện Yên Dũng, tỉnh bắc Giang); Phía Nam Đông Nam bao bọc sông thái bình sông Thiên Đức( hay gọi sông Đuống), bên sông xã Cao Đức, Vạn Ninh( Gia Bình tỉnh Bắc Ninh) thị trấn Phả Lại, xã Cổ Thành( Chí Linh -Hải Dương); phía tây tiếp giáp xã Châu Phong Đức Long có diện tích tự nhiên 928,15ha, diện tích đất canh tác 597,24ha, lại đất thổ cư, ao hồ công trình phúc lợi Dân số với 1542 hộ, 6220 nhân Thành phần dân tộc kinh, tôn giáo chủ yếu theo đạo Phật, số theo Công giáo Vốn vùng đất đồng chiên trũng, Đức Long lại vừa có núi, có sông “ Sơn thủy hữu tình”.Tại thôn Phải Lại lên núi xưa gọi núi Phổ Lại Sơn Sách Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú viết: “ Núi Phả Lại xã Phả Lại huyện Quế Dương, đá núi cao, chân núi sát tới sông Lục Đầu, phong cảnh rộng thoáng, núi có chùa Chúc Thánhlà nơi thầy Không Lộ tu hành, vua quan nhà Trần thường đến để vịnh” Sách Đại Nam Nhấy thống viết: “Núi Phả Lại xã Phả Lại, cách huyện lỵ Quế Dương 14 dặm phía Đông, trông Lục Đầu Giang, núi có chùa Đại Minh, vua quan thời Trần thường đến ngoại cảnh” Một vùng đất vừa có núi, có sông, có ruộng đồng, ao, bờ hồ, nên Đức Long sách, thư tịch ca ngợi vùng đất có phong cảnh đẹp tiếng xứ Kinh Bắc Được bao bọc sông, xưa có bến phà phả lại, cầu Phả Lại nằm quốc lộ 18 chạy qua, nối Bắc Ninh phả lại( Hải Dương) chạy Quảng Ninh, Hải phòng, nên Đức Long vùng đất có đường giao thông thủy, thuận tiện, thôn Thịnh Lai, kiều Lương, Phú Vân có bền đò ngang thuyền sang xã Đồng Phúc( Yên Dũng), Vạn Ninh, Cao Đức( Gia Bình) thuận tiện cho buôn bán, giao lưu kinh tế, văn hóa với tỉnh phía Đông Bắc vùng lân cận Năm 1966, tuyến đê Bối xã đắp với chiều dài 12 km khắc phục cảnh “ Chiêm khê, mùa thối” tạo điều kiện cho nhân dân xã lại, phát triển kinh tế Bao quanh xã Đức Long mang lưới chợ làng, chợ vùng chợ Châu Cầu( Châu Phong), chợ Đông Du xã Đào viên) Đức Long nằm vùng khí hậu đồng Bắc Bộ, nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều Thời tiết năm chia làm mùa ( xuân, hạ thu, đông), lượng mưa chia làm mùa rõ rệt mùa mưa mùa khô Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm, lượng mưa lớn chiếm 80% lượng nược mưa của năm thường có trận bão lớn gây úng, lụt cục Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, lượng mưa chiếm 20% lượng nước mưa năm, thường gây hạn hán, nhiều ruộng đồng ao hồ khô cạn hàng năm có hai mùa gió gió mùa đông bắc gó mùa đông nam Gió mùa đông bắc thổi từ lục địa phía Bắc xuống khô rét từ tháng 10 năm trước đến tháng năm sau Gió đông nam thổi theo biển Đông vào tháng đến tháng mang theo nước biển mát mẻ, dễ chịu Với vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thuận lợi, nên Đức Long từ xa xưa điểm tụ cư người Việt cổ Theo thời gian, cư dân lập nên làng xóm nằm ven sông Đuống, sông Cầu Cư dân sinh lập nghiệp chủ yếu nghề nông trồng lúa nước, bên cạnh nhiều thêm số nghề phụ đánh bắt cá Đan lát, làm gốm, buôn bán 1.1.2 Văn hóa- xã hội Cùng với phát triển kinh tế lĩnh vực văn hóa- giáo dục trọng sở giáo dục phát triển, địa bàn xã có trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường cấp Công tác giáo dục đào tạo quan tâm sâu sắc, chất lượng dạy học ngày nâng cao, trang thiết bị đầu tư nâng cấp, khung cảnh, cảnh quan, môi trường trường học đảm bảo Công tác y tế - dân số KHHGĐ ngày củng cố phát triển, có trạm y tế xã bệnh viện tư Các quan y tế tiếp tục đầu tư, nâng cấp sở vật chất, đội ngũ y bác sỹ trạm y tế xã, ngày củng cố nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo trì tốt công tác khám chữa bệnh sở y tế, đạo có hiệu chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, không để xảy dịch bệnh 1.1.3.Khái quát ủy ban nhân dân xã Đức Long a)Lịch sử hình thành Theo truyền thuyết địa phương làng mạc nơi có từ thời Hùng Vương Dấu ấn để lại tên đất, tên làng, phong tục tập quán, tín ngưỡng hội hè, đặc biệt truyền thống Thánh Gióng đánh giặc Ân, truyền thống kể rằng: Vào thời vua Hùng thứ 6, Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân qua vùng đất này, nhân dân địa phương giúp đỡ Những địa danh gắn với truyền thuyết Thánh Gióng đáng giặc Ân như: Những dãy ao chuôm thôn theo truyền thuyết vết chân ngựa Tháng Gióng, Đình Việt thuộc Cựu Tự- Ngọc Xá, cách Đức Long khoảng km nơi giặc Ân đóng quân Hay câu chuyện “ Nguqạ giặc Ân” làng cầu Tự, nhân dân kể rằng: Thời Thánh Gióng giặc Ân sang xâm lược nước ta, chúng đóng quân dọc dãy Trâu Sơn Thực aam mưu đồng hóa nhân dân ta, chúng tạc ngựa đá gần chân núi Đấm Chiêng, ngày bắt người đàn ông cắt cỏ cho ngựa ăn, ngựa không ăn chúng chém đầu người vứt xuống thùng Đấu Đong núi Ba Bậc cạnh doanh trại tướng giặc … truyền thuyết trên, cho thấy làng mạc nơi có từ thời Hùng Vương, nhân dân xá Đức Long tham gia vào công đánh giặc giữ nước dân tộc Xã Đức Long thành lập gồm thôn: Thông Phong Cốc, Thịnh Lai, Phả Lại, Vệ Xã , Phú Vân, Kiều Lương Theo cụ thời xưa truyền 10 Bảng3.4 thống kê tình hình thực công tác hỗ trợ người có công với cách mạng doanh nghiệp tư nhân xã Đức Long (T10/2015) Stt Nội dung Số Doanh Số người có công nghiệp tham gia với cách hỗ trợ Hỗ trợ vật chất (thăm hỏi, 14 hỗ trợ 122 tặng quà) Hố trợ chăm sóc sức khoẻ Các hỗ trợ khác 160 70 22 10 mạng ( Nguồn: số liệu phòng thống kê phường Quỳnh Thiện T10/2012 ) Qua bảng thống kê ta thấy hầu hết doanh nghiệp tư nhân địa bàn phường tham gia vào công tác chăm sóc người có công địa bàn nhiều hình thức khác Nhờ hoạt động tổ chức, doanh nghiệp tư nhân góp phần thêm vào công tác chăm sóc sức khoẻ cho người có công cho nhiều kết tốt đẹp, nhận đựơc nhiều ửng hộ biết ơn từ nhân dân phường nói chung người có công nói riêng, đặc biệt người nhận giúp đỡ 2.2.3 Nguồn thực công tác chăm sóc Người có công địa xã Đức Long • Nguồn từ ngân sách Nhà nước Để phòng sách phường Đức Long thực tốt sách ưu đãi xã hội cho đối tượng Người có công cần phải kể đến quan tâm đạo từ phòng LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh nguồn lực thiếu đặc biệt quan trọng nguồn Ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí từ cộng đồng, Nguồn lực thực sách ưu đãi xã hội Người có công phòng LĐTBXH cho đối tượng chiếm tỷ trọng lớn nguồn lực từ Ngân sách nhà nước, nguồn ngân sách chủ yếu dùng để chi trả trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng Người có công, chi cho hoạt động thực chương trình trợ giúp cho đối tượng địa phương Nguồn Ngân sách 27 Nhà nước cấp từ Bộ xuống Sở, từ Sở cấp xuống thị xã thị xã phân bổ cho ban ngành sách thực chức chi trả trợ cấp cho đối tượng theo quy đinh, kịp thời đày đủ • Nguồn lực từ cộng đồng Để việc chăm sóc thực sách ưu đãi Người có công quan tâm chăm sóc tốt nguồn lực cộng đồng yếu quan trọng có ý nghĩa Nguồn lực từ cộng đồng chiếm tỷ trọng giá trị vật chất lại chiếm tỷ trọng cao hỗ trợ tinh thần cho việc trợ giúp đối tượng Người có công mặt tinh thần Nguồn lực chủ yếu từ cộng đồng việc huy động “quỹ dành cho Người có công”, quan tâm thăm hỏi, động viên toàn người dân địa phương Người có công luc gặp khó khăn sống Sự đóng góp vật chất • Nguồn lực từ gia đình, gia đình mở rộng tự thân đối tượng Sự ưu đãi sách từ phía ngân hàng Nhà nước, từ phía cộng đồng có lớn thân đối tượng gia đình đối tượng không nỗ lực vươn lên sách ưu đãi Nhà nước, nguồn lực trợ giúp từ bên không phát huy tác dụng So với nhu cầu thực tế đối tượng trợ giúpvà biến động giá sinh hoạt mức trợ giúp Nhà nước cộng đồng đảm bảo sống cho đối tượng sách Hơn đối tượng bị giảm khả lao động, gia đình, thân đối tượng phải tự chăm sóc hàng ngày chủ yếu Do nguồn lực thực trợ giúp cho đối tượng hưởng chủ yếu từ thân đối tượng gia đình họ chủ yếu chiếm khoảng 80% nguồn lực thực trợ giúp cho đối tượng hưởng thoát khỏi tình trạng khó khăn mà họ gặp phải, Nhà nước, cộng đồng góp phần nhỏ bé việc trợ giúp đối tượng thoát khỏi khó khăn, vất vả sống, thân đối tượng, gia đình đối tượng phải tự đối mặt với khó khăn để có sống ổn định 28 Như nguồn lực Nhà nước, nguồn lực cộng đồng, nguồn lực từ gia đình thân đối tượng kiềng chân thiếu nguồn lực trợ giúp việc thực sách ưu đãi trợ giúp đối tượng Người có công địa phương 2.2.4 Hiện trạng người có công với cách mạng xã Đức Long • Những nét chung Trong đối tượng hưởng chế độ trợ cấp nhận thấy rằng, cán hoạt động cách mạng, kháng chiến, cán khởi nghĩa, bà mẹ Việt Nam anh hùng hầu hết thuộc tầng lớp trung niên cao niên, sức khỏe suy giảm, hầu hết không khả lao động Số thương binh thuộc thời kỳ hoạt động chống Mỹ hầu hết khả lao động Qua kết điều tra cho thấy phần lớn thương binh, bệnh binh độ tuổi từ 56 trở xuống chiếm khoảng 68%, độ tuổi lao động từ 30- 45 tuổi chiếm 50%, số TB, BB với mức độ thương tật khác nhau, TB,TBB bị thương tật nhẹ có khả sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập cho thân (hạng 3, 4) Nhóm thương binh, bệnh binh hạng 1,2 chiếm tỉ lệ 1,7%, thân thể mang nhiều thương tật khả tham gia sản xuất tham gia công việc nhẹ nhàng Thương tật chia lam loại: Loại 1: thương tật chủ yếu chi (mất tay, chân, ngón tay, bàn chân) Loại 2: thương tật chủ yếu mắt mù mắt, mờ, lòa mắt Loại 3: thương tật chủ yếu não thần kinh, não, liệt, trí nhớ Nhóm đối tượng tham gia hoạt động kinh tế nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ, TB,BB có khả lao động nhẹ nhàng, phải quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ công việc hỗ trợ đầu cho sản phẩm đối tượng rau, củ trồng, vật nuôi Việc định hướng nghề nghiệp cho họ vấn đề cần quan tâm cho phù hợp 29 với sở trường họ khả lao động, khối thuộc phường đan mây tre đan, dệt, VAC Đối với nhóm đối tượng tuổi cao, thể chất địch bắt tù đày nhiều năm, nhóm tham gia công tác xã hội, tổ chức đoàn thể, mặt trận, công tác huấn luyện, vận động, quản lý giáo dục hệ trẻ đay chỗ dựa vững tinh thần cho lớp trẻ học tập Đặc biệt với người có trí thức cần phát huy đóng góp họ cho xã hội địa bàn cư trú, người thật việc thật • Mức thu nhập Hầu hết thân gia đình Người có công với cách mạng sức khỏe già yếu nên vấn đề kinh tế gặp khó khăn Thu nhập hộ gia đình khoảng triệu đến 2.5 triệu đồng/ tháng Đặc biệt có hộ khoảng triệu đồng/ tháng, mức thấp so với mặt chung Trong hộ gia đình có khoảng đến nhân chia kiếm 400 đến 500 nghìn đồng /người/ tháng Nói nghĩa mức thu nhập họ thấp so với mức lương chung mà Nhà nước ban hành Hiện mức lương 450 nghìn đồng/ người, đến tháng 5/2009 mức lương tăng lên 650 nghìn đồng/ người Các hộ sách lại có nhiều phức tạp phải nuổi con, dạy chúa, thuốc thang bệnh tật cho mình, thu nhập họ từ hoạt động lao động sản xuất kinh doanh dựa vào lao động gia đình Ưu đãi xã hội chiếm 10% thu nhậ • Mức chi tiêu Người có công với cách mạng Hầu hết khoản thu nhập họ dùng vào chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu sống gạo, thục phẩm, thuốc men, dịch vụ chăm sóc chiếm đến 80% tổng thu nhập họ Do chi tiêu cho đời sống chiếm tỷ lệ cao phần chi cho hoạt động sản xuất (đầu tư) thấp nên khả mở rộng sản xuất làm cho thu nhập bị hạn chế lam cho đời sống họ thấp so với mức chung vùng nước Mặt khác đáng ý 30 đến phần dư sau chi cho nhu cầu đời sống hàng ngày phần tiết kiệm, phần thường gia đình thân người có công giữ lại dạng vàng, tiền cất đi, phần giứ tiết kiệm mà không trược tiếp đưa vào sản xuất để phòng rủi ro, nguyên nhân dẫn đến thu nhập họ không cao • Khả tích lũy Với người Việt Nam, hộ nông dân với gia đình sách việc chi tiêu họ tối đa tổng thu tối thiểu tổng chi Phần dư để tích lũy nhằm để phòng rủi ro ốm đau, lúc trái gió trở trời bệnh tật tái phát có mà dùng Hầu hết phần tích lũy để dạng vào không đầu tư vào sản xuất nên bị hạn chế khả tích lũy Thu nhập họ chưa cao song họ có tiết kiệm chi tiêu chí để chịu sống kham khổ để tiết kiệm • Mức sống Mức sống người có công xem xét việc so sánh mức sống cộng đồng mức thu nhập bình quân chung nhân gia đình sách với cộng đồng dân cư họ sinh sống Nhìn chung thấp, khó khăn đời sống, mức sống khó khăn tùy vào gia đình, đối tượng 2.2.5 Thành tựu hạn chế nguyên nhân trình thực sách • Thành tựu đạt Do quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, sâu sát huyện uỷ, HĐND, UBND phường, có tham mưu tích cực Phòng LĐTBXH xã, với việc thực có hiệu ban ngành, đoàn thể việc chăm lo đời sống Người cao tuổi Các cấp uỷ Đảng, quyền, ban ngành đoàn thể từ huyện đến sở, tầng lớp nhân dân xã nhận thức trách nhiệm công tác chăm sóc Người có công từ cố gắng đề 31 chủ trương sách, kế hoạch cụ thể thiết thực để giúp đỡ, hỗ trợ đôid tượng sách Công tác tuyên truyền, vận động công tác chăm sóc đời sống, sức khoẻ cho Người có công địa bàn có nhiều cố gắng Từ góp phần nâng cao trách nhiệm đơn vị cá nhân phường người có công Mức sống thân gia đình đối tượng hưởng sách địa bàn phường tương đối ổn định Nhìn chung so với mức sống nhân dân địa phương, không nghèo Phường thực chế độ đầy đủ đối tượng người có công địa bàn phường quản lý, không để xảy khiếu kiện Xã giao nhiệm vụ cho cán có đủ phẩm chất, lực, có kinh nghiệm quản lý thực chi trả trợ cấp ưu đãi người có công xã Cán có trách nhiệm chịu lập danh sách báo cáo kịp thời trường hợp người hưởng trợ cấp ưu đãi chết, hết thời hạn hưởng di chuyển nơi khác…cho quan Lao động- Thương binh Xã hội cấp quản Đã thực chế độ công khai chi trả trợ cấp với người có công, đảm bảo có kiểm tra, giám sát thành viên hưởng sách nhân dân phường Bởi vậy, việc thực chi trả trợ cấp xã với sách, chế độ, kịp thời, tận tay người hưởng trợ cấp ủy nhiệm Đã tổ chức hoạt động chăm lo đời sống cho người có công điều dưỡng, tổ chức văn hóa văn nghệ người có công khối xã giữu xã với nhau, tổ chức buổi quyên góp tình nguyện, tặng quà… Hiện nay, số người có công già yếu, hoàn cảnh neo đơn thực (không có vợ, chồng, cháu ruột) số người họ hàng hàng xóm chăm sóc, phụng dưỡng cộng đồng nghĩa cử cao đẹp văn hóa đạo đức dân tộc, cần khuyến khích phát huy • Hạn chế tồn 32 Cũng tất thấy hoạt động khác, bênh cạnh thành tựu đạt có tồn định Trong hoạt động chi trả, thực thường xuyên theo quy định Nhà nước, thục tế cho thấy người trục tiếp chi trả không nắm thông tin đối tượng.Dẫn đến tình trạngcó người chết thực chi trả thôn, chưa báo cáo lên xã, đối tượng năm năm nhận điều dững ga năm liên tiếp nhận giấy báokhông xác Công tác tuyên truyền chưa thực hiệu chủ yếu văn sách mà buổi thuyết trình, tuyên truyền trực tiếp: hoạt động văn nghệ thể thao mang tính chào mừng ngày lễ cổ vũ tinh thần tuyên truyên Trình độ chuyên môn hầu hêtcòn nhièu hạn chế Không nhũng , phối hơp thực hiệnchính sách ban ngành chưa cao Cụ thể công tác cấp thẻ bảo hiệm y tế, chô đối tượng vay vốn người cao tuổi Công tác thực nắm bắt hoàn cảnh sống, tâm tư nguyện vong, nhu cầu đối tượng sách chưa thực thường xuyên Với việc thực chăm sóc mang tính giản Có thực tế không phổ biến, xảy việc số đối tượng dựa vào quy định chưa chặt chẽ pháp luật tính toán lợi dụng cho Thẩm quyền giải công việc chồng chéo, gây khó khăn cho việc tiếp cận sách đối tượng Trong thực tế nhiều trường hợp hưởng chế độ nhung thủ tục hành không hướng dẫn rõ ràng nên họ chưa hưởng quyền lợi đáng (trường hợp người có công thuộc diện hộ nghèo hưởng chế độ tham gia bảo hiêm y tế bảo hiểm thuộc người nghèo bảo hiệm cho đối tượng có công chọn chế độ cao để hưởng, không hướng dẫn, họ quyền lợi chọn chế độ thấp 33 hơn) Đây chồng chéo văn ban hành tính thống nhất, dẫn đến giải công việc cán công chức bị hạn chế Ngoài ra, trang thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh hạn chế, trình độ chuyên môn đội ngũ y bác sỹ cấpthĩ xã, cấpphường có hạn chế định nên không đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho Người có công địa bàn xã Một hạn chế là, chương trình, mô hình Nhà nước địa bàn số hạn chế việc hỗ trợ xây dựng nhà cho Người có công với cách mạng, chương trình triển khai từ lâu xong năm vừa qua ngân sách hỗ trợ lại dừng hẳn không đề cập tới hỗ trợ xây nhà cho người có công Hạn chế xuất phát từ công tác đào tạo cán công chức nước ta gặp nhiều khó khăn hạn chế Trong việc xác nhận hồ sơ đối tượng chưa kịp thời, công tác tổ chức xét duyệt hồ sơ xã, thị trấn chưa đựơc chặt chẽ khoa học, thiếu tính sáng tạo việc xét duyệt thẩm định hồ sơ Công tác xét duyệt thường bị ùn tắc gây nhiều thắc mắc cho đối tượng, việc kê khai hồ sơ ban đầu chưa đầy đủ, hướng dẫn kê khai chưa đúng, khúc mắc từ khâu cán sách thị xã, phường nghiên cứu sách, chế độ cho đối tượng chưa kĩ, gây nhiều phiền hà cho đối tượng phải lại nhiều lần, thời gian, số hồ sơ đối tượng nộp lên xã, thị trấn công tác quản lý kém, thiếu tinh thần trách nhiệm nên bị thất lạc, mát Trình độ cán quản lý chưa thực phù hợp với tình hình thực tế có nhiều biến động, điều đặt cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán Việt Nam trước thách thức lớn cần phải thay đổi mang tính chất cấp thiết • Nguyên nhân Chưa có chế pháp lý quy định cụ thể trách nhiệm quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể công tác chăm sóc Người có công 34 Công tác lãnh đạo, đạo thực công tác chăm sóc Người có công địa bàn xã buông lỏng, chưa quan tâm thường xuyên, thiếu kiểm tra đôn đốc dẫn đến hiệu chưa cao Năng lực, trình độ chuyên môn cán làm công tác người có công phường nhiều hạn chế Do ngân sách Nhà nước có giới hạn nên công tác hỗ trợ cho phường chậm, mang tính bình quân Đồng thời chưa huy động tối đa giúp đỡ, ủng hộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, ngành hảo tâm địa bàn phường nên nguồn vốn hỗ trợ hạn chế Do chưa đáp ứng yêu cầu Người có công cần giúp đỡ từ cộng đồng 2.2.6.Đề xuất giải pháp Thực tế khảo sát, xét thấy số khó khăn trình thực chi trả sách ưu đãi người có công địa bàn xã, nhằm góp phần phân tích cực tháo gỡ khó khăn mắc phải sau Trước hết vấn đề thực sách, hệ thống sách hoàn chỉnh điều kiện lớn cho trình thực thực tế đời sống Đó hành lang pháp lý an toàn, công để người thực Vì hệ thống sách phải rõ ràng, minh bạch để dễ hiểu, tạo điều kiện ốt cho cán quản lý người dân dễ dàng thực hiện, làm theo Thứ hai, Đảng Nhà nước cần phải xây dựng chương trình đào tạo cần thiết trang bị cho cán quản lý kiến thức quản lý lĩnh vực xã hội có hiệu cao cần có việc làm thực tế nâng cao ý thực thái độ làm việc cán công chức đảm bảo tăng lương, trợ cấp tương ứng với mức sống kinh tế Thế Giới kinh tế nước gặp nhiều khó khăn Khi mà sống họ đảm bảo họ yên tâm công tác chuyên môn đào tạo Thứ ba, công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật tới đời sống nhân dân cần thiết nhằm giúp nhân dân có cách hiểu xác cách quản lý Nhà 35 nước Khi công tác tuyên truyền giáo dục đảm bảo, người dân có kiến thức pháp luật họ sống làm theo pháp luật tệ nạn xã hội hạn chế xảy ra, an toàn xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, ấm no hạnh phúc Thứ tư, giải pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán công chức thực nhiệm vụ tăng cường trợ cấp cho người hưởng chế độ ưu đãi, thực tế sống có nhiều biến động theo hướng khó khăn người dân khoản trợ cấp khó để họ sinh sống Chính sách khó khăn dẫn đến nhiều vấn đề mà nhà nước phải tính đến thời gian tới Mục tieeu nhà nước ta đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước Công nghiệp đại vơi mục tiêu thành công hay không từ cấp sở người dân phải giàu mạnh, đại Thứ năm: Khuyến khích, động viên tạo điều kiện để anh chị em thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ người có cong với cách mạng tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần làm ổn định sống nâng cao tinh thần Thứ sáu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sau rộng tron tầng lớp nhân dân, đặc biệtlà hẹ trẻ truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”, tập trung quỹ “ Đề ơn đáp nghĩa”, xây nhà tình nghĩa, chăm sóc,giúp đỡ nhau, bênh binh nặng, cha mẹ liệt sĩ gia yếu… 36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Thực lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm qua công tác chăm sóc Người co công với cách mạng xã Đức Long thực lĩnh vực: Chính sách, phong trào chăm sóc cộng đồng tự vươn lên đối tượng không ngừng đổi mới, phát triển ngày hiệu thiết thực Đặc biệt năm đổi hội nhập quốc tế, sách ưu đãi Người có công bước cải thiện toàn diện hơn, trở thành sách lớn, chiếm vị trí quan trọng hệ thống sách an sinh xã hội Đảng nhân dân xã Đức Long Muốn cải thiện nâng cao đời sống Người có công khoản trợ cấp hàng tháng mà họ nhận phải trì phát động phong trào toàn dân chăm sócNgười có công, có đảm bảo cho Người có công sống ngày ổn định, giúp họ có sống tinh thần thoải mái Các cấp uỷ quyền, đoàn thể xã hội xã tập trung lãnh đạo, đạo vận động “ quỹ người có công với cách mạng”, tập trung vào gia đình sách gặp nhiều khó khăn Tập trung nguồn lực giúp đỡ gia đình nhiều khó khăn, cải thiện sống cách thiết thực, bền vững, trước hết cần tập trung định hướng việc làm cho đối tượng Người có công Xây dựng cộng đồng trách nhiệm tầng lớp nhân dân việc tạo phát triển môi trường kinh tế xã hội lành mạnh cho hoạt động sách cho Người có công Đó cộng đồng trách nhiệm Đảng bộ, quyền đoàn thể quần chúng, trách nhiệm, tình cảm toàn nhân dân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hôc trợ cho nghiệp phát triển công tác Quỹ “ Người có công với cách mạng” nhân rộng địa bàn phường 37 KIẾN NGHỊ Từ thực trạng việc thực chi trả sách ưu đãi xã hội NCT địa bàn xã Đức Long Từ thực trạng tìm hiểu em xin đưa số kiến nghị nhằm thực tốt công tác chăm sóc Người có công * Kiến nghị với Nhà nước: Đảng nhà nước cần sớm ban hành văn quy định chặt chẽ văn pháp luật ưu đãi Người có công tổ chức thực đến với đối tượng, thực tổ chức có hiệu trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức cho người có nhu cầu, đồng thời huy động tham gia cộng đồng vào công tác chăm sóc Người có công nhằm thể quan tâm thiết thực toàn xã hội Bên cạnh đó, ưu đãi xã hội không dừng lại NCC mà phải bao gồm thân nhân họ nữa, nhằm tạo công Người có công, công với hy sinh sương máu họ toàn dân tộc NCC gặp nhiều khó khăn sống chế độ đãi ngộ họ phải kịp thời, hợp lý, vừa đảm bảo sống vật chất vừa đảm bảo sống tinh thần, đồng thời giúp họ tự lập sống, hoà nhập vào cộng đồng, có phát huy tính hiệu sách đãi ngộ Nhà nước ta cống hiến, mát hy sinh to lớn NCC * Đối với lãnh đạo quyền địa phương Xã cần đạo khối tổ chức điều tra, thống kê, rà soát lại đời sống đối tượng sách người có công địa bàn xã để có biện pháp hình thức chăm sóc, giúp đỡ phù hợp Và tiếp tục đẩy mạnh vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng sống khu dân cư” để tiếp tục dẩy mạnh phong trào gây quỹ cho Người Có công Mỗi xã, thôn cần thiết phải có cán chuyên trách làm công tác Người có công với cách mạng có chế độ đãi ngộ hợp lý cán 38 Cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhằm phát động phong trào quần chúng rộng rãi, đặc biệt sở, phát huy sáng tạo toàn đảng, toàn dân việc chăm sóc Người có công, giáo dục động viên người hưởng sách, phát huy vai trò gương mẫu, truyền thống cách mạng tốt đẹp * Đối với đối tượng gia đình đối tượng Các thành viên gia đình động viên tinh thần Người có công công lao, đóng góp to lớn họ thành viên gia đình vô to lớn Phát huy truyền thống lịch sử gia đình 39 LƯỢNG GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1.Lượng giá trình thực tập Trong suốt thời gian thực tập vừa qua kéo dài từ ngày 15 tháng 02 năm 2016 đến ngày 09 tháng 04 năm 2016, sở thực tập Ban lao động thương binh xã hội xã Đức Long huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Em thấy qua đợt thực tập cuối thân trưởng thành nhiều Trưởng thành lĩnh vực kiến thức khả giao tiếp, khả làm việc công sở Những trở ngại gặp giảng đường đại học hay sách trải nghiệm thực tế đời sống thật đơn giản nhiều Em biết vận dụng gần nhuần nhuyễn kỹ ngành học Công tác xã hội kiến thức lĩnh vực Ưu đãi xã hội để từ giải đáp số thắc mắc, kiến nghị người dân họ chưa hiểu hết sách ưu đãi xã hội Những học kinh nghiệm Tuy trải qua đợt thực tập trước đợt thực tập chúng em gặp khó khăn định Có lẽ lần thực tập đòi hỏi chúng em kỹ kiến thức tổng hợp cao Đợt thực tập cuối khóa đợt thực tập cuối kết thúc năm giảng đường đại học, đòi hỏi kiến thức kỹ cao so với đợt thực tập trước đây, đòi hỏi phải tích hợp toàn kiến thức kỹ học suốt năm học qua vào thực tiễn Cơ sở thực tập điều mẻ với cá nhân , với môi trường hoàn toàn đòi hỏi mối quan hệ có phần phức tạp Tuy nhiên, đợt thực tập nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo từ anh chị, cô công tác sở , thử sức vai trò, công việc hoàn toàn Điều nâng niu coi trọng có lẽ kinh nghiệm quý giá cho công việc sau 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 147/2005/NĐ- CP ngày 30/11/2005 Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng Nghị định số 54/2006/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thi hành số Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Các thông tư hướng dẫn BLĐTBXH như: Thông tư 33/2005/TTLĐTBXH ngày 9/12/2005 hướng dẫn thực số điều Nghị định 147/2005/NĐ- CP ngày 30/11/2005 Chính phủ quy định mức lương trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch số 17/2005/TTLT- BLĐTBXH- BTC ngày 9/5/2005 Bộ lao động – Thương binh Xã hội- Bộ Tài hướng dẫn thực chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Nghị định 28/1995/NĐ/CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Nghị định 105/2008/NĐ/CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Nghị định 35/2010/NĐ/CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng Ban Lao Động Thương Binh Xã Hội -Báo cáo chi trả ưu đãi năm 2016 41 ... vấn đề ưu đãi người có công Trong thời gian thực tập tốt nghiệp phòng LĐTBXH xã Đức Long “ Hoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội người có công xã Đức Long huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh để có điều... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI TRẢ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TẠI XÃ ĐỨC LONG 2.1.Thực trạng chi trả ưu đãi xã hội với người có công nước ta Theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nghị... Phòng Lao động thương binh – UBND xã Đức Long huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu trình thực sách xã hội địa bàn xã Đức Long Các chế độ ưu đãi xã hội với người có công thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội đối với người có công tại xã đức long huyện quế võ tỉnh bắc ninh , Hoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội đối với người có công tại xã đức long huyện quế võ tỉnh bắc ninh , Hoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội đối với người có công tại xã đức long huyện quế võ tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay