GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

136 215 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:59

1 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - TRẦN THỊ VUI GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS – TS KIỀU HỮU THIỆN HÀ NỘI - 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - TRẦN THỊ VUI GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS – TS KIỀU HỮU THIỆN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Trần Thị Vui năm MỤC LỤC MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Agribank AMC BIDV CDRC CPI ĐHĐCĐ GDP HĐQT KHCN KHDN NHNN NHTM NHTW ODA SPV TCKT TCTD TMCP TNHH VPBank Vietcombank Vietinbank UBND VAMC SME Nguyên nghĩa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Công ty mua bán nợ Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt nam Ủy ban tái cấu trúc nợ doanh nghiệp Chỉ số giá tiêu dùng Đại hội đồng cổ đông Tổng sản phẩm quốc nội Hội đồng quản trị Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Hỗ trợ phát triển thức (official development assistance) Định chế chuyên biệt Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ủy ban nhân dân Doanh nghiệp vừa nhỏ DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức VPBank MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng loại hình tổ chức trung gian tài quan trọng xã hội, có vai trò định việc phát triển kinh tế quốc gia Sự hoạt động hiệu hệ thống ngân hàng gắn liền với phát triển kinh tế Trong năm gần với hội nhập kinh tế quốc tế hệ thống Ngân hàng Việt Nam có thay đổi tích cực phù hợp với tình hình thực tiễn Trong hoạt động tín dụng cầu nối trung gian từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, đưa vốn vào lưu thông tạo cải vật chất cho xã hội thúc đẩy kinh tế phát triển đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Cùng với hội có hội nhập với kinh tế quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, canh tranh ngân hàng ngày gay gắt, làm để tăng trưởng tín dụng vấn đề quan trọng đặt hệ thống ngân hàng Mặt khác, ngân hàng nhà nước đặt mức tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng Song, với thực trạng kinh tế Việt Nam để đạt mức tăng trưởng mà ngân hàng nhà nước đặt ngân hàng thương mại nhiều thách thức khó khăn Tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng nên việc tăng trưởng tín dụng vấn đề cốt yếu hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Xuất phát từ tình hình trên, kết hợp với trình làm việc ngân hàng thương mại cổ phần Việt nam Thịnh vượng kiến thức thu từ chương trình thạc sĩ tài ngân hàng, tác giả chọn đề tài “Giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng’’ làm luận văn tốt nghiệp 2.Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ vấn đề tín dụng, vai trò tín dụng kinh tế, cần thiết phải tăng trưởng tín dụng 10 - Phân tích thực trạng tín dụng nói chung tăng trưởng tín dụng nói riêng Ngân - hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Đề xuất giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chủ yếu hoạt động tăng trưởng tín - dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tăng trưởng tín dụng 03 năm gần 4.Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, phương pháp điều tra, phân tích, so sánh, tổng hợp 5.Kết cấu luận văn Ngoài phần: Lời mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục bảng biểu, Danh mục từ viết tắt, nội dung Luận văn gồm - có 03 chương: Chương 1: Tín dụng ngân hàng tăng trưởng tín dụng Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tăng trưởng tín dụng Ngân hàng - thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 122 pháp thích hợp Thực tế có trường hợp khách hàng bắt đầu gặp khó khăn phát kịp thời, có biện pháp xử lý từ đầu quản lý kho hàng, kho nguyên vật liệu, phong tỏa tài sản nên khả thu hồi nợ cao máy móc thiết bị lúc hoạt động có giá trị cao lúc bị bỏ hoang  Cần xây dựng hệ thống thẩm định nợ xấu để thúc đẩy nhanh việc xử lý nợ tồn đọng  Ngoài ra, ngân hàng cần xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng, hệ thống đo lường rủi ro, xây dựng cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng bao gồm phận quản lý tín dụng phận kiểm soát nội bộ, quản lý giám sát rủi ro trước, - sau cho vay Thường xuyên có hoạt động giao lưu, hội nghị khách hàng nhằm tăng cường - khả gắn kết chặt chẽ với khách hàng Phân công cán giói quản lý đơn vị lớn, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động đơn vị, lắng nghe ý kiến đơn vị để kịp thời có biện pháp giải - quyết, phục vụ khách hàng cách tốt Xây dựng hệ thống đánh giá, xếp hạng khách hàng để lựa chọn khách hàng uy tín, tình hình tài lành mạnh, có lực quản lý làm sở tăng hạn - mức cho vay khách hàng có uy tín Áp dụng phương thức tài trợ linh hoạt nhằm tiếp cận khách hàng có - tiềm Xây dựng hình ảnh thương hiệu : yếu tố quan trọng góp phần vào việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu ngân hàng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp thể qua hành vi giao tiếp nhân viên, qua hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến thành công thất bại doanh nghiệp Do mà việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngân hàng quan trọng cần thiết việc nâng cao thương hiệu ngân hàng Để tạo văn hóa riêng ngân hàng, ngân hàng cần hình thành phát triển dịch vụ mới, xây dựng phong cách giao dịch văn minh cách thường xuyên mở lớp tập huấn trau dồi phong cách giao tiếp chuyên nghiệp cho nhân viên huấn luyện cách thức giao tiếp lịch sự, văn minh, thái độ vui vẻ hòa nhã nhiệt tình đào tạo cho nhân viên am hiểu tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng để tiếp thị, hướng dẫn giải thích với khách hàng khách hàng đặt vấn đề tìm hiểu sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng Ngân hàng 123 tạo lập văn hóa tất khách hàng phong cách chuyên nghiệp giúp ngân hàng nâng cao hình ảnh lòng khách hàng, từ nâng - cao thương hiệu ngân hàng trường quốc tế Quảng bá thương hiệu ngân hàng: Có nhiều phương thức để quảng bá thương hiệu quảng cáo (trên truyền hình, báo, internet …), khuyến mại, tuyên truyền, tham gia tài trợ cho chương trình lớn mang tầm khu vực hay chương trình giao lưu quốc tế Việt Nam nước khác giới 3.2.6 Cải tiến đổi công nghệ ngân hàng Nâng cấp phần mềm ứng dụng quản lý giao dịch gửi tiền, giao dịch vay vốn (hiện ngân hàng VPBank dùng phần mềm T24, alfresco, way4 …) để giúp giúp ngânhàng tạo thêm nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu củakhách hàng Đồng thời hoàn thiện sửa lỗi tồn đọng để việc rút gửi tiền chinhánh hệ thống ngân hàng diễn nhanh chóng, thuận lợi giao dịch cho nhân viên chokhách hàng đến giao dịch Nâng cấp hệ thống mạng để đường truyền internet, đường truyền mạng nội bộtrong chi nhánh với trụ sợ tốt nhằm tiết kiệm thời gian chokhách hàng cho ngân hàng thời gian vàng bạc, uy tín ngân hàng Nâng cao yếu tố hạ tầng kỹ thuật Tập trung xây dựng hệ thống sở liệu thống (với phần mềm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, quản lý), đảm bảo quy trình hoạt động xuyên suốt toàn hệ thống Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán công nghệ thông tin chuyên nghiệp, có trình độ nghiệp vụ cao đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành làm chủ hệ thống Trong tập trung đào tạo nâng cao trình độ, khảo sát công nghệ đại nước quốc tế, thực chế độ đãi ngộ tốt Nâng cấp, mua máy vi tính để phục vụ cho nhân viên làm việc tốt nữathực giao dịch nhanh máy tính cấu hình lỗi thời,chậm chạp Trang bị máy đếm tiền, máy phát tiền giả nhằm khắc phụ thời 124 giankiểm đếm sai sót trình giao dịch giao dịch bị nhiều thờigian khoản tiền gửi lớn, khâu phân loại đếm tiền Lắp đặt thêm hệ thống thông tin đa chức chẳng hạn hệ thốngmạng lưới nội bộ, internet làm sở cho việc cung cấp, thu thập khai thác thông tin kịpthời xác có chất lượng cho khách hàng họ cần cần vào máy biết cách chi tiết tiền giao dịch khách hàng Thực gửi tiềnmột nơi rút nhiều nơi dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động kinh doanhtốt hiệu hơn.Trang bị hoàn chỉnh hệ thống mạng máy tính nội hội sở với tất điểmgiao dịch, tổ quỹ để áp dụng đồng quy trình rút, gửi tiền tức thời nhiều nơi 3.2.7 Đẩy mạnh công tác Marketing Marketing ngày đóng vai trò trung tâm việc dịch chuyển thông tinkhách hàng thành sản phẩm, dịch vụ định vị sản phẩm thị trường.Marketing hoạt động quan trọng ngân hàng Khách hàng biết tớingân hàng nhờ hoạt động marketing Trong thời gian tới để uy tín ngân hàng ngày càngnhiều người dân, doanh nghiệp biết đến hơn, ngân hàng cần đẩy mạnh côngtác marketing lên nữa, cụ thể như: + Phát hành ấn phẩm định kì, tờ rơi, website sản phẩm tiền gửi, sản phẩm vay vốn có để phát cho khách hàng đến ngân hàng giao dịch + Tăng cường xuất thương hiệu ngân hàng tới công chúng qua truyềnhình, qua đài, qua trang báo địa phương Với nơi mà điều kiện để tiếp nhận thông điệp mà ngânhàng truyền hình thức ngân hàng cho nhân viên đến đóđể tư vấn, tiếp thị Đồng thời vào đợt mà ngân hàng tăng cường huy động nguồn tiền gửi tiếtkiệm, ngân hàng quảng cáo sản phẩm kèm theo hình thức khuyến có giátrị hấp dẫn đến với người gửi Tương ứng với mức tiền gửi mà ngân hàng đưa sẽnhận phần quà tương xứng nhận phiếu mua hàng giảm giá tạisiêu thị, miễn phí làm thẻ ATM ngân hàng, bốc thăm trúng thưởng + Tăng cường liên kết với đơn vị cungcấp dịch vụ như: siêu thị, cửa hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn, bệnh viện, nhà gas, bến tàu … để đưa việc sử dụng thẻ 125 dần vào đời sống quen thuộc với người tiêu dùng + Tổ chức giao lưu với khách hàng truyền thống dịp lễ tết Nhằm trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng để khách hàng an tâm gửi tiền ngân hàng ngân hàng thấu hiểu khách hàng + Nâng cao sách chăm sóc khách hàng tặng quà nhân ngày tết,ngày lễ, ngày sinh nhật, gọi điện hỏi thăm quan tâm đến khách hàng + Định kỳ tổ thực thu thập thông tin phản hồi khách hàng ngânhàng, thực qua phiếu kiểm tra để từ điều chỉnh kịp thời nhằm phục vụ cácnhu cầu khách hàng ngày tốt Mở rộng nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng Để đáp ứng nhu cầu vốn ngày tăng, kinh doanh hiệu mang lại lợi nhuận cho việc đảm bảo nguồn vốn ổn định với chi phí thấp điều mà VPBank quan tâm Ngân hàng mở rộng nguồn vốn cách: -  Huy động từ nguồn tiền gửi tiết kiệm tổ chức, cá nhân: Nhóm khách hàng dân cư: Đây nhóm khách hàng tiền gửi quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, có nguồn tiền gửi lớn có tính ổn định cao Chi phí huy động vốn với nhóm khách hàng cao Nhóm khách hàng nhạy cảm với biến động lãi suất tiền gửi hình thức gửi tiền nên dễ bị NHTM khác thu hút Nếu biết cách giữ chân nhóm khách hàng tính ổn định khoản cao, hoạt động cho vay bền vững Những biện pháp đưa là: + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động huy động vốn chi nhánh nhiều hình thức sinh động hiệu quảng cáo, treo băng rôn giới thiệu, … + Đa dạng hóa hình thức huy động vốn: Bên cạnh hình thức huy động truyền thống ngân hàng áp dụng hình thức huy động khác như:  Tiền gửi tiết kiệm tuổi già tiết kiệm tích luỹ hình thức tương tự bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm Khi độ tuổi lao động, người gửi tiết kiệm trích phần thu nhập hàng tháng để gửi tiết kiệm đến lúc hết tuổi lao động có thêm khoản tiền để sử dụng, chi tiêu dùng hàng ngày hay đề phòng ốm đau bệnh tật Người gửi tiền tiết kiệm 126 loại tặng thẻ khám bệnhđịnh kỳ hay thẻ bảo hiểm y tế bệnh viện uy tín  Tiền gửi tiết kiệm nhà ở: Những người dân có nhu cầu làm nhà, mua nhà nguồn tài có hạn họ hàng tháng họ gửi số tiền tích luỹ vào ngân hàng đến lúc đócó thể rút để mua nhà, xây nhà Ngân hàng có sách cho vay ưu đãi để làm nhà,mua nhà người gửi thường xuyên đặn có số dư tiền gửi đến mức vay thêm để mua nhà, xây dựng nhà Bằng cách kết hợp lợi ích củangân hàng lợi ích khách hàng hình thức giúp ngân hàng huy động vốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng đáp ứng nhu cầu nhà khách hàng  Tiền gửi tiết kiệm mua sắm: mua sắm phương tiện (ô tô, xemáy ) hình thức tiết kiệm nhà hình thức gửi tiết kiệm đáp ứng nhu cầucủa người mua sắm ô tô, xe máy ngân hàng tăng thêm nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng  Tiền gửi tiết kiệm học hành: Các bậc phụ huynh gia đình tiết kiệm số tiềnnhỏ hàng tháng hàng năm để có khoản đầu tư cho em học hành tốthơn Loại tiền gửi ưu đãi lãi suất ngân hàng coi khoản khuyến khích em học tập, khuyến học cho xã hội  Tiền gửi tiết kiệm du lịch: Sản phẩm hướng tới thu hút khách hàng cósở thích du lịch Khách hàng hỗ trợ mua vé hay tour du lịch tùy theo số tiền gửi kỳhạn  Tiết kiệm dành cho bà bầu: Sản phẩm tiền gửi hướng tới gia đình trẻmuốn tiết kiệm tiền để sinh con, đồng thời khuyến mại thẻ khám tư vấn mangthai định kỳ  Bên cạnh đó, ngân hàng thu hút khách hàng gửi tiền thông qua gói sản phẩm theo dịp lễ tết như: ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Noen, tết nguyên đán … sách lãi suất ưu đãi, phương thức rút tiền thuận tiện, giải thưởng phong phú, hấp dẫn + Thực sách lãi suất huy động vốn linh hoạt với sách khuyến mại quà tặng, bốc thăm trúng thưởng, … Lãi suất phận cấu thành phần lớn thu nhậpvà chi phí Vì biến động lãi suất có ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanhcủa ngân hàng Do sách lãi suất 127 sách hàng đầu mà ngân hàng cần phải quan tâm cải tiến liên tục để thu hút khách hàng đến gửi tiền ngân hàng Các ngân hàng mặt phải đưa mức lãi suất đủ lớn để thu hút khách hàng gửitiền vào ngân hàng Mặt khác phải cố gắng không trả lãi cao để đảm bảo lợinhuận cho ngân hàng Ngày cạnh tranh gay gắt thị trường cung cấp cácdịch vụ tài làm cho vấn đề nêu phức tạp cạnh tranh có xu hướnglàm tăng chi phí trả lãi tiền gửi, làm giảm thu nhập dự kiến ngân hàng.Thực tế thị trường cạnh tranh không ngân hàng có thểkiểm soát lãi suất giá thị trường định lãi suất Các nhà quản lýluôn phải lựa chọn hai mục tiêu tăng trưởng sinh lời Trả lãi cao cho cáckhoản tiền gửi nguồn vốn giúp ngân hàng tăng nguồn vốn lại làm giảmlợi nhuận ngân hàng.Một sách lãi suất coi hợp lý thoả mãn yêu cầu sau: Đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho hoạt động đảm bảo cấu vốnhợp lý; Đảm bảo tính cạnh tranh; Đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho ngân hàng phù hợp với sách lãi suất NHTW xu hướng thay đổi lãi suất trênthị trường; Lãi suất danh nghĩa phải cao tỷ lệ lạm phát dự kiến để đảm bảo quyền lợicho người gửi tiền; Lãi suất cho vay phải đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp hoạt động trênthị trường (lãi suất cho vay phải nhỏ tỷ lệ sinh lời doanh nghiệp) Lãi suất xác định mặt chung hệ thống ngân hàng, phải cótính cạnh tranh, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dài phải cao lãi suất gửi tiền có kỳ hạnngắn Hiện ngân hàng thường áp dụng lãi suất huy động tỷ lệ lạm phát bình quân.Lựa chọn cấu lãi suất cho vừa đảm bảo gia tăng qui mô tổng nguồn, điềuchỉnh cấu, tiết kiệm chi phí, lại vừa tăng tính ổn định nguồn, dự báo xuhướng biến động lãi suất thị trường để chủ động tạo khe hở nhạy cảm với lãi suấtthích hợp, từ hạn chế rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, điều chỉnh kết kinhdoanh theo hướng tích cực + Ngoài ra, ngân hàng cần phải bước nâng cao tiện ích cho người gửi tiết kiệm như: Coi sổ tiết kiệm chứng từ đảm bảo tiền gửi, người có sổ mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng để cầm cố xin chiết khấu để vay vốn cần thiết; đơn giản hóa thủ tục gửi, rút tiền 128 + Phân loại khách hàng nhằm thực tăng cường mối quan hệ thân thiết, tạo cho khách hàng hài lòng như: khách hàng VIP, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, khách hàng phổ thông để có chế độ chăm sóc phù hợp Ví dụ, khách hàng VIP, khách hàng lớn đến ngân hàng giao dịch cần Giám đốc, trưởng phòng, cán liên quan đón tiếp ân cần, niềm nở, lịch phòng tiếp khách sang trọng để khách hàng thấy có vị quan trọng khách hàng phổ thông … Bên cạnh đó, ngân hàng cần lên kế hoạch chăm sóc khách hàng thường xuyên để tạo thân thiện, nồng ấm, tin tưởng khách hàng Vào dịp - lễ, tết, sinh nhật … cần có quà phù hợp với giới tính, sở thích… Nhóm khách hàng doanh nghiệp, định chế tài tổ chức khác Nhóm khách hàng thường mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, số dư tiền gửi biến động lớn nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nguồn tiền gửi không ổn định khó lường Những biện pháp đưa là: + Cũng giống nhóm khách hàng cá nhân, ngân hàng cần phân loại khách hàng để thực sách chăm sóc phù hợp tạo cảm giác khách hàng quan tâm chăm sóc chu đáo + Với khách hàng có hoạt động vay vốn, ngân hàng khuyến khích hoạt động cho vay với huy động vốn, khuyến khích doanh nghiệp để tiền tài khoản tiền gửi có nhiều ưu đãi lãi suất dịch vụ khác ebank, trả lương qua tài khoản, … + Đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ thu hộ ngân sách nhà nước, đặt lệnh chứng khoán, … để tận dụng nguồn vốn, giúp nguồn vốn tăng trưởng bền vững  Phát hành giấy tờ có chứng tiền gửi, trái phiếu ngân hàng: Tiếp tục phát hành trái phiếu ngân hàng, chứng tiền gửi Đây sản phẩm có thời hạn dài tăng cường nguồn vốn trung dài hạn cho ngân hàng Mặt khác, trái phiếu chứng tiền gửi thường có lãi suất hấp dẫn nên nhiều người dân ưa thích Bên cạnh đó, trái phiếu có đặc thù mua nơi toán nhiều nơi thông qua việc chiết khấu Do tạo linh hoạt hấp dẫn người dân  Vay từ ngân hàng nhà nước: Tiếp cận nguồn vốn từ phía NHNN thông qua hoạt động như: vay NHNN chiết khấu, tái chiết khấu trái phiếu phủ thông qua thị trường mở …Nhưng khoản vay thường bị hạn chế số lượng, đặc biệt sách tiền tệ quốc gia thắt chặt 129 3.3.Một số kiến nghịMỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để thực tăng trưởng tín dụng đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngày phát triển, nỗ lực ngân hàng cần phải có hỗ trợ từ nhiều phía, chế sách phủ, quan, ban ngành, thực thể kinh tế, tác giả xin có kiến nghị cụ thể sau: 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ - Thực chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc bảo lãnh vay vốn chưa phát huy hiệu quả,để tạo điều kiện thông thoáng kiến nghị phủ nên đưa hướng xử lý vướng mắc cho việc thành lập hoạt động quỹ hỗ trợ quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, quỹ bảo lãnh tín dụng, gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ - trợ nhà cho cán công nhân viên lực lượng vũ trang nhân dân Tạo môi trường thuận lợi cho chủ thể kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, kích thích tổng cầu tăng đầu tư công, giải phóng hàng tồn với giá thấp, kích cầu tiêu dùng nơi người dân vừa giải hàng tồn kho, - giải công ăn việc làm, góp phần khơi thông tăng trưởng tín dụng Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng hoàn thiện chế tài sản đảm bảo (với tài sản nhà dự án hoàn thiện chủ đầu tư bàn giao song - chưa có sổ đỏ) Thực giải pháp huy động nguồn lực, khuyến khích đầu tư xã hội, góp - phần tăng tổng cầu cho kinh tế Triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao lực sản xuất suất lao động Cần tiếp tục liệt hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên doanh nghiệp vừa nhỏ, tam nông, công nghiệp phụ trợ - xuất khẩu, thực tái cấu doanh nghiệp nhà nước Tích cực triển khai giải pháp tái cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển thủy sản, dự án nông nghiệp nông thôn hoàn thiện sở pháp lý xây dựng, quản lý ổn định quy hoạch kinh doanh vùng nông nghiệp chuyên canh theo mô hình công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng bảo hiểm nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng 130 - mắc cho tín dụng nông nghiệp, … Cải thiện khả hấp thụ vốn kinh tế: Trong lĩnh vực ngân hàng, doanh nghiệp làm lệch dòng chảy tiền tệ kinh tế khiến cho việc phân bổ nguồn lực xã hội trở nên hiệu Điển hình sở hữu chéo gây hệ lụy tiêu cực hệ thống tài thiệt hại tác động tiêu cực đến không minh bạch hệ thống tài chính, khiến cho lòng tin nhà đầu tư thị trường bị ảnh hưởng Cần có biện pháp để tăng cường tính minh bạch thông tin thị trường tài 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Ngân hàng nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngân hàng - thương mại Cần tiến hành nghiên cứu xem xét việc điều chỉnh phân loại nợ sở tổng hợp - tiêu khách hàng, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro linh hoạt Nâng cao lực quản lý điều hành đối vớ i ngân hàng thương mại Như đảm bảo tính an toàn lành mạnh cho hoạt động hệ thống - kinh tế Hoàn thiện trung tâm thông tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin khách hàng, đảm bảo khách hàng có vấn đề với tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng khác biết Xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin tổ chức tín dụng nhằm lành - mạnh hóa hoạt động ngân hàng Hiện đại hóa ngân hàng sở tiếp tục đổi công nghệ ngân hàng, tạo tiền đề cho NHTM chiến lược huy động vốn sử dụng vốn Từng bước quốc tế hóa hoạt động ngân hàng, hội nhập với cộng đồng tài tiền tệ quốc tế, tạo điều kiện thuận - lợi cho ngân hàng hoạt động tín dụng toán quốc tế Góp phần tham mưu cho phủ việc thực gói hỗ trợ tín dụng nhằm điều kiện thông thoáng cho chủ thể vay doanh nghiệp vừa - nhỏ, cá nhân mua nhà xã hội, … Hoàn thiện hành lang pháp lý lĩnh vực ngân hàng nhiều bất cập NHNN cần xây dựng khung pháp lý hoạt động ngân hàng thật công khai, minh bạch công nhằm tạo cho NHTM chế sách đảm 131 bảo tiền vay nhằm đảm bảo tối đa an toàn cho hoạt động tín dụng NHTM, thường xuyên tổ chức buổi tập huấn để cập nhật kịp thời thông tin - cho NHTM Điều hành linh hoạt công cụ sách tiền tệ để điều tiết mặt lãi suất thị - trường mức hợp lý Tiếp tục đẩy mạnh triển khai xử lý nợ xấu, chủ động phần tích, đánh giá khó khăn, vướng mắc đặc biệt chế, sách xử lý nợ xấu đề xuất giải pháp tháo gỡ Ngân hàng nhà nước cần có phương án xử lý nợ xấu qua Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng thông qua chế thị trường, không trực tiếp sử dụng tiền ngân sách nhà nước, đưa thêm tổ chức, hoạt động công ty quản lý tài - sản nhằm tăng cường lực tổ chức việc xử lý nợ xấu Làm rõ đối tượng ưu tiên sách tín dụng củ a ngân hàng nhà nước, ưu đãi lãi suất, … 3.3.3 Kiến nghị với doanh nghiệp người vay - Đối với doanh nghiệp: + Tăng cường lực tài chính, công nghệ, quản trị nhân lực động lực kinh doanh Các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đầu tư công nghệ nhằm tạo sản phẩm có giá trị cao Nguyên nhân gây nợ xấu cao thời gian qua doanh nghiệp đầu tư ngành nhiều Vì doanh nghiệp cần xác định ngành nghề mũi nhọn để từ có đầu tư nghiêm túc theo chiều sâu + Giảm bớt phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng Doanh nghiệp cần phải cân nhắc đến việc sử dụng đòn bẩy tài để đảm bảo hiệu có khả chống chọi với cú sốc Để giảm bớt gánh nặng nợ nần, doanh nghiệp cần phải biết tận dụng nguồn vốn với chi phí hợp lý + Cần hoàn thiện điều kiện cần thiết thuận lợi để tiếp cận vốn vay ngân hàng nhanh chóng + Tăng cường phối hợp với NHTM để có thay đổi, đáp ứng yêu cầu - ngân hàng nhằm tiếp cận vốn vay ngân hàng dễ dàng Đối với cá nhân: cân nhắc việc vay vốn ngân hàng nằm khả mình, có kế hoạch phù hợp để sử dụng vốn mục đích 132 133 KẾT LUẬN Tác động hoạt động ngân hàng thương mại đặc biệt tăng trưởng tín dụng đến kinh tế kinh tế Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu lý thuyết thực tế Ý tưởng luận văn hình thành trước nhiều câu hỏi lớn: Vì thời gian qua, Làm cách để TPBank VPBank tăng trưởng mạnh bền vững? Tại nhiều khách hàng chưa chọn sử dụng dịch vụ tín dụng VPBank? … Bằng phương pháp phân tích tổng hợp, kết hợp lý luận thực tiễn, hoàn thành luận văn với đề tài: “Giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng” Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn có đóng góp sau: Hệ thống hóa lý luận tín dụng ngân hàng tăng trưởng tín dụng TCTD kinh tế Phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, từ rút mặt tồn ảnh hưởng đến việc tăng trưởng tín dụng Trên sở quan điểm đẩy mạnh cho vay, luận văn đưa giải pháp kiến nghị nhằm tăng trưởng tín dụng với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tạo môi trường cạnh tranh hoàn hảo cho hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại 134 Do hạn chế điều kiện thời gian tài liệu, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong thầy cô giáo người quan tâm đến đề tài góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Kiều Hữu Thiện anh, chị công tác NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng hướng dẫn, góp ý để hoàn thành luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tín dụng ngân hàng – Học viện ngân hàng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014 định hướng cho năm 2015 – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Báo cáo tài tháng đầu năm 2015, 31/12/2014 31/12/2013 ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Các báo cáo quản trị nội ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Bài viết Cung cầu tín dụng – Thực trạng giả i pháp (PGS – TS Lê Thị Tuấn Nghĩa) – Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Học viện ngân hàng Giáo trình NHTM, NXB Thống Kê - PGS.TS Nguyễn Văn Tiến Tái cấu trúc kinh tế để phục hồi tăng trưởng- NXB Khoa học xã hội NHNN, báo cáo thường niên 2012 đến 2014 - PGS.TS Bùi Tất Thắng Giáo trình lý thuyết tài - tiền tệ, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, NXB Thống Kê 2002 Tổng cục Thống Kê, niên giám thống kê năm từ 2011 đến 2014 10 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 11 Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực số nội dung nghị định 55/2015/NĐ-CP 12 Thái Văn Long, 2004, Nhìn lại vấn đề đổi quản lý vĩ mô công ty Hàn Quốc sau khủng hoảng 97, Tạp chí vấn đề kinh tế giới 13 Bài viết Nhìn lại giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng Hàn Quốc Thái Lan - học kinh nghiệm cho Việt Nam , ths.Bùi Huy Tùng, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, Học viện Ngân Hàng 14 Báo cáo tài 2014, 2013 ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 15 Báo cáo tài 2014, 2013 ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 16 Báo cáo tín dụng ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế: Những vấn đề đặt Quý I năm 2013 số khuyến nghị sách – Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Học viện ngân hàng 17 Hoạt động Ngân hàng Việt Nam: Điểm lại năm 2011 dự báo năm 2012 – Học viện ngân hàng 18 Website Ngân hàng Nhà Nước http://www.sbv.gov.vn 19 Website Tổng cục Thống kê http://gso.gov.vn 20 Các viết tăng trưởng tín dụng ngân hàng thời gian qua – Báo điện tử VNexpress.net, CFOViet.com, … 21 Giáo trình tín dụng ngân hàng – Học viện ngân hàng 22 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 , 2014 định hướng cho năm 2015 – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 23 Báo cáo tài tháng đầu năm 20 15, 31/12/2014 31/12/2013 ngân hàng TMCP Việt Nam Thịn Vượng 24 Các báo cáo quản trị nội ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 25 Bài viết Cung cầu tín dụng – Thực trạng giải pháp (PG S – TS Lê Thị Tuấn Nghĩa) – Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Học viện ngân hàng 26 Báo cáo tín dụng ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế: Những vấn đề đặt Quý I năm 2013 số khuyến nghị sách – Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Học viện ngân hàng 27 Hoạt động Ngân hàng Việt Nam: Điểm lại năm 2011 dự báo năm 2012 – Học viện ngân hàng 28 Các viết tăng trưởng tín dụng ngân hàng thời gian qua – Báo điện tử VNexpress.net, CFOViet.com, … ... 1: Tín dụng ngân hàng tăng trưởng tín dụng Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tăng trưởng tín dụng Ngân hàng - thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Giải pháp tăng trưởng tín dụng. .. việc ngân hàng thương mại cổ phần Việt nam Thịnh vượng kiến thức thu từ chương trình thạc sĩ tài ngân hàng, tác giả chọn đề tài Giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. .. trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 11 CHƯƠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 1.1 tín dụng ngân hàng kinh tế 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG , GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG , GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay