Thực trạng hoạt động tái cơ cấu hệ thống NHTM việt nam giai đoạn 2011 2015

55 157 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:59

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em hướng dẫn khoa học Ths Phạm Ngọc Huyền Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, chuyên đề sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung chuyên đề Học Viện Ngân Hàng không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền gây trình thực (nếu có) Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016 DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản CK Chứng khoán HĐKD Hoạt động kinh doanh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương TCTC Tổ chức Tài TCTD Tổ chức Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TS Tài sản VCSH Vốn chủ sở hữu VĐL Vốn điều lệ DANH SÁCH BẢNG, BIỂU ĐỒ e Đánh giá chung kết đạt 24 Có thể nói SCB đạt thành công dự đoán thực tái cấu SCB trả hết khoản vay tái cấp vốn NHNN Nhiều khoản vay liên NH hạn trước hoàn trả Trạng thái âm vàng, HĐ cầm cố vàng mua bán vàng kỳ hạn tất toán hoàn toàn.Từ vị ba NH yếu kém, khả khoản vòng năm SCB vươn lên trở thành NHTMCP lớn hệ thống NH tư nhân nước tiêu tổng TS dư nợ tín dụng SCB tăng vốn điều lệ thêm 6,399 tỷ đồng suốt thời gian tái cấu vừa qua, tổng TS tăng 166,699.6tỷ đồng (biểu đồ 3) 24 Biểu đồ Một số tiêu tài SCB từ T9/2011-2015 (tỷ đồng) .25 Nguồn: BCTC hợp kiểm toán SCB năm 2011-2015 25 Biểu đồ Tỷ lệ nợ xấu SCB toàn hệ thống NHTM T9/2011-2015 25 25 Nguồn: BCTN SCB công bố định kỳ NHNN T9/2011-2015 Nhìn vào Biểu đồ 4, ta thấy rằng, nợ xấu SCB bước đầu kiểm soát mà từ năm 2013, tỷ lệ nợ xấu SCB giữ mức nhỏ tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống .25 MỤC LỤC e Đánh giá chung kết đạt 24 Có thể nói SCB đạt thành công dự đoán thực tái cấu SCB trả hết khoản vay tái cấp vốn NHNN Nhiều khoản vay liên NH hạn trước hoàn trả Trạng thái âm vàng, HĐ cầm cố vàng mua bán vàng kỳ hạn tất toán hoàn toàn.Từ vị ba NH yếu kém, khả khoản vòng năm SCB vươn lên trở thành NHTMCP lớn hệ thống NH tư nhân nước tiêu tổng TS dư nợ tín dụng SCB tăng vốn điều lệ thêm 6,399 tỷ đồng suốt thời gian tái cấu vừa qua, tổng TS tăng 166,699.6tỷ đồng (biểu đồ 3) 24 Biểu đồ Một số tiêu tài SCB từ T9/2011-2015 (tỷ đồng) .25 Nguồn: BCTC hợp kiểm toán SCB năm 2011-2015 25 Biểu đồ Tỷ lệ nợ xấu SCB toàn hệ thống NHTM T9/2011-2015 25 25 Nguồn: BCTN SCB công bố định kỳ NHNN T9/2011-2015 Nhìn vào Biểu đồ 4, ta thấy rằng, nợ xấu SCB bước đầu kiểm soát mà từ năm 2013, tỷ lệ nợ xấu SCB giữ mức nhỏ tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống .25 LỜI MỞ ĐẦU Trong năm trở lại đây, thị trường tài ngân hàng tâm điểm quan tâm dư luận: từ thành tích vượt bậc phát triển, giai đoạn sóng gió xuống Đóng vai trò trụ cột kinh tế, tình hình hệ thống NHTM không “toàn màu hồng” trước mà mang mảng màu xám xịt thời kì khủng hoảng Một kế hoạch “thay máu” toàn diện cần triển khai Sự đời Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” bước khởi đầu cho thời kì mà tái cấu ngành ngân hàng ba nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu phát triển kinh tế vĩ mô Lí chọn đề tài nghiên cứu Vấn đề tái cấu hệ thống NH vấn đề tài đặt lên hàng đầu năm trở lại Sự đời Đề án 254 thể tâm Chính phủ xử lý, xóa bỏ NH yếu , làm sạch, vững mạnh lại hệ thống Ngân hàng Các NHTM chuyển nào, NHNN triển khai Đề án sao, vấn đề em muôn làm rõ Phạm vi nghiên cứu Thị trường NH Việt Nam giai đoạn từ cuối năm 2011 đến hết năm 2015 Lịch sử nghiên cứu đề tài Với “Tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt Nam: Những ẩn số từ thông lệ quốc tế” (2012), PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cộng tiếp cận vấn đề tái cấu qua lăng kính đối chiếu với quốc tế, đo lường mức độ hiệu số giải pháp sử dụng tái cấu trúc thông qua phiếu khảo sát Với “Góp thêm số ý kiến tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” (2012), TS Kiều Hữu Thiện đưa nhận định tình hình hệ thống NHTM Việt Nam phương diện: cấu nhân sự, chất lượng dịch vụ, HĐKD Nguyễn Xuân Thành với “Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ thay đổi luật sách giai đoạn 2006-2010 đến kiện tái cấu giai đoạn 20112015” (2016) điểm lại chi tiết kiện liên quan đến tái cấu hệ thống NHTM (2011-2015) sách điều hành NHNN (2006-2010) Với nguồn kiến thức có hạn mình, thông qua chuyên đề này, em mong muốn phác họa tranh toàn cảnh hệ thống NHTM giai đoạn tái cấu 2011-2015 tác động kinh tế gặp khủng hoảng, đồng thời qua kinh nghiệm nước trước, rút học kinh nghiệm cho giai đoạn Kết cấu chuyên đề nghiên cứu Chuyên đề nghiên cứu gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tái cấu hệ thống NH Chương 2: Thực trạng hoạt động tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Chương 3: Giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Khái niệm tái cấu hệ thống NH Theo Waxman (1998), hoạt động tái cấu trúc phân tích nguyên nhân mang tính vĩ mô gây vấn đề cho toàn hệ thống, mà bao gồm nỗ lực mang tính vi mô nhằm cải thiện hệ thống giám sát, lấp lỗ hổng hệ thống pháp lý chuẩn mực kế toán, khôi phục giải NH có vấn đề Sự thành công hay thất bại chiến lược tái cấu trúc hệ thống phụ thuộc lớn vào việc liệu kế hoạch toàn diện giải tất vấn đề có đặt hay không? Nguồn gốc dẫn đến vấn đề hệ thống NH 2.1 Cú sốc từ bên Một ví dụ tiêu biểu cho cú sốc lớn từ bên sụp đổ Hội đồng tương trợ kinh tế SEV Nhà nước Xô Viết Các nước châu Âu châu Á liên quan đến SEV liên minh Xô Viết chịu ảnh hưởng lớn NH nước hầu hết quyền kiểm soát khối TS đầu tư Nga, số khoản lợi nhuận đáng kể thay đổi thể chế trị tổ chức kinh tế Xô Viết lúc 2.2 Điều kiện kinh tế vĩ mô Quá trình chuyển đổi kết hợp với cú sốc từ bên dẫn đến việc thu hẹp quy mô kinh tế, gây khó khăn cho ngành NH Thêm vào đó, số nước, mục tiêu ổn định kinh tế thường gắn với sách tiền tệ thắt chặt, đẩy lãi suất danh nghĩa lên cao giảm lạm phát Qua đó, lãi suất thực tăng khiến cho người vay trở nên dè dặt nhiều 2.3 Quá trình chuyển đổi Quá trình chuyển đổi làm cho thị trường NH trở nên dễ bị tổn thương nhiều phương diện Sự tự hóa nước lẫn nước ngoài, với việc hạn chế hoạt động công ty tập đoàn khiến lợi nhuận họ bị cắt giảm, khả trả nợ từ giảm theo Trong thời gian đầu trình chuyển đổi, NHTM lớn NN lẫn NHTM nhỏ mẻ với cách hoạt động theo định hướng nhằm vào lợi nhuận Những NHTMNN cổ phần hóa, phải đối mặt với khoản nợ chất lượng hình thành hệ thống quản lý trước 2.4 Công tác điều hành sách khuôn khổ pháp lý Lĩnh vực NH đầu năm 90 chứng kiến hậu từ thiếu sát giám sát quy định bảo đảm an toàn hoạt động NH khoản cho vay tổ chức tiềm ẩn rủi ro cao, giá trị danh mục đầu tư giảm nhanh chóng 2.5 Năng lực quản trị nội Tham nhũng, cho vay nội bộ, lừa đảo, thiếu thông tin…đều làm yếu hệ thống NH Nếu mắt xích hệ thống bị bung ra, sức khỏe hệ thống đương nhiên đảm bảo 3.Các chủ thể tham gia Trước đây, có nhiều nghiên cứu đề cập đến đối tượng hoạt động tái cấu trúc hệ thống NH phương diện khác Cụ thể, Waxman (1998) cho tái cấu trúc hệ thống NH không gồm việc giải vấn đề NH có nguy đổ vỡ, mà tác động lên tất phận cấu thành hệ thống NH bao gồm: NH Trung ương, hệ thống NHTM, hệ thống NH sách xã hội NH phát triển, hệ thống tổ chức tín dụng vi mô Trong đó, Thoraneenitiyan& Avkiran (2009) đề cập đến mối quan hệ sáp nhập NH, xâm nhập NH nước động thái NHTW Công cụ sử dụng Theo Claudia Dziobek (1998), công cụ sử dụng để tái cấu trúc hệ thống NH chia làm nhóm (xem Bảng 1): 4.1 Nhóm công cụ tài 4.1.1 NHTW hỗ trợ khoản Với tư cách người cho vay cuối cùng, NHTW nơi NHTM tìm đến khó khăn khoản vượt tầm kiểm soát Theo lý thuyết, NHTW hạn chế hỗ trợ NHTM gặp khó khăn khoản có khả toán, khoản nợ NH phải chấp cấp tín dụng mức lãi suất định Khi vấn đề từ hệ thống, để phân biệt khó khăn khoản khả toán không dễ dàng Vì vậy, NHTW thường đóng vai trò người cho vay cuối cùng, cấp tín dụng không cần chấp đầy đủ NHTW thường chịu áp lực cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ khác cho vay thấu chi để hỗ trợ hệ thống toán, khoản vay ngoại tệ… 4.1.2 Bảo lãnh bảo hiểm tiền gửi Để tránh rút vốn hàng loạt khỏi NHTM, NHTW thông báo bảo lãnh Việc bảo lãnh với toàn NH, toàn khoản nợ NH nhóm chủ nợ định Tuy nhiên, bảo lãnh giúp NH tránh khỏi tình trạng rút tiền hàng loạt xét mặt dài hạn Cam kết NHTW người gửi tiền cổ đông biện pháp sử dụng rộng rãi số khủng hoảng ngân hàng châu Á gần đây, song tạm dừng tình trạng rút tiền ạt vấn đề thực ngân hàng công bố Trong điều kiện kinh tế thiếu ổn định, ngân sách nhà nước chặt chẽ, chăn bảo lãnh không đủ tin cậy để che mắt công chúng Muốn bảo lãnh có hiệu quả, vấn đề khó khăn thực NH phải công khai công bố, thêm vào thỏa thuận với chủ nợ lớn việc gia hạn nợ 4.1.3 Hỗ trợ tài từ NHTW Để cải thiện thu nhập NH, trái phiếu công cụ thường sử dụng, kết hợp công cụ khác Chất lượng TS NH cải thiện bới trái phiếu Chính phủ loại TS có chất lượng cao Thu nhập NH thiện mức độ tương đương với lãi suất trái phiếu Bơm vốn công cụ thường NHTW sử dụng nhằm đổi tiền mặt lấy quyền kiểm soat NH Song, việc năm quyền sở hữu làm tăng nghĩa vụ NHTW với NH đó, gây khó khăn cho NHTW điều hành sách NHTW nên đứng “cuộc chơi” không can thiệp vào hoạt động quản trị nội NHTM 4.1.4 Góp vốn tư nhân Sự hỗ trợ NH, nên từ nội lực nó, hay nói cách khác từ chủ sở hữu cổ đông Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi để dò xét tình hình thị trường số cổ đông, chần chừ không tiến hành bước cần thiết, góp phần đẩy tình hình khủng hoảng NH xuống sâu NHTW trở thành người trung gian việc thu hút thêm nhà đầu tư bơm vốn vào NH gặp khó khăn cách đưa đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư họ chấp nhận bỏ vốn 4.2 Nhóm công cụ hoạt động 4.2.1 Cải thiện khả quản trị Không khả quản trị mặt hành chính, nhân mà khả quản trị cần cải thiện bao gồm: định giá nợ, TS; quản trị rủi ro; hệ thống đánh giá dự báo nội bộ… Thông tin chặt chẽ chủ sở hữu nhà quản trị phải trì đảm bảo Việc thực hệ thống quản trị hiệu gây tốn vượt khả vài kinh tế Vì vậy, cải thiện từ từ khâu khích lệ, cho ngày tiệm cận với tiêu chuẩn chung thị trường phát triển tốt 4.2.2 Tăng tính hiệu đội ngũ nhân viên Năng lực đội ngũ nhân viên đặc biệt quan trọng NH bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng có nhiều rủi ro thử thách đặt Đối với NH gặp khó khăn, chi phí nhân vấn đề lớn Muốn tăng tính hiệu đội ngũ nhân viên với việc thu hút nhiều nhân chất lượng cao thực khó mà thực NH xem xét việc cắt giảm nhân sự, đóng cử chi nhánh nước nước mà hoạt động không hiệu 4.2.3 Chuẩn bị điều kiện sở cho NH lớn nước tham gia 4.3 Nhóm công cụ cấu trúc 4.3.1 Đóng cửa NH Như lẽ tất nhiên, NH khả toán phải đóng cửa Tuy nhiên nhiều quốc gia có “truyền thống” tránh việc cho NH phá sản Việc đóng cửa NH gây ảnh hưởng đến khả huy động tiền gửi hệ thống, tác động đến khả toán Đóng cửa NH công cụ không dễ để sử dụng, việc định đóng cửa NH yếu NH yếu dẫn đến nghi ngờ thị trường tính minh bạch công tâm NHTW Đôi cụm từ “Quá lớn để bị đổ vỡ” (too big to fail) sử dụng để lý giải cho việc NH lớn tiếp tục tồn dù hoạt động yếu kém, NHTM nhỏ lại phải đóng cửa, song điều thuộc lợi cạnh tranh sẵn có NH có quy mô lớn 4.3.2 Hợp chia tách giảm quy mô Nhìn lại, thấy thời điểm bắt đầu tái cấu hệ thống NH Việt Nam năm 2011, VNCB (lúc Trustbank), tăng trưởng nhanh, nằm nhóm NHTMCP nhỏ hệ thống, đứng thứ 30 quy mô tổng TS hay dư nợ tín dụng tổng số 42 NHTMCP Việt Nam lúc Nếu tái cấu theo hướng cho phá sản năm 2012 hay để NHNN tiếp quản lúc tập trung thu hồi nợ, lý TS không cho NH huy động thêm tiền gửi người dân, thiệt hại khoản âm vốn chủ sở hữu 5,600 tỷ đồng Trách nhiệm bảo lãnh tiền gửi lúc 11,100 tỷ đồng Con số lên tới 40,000 tỷ đồng Bài học rút NH yếu hay bờ vực phá sản có động đầu tư rủi ro theo kiểu đánh bạc để thắng mong thoát chết lừa đảo hoàn toàn theo kiểu rút ruột NH Xử lý dứt điểm hiệu nuôi khối ung thư theo kiểu bề nói tốn tiền NN thực phải bơm tiền để giữ cho khỏi đổ vỡ mà không thấy đường 2.2.3.2 Ocean Bank BCTC năm 2010-2014 dấu hiệu xấu tình hình tài OceanBank Như nhiều NH khác, tỷ lệ nợ xấu thức NH tăng lên qua năm, cao, từ 1.7% năm 2010 lên 2.1% năm 2011, 3.5% năm 2012 4.0% năm 2013 OceanBank có lợi nhuận liên tục lưu chuyển tiền tệ ròng dương từ HĐKD thời gian Đầu năm 2013, thị trường tài có tin đồn việc nhóm cổ đông liên quan đến ông Hà Văn Thắm, OceanBank TĐ Đại Dương thâu tóm NH Bảo Việt Gây ý, OceanBank bị NHNN tra liệt Chỉ sau ông Hà Văn Thắm số lãnh đạo khác Ocean bị khởi tố bắt tạm giam (tháng 10/2014), Cơ quan cảnh sát điều tra có thông tin chung chung việc OceanBank, đạo phê duyệt ông Hà Văn Thắm, cho vay DN không quy định nhiều khoản vay khả thu hồi Sau mua lại, NHNN định Vietcombank quản trị, điều hành NH Xây dựng Viettinbank quản trị, điều hành NH Đại Dương, NH Dầu khí Toàn cầu 2.2.3.3 GPBank Năm 2012, GPBank nằm số NH yếu NHNN công bố công khai Từ quý 4/2011, GPBank bắt đầu báo cáo lỗ liên tục, đến quý 3/2013 có mức lũy kế lên tới 4.288 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu 37.1% vào năm 2013, tăng lên 45.4% vào năm 2015 Chỉ đến trước lúc định mua bắt buộc, NHNN công bố cho báo chí tính đến tháng 4/2015 GPBank lỗ lũy kế 12,280 tỷ đồng vốn chủ sở hữu âm 9,195 tỷ đồng Lý NHNN mua lại NH với giá đồng để đảm bảo an toàn hệ thống quyền lợi người gửi tiền Tổng tiền gửi khách hàng NH 100,000 tỷ đồng, so với mức tổng vốn huy động hệ thống NH cuối năm 2014 khoảng 3.5 triệu tỷ đồng số nhỏ, người dân niềm tin vào hệ thống NH dễ gây hiệu ứng tâm lý dây chuyền nguy hiểm Một sứ mạng NHNN bảo vệ TCTD người gửi tiền Việc mua lại NH yếu hoàn toàn dựa tiêu chí khách quan kết định giá độc lập TS NH yếu Nguồn tiền để khôi phục lại ba NH nói xác định ba nguồn: (i) nguồn vốn huy động từ DN, dân cư xử lý nợ xấu, TS không sinh lời (ii) nguồn tiền gửi, tiền vay từ tổ chức tín dụng khác, đặc biệt từ Vietcombank VietinBank (iii)bán nợ xấu cho VAMC lấy trái phiếu đặc biệt, đàng hoàng vay tái cấp vốn NHNN theo chế hành để bổ sung nguồn vốn kinh doanh 2.2.4 Tự tái cấu 2.2.4.1 TienPhongBank a Tình hình trước tái cấu NHTMCP Tiên Phong (TienPhongBank) thành lập vào tháng 5/2008 với 1.000 tỷ đồng VĐL ban đầu So với nhiều NHTM khác, Tiên Phong có tỷ trọng đầu tư CK cao so với cho vay.Từ năm 2010, Tiên Phong đẩy mạnh ủy thác đầu tư đặc cọc mua CK cho CTCK quỹ đầu tư Khi khoản đầu tư cổ phiếu bị giảm giá, gây thua lỗ Một số khoản đặt cọc mua trái phiếu hạn chưa thu hồi Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011 âm 1,372 tỷ đồng Tiên Phong nằm danh sách NH yếu phải bắt buộc tái cấu b Tiến trình tự tái cấu - Ngày 19/4/2012, ĐHCĐ thường niên NH Tiên Phong thông qua phương án tái cấu với tham gia nhóm cổ đông Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji cổ đông liên quan tham gia tái cấu trúc Tiên Phong với vai trò cổ đông - Ngày 29/12/2012, NH Tiên Phong hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 5,550 tỷ đồng cách phát hành thêm 255 triệu cổ phần VCSH Tiên Phong vào cuối năm 2012 đạt 3,319 tỷ đồng Có thể nói, NH Tiên Phong trường hợp tái cấu trúc cách thực chất tiền thực Cổ đông với đồng vốn chủ sở hữu bỏ có động đắn để tiến hành tái cấu trúc NH đổi tên viết tắt từ TienPhongBank thành TPBank TPBank báo cáo lợi nhuận kế toán dương năm 2012, lưu chuyển tiền từ HĐKD âm Từ năm 2013 trở đi, lợi nhuận NH có thực (xem bảng 14) Bảng 14.Kết HĐKD Lưu chuyển tiền tệ TPBank năm 2011-2015 (tỷ VND) 2011 2012 2013 2014 Kết hoạt động kinh doanh Thu nhập từ lãi cho vay 2291.8 1380.3 1680.0 2331.5 Chi phí lãi tiền gửi tiền vay 2451.4 1105.7 1069.4 1352.4 Thu nhập lãi ròng -159.6 274.6 610.6 979.2 Lợi nhuận sau trích dự -1371.6 116.4 381.4 535.9 phòng rủi ro Tỷ suất lợi nhuận ROA -6.0% 0.6% 1.6% 1.3% ROE -56.3% 4.7% 10.9% 13.5% Lưu chuyển tiền tệ Thu nhập từ lãi cho vay 1859.4 1679.8 1512.6 Chi phí lãi tiền gửi tiền vay 1993.8 1581.2 985.6 Lưu chuyển ròng từ hoạt động kinh doanh 171.9 -169.9 312.9 Nguồn: BCTC hợp qua kiểm toán TPBank năm 2011-2015 2015 3321.4 1918.5 1402.9 760.4 0.9% 12.4% 2264.0 1304.0 599.7 2.2.4.2 Navibank - Navibank số NHTM có quy mô nhỏ hệ thống NH bị NHNN tra năm 2011, đưa vào nhóm NH yếu Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2011 theo BCTC 2.9% (377 tỷ đồng); theo kết luận NHNN, nợ xấu 1,500 tỷ đồng, 14.7% tổng dư nợ Sau yêu cầu trích lập dự phòng rủi ro bổ sung, VCSH thực Navibank 2,513 tỷ đồng vào cuối tháng 2/2012 - Ngày 26/04/2013, ĐHCĐ thường niên Navibank, ông Đặng Thành Tâm cổ đông lớn hữu từ nhiệm thành viên HĐQT Trụ sở NH dời Hà Nội - Ngày 23/01/2014, Navibank thức đổi tên thành NHTMCP Quốc dân (National Citizen Bank - NCB) Sau tự tái cấu, tỷ suất lợi nhuận NCB gần 0% có lợi nhuận kế toán, chất NH bị thua lỗ năm 2013-2015 Bảng 15.Kết HĐKD Lưu chuyển tiền tệ Navibak/NCB năm 2013-2015 (tỷ VND) Kết hoạt động kinh doanh Thu nhập từ lãi cho vay Chi phí lãi tiền gửi tiền vay Thu nhập lãi ròng Tỷ suất lợi nhuận ROA ROE Lưu chuyển tiền tệ Thu nhập từ lãi cho vay Chi phí lãi tiền gửi tiền vay Lưu chuyển ròng từ HĐKD 2013 2014 2015 2144.2 1548.2 596.0 2454.3 1853.8 600.5 2751.3 1988.4 762.9 0.07% 0.58% 0.02% 0.25% 0.02% 0.31% 1237.6 1524.1 -823.2 1255.5 1655.9 -908.9 1795.5 1767.7 -615.7 Nguồn: BCTC hợp qua kiểm toán Navibank/NCB năm 2013, 2014 2015 Theo bngr 15, lưu chuyển tiền ròng từ HĐKD NCB âm từ đổi chủ nay, huy động tiền gửi liên tục tăng lên, tiêu ROA, ROE mức thấp, chuyển biến đáng kể so với chưa tái cấu 2.2.5 NH bị kiểm soát đặc biệt NHTMCP Đông Á (DongA Bank) thành lập vào ngày 01/07/1992 với VĐL 20 tỷ đồng Lợi nhuận kế toán trước thuế NH giảm liên tục từ 1,256 tỷ năm 2011 xuống 777 tỷ năm 2012, 430 tỷ năm 2013 có 35 tỷ năm 2014 Loại bỏ khoản lãi dự thu, lưu chuyển ròng từ HĐKD NH số âm từ năm 2013 đến Nhìn lại từ năm 2012, Đông Á gặp phải hai vấn đề trục trặc: lỗ đầu vàng nợ xấu BĐS Theo BCTC kiểm toán năm 2011, NH Đông Á âm trạng thái vàng nội bảng 2,678 tỷ đồng BCTC năm sau cho thấy khắc phục tình trạng Thế thực tế, khoản lỗ huy động – cho vay vàng đầu vàng tài khoản không bù đắp 2015 làm NH vốn NH Đông Á báo cáo nợ xấu thức tỷ lệ 1.7% năm 2011, tăng lên 4% năm 2013 3.8% năm 2014 Nhưng tính 3,921 tỷ đồng nợ xấu chuyển giao cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu NH 10.5% vào cuối 2014 Các khoản cho vay BĐS chiếm tỉ trọng lớn, lại thu hồi Trong suốt năm 2012-2014, NH Đông Á tìm kiếm giải pháp sáp nhập với NHTMCP khác, song không thành công Ngày 14/8/2015, NHNN thông báo NHTMCP Đông Á bị kiểm soát đặc biệt sau có kết tra toàn diện Hiện tại, Đông Á nằm kiểm soát NN, tương lai NH chưa rõ 2.3 Kết luận chung tái cấu hệ thống NHTM giai đoạn 2011-2015 2.3.1 Đánh giá hiệu hoạt động tái cấu 2.3.1.1 Kết đạt Nhìn vào Infographic, từ 42 NHTM trước cấu với số NHTMNN, sau tái cấu số lại 37 NHTM với NHTMNN, NHTM NN mua lại với giá đồng trở thành NHTM Trách nhiệm hữu hạn thành viên Về bản, mục tiêu đến năm 2015 đề án tái cấu TCTD thực hiện.Theo Báo cáo kết năm (2012-2015) triển khai đề án tổng thể tái cấu kinh tế vừa Chính phủ gửi đến Quốc hội thành công lớn tái cấu hệ thống NHTM ổn định lãi suất, giải cứu tình hình thiếu khoản nghiêm trọng hệ thống Điều đáng nói thêm trình tái cấu không để xảy đổ vỡ hàng loạt hệ thống NH, Chính phủ nhấn mạnh Đối với kỳ hạn tháng cho VND, lãi suất bình quân liên NH năm 2014 phổ biến mức 3.84.5%/năm, năm 2013 mức 5-6%, mức thấp ổn định so với năm trước (năm 2011 dao động mạnh mức 13-15% năm 2012 mức 8-13%), báo cáo đưa so sánh Trong tháng đầu năm 2015, kinh tế bắt đầu khởi sắc trở lại với tốc độ tăng trưởng cao dự kiến, nhu cầu tín dụng bắt đầu tăng, xu hướng giảm lãi suất dừng lại có tăng nhẹ tháng đầu năm ổn định mức 4.25% Việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại NH yếu loại bỏ mắt xích yếu hệ thống, giải nguy đổ vỡ NH nhỏ yếu đồng thời giải quan hệ sở hữu chéo NH Nợ xấu kiểm soát, hệ thống NHTM trạng thái an toàn Biện pháp mua bán nợ với VAMC mua đồng, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định sáng kiến chưa có tiền lệ Tình hình xấu xử lý mà toàn hệ thống đứng vững, tránh đổ vỡ nên nói NHNN giữ niềm tin người dân DN vào sách tiền tệ nói riêng chế, sách nói chung 2.3.1.2 Những vấn đề tồn - Nợ xấu chưa giải triệt để VAMC đời bước tiến đáng ghi nhận, song hoạt động công ty giải mặt kỹ thuật nhấc nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán chất, nợ xấu chưa thu hồi được, chưa giúp NH lẫn DN cải thiện tình hình tài Sau năm, VAMC bán 2-3% nợ xấu Thực tế là, nợ xấu phát sinh sau VAMC phát hành trái phiếu để xử lý tài sản chấp DN Cơ sở pháp lý cho mua bán nợ xấu chưa rõ ràng, thiếu chế, nguồn lực cho việc xử lý nợ xấu mà bên liên quan thiếu động để đẩy mạnh tiến trình xử lý nợ xấu thân VAMC không đủ nguồn lực để thực theo phương thức mua đứt bán đoạn - Hoạt động số NHTM sau sáp nhập hiệu Ví dụ điển hình cho hiệu NCB PvcomBank mà dòng tiền thực tế chảy NH số âm Hợp nhất, sáp nhập thành công chuyện, việc hoạt động sau có hiệu thực hay không, phải chờ đợi thời gian tới Bởi lẽ dường sáp nhập, hợp thời gian qua mặt học: tăng lên quy mô chưa có cải thiện đáng kể mặt tài quản trị thay đổi mạnh mẽ chất lẫn lượng phương thức hoạt động - Hoạt động thị trường tài NH nhiều thay đổi Nhóm NHTMNN “ông lớn” chiếm ưu thống trị Số NHTMCP lại đông phía yếu Đầu năm 2016, NHNN thông báo soạn thảo sách hỗ trợ NH tham gia tái cấu, đối tượng hướng đến NHTMCP NN nắm giữ chi phối, cách rõ ràng, “phân biệt đối xử” có cho NHTMNN - Thiếu tham gia NH mạnh nước Việc có tham gia NH nước vào hoạt động tái cấu cần thiết, lẽ có tham gia nhà đầu tư nước với hỗ trợ vốn, công nghệ, kỹ quản trị… trình tái cấu diễn nhanh hơn, hiệu Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, chưa có thương vụ sáp nhập, hợp hay mua lại có tham gia nhân tố nước cho dù có không đàm phán tiến hành Sự dè dặt NH nước ngoài, có lẽ hai lí do: là, đặc thù thị trường tài NH Việt Nam, mà NHNN nắm tay quyền điều hành lớn, dù có tham gia mua TCTD ngoại nhiều quyền hành hay tham gia sâu rộng vào quản lý điều hành NH Thứ hai là, nhà đầu tư nước vào tiến hành thẩm định chi tiết trước mua cổ phần, việc xử lý đánh giá tài thường không đạt kết khả quan theo tiêu chuẩn quốc tế bên mua lực quản trị tài sản, đánh giá rủi ro NHTM Việt Nam thực hạn chế CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Giải pháp chung -Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng sáp nhập, hợp nhất, mua lại để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, tăng quy mô nâng cao lực cạnh tranh tổ chức tín dụng; Tăng cường lực tài tổ chức tín dụng, bảo đảm NHTM có đủ vốn tự có theo chuẩn mực vốn Basel II - Nâng cao hiệu hoạt động kế toán, kiểm toán NN DN Cải cách, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán, tiêu chuẩn kiểm toán nhiệm vụ cấp bách cần phải thực lúc Hệ thống chuẩn mực kế toán nhiều bất cập khác biệt so với quốc tế Việt Nam cho không đủ xác để đánh giá thực trạng, tình hình TCTD mặt tiêu tài chính, định lượng rủi ro mà phải đối mặt Có nhiều chương trình tái cấu trúc nước giới tiến hành thành công dựa đánh giá chi tiết đắn hoạt động thị trường tài Những kiểm toán đánh giá chất lượng danh mục cho vay, hồ sơ khách hàng vay, loại TS chấp giá trị ước tính NHTM Kết kiểm toán cho phép phủ NHNN xác định nhu cầu tái cấp vốn nguồn vốn khác, ví dụ nhu cầu tiềm để hỗ trợ tài hay tham gia nhà đầu tư cá nhân (đối với NHTMCP có vốn NN) Ngoài NHNN phải chịu kiểm toán hoạt động đặc biệt, bao gồm đánh giá cấu quản trị, chức quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin,chính sách nhân hiệu điều hành Các kiểm toán độc lập đánh giá lực tái cấu trúc xử lý nợ xấu NHNN - Tiếp tục đẩy mạnh cấu lại phát triển NHTM với NHTMNN đóng vai trò lực lượng chủ đạo, chủ lực bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ an toàn hệ thống TCTD - Tập trung triển khai cấu lại thành công NHTM NHNN mua lại thời gian qua theo phương án phê duyệt; xử lý dứt điểm NHTM, tổ chức tín dụng phi NH Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, không cấu lại thành công phương án cấu lại khả thi - Tăng cường biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn tiền gửi tăng khả khoản - Xây dựng lộ trình kiểm soát nợ Chính phủ phát triển thị trường vốn Sự phát triển thị trường vốn quan trọng Việt Nam thời điểm tại, lẽ hỗ trợ tốt cho mục tiêu hoàn thành kế hoạch mục tiêu giữ ổn định cho kinh tế sau tái cấu trúc Trong giai đoạn này, Chính phủ NHNN bắt đầu chuẩn bị hành lang pháp lý cho đời công cụ trái phiếu sở hạ tầng trái phiếu bảo hiểm - Đẩy mạnh tái cấu đầu tư công, khắc phục tồn bất cập quản lý đầu tư công thời gian qua, hoàn thiện sách đầu tư công phù hợp với chủ trương tái cấu trúc kinh tế nói chung chủ trương tái cấu đầu tư mà trọng tâm đầu tư công nói riêng - Rà soát hệ thống văn pháp lý theo hướng đầy đủ, đồng phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế, đồng thời đảm bảo tính đặc thù kinh tế Việt Nam, tạo điều kiện thông thoáng cho NHTM Việt Nam điều kiện thuận lợi cho NHTM nước tham gia sâu vào hoạt động tái cấu Giải pháp NHTM DN 2.1 Đối với nợ xấu - Các NHTM cần kiểm soát tốt từ khâu cho vay Khi cho vay, NHTM cần phải kiểm soát mục đích sử dụng khoản vay DN; có chứng từ vay vốn rõ ràng; trì kênh liên lạc NH DN để có thông tin trao đổi kịp thời Ngược lại, DN phải tiến hành trích lập dự phòng, có phát sinh khoản thu khó đòi - Chủ động tăng mức trích lập dự phòng khoản nợ xấu, chấp nhận giảm lợi nhuận thua lỗ - Sử dụng công ty công ty quản lý mua bán nợ, công ty CK hay công ty quản lý quỹ để tham gia chủ động vào tiến trình CK hóa - Xử lý nợ hạn với quan điểm đề cao tính nhân văn, phải dùng đến can thiệp pháp lý Quan điểm xác định: rủi ro không mong muốn, khách quan, có điều kiện giảm hay miễn lãi tốt ham hố tận thu mà đẩy khách hàng vào đường Đường không bị siết nợ TS, mà khách hàng cửa làm ăn uy tín với đối tác bị ảnh hưởng Khách hàng gặp rủi ro, NH tận thu, thu gốc lãi theo quy định pháp lý, khó thu hồi mà bị kéo dài trình xử lý, vốn kẹt chi phí hội Nếu chia sẻ hỗ trợ, vốn thu hồi nhanh để quay vòng kinh doanh hiệu cách tận thu 2.2 Đối với khoản - Xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm Ban Quản trị TS Nợ - TS Có việc cung cấp thông tin dự báo, kiến nghị báo cáo tiêu liên quan đến quản trị khoản thường xuyên khẩn cấp cho Bộ phận đầu mối tổng hợp, phân tích thông tin cho thành viên Ban Tổng giám đốc phụ trách để có đạo kịp thời - Tuân thủ quy định Ngân hàng nhà nước việc tuân thủ tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD, đảm bảo đạo đức kinh doanh, tránh chạy theo lợi nhuận bất chấp rủi ro - Ban hành quy chế quản trị rủi ro khoản không dựa vào Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD mà phải trọng xác định mức dự trữ khoản phù hợp với đặc điểm hoạt động chi nhánh, hệ thống thông tin báo cáo đầy đủ, có cấu trúc báo cáo tốt để đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin tình hình cung cầu khoản (ngày, tuần, tháng …) - Thực việc cấu lại tài sản nợ tài sản có cho phù hợp Đây công việc quan trọng để quản lý rủi ro khoản NHTM nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy ra, cấu lại nguồn vốn huy động cho vay thị trường; cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, nguồn huy động ngắn hạn dùng vay trung, dài hạn - Thực việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cấu cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm rủi ro nhiều CK, BĐS tiêu dùng - Xây dựng, chuẩn bị sẵn kế hoạch thức cụ thể đối phó với tình khoản bất thường Trong đó, trọng xây dựng dấu hiệu nguy bước cần thiết thời điểm đó, quy trình cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, quy trình hạn chế sụt giảm dòng tiền tình khủng hoảng hành động rõ ràng, quy trình xác định mức độ ưu tiên mối quan hệ khách hàng, kế hoạch đối phó với khách hàng, công chúng, phương tiện đại chúng, trọng quan hệ công chúng tốt để giúp ngân hàng tránh tin đồn việc rút tiền ạt - Đẩy nhanh trình thu hồi, cấu lại, bán khoản nợ hạn giải chấp tài sản đảm bảo cho tổ chức tài có tiềm lực, đặc biệt nhà đầu tư nước nhằm huy động nguồn lực Kiến nghị với NN 3.1 Đối với nợ xấu - Yêu cầu NH phải khai báo đầy đủ chặt chẽ khoản nợ xấu NHTM buộc phải trích lập dự phòng với mức quy định cụ thể - CK hóa khoản nợ khó đòi theo phương pháp: chuyển phần nợ gốc thành trái phiếu trung hạn; chuyển nợ hạn, nợ xấu thành cổ phần đồng thời, chuyển vị NH chủ nợ thành cổ đông lớn nắm đa số cổ phần - Miễn loại thuế (thuế GTGT, thuế thu nhập DN…) cho hoạt động mua bán nợ nhằm thúc đẩy hình thành phát triển thị trường mua bán nợ - Miễn thuế thu nhập DN cho nghiệp vụ phát hành trái phiếu DN Điều giúp giảm lãi suất huy động, giúp hệ thống NH thương mại có điều kiện huy động vốn dài hạn, thay ngắn hạn, đồng thời thúc đẩy tiến trình CK hóa khoản nợ - Huy động nguồn lực từ bên hệ thống NHTM NHTM nước để giúp hệ thống lấy lại cân bằng, xử lý nợ xấu, phục hồi chức trung gian tài - Phá băng thị trường bất động sản, hỗ trợ các ngành kinh tế gặp khó khăn xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản, sửa chữa tàu biền, vận tải biển nội địa, khí cách giảm thuế - Cơ cấu lại phân bổ ngân sách cho theo hướng tăng chi ngân sách cho lĩnh vực phát triển sở hạ tằng Không nên đặt mục tiêu tăng thâm hụt ngân sách mà phải tăng chi ngân sách cho lĩnh vực phát triển sở hạ tầng sở chi phí hợp lý 3.2 Đối với sở hữu chéo - Đẩy mạnh việc thoái vốn đầu tư ngành tập đoàn - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến sở hữu chéo, đầu tư chéo; tăng cường công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật sở hữu vốn điều lệ, việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng cổ phiếu, việc cấp tín dụng cho cổ đông người có liên quan, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Cùng với việc sửa số luật như: Luật DN, Luật Kinh doanh, Luật Quản lý sử dụng vốn NN vào đầu tư sản xuất kinh doanh… dòng vốn sử dụng không hiệu khắc phục dần nhờ phạm vi điều chỉnh luật 3.2 Đối với khoản - Hỗ trợ TCTD có điều kiện cung ứng vốn thông suốt cho kinh tế cách thực linh hoạt việc bơm tiền ra/hút tiền về, thông qua nghiệp vụ thị trường mở công cụ khác để điều tiết khoản hợp lý - Điều hành lãi suất liên NH mức phù hợp với tương quan với lãi suất thị trường 1, đảm bảo khoản cho toàn toàn hệ thống, nhằm tạo điều kiện ổn định mặt lãi suất huy động cho vay TCTD, kiểm soát lạm phát không gây áp lực lên tỷ giá - Tiến tới gỡ bỏ trần lãi suất huy động Việc làm giúp NHTM huy động khoản tiền gửi từ công chúng, không khoản tiền gửi chạy từ NH sang NH khác Thực tế thời gian qua cho thấy ép NHTM tuân thủ trần lãi suất điều kiện họ thiếu khoản Với xu hướng giảm dần lạm phát (so với kỳ) NHTM tự nguyện cắt giảm lãi suất huy động nay, việc gỡ bỏ quy định trần không gây xáo trộn nhiều thị trường tiền tệ - Phát triển thực hợp đồng tín dụng với lãi suất điều chỉnh theo lạm phát nhằm đảm bảo lãi suất thực dương giúp làm tăng hợp đồng tín dụng dài hạn, từ giảm bớt căng thẳng khoản 3.3 Đối với vấn đề minh bạch thông tin - Chọn lọc thông tin để công bố, để người dân quen với thông tin thống từ NHNN NH quen với việc cập nhật, thống kê thông tin công bố thông tin - Trực tiếp xác nhận thông tin chưa rõ ràng để làm yên lòng công chúng tránh tâm lý hoang mang ảnh hưởng đến an toàn hệ thống KẾT LUẬN Qua thực trạng tái cấu hệ thống NHTM giai đoạn 2011-2015, hệ thống NHTM NHNN bộc lộ nhiều điểm hạn chế hoạt động công tác điều hành sách Song cố gắng để tiến qua giai đoạn, hoàn thành mục tiêu đề ra, không phủ nhận thành công bước đầu mà ngành Ngân hàng đạt công làm Giai đoạn tái cấu trước mắt giai đoạn đầy hứa hẹn mà NHNN lẫn NHTM có cho kinh nghiệm cần thiết để tái cấu thành công./ DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Claudia Dziobek (1998) Market-Based Policy Instruments for Systemic Bank Restructuring IMF Working Paper, Fitch Ratings (2009) Outlook on Vietnamese Banks - Another year of high growth adds to concern Governor Urban Bäckström (1997), The Swedish experience, The Federal Reserve Symposium IMF (2002) Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries, 10-13 Kiều Hữu Thiện (2012), Góp thêm số ý kiến tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Margery Waxman (1998) A Legal Framework for Systemic Bank Restructuring The World Bank Working Paper, 6-7 Nakhun Thoraneenitiyan, Necmi K Avkiran (2009) Measuring the impact of restructuring and country-specific factors on the efficiency of post-crisis East Asian banking systems: Integrating DEA with SFA Ngân hàng Nhà nước (2011), Ðề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú (2012), Tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt Nam: Những ẩn số từ thông lệ quốc tế 10 Nguyễn Xuân Thành (2016), Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ thay đổi luật sách giai đoạn 2006-2010 đến kiện tái cấu giai đoạn 20112015 11 Peter S Rose, Sylvia C Hudgins (2010) Bank Management & Financial Services 8th Edition p.2, The McGraw-Hill Companies, Inc, 632-636 12 The Wall Street Journal Staff (2009), Lessons from Sweden’s Bank Nationalization 13 Báo cáo thường niên NHNN, NHTM năm 14 Báo cáo tài NHTM năm 15 Các websites http://www.sbv.gov.vn/ http://www.wsj.com/ http://vneconomy.vn/ http://vietstock.vn/ http://cafef.vn/ ... 1: Cơ sở lý luận tái cấu hệ thống NH Chương 2: Thực trạng hoạt động tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Chương 3: Giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam. .. CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015 2.1 Khái quát hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam trước tái cấu 2.1.1 Tình hình kinh tế Việt Nam trước... suất liên NH (iii) vay tái cấp vốn từ NHNN 2.2 Thực trạng hoạt động tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015 2.2.1 Chủ trương NN hoạt động tái cấu trúc hệ thống NHTM Ngày 1/3/2012, Thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động tái cơ cấu hệ thống NHTM việt nam giai đoạn 2011 2015 , Thực trạng hoạt động tái cơ cấu hệ thống NHTM việt nam giai đoạn 2011 2015 , Thực trạng hoạt động tái cơ cấu hệ thống NHTM việt nam giai đoạn 2011 2015

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay