Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh thành phố hà nội

46 133 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:59

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, hệ thống ngân hàng phát triển mạnh mẽ coi xương sống kinh tế Trong trung gian tài chính, hệ thống ngân hàng thương mại chiếm vị trí quan trọng quy mô tài sản thành phần nghiệp vụ Và tất cả các hoạt động của ngân hàng, tín dụng là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cao nhất và chủ yếu tổng thể các hoạt động của ngân hàng Tín dụng ngân hàng là đòn bẩy quan trọng cho nền kinh tế, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại, đó, nền kinh tế thị trường nhiều cạnh tranh hiện nay, các ngân hàng thương mại buộc phải đưa các biên pháp, phương pháp hoạt động hiệu quả để áp dụng vào thực tế Nâng cao chất lượng vấn đề quan tâm hàng đầu hoạt động kinh tế nói chung hoạt động kinh doanh nói riêng Phát triển phải với chất lượng bền vững Hoạt động tín dụng ngân hàng Ngân hàng thương mại lại phải vậy, hoạt động ngân hàng, tín dụng hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản, tạo thu nhập tiền lời lớn hoạt động mang lại nhiều rủi ro ngân hàng Vì vậy, nâng cao chất lượng tín dụng nhiệm vụ mục tiêu hàng đầu ngân hàng thương mại Để đưa định đầu tư tín dụng, ngân hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước lượng khả rủi ro sinh lợi dựa quy trình phân tích tín dụng Hoạt động tín dụng có ý nghĩa đặc biệt việc đánh giá sức mạnh tài chính, tự chủ tài kinh doanh nhu cầu tài trợ khả hoàn trả khách hàng Nhưng hoạt động ngân hàng thương mại nhiều bất cập Chính lẽ mà việc nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng góp phần định tới hiệu kinh doanh ngân hàng Do tác giả lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương – Chi nhánh thành phố Hà Nội” với mong muốn ý nghĩa thực tiễn đề tài giúp cho hoạt động tín dụng chi nhánh phát triển ngày bền vững Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn, ThS Vũ Thị Kim Oanh toàn thể cán bộ, nhân viên làm việc chi nhánh giúp đỡ bảo tận tình suốt thời gian em thực chuyên đề Kết cấu chuyên đề gồm chương: Chương 1: Các vấn đề chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng ngân hàng Khái niệm tín dụng có từ lâu đời, bắt đầu có phân công lao động xã hội dẫn tới phát sinh quan hệ trao đổi toán nhu cầu người Ban đầu hình thức cấp tín dụng mua chịu bán chịu hàng hóa, sau phát triển thành hình thức vay mượn tiền tệ chủ thể khoản vốn vay ban đầu phải trả thêm khoản lãi phát sinh Có thể đơn giản hiểu tín dụng chuyển nhượng lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau khoảng thời gian định thu lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu Lượng giá trị lớn lãi vay, hay gọi lợi tức tín dụng Nguyên thể ban đầu ngân hàng chủ kho quỹ bảo quản tiền hộ cho lái buôn lớn lãnh chúa giàu có Họ phát số tiền kho đem bớt phần cho vay tiền lương nhận được, họ lời thêm khoản lãi Ngày nay, phạm vi họat động ngân hàng đa dạng nhiều, khái niệm ngân hàng mở rộng Nếu theo Luật tổ chức tín dụng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2010, hiểu ngân hàng tổ chức tài kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ gồm nhận tiền gửi, cấp tín dụng dịch vụ toán qua tài khoản Vậy, khái niệm hoat động tín dụng dùng để quan hệ vay mượn mà bên tham gia ngân hàng – với tư cách người vay (huy động vốn thông qua tiền gửi, chứng tiền gửi, trái phiếu…) hay với tư cách người cho đơn vị, tổ chức, cá nhân vay nhằm kiếm lợi nhuận từ phí tiền lãi 1.1.2 Các hình thức tín dụng ngân hàng Phân loại tín dụng việc xếp khoản vay theo nhóm dựa số tiêu thức định Phân loại tín dụng cách khoa học giúp cho nhà quản trị lập quy trình tín dụng thích hợp, giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong trình phân loại dùng nhiều tiêu thức để phân loại, song thực tế nhà kinh tế học thường phân loại tín dụng theo tiêu thức sau đây:  Căn vào mục đích - Cho vay bất động sản: Là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà ở, đất đai, bất động sản lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ - Cho vay công nghiệp thương mại: Là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ - Cho vay nông nghiệp: Là loại cho vay để trang trải chi phí sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, giống trồng, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu… - Cho vay định chế tài chính: Bao gồn cấp tín dụng cho ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng định chế tài khác - Cho vay cá nhân: Là loại cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm vật dụng đắt tiền khoản cho vay để trang trải chi phí thông thường đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng - Cho thuê: Cho thuê định chế tài bao gồm loại cho thuê vận hành cho thuê tài Tài sản cho thuê bao gồm bất động sản động sản, chủ yếu máy móc - thiết bị  Căn vào thời hạn cho vay - Cho vay ngắn hạn: Loại cho vay có thời hạn đến 12 tháng sử dụng để bù đắp thiết hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân - Cho vay trung hạn: Loại cho vay có thời hạn từ 12 tháng đến năm Tín dụng trung hạn chủ yếu sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mô nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh - Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn năm Tín dụng dài hạn loại tín dụng cung cấp để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng nhà ở, thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng xí nghiệp  Căn mức độ tín nhiệm khách hàng - Cho vay bảo đảm: Là loại cho vay tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ 3, việc cho vay dựa vào uy tín thân khách hàng Đối với khách hàng tốt, trung thực kinh doanh, có khả tài mạnh, quản trị có hiệu ngân hàng cấp tín dụng dựa vào uy tín thân khách hàng mà không cần nguồn thu nợ thứ hai bổ sung - Cho vay có bảo đảm: Là loại cho vay dựa sở bảo đảm chấp, cầm cố, phải có bảo lãnh bên thứ ba  Căn phương pháp hoàn trả - Cho vay có thời hạn: Là loại cho vay có thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo hợp đồng, cho vay có thời hạn bao gồm loại: Cho vay có thời hạn trả nợ, cho vay có nhiều thời hạn trả nợ cụ thể, cho vay hoàn trả nợ nhiều lần kỳ hạn trả nợ cụ thể - Cho vay thời hạn cụ thể: Với loại cho vay này, ngân hàng yêu cầu người vay tự nguyện trả nợ lúc nào, phải báo trước thời gian hợp lý, thời gian thoả thuận hợp đồng tín dụng  Căn xuất xứ tín dụng - Cho vay trực tiếp - Cho vay gián tiếp 1.2 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cạnh tranh tất yếu khách quan, sản xuất hàng hoá phát triển cạnh tranh gay gắt Cạnh tranh diễn phương diện chủ yếu: chất lượng, giá số lượng, chất lượng yếu tố quan trọng hàng đầu, tạo điều kiện nâng cao tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường Có nhiều quan niệm chất lượng sản phẩm chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng trình độ dự kiến trước độ đồng độ tin cậy với chi phí thấp phù hợp với thị trường Theo hiệp hội tiêu chuẩn Pháp chất lượng lực sản phẩm dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu người sử dụng Trên sở ta hiểu, chất lượng tín dụng ngân hàng đáp ứng cách tốt yêu cầu khách hàng (người gửi tiền người vay tiền) quan hệ tín dụng, đảm bảo an toàn hay hạn chế rủi ro vốn, tăng lợi nhuận ngân hàng, phù hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội - Xét góc độ hoạt động kinh doanh ngân hàng chất lượng tín dụng khoản tín dụng bảo đảm an toàn, sử dụng mục đích, phù hợp với sách tín dụng ngân hàng, hoàn trả gốc lãi thời hạn, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng với chi phí nghiệp vụ thấp, tăng khả cạnh tranh ngân hàng thị trường, làm lành mạnh quan hệ kinh tế, phục vụ tăng trưởng phát triển - Xét góc độ lợi ích khách hàng khoản tín dụng có chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng khách hàng với lãi suất kỳ hạn hợp lý, thủ tục tín dụng đơn giản, thuận tiện, thu hút nhiều khách hàng đảm bảo nguyên tắc tín dụng - Đối với kinh tế, khoản tín dụng có chất lượng phải hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, tiêu dùng hợp pháp, góp phần phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hoá, giải công ăn việc làm, xây dựng sở hạ tầng kinh tế xã hội, khai thác khả tiềm tàng kinh tế, thúc đẩy trình tích tụ tập trung vốn cho sản xuất, giải tốt mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tăng trưởng kinh tế Chất lượng tín dụng khái niệm tương đối, vừa cụ thể ( thể thông qua số tiêu định lượng dư nợ, nợ hạn ) vừa trừu tượng (thể qua khả thu hút khách hàng, tác động đến kinh tế ) Hơn chất lượng tín dụng tiêu tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi NHTM với thay đổi môi trường bên ngoài, thể sức mạnh ngân hàng trình cạnh tranh để tồn Chất lượng tín dụng trung dài hạn không nằm khái niệm chất lượng tín dụng chung Có thể hiểu chất lượng tín dụng trung dài hạn vốn cho vay trung dài hạn Ngân hàng khách hàng đưa vào trình sản xuất kinh doanh dịch vụ tạo số tiền lớn vừa đủ để hoàn trả gốc lãi, trang trải chi phí khác có lợi nhuận, phù hợp với điều kiện ngân hàng kinh tế xã hội nói chung 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Các tiêu định tính  Số lượng khách hàng: Số lượng khách hàng: chất lượng tín dụng phản ánh qua mức độ thoả mãn khách hàng khoản tín dụng Ví dụ đáp ứng nhu cầu cảu khách hàng lượng vốn, lãi suất, kỳ hạn hợp lý, thủ tục đơn giản, nhanh chóng… Ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt số lượng khách hàng tham gia giao dịch vay vốn ngân hàng lớn ngược lại  Sự đóng góp hoạt động tín dụng Ngân hàng đến trình phát triển kinh tế- xã hội: chất lượng tín dụng cao hay thấp phản ánh đóng góp hoạt động tín dụng phát triển kinh tế- xã hội Mỗi khoản tín dụng phát phải nhằm vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo vững cho chiến lược kinh tế lâu dài đất nước đóng góp vào tăng trưởng GDP, chuyển dịch cấu ngành theo hướng hợp lý…  Chính sách, quy trình tín dụng, công tác thẩm định - Chính sách tín dụng có ý nghĩa định tới thành công hay thất bại ngân hàng Nó phản ánh chiến lược ngân hàng đảm bảo hoạt động ngân hàng hướng Căn vào tình hình hoạt động thời kỳ mà ngân hàng hoạch định cho sách tín dụng phù hợp Quy trình tín dụng: chất lượng tín dụng có đảm bảo hay không tuỳ thuộc vào hợp lý quy định bước quy trình tín dụng Công tác thẩm định: công việc có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng Nếu kết thẩm định không xác dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng (ngân hàng khoản lợi nhuận gặp rủi ro không thu hồi vốn) 1.2.2.2 Các tiêu định lượng - Tổng dư nợ: Đây tiêu quan trọng Nếu tổng vốn huy động phản ánh đầu vào tổng dư nợ ngân hàng phản ánh đầu vốn huy động Nó cho biết ngân hàng cho vay nhiều hay Khoản tiền ngân hàng cho tổ chức kinh tế chủ thể khác vay mà lớn chứng tỏ ngân hàng tạo uy tín với khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú, phù hợp khách hàng ưa dùng, tham gia vào nhiều nghiệp vụ toán Ngược lại chứng tỏ ngân hàng hoạt động kém, khả cho vay thấp, vốn ứ đọng nhiều - Khi nghiên cứu mối liên hệ đầu vào đầu mặt vốn ngân hàng người ta đưa tiêu hiệu suất sử dụng vốn vay Chỉ tiêu giúp nhà phân tích so sánh khả cho vay ngân hàng với khả huy động vốn, cho phép đánh giá tính hiêu hoạt động tín dụng Chưa thể nói tiêu lớn hay thấp tốt, tiền gửi tiền vay ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn có chi phí cao hơn, tiền gửi nhiều tiền vay, ngân hàng thừa vốn, số vốn thừa coi lỗ Tuy nhiên khoản vay có hiệu tỉ lệ >= tốt - Ngoài tiêu hiệu suất sử dụng vốn, phân tích người ta sử dụng tiêu khác tốc độ luân chuyển vốn Chỉ tiêu thể khả tổ chức, quản lý, khai thác vốn tín dụng, đồng thời thể chất lượng tín dụng ngân hàng việc sử dụng hiệu nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu khách hàng Để đánh giá xác chất lượng tín dụng, tiêu chuẩn tính toán cần phải đồng việc áp dụng loại cho vay cụ thể Tỷ lệ lớn chứng tỏ khả sử dụng vốn ngân hàng tốt, vốn bị ứ đọng - Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ: Nợ hạn hiểu khoản nợ đến hạn hoàn trả khách hàng khả hoàn trả cho ngân hàng Tỷ lệ nợ hạn tiêu quan trọng cho phép đánh giá chất lượng tín dụng Theo quy định chung NHNN, ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ ≥7% xem ngân hàng yếu Nếu số ≤ 5% ngân hàng đánh giá ngân hàng có nghiệp vụ tín dụng tốt, chất lượng cho vay cao nhận nhiều thang điểm bảng xếp hạng ngân hàng Trong loại tiêu chia làm loại: Đây khoản nợ có vấn đề ngân hàng thể chất lượng tín dụng khoản vay chất lượng Nếu ngân hàng biện pháp để xử lý khoản nợ phải gánh chịu tổn thất Nếu tỉ lệ cao có nghĩa ngân hàng phải gánh chịu rủi ro tín dụng cao, chất lượng tín dụng mà ngân hàng nguy khả toán Việc đòi nợ khoản vay khó khăn tổn thất điều xảy 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Có nhiều nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng ngân hàng, gộp chung lại phân thành nhóm nhân tố sau: Môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, ngân hàng, khách hàng  Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh tế Khi kinh tế ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho tín dụng ngân hàng phát triển Nền kinh tế ổn định, lạm phát thấp khủng hoảng, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành tốt có hiệu mang lại lợi nhuận cao, doanh nghiệp hoàn trả vốn vay ngân hàng gốc lãi, nên hoạt động tín dụng ngân hàng phát triển, chất lượng tín dụng nâng cao Ngược lại thời kỳ suy thoái kinh tế, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, đầu tư, tiêu dùng giảm sút, lạm phát cao, nhu cầu tín dụng giảm, vốn tín dụng thực khó sử dụng có hiệu trả nợ hạn cho ngân hàng Hoạt động tín dụng ngân hàng giảm sút quy mô chất lượng Mức độ phù hợp lãi suất ngân hàng với mức lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ kinh tế quốc dân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, lợi tức ngân hàng thu bị giới hạn lơị nhuận doanh nghiệp sử dụng vốn vay ngân hàng, nên với mức lãi suất cao doanh nghiệp vay vốn ngân hàng khả trả nợ ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng tới toàn kinh tế nói chung Hoạt động tín dụng ngân hàng lúc không đòn bẩy để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển chất lượng tín dụng giảm sút Ngoài biến động lãi suất thị trường, tỷ giá thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất ngân hàng Bài học từ khủng hoảng tài Đông Nam cho thấy giá đồng nội tệ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng  Nhóm nhân tố thuộc môi trường pháp lí Môi trường pháp lý hiểu hệ thống luật văn pháp quy liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Trong kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước, pháp luật có vai trò quan trọng, hàng rào pháp lý tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thuận lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể kinh tế, nhà nước, cá nhân công dân, bắt buộc chủ thể phải tuân theo Nhân tố pháp lý ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đồng thống hệ thống pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật chế đảm bảo cho tuân thủ pháp luật cách nghiêm minh triệt để Quan hệ tín dụng phải pháp luật thừa nhận, pháp luật quy định chế hoạt động tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng lành mạnh, phát huy vai trò phát triển kinh tế xã hội, đồng thời trì hoạt động tín dụng ổn định, bảo vệ quyền lợi ích bên tham gia quan hệ tín dụng Những quy định pháp luật tín dụng phải phù hợp với điều kiện trình độ phát triển kinh tế xã hội, sở kích thích hoạt động tín dụng có hiệu Hiện nay, hệ thống văn pháp luật chưa đồng bộ, gây khó khăn cho ngân hàng kí kết thực hợp đồng tín dụng Luật ngân hàng nhiều sơ hở, chưa đồng với văn luật khác Điều ảnh hưởng đến việc quản lý chất lượng tín dụng ngân hàng Sự thay đổi chủ trương sách Nhà nước gây ảnh hưởng đến khả trả nợ doanh nghiệp Cơ cấu kinh tế, sách xuất nhập khẩu, thay đổi đột ngột, gây xáo động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không tiêu thụ sản phẩm, hay chưa có phương án sản xuất kinh doanh dẫn đến nợ hạn, nợ khó đòi, chất lượng tín dụng giảm sút  Những nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng Đây nhân tố thuộc thân, nội ngân hàng liên quan đến phát triển ngân hàng tất mặt ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng, gồm: sách, công tác tổ chức, trình độ lao động, quy trình nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát trang thiết bị Chính sách tín dụng: đường lối, chủ trương đảm bảo cho hoạt động tín dụng quỹ đạo liên quan đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng, có ý nghĩa định đến thành bại ngân hàng Một sách tín dụng đắn thu hút nhiều khách hàng, đảm bảo khả sinh lời hoạt động tín dụng Bất ngân hàng muốn có chất lượng tín dụng cao phải có sách tín dụng phù hợp với điều kiện ngân hàng, thị trường - Công tác tổ chức ngân hàng: Khả tổ chức ngân hàng ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng tổ chức bao gồm tổ chức phòng ban, nhân tổ chức hoạt động ngân hàng Ngân hàng có cấu tổ chức khoa học đảm bảo phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cán bộ, nhân viên, phòng ban ngân hàng, ngân hàng với toàn hệ thống với quan khác liên quan đảm bảo cho ngân hàng hoạt động nhịp nhàng, thống có hiệu quả, qua tạo điều kiện đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng, theo dõi quản lý chặt chẽ sát khoản vốn huy động khoản cho vay, từ nâng cao hiệu tín dụng - Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng: Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng yêu cầu hàng đầu ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả hoạt động khả tạo lợi nhuận ngân hàng Con người yếu tố định đến thành bại quản lý vốn tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Kinh tế phát triển, quan hệ kinh tế phức tạp, cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi trình độ người lao động cao Đội ngũ cán ngân hàng có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có đạo đức, có lực điều kiện tiền đề để ngân hàng tồn phát triển Nếu chất lượng người tốt họ thực tốt nhiệm vụ việc thẩm định dự án, đánh giá tài sản chấp, giám sát số tiền vay có biện pháp hữu hiệu việc thu hồi nợ vay, hay xử lý tình phát sinh quan hệ tín dụng ngân hàng giúp ngân hàng ngăn ngừa, giảm nhẹ thiệt hại rủi ro xảy thực khoản tín dụng - Quy trình tín dụng: Đây trình tự, giai đoạn, bước, công việc cần phải thực theo thủ tục định việc cho vay, thu nợ, việc xét đơn xin vay khách hàng đến thu nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn tín dụng Chất lượng tín dụng tuỳ thuộc vào việc lập quy trình tín dụng đảm bảo tính logic khoa học việc thực tốt bước quy trình tín dụng phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng bước Quy trình tín dụng gồm giai đoạn chính: + Xét đề nghị vay khách hàng thực cho vay Trong giai đoạn chất lượng tín dụng phụ thuộc nhiều vào công tác thẩm định khách hàng việc chấp hành quy định điều kiện, thủ tục cho vay ngân hàng + Kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay theo dõi rủi ro Việc thiết lập hệ thống kiểm tra hữu hiệu, áp dụng có hiệu hình thức, biện pháp kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng tín dụng + Thu nợ lý: linh hoạt ngân hàng khâu thu nợ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, hạn chế khoản nợ hạn, bảo toàn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng 10 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Công thương – Chi nhánh Hà Nội 3.1.1 Giúp đỡ doanh nghiệp việc khắc phục số hạn chế điều kiện vay vốn - Tư vấn, góp ý để doanh nghiệp hoàn thiện, nâng cao hiệu dự án, phương án kinh doanh - Lựa chọn dự án phù hợp để vay mức vốn vừa sức với tài sản đảm bảo vốn tự có doanh nghiệp - Minh bạch thông tin tài - Trong thời gian thực dự án/phương án, cắt cử cán giám sát có lực quản lí tốt, trình độ nghiệp vụ cao vừa giám sát tiến độ dự án/phương án, vừa tạo điều kiện để donh nghiệp học hỏi, nâng cao trình độ quản lí 3.1.2 Hoàn thiện sách tín dụng - Tiếp cận, củng cố, tăng cường mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp xuất nhập khách hàng truyền thống địa bàn - Đa dạng hoá hình thức lãi suất Cơ chế lãi suất hợp lý hội để huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dân cư để đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, kích thích sản xuất lưu thông hàng hoá phát triển, sử dụng tốt công cụ lãi suất kết hợp với việc hạn chế tối đa chi phí không cần thiết, Chi nhánh hạ thấp lãi suất đầu vào nhằm tăng trưởng tín dụng Chính sách lãi suất Chi nhánh phải linh hoạt theo đối tượng vay Trên thực tế, lãi suất mà ngân hàng áp dụng cho doanh nghiệp quốc doanh thường cao doanh nghiệp quốc doanh, tạo cạnh tranh không bình đẳng thành phần kinh tế Vì vậy, với khách hàng quen thuộc có uy tín không kể thành phần kinh tế quốc doanh hay quốc doanh áp dụng mức lãi suất ưu đãi, điều giúp Chi nhánh củng cố mối quan hệ với khách hàng, vừa khuyến khích khách hàng làm ăn có hiệu quả, trả nợ gốc lãi hạn cho Chi nhánh Đa dạng hoá hình thức lãi suất để tạo điều kiện phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khách hàng Dựa vào loại lãi suất kỳ hạn, khách hàng có nhiều hội lựa chọn khoản vay thích hợp đảm bảo cho hoạt động sản xuất 32 kinh doanh họ đạt hiệu cao, đảm bảo khả trả nợ hạn cho Chi nhánh, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng - Đa dạng hoá hình thức đầu tư Chi nhánh cần cải tiến, hoàn thiện đổi hình thức cho vay đầu tư phù hợp với trình biến đổi nhu cầu sản xuất tiêu dùng người vay kinh tế, tạo tiện dụng để thu hút khách hàng Đổi sách biện pháp cho vay thích ứng với thực thị trường, mở rộng phát triển loại hình tín dụng để đem lại hiệu cao phân tán rủi ro Tăng cường hoạt động tín dụng khách hàng thành phần kinh tế quốc doanh Chi nhánh cần đưa hình thức cho vay, đầu tư theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng, mục đích, phương pháp tín dụng theo kịp với đổi trình độ phát triển kinh tế xã hội Điều chỉnh cấu cho vay phù hợp với cấu kinh tế chuyển đổi tình hình phát triển địa bàn, trọng đến ngành công thương nghiệp, dịch vụ, đồng thời cần mở rộng cho vay nhiều ngành nghề khác 3.1.3 Đa dạng hóa xếp loại khách hàng, thực chiến lược khách hàng hợp lí - Mở rộng mạng lưới phục vụ để thu hút đông đảo tầng lớp dân cư doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch, trụ sở làm việc tiếp khách phải khang trang, đẹp, văn minh, tiện dụng - Tìm hiểu nhu cầu khách hàng cung ứng nhu cầu khách hàng, cung ứng cho khách hàng nhiều sản phẩm nguyên tắc bình đằng, hợp tác phát triển có lợi Duy trì mối quan hệ với khách hàng có sẵn trọng tìm kiếm thị trường đầu tư địa bàn - Đơn giản hoá thủ tục điều kiện có thể, phải đảm bảo hiệu an toàn vốn tín dụng - Thoả mãn kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn hợp lý khách hàng, không để khách hàng chờ vốn ngân hàng mà lỡ hội kinh doanh, phát triển tín dụng phải gắn với hiệu bảo toàn vốn tín dụng - Tiến hành phân loại khách hàng theo nhiều tiêu thức: + Phân loại theo ngành nghề, theo thành phần để qua xem xét nâng cao tỉ trọng ngành có lợi nhuận dễ thu hồi vốn, phù hợp với đường lối sách đảng nhà nước, sách phát triển thành phố + Phân loại theo tình hình tài chính, vay trả sòng phẳng để có đối tác thích hợp chọn lọc khách hàng, ưu tiên khách hàng có tình hình tài lành mạnh, trả nợ kỳ hạn 33 3.1.4 Hoàn thiện quy trình tín dụng 3.1.4.1 Quy trình thẩm định Phân tích, đánh giá xác khách hàng vay vốn: Nhằm ràng buộc trách nhiệm họ trước pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp Chi nhánh lực tài khách hàng, khả điều hành SXKD người lãnh đạo doanh nghiệp - yếu tố định hiệu SXKD doanh nghiệp, từ định khả trả nợ cho ngân hàng Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: Từ nguồn thông tin thu thập cán tín dụng phải tiến hành phân tích thẩm định Nội dung phân tích thẩm định tín dụng tập trung vào hai vấn đề chủ yếu sau: - Phương án vay vốn phải đầy đủ điều kiện cho vay, nguyên tắc cho vay theo chế độ quy định cụ thể loại cho vay đảm bảo khả cho vay thu hồi gốc lãi thời hạn - Hồ sơ thủ tục vay vốn phải đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo chế độ quy định, xảy tranh chấp tố tụng đảm bảo an toàn pháp lý cho ngân hàng Tuỳ theo nhu cầu vay vốn cụ thể, cán tín dụng cần xác định nội dung phương pháp thẩm định thích hợp, vừa phải đảm bảo chất lượng thời gian thẩm định cho vay bình thường Theo quy định cho vay ngắn hạn thời gian thẩm đinh không ngày làm việc, cho vay trung dài hạn thời gian thẩm định không 15 ngày làm việc Như vậy, nội dung thẩm định bao gồm nhiều vấn đề mà thời gian lại ngắn Vì vậy, để nâng cao chất lượng thẩm định đòi hỏi Chi nhánh phải thành lập phòng nhóm chuyên trách thẩm định dự án Cán tín dụng tham gia thẩm định phải có trình độ chuyên môn cao, cán đảm nhiệm lĩnh vực định xây dựng, sản xuất Sự thành thạo việc thực công đoạn thẩm định cán chuyên trách giúp rút ngắn thời gian thẩm định hết nâng cao chất lượng thẩm định dự án Ra định cho vay sở phải xác định hiểu rõ khách hàng vay Tìm hiểu đánh giá khách hàng vay cần xem xét nhiều mặt Thứ nhất, phải đảm bảo tín nhiệm quan hệ vay trả Thứ hai là, đảm bảo nguyên tắc người vay vốn phải có đủ lực pháp lý lực tài để sử dụng tiền vay thực nghĩa vụ cam kết khoản vay Thú ba, phải đảm bảo nguyên tắc xây dựng phương án dự phòng trả nợ vay khách hàng Thông thường để tránh rủi ro không trả khách hàng việc cho vay phải dựa sở có đảm bảo tiền vay với tính khả thi cao Đảm bảo tiền 34 vay có nhiều loại: đảm bảo cầm cố, chấp tài sản bảo lãnh bên thứ ba, đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay tín nhiệm lẫn quan hệ tín dụng Với hầu hết doanh nghiệp quốc doanh vay phải có tài sản đảm bảo, song để đối phó với điều kiện nhiều doanh nghiệp lừa đảo ngân hàng việc kê khai tài sản bất hợp pháp, gây khó khăn cho ngân hàng phát mại tài sản Đây thiếu sót cán tín dụng không thẩm định kỹ khách hàng 3.1.4.2 Quy trình giải ngân Tăng cường công tác quản lý nợ giải nợ hạn  Trong công tác quản lý nợ - Thanh tra chất lượng tín dụng định kỳ đột xuất dựa tiêu chuẩn cụ thể chấp hành thủ tục quy chế cho vay, chức nghiệp vụ cá nhân, phận việc quản lý nợ, phân loại đánh giá khoản nợ theo khoản nợ tổn thất khác - Đánh giá chất lượng tín dụng thông qua kiểm tra sở quy định có liên quan đến cho vay thu nợ nhằm vạch điểm mạnh, yếu, vướng mắc trình thực để đề giải pháp - Các cán tín dụng phải có trình độ chuyên môn định, có khả đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Chi nhánh  Đối với công tác xử lý nợ hạn Chất lượng tín dụng nói chung chất lượng tín dụng trung dài hạn nói riêng thể qua tỷ lệ nợ hạn ngân hàng Giải tốt công tác nợ hạn nâng cao hiệu kinh doanh Chi nhánh - Đối với khoản nợ hạn mà Chi nhánh xét thấy bên vay khả trì sản xuất kinh doanh có ý thức trả nợ giải theo hướng: + Chi nhánh tiếp tục cho vay hoăc hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện tổ chức lại, phát triển kinh doanh để có khả tài toán nợ cho Chi nhánh + Chi nhánh hướng dẫn, tư vấn cho người vay nhiều khía cạnh: Hướng sản xuất kinh doanh, thị trường, sản phẩm nhằm tác động đến khả tạo thu hồi lợi tức người vay gia hạn cấp thêm tín dụng để tăng sức mạnh tài cho doanh nghiệp + Nếu doanh nghiệp thua lỗ kinh doanh nguyên nhân bất khả kháng thiên tai dịch bệnh Chi nhánh giảm bớt phần toàn lãi phạt hạn cho bên vay 35 - Đối với khoản nợ hạn chắn khả thu hồi không cách khác Chi nhánh phải xiết nợ, xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ Chi nhánh khai thác tài sản chấp theo hướng: + Những tài sản bán với mức giá chấp nhận bán để thu hồi vốn cho Chi nhánh, giá thấp dự kiến nghĩa Chi nhánh bị thua lỗ chút tính mặt lâu dài không thiệt hại tài sản không chi phí quản lý, không nhiều công sức khai thác + Với tài sản xiết nợ không bán cần phải phân loại, đánh giá tài sản để có biện pháp khai thác kịp thời hữu hiệu - Các khoản nợ hạn người vay chết, tích, doanh nghiệp phá sản, giải thể khách hàng cố tình chây ỳ, có hành vi lừa đảo Những biện pháp xử lý là: + Thông báo để khách hàng tự bán tài sản chấp để lấy tiền trả nợ yêu cầu người bảo lãnh toán + Nếu khách hàng thiếu thiện chí việc xử lý nợ cách tự nguyện tiến hành kê biên phát mại tài sản chấp Việc phát mại thực theo phương châm không ồn ào, gây tâm lý bất ổn định, làm giá tài sản, nhà đất…giảm khó bán + Đối với tài sản chấp có giá trị lớn, khó phát mại Chi nhánh tự khai thác để thu hồi nợ cách cho thuê có thời hạn, cho thuê mua, dùng làm tài sản góp vốn vào liên doanh để khai thác chung với doanh nghiệp tin cậy + Dùng áp lực quan bảo vệ pháp luật, chủ yếu cảnh sát kinh tế, quyền địa phương, để ép đối tượng có hành vi lừa đảo phải thu xếp nguồn trả nợ + Khởi kiện người vay hoàn toàn thiện chí trả nợ, tẩu tán tài sản mưu toan tuyên bố phá sản để trốn nợ 3.1.5 Một số giải pháp khác 3.1.5.1 Nâng cao trình độ đội ngũ cán tín dụng Bên cạnh việc thực chuyên môn hóa ngân hàng phải không ngừng nâng cao kiến thức cho cán tín dụng Có nhiều cách để nâng cao trình độ cho cán tín dụng Chi nhánh Chi nhánh tổ chức lớp tập huấn bổ sung kiến thức cho cán cử cán có lực học tập nước Chi nhánh tạo điều kiện giấc, học phí để giúp cán tham gia lớp học nâng cao trình độ Trong trình bồi dưỡng tập huấn phải gắn lý luận thực với thực tiễn để cán tín dụng vận dụng kiến thức cách linh hoạt, sáng tạo thực tế 36 Bên cạnh kiến thức chuyên môn cán tín dụng cần phải thường xuyên trang bị thêm kiến thức pháp luật, thị trường, kinh tế ngành, tin học, đồng thời thường xuyên chấn chỉnh đạo đức, tác phong nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động văn minh thương mại giao tiếp với khách hàng Trong công tác đào tạo, Chi nhánh nên trọng tới chất lượng số lượng 3.1.5.2 Xây dựng chiến lược Marketing ngân hàng Định hướng thị trường trở thành điều kiện tiên hoạt động kinh doanh NHTM ngày Chính vậy, loại hoạt động gắn kết ngân hàng với thị trường như: hoạt động nghiên cứu thị trường để phát hội kinh doanh biết trước hiểm hoạ hoạt động ngân hàng, hoạt động nghiên cứu nội lực để tìm điểm mạnh, điểm yếu NHTM… trở thành hoạt động cốt lõi, định thành bại NHTM thị trường Các NHTM có mức độ gắn kết với thị trường cao khả thành công ngân hàng lớn ngược lại Các NHTM cần thiết phải hoạch định chiến lược Marketing riêng biệt nhằm chủ động công, né tránh đòn công đối thủ cạnh tranh Nhờ việc tiến hành hoạt động Marketing theo tư chiến lược sở tính toán trước đến sức mạnh đối thủ cạnh tranh nên NHTM chủ động, không bị rơi vào tình lúng túng bị đối thủ cạnh tranh phản kháng Hoạt động Marketing NHTM Việt Nam cần trọng trước xu toàn cầu hoá, tự hoá tín học hoá, NHTM Việt Nam phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh đông đảo hơn, mạnh dày dạn kinh nghiệm Chính vậy, để đứng vững lên NHTM Việt Nam nói chung NHCT CN TP HN nói riêng cần phải phát triển hoạt động Marketing với tầm vị trí quan trọng 3.1.5.3 Xây dựng sử dụng hợp lí quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Việc phân tán rủi ro thực thông qua phân tán dư nợ đồng tài trợ Nó biểu cụ thể hình thức Chi nhánh không nên tập trung nhiều vốn cho người vay Những dự án lớn, có thời gian vay vốn dài cần huy động nhiều Chi nhánh tham gia tài trợ quản lý vốn cho vay đồng thời hạn chế cho vay lĩnh vực có tỷ lệ rủi ro cao Theo quy định nay, Chi nhánh phải có quỹ dự phòng bù đắp rủi ro Quỹ dự phòng tổn thất tín dụng hình thành phải dựa dự kiến khoản rủi 37 ro trích trước vào chi phí Chi nhánh để thực khoản tín dụng Bằng cách làm cho quỹ dự phòng tổn thất tín dụng thể chất nó: Rủi ro gắn liền với kinh doanh, thông qua hoạch toán để phản ánh chi phí phát sinh trình kinh doanh Việc xác định tỷ lệ trích lập quỹ dựa vào số liệu năm trước, có tính đến tình hình thực tế số tiền cho vay, số tiền dự phòng tổn thất, diễn biến tình hình lý nợ quan trọng kết công tác thẩm định dự án đối tượng xin vay 3.1.5.4 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát Đây yếu tố đem lại an toàn, hiệu cho hoạt động tín dụng Chi nhánh Vì vậy, Chi nhánh cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm thực vi phạm, sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời - Hỗ trợ Ban Giám Đốc thực công tác kiểm toán nội theo quy chế kiểm toán nội bộ, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động nghiệp vụ Chi nhánh - Kiến nghị, bổ sung, chỉnh sửa văn quy định NHCT Việt Nam phát sơ hở, bất hợp lý, dẫn đến không an toàn cho hoạt động Chi nhánh - Làm đầu mối phối hợp với đoàn tra, quan pháp luât, quan kiểm toán hoạt động Chi nhánh - Hoàn thiện, củng cố, tăng cường cán có kinh nghiệm, có lực làm công tác kiểm tra, kiểm soát - Lập kế hoạch định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hành quy trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh, quy chế kinh doanh theo quy định pháp luật ngân hàng quy định NHNN, điều lệ tổ chức hoạt động, quy định NHCT Việt Nam - Đánh giá mức độ bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh kiến nghị có biện pháp nâng cao khả an toàn hoạt động kinh doanh Chi nhánh 3.1.5.5 Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng Để có kết luận xác cán thu thập thông tin từ nhiều nguồn: • Thông tin cán chuyên quản cung cấp, thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) NHNN, từ hệ thống thông tin NHTMCP CTVN cung cấp, cán tự thu thập từ đài, báo, từ cán quan tổ chức khác nhau… • Thông tin từ việc trực tiếp vần người vay • Thông tin từ ngân hàng có quan hệ toán, tiền gửi, tín dụng với khách hàng Loại thông tin lấy từ loại sổ sách, tài khoản kế toán khách 38 hàng, qua tài khoản ngân hàng từ số liệu thống kê, nhận xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, quan hệ vay trả, mức độ tín nhiệm ngân hàng có quan hệ tín dụng, toán với khách hàng • Những thông tin khách hàng cung cấp từ hồ sơ vay vốn sổ sách kế toán, báo cáo tài • Ngoài ra, việc trực tiếp điều tra thu thập thông tin dư luận cán công nhân viên, ý kiến khách hàng có quan hệ mua bán với người vay… cần thiết • Điều tra thực tế nơi hoạt động sản xuất kinh doanh người vay, qua trực tiếp đánh giá khả hiệu quản lý, trình độ kỹ thuật, chất lượng uy tín sản phẩm, chất lượng tài sản cố định, tài sản lưu động, sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Để thông tin phục vụ cho công tác tổ chức tín dụng phát huy hiệu cao nhất, tránh tình trạng thông tin trở thành mớ hỗn độn, truy cập dễ dàng cho mục đích sử dụng khác cán tín dụng chuyên quản, cán thẩm định hay ban lãnh đạo, hệ thống thông tin chi nhánh phải xếp, phân loại cách khoa học theo tiêu thức khác như: - Thông tin doanh nghiệp có quan hệ với khách hàng - Thông tin thực trạng dự báo xu hướng phát triển ngành kinh tế: công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng bản… - Phân theo ngành nghề chia nhỏ công nghệ sản xuất nước giải khát, xi măng, sắt thép…Tiêu thức phân chia tốt dựa sản phẩm dịch vụ bao gồm loại sản phẩm dịch vụ thay Đối với ngành cụ thể, cần có thông tin phân tích cấu ngành thông qua biểu số như: lực sản xuất ngành, ảnh hưởng người mua, nhà cung ứng vật tư, khó khăn cản trở việc xâm nhập thị trường, mối đe doạ sản phẩm thay thế, tình hình đầu tư nước ngành; sách Chính phủ ngành, xu hướng phát triển ngành - Các thông tin pháp lý cập nhật có liên quan đến hoạt động tín dụng: vản qui chế ngân hàng, hướng dẫn chi nhánh, NHTMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.2 Kiến nghị để nâng cao chất lượng tín dụng NHTMCP Công thương – chi nhánh TP Hà Nội 3.2.1 Kiến nghị với NHTMCP Công thương Việt Nam Thứ nhất, ngân hàng cần vạch định hướng phát triển ngắn, trung dài hạn đắn khả thi Việc phân bổ nhiệm vụ nặng nề lên chi nhánh có 39 thể làm gia tăng áp lực cho công việc tạo thêm nhiều sai sót trình thẩm định rủi ro Do đó, vào tiềm nội lực tình hình thị trường thực tế, ngân hàng cần xác định mức tiêu phấn đấu hàng năm hợp lý cho chi nhánh, ưu tiên phát triển chất lượng tăng trưởng số lượng, giai đoạn kinh tế nhiều biến động Thứ hai, ngân hàng cần hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp quán triệt tinh thần sách lên hoạt động chi nhánh Các quy định chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, quy định bảo đảm tiền vay, quy chế cho vay cấp giới hạn tín dụng cho doanh nghiệp quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro mặt tuân theo chủ trương NHNN, mặt khác phải thích hợp với điều kiện, mạnh ngân hàng linh hoạt áp dụng hệ thống chi nhánh Quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng tiến khoa học công nghệ nhằm tăng đồng bộ, thống xác, phấn đấu đạt tới chuẩn mực an toàn tín dụng quốc tế ISO, Basel IFRS Thứ ba, thông qua phòng kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh, ban quản trị ban giám đốc ngân hàng cần giám sát chặt chẽ trình thực chủ trýõng sách đề ra, kịp thời phát dấu hiệu vi phạm cán nhân viên chi nhánh để có biện pháp xử lý nghiêm khắc Đối với cá nhân, tập thể chi nhánh có thành tích xuất sắc hoạt động, ngân hàng cần phải có động viên, khen thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần làm việc cho toàn hệ thống Việc tham khảo ý kiến từ chuyên gia kinh tế nước công ty tư vấn kiểm toán quốc tế giúp ngân hàng đảm bảo cho chất lượng tín dụng nói chung tín dụng doanh nghiệp nói riêng trì tăng trưởng nhanh chóng ổn định bền vững 3.2.2 Kiến nghị với NHTMCP Công thương – Chi nhánh TP Hà Nội - Đẩy mạnh viêc sử dụng nhiều biện pháp hữu hiệu (kể mở rộng mạng lưới, thu nhận tiền giờ, thực khuyến mãi, chăm sóc khách hàng tiền gửi…) để khơi tăng nguồn vốn Đặc biệt tiền gửi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - Trên sở nguồn vốn gia tăng đôi với mở rộng tín dụng vào tất thành phần kinh tế Cần quan tâm đến chất lượng tín dụng - Cân đối sử dụng hợp lý tốt nguồn vốn với loại cho vay 40 - Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán tín dụng, kể nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kiến thức tiếp thị kiến thức xã hội qui trình, đặc điểm sản xuất kinh doanh khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng - Định kỳ tổ chức phân tích chất lượng tín dụng nói chung tín dụng trung dài hạn nói riêng Qua đó, rút học bổ sung hoàn thiện chiến lược đầu tư tín dụng, chiến lược khách hàng 41 KẾT LUẬN Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội sau 20 năm xây dựng trưởng thành đạt thành tựu rực rỡ, quy mô dư nợ ngày cao, chất lượng tín dụng trì mức an toàn, cấu tín dụng có dịch chuyển tích cực theo hướng tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp nhỏ vừa, tỷ trọng cho vay có tài sản bảo đảm tăng rõ rệt Chi nhánh Hoàn Kiếm liên tục bốn năm liền đạt danh hiệu chi nhánh xuất sắc, đón nhận huân chương lao động hạng hai, cờ thi đua Thủ tướng Chính Phủ Tuy nhiên, chất lượng tín dụng chi nhánh chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, mạnh chi nhánh để phát sinh nợ hạn, nợ nhóm 2, nhóm Do vậy, nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh vấn đề cấp thiết đặt đòi hỏi chi nhánh phải có giải pháp nỗ lực để nâng cao chất lượng tín dụng Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn: “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh HN” tác giả giải nội dung chủ yếu sau: - Trên sở lý luận tín dụng ngân hàng, chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại, tác giả đưa luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại thông qua việc nghiên cứu tiêu định lượng, chuẩn mực để đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại, đưa nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng - Từ phân tích thực trạng chất lượng tín dụng Chi nhánh Thành phố Hà Nội, tác giả đánh giá kết đạt hạn chế cần phải giải quyết, từ tìm nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế hoạt động tín dụng chi nhánh - Trên sở luận khoa học tín dụng, chất lượng tín dụng thực tế hoạt động tín dụng ngân hàng, kết hợp với định hướng phát triển chi nhánh TP HN tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh TP HN Các giải pháp có tính khoa học thực tiễn, có tính khả thi nhằm đưa hoạt động tín dụng chi nhánh ngày tăng trưởng vững an toàn Do đề tài nghiên cứu lĩnh vực tín dụng ngân hàng thương mại nên rộng phức tạp, thân tác giả nhiều hạn chế nên góc độ có 42 hạn chế khiếm khuyết Tác giả mong muốn nhận ý kiến đóng góp thầy cô, nhà quản lí để hoàn thiện chuyên đề chất lượng tốt Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn Giáo viên hướng dẫn – Ths Vũ Thị Kim Oanh toàn thể cán Ngân hàng TMCP Công thương `chi nhánh TP Hà Nội tạo điều kiện tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thành chuyên đề 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Nguyễn Văn Tiến -2013 – “Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại”-NXB Thống kê, Hà Nội Peter Rose -2004 – “ Quản trị Ngân hàng thương mại” – NXB Tài chính- Hà Nội TS Lê Thị Xuân (chủ biên) -2011-“Giáo trình phân tích Tài doanh nghiệp”- NXB Đại học kinh tế quốc dân- Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều -2007, “Nghiệp vụ Ngân hàng đại”, Nhà xuất Thống kê Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội năm 2010, 2011, 2012 Website www.agribank.com.vn Website www.vneconomy.vn Website www.mof.gov.vn 44 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG .3 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.3.3 Đánh giá khái quát chất lượng tín dụng chi nhánh qua năm hoạt động 29 2.3.3.1 Những điểm hạn chế 29 2.3.3.2 Nguyên nhân 30 CHƯƠNG 32 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI .32 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG .3 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.3.3 Đánh giá khái quát chất lượng tín dụng chi nhánh qua năm hoạt động 29 2.3.3.1 Những điểm hạn chế 29 2.3.3.2 Nguyên nhân 30 CHƯƠNG 32 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI .32 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG .3 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.3.3 Đánh giá khái quát chất lượng tín dụng chi nhánh qua năm hoạt động 29 2.3.3.1 Những điểm hạn chế 29 2.3.3.2 Nguyên nhân 30 CHƯƠNG 32 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI .32 ... Chương 1: Các vấn đề chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội Chương 3: Các... cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín. .. LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội Chi nhánh Thành phố Hà Nội có vị trí vô quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh thành phố hà nội , Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh thành phố hà nội , Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay