TÁC ĐỘNG của sử DỤNG vốn VAY từ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội đối với hộ NGHÈO xã THANH mỹ, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

100 129 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KINH TẾ & PTNT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÁC ĐỘNG CỦA SỬ DỤNG VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO XÃ THANH MỸ, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực : TRẦN THỊ VÂN Khóa : 55 Lớp : KTA Chuyên ngành : KINH TẾ Người hướng dẫn : ThS TRẦN ĐỨC TRÍ HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực chưa sử dụng để bảo vệ khóa luận Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thông tin trích dẫn khóa luận trích rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Trần Thị Vân i LỜI CAM ƠN Quá trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Trước hết xin chân thành cảm ơn sâu sắc thầy giáo ThS Trần Đức Trí người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cán UBND xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, chia sẻ, động viên tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực tập tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng thân hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận động viên, đóng góp ý kiến thầy cô, gia đình bạn bè để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Trần Thị Vân ii TÓM TẮT Việt Nam quốc gia có tỷ lệ nghèo đói cao, giải vấn đề nghèo đói an sinh xã hội luôn mục tiêu then chốt thời kỳ phát triển kinh tế xã hội đất nước Có nhiều giải pháp để xóa đói giảm nghèo giải pháp “mang ngân hàng đến cho người dân” giải pháp hiệu Trong năm qua NHCSXH đóng vai trò lớn việc giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho em đến trường, cải thiện môi trường, nâng cao mức sống, dần vươn lên thoát nghèo NHCSXH huyện Thanh Chương năm qua làm tốt vai trò địa bàn toàn huyện nói chung xã Thanh Mỹ nói riêng Thanh Mỹ xã thuần nông thuộc huyện Thanh Chương, nơi điều kiện kinh tế khó khăn, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún trồng rừng Chính tỷ lệ hộ nghèo xã cao, nguồn vốn để phát triển sản xuất han chế Nhận hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi NHCSXH huyện, người nghèo xã Thanh Mỹ tiến hành vay vốn sản xuất, kinh doanh,…để nâng cao chất lượng sống Mặc dù tình hình vay vốn sử dụng vốn nhiều bất cập Song nguồn vốn tác động tích cực đến nhiều hộ nghèo CN Tuy nhiên, số hộ sử dụng nguồn vốn chưa mục đích, làm giảm mục tiêu tác động sách ưu đãi tín dụng Xuất phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài: “Tác động sử dụng vốn vay từ ngân hàng sách xã hội hộ nghèo xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” Với mục tiêu đánh giá thực trạng tác động việc sử dụng vốn vay từ NHCSXH hộ dân nghèo địa bàn xã thời gian vừa qua Trên sở để xuất giải pháp để nâng cao hiệu nguốn tín dụng ưu đãi địa bàn xã thời gian tới iii Để hiểu rõ sở lí luận, thực tiễn đề tài, có đề cập đến vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: lí luận tín dụng, tín dụng ưu đãi, lí luận tác động lí luận nghèo đói Bên cạnh đó, đưa sở thực tiễn cho vay vốn sử dụng nguồn vốn, hiệu nguồn vốn vay từ NHCSXH số địa phương nước: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Tân Kỳ-Nghệ An Đó điển hình tác động sâu sắc đến hộ dân nghèo Từ đó, nhìn lại thực trạng sử dụng vốn vay từ NHCSXH địa bàn xã tác động hộ nghèo, CN Để thực đề tài cách khách quan, đặt vấn đề tìm hiểu bối cảnh, đặc điểm địa bàn xã Thanh Mỹ Tiến hành tìm hiểu đặc điểm địa bàn xã điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Đây yếu tố tác động không nhỏ đến việc sử dụng vốn vay hộ dân từ NHCSXH Trong trình nghiên cứu, chọn sử dụng phương pháp là: phương pháp chọn điểm nghiên cứu( xã Thanh Mỹ), phương pháp thu thập thông tin( thứ cấp, sơ cấp) phương pháp xử lí thông tin( thống kê mô tả, thống kê so sánh, phân tổ thống kê, điều tra nhanh) Đây phương pháp phù hợp với đề tài Qua việc tìm hiểu thực trạng vay vốn ta thấy: Số dư nợ hộ dân xã Thanh Mỹ năm 2012 20.820.800.000 đồng, năm 2013 22.920.000.000 đồng thời điểm tháng 4/2014 tổng số dư nợ 24.658.010.000 đồng Tình hình dư nợ năm gần cho thấy nguồn vốn vay xã năm có tăng lên Các hộ vay vốn từ năm chương trình cho vay ưu đãi NHCSXH huyện Thanh Chương sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, việc sử dụng mục đích, hộ sử dụng cho mục đích khác Nổi bật lên việc sử dụng nguồn vốn vào tham gia tổ chức phường hội Nên tác động khác đến đời sống, kinh tế hộ Nguồn vốn vay góp phần tạo hiệu kinh tế: nâng cao thu nhập, gia tăng giá trị sản xuất, ; hiệu xã iv hội: tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo Việc sử dụng vốn vay hộ bị ảnh hưởng nhiều yếu tố về: thiên tai, KHKT, Bên cạnh tác động tích cực việc sử dụng nguồn vốn có hộ sử dụng vốn vay sai mục đích Tác động sử dụng vốn vay đến kinh tế: Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, hộ nghèo CN tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Qua điều tra hộ cho thấy nguồn vốn vay NHCSXH hộ nông dân địa bàn xã Thanh Mỹ sử dụng hiệu Nguồn vốn góp phần làm tăng quy mô, suất, sản lượng, giá trị sản xuất ngành, nâng cao thu nhập đem lại hiệu kinh tế cho hộ Tác động sử dụng vốn vay đến xã hội: Nhờ có nguồn vốn vay từ NHCSXH mà lao động hộ có việc làm cao Con em hộ thuộc gia đình khó khăn có tiền để lo khoản chi phí tạo hội học giải việc làm sau cho thân HSSV Ngoài ra, hộ khó khăn xây nhà, ổn định đời sống, góp phần làm mức sống cho hộ Tác động sử dụng vốn vay đến môi trường: Chương trình tín dụng cung cấp nguồn vốn giúp cho hộ gặp khó khăn tài địa bàn có hội mắc nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh nâng cao chất lượng sống, đem lại hiệu lớn mặt môi trường Từ việc tìm hiểu thực trạng cho vay vốn NHCSXH việc sử dụng vốn vay, đánh giá tác động sử dụng vốn vay hộ nghèo, CN đề tài tổng hợp hạn chế, vấn đề tồn để đưa giải pháp giải Có nhóm giải pháp đưa ra: nhóm giải pháp nâng cao công tác cho vay vốn, nhóm giải pháp sử dụng hiệu nguồn vốn vay cho hộ nông dân nhóm giải pháp nâng cao vai trò tổ TK&VV, với nhiều giải pháp đưa giải pháp điều chỉnh mức cho vay, thời hạn vay, trả nợ phù hợp với chương trình cho vay cần ưu tiên thực trước v Bố cục nội dung đề tài trình bày sau: Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Cơ sở lý luận thực tiễn Phần 3: Đặc điểm địa bàn nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Phần 4: Kết nghiên cứu thảo luận Phần 5: Kết luận kiến nghị vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CAM ƠN .II TÓM TẮT III MỤC LỤC VII DANH MỤC BẢNG IX BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT X PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 PHẦNII: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Lý luận nghèo đói 2.1.2 Lý luận tác động tín dụng 2.2 Cơ sở thực tiễn 13 2.2.1 Bài học cho vay vốn sử dụng nguồn vốn vay từ NHCSXH số địa phương nước 13 2.2.2 Các chương trình cho vay vốn NHCSXH huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An 18 2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 28 PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đặc điểm địa bàn xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .30 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu .38 3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu 38 3.2.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu 40 3.2.4 Hệ thống tiêu phân tích đánh giá .42 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 46 4.1 Thực trạng cho vay vốn NHCSXH huyện Thanh Chương xã Thanh Mỹ 46 4.1.1 Tình hình dư nợ NHCSXH huyện Thanh Chương địa bàn xã Thanh Mỹ 46 4.1.2 Tình hình cho vay vốn thông qua tổ tiết kiệm vay vốn 50 4.1.3 Tổng quát chương trình vay vốn từ NHCSXH huyên Thanh Chương địa bàn xã Thanh mỹ .51 4.2 Tình hình vay vốn từ NHCSXH huyện Thanh Chương hộ nghèo, CN địa bàn xã Thanh mỹ 53 4.2.1 Thực trạng hộ nghèo địa bàn xã 53 4.2.2 Tình hình vay vốn hộ điều tra địa bàn xã .55 vii 4.3 Tình hình sử dụng vốn hộ điều tra .59 4.3.1 Tình hình hộ điều tra 59 4.3.2 Tình hình sử dụng tín dụng NHCSXH hộ điều tra 61 4.4 Tác động sử dụng vốn vay từ NHCSXH hộ điều tra 65 4.4.1 Tác động kinh tế 65 4.4.2 Tác động xã hội 68 4.4.3 Tác động môi trường 70 4.5 Một số tồn hoạt động cho vay sử dụng vốn vay từ NHCSXH hộ nghèo xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An .71 4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay hộ 75 4.7 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay từ NHCSXH cho hộ nông dân xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An 77 4.7.1 Định hướng 77 4.7.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay từ NHCSXH cho hộ nông dân xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An .79 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 5.1 Kết luận 83 5.2 Kiến nghị 85 5.2.1 Đối với NHCSXH Nhà nước .85 5.2.2 Đối với quyền địa phương .85 5.2.3 Đối với tổ TK&VV 86 5.2.4 Đối với hộ nông dân 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất xã Thanh Mỹ giai đoạn 2013-2014 31 Bảng 3.2 Tình hình lao động xã Thanh Mỹ năm 2011 – 2013 32 Bảng 3.3 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế xã Thanh Mỹ năm 2011 - 2013 37 Bảng 4.1: Tình hình dư nợ xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương 47 Bảng 4.2 Tình hình ủy thác qua hội đoàn thể xã Thanh Mỹ NHCSXH huyện Thanh Chương xã Thanh Mỹ năm 2014 50 Bảng 4.3: Các chương trình vay vốn từ NHCSXH triển khai Xã Thanh Mỹ 52 Bảng 4.4 Tình hình hộ nghèo cận nghèo xã năm 2013 54 Bảng 4.5 Tình hình vay theo nguồn vốn hộ xã Thanh Mỹ .55 Bảng 4.6: Nguyên nhân không vay vốn 56 Bảng 4.7: Mục đích sử dụng vốn vay hộ 58 Bảng 4.8: Tình hình vốn dùng sai mục đích 58 Bảng 4.9: Tình hình chung hộ điều tra 59 Bảng 4.10: Tổng hợp nguyên nhân nghèo hộ điều tra 61 Bảng 4.11: Tình hình sử dụng vốn vay NHCSXH hộ điều tra 62 Bảng 4.12: Tình hình sử dụng vốn vay làm nguồn vốn phi thức hộ điều tra 64 Bảng 4.13: Kết sản xuất trồng trọt hộ (tính vụ) 66 Bảng 4.14: Kết sản xuất chăn nuôi hộ (tính vụ) 66 Bảng 4.15: Kết kinh doanh TM&DV hộ .67 Bảng 4.16: Tổng hợp mức thu nhập hộ trước sau sử dụng vốn vay từ NHCSXH .68 Bảng 4.17: Tỷ lệ thoát nghèo hộ điều tra 68 Bảng 4.18: Tình hình lao động hộ điều tra 69 Bảng 4.19: Đánh giá hội học tập em hộ vay vốn 70 Bảng 4.20: Đánh giá mức độ cải thiện chất lượng nước hộ điều tra 70 Bảng 4.21: Giải pháp thứ tự ưu tiên thực 73 Bảng 4.22: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay hộ 75 Bảng 4.23: Giải pháp thứ tự ưu tiên thực 77 ix Từ tồn đưa nhiều giải pháp tiến hành khảo sát ý kiến hộ giải pháp quan trọng thứ tự ưu tiên thực giải pháp phương pháp xếp hạng đánh giá cho điểm Kết cho thấy có giải pháp cho quan trọng giải pháp điều chỉnh mức vay, thời hạn vay, thời hạn trả nợ cần thực đầu tiên với tổng số điểm đánh giá 455 điểm 4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay hộ Bảng 4.22: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay hộ ĐVT: % Các yếu tố Thiên tai Thiếu KH-KT Thiếu lao động Dịch bệnh Thị trường Sức khỏe thân Trình độ học vấn Thôn Thôn Thôn 15 77,8 16,7 53,3 72,2 20,8 51,6 19,4 16,7 18,3 66,7 25,0 50,0 88,9 83,3 86,6 58,3 50,0 55,0 16,7 75,0 40,0 Nguồn: tổng hợp số liệu điều tra năm 2014 Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn vay hộ Qua kết điều tra địa bàn thấy có yếu tố ảnh hưởng theo đánh giá hộ là: - Thiên tai: 53,3% số hộ đánh giá thiên tai ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn Tại địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp thiên tai có ảnh hưởng tương đối lớn tới hộ, đặc biệt hộ trồng rau màu Cứ vào mùa mưa từ tháng tới tháng ruộng trồng màu đất trũng lại có nguy ngập lụt gây thiệt hại lớn cho bà - Thiếu KHKT: 51,6% số hộ cho hiệu sử dụng vốn vay giảm họ trình độ KHKT đặc biệt với hộ chăn nuôi Các hộ chủ yếu làm theo kinh nghiệm nuôi trồng tích lũy được, giống mà họ quen thuộc chủ yếu giống địa phương cho suất thấp Khi hộ chuyển sang giống nhiều đặc điểm nuôi trồng không giống trước 75 khiến họ gặp rủi ro lớn - Thiếu lao động: tỷ lệ đánh giá yếu tố thấp so với yếu tố khác, có 18,3% Điều cho thấy hầu hết hộ nghèo dồi lao động, tỷ lệ thiếu lao động rơi vào nhóm hộ có nhiều người không độ tuổi lao động, nhóm hộ có người độ tuổi lao động bị bệnh tật khả lao động - Dịch bệnh: 50% số hộ đánh giá dịch bệnh làm giảm hiệu sử dụng vốn, nhóm hộ chủ yếu hộ có chăn nuôi, Chăn nuôi thường bị ảnh hưởng nhiều dịch bệnh, Với thời tiết nóng ẩm nước ta, dịch bệnh gia súc, gia cầm, cá,… dễ xảy gây khó khăn lớn cho hộ sản xuất - Thị trường: yếu tố đánh giá có ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng vốn vay 86,6% Đối với tất hộ tham gia sản xuất dịch vụ mặt hàng giá cả, chủng loại, chất lượng loại hàng hóa đầu vào đầu có ảnh hưởng lớn kết sản xuất kinh doanh Đối với hộ sản xuất nông nghiệp, hộ phải đối mặt với việc giá vật tư sản xuất ngày tăng cao giá đầu không ổn định với toán “được mùa giá, giá mùa” Đối với hộ kinh doanh TM-DV yếu tố thị trường định sức tiêu thụ mặt hàng giá Tóm lại, yếu tố thị trường bất ổn theo chiều hướng tiêu cực đồng vốn bỏ hộ gặp rủi ro lớn không đạt hiệu sử dụng - Sức khỏe thân: 55% số hộ đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn Đặc biệt hộ sản xuất nông nghiệp lao động phải có sức khỏe tốt để lao động, lao động nông nghiệp vào mùa vụ có tính căng thẳng vất vả - Trình độ học vấn: đa số hộ nghèo CN có trình độ học vấn thấp nên khả tiếp cận khoa học kĩ thuật nhận thức vấn đề thị trường chưa tốt nên nhiều hộ sử dụng vốn vay không hiệu quả, 40% số hộ đánh giá yếu tố trình độ học vấn ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn vay 76 Bảng 4.23: Giải pháp thứ tự ưu tiên thực STT Giải pháp ưu tiên Điều chỉnh mức cho vay, thời hạn vay, trả nợ phù hợp với chương trình Mở nhiều lớp tập huấn khuyến nông Nâng cao lực quản lý, tổ chức cho ban tổ Số điểm 455 400 385 trưởng NHCSXH nâng cao hạn mức vốn vay cho xã 310 Nguồn: tổng hợp ý kiến điều tra năm 2014 Từ tồn đưa nhiều giải pháp tiến hành khảo sát ý kiến hộ giải pháp quan trọng thứ tự ưu tiên thực giải pháp phương pháp xếp hạng đánh giá cho điểm Kết cho thấy có giải pháp cho quan trọng giải pháp điều chỉnh mức vay, thời hạn vay, thời hạn trả nợ cần thực đầu tiên với tổng số điểm đánh giá 455 điểm 4.7 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay từ NHCSXH cho hộ nông dân xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Để giúp hộ nghèo, hộ CN đối tượng sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi sử dụng có hiệu nguồn vốn vay tín dụng để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo cần phải đưa định hướng số giải pháp để khắc phục tồn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay NHCSXH cho hộ nông dân xã Thanh Mỹ 4.7.1 Định hướng 4.7.1.1 Cơ sở đề xuất định hướng Vai trò to lớn tín dụng ưu đãi NHCSXH trình xóa đói giảm nghèo hoàn thành mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng 77 nông thôn to lớn vùng nông thôn nước nói chung địa bàn xã Thanh Mỹ nói riêng Trong lĩnh vực giảm nghèo, kết khảo sát từ thực tế cho thấy NHCSXH có ảnh hưởng quan trọng đến xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định xã hội,… làm thay đổi cách nghĩ, cách làm truyền thống đưa triển vọng cho hộ thoát nghèo cách bền vững Trong việc thực công xã hội góp phần thực mục tiêu quốc gia nông thôn mới, phủ nhận vai trò vốn tín dụng NHCSXH giúp HSSV có hoàn cảnh khó khăn học, hộ nông dân khó khăn xóa nhà tạm, tăng tỷ lệ tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng đời sống Từ thực trạng tín dụng ưu đãi NHCSXH hành, chế tổ chức cách thức hoạt động tín dụng địa bàn xã có đóng góp tích cực công xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn bền vững hướng tới dân giàu nước mạnh Tuy nhiên thân việc tổ chức hoạt động tín dụng ưu đãi NHCSXH số điểm tồn cần nghiên cứu hoàn thiện Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, màu mỡ thích hợp trồng rau màu, chăn nuôi quy mô hàng hóa, nhiều khu vực có ao, đầm rộng lớn thích hợp nuôi thủy sản, nhiều khu vực giáp tuyến đường tiện lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, lực lượng lao động dồi đào tạo nhiều lợi thế, tiềm khác đưa đến năm 2013 định hướng tới năm 2020 mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, mục tiêu xã hội mục tiêu môi trường đề án xây dựng nông thôn giai đoạn 2013 – 2020 xã Do vậy, nhu cầu nguồn tín dụng ưu đãi cho xóa đói giảm nghèo, hoàn thành mục tiêu quốc gia nông thôn quan trọng cấp thiết Điều đòi hỏi máy quản lý nhà nước hệ thống NHCSXH phải đặt trạng thái vận động, tự điều chỉnh để mở rộng, nâng cao, hoàn thiện công tác phục vụ nhằm đáp ứng đủ nguồn tín dụng ưu đãi cho mục tiêu 78 4.7.1.2 Định hướng Theo định số 1409/QĐ – UBND UBND tỉnh Nghệ An việc ban hành triển khai thực định số 342/QĐ – TTg ngày 12/4/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013 đưa định hướng mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, giảm nghèo công xã hội sau: - Tập trung vào hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo phát triển kinh tế, đa dạng hóa tạo việc làm thông qua tiếp cận nguồn lực thị trường: vốn, lao động, đất đai,… (trong đó, vốn tiếp tục hỗ trợ thông qua dự án phát triển hoạt động NHCSXH) nhằm phát triển sản xuất, dịch vụ tăng thu nhập cho hộ nghèo, người nghèo để giảm nghèo nhanh, bền vững Thực tốt sách trợ giúp xã hội - Xây dựng củng cố vững nông thôn theo tiêu trí nông thôn Về phát triển bền vững môi trường nông thôn tập trung nguồn nội lực cộng đồng với hoạt động hỗ trợ nguồn lực chương trình, dự án Theo Báo cáo kết hoạt động NHCSXH năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 NHCSXH thành phố Hải Phòng hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 ngày 12/1/2014 định hướng hoạt động NHCSXH thành phố năm 2013 sau: - Tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết tăng trưởng nguồn vốn theo tiêu giao; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng - Chú trọng tới việc củng cố, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động Tổ tiết kiệm vay vốn - coi nhiệm vụ xuyên suốt hoạt động NHCSXH 4.7.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay từ NHCSXH cho hộ nông dân xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Trên sở định hướng cho phát triển vốn tín dụng ưu đãi NHCSXH 79 sử dụng hiệu vốn ưu đãi NHCSXH hộ nông dân mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường Các định hướng cần phải quán triệt đầy đủ linh hoạt vào điều kiện cụ thể chương trình Căn vào điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn địa phương, vào kết phân tích thực trạng cho vay NHCSXH, sử dụng vốn vay đánh giá hiệu sử dụng vốn vay hộ nông dân xã trình bày, để nâng cao hiệu sử dụng vốn vay NHCSXH hộ nông dân xã Thanh Mỹ cần thực giải pháp sau: 4.7.2.1 Phối hợp chặt chẽ hoạt động NHCSXH với hoạt động quỹ xóa đói giảm nghèo chương trình kinh tế - xã hội vùng Đi đôi với mở rộng hình thức tín dụng, cần phải phối hợp với cácngành cấp thực hoạt động tín dụng cho người nghèo đồng theo vùng, theo làng truyền thống, theo hoạt động kinh tế, kỹ thuật, xã hội như: * Đầu tư thông qua chương trình lồng ghép Đầu tư thông qua chương trình lồng ghép hỗ trợ đắc lực cho công tác XĐGN Chẳng hạn, qua số lĩnh vực cụ thể: - Đầu tư lồng ghép với chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy chương trình phát triển, hạn chế sinh đẻ, thực gia đình có từ đến theo chủ trương Đảng Nhà nước giải nguyên nhân dẫn đến đói nghèo - Đầu tư lồng ghép với chương trình phụ nữ “Nuôi khỏe, dạy ngoan”, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy phụ nữ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, dạy dỗ tiến để sau trở thành người hữu dụng Từ đó, góp phần thúc đẩy đời sống xã hội phát triển, hạn chế nguyên nhân dẫn đến đói nghèo - Đầu tư lồng ghép với phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”, nhằm thông 80 qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy nông dân sản xuất giỏi, làm động lực cho phát triển kinh tế, đời sống nông dân nông thôn,hạn chếphát sinh đói nghèo Phương thức đầu tư cho chương trình lồng ghép ký hợp đồng liên tịch với ngành, hội, đoàn thể có liên quan, qui định rõ trách nhiệm bên để thực chương trình đầu tư tín dụng * Tăng cường phối hợp cấp quyền, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội với NHCSXH Thực chủ trương XĐGN nhiệm vụ chung toàn xã hội, phải có hoạt động đồng phối hợp chặt chẽ, thường xuyên ban, ngành, đoàn thể tổ chức trị xã hội tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực dự án, chương trình lớn mà thân ngành, tổ chức giải Các Hội, Đoàn thể phát huy vai trò việc giúp cho hộ nghèo tiếp cận sửu dụng có hiệu nguồn vốn tín dụng ưu đãi; Tăng cường phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tiến khoa học kỹ thuật, phương thức làm ăn cho hội viên để vừa phát huy hiệu đầu tư vốn ưu đãi, vừa đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu Đồng thời phối hợp chặt chẽ với NHCSXH đôn đốc, thu hồi nợ, đảm bảo thực nghĩa vụ trả nợ gốc lẫn lãi cho Ngân hàng đến thời hạn quy định NHCSXH phải phát huy tinh thần tự lực, vượt khó, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt khách hàng, thực người bạn tin cậy người nghèo đối tượng sách Phân tích cụ thể tình hình nợ xấu, nợ hạn báo cáo cho UBND huyện để có tập trung đạo, đồng thời xây dựng chương trình xử lý nợ để thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng nguồn tín dụng ưu đãi, phối hợp với Hội, Đoàn thể tăng cường kiểm tra, đôn đốc hộ vay vốn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với người dân, đảm bảo hộ nghèo đối tượng sách tiếp cận thuận lợi với nguồn tín dụng ưu đãi, góp 81 phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo địa phương 4.7.2.2 Kết hợp cung ứng vốn tín dụng với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư dạy nghề cho người nghèo Một rủi ro cho vay trình độ hiểu biết người nghèo có hạn nên đồng vốn vay thường sử dụng hiệu Người nghèo không thiếu vốn mà thiếu kiến thức tổ chức quản lý sản xuất, khoa học công nghệ, thị trường Chính lẽ với việc cung ứng vốn cho hộ nghèo cần phải giúp đỡ cho họ khắc phục yếu nói nâng cao suất trồng trọt chăn nuôi để trả nợ thoát khỏi cảnh nghèo Việc kết hợp cho vay vốn với chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hạn chế rủi ro việc đầu tư, giúp người nghèo sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao đời sống trả nợ ngân hàng hạn 4.7.2.3 Cải tiến hình thức cho vay vốn, mức cho vay, thời gian cho vay linh hoạt phù hợp với điều kiện vùng Hình thức cho vay qua tổ, hội: Trong trường hợp cho vay gián tiếp qua tổ hội, ngân hàng cần quy định ngày làm việc cụ thể, nên tuần có ngày làm việc với tổ chức xét duyệt cho vay, tránh tình trạng yêu cầu số lượng vay vốn tổ phải đủ lớn người phụ trách tín dụng làm thủ tục cho vay Thực tế cho thấy, phần lớn hộ nghèo có chủ hộ nữ Kết hoạt động tín dụng năm qua cho thấy phụ nữ quản lý sử dụng vốn tốt so với nam giới Vì NHCSXH cần đẩy mạnh thông qua Hội phụ nữ xã, thị trấn, đồng thời nâng dần hoạt động tín dụng tổ hội khác Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh đoàn niên Mức đầu tư thời hạn: cho hộ nông dân nghèo phải phù hợp với tình hình sản xuất, phù hợp với khả lực sản xuất Trong giai đoạn đầu hộ nghèo sản xuất, chăn nuôi nhỏ với vài ba triệu 82 đồng đủ, tương lai mức cần phải tăng lên để giúp hộ kinh doanh giỏi mở rộng sản xuất đầu tư theo chiều sâu, họ thật thoát khỏi cảnh nghèo Về cách thức thu nợ: thực cho vay chủ yếu để sản xuất nông nghiệp chăn nuôi, thường thường sau chu kỳ sản xuất, thu nhập hộ nghèo không đủ để trả hết nợ trả khoản lớn, nên chia nhỏ khoản trả nợ theo kỳ hạn chẳng hạn theo quý, tạo điều kiện cho người vay có ý thức tiết kiệm hoàn thành nghiã vụ trả nợ hạn Mặt khác, nên khuyến khích người tích cực trả nợ vay tiếp, chí vay khoản lớn lần trước để hộ nghèo yên tâm trả nợ theo kỳ hạn ngắn Việc cung cấp vốn cho hộ nghèo phải kịp thời, để hạn chế đến mức thấp nạn cho vay nặng lãi nông thôn đáp ứng nhu cầu vốn cách nhanh nhất, thủ tục nhanh gọn Cung ứng vốn lúc, thời điểm cho hộ nông dân nghèo việc không đơn giản Cán NHCSXH đơn vị nhận làm dịch vụ uỷ thác cho NHCSXH phải biết mùa vụ nào, người nông dân cần vốn, họ thu hoạch, để cấp vốn thu hồi vốn thời điểm Một đội ngũ tận tình, thủ tục cho vay đơn giản kết hợp với việc cấp phát tiền vay đến tận tay người nghèo làm cho hộ nghèo yên tâm, tin tưởng vào NHCSXH sớm thoát khỏi cảnh nghèo PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Đối với vùng nông thôn Việt Nam nói chung, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An nói riêng, nhiều hộ nông dân thiếu vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh chi tiêu cho học tập 83 trường đại học cao đẳng, đặc biệt hộ nghèo, CN, tác động Nó Qua nghiên cứu đề tài “Tác động sử dụng vốn vay từ ngân hàng sách xã hội hộ nghèo xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An ” đưa số kết luận sau Về thực trạng cho vay vốn NHCSXH: năm gần hạn mức cho vay dành cho xã Thanh Mỹ biến động đáng kể nào, năm dư nợ xã khoảng gần 23 tỷ đồng Với hạn mức tín dụng NHCSXH đáp ứng hết nhu cầu vay vốn hộ nghèo, CN Hiện tại, NHCSXH ủy thác cho vay cho tổ chức đoàn thể xã hội địa phương thông qua việc thành lập tổ TK&VV: Hội ND, Hội PN, Hội CCB nhằm giúp NHCSXH theo sát, đánh giá hiệu nguồn vốn vay mục tiêu giúp hộ sử dụng vốn vay hiệu Thực trạng sử dụng vốn vay từ NHCSXH hộ nghèo địa bàn nghiên cứu: năm chương trình cho vay NHCSXH hộ vay sử dụng mục đích nâng cao rõ rệt chất lượng sống Bên cạnh việc sử dụng hiệu hộ sử dụng vốn sai mục đích Tác động sử dụng vốn vay từ NHCSXH hộ nghèo địa bàn nghiên cứu + Tác động đến kinh tế: Nâng cao thu nhập, gia tăng giá trị sản xuất + Tác động đến xã hội: Nhờ sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi má em hộ thuộc gia đình khó khăn có tiền để lo khoản chi phí, tạo hội học giải việc làm sau Không dừng lại đó, địa bàn năm nhiều hộ nghèo xây nhà, ổn định đời sống, làm tăng mức độ công mức sống nhóm hộ + Tác động đến môi trường: Nhiều hộ gia đình mắc nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, nâng cao chất lượng sống Một số tồn hoạt động cho vay sử dụng vốn vay từ NHCSXH hộ nghèo xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An: 84 - Hạn chế công tác cho vay vốn: Hạn mức, thời han, thủ tục rườm rà - Hạn chế sử dụng vốn vay: Do nhận thức thấp, hạn chế áp dụng KHKT - Sử dụng vốn vay không mục đích Các yếu tố ảnh hưởng đến cho vay sử dụng vốn: Thiên tai, trình độ, thị trường, sức khỏe làm ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay: có nhóm giải pháp đưa ra, (i) nhóm giải pháp nâng cao công tác cho vay vốn; (ii) nhóm giải pháp nâng cao sử dụng hiệu nguồn vốn vay cho hộ nông dân; (iii) nhóm giải pháp nâng cao vai trò tổ TK&VV với nhiều giải pháp đưa Thực đồng giải pháp mang lại hiệu cao nhất, nhiên, giải pháp điều chỉnh mức cho vay, thời hạn vay, trả nợ phù hợp với chương trình cho vay nên ưu tiên thực thời gian tới 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với NHCSXH Nhà nước - Thường xuyên nghiên cứu tính hợp lý chương trình cho vay để khắc phục điểm không phù hợp chương trình - Huy động thêm nhiều nguồn tiết kiệm để có thêm nguồn vốn nâng cao hạn mức đáp ứng nhu cầu người dân - Yêu cầu Nhà nước NHCSXH xem xét sửa đổi mức cho vay, thời hạn cho vay, quy trình cho vay phù hợp với chương trình 5.2.2 Đối với quyền địa phương - Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt thủ tục xác nhận hộ nghèo CN - Cần tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hội thảo để giúp nông dân học hỏi kỹ thuật 85 - Tổ chức lớp tập huấn cử ban tổ trưởng tổ TK&VV học lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý tổ chức - Tạo điều kiện sở vật chất, kỹ thuật để NHCSXH giao dịch thuận tiện, nhanh chóng 5.2.3 Đối với tổ TK&VV - Tăng cường tổ chức buổi sinh hoạt tập thể, vận động tuyên truyền, khuyến khích tổ viên tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt - Ban tổ trưởng phải tham gia lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ quản lý tổ chức 5.2.4 Đối với hộ nông dân - Sử dụng mục đích khoản vốn vay, không vay hộ cho hộ khác - Tích cực tham gia vào hoạt động tổ TK&VV, không ngừng giao lưutrao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tổ viên tổ - Tích cực tham gia vào lớp tập huấn khuyến nông, KH – KT để nâng cao trình độ hiểu biết mình, áp dụng kiến thức KH – KT vào sản xuất, kinh doanh 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kim Thị Dung (2000), Thị trường vốn tín dụng nông thôn sử dụng vốn hộ nông dân, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Âu Vi Đức (2008), Phân tích hiệu sử dụng vốn vay hộ nghèo tỉnh Hậu Giang, Luận văn Thạc Sỹ, Đại học Cần Thơ Phạm Vũ Lửa Hạ (2000), Phát triển hệ thống tín dụng nông thôn Việt Nam, NXB Thống kê Trần Thị Hạnh (2009), Đánh giá hiệu sử dụng vốn vay từ NHCSXH cho phụ nữ nghèo xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Chí Hùng (2001), Một số vấn đề tín dụng nông thôn số nước phát triển Hà Linh (2013), Hành trình xua khó, nghèo, Báo Bắc Ninh, số ngày 21/6/2013 Lê Thành Nghiệp (2003), Phương pháp nghiên cứu kinh tế nông nghiệp, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Đặng Kim Sơn (2009), Kinh tế nông thôn sứ mệnh giải cứu, truy cập 15/10/2013, Website: www.tuanvietnam/kinhtenongthonvasumenhgiaicuu,18/03/09 Trần Thị Thu Trang (2008), Phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn hộ nông dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, luận văn thạc sĩ kinh tế, Khoa Kinh tế phát triển nông thôn, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội 10 Nguyễn Trung (2013), Thoát nghèo từ vốn vay ưu đãi, Báo Nhân Dân, số ngày 9/7/2013 11 Lê Văn Tề (2003), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê 12 Quản lý nhà nước tiền tệ, tín dụng, NXB Chính trị quốc gia 87 13 Vai trò tín dụng phát triển kinh tế nông thôn, Trung tâm thông tin Khoa học công nghệ quốc gia, tạp chí Công nghiệp số 07/2008 14 Báo cáo kết kinh tế xã hội năm 2011 xã Thanh Mỹ 15 Báo cáo kết kinh tế xã hội năm 2012 xã Thanh Mỹ 16 Báo cáo kết kinh tế xã hội năm 2013 xã Thanh Mỹ 17 Báo cáo kết xóa đói giảm nghèo giai năm 2011 – 2012, Ban xóa đói giảm nghèo xã Thanh Mỹ 18 Báo cáo kết giải ngân NHCSXH huyện Thanh Chương năm 2011, 2012,2013 19 Đề án xây dựng nông thôn xã Thanh Chương giai đoạn 2013 – 2020 20 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Chính phủ Về tín dụng người nghèo đối tượng sách khác 21 Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 Thủ tướng Chính phủ Về tín dụng thực Chiến lược quốc gia cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn 22 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 Thủ tướng Chính phủ Về tín dụng học sinh, sinh viên 23 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ Về sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 24 Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 25 Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Về tín dụng hộ cận nghèo 26 Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 UBND thành phố Ban hành Kế hoạch triển khai thực Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 88 27 Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay số chương trình tín dụng sách NHCSXH 28 Cẩm nang sách nghệp vụ tín dụng hộ nghèo NHCSXH năm 2004 Nhà xuất Nông nghiệp 29 Giáo trình Kinh tế phát triển Nhà xuất thống kê, 1999 30 Hỏi đáp hoạt động tín dụng NHCSXH 2006 31 Điều lệ hoạt động NHCSXH 32 Nguyễn thị Hằng (1996), Vấn đề xoá đói giảm nghèo nông thôn nước ta Nhà xuất trị quốc gia 33 Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng Nhà xuất thống kê, 1998 34 Lê Văn Tư (1998), Tiền tệ tín dụng ngân hàng Nhà xuất thống kê 35 Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội địa bàn xã Thanh Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 Uỷ ban nhân dân xã Thanh Mỹ 36 Các nghị định phủ tín dụng người nghèo 37 Nghị 06 Chính Phủ, ban hành ngày 05/07/2005 việc công bố chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010 38 39 Các văn liên quan đến cho vay hộ nghèo NHCSXH Các số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo NHCSXH huyện Thanh Chương năm 2011, 2012, 2013 40 Các trang web NHCSXH, Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An 89 ... phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài: Tác động sử dụng vốn vay từ ngân hàng sách xã hội hộ nghèo xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Với mục tiêu đánh giá thực trạng tác động việc sử dụng. .. Tác động sử dụng vốn vay từ ngân hàng sách xã hội hộ nghèo xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng tác động sử dụng vốn. .. 15,92% hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới) Số lao động hộ nghèo tạo việc làm hàng năm từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 6.218 lao động Với kết đó, khẳng định hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG của sử DỤNG vốn VAY từ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội đối với hộ NGHÈO xã THANH mỹ, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN , TÁC ĐỘNG của sử DỤNG vốn VAY từ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội đối với hộ NGHÈO xã THANH mỹ, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN , TÁC ĐỘNG của sử DỤNG vốn VAY từ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội đối với hộ NGHÈO xã THANH mỹ, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay