Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hưng yên

112 100 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:58

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn "Giải pháp Nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên" công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Thị Thu Hồng LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giảng dạy trường Học viện ngân hàng, đặc biệt thầy cô khoa Tài – Ngân hàng với tri thức tâm huyết truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành cảm ơn TS Đào Minh Tú tận tâm hướng dẫn em suốt trình em làm nghiên cứu Do kinh nghiệm hiểu biết hạn chế, nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng quý thầy cô bạn để nghiên cứu hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG .3 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm .3 1.1.2 Các chức ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.1 Khái niệm ý nghĩa hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 15 1.3.1 Các nhân tố khách quan 15 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 20 1.4 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng số nước giới 25 1.4.1 Kinh nghiệm ngân hàng nước 25 1.4.2 Kinh nghiệm chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam 27 1.4.3 Bài học NHTM Việt Nam 28 Kết luận chương .29 CHƯƠNG 30 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 30 NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN 30 2.1 Giới thiệu khái quát NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH tỉnh Hưng Yên 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Mô hình tổ chức Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên .31 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh 34 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH tỉnh Hưng Yên .36 2.2.1 Chỉ tiêu đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Hưng Yên 36 2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Hưng Yên 40 2.3 Đánh giá thực trạng hiệu HĐKD chi nhánh NHNO&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH tỉnh Hưng Yên 65 2.3.1 Những kết đạt .65 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 67 Kết luận chương .72 CHƯƠNG 74 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 74 KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 74 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 74 CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN 74 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tỉnh hưng yên chi nhánh NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH tỉnh Hưng Yên 74 3.1.1 Định hướng phát tỉnh Hưng Yên 74 3.1.2 Định hướng phát triển NHNo&PTNT Việt Nam .76 3.1.3 Định hướng phát triển NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Hưng Yên .77 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH Hưng Yên .80 3.2.1 Tăng trưởng nguồn vốn ổn định tiết kiệm chi phí 80 3.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng .82 3.2.3 Thực tốt hoạt động marketing .85 3.2.4 Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .87 3.2.5 Tăng quy mô vốn 89 3.2.6 Các giải pháp phát triển dịch vụ 90 3.2.7 Công nghệ thông tin 93 3.2.8 Nâng cao lực quản trị điều hành 94 3.3 Một số kiến nghị 96 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 96 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 98 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 99 3.3.4 Kiến nghị tỉnh Hưng Yên 99 Kết luận chương 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu AGRIBANK CN CV DPRR HĐKD NH NHTM NHNN NHNo&PTNT NHTW TCTD XLRR Diễn giải Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cho vay Dự phòng rủi ro Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ngân hàng Trung ương Tổ chức tín dụng Xử lý rủi ro DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Chỉ số an toàn vốn tối thiểu 36 Bảng 2.2 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn 38 Bảng 2.3 Trích lập dự phòng xử lý rủi ro 39 Bảng 2.4 Chỉ tiêu ROA chi nhánh giai đoạn 2012 – 2014 40 Bảng 2.5 Chỉ tiêu ROE chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014 42 Bảng 2.6 Mối quan hệ ROA ROE chi nhánh giai đoạn 2012 – 2014 43 Bảng 2.7 Chỉ tiêu thu nhập tổng tài sản chi nhánh giai đoạn 2012 -2014 44 Bảng 2.8 Chỉ tiêu sinh lời chi nhánh giai đoạnh 2012 - 2014 45 Bảng 2.9 Cơ cấu nguồn vốn 47 Bảng 2.10 Cơ cấu nguồn vốn huy động 50 Bảng 2.11 Tình hình sử dụng vốn 54 Bảng 2.12 Cơ cấu dư nợ 55 Bảng 2.13 Nợ hạn 58 Bảng 2.14 Tình hình nợ xấu nợ xấu .60 Bảng 2.15 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 62 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 So sánh thu nhập tổng tài sản 44 Biểu đồ 2.2 So sánh tiêu lợi nhuận sau thuế tổng thu nhập 46 Biểu đồ 2.3: So sánh cấu nguồn vốn huy động 48 Biểu đồ 2.4: Thị phần NHNo&PTNT Hưng Yên địa bàn .52 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn .57 Biểu đồ 2.6: So sánh nợ hạn tổng dư nợ 59 Biểu đồ 2.7: So sánh nợ xấu tổng dư nợ 60 Biểu đồ 2.8: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Tỉnh Hưng Yên 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bước vào kỷ 21, xu hội nhập giới khu vực, kinh tế Việt Nam có bước tiến rõ rệt, đời sống người dân cải thiện, nhu cầu sử dụng dịch vụ tài ngày tăng cao Do vậy, ngành ngân hàng có nhiều hội hội tốt để phát triển quảng bá hình ảnh Đồng thời, với quan tâm phủ, ngành ngân hàng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chế sách quản lý Nhà nước tiền tệ, tín dụng công cụ điều hành sách tiền tệ NHTW, nâng cao kỹ quản trị điều hành, quy mô lực hoạt động Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thuận lợi, ngân hàng phải đương đầu với không khó khăn, thách thức đặc biệt cạnh tranh ngày khốc liệt Vì thế, yêu cầu đặt với ngân hàng cần phải cải tiến tiếp tục đổi nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh xứng đáng với vai trò huyết mạch kinh tế Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên chi nhánh thuộc hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Với lịch sử hình thành phát triển, 25 năm qua ngân hàng Nông nghiệp nói chung chi nhánh tỉnh Hưng Yên nói riêng có tăng trưởng đặn, vững nguồn vốn dư nợ hàng năm, chất lượng tín dụng đảm bảo, tài vững mạnh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên nhận thức đắn kịp thời hội thách thức, khó khăn mà chi nhánh gặp, gặp đề chiến lược kinh doanh hợp lý, hiệu Tuy nhiên, hoạt động chi nhánh thời gian qua bất cập, hạn chế đặc biệt việc đảm bảo hiệu kinh doanh điều kiện ngày cạnh tranh gay gắt Từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên” làm đề tài nghiên cứu luận văn 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Làm rõ lý luận tổng quan ngân hàng thương mại tiêu để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá lực hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Hưng yên Từ đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Hưng Yên Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: luận văn nghiên cứu hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng - Phạm vi nghiên cứu luận án: Tập trung vào hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Hưng Yên từ 2013-2015 Định hướng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh năm Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài, học viên sử dụng chủ yếu phương pháp tổng hợp phân tích kết hợp phương pháp điều tra, thống kê, so sánh… Ngoài ra, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ngân hàng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, bảng biểu, tài liệu tham khảo, luận văn trình bày 03 chương Chương 1: Tổng quan ngân hàng thương mại hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn VIệt Nam - Chi nhánh tỉnh Hưng Yên Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Hưng Yên 90 để tăng quy mô vốn: - Tăng vốn từ nguồn nội bộ, mà cụ thể từ lợi nhuận để lại: nguồn bổ sung vốn có ý nghĩa quan trọng Biện pháp có ưu điểm giúp chi nhánh không phụ thuộc vào thị trường vốn chịu chi phí cao tìm kiếm nguồn lực tài trợ từ bên Tuy nhiên, chi nhánh cần xác định tỷ lệ hợp lý lợi nhuận để lại để tăng vốn tự có, tỷ lệ thấp khiến chi nhánh không chủ động gặp phải rủi ro thị trường, ngược lại tỷ lệ để lại cao, quỹ tiền lương giảm, ảnh hưởng chất lượng làm việc nhân viên Vì vậy, có tỷ lệ lợi nhuận để lại để bổ sung vốn tự có ổn định qua năm tương ứng với tốc độ tăng trưởng tài sản có dấu hiệu tốt, thể phát triển ổn định ngân hàng - Tăng vốn phát hành trái phiếu dài hạn: Là biện pháp hiệu để tăng cường lực tài ngân hàng đáp ứng yêu cầu trước mắt, chất tăng vốn tự có danh nghĩa, lâu dài gánh nặng nợ nần, đồng thời chi phí vốn cao làm suy giảm mức lợi nhuận ngân hàng Việc ngân hàng tăng vốn tự có cần thiết, vốn yếu tố định thành bại ngân hàng, nên vốn tăng nhanh hoạt động ngân hàng không tăng tương ứng, trình độ quản lý không theo kịp số vốn tăng sử dụng không hiệu Vì điều quan trọng agribank Hưng Yên phải xác định mức vốn tự có cần thiết đủ để bù đắp rủi ro, đồng thời lựa chọn giải pháp thích hợp để tăng vốn, nhằm đảm bảo sức mạnh tài lực cạnh tranh ngân hàng 3.2.6 Các giải pháp phát triển dịch vụ * Giải pháp phát triển dịch vụ toán 91 - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ triển khai dịch vụ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ Hoàn thiện định hướng phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ toán tiện ích sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu thị trường Triển khai rộng rãi dịch vụ toán điện tử, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi công cụ toán theo tiêu chuẩn quốc tế Tập trung đẩy mạnh dịch vụ tài khoản, trước hết tài khoản cá nhân với thủ tục thuận lợi, an toàn tiện ích đa dạng kèm theo để thu hút nguồn vốn rẻ tạo phát triển cho dịch vụ toán không dùng tiền mặt - Đẩy mạnh ứng dụng nghiệp vụ phái sinh, tăng cường biện pháp khơi tăng nguồn ngoại tệ, phát triển nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Mở rộng quan hệ hợp tác với ngân hàng để tranh thủ hỗ trợ kiến thức, hệ thống phân tích quản lý rủi ro loại hình nghiệp vụ phái sinh nói chung nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ, nghiệp vụ tương lai tiền tệ nói riêng Phát triển mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý * Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ - Mặc dù dịch vụ thẻ có phát triển vượt bậc năm gần Song tiềm phát triển thị trường thẻ lớn, chi nhánh cần phải tích cực công tác sau: - Mở rộng thêm mạng lưới chấp nhận thẻ để đảm bảo cho chủ thẻ dùng thẻ toán tất trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị… cách có kết hợp chặt chẽ tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng với quan, doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ, hàng hóa tiêu dùng xã hội - Liên kết mạng lưới chấp nhận thẻ ngân hàng với 92 - Ổn định hệ thống công nghệ toán - Phát triển thêm tiện ích thẻ loại thẻ thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ liên kết… - Tuyên truyền quảng cáo cho dân chúng lợi ích việc sử dụng thẻ - Thành lập trung tâm hỗ trợ khách hàng - Triển khai hệ thống quản lý rủi ro nghiệp vụ thẻ * Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ - Đa dạng kênh phân phối thực phân phối hiệu Thành công kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ định mạng lưới kênh phân phối, khả tiếp cận dịch vụ cho khách hàng lúc nơi qua cách Hiện nay, chi nhánh phần lớn sử dụng kênh phân phối dịch vụ trực tiếp “qua quầy” gây lãng phí thời gian chi phí khác Vì chi nhánh cần thiết phải nghiên cứu phát triển đưa vào ứng dụng kênh phân phối đại như: + Ngân hàng qua máy tính (PC banking / Home Banking): Xuất phát từ xu hướng khả phổ cập máy tính cá nhân, khả kết nối Internet mà ngân hàng cần sớm đưa dịch vụ để khách hàng sử dụng đặt lệnh, thực toán, truy vấn thông tin… Việc sử dụng kênh phân phối an toàn, tiết kiệm chi phí thời gian cho khách hàng ngân hàng Internet kênh phân phối hiệu mà ngân hàng bán lẻ giới đem lại cho khách hàng họ + Ngân hàng qua điện thoại (Telephone Banking): Với xu bùng nổ thuê bao di động ngày thị trường Việt Nam kênh phân phối hiệu quả, tiềm mà Gp bank cần tập trung khai thác - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thường xuyên đổi công nghệ, tăng sản phẩm dịch vụ, giá trị gia tăng dịch vụ 93 Đa dạng hoá sản phẩm xác định điểm mạnh, mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng cần tập trung vào sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có đặc điểm trội so với sản phẩm thị trường nhằm tạo khác biệt cạnh tranh Khả cung cấp nhiều sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm thông qua đa dạng kênh phân phối giúp ngân hàng sử dụng tối ưu thuận lợi lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ mang lại thị trường Việt Nam Cùng với sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, chi nhánh cần triển khai dịch vụ khác quản lý tài sản, uỷ thác đầu tư, tư vấn đầu tư, bán chéo sản phẩm dịch vụ 3.2.7 Công nghệ thông tin Chúng ta sống kỷ nguyên thông tin, đặc trưng tầm quan trọng cao công nghệ thông tin Cuộc cách mạng công nghệ thông tin tác động tích cực đến hầu hết lĩnh vực kinh tế xã hội, làm thay đổi lối sống, phong cách làm việc, tư người Chính vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực hoạt động kinh tế trở thành xu tất yếu Các thành phần kinh tế phát triển theo kinh tế thị trường phải đối đầu với cạnh tranh ngày mạnh tinh vi Con đường ngắn hiệu để giành lợi cạnh tranh tự đổi mới, cải cách, mà đổi công nghệ gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin Việc triển khai công nghệ thông tin trình phức tạp, tốn nhiều thời gian chi phí cho ngân hàng.Vì cần phải: - Đầu tư, nâng cấp đại hóa ngân hàng (cả phần cứng phần mềm) hội sở chi nhánh cách đồng để đảm bảo kết nối thông tin xây dựng mạng giao diện trực tuyến toàn quốc chi nhánh hội sở chính, đồng thời đảm bảo hội sở trung tâm đầu não 94 lưu trữ, xử lý thông tin điều hành kinh doanh toàn hệ thống, giảm bớt khoảng cách chi nhánh tạo điều kiện cho việc ứng dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử tiên tiến triển khai giao dịch ngân hàng từ xa qua Internet, điện thoại, máy tính cá nhân - Củng cố phát triển sản phẩm dựa tảng công nghệ đại gồm có: tài khoản cá nhân kết hợp với dịch vụ giá trị gia tăng như: trả lương, thẻ, kê, trả hóa đơn dịch vụ; sản phẩm đầu tư: quản lý tài sản, tài khoản đầu tư tự động, quản lý vốn tập trung, thẻ liên kết; sảnphẩm tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bảo hiểm; sản phẩm cho vay cầm cố, phát triển tiện ích ATM… - Tăng cường công tác đào tạo, chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin cho toàn cán nhân viên, từ cấp lãnh đạo cao đến nhân viên tác nghiệp (nhằm tăng hiệu làm việc chất lượng phục vụ khách hàng) Ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh 3.2.8 Nâng cao lực quản trị điều hành Những bất cập quản trị điều hành xuất phát từ cấu tổ chức nguyên nhân gây nên rủi ro ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng Do đó, cán quản lý phải có tầm nhìn hoạch định chiến lược linh hoạt áp dụng cụ thể Chiến lược kinh doanh phần thiếu tổ chức cán lãnh đạo cần kiên định mục tiêu chiến lược ngân hàng để để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn phát triển bền vững - Xây dựng chế kinh doanh hữu hiệu + Thứ nhất, chế sách kinh doanh: Các sách kinh doanh vừa phải thể ý chí chủ đạo kinh doanh tập trung cao độ, vừa phát huy 95 quyền chủ động sáng tạo tính tự chịu trách nhiệm sách kinh doanh cấp, đồng thời định hướng kinh doanh cho thời gian dài kết hợp với cụ thể hóa thời kỳ ngắn hạn Quyết sách đắn phát huy hiệu cao, phải thể kết hợp trí tuệ tập thể với tính đoán người giám đốc, điều hành để thống thực + Thứ hai, chế kích thích: Thực ý chí kinh doanh mục tiêu lợi ích ngày cao, chi nhánh phải xây dựng chế kích thích như: Quy chế thi đua, khen thưởng, phát huy sáng kiến, sở hiệu kinh tế mục đích kinh doanh chi nhánh để làm động lực thúc đẩy cán nhân viên thực tốt định hướng kinh doanh Quy chế thi đua vừa phải khêu gợi tính tích cực, vừa phải thể tinh thần trách nhiệm cá nhân, tập thể để đảm bảo lợi ích chung ngân hàng + Thứ ba, chế ràng buộc: Cốt lõi chế ràng buộc phân định rõ ranh giới trách nhiệm rủi ro, trực tiếp gắn trách nhiệm cho người sách, người thừa hành nhiệm vụ rủi ro tổn thất sách hành động họ gây Các hoạt động NHTM có rủi ro, tín dụng, ngân hàng bị tăng rủi ro lớn quy định trách nhiệm rõ ràng cấp xem xét giải cho vay doanh nghiệp Để nâng cao trách nhiệm cán hoạt động ngân hàng, chi nhánh phải xây dựng quy trình nghiệp vụ cho vay, huy động vốn, dịch vụ… quy định cụ thể trách nhiệm người mặt nghiệp vụ ngân hàng + Thứ tư, chế phân phối thu nhập (cơ chế cân lợi ích): Trong kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh thực mục tiêu cuối lợi ích, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, lợi ích xã hội Nếu lợi ích phân phối cách công bằng, hợp lý thúc đẩy cá nhân, tập thể làm tốt, dẫn đến toàn kinh tế phát triển tốt 96 Như động lực chế độ phân phối đến người lao động cách công bằng, hợp lý thúc đẩy họ làm tốt Vì chi nhánh cần phải hoàn thiện chế phân phối tiền lương, tiền thưởng…để dần đảm bảo người có cống hiến lớn, hiệu lao động cao có thu nhập cao, người có cống hiến ít, hiệu lao động thấp lương thấp, tránh tình trạng tăng lương theo thời gian Các nhà quản lý cần nhận thức đắn tầm quan trọng việc xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh ngân hàng; Chiến lược kinh doanh cần linh hoạt, nội dung phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, số liệu tin cậy, có tính thuyết phục cao; Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh phải sở đánh giá thực tế phát triển kinh doanh năm khứ; đánh giá thực lực khả đối tác tham gia cạnh tranh thị trường 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Qua phân tích thực trạng hoạt động Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên năm qua thấy hoạt động kinh doanh Ngân hàng gặp nhiều khó khăn Một mặt, Chi nhánh phải giải tốt vấn đề tăng lợi nhuận, tăng uy tín, mở rộng thị trường, cải thiện đời sống cán công nhân viên; mặt khác phải đảm bảo an toàn kinh doanh, giảm thiểu rủi ro Như vậy, muốn nâng cao hiệu hoạt động đòi hỏi phải có biện pháp hữu hiệu từ phía Nhà nước, NHNN, NHNo&PTNT Việt Nam, Doanh nghiệp quan có liên quan 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước Để tạo điều kiện cho hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động Chi nhánh nói riêng, đề nghị Nhà nước: - Hoàn thiện ổn định sách kinh tế - xã hội, sở tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Một nguyên nhân gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh 97 doanh nghiệp, giảm hiệu sử dụng vốn, dẫn đến khó khăn trả nợ Ngân hàng môi trường kinh tế không ổn định, sách chế quản lý vĩ mô Nhà nước thay đổi, trình điều chỉnh, đổi hoàn thiện Các doanh nghiệp phải chuyển hướng, điều chỉnh hoạt động, Nếu doanh nghiệp không thay đổi kịp thay đổi chế sách dẫn tới kinh doanh thua lỗ, ứ đọng hàng hóa, khả toán, phát sinh nợ hạn Nhà nước cần có biện pháp tạo môi trường kinh doanh ổn định thuận lợi, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, có NHTM Nhà nước cần có sách ưu tiên hoạt động Ngân hàng, thực coi Ngân hàng đòn bẩy kinh tế Nếu hoạt động Ngân hàng không tốt, không phát huy hiệu ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng, phát triển kinh tế Trong trình điều chỉnh chế, sách cần có bước đệm biện pháp tháo gỡ khó khăn xuất thay đổi chế Trong lĩnh vực Ngân hàng nay, luật NHNN luật TCTD, luật khác ban hành, tạo hành lang pháp lý quan trọng Tuy nhiên, Nhà nước cần đạo việc ban hành, triển khai thực nghị định, thông tư hướng dẫn cách nhanh chóng, đồng cấp, ngành, tránh gây ách tắc, không hình hóa, đảm bảo quyền lợi đáng cho NHTM Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ quyền Nhà nước từ trung ương đến địa phương, kết hợp lợi ích Nhà nước, Ngân hàng người lao động, tăng cường sở vật chất, nâng cao phúc lợi cho người lao động, gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương với hoạt động Ngân hàng Chính phủ cần quy định rõ trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp, ngành có liên quan tham gia thẩm định, phê duyệt dự án đầu 98 tư sản xuất kinh doanh trách nhiệm Ngân hàng đầu tư vốn, tránh tình trạng có rủi ro xảy quy trách nhiệm phía Ngân hàng - Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Ngân hàng, thường xuyên phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động NHTM Ngoài Chính phủ cần thiết lập hệ thống cảnh báo sớm nguy xảy hoàn thiện hệ thống giải pháp giải quyết, tháo gỡ vấn đề phát sinh hoạt động NHTM - Các quan chức tòa án, viện kiểm sát, tra Nhà nước,… có quan tâm hỗ trợ Ngân hàng việc xử lý thu hồi nợ, khoản vay cố ý chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm trả nợ lừa đảo - Có sách hỗ trợ toàn diện cho NHNo&PTNT Việt Nam Để giúp Ngân hàng có đủ lực nhằm thực tốt nhiệm vụ nặng nề phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm thấp rủi ro, ổn định đời sống cán bộ,… Nhà nước cần có sách hỗ trợ toàn diện nguồn vốn kinh doanh, trang bị hoạt động, xử lý rủi ro, hỗ trợ chi phí, có sách cán phù hợp 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Để giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh đề nghị NHNH Việt Nam: - Tăng cường đạo NHTM việc thực sách tiền tệ, sách cho vay, định hướng đầu tư thời kỳ Đặc biệt không ngừng bổ sung, hoàn thiện chế độ, thể lệ để việc hoạt động NHTM thuận lợi, có định hướng rõ ràng, cụ thể - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh NHTM, từ phát sớm sai sót, xu hướng sai lệch, vấn đề tồn tại,… để đạo, ngăn chặn, khắc phục cách triệt để - Có hệ thống thông tin chất lượng cao, cung cấp kịp thời thông tin cho NHTM tránh rủi ro thiếu thông tin 99 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Thường xuyên nâng chất lượng đội ngũ cán Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán hệ thống, NHNo&PTNT Việt Nam cần có sách tuyển dụng cán bộ, thời điểm tuyển dụng hợp lý phải thường xuyên có kỳ sát hạch lại trình độ nghiệp vụ cán Thường xuyên đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ lẫn phẩm chất đạo đức cho cán Bên cạnh phải quan tâm đến xây dựng, phổ biến văn hoá doanh nghiệp cho cán nhằm tăng tính chuyên nghiệp, hiểu biết thấu đáo tổ chức niềm tự hào gắn bó với ngân hàng - Tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, tập huấn quản trị kinh doanh, kiến thức pháp luật, kỹ giao tiếp,… - Hỗ trợ nguồn vốn cho chi nhánh để đáp ứng nhu cầu vốn địa bàn - NHNo&PTNT Việt Nam cần nâng cao lực dự báo tình hình, khả chủ động trước diễn biến bất lợi thị trường tài tiền tệ nước giới để có quan điểm đạo định hướng hoạt động cho vay, huy động vốn chi nhánh Đây yếu tố đặc biệt quan trọng giúp Chi nhánh tránh rủi ro tiềm ẩn việc hạn chế cho vay vào lĩnh vực có xu phát triển bất lợi - Nâng cao công tác thông tin phòng ngừa rủi ro Trong kinh tế thị trường nay, thông tin kinh tế đóng vai trò quan trọng Thông tin xác khách hàng giúp ngân hàng hiểu khách hàng từ đưa định quan trọng Các tin kinh tế, thông tin phòng ngừa rủi ro cần phải nhiều hơn, thường xuyên hơn, cập nhật chất lượng 3.3.4 Kiến nghị tỉnh Hưng Yên 100 - Có biện pháp tích cực ngăn chặn tệ nạn xã hội, đảm bảo cho môi trường kinh doanh phát huy hiệu cao Tăng cường đạo huyện tổ chức đoàn thể sở phối hợp, giúp đỡ Ngân hàng thực tốt chương trình vay vốn hội viên hiệp hội, tổ chức xã hội quận huyện - Có biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân - Có biện pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng, đồng thời phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh trường hợp người có đến hai giấy chứng nhận hợp pháp - Chỉ đạo quan chức giúp đỡ Ngân hàng việc xử lý nợ hạn phát mại tài sản chấp Kết luận chương Chương nêu lên vấn đề hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, chương nêu thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên năm gần đây, từ sở lý luận qua thực tế hoạt động, chương đưa giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên Chương kết logic chương chương Chương đưa quan điểm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, 10 nhóm giải pháp, để giải pháp triển khai thực tiễn hoạt động luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phủ, với NHNN, với Agribank Việt Nam với tỉnh Hưng Yên nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên 101 KẾT LUẬN Trong trình hình thành phát triển ngân hàng, nâng cao hiệu hoạt động vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết quan tâm đặt lên hàng đầu NHTM nói chung Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên nói riêng Việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh cần thiết hầu hết NHTM Qua nghiên cứu, luận văn hoàn thành số nội dung sau đây: - Luận văn làm rõ khẳng định điều kiện hội nhập với quốc tế chế thị trường, NHTM nói chung NHNo&PTNT nói riêng giữ vai trò chủ đạo quan trọng phát triển kinh tế, xã hội đất nước thông qua việc điều chỉnh chế sách, điều chỉnh cấu tổ chức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn thông lệ quốc tế Thông qua kết hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hướng thực sách nhà nước, NHTM ngày củng cố vị mà giúp cho thành phần kinh tế - khách hàng ngân hàng chủ động vốn, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần làm cho kinh tế ổn định, phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Luận văn trình bầy làm rõ cách có hệ thống khái niệm, tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM - Luận văn phân tích, đánh giá kết hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Hưng Yên năm gần phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh,… Phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động tới hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh, làm sở thuận lợi cho việc đề biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 102 - Từ sở lý luận thực tế hoạt động, luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh, có số kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam, phủ, NHNN, UBND tỉnh Hưng Yên nhằm góp phần thuận lợi cho việc thực giải pháp Mặc dù cố gắng việc nghiên cứu, thu thập tài liệu song luận văn chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận lời góp ý thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm đến vấn đề Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên (2012, 2013, 2014), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên từ năm 2012 đến năm 2014 Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên (2012, 2013, 2014), Báo cáo thống kê tình hình cho vay năm2012 đến năm 2014 Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên (2012, 2013, 2014), Báo cáo thống kê tình hình huy động vốn năm2012 đến năm 2014 Các Mác (1987), Tư Phần 3, Nxb Sự thật, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương (2005), Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống Kê, Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương (2005), Nguyễn Quốc Anh, Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống Kê, Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Anh, Quản trị Ngân hàng, Nxb Lao động Xã Hội, Thành Phố Hồ Chí Minh Frederic, S.M (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà nội Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội 10 Hiệp hội ngân hàng (2012, 2013, 2014), Tạp chí tài tiền tệ năm 2012, 2013, 2014 11 Nguyễn Ninh Kiều (1998), Tiền tệ - ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội 12 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2012, 2013, 2014), Tạp chí ngân hàng năm 2012, 2013, 2014 13 Paul, A S (1997), Kinh tế học, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 14 Peter, S R (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội 14 Lê Văn Tề (2004), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 15 Lê VănTư (1997), Tiền tệ, tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội ... HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 30 NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN 30 2.1 Giới thiệu khái quát NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH tỉnh Hưng. .. - Chi nhánh tỉnh Hưng Yên Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Hưng Yên 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG... hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Hưng yên Từ đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Hưng Yên Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hưng yên , Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hưng yên , Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay