Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

61 111 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

DANH MỤC VIẾT TẮT MBbank Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại NH TMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW: Ngân hàng trung ương NHNN: Ngân hàng nhà nước CSTT: Chính sách tiền tệ TGĐ: Tổng giám đốc SGD Sở giao dịch TSĐB: Tài sản đảm bảo TCTD: Tổ chức tín dụng VCSH: Vốn chủ sở hữu KHCN: Khách hàng cá nhân MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Nước ta bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đứng trước hội thách thức lớn điều kiện hội nhập kinh tế Để tồn phát triển thời kỳ cạnh tranh yếu tố thiếu hoạt động kinh tế Cạnh tranh môi trường, động lực phát triển nói chung mà yếu tố quan trọng làm lành mạnh hóa quan hệ xã hội Một lĩnh vực vô quan trọng Tài chính-Ngân hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động kinh tế giới Cạnh tranh hoạt động NH động lực phát triển kinh tế -xã hội, hoạt động ngân hàng loại hình hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường, mà cạnh tranh đặc trưng kinh tế thị trường Sự cạnh tranh hoạt động ngân hàng nhìn thấy rõ qua việc hàng loạt NH tích cực gia tăng số lượng chi nhánh phòng giao dịch, mở rộng quy mô, phát triển đa dạng loại hình sản phẩm dịch vụ để phục vụ nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Rõ ràng, cạnh tranh lĩnh vực NH diễn sôi động liệt Trong lĩnh vực NH, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu tạo doanh thu lợi nhuận, chí định tồn phát triển NH Như vậy, cạnh tranh NH chủ yếu cạnh tranh hoạt động tín dụng Do đó, NH ngày đua sức cạnh tranh với đa dạng loại hình tín dụng cung cấp MBbank NH TMCP có quy mô uy tín lớn thị trường tín dụng Việt Nam Tuy nhiên để tồn phát triển tình hình có nhiều NH hệ thống nỗ lực gia tăng thị phần việc cấp thiết quan trọng hàng đầu phải nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng MBbank giai đoạn tới Hiện nay, em sinh viên thực tập NH TMCP quân đội – chi nhánh Mỹ Đình, em định chọn đề tài: “ Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần quân đội ” Đề tài chia thành phần chính: Chương 1: Lý luận chung cạnh tranh khả cạnh tranh hoạt động tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng khả cạnh tranh hoạt động tín dụng NHTM cổ phần Quân đội Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng NHTM cổ phần Quân đội CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm hình thức tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng phổ biến có vai trò quan trọng kinh tế Đồng thời, giữ vị trí chủ chốt hoạt động ngân hàng Nói đến tín dụng ngân hàng đề cập đến “đi vay” lẫn “cho vay” Tuy nhiên, thực tế, tính chất phức tạp hoạt động ngân hàng mà hoạt động nhận tiền gửi hoạt động cho vay laị tách riêng, hai phận chuyên môn độc lập đảm nhận: phận Nguồn vốn phận tín dụng Hoạt động nhận tiền gửi không gọi hoạt động tín dụng mà hoạt động “huy động vốn” phận Nguồn vốn thực Bộ phận tín dụng phụ trách mảng cho vay Như vậy, phù hợp sử dụng định nghĩa sau để nghiên cứu tín dụng ngân hàng: “Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản( tiền hàng hóa) ngân hàng bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), ngân hàng chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc lãi cho ngân hàng đến hạn toán.” (giáo trình Tín dụng ngân hàng- NGNDPGS_TS Tô Ngọc Hưng) Như vậy, tín dụng ngân hàng mang nghĩa hẹp hơn, giới hạn bên cho vay ngân hàng Đây định nghĩa mang tính chuyên nghiệp ngân hàng mang tính lý luận, tránh nhầm lẫn nghiên cứu nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng thực cho vay hình thức tiền tệ: cho vay tiền tệ loại hình tín dụng phổ biến, linh hoạt đáp ứng đối tượng kinh tế quốc dân Tín dụng ngân hàng cho vay chủ yếu vốn vay thành phần xã hội hoàn toàn vốn thuộc sở hữu tín dụng nặng lãi hay tín dụng thương mại Quá trình vận động phát triển tín dụng ngân hàng độc lập tương vận động phát triển trình tái sản xuất xã hội Có trường hợp mà nhu cầu tín dụng ngân hàng gia tăng sản xuất lưu thông hàng hoá không tăng, thời kỳ kinh tế khủng hoảng, sản xuất lưu thông hàng hoá bị co hẹp nhu cầu tín dụng gia tăng để chống tình trạng phá sản Ngược lại thời kỳ kinh tế hưng thịnh, doanh nghiệp mở mang sản xuất, hàng hoá lưu chuyển tăng mạnh tín dụng ngân hàng lại không đáp ứng kịp Đây tượng bình thường kinh tế Hơn tín dụng ngân hàng có số ưu điểm bật so với hình thức khác là: Tín dụng ngân hàng thoả mãn cách tối đa nhu cầu vốn tác nhân thể nhân khác kinh tế huy động nguồn vốn tiền nhàn rỗi xã hội nhiều hình thức khối lượng lớn Tín dụng ngân hàng có thời hạn cho vay phong phú, cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn ngân hàng điều chỉnh nguồn vốn với để đáp ứng nhu cầu thời hạn vay Tín dụng ngân hàng có phạm vi lớn nguồn vốn tiền thích hợp với đối tượng kinh tế, cho nhiều đối tượng vay 1.1.1.3 Các hình thức tín dụng ngân hàng Ở Việt Nam nay, theo định số 324/1998/QĐ-NHNN1 Thống đốc NHNN Việt Nam ngày 30/09/1998 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, NHTM có hình thức tín dụng sau: * Cho vay lần Hình thức áp dụng khách hàng có nhu cầu đề nghị vay vốn lần, khách hàng có nhu cầu vay vốn không thường xuyên khách hàng mà ngân hàng xét thấy cần thiết phải áp dụng cho vay lần để giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng vốn vay chặt chẽ an toàn Mỗi lần vay vấn khách hàng ngân hàng phải làm thủ tục vay vốn cần thiết ký hợp đồng tín dụng Mỗi hợp đồng tín dụng phát tiền vay hay nhiều lần phù hợp với tiến độ yêu cầu sử dụng vốn thực tế khách hàng Ngân hàng cho vay phải quản lý chặt chẽ doanh số cho vay đảm bảo tổng số tiền giấy nhận nợ khách hàng lập không vượt số tiền ký hợp đồng tín dụng * Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo hạn mức tín dụng việc ngân hàng cho khách hàng vay vào dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh để tính toán thoả thuận hạn mức tín dụng trì thời hạn định theo chu kỳ sản xuất kinh doanh Việc thoả thuận phải thể ký kết hợp đồng tín dụng Khách hàng rút vốn phạm vi hạn mức tín dụng cho phép vào nhu cầu vốn phương án sản xuất kinh doanh phải xuất trình thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hình thức tín dụng thường áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên, sản xuất kinh doanh ổn định, có uy tín quan hệ kinh doanh với ngân hàng * Cho vay theo dự án đầu tư Ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư phục vụ đời sống Hình thức áp dụng cho trường hợp vay vốn trung dài hạn * Cho vay hợp vốn Theo hình thức này, nhóm tổ chức tín dụng cho vay dự án phương án vay vốn khách hàng, có tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp phối hợp với tổ chức tín dụng khác Cho vay hợp vốn thường áp dụng dự án có nhu cầu vốn lớn, vượt khả ngân hàng có phạm vi qui mô rộng mà ngân hàng khó kiểm soát Hình thức tín dụng giúp cho ngân hàng giảm thiểu rủi ro, đông thời khác bổ sung kinh nghiệm, kiến thức cho * Cho vay trả góp Đây hình thức tín dụng mà qua ngân hàng cho khách hàng vay để mua tài sản, hàng hoá khách hàng đủ tiền trả lúc Khi vay vốn, ngân hàng cho vay khách hàng xác định thoả thuận số lãi tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc chia để trả nợ theo nhiều kỳ hạn thời hạn cho vay Tài sản mua vốn vay thuộc sở hữu bên vay sau họ trả đủ nợ gốc lãi cho ngân hàng Với hình thức này, để vay vốn khách hàng phải có phương án trả nợ gốc lãi vay khả thi khoản thu nhập có sở chắn, ổn định * Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng việc ngân hàng cho vay cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn phạm vi hạn mức tín dụng định để đầu tư cho dự án Theo hình thức này, vào nhu cầu khách hàng, ngân hàng khách hàng thoả thuận hợp đồng tín dụng: hạn mức tín dụng dự phòng, thời hạn hiệu lực tín dụng dự phòng Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, khách hàng không sử dụng không sử dụng hết hạn mức, khách hàng phải trả phí cam kết theo thoả thuận Khi khách hàng vay thức, phần vốn vay tính theo lãi suất tiền vay hành * Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng Với hình thức này, ngân hàng cho phép khách hàng phạm vi hạn mức để toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ sở bán hàng có chấp nhận toán thẻ hay rút tiền mặt máy rút tiền tự động Hình thức tín dụng đem lại cho khách hàng tính tự chủ cao tiết kiệm thời gian * Cho vay theo hạn mức thấu chi: Đây phương thức cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận văn chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có tài khoản toán khách hàng phù hợp với quy định Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán Ngoài phương thức cho vay kể trên, tình hình kinh doanh để tăng tính cạnh tranh thị trường, thu hút nhiều khách hàng ngân hàng áp dụng nhiều phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm, phù hợp với quy định điều kiện hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng đặc điểm khách hàng vay, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng vay vốn khách hàng 1.1.2 Lãi suất tín dụng Trong quan hệ tín dụng lãi suất biểu giá khoản tiền mà người cho vay đòi hỏi tạm thời trao quyền sử dụng khoản vốn cho người khác thời gian định Người vay coi lãi suất khoản chi phí phải trả cho nhu cầu sử dụng tạm thời vốn người khác Nói cách khác lãi suất tín dụng giá quyền sử dụng vốn vay Đối với hoạt động ngân hàng, lãi suất biến số theo dõi chặt chẽ nhất, không công cụ điều tiết vĩ mô mà phương tiện giúp ngân hàng cạnh tranh chế thị trường Thông thường lãi suất ngân hàng hình thành sở lãi suất thị trường nên biến động Trong hoạt động tín dụng, lãi suất tín dụng thường có giới hạn sau: Trần lãi suất < Lãi suất < Lãi suất < Trần lãi suất < Tỷ suất lợi huy động huy động cho vay cho vay nhuận bình quân Đối với thành viên hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam, hướng dẫn thực quy chế cho vay tổ chức tín dụng quy định sau: - Mức lãi suất cho vay ngân hàng cho vay khách hàng thoả thuận phù hợp với qui định NHNN hướng dẫn Tổng giám đốc NHCT lãi suất cho vay thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng Ngân hàng cho vay công bố mức lãi suất cho vay cho khách hàng biết - Lãi suất cho vay ưu đãi áp dụng khách hàng ưu đãi lãi suất Tổng giám đốc NHCT thông báo theo qui định Chính phủ hướng dẫn NHNN - Trường hợp khoản vay bị chuyển sang nợ hạn, phải áp dụng lãi suất nợ hạn theo mức qui định Thống đốc NHNN thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng 1.1.3 Quy trình tín dụng Quy trình tín dụng tập hợp nội dung, kỹ thuật nghiệp vụ bản, trình tự bước phải tiến hành từ bắt đầu đến kết thúc vòng quay vốn tín dụng Quy trình tín dụng yếu tố quan trọng, để đảm bảo hiệu tín dụng Một quy trình tín dụng bao gồm bước: + Bước 1: Lập hồ sơ tín dụng + Bước 2: Phân tích tín dụng + Bước 3: Ra định tín dụng + Bước 4: Giải ngân + Bước 5: Giám sát tín dụng + Bước 6: Thu nợ lý hợp đồng tín dụng Quy trình tín dụng sở cho việc xây dựng mô hình tổ chức thích hợp ngân hàng Trong nhiệm vụ phòng ban, phận chức xác định rõ ràng công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ khâu lập hồ sơ tín dụng khâu lý tín dụng, từ làm sở cho phân công nhiệm vụ để gắn quyền hạn trách nhiệm vị trí Quy trình tín dụng sở để giám sát tiến trình cấp tín dụng điều chỉnh sách tín dụng cho phù hợp với thực tiễn Thông qua kiểm soát thực quy trình tín dụng, nhà quản trị ngân hàng nhanh chóng xác định khâu, công việc cần điều chỉnh hướng đào tạo phân công nhân để kiểm soát rủi ro cấp tín dụng Ngoài ra, với việc kiểm soát tiến trình thực quy trình, ngân hàng kịp thời phát quy định không phù hợp sách tín dụng thân quy trình tín dụng Từ đó, có thay đổi để tăng cường giám sát trình sử dụng vốn tín dụng khách hàng hoạt động tín dụng nói chung 1.2 Cạnh tranh hoạt động tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh loại hình cạnh tranh 1.2.1.1 Khái niệm cạnh tranh Trong Thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh đại đời lý thuyết Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman…v.v Trong đó, phải kể đến lý thuyết “lợi cạnh tranh” Micheal Porter, ông giải thích tượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thương mại quốc tế cần phải có “lợi cạnh tranh” “ lợi so sánh” Ông phân tích lợi cạnh tranh tức sức mạnh nội sinh doanh nghiệp, quốc gia, lợi so sánh điều kiện tài nguyên thiên nhiên, sức lao 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý thuyết tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM chương 1, chương khái quát sơ lược trình hình hình phát triển, điểm qua loại hình tín dụng mà MBbank triển khai năm qua Kế tiếp đánh giá lực cạnh tranh MBbank theo mô hình SWOT so sánh lực cạnh tranh hoạt động tín dụng với NHTM khác hệ thống Dựa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM chương 1, để đến tóm tắt lực cạnh tranh MBbank kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế Sau đến giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng MBbank chương CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NH TMCP QUÂN ĐỘI 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng NH TMCP Quân đội 3.1.1 Quan điểm sách tín dụng: 46 • Sự cần thiết - Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội cần nhiều vốn đầu tư để phát triển - Các tổ chức tín dụng kênh dẫn vốn quan trọng, chủ yếu phục vụ cho đầu tư phát triển, góp phần thực nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - MBbank NHTM khác có nhiệm vụ huy động nguồn vốn để phục vụ đầu tư phát triển, góp phần thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước • Những quan điểm mang tính nguyên tắc cảu sách tín dụng - Chính sách tín dụng phải xuất phát từ định hướng mục tiêu hoạt động chung MBbank thời gian tới cấu lại để phát triển ổn định bền vững, bước hội nhập hoạt động theo thông lệ quốc tế, tăng cường lực tài chính, vị sức mạnh, sức cạnh tranh MBbank - Chính sách tín dụng xây dựng nhằm đảm bảo cho hoạt động MBbank thể việc lấy suất, chất lượng, hiệu suất, hiệu quả, kết quả, an toàn… làm mục tiêu hoạt động - Việc xây dựng sách tín dụng phải gắn liền với phát triển cấu kinh tế cấu đầu tư, cấu ngành thành phần kinh tế nhằm trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế với Quốc tế - Xây dựng sách tín dụng phải tuân thủ pháp luật, quy định quản lý NHTW thân MBbank hướng dẫn theo thông lệ đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm dịch vụ để đạt hiệu kinh doanh cao 3.1.2 Định hướng sách tín dụng giai đoạn 2016-2020 • Định hướng sách MBbank tín dụng giai đoạn 2016-2020 - Quy mô tín dụng MBbank: để đảm bảo phát triển chung MBbank mục tiêu lớn hoạt động kinh doanh, MBbank phấn đấu dư nợ cho vay tăng trưởng khoảng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.611 tỷ đồng (trong riêng ngân hàng đạt 3.550 tỷ đồng); nợ xấu kiểm soát 2% Những năm sau đó, mức độ tăng trưởng bình quân hàng năm 25% so với năm trước - Các tỷ lệ: + Tiếp tục giữ vững phát huy ngành nghề truyền thống, Mbbank trì mức đầu tư cho tín dụng dài hạn chiếm tỷ trọng 45-50% tổng dư nợ 47 + Nhằm phân tán rủi ro, mức dư nợ tín dụng tập trung tối đa ngành không quan trọng toàn hệ thống MBbank 10% tổng dư nợ ngành then chốt quan trọng 15-20% + Tổng dư nợ khách hàng toàn hệ thống tối đa 15% vốn tự có • Chính sách khách hàng MBbank hoạt động tín dụng: Chính sách chung: - Lựa chọn khách hàng vay theo yêu cầu: có đủ tư cách pháp nhân, thể nhân theo luật định, có tình hình tài lành mạnh, thời gian phép kinh doanh hợp lý với thời gian vay vốn, hoạt động kinh doanh có lãi - Khách hàng theo dõi, quản lý, đánh giá cách tổng thể thường xuyên định kỳ Được thể về: tổ chức, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, công nợ khứ, phương hướng thời gian tới khách hàng Việc đánh giá thể văn lưu giữ hồ sơ tài liệu khách hàng - Tình hình công nợ, tài chính, sản xuất kinh doanh, tổ chức… Phương hướng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng thời gian tới điều kiện định phê duyệt cho vay Chính sách cụ thể: - Đối với khách hàng tổ chức kinh tế lớn cần xây dựng mối quan hệ lâu dài, ổn định phát triển - Đối với khách hàng cá nhân: mở rộng dịch vụ tín dụng để đáp ứng yêu cầu sản phẩm dịch vụ đa dạng khách hàng - Thực phân loại khách hàng để từ có sách thích hợp - Chú trọng phục vụ dịch vụ tài chính- ngân hàng trọn gói cho khách hàng 3.1.3 Mục tiêu hoạt động tín dụng NH TMCP Quân đội • Mục tiêu chung: - Tiếp tục giữ vũng phát huy vai trò đơn vị chủ lực ngành khu vực, địa bàn, phục vụ có hiệu cao nhu cầu vay vốn khách hàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội - Tăng thị phần huy động vốn, giữ vững gia tăng thị phần tín dụng Là NH có nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích cao, sử dụng nhiều công nghệ thông tin - Xây dựng MBbank thành NH có công nghệ đại ngang tầm với công nghệ NHTM lớn khác, tiến đến hội nhập - Tiếp tục cấu lại NH cách toàn diện: + Khách hàng: trọng phục vụ khách hàng lớn, mở rộng phục vụ nhiều khách hàng cá nhân doanh nghiệp cần đáp ứng nhu cầu vốn 48 + Sản phẩm: đa dạng hóa đẩy mạnh hoạt động dịch vụ toán thẻ, ATM, dịch vụ NH nhà, dịch vụ toán nước, dịch vụ thu hộ tiền điện, tiền nước, học phí, dịch vụ chi trả lương hộ… tăng tỷ trọng hoạt động dịch vụ hoạt động kinh doanh NH + Mạng lưới: Mở rộng mạng lưới hoạt động khu công nghiệp, KHu trung tâm thương mại dịch vụ, Quận có tiềm kinh doanh sản phẩm dịch vụ NH, từ tăng quy mô hoạt động, tăng khả cạnh tranh + Hiệu quả: hoạt động kinh doanh tất cacr sản phẩm phải đảm bảo thực pháp luật Nhà nước, thể chế, quy định cảu ngành đạt hiệu suất sinh lời cao • Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2015- 2020 - Tổng tài sản tăng trưởng từ 10% - 12%/ năm - Tổng huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế tăng từ 5% - 10%/ năm - Dư nợ tín dụng tăng trưởng 20%/ năm - Tỷ suất sinh lời VCSH ROE đạt 15% - Nợ xấu 2% - Phát triển mạnh loại hình dịch vụ, phát triển thêm dịch vụ - Xây dựng thành NH đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng NH TMCP Quân đội 3.2.1 Giải pháp huy động vốn: - Vừa đẩy mạnh tăng tiền gửi từ tổ chức kinh tế , tổ chức xã hội, từ định chế tài phi ngân hàng đặc biệt trọng tiếp thị thu hút doanh nghiệp có nguồn vốn mạnh với giá đầu vào thấp để hòa đồng lãi suất, vừa trọng thu hút tiền gửi tiết kiệm dân cư để thực thi nhiệm vụ thu hút tiền nhàn rỗi xã hội đầu tư vào kinh tế, cố gắng đạt cấu: tiền gửi tổ chức kinh tế- huy động dân cư 45-55 - Lập nhóm chương trình chuyên sâu nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm, khả năng, sở thích, thói quen, động đặc biệt mong muốn, tâm lý khách hàng vùng dân cư, khu thương mại công nghiệp, khu quy hoạch đô thị, đê qua có giải pháp thích ứng thời kỳ - Đảm bảo có nguồn thông tin nhanh, xác biến động cung cầu vốn, thông tin kinh doanh, chế độ lãi suất tỷ giá, quan hệ ngân hàng khác khách hàng lãi suất, phí, sách khuyến mãi, địa bàn để có đối sách thích hợp 49 - Sử dụng công cụ cạnh tranh như: ưu đãi lãi suất, phí, hạn mức tín dụng, phục vụ với mức lãi suất vừa đảm bảo doanh lợi cho ngân hàng, vừa hấp dẫn khách hàng - Cải tiến thủ tục, đơn giản hóa thủ tục hành Rà soát lại toàn thủ tục mặt nghiệp vụ liên quan đến khách hàng, cải tiến thủ tục đơn giản mà đảm bảo an toàn - Đổi phong cách giao dịch công tác huy động: nhân viên việc làm nghiệp vụ giỏi, phải đồng thời gợi ý, giúp đỡ, tư vấn, góp ý kiến cho khách hàng việc gửi tiền vào ngân hàng Lưu ý đến mảng chăm lo khách hàng đến giao dịch từ nước uống, lịch quầy giao dịch đến việc trông nom, giữ gìn phương tiện lại cho khách hàng - Khẳng định thời gian tới nhu cầu vốn tín dụng tiếp tục tăng, lẽ kinh tế đất nước tiếp tục tăng trưởng phát triển Chính lẽ mà khai thác sử dụng vốn hiệu phải đặc biệt quan tâm để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế Theo cần đa dạng hóa hình thức huy động vốn, sử dụng lãi suất linh hoạt, mềm dẻo Trong thực tốt hoạt động dịch vụ dịch vụ toán để thu hút khách hàng quan hệ giao dịch gửi tiền, giải pháp hiệu cao so với giải pháp tăng lãi suất huy động để thu hút khách hàng Đồng thời mở rộng phát triển hình thức toán thẻ, qua thu hút nguồn tiền gửi lớn, với mức phí rẻ tạo nhiều thuận lợi cho TCTD khai thác sử dụng nguồn vốn - Lựa chọn hình thức huy động vốn thích hợp: thực trạng huy động vốn MBbank đơn điệu, tỷ trọng vốn trung dài hạn chưa cao Vì thế, bên cạnh việc hoàn thiện hình thức huy động truyền thống ( tiền gửi doanh nghiệp, tiết kiệm dân cư), ngân hàng đồng thời cần phải củng cố mở rộng hình thức huy động khác huy động vốn trung dài hạn có tính đến yếu tố trượt giá, có đảm bảo theo giá trị vàng, nhằm nâng cao tỷ trọng tiền gửi trung dài hạn khai thác hết tiềm vốn nhàn rỗi dân cư - Khách hàng đối tượng quan trọng chiến lược huy động vốn ngân hàng Họ tự nguyện đến với ngân hàng để mở tài khoản gửi khoản tiền nhàn rỗi với nhiều mục đích khác Họ có quyền lựa chọn nơi mở 50 tài khoản, hoạc có quyền chuyển mở tài khoản ngân hàng khác, có quyền sử dụng tiền tài khoản mở theo cam kết thỏa thuận với ngân hàng Các khách hàng thuộc đố tượng huy động vốn ngân hàng khách hàng thường xuyên hay khách hàng không thường xuyên Với đặc trưng vậy, muốn huy động vốn hiệu ngân hàng cần phải phân loại khách hàng để có đối sách phù hợp - Chất lượng công tác huy động vốn khách hàng yêu cầu là: nhanh nhẹn, an toan, hiệu quả, thuận lợi, thoải mái khách hàng giao dịch, bí mật, đảm bảo có lãi thỏa đáng Hiện phương tiện thông tin đại chúng thấy tràn ngập quảng cáo hàng tiêu dùng, sản phẩm ngân hàng không có, có sản phẩm dịch vụ truyền thống như: tiết kiệm, cho vay,… thực ngân hàng cần vốn để thực dự án đầu tư cụ thể Các sản phẩm dịch vụ chưa thấy quảng cáo hướng dẫn, giới thiệu Rõ ràng chưa cung cấp đầy đủ thông tin đến cho dân chúng khiến cho họ có tâm lý e ngại có nhu cầu cần tìm ngân hàng để giao dịch, đặc biệt cá nhân doanh nghiệp nhỏ Kết hợp huy động vốn, quản lý sử dụng vốn: huy động sử dụng vốn hai mặt hoạt động gắn bó chặt chẽ thúc đẩy lẫn trình kinh doanh Huy động vốn hiểu hoạt động nhằm hình thành hình thái trình sản xuất kinh doanh Hoạt động huy động vốn có hiệu tạo nhiều vốn để phục vụ cho hoạt động tín dụng Do khẳng định công tác huy động vốn có đạt hiệu hay không lại phụ thuộc vào kết hoạt động sử dụng vốn ngân hàng Sẽ nghịch lý nói huy động vốn không ngừng tăng lên sử dụng vốn ngày hiệu Bởi lẽ việc sử dụng vốn hiệu gia tăng nợ hạn, nợ có vấn đề làm giảm, chí triệt tiêu số vốn huy động tăng thêm mà có khả làm thâm hụt số vốn huy động trước Ở khía cạnh khác, vốn tín dụng sử dụng hiệu vai trò tín dụng việc góp phần thúc đầy sản xuất phát triển, kinh doanh doanh nghiệp vay vốn bị hạn chế việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn, lẽ nguồn vốn huy động từ 51 nguồn tiền nhàn rỗi khu vực dân cư mà từ khoản tiền gửi khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng lợi nhuận bổ sung nguồn vốn để tiến hành kinh doanh Nhận thức đắn đầy đủ mối quan hệ huy động vốn sử dụng vốn trình kinh doanh ngân hàng có ý nghĩa thực tiễn đặc biệt chiến lược hoạt động tín dụng 3.2.2 Giải pháp tín dụng: Nâng cao chất lượng hoạt động phân tích, dự báo, dự đoán tình hính để hỗ trợ cho trình thẩm định xem xét cho vay Lấy làm sở để có định cho vay đúng, đầu tư đúng, đẩm bảo cho chất lượng khoản vay Cần đánh giá tầm quan trọng, ý nghĩa hoạt động này, xem xét thông tin với vai trò nguồn lực hoạt động kinh doanh, để có đầu tư mức Có nâng cao khả phân tích, đánh giá hiệu dự án, định lượng giá trị thu nhập tương lai dự án vào hoạt động, đặt điều kiện kinh tế thị trường thường xuyên biến động thay đổi phức tạp, với yếu tố nhạy cam rnhuw: giá cả, tỷ giá, thị trường tiêu thụ nhiều yếu tố rủi ro khác Gắn liền trình xây dựng quy trình tín dụng khoa học, hợp lý, thực sổ tay tín dụng đảm bảo quản lý, theo dõi, kiểm tra khách hàng tốt Nhằm mục đích đảm bảo mức tăng trưởng dư nợ hợp lý kèm chất lượng tốt, mang lại hiệu cao việc nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng thời gian tới, cần thực giải pháp sau: - Thứ nhất: cần thống nhận thức quán thực sách tín dụng với tầm nhìn dài hạn, không lợi ích vài năm trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích lâu dài năm Không nên mạo hiểm cho vay ạt cá dự án chất lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, dẫn đến tăng đột biến nợ hạn giảm mạnh mặt khác chất lượng tín dụng năm sau - Thứ hai: cần thay đổi cách tư suy cách thức điều hành hoạt động tín dụng, chuyển từ bị động chạy theo xử lý hậu xảy rủi ro cao chất lượng suy giảm sang chủ động lường trước tình thực đồng biện pháp phòng tránh tích cực - Thứ ba: cụ thể hóa sử dụng hệ thống số phản ánh chất lượng tín dụng công cụ để quản lý quan hệ tăng trưởng chất lượng tín dụng 52 Bên cạnh tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ coi số tổng hợp chất lượng tín dụng, cần bổ sung thêm số nhóm số khác, thí dụ: Nhóm 1: số mức nợ hạn: tỷ lệ hạn ròng, tỷ lệ hiệu nợ hạn ròng( tổng số nợ hạn trừ dự phòng rủi ro) tổng dư nợ… Nhóm 2: số hiệu tín dụng: tỷ suất thu nhập từ hoạt động cho vay( sau thuế) vốn tự có… Nhóm 3: số cấu cho vay: tỷ lệ cho vay trung dài hạn tổng dư nợ… Nhóm 4: số phản ánh mức độ tuân thủ: tỷ lệ số khoản vay có vi phạm chế độ, quy định cho vay ( theo đánh giá tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ) tổng số khoản cho vay năm… Bên cạnh việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thêm nghiệp vụ kinh nghiệm thẩm định, cho vay cán liên quan, nên nghiên cứu thử nghiệm số biện pháp áp dụng nhiều nước phát triển như: Xây dựng tập trung thường xuyên cập nhật ngân hàng liệu thông tin kinh tế- kỹ thuật( dạng Website), có thông tin dự báo phát triển ngành, lĩnh vực xu hướng diễn biến tỷ giá giá thị trường, tỷ suất sinh lợi bình quân ngành, loại san rphaamr chủ yếu, dự án bị từ chối khách hàng có vấn đề cần lưu ý để phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng toàn hệ thống, tập trung hóa phân cấp cách hợp lý chuyên nghiệp hóa hoạt động hội đồng thẩm định tín dụng, cần rà soát điều chỉnh mức phán hệ thống để có phân cấp phù hợp Đối với dự án lớn, phức tạp nên xem xét tập trung thông qua hội đồng thẩm định có đủ số lượng chuyên gia có trình độ cao nhiều kinh nghiệm thực tế để đảm bảo lực xem xét đánh giá tương đối chuẩn xác mặt nội dung dự án thay thiên mang tính chất đại diện cho đơn vị liên quan 3.2.3 Nhóm giải pháp khác: 3.2.3.1 Giải pháp phát triển công nghệ ngân hàng: Ứng dụng phát triển công nghệ đại hoạt động kinh doanh quan điểm quán Tuy nhiên với tốc độ phát triển vũ bão công nghệ điện tử tin học Đòi hỏi phải có bước thích hợp, lựa chọn công nghệ hợp lý, 53 hướng vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện ngân hàng, vừa phù hợp với trình độ phát triển, phải mang tính đột phá Thực tốt giải pháp cho phép đầu tư hiệu quả, hạn chế tốn Mặt khác, tính đồng bộ, thống cần xem xét để khai thác tốt hệ thống toán liên ngân hàng điện tử toàn hệ thống ngân hàng Song song với trình phải quan tâm xây dựng cách thức bảo mật liệu, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động kinh doanh, hoạt động toán hết đảm bảo lợi ích khách hàng, kinh tế cho ngân hàng Lựa chọn áp dụng thành công công nghệ ngân hàng đại, phù hợp cho giai đoạn dài, cho tương lai yếu tố có ý nghĩa định lực cạnh tranh hiệu qủa hoạt động ngân hàng, lí do: - Công nghệ ngân hàng đại tảng để mở dịch vụ với chất lượng tiện ích cao toán tức thì, gửi tiền nơi rút tiền nhiều nơi - Công nghệ ngân hàng đại không gồm phương tiện kỹ thuật, công nghệ đai mà thường gắn với cá mô hình tổ chức quy trình nghiệp vụ đại Do vậy, việc áp dụng công nghệ ngân hàng đại thường đòi hỏi phải thay đổi quy trình nghiệp vụ, cách thức nghiệp vụ, cách thức quản trị, tổ chức hoạt động đổi đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực 3.2.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu đào tạo sử dụng nguồn nhân lực Thực tế cho thấy người yếu tố trung tâm định chất lượng hoạt động Chính đội ngũ cán ngân hàng người định hoạt động dịch vụ ngân hàng có làm vừa lòng khách hàng hay không Do đó, để nâng cao chất lượng hoạt động, trước tiên phải nâng cao trình độ nghiệp vụ đọa đức nghề nghiệp cán chi nhánh Trong thời gian qua, đa số đội ngũ nhân viên chọn vào MBbank có trình độ chuyên môn tương đối cao, nhiên thời gian tới cần phải trọng đào tạo, giám sát nghiêp vụ cho đội ngũ này, đồng thời kịp thời bổ sung nhân lực cần thiết cho vị trí yếu để khách phục kịp thời hạn chếm nâng cao chất lượng phục vụ, nhân có kinh nghiệm, có khả làm việc lâu dài với ngân hàng Ngân hàng nên mở lớp đào tạo, tổ chức hội thảo, mời chuyên gia ngành tài chính- ngân hàng đến nói chuyện trao đổi kinh nghiệm Bên cạnh 54 cần khuyến khích buổi họp nhóm, ăn trưa theo phòng hay phận nghiệp vụ để có hội tìm hiểu công việc nhiều hơn, nâng cao chất lượng công việc nhóm nhằm đạt mục tiêu chung Theo đánh giá chung, nguồn nhân lực NH Việt Nam nói chung, MBbank nói riêng nhiều hạn chế bất cập Một mặt, hiểu biết kỹ thực công việc chuyên môn nhiều cán chưa theo kịp chưa đáp ứng đòi hỏi hoạt động ngân hàng điều kiện cạnh tranh hội nhập, việc triển khai dịch vụ theo cách thức hoạt động ngân hàng đại Mặt khác, có số cán đào tạo bản, có lực chuyên môn cao lại chưa bố trí, sử dụng hợp lý, gây lãng phí hạn chế hiệu sử dụng cán Tình hình đòi hỏi phải tăng cường đào tạo sử dụng hợp lý nguồn nhân lực Để nâng cao hiệu đào tạo sử dụng cán bộ, thời gian tới cần thực tốt giải pháp sau: - Đổi mạnh mẽ nhận thức tổ chức thực đao tạo sử dụng cán theo đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước, cần xuất phát từ yêu cầu vị trí công tác lấy mức độ đáp ứng yêu cầu yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động chung ngân hàng làm xây dựng đánh giá kết đào tạo sử dụng cán - Tập trung giải tốt mâu thuẫn giữu việc phải dành nguồn cán để đáp úng yêu cầu trước mắt, đồng thời phải dành đầu tư thỏa đáng cho việc đào tạo đào tạo lại cán nhằm đảm bảo tốt cho bước phát triển Bên cạnh việc dứt khoát chọn số cán trẻ đánh giá có lực đọa đức tốt cử đào tạo dài hạn chuyên sau nước để có khả triển khai áp dụng kiến thức, kinh nghiệm học được, đồng thờ coi việc đào tạo thông qua công việc hàng ngày, cách cán bô lãnh đọa tạo diều kiện, dành thời gian dẫn giao việc cụ thể, có đánh giá sát để cán tăng cường tự học, vươn lên - Ưu tiên đề bạt sử dụng số cán trẻ có lực đạo đức tốt thay phận cán lạnh đạo không theo kịp yêu cầu đổi nhanh chóng công nghệ, khoa học, tổ chức quản lý đại 55 Ngân hàng TMCP Quân đội nên thường xuyên giáo dục ý thức, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật nghề nghiệp cho cán động viên kịp thời thành tích để họ nhận thấy tầm quan trọng tỏng hệ thống hoạt động ngân hàng Xây dựng hệ thống đánh giá khả công tác khách quan hợp lý chấm điểm chéo, cấp chấm điểm cấp dưới, song song với việc cấp công khai hoạt động để cán cấp giám sát ngược lại, nhằm tạo chế hoạt động hiệu quả, thống nhất, nhịp nhàng Có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh mà cá nhân phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ đặt mục tiêu cao để ngày hoàn thiện chất lượng công việc 3.2.3.3 Giải pháp tạo lập thương hiệu triết lý kinh doanh: Trong kinh tế thị trường đại, thương hiệu doanh nghiệp yếu tố có ý nghĩa quan trọng, nguồn tài sản lớn, số trường hợp, giá trị thương hiệu doanh nghiệp lớn tổng số tài sản hữu hình doanh nghiệp Để phát triển thương hiệu mình, ngân hàng cần có chiến lược kế hoạch rõ ràng, phải dành nguồn lực cần thiết để tiến hành nghiên cứu thị trường khách hàng, thực thường xuyên việc quảng bá thương hiệu Trong trình cần thực yêu cầu sau: - Cần tuyên truyền giáo dục cho toàn thể cán ngân hàng hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng việc quảng bá thương hiệu ngân hàng, tự giác tham gia có đóng góp thiết thực cho hoạt động - Cần xác định nêu rõ triết lý kinh doanh ngân hàng đến khách hàng, cố gắng tạo dựng hình ảnh ngân hàng thông qua nhiều việc làm cụ thể - Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ tiện lợi, an toàn cho khách hàng, coi yếu tố định giá trị mức độ thành công thương hiệu ngân hàng - Trong trình quảng bá, cần ý cung cấp thông tin cho khách hàng nhận biết trội ngân hàng chất lượng cách thức cung cấp dịch vụ để họ tự so sánh với ngân hàng khác tự rút kết luận 3.2.3.4 Giải pháp tăng vốn điều lệ mở rộng mạng lưới 56 Vấn đề tăng vốn tự có phát triển hệ thống vấn đề hàng đầu NHTM Việt Nam trình đổi phát triển Quy mô vốn tự có ngân hàng tiêu chí đánh giá lực tài khả đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng Quy mô nhỏ vốn điểm yếu lớn, cản trở phát triển ngân hàng, làm giảm lực cạnh tranh hoạt động tín dụng ngân hàng Việc mở rộng mạng lưới chi nhánh vấn đề cần quan tâm giảu hợp lý Hiện nhiều ngân hàng mở thêm chi nhánh xu hướng có khả tiếp tục 3.3 Kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng NH TMCP Quân đội • Đối với nhà nước: - Có quy định cụ thể kịp thời xóa bỏ vướng mắc hoạt động ngân hàng, hoàn thiện chế sách văn pháp quy để có đủ khuôn khổ thực tốt luật Ngân hàng, luật TCTD nhằm đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn có hiệu - Đổi phương thức thủ tục tín dụng theo hướng tăng cường quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm tài chính, tạo điều kiện bình đẳng cho đơn vị thuộc thành phần kinh tế có dự án kinh doanh khả thi vay vốn ngân hàng Không nên hình hóa lĩnh vực ngân hàng tạo tâm lý co cụm không giám linh động cho vay sợ trách nhiệm - Nhà nước cần xâu dựng sách cạnh tranh hợp tác ngân hàng sách quản lý cạnh tranh làm sở cho sân chơi bình đẳng, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - Hoàn thiện môi trường pháp lý, văn quy phạm pháp luật cần có đồng bộ, thống tránh chồng chéo - Tạo điều kiện hỗ trọ tổ chức tín dụng thu hồi nợ xử lý nợ tồn đọng - Cần có giải pháp sách thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế Xây dựng chiến lược cạnh tranh tích cực thông qua việc tổ chức qui hoạch, cấu ngành kinh tế - Nhà nước cần có giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn số ngành, sản phẩm gặp nhiều khó khăn mía đường, cà phê, xây lắp,… • Về phía ngân hàng: 57 - Xây dựng sách tín dụng, sách khách hàng phù hợp làm định hướng cho hoạt động tín dụng tình hình - Thực nghiêm túc đạo hướng dẫn NHNN xử lý nợ xấu - Tăng cường phân cấp xét duyệt tín dụng, xác định rõ trách nhiệm cá nhân việc xử lý, phán cho vay, bảo lãnh - Tiếp theo việc xác định giới hạn tín dụng cấu tín dụng, cần tiến hành xác định giới hạn tín dụng ngành, lĩnh vực, sản phẩm - Thường xuyên tiến hành phân loại, đánh giá thực trạng dư nợ, chất lượng tín dụng, xác định khoản nợ có vấn đề để có sở đánh giá tiềm ẩn rủi ro, có kế hoạch xử lý nợ hiệu - Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỹ lưỡng, kỷ luật điều hành hoạt động tín dụng, trường hợp có sai phạm không kịp thời chấn chỉnh cần có biện pháp xử lý nghiêm, kể trách nhiệm vật chất - Tăng cường công tác đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi tiêu chuẩn cán bộ, đặc biệt cán tín dụng, thẩm định Đồng thời thực sách thu hút nhân tài, sử dụng bố trí cán phù hợp với lực trình độ chuyên môn kinh nghiệm công tác, có sách đãi ngộ lực lượng lao động làm công tác tín dụng áp dụng riêng chế lương, thưởng, phụ cấp,… - Tạo điều kiện để cán tín dụng tiếp cận ứng dụng tối đa công nghệ ngân hàng đại, hệ thống thông tin tín dụng nhằm cập nhật thông tin kịp thời phục vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh, quan hệ khách hàng, nâng cao lực kiểm soát rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Công tác tín dụng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu hoạt động kinh doanh NH, nhiệm vụ cấp lãnh đạo quan tâm coi nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu Trước thách thức toàn cầu hóa, cạnh tranh, hội nhập, cách khác phải bước nhanh chóng khác phục tồn tại, phát huy kết đạt được, đề chiến lược, giải pháp, bước phù hợp để hoạt động tín dụng nói riêng, hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung bước theo kịp 58 chuẩn mực Quốc tế Có hoạt động tín dụng đáp ứng mục tiêu tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro yêu cầu phát triển hội nhập Quốc tế theo lộ trình Những đề xuất nhằm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng MBbank nêu xuất phát từ thực MBbank bên cạnh chuyển biến kinh tế xu hội nhập Chương kép lại với giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng MBbank xu hội nhập Những giải pháp nêu dù mang tính khái quát, chưa thật sâu vào giải pháp cụ thể Xong, tảng cho định hướng phát triển giải pháp riêng biệt cho phát triển MBbank tương lai KẾT LUẬN Qua phân tích cho thấy, lực cạnh tranh hoạt động tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam nói chung MBbank nói riêng nhiều hạn chế khả gặp nhiều khó khăn năm tới áp lực hội nhập ngày cao Khi rào cản mặt địa lý pháp lý dần tháo bỏ, vấn đề cạnh tranh ngân hàng trở nên liệt Do vậy, để trì tốc độ phát triển ngày phát triển bền vững môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, ngân hàng phải xác định vị cạnh tranh không ngừng nâng cao khả thích ứng với môi trường Trên sở vận dụng hệ thống lý luận kinh tế, khóa luận giải số vấn đề: - Phân tích nhân tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động tín dụng ngân hàng - Đưa tiêu định tính, định lượng để đánh giá lực cạnh tranh hoạt động tín dụng ngân hàng - Phân tích môi trường cạnh tranh tác động lên hoạt động tín dụng ngân hàng - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức MBbank việc nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng 59 - Phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng để rút kết đạt hạn chế tồn tại, nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng NHTM cổ phần Quân đội Hoạt động ngân hàng lĩnh vực hoạt động liên quan đến nhiều ngành nghề khác nhau, mang tính đặc thù kinh doanh tiền tệ, vậy, hoạt động kinh doanh có phạm vi rộng lớn tính phức tạp cao Bản thân người viết có hội làm quen tiếp cận công việc ngân hàng thời gian thực tập ngắn, nên hiểu biết thực tế lĩnh vực nhiều hạn chế, nên tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý Quý Thầy Cô Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội NGND-PGS-TS Tô Ngọc Hưng, Tín dụng ngân hàng, NXB Lao động xã hội Báo cáo thường niên NHTM: MBbank, Sacombank, ACB, Eximbank, Techcombank Các trang web NHTM gồm: http://www.acb.com.vn; http://www.sacombank.com.vn; http://www.eib.com.vn; https://mbbank.com.vn https://techcombank.com.vn Trang web NHNN: http://www.sbv.gov.vn/ Trang web: http://vietstock.vn/ Các văn - báo cáo - tạp chí: Một số tạp chí ngân hàng Một số tạp chí Thời báo kinh tế Việt Nam Một số tạp chí thông tin NH TMCP Quân đội ... tài: “ Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần quân đội ” Đề tài chia thành phần chính: Chương 1: Lý luận chung cạnh tranh khả cạnh tranh hoạt động tín dụng NHTM... trạng khả cạnh tranh hoạt động tín dụng NHTM cổ phần Quân đội Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng NHTM cổ phần Quân đội CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH. .. KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm hình thức tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội , Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội , Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay