Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng long

65 131 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước DNVVN: Doanh nghiệp vừa nhỏ TMCP: Thương mại cổ phần DN: Doanh nghiệp BCKQKD: Báo cáo kết kinh doanh TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong CVQHKH: Chuyên viên quan hệ khách hàng CVTĐ: Chuyên viên thẩm định CVHTQHKH: Chuyên viên hỗ trợ quan hệ khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết huy động vốn cụ thể hạng mục 2013-2015 Bảng 2.2: Kết sử dụng vốn TPbank chi nhánh Thăng Long từ 2013-2015 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ DNVVN theo kỳ hạn Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ với DNVVN theo ngành nghề Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ DNVVN theo loại hình doanh nghiệp Bảng 2.6 Doanh số cho vay DNVVN TPbank Thăng Long Bảng 2.7 Doanh số thu nợ DNVVN Bảng 2.8 : Nợ hạn DNVVN TPbank Thăng Long Hình 2.1: Kết huy động vốn 2013 – 2015 Hình 2.2: Tổng dư nợ tín dụng TPbank Thăng Long từ 2013-2015 Hình 2.3: Dư nợ cho vay DNVVN TPbank Thăng Long Hình 2.4: Doanh số cho vay doanh số thu nợ với DNVVN Sơ đồ 1: Sơ đồ cấu tổ chức phòng ban Chi nhánh Sơ đồ 2: Sơ đồ phòng giao dịch trực thuộc LỜI NÓI ĐẦU Những năm gần chứng kiến phát triển nhanh chóng hệ thống ngân hàng từ Ngân hàng thương mại quốc doanh 15 Ngân hàng thương mại cổ phần hợp tác xã tín dụng năm 1990, đến năm 2014 số tăng lên mạnh mẽ nhiều chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính… Với số lượng đông đảo vậy, ngân hàng muốn phát triển thành công phải tự xác định cho thị trường đối tượng khách hàng chủ yếu Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 93% số doanh nghiệp Việt Nam, với lĩnh vực hoạt động phong phú, quy mô đa dạng thị trường mang lại nhiều lợi nhuận đầy rủi ro cho ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong ngân hàng lựa chọn chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ tập trung đối tượng doanh nghiệp vừa nhỏ thu nhiều thành công Chi nhánh Thăng Long chi nhánh lớn hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Vấn đề lớn chi nhánh đảm bảo tăng trưởng dư nợ đảm bảo chất lượng cho vay với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ xem có nhiều đặc điểm phức tạp Yêu cầu đặc biệt khó khăn bối cảnh khủng hoảng kinh tế Do đó, em lựa chọn cho đề tài “ Nâng cao hiệu cho vay khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong CN Thăng Long” Chuyên đề thực tập chia làm ba phần chính: Chương I: Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ vấn đề hiệu hoạt động cho vay NHTM Chương II: Thực trạng hiệu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong CN Thăng Long Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong CN Thăng Long CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm ngân hàng thương mại Sự hình thành hệ thống NHTM hệ tất yếu việc xây dựng kinh tế thị trường, sản phẩm chế thị trường yếu tố cấu thành thị trường tài chính; NHTM nói riêng thị trường tài nói chung có tác động qua lại tương hỗ lẫn nhau; hệ thống NHTM ổn định, phát triển toàn diện động lực thúc đẩy thị trường tài phát triển ngược lại Việt Nam tiến trình xây dựng phát triển mô hình thị trường tài với nòng cốt hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động điều tiết vĩ mô Nhà nước Hệ thống Ngân hàng Việt Nam đổi cách đáng kể trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý, nhà nước Từ mô hình hệ thống ngân hàng kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang mô hình ngân hàng kinh tế thị trường, mô hình tổ chức có thay đổi tách biệt chức quản lý hoạt động tiền tệ, tín dụng với chức kinh doanh tiền tệ, đa dạng hóa loại hình ngân hàng, bước xóa bỏ độc quyền, chuyển sang cạnh tranh có quản lý nhà nước Tại Việt Nam kể từ năm 1988 bắt đầu hình thành mô hình hệ thống ngân hàng cấp pháp lệnh ngân hàng (pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, HTX tín dụng công ty Tài chính) thức hợp pháp hóa thay đổi này, Mô hình hệ thống ngân hàng thời điểm bao gồm: - Ngân hàng Nhà nước: quan quản lý cấp nhà nước lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng - Các NHTM: đóng vai trò doanh nghiệp thực kinh doanh tiền tệ Theo luật tổ chức tín dụng có hiệu lực từ tháng 10 năm 1998, NHTM định nghĩa sau: “NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khác hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán” Định nghĩa khẳng định NHTM doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tiền tệ, có hai mặt bản: - Nhận tiền gửi doanh nghiệp, cá nhân tổ chức, quan nhà nước - Sử dụng khoản tiền gửi vay chiết khấu Các loại hình NHTM: + NHTM quốc doanh: NHTM thành lập 100% vốn nhà nước + NHTM cổ phần: NHTM thành lập hình thức công ty cổ phần + Chi nhánh NHTM nước ngoài: ngân hàng thành lập theo luật pháp nước hoạt động theo luật pháp nước sở + Ngân hàng liên doanh: ngân hàng thành lập vốn góp bên ngân hàng Việt Nam bên ngân hàng nước có trụ sở Việt Nam hoạt động theo luật pháp Việt Nam Quá trình phát triển NHTM gắn liền với trình phát triển thị trường tài thông qua giai đoạn từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp Khi đời, tổ chức nghiệp vụ hoạt động đơn giản sau, theo đà phát triển kinh tế hàng hóa, tổ chức nghiệp vụ ngân hàng phát triển hoàn thiện Ngày NHTM có xu hướng phát triển ngày toàn diện với quy mô rộng nhiều loại hình dịch vụ huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội để đầu tư cho vay Sự phát triển ngân hàng không nằm phạm vi quốc gia mà mang tính chất toàn cầu Ví dụ: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) … việc áp dụng công nghệ thông tin hệ thống trang thiết bị đại làm cho hoạt động ngân hàng trở nên hoàn thiện Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trải qua bước thăng trầm lịch sử, chứng kiến bước chuyển vượt qua chặng đường khó khăn chế độ bao cấp bước sang kinh tế thị trường Trải qua 10 năm đổi mới, sau Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) ban hành nghị định 53 HĐBT (26/3/1988) với nội dụng “Cải tổ ngân hàng từ hệ thống ngân hàng cấp kinh tế kế hoạch hóa tập trung thành định chế ngân hàng hai cấp theo hướng kinh tế thị trường” Ngày 23/5/1990 nhà nước ban hành hai pháp lệnh ngân hàng Ngày 26/12/1997, hai pháp lệnh thay hai luật: Luật Ngân hàng Nhà nước Luật tổ chức tín dụng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động ngân hàng Bộ mặt ngành ngân hàng thay đổi, hoạt động ngân hàng trở nên chuyên nghiệp động hơn, đánh dấu thay đổi to lớn cách nghĩ cách làm Hệ thống NHTM Việt Nam từ đời dần khẳng định vai trò quan trọng kinh tế nói chung việc thực thi sách tài – tiền tệ nói riêng Vẫn với chức nhận tiền gửi vay kinh tế, với vai trò trung gian tài hoạt động mình, NHTM phải tuân theo quản lý Nhà nước mà trực tiếp quản lý Ngân hàng Trung ương Chính quản lý này, hệ thống NHTM thực chức kinh tế 1.1.2 Chức NHTM - Chức làm trung gian tài Chức làm trung gian tài Ngân hàng thương mại thể qua sơ đồ luân chuyển vốn sau: Với chức trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại làm "cầu nối" người thừa vốn người thiếu vốn không đem lại lợi ích cho người dư thừa vốn người thiếu vốn mà đem lại lợi ích kinh tế cho thân kinh tế Đối với ngân hàng, họ tìm lợi nhuận cho thân từ chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi hoa hồng môi giới, 80% lợi nhuận Ngân hàng Công thương - Ngân hàng thương mại Quốc Doanh thông qua hoạt động cho vay Lợi nhuận sở cho Ngân hàng thương mại tồn phát triển Đối với kinh tế, chức có vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đáp ứng nhu cầu vốn để đảm bảo trình sản xuất thực liên tục để mở rộng quy mô sản xuất Với chức này, Ngân hàng biến vốn nhàn rỗi không hoạt động thành vốn hoạt động, kích thích trình luân chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh Đây chức quan trọng Ngân hàng thương mại, định trì phát triển Ngân hàng đồng thời sở để thực chức sau: - Chức trung gian toán Chức trung gian toán có nghĩa ngân hàng đứng toán hộ cho khách hàng cách chuyển tiền từ tài khoản sang tài khoản khác theo yêu cầu họ Thông qua chức Ngân hàng đóng vai trò người "thủ quỹ" cho doanh nghiệp cá nhân ngân hàng người giữ tiền khách hàng, chi tiền hộ cho khách hàng Nền kinh tế thị trường phát triển chức ngân hàng ngày mở rộng Thông qua chức trung gian toán, hệ thống Ngân hàng thương mại góp phần phát triển kinh tế Khi khách hàng thực toán qua ngân hàng làm giảm rủi ro, giảm chi phí toán cho khách hàng đồng thời tốc độ luân chuyển vốn kinh doanh khách hàng nhanh hơn, làm cho hiệu sử dụng vốn khách hàng tăng Đối với Ngân hàng thương mại chức góp phần tăng lợi nhuận ngân hàng thông qua việc thu lệ phí toán Hơn nữa, lại tăng nguồn vốn cho vay ngân hàng thể số dư có tài khoản tiền gửi khách hàng Chức sở để hình thành chức tạo tiền Ngân hàng thương mại - Chức tạo tiền Đây hệ hai chức hoạt động ngân hàng: Từ số dự trữ ban đầu thông qua trình cho vay toán chuyển khoản ngân hàng lượng tiền gửi tạo lớn so với lượng dự trữ ban đầu gấp nhiều lần, gọi trình tạo tiền hệ thống ngân hàng Một ngân hàng sau nhận tiền gửi, tài khoản tiền gửi khách hàng ngân hàng có số dư Với số tiền sau để lại khoản dự trữ bắt buộc, ngân hàng sư đem đầu tư, cho vay từ chuyển sang vốn tiền gửi ngân hàng khác Với vòng quay vốn thông qua chức tín dụng toán ngân hàng Ngân hàng thương mại thực chức tạo tiền 1.1.3 Các hoạt động kinh doanh NHTM Ngân hàng đóng vai trò quan trọng việc điều hoà , cung cấp vốn cho kinh tế Với phát triển kinh tế công nghệ nay,hoạt động ngân hàng có bước tiến nhanh , đa dạng phong phú song ngân hàng trì nghiệp vụ sau : 1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn Đây nghiệp vụ bản, quan trọng , ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động ngân hàng Vốn ngân hàng huy động nhiều hình thức khác huy động hình thức tiền gửi, vay, phát hành giấy tờ có giá Mặt khác sở nguồn vốn huy động được, ngân hàng tiến hành cho vay phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất, cho mục tiêu phát triển kinh tế địa phương nước Nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng ngày mở rộng, tạo uy tín ngân hàng ngày cao, ngân hàng chủ động hoạt động kinh doanh , mở rộng quan hệ tín dụng với thành phần kinh tế tổ chức dân cư, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Do ngân hàng thương mại phải vào chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, địa phương Từ đưa loại hình huy động vốn phù hợp nguồn vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 1.1.3.2 Hoạt động tín dụng Ta hiểu tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng bên ngân hàng với bên tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình xã hội Trong ngân hàng giữ vai trò vừa người cho vay Tín dụng ngân hàng đời với nhiệm vụ huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi xã hội để tạo thành quỹ cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn cho thành phần kinh tế Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại thường có hình thức sau: - Chiết khấu - Cho vay - Thuê mua tài - Bảo lãnh - Bao toán … 1.1.3.3 Hoạt động toán Ở NHTM đóng vai trò thủ quỹ cho doanh nghiệp cá nhân, thực toán theo yêu cầu khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để toán tiền hàng hóa, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu bán hàng khoản thu khác theo lệnh họ Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện toán tiện lợi séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ toán, thẻ tín dụng… Tùy theo nhu cầu, khách hàng chọn cho phương thức toán phù hợp Nhờ mà chủ thể kinh tế giữ tiền túi, mang theo tiền để gặp chủ nợ, gặp người phải toán dù gần hay xa mà họ sử dụng phương thức để thực khoản toán Do chủ thể kinh tế tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian, lại đảm bảo toán an toàn Chức vô hình chung thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ góp phần phát triển kinh tế 1.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Tổng quan hoạt động cho vay NHTM Cho vay hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại để tạo lợi nhuận Doanh thu từ hoạt động cho vay bù đắp chi phí tiền gửi, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh quản lý, chi phí vốn trôi nổi, chi phí thuế loại chi phí rủi ro đầu tư Kinh tế phát triển, doanh số cho vay ngân hàng thương mại tăng nhanh loại hình cho vay trơ nên vô đa dạng hầu phát triển hàng đầu giới, cho vay ngân hàng thương mại chuyển dần từ cho vay ngắn hạn sang cho vay dài hạn Khu vực cho vay ngắn hạn nhường chỗ cho thị trường tài - tiền tệ cung ứng ngược lại hầu phát triển, cho vay ngắn hạn chiếm phận lớn cho vay dài 10 2013 2014 2015 Doanh số cho vay TPB Thăng Long: Bảng 2.6 Doanh số cho vay DNVVN TPB Thăng Long: Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tổng doanh số cho vay 97.281 278.101 630.249 Doanh số cho vay DNVVN 74.700 216.919 516.197 Tỷ trọng doanh số cho vay 77% 78% 82% DNVVN Tỷ lệ tăng trưởng 190% 138% Doanh số cho vay DNVVN liên tục tăng cao qua năm, đồng thời doanh số chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng doanh số cho vay Doanh số cho vay thể xu hướng hoạt động cho vay với DNVVN tăng hay giảm Kết hợp kết bảng với dư nợ cho vay DNVVN qua năm ta thấy xu hướng cho vay DNVVN chi nhánh ngày mở rộng Năm 2014 năm chi nhánh bắt đầu mở rộng hoạt động cho vay, doanh số cho vay chiếm tới 77% tổng doanh số Năm 2015 năm thứ hai nên có tăng vọt tỷ lệ tăng trưởng lên tới 190% cao năm thứ ba 138% Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay DNVVN năm thứ ba giảm xuống so với năm thứ hai dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm dần cho vay mà điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng đạt đến mức ổn định Năm 2015 năm tỷ trọng doanh số cho vay DNVVN tăng cao lên tới 82% Theo nhận xét phần hệ tất yếu việc dư nợ cho vay DNVVN tăng nhanh 51 cho vay cá nhân tăng với tốc độ chậm nhiều Ngoài ra, cho vay doanh nghiệp cho vay với dư nợ lớn - Doanh số thu nợ DNVVN: Bảng 2.7 Doanh số thu nợ DNVVN Chỉ tiêu Tổng doanh số thu nợ Doanh số thu nợ DNVVN Tỷ trọng doanh số thu nợ DNVVN Tỷ lệ tăng trưởng 2013 36.533 28.052 77% 2014 2015 106.821 535.916 87.492 389.526 82% 73% 212% 345% Đơn vị: triệu đồng Doanh số thu nợ với DNVVN tiêu quan trọng phản ánh chất lượng vốn cho DNVVN hoàn trả Doanh số cho vay cao kèm theo doanh số thu nợ cao đánh giá chất lượng khoản vay, khả thu hồi vốn ngân hàng tiêu đánh giá cao chất lượng cho vay Nhìn từ biểu đồ bảng số liệu ta thấy, tỷ lệ doanh số thu nợ so với doanh số cho vay ngày tăng Năm 2013, tỷ lệ 37.6%, năm 2014 40.3% năm 208 tỷ lệ tăng lên cao bất ngờ 75% Tỷ lệ tăng trưởng doanh số thu nợ năm 2015 lên tới 300% Tỷ trọng doanh số thu nợ DNVVN năm 2015 có giảm năm trước phù hợp với giảm tỷ trọng cho vay DNVVN Những kết cho thấy chi nhánh cải thiện nhiều khả thu hồi nợ, đồng nghĩa với cải thiện chất lượng tín dụng Nếu doanh số cho vay cao mà doanh số thu nợ thấp nói chi nhánh đảm bảo chất lượng cho vay tốt Thực tế cho thấy, để đạt số ấn tượng trên, chi nhánh chủ động tiến hành cấu lại hoạt động cho vay DNVVN để tăng cường chất lượng cho vay Năm 2015 năm TPB triển khai toàn hệ thống hoạt động áp dụng hệ thống quản lý vào hoạt động kiểm soát Hệ thống core banking cải tiến giúp hoạt động quản lý dễ dàng Hệ thống thông tin khách hàng cập nhật hơn, dễ quản lý giúp đưa cảnh báo sớm khoản vay nguy hiểm Bên cạnh đó, chi nhánh chủ động tiến hành tập hợp hệ thống thông tin khách hàng riêng chi nhánh sau năm hoạt động 52 Những kinh nghiệm đúc kết sau năm hoạt động, cải tiến quy trình đưa đến hiệu cho vay nâng lên cao 2.2.3.3 Tình hình nợ hạn, nợ xấu cho vay doanh nghiệp Bảng 2.8 : Nợ hạn DNVVN TPB Thăng Long: Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tổng dư nợ DNVVN 50.418 80.669 164.754 Nợ hạn 574 1.492 Tỷ lệ nợ hạn 0,00% 0,71% 0,91% Chi nhánh thực phân loại nợ báo cáo lên ngân hàng theo quy định ngân hàng quy định phân loại nợ NHNN, cụ thể theo định 493/2005/QĐ-NHNN việc “phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Nợ chia thành nhóm nợ nợ hạn chi nhánh dừng mức nợ cần ý, tức khoản nợ hạn 90 ngày khoản nợ cấu lại theo thời hạn trả nợ hạn theo thời hạn trả nợ cấu lại 100% dư nợ hạn TPB Thăng Long dư nợ DNVVN nợ ngắn hạn Cho vay vốn lưu động hình thức vay phổ biến tiềm tàng nhiều rủi ro chịu nhiều biến động khó lường Kết cho thấy chất lượng cho vay trung dài hạn chi nhánh tốt, chi nhánh tăng cho vay trung dài hạn năm trở lại Có thể thấy, dư nợ hạn tăng dần theo mức tăng dư nợ cho vay, tăng cao năm Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ hạn tỷ lệ thấp so với hệ thống nói chung Hơn nữa, chi nhánh khoản nợ xấu mà có nợ hạn Như vậy, TPB Thăng Long thực tốt đảm bảo mức an toàn cho vay, đồng nghĩa với chất lượng cho vay đảm bảo Tuy nhiên, từ năm 2015, chi nhánh cần nâng cao biện pháp đảm bảo nợ hạn giới hạn cho phép 53 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TPB Thăng Long 2.3.1 Những kết đạt Qua phân tích thực trạng cho vay TPB Thăng Long với DNVVN, ta đưa số đánh giá chất lượng cho vay với DNVVN: Thứ nhất, Tất hoạt động, quy trình tín dụng TPB Thăng Long đánh giá kiểm soát nội phù hợp với quy trình tín dụng theo quy định luật ngân hàng Tuy đánh giá mang tính định tính chất lượng cho vay, đóng vai trò quan trọng đảm bảo chất lượng cho vay Thực quy trình bước để đảm bảo chất lượng khoản vay dễ dàng tìm nguyên nhân xảy rủi ro với khoản vay Thứ hai, Dư nợ cho vay DNVVN không ngừng tăng cao qua năm vào hoạt động Dư nợ cho vay tập chung chủ yếu cho vay ngắn hạn, nhiên, cho vay trung hạn tăng lên đáng kể TPB Thăng Long trở thành địa tin cậy cho khách hàng quy mô khách hàng ngày mở rộng Thứ ba, Doanh số cho vay doanh số thu nợ không ngừng tăng với tỷ lệ hợp lý Không tăng trưởng quy mô mà chất lượng cho vay đảm bảo thể tỷ lệ nợ hạn thấp, 1% nợ xấu Thứ tư, tăng quy mô chất lượng hoạt động cho vay DNVVN TPB Thăng Long cho thấy sách phát triển chiến lược đề cho chi nhánh phát triển cho vay cho đối tượng DNVVN hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tình hình chi nhánh tình hình phát triển nói chung Sự định hướng đứng đắn giúp chi nhánh khẳng định vị trí DNVVN 54 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế Mặc dù đạt kết đáng khích lệ hoạt động cho vay DNVVN, nhiên, chất lượng cho vay TPB Thăng Long cần khắc phục số hạn chế sau để chất lượng cho vay nâng cao nữa: Thứ nhất, Hình thức tín dụng chưa đa dạng Mặc dù đưa vào nhiều loại hình cho vay như: vay lần, vay theo hạn mức, vay theo dự án, vay trả góp….nhưng chủ yếu DNVVN vay theo hình thức vay lần vay theo hạn mức chiếm tỷ lệ nhỏ Chi nhánh cần biết tận dụng ưu điểm loại hình cho vay để tiếp thị đến đối tượng khách hàng thích hợp nhiều Từ đó, nâng cao dư nợ cho vay đáp ứng nguồn vốn tài trợ cho đối tượng khách hàng cách thích hợp Thứ hai, Hệ thống thông tin khách hàng coi yếu tố hàng đầu giúp TPB Thăng Long tăng doanh số cho vay doanh số thu nợ năm 2015, nhiên, phải nói hệ thống, xếp lại cán thẩm định gặp phải nhiều khó khăn việc thu thập thông tin khách hàng Thứ ba, Tỷ lệ nợ hạn tăng dần gần tới tỷ lệ 1% Chi nhánh cần xem xét lại giảm tỷ lệ Tuy tỷ lệ chưa phải cao so với hệ thống, so với mức dư nợ chi nhánh tỷ lệ chưa phải mức hợp lý 2.3.2.2 Nguyên nhân Có số nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên, đó, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ phía ngân hàng: 2.3.2.2.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng: Thứ nhất, Hệ thống thông tin khách hàng thân chi nhánh cải tiến, tự cập nhật làm thành hệ thống nội Tuy nhiên, thông tin giúp phần với khách hàng quen thuộc Còn có khách hàng mới, cán tín dụng phải vất vả để thu thập thông tin, thông tin rời rạc điều gây khó khăn cho đánh giá cán thẩm định Đó chưa xét tới vấn đề chất lượng hệ thống thông tin nội có đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá hay không 55 Thứ hai, Các cán chưa tích cực giới thiệu hình thức cho vay khác phù hợp với đối tượng khách hàng Doanh nghiệp cần biết ưu hình thức cho vay ngân hàng phù hợp với điều kiện doanh nghiệp để tiếp cận hình thức vay khác vay lần Đây nhiệm vụ cán tín dụng Tuy nhiên, hình thức vay khác áp dụng nên cán tín dụng mang tư tưởng “ngại” triển khai hình thức 2.3.2.2.2 Nguyên nhân từ phía DNVVN: Thứ nhất, Công tác hạch toán kế toán nhiều DNVVN chưa thực cách theo quy định Nhà Nước Các báo cáo tài thường không kiểm toán cán tín dụng vất vả đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp qua báo cáo tài không đảm bảo xác Cho nên việc đánh giá dựa phân tích báo cáo tài không đủ tin cậy để hạn chế rủi ro cho ngân hàng Thứ hai, Nhiều rủi ro cho vay ngân hàng thuộc lực quản lý DNVVN Đây hậu xuất phát từ đặc điểm DNVVN: kiến thức, kỹ lực quản lý nhiều chủ doanh nghiệp hạn chế Khi nhận vốn tài trợ, doanh nghiệp chưa có xử lý thích hợp với biến động liên tục hoạt động kinh doanh mang đến khoản cho vay rủi ro với chi nhánh Thứ ba, Các doanh nghiệp tư nhân có vốn chủ sở hữu hạn chế, khả mở rộng quy mô, uy tín tài sản đảm bảo chưa không thuyết phục Đây nguyên nhân mà tỷ trọng cho vay doanh nghiệp tư nhân chưa cao 2.3.2.2.3 Các nguyên nhân khách quan: Thứ nhất, nguyên nhân xuất phát từ môi trường pháp lý Hệ thống văn liên quan đến hoạt động cho vay, hoạt động khác ngân hàng dần hoàn thiện chưa đầy đủ, đồng chặt chẽ Thứ hai, Nhà Nước chưa có hỗ trợ tài thực hiệu DNVVN Mặc dù loại hình doanh nghiệp chiếm đa số, với số lượng lớn, đa dạng có vai trò lớn, Chính Phủ chưa có trợ giúp cụ thể DNVVN Các quy định quy trình tín dụng khác 56 DNVVN doanh nghiệp lớn Chỉ gần đây, có khủng hoảng kinh tế NHNN có sách hỗ trợ lãi suất, nhiên, biện pháp tình thời kỳ khó khăn ý nghĩa hỗ trợ lâu dài trước khó khăn thường xuyên DNVVN Thứ ba, Đặc điểm loại hình kinh doanh ngân hàng nhạy cảm với biến động kinh tế Bối cảnh tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh DNVVN vốn loại hình doanh nghiệp dễ bị tác động biến động thị trường Đây môi trường đe dọa trực tiếp tới quy mô cho vay chất lượng cho vay ngân hàng 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH THĂNG LONG 3.1 Định hướng hoạt động cho vay DNVVN TPB Thăng Long năm tới Trong năm tới, sách quán từ Ban Giám đốc ngân hàng giao nhiệm vụ cho TPB Thăng Long phát huy mạnh cho vay DNVVN địa bàn, phát triển thêm khách hàng có quy mô lớn hơn, giữ uy tín với khách hàng truyền thống Cụ thể tiêu định hướng phát triển cho vay DNVVN xuất phát từ kết mà chi nhánh đạt sau: - Tiếp tục trì tăng trưởng dư cho vay mức cao ổn định, giảm so với kế hoạch khó khăn bất thường DNVVN kinh tế nói chung - Tiếp tục tăng cường cho vay trung dài hạn để DNVVN có điều kiện đổi máy móc, trang thiết bị, đầu tư mở rộng sản xuất Tuy nhiên, chủ yếu tập trung cho vay trung dài hạn vào đối tượng khách hàng truyền thống - Hạn chế tối đa nợ hạn tâm giảm tỷ lệ hạn 2% Thực tinh thần đạo Ban giám đốc, “chất lượng cho vay phải hàng đầu.” - Tích cực, chủ động tìm kiếm khách hàng mới…giới thiệu cho khách hàng cũ dịch vụ khác, sản phẩm khác ngân hàng - Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn nhân viên phòng - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát sau cấp vốn - Chú trọng công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đạo đức cán nhân viên chi nhánh 58 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ TPB Thăng Long 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng: Mặc dù chi nhánh cấp hai, nhiên, TPB Thăng Long đánh giá chi nhánh động, có bước tự cải tiến hoạt động cho vay Trong đó, thành công lớn xây dựng hệ thống thông tin khách hàng nội Mặc dù hệ thống thông tin thô sơ, xây dựng nội nhân viên tín dụng chi nhánh, hệ thống góp phần nâng cao chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian thẩm định trở thành liệu quan trọng Hệ thống thông tin khách hàng xây dựng theo thông tin mà trình cho vay cán tín dụng thu thập được, chia thành tiêu đánh giá Các thông tin bổ sung có hoạt động kiểm soát hay có thêm khoản vay Tuy nhiên, mức độ nội nên hệ thống sơ sài Các thông tin dựa chủ yếu thông tin mà cán tín dụng thu thập thẩm định chưa có phận chuyên trách thu thập 3.2.2 Hoàn thiện chế cho vay DNVVN: Trong sách tín dụng ngân hàng TMCP Tiên Phong có xác định rõ ràng vị trí cho vay DNVVN, phát triển cho vay có chọn lọc với DNVVN Và chi nhánh, ngân hàng đề nhiệm vụ cụ thể: phát triển tập trung cho vay DNVVN Tuy nhiên, chế cho vay theo quy định, nghị ngân hàng, quy định khác biệt quy chế cho vay DNVVN, loại hình có nhiều đặc điểm đặc trưng khác biệt Một sách cho vay hợp lý đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển ngân hàng đóng góp loại hình vào lợi nhuận ngân hàng ngày tăng Thủ tục cho vay DNVVN nhiều khâu phức tạp Mất nhiều thời gian cho việc xét hồ sơ, thủ tục mặt giấy tờ Đảm bảo quy trình tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng, quy trình phải phù hợp nhanh gọn Quy trình tín dụng nhanh gọn phả 59 chặt chẽ , chi tiết, xây dựng từ xuống phân định trách nhiệm rõ ràng tới phòng ban, cán Vì vậy, ngân hàng cần tiếp tục đưa nghị hoàn thiện, cụ thể quy định quy chế, quy trình cho vay DNVVN để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro DNVVN: Công tác đánh giá rủi ro thực chủ yếu giai đoạn thẩm định tín dụng Hoạt động đánh giá rủi ro qua đánh giá cán tín dụng doanh nghiệp, mà hệ thống hóa thông qua bảng chấm điểm tín dụng ngân hàng Thông qua hệ thống chấm điểm tín dụng từ thông tin khách hàng mà ngân hàng xếp loại khách hàng theo mức rủi ro tín dụng tiềm ẩn khác Điểm tín dụng tiêu chí quan trọng xét cấp vốn Hệ thống thông tin thường xuyên chấm điểm khách hàng có thông tin cập nhật khách hàng để đánh giá rủi ro tiềm ẩn khách hàng Có thể nói, công tác đánh giá rủi ro khách hàng đóng vai trò quan trọng quản lý chất lượng cho vay, đặc biệt DNVVN với đặc điểm phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro Công tác đánh giá rủi ro DNVVN cần thực cách xác để đưa cảnh báo cho hoạt động cho vay Đặc điểm DNVVN vốn đa dạng chủng loại phong phú ngành nghề nên đưa tiêu chí chấm điểm, cần ý đánh giá xác Nếu không đưa tiêu xác, điểm tín dụng đặc trưng cho rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngoài ra, đánh giá rủi ro DNVVN giai đoạn nay, bỏ qua bối cảnh tình hình khủng hoảng kinh tế Những dự báo kinh tế tiếp tục khó khăn hay phục hồi, hội phục hồi ngành nhân tố tác động mạnh đến DNVVN hoạt động lĩnh vực 3.2.4 Tăng cường hoạt động marketing loại sản phẩm tới DNVVN: Các DNVVN vốn có điều kiện tiếp cận thông tin từ ngân hàng, nên ngân hàng cần chủ động tiếp thị sản phẩm mình, tư vấn cho doanh nghiệp sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp 60 Một vấn đề gặp nhánh chưa đa dạng loại hình cho vay mà tập trung chủ yếu vào cho vay lần tỷ trọng cho vay chiết khấu Một phần nguyên nhân ngân hàng chưa chủ động tìm đến khách hàng để tư vấn sản phẩm ngân hàng DNVVN tư vấn sản phẩm cho vay phù hợp tăng hiệu sử dụng vốn, tăng quy mô cho vay ngân hàng từ đó, tăng chất lượng cho vay Để DNVVN biết đến ngân hàng nhiều sản phẩm cho vay truyền thống, ngân hàng cần chủ động tìm đến khách hàng thông qua chương trình marketing giới thiệu sản phẩm, hay qua lời tư vấn cán tín dụng Để khích lệ cán tín dụng đưa vào sản phẩm cho vay mới, ngân hàng cần có hình thức khích lệ cán tín dụng tư vấn thành công sản phẩm 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát: Mặc dù công tác thẩm định chi nhánh đánh giá cao, tỷ lệ nợ hạn chưa phải tỷ lệ thấp (năm 2015 lên tới 0.91%) Nguyên nhân chủ yếu khoản nợ hạn phát sinh từ trình thực vốn doanh nghiệp sử dụng không hợp lý, lực điều hành chủ doanh nghiệp chưa cao….Những nguyên nhân phát sinh từ sau giải ngân vốn Do đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quan trọng Những sai phạm dẫn đến doanh nghiệp khả trả nợ xuất phát từ thân doanh nghiệp với công tác điều hành yếu kém, xuất phát từ biến đổi không lường trước thị trường.Nếu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, sớm phát khoản vay có vấn đề, phát sai phạm có biện pháp xử lý kịp thời, tránh nguy nợ hạn hay nợ có nguy vốn Cán tín dụng cần tích cực kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp để thấy tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, kiểm tra việc sử dụng vốn mục đích khả trả nợ doanh nghiệp 3.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: Một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngân hàng, chất lượng đội ngũ cán tín dụng Chi nhánh có đội 61 ngũ cán tín dụng trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề Do đó, để có đội ngũ cán tín dụng giỏi, am hiểu, có kiến thức thị trường , pháp luật… cần phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng Việc đào tạo ngân hàng TMCP Tiên Phong đánh giá có chất lượng cao hệ thống ngân hàng Trung tâm đào tạo ngân hàng đạo hoạt động sát Ban Giám Đốc nên thu nhiều thành công Ngoài khóa đào tạo bồi dưỡng công tác chuyên môn, văn pháp luật ban hành Trung tâm đào tạo thường xuyên tổ chức buồi hội thảo, nói chuyện với chuyên gia tình hình kinh tế - xã hội Ngoài ra, với cán không qua kiểm tra định kỳ đánh giá trình độ tiếng anh tin học, trung tâm tổ chức lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học nhân viên Đây biện pháp thiết thực hiệu quả, cần ngân hàng phát huy thời gian tới Để đảm bảo chất lượng cán tín dụng, ngân hàng cần trọng tới công tác tuyển chọn cán đầu vào Với cán trẻ, cần đánh giá dựa lực bắt nhịp công việc khả sáng tạo công việc Ngoài công tác đào tạo, hoạt động khen thưởng, sách đãi ngộ phù hợp góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm nhân viên với ngân hàng Tạo môi trường làm việc công bằng, thân thiện, chuyên nghiệp tạo môi trường cho cán tín dụng tăng hiệu làm việc, phát huy hết khả cống hiến cho hoạt động ngân hàng 3.3 Kiến nghị đề xuất 3.3.1 Kiến nghị hội sở Từ giải pháp để nâng cao chất lượng cho vay mà em nêu phần trên, đề xuất vài kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong sau: - Lãnh đạo ngân hàng cần đưa sách, quy chế, hướng dẫn cho vay cụ thể DNVVN Qui trình cần xây dựng chi tiết quán triệt xuống chi nhánh ngân hàng, cán ngân hàng Hiện nay, chủ trương ngân hàng phát triển cho vay có chọn lọc DNVVN, nhiên, chưa có 62 nghị hướng dẫn cụ thể việc thực hiện, mà dừng định hướng phát triển thị trường - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hoạt động thẩm định cho vay DNVVN gặp khó khăn định Nhiều trường hợp khó giải hay quy định Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức buổi hội thảo kinh nghiệm cho vay DNVVN bối cảnh kinh tế khó khăn, đưa thảo luận tình huống, mở lớp huấn luyện nghiệp vụ Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, ngân hàng nên thường xuyên mở buổi học để quán triệt tình hình hoạt động phương hướng hoạt động bối cảnh kinh tế Đó kim nam cho hoạt động cho vay cán nhân viên 3.3.2 Kiến nghị NHNN quan ngành - Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố cần làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, tạo môi trường kinh doanh phát triển ổn định cho DNVVN Môi trường phát triển yếu tố cần thiết hàng đầu DNVVN, chủ khác kinh tế - Các Bộ, Ngành cần nghiên cứu xem xét, ban hành bổ sung chế sách đồng cho phát triển DNVVN như: sách thuế, đất đai, bảo hiểm, nguồn nhân lực….để DNVVN có hội phát triển bền vững - Chính Phủ cần hoàn thiện quy định hoạt động DNVVN Đây yếu tố làm sở cho việc hoạch định sách hỗ trợ phát triển DNVVN Chính Phủ cần đứng chỉnh sửa, bổ sung sách, quy định hành liên quan DNVVN nhằm loại bỏ mâu thuẫn, thiếu đồng quy chế, tạo điều kiện cho phát triển DNVVN - Ngân hàng Nhà Nước phải đẩy mạnh vai trò trung tâm thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng CIC trực thuộc ngân hàng Nhà Nước tổ chức trung gian, giữ nhiệm vụ thu thập, cung cấp chia sẻ thông tin cho tổ chức tín dụng Việc chia sẻ thông tin giúp có lịch sử thông tin khách hàng, ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn từ khách hàng Từ vai trò CIC, Ngân hàng Nhà Nước cần có biện pháp hỗ trợ để xây dựng hệ thống thông tin tín dụng có yêu cầu hợp tác từ phía ngân hàng để góp sức xây dựng hệ thống thông tin 63 KẾT LUẬN Doanh nghiệp vừa nhỏ có bước phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng, đóng vai trò quan trọng thực mục tiêu kinh tế - xã hội, thu hút ý xã hội Một điều kiện để DNVVN có vốn phát triển, vay vốn ngân hàng Đây mối quan hệ có lợi, cần khuyến khích Ngay bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, doanh nghiệp vừa nhỏ đối tượng doanh nghiệp quan tâm, nhận hỗ trợ giúp đỡ từ ngân hàng Trong hoàn cảnh nào, cho vay với DNVVN, chất lượng cho vay vấn đề ngân hàng quan tâm hàng đầu Do đó, thời kỳ khủng hoảng kinh tế nay, vấn đề chất lượng cho vay lại cần đảm bảo Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Tiên Phong CN Thăng Long đạt thành tích định việc đảm bảo chất lượng tín dụng Trong tình hình kinh tế nay, chi nhánh cần phát huy điểm mạnh, đưa biện pháp khắc phục khó khăn để đảm bảo nâng cao chất lượng cho vay DNVVN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 Ngân hàng TMCP Tiên Phong CN Thăng Long Báo cáo thường niên Ngân hàng TCMCP Tiên Phong Frederic S Mishkin (2001), Tiền tệ ngân hàng Thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật TS Nguyễn Hữu Tài (2002), Lý thuyết Tài Tiền tệ, Nhà xuất Thống Kê Bộ kế hoạch đầu tư (2014), Báo cáo tình hình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 2014, Cổng thông tin doanh nghiệp, Thanh Hùng (2014), Doanh nghiệp vừa nhỏ đóng góp gần 40% GDP cho Hà Nội, Bộ thông tin truyền thông < http://infonet.vn/doanhnghiep-vua-va-nho-dong-gop-gan-40-gdp-cho-ha-noi-post154456.info > 65 ... vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ vấn đề hiệu hoạt động cho vay NHTM Chương II: Thực trạng hiệu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong CN Thăng. .. Thăng Long Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong CN Thăng Long CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH. .. chọn cho đề tài “ Nâng cao hiệu cho vay khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong CN Thăng Long Chuyên đề thực tập chia làm ba phần chính: Chương I: Hoạt động cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng long , Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng long , Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng long

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay