GIẢI PHÁP mở RỘNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH ĐÔNG đô

57 98 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG ****** CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ Giáo viên hướng dẫn : TRẦN THỊ THU HƯỜNG Sinh viên thực : HÀ VIỆT CHINH Mã sinh viên : 11G4000030 Lớp : LTDH11- NHA Hà Nội – 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo trường Học viện Ngân hàng suốt trình học tập niên khóa 2014 – 2016 giúp em có kiến thức bổ ích chuyên ngành học Đặc biệt, em xin kính gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn – Trần Thị Thu Hường tận tình hướng dẫn em suốt trình viết chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh PGD Phòng giao dịch NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước CBNV Cán nhân viên TSBĐ Tài sản bảo đảm MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.2.4 Hoạt động DNNVV phụ thuộc nhiều vào môi trường bên .5 1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, tiềm lực tài nhỏ 1.1.2.2 Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV hạn chế 1.1.2.3 Sức cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa thấp, chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ .5 1.1.2.4 Hoạt động DNNVV phụ thuộc nhiều vào môi trường bên .5 1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, DNNVV có bước phát triển vượt bậc, trở thành lực lượng quan trọng trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước Góp phần định vào phục hồi tăng trưởng kinh tế xã hội, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu Ngân sách Nhà nước tham gia giải có hiệu vấn đề xã hội như: Tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống… Vai trò DNNVV ngày đánh giá cao thông qua quan tâm hỗ trợ quan chức có liên quan Tuy nhiên, thực tế DNNVV vướng mắc nhiều khó khăn cần tháo gỡ như: Năng lực quản lý, trình độ công nhân viên, máy móc thiết bị lạc hậu khó khăn lớn thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh Nguyên nhân phần uy tín DNNVV chưa đủ để đặt quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng sách hỗ trợ Nhà nước nhiều hạn chế Vì tốc độ phát triển DNNVV chưa đạt hiệu tốt Tình trạng thiếu vốn sản xuất, khó khăn vốn cho DNNVV nhiệm vụ thân doanh nghiệp mà đề cấp bách Đảng, Nhà nước tổ chức tín dụng nói chung Nhận thức tầm quan trọng vấn đề vai trò DNNVV kinh tế thị trường quan tâm Chính phủ việc thúc đẩy khối doanh nghiệp phát triển, em chọn đề tài “Gải pháp mở rộng tín dụng DNNVV Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn giải pháp mở rộng tín dụng DNNVV Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô giai đoạn đề phương hướng hoàn thiện thời gian tới Để đạt mục đích trên, chuyên đề có nhiệm vụ: • • Hệ thống hóa lý luận mở rộng tín dụng DNVVN Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng DNVVN hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô • Đề xuất, giải pháp, kiến nghị mở rộng tín dụng DNVVN Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động mở rộng tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô từ 2012 – 2014 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Dựa sở phương pháp chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, phương pháp điều tra, phân tích, so sánh, tổng hợp, luận giải, thống kê… Kết cấuchuyên đề Ngoài: Phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận, chuyên đề có kết cấu chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Khái quát doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm Trong kinh tế thị trường, Doanh nghiệp hiểu đơn vị kinh tế thành lập cá nhân, nhóm cá nhân hay tổ chức, Nhà nước cấp phép hoạt động nhằm thực hoạt động kinh doanh lĩnh vực định mục đích công ích hay lợi nhuận Các loại hình Doanh nghiệp tồn đa dạng, doanh nghiệp nhỏ vừa phân loại theo tiêu chí quy mô DNNVV sở sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh doanh mục tiêu lợi nhuận, có quy mô bị giới hạn theo tiêu thức vốn, lao động hay doanh thu, giá trị gia tăng theo thời kỳ theo quy định quốc gia Việt Nam, theo nghị định số 56/2001/NĐ-CP trợ giúp phát triển DNNVV thay cho nghị định số 90/2001/NĐ-CP có định nghĩa DNNVV sau: “DNNVV doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, phân chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương với tổng tài sản bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên)” Theo thống kê nhất, nước có 500.000 DNNVV chiếm 98% số lượng doanh nghiệp với số vốn đăng ký gần 2.313.857 (gần 121 tỷ USD) Sau bảng phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa theo ngành nghề kinh doanh Việt Nam: Quy mô DN siêu nhỏ DN nhỏ Tổng NV Số động DN vừa Khu vực Số lao động 1.Nông-LâmNgư nghiệp 10 người trở 20 tỷ đồng Trên 10 Trên 20 đến Từ 200 đến xuống trở xuống người đến 100 tỷ đồng 300 người 200 người lao Tổng NV Số lao động 2.Công nghiệp 10 người trở 20 tỷ đồng Trên 10 Trên 20 đến Từ 200 đến Xây dựng xuống trở xuống người đến 100 tỷ đồng 300 người 200 người 3.Thương mại 10 người trở 10 tỷ đồng Trên 10 Trên 20 đến Từ 50 đến Dịch vụ xuống trở xuống người đến 50 tỷ đồng 100 người 50 người 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, tiềm lực tài nhỏ DNNVV có quy mô nhỏ Vốn yếu tố đặc biệt doanh nghiệp Là yếu tố để nâng cao sức cạnh tranh doanh ngiệp Có vốn doanh nghiệp sản xuất, mua thiết bị phục vụ cho sản xuất, thuê nhân công… Với lượng vốn đầu tư hạn chế, DNNVV khó có môi trường sản xuất lý tưởng việc tạo sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Mặt khác quy mô nhỏ, lượng vốn dẫn tới chi phí sản phẩm cao, giá thành cao dẫn tới giá bán cao, cộng với khó khăn mặt sản xuất, trình độ công nghệ, lực quản lý thấp… nên sức cạnh tranh sản phẩm thấp 1.1.2.2 Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV hạn chế Các DNNVV thành lập dựa vào nguồn vồn tích lũy cá nhân Do hầu hết họ không mạnh lực quản lý Một số doanh nghiệp Nhà nước đội ngũ nhà quản lý hạn chế trình độ quản trị điều hành, kiến thức pháp luật nên chưa đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp phát triển bên vững, trình độ chuyên môn, tay nghề người lao động chưa nâng cao Do nguồn vốn ít, quy mô nhỏ nên DNNVV khó tiếp cận với môi trường làm việc lý tưởng, không thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao hay nhà quản lý giỏi Bên cạnh thiếu tiếp cận với công nghệ đại công nhânlà rào cản để doanh nghiệp đổi công nghệ, dẫn tới suất lao động, hiệu sử dụng vốn thấp, ảnh hưởng tới khả hoàn trả vốn vay bảo toàn vốn Điều dẫn tới khả tiếp cận vốn ngân hàng DNNVV bị hạn chế 1.1.2.3 Sức cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa thấp, chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ Vì quy mô, vốn đầu tư nhỏ nên doanh nghiệp thường đứng bị động khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm dẫn tới không mở rộng thị trường, khó tiêu thụ hàng hóa Chính điều làm doanh thu, lợi nhuận thấp, cản trở việc sản xuất kinh doanh, dễ có hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật Nhiều doanh nghiệp đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ, đáp ứng cho nhu cầu tức thị trường nhỏ thời điểm định, khó có khả đưa chiến lược sản xuất kinh doanh lâu dài linh hoạt cho doanh nghiệp 1.1.2.4 Hoạt động DNNVV phụ thuộc nhiều vào môi trường bên Các tác động từ bên gây không khó khăn cho doanh nghiêp Trước hết tác động quan Nhà nước hoàn thiện luật doanh nghiệp, sách thuế, tín dụng, thương mại, khoa học công nghệ, lao động… nhiều bất cập Sự thiếu hụt yếu thị trường như: thị trường thông tin, vốn, dịch vụ hàng giả, hàng lậu tràn lan gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV Mặt khác, thị phần DNNVV nhỏ nên gặp nhiều áp lực để trì việc tiêu thụ sản phẩm tiếp tục sản xuất, kinh doanh đưa phân tích, dự đoán xác xu hướng sản phẩm để bắt kịp với biến đổi không ngừng nhu cầu người tiêu dùng 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế Các DNNVV có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế, thể số mặt sau: - Tạo việc làm cho người lao động, góp phần ổn định xã hội: phát triển DNNVV giải pháp pháp hữu hiệu giải vấn đề thất nghiệp DNNVV dễ dàng tạo lập với lượng vốn không lớn, đáp ứng thay đổi thường xuyên thị trường Các DNNVV nhà thầu phụ cho doanh nghiệp lớn.Sự điều chỉnh hợp đồng thầu phụ, thời điểm cho phép kinh tế có ổn định.Vì thế, DNNVV ví giảm sốc cho kinh tế - DNNVV cung cấp khối lượng lớn, đa dạng sản phẩm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Do đặc tính đa dạng, mềm dẻo, DNNVV có khả đáp ứng - Tiếp tục soát chế nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải vay trình thẩm định, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát ngăn chặn kịp thời sai sót, bất cập trình mở rộng cho vay DNNVV, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh chế độ, luật, ổn định phát triển Mở rộng cho vay DNNVV phải song song với nâng cao chất lượng tín dụng, thực phân tích, đánh giá thực trạng khoản nợ xấu, nợ xử lý rủi ro để tìm giải pháp xử lý hiệu - Đẩy mạnh công tác huy động vốn theo hướng đa dạng hóa sản phẩm nguồn vốn ổn định, thường xuyên theo dõi, dự báo, cập nhật biến động lãi suất thị trường để kịp thời ban hành lãi suất huy động cho vay phù hợp với quan hệ cung cầu, đảm bảo cạnh tranh có lãi kinh doanh - Triển khai có hiệu dịch vụ sản phẩm mới, quảng bá phát triển thương hiệu chi nhánh sở tảng công nghệ đại tiện ích phục vụ khách hàng, tập trung phát triển dịch vụ để tăng thu dịch vụ - Tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược đào tạo đào tạo lại cán bộ, thường xuyên giáo dục trị tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên, chuyển biến nhận thức kinh doanh điều kiện hội nhập 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ Với phân tích phần chất lượng tín dụng, nhấn tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV Tôi xin đưa số giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng DNNVV sau: 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng phải phù hợp với DNNVV Xây dựng sách tín dụng hợp lý nhóm khách hàng mục tiêu vấn đề chi nhánh định hướng sẵn.Làm để phục vụ khách hàng tốt nhất, phát triển đối tượng khách hàng chiều rộng chiều sâu Chính sách khách hàng bao gồm hệ thống quan điểm, chủ trương, định hướng kế hoạch hành động đưa để áp dụng cho khách hàng bảo đảm đem lại lợi ích cho khách hàng ngân hàng.Trong đó, sách tín dụng phận quan trọng sách khách hàng Tuy nhiên, việc áp dụng 38 sách khách hàng DNNVV chưa triển khai chi nhánh Vì cần sớm chủ động thiết lập sách khách hàng nói chung sách tín dụng nói riêng đối tượng khách hàng DNNVV địa bàn hoạt động Mục tiêu sách tín dụng DNNVV nhằm hướng đến trì phát triển mối quan hệ với DNNVV truyền thống, có uy tín với ngân hàng, đồng thời thu hút thêm lượng lớn DNNVV có nhu cầu, có chất lượng hoạt động tốt nhằm đẩy mạnh doanh thu cho ngân hàng từ sản phẩm dịch vụ từ đối tượng Để xây dựng triển khai tốt sách khách hàng nói chung sách tín dụng nói riêng chi nhánh cần quan tâm đến nội dung sau: - Hình thức tín dụng dịch vụ kèm theo phải thiết kế phù hợp với đối tượng DNNVV: nghiên cứu, khảo sát nhu cầu tín dụng nhu cầu sử dụng tốt dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp - Thời gian giao dịch độ xác trình cung ứng dịch vụ yếu tố quan trọng hoạt động ngân hàng Chi nhánh phải nhận thức rõ sử dụng tốt sách, quy trình tín dụng Các DNNVV có quy mô nhỏ, dư nợ không lớn lại chiếm số lượng lớn tổng số khách hàng chi nhánh nói riêng Ngân hàng nói chung, thường xuyên phát sinh nhu cầu giao dịch sử dụng dịch vụ ngân hàng Vì thời gian giao dịch độ chuẩn xác trình giao dịch yếu tố cạnh tranh ngân hàng để thu hút DNNVV có nhu cầu, chất lượng tốt giữ DNNVV có uy tín với ngân hàng - Độ tiện ích việc sử dụng sản phẩm ngân hàng.Có thể thấy DNNVV đặt vấn đề lợi ích, độ thuận tiện đạt dịch vụ, sản phẩm mà họ sử dụng.Vì vậy, chi nhánh nên đề xuất nâng cao chất lượng công nghệ để tạo lợi so sánh với chi nhánh ngân hàng khác địa bàn.Chủ động thông tin, tuyên truyền mang đến thông tin sản phẩm, tiện ích sử dụng dịch vụ ngân hàng 3.2.2 Hoàn thiện chế tín dụng DNNVV Chính sách tín dụng tạo thống chung hoạt động tín dụng xây dựng rõ ràng hoàn thiện dần qua nhiều năm Một sách tín dụng tốt không tạo điều kiện cho chi nhánh hạn chế rủi ro, nâng cao khả sinh lời mà tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn chi nhánh 39 Khi xây dựng sách tín dụng, chi nhánh cần ý thêm: Đa dạng hóa sử dụng linh hoạt, phù hợp với phương thức cho vay DNNVV để tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chi nhánh Chi nhánh cần đưa loại hình tín dụng phù hợp với yêu cầu khách hàng, đa dang hóa hoạt động kinh doanh phân tán rủi ro, tăng thu nhập Hiện dư nợ DNNVV chủ yếu dư nợ ngắn hạn.Thời gian thực tế khó đáp ứng nhu cầu thực tế DNNVV số doanh nghiệp có vòng quay vốn dài nên trả nợ ngân hàng kỳ ngắn hạn Do đó, chi nhánh cần xem xét vòng quay vốn doanh nghiệp xin vay để từ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, mặt khác đảm bảo an toàn tín dụng Cơ chế tài sản bảo đảm nên nới lỏng mềm dẻo Bảo đảm tín dụng điều kiện tiên với việc cấp tín dụng chi nhánh xem nhẹ Có tài sản bảo đảm giúp chi nhánh an tâm khoản vay mà thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng vốn vay hiệu quả, giảm bớt rủi ro đạo đức Do vậy, đảm bảo tín dụng cần đặc biệt quan tâm Khi áp dụng tài sản bảo đảm không nên cứng nhắc, áp đặt mà phải có linh hoạt Với DNNVV chưa có đủ điều kiện tài sản chấp, hay đất đai chưa cấp sổ đỏ tạo điều kiện cho họ tín chấp bảo lãnh hay thực chấp, cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay Trong trường hợp này, chi nhánh cần theo dõi thường xuyên tình hình tài sản, hàng hóa xuất để kịp thời xử lý sai phạm 3.2.3 Thực tốt công tác huy động vốn, đảm bảo đủ nguồn đáp ứng nhu cầu vốn vay DNNVV Với mục đích hoạt động “huy động vốn vay” Sacombank chi nhánh Đông Đô muốn có đủ nguồn vốn cho vay hoạt động huy động vốn phải triển khai tốt.Trong thời gian qua, chi nhánh tình trạng thừa vốn.Tuy nhiên mức dư nợ chi nhánh chưa đạt mức tối đa.Nhu cầu vay vốn khách hàng chưa đáp ứng cách đầy đủ Tương lai chủ trương mở rộng tín dụng với thành phần kinh tế nhấn mạnh khối DNNVV thực dư nợ 40 khối tăng lên Vì có đủ nguồn vốn nhằm thực chủ trương cần thiết Một sách lãi suất hợp lý thut hút khách hàng gửi tiền nhiều hơn.Mức lãi suất phải vừa đảm bảo quyền lợi chi nhánh vừa đảm bảo lợi ích khách hàng quan trọng đảm bảo khả toán Mở rộng nhiều hình thức huy động tiền gửi tiêt kiệm với nhiều thời hạn khác nhau, nhiều mức lãi suất khác nhau, đa dạng hóa loại tiền gửi phương thức gửi cho khách hàng lựa chọn cho hình thức gửi phù hợp Đổi phong cách, thái độ phục vụ khách hàng, thực theo chế thị trường “khách hàng thượng đế” phục vụ tận tình, chu đáo chất lượng dịch vụ tốt, khách hàng cảm thấy hài lòng muốn giao dịch tiếp 3.2.4 Đa dạng hóa loại hình tín dụng cho DNNVV thực quy trình tín dụng, đặc biệt nâng cao hiệu công tác thẩm định dự án Có đủ vốn vay làm để tiếp tục vào lưu thông? Một biện pháp nhằm thực điều chi nhánh phải có hình thức cho vay đa dạng, phong phú Có giảm thiểu rủi ro tín dụng, tạo uy tín thu hút nhiều khách hàng Thông qua DNNVV lựa chọn cho hình thức phù hợp từ có sở vững để mở rộng tín dụng Lợi nhuận chi nhánh chủ yếu dựa vào hoạt động tín dụng, mà dư nợ tín dụng lại nằm DNNVV Vì nghiệp vụ kinh doanh này, ngân hàng cần đảm bảo bình đẳng thực khách hàng không vào hình thức sở hữu, lấy hiệu vốn làm mục tiêu cuối cùng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh hình thức tài trợ tín dụng mà chi nhánh thực cho vay bảo lãnh, cho vay theo dự án, cho vay thuê mua chi nhánh cần đa dạng phương thức tài trợ cho DNNVV, hình thức cung ứng tín dụng mà chi nhánh nên phát triển thời gian tới cung ứng tín dụng thông qua cho vay cầm cố bảo lãnh thương phiếu… Thực quy trình tín dụng điều kiện tiên kinh doanh ngân hàng, định đến chất lượng tín dụng hiệu kinh doanh Do vậy, để thực tốt mục tiêu mở rộng tín dụng DNNVV vấn đề 41 cần quan tâm việc thực quy trình, không bỏ qua, không làm tắt quy trình tín dụng, đặc biệt trọng đến công tác thẩm định dự án nhằm có định đắn việc lựa chọn khách hàng dự án đầu tư Vì vậy, cần quan tâm ý tạo điều kiện cho cán thẩm định học tập thêm lĩnh vực ngành, tăng cường khả hiểu biết cho cán tín dụng để thực tốt chức trình tác nghiệp.Tách phận thẩm định để tránh tiêu cực xảy 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu xây dựng sách lãi suất linh hoạt cho DNNVV Việc kiểm tra rà soát không đơn kiểm tra, giám sát khách hàng trình vay vốn sử dụng vốn vay, mà quan trọng kiểm tra, giám sát việc làm cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán tín dụng Quá trình nhằm giúp họ tuân thủ theo quy trình, nghiệp vụ để đảm bảo an toàn đạt hiệu cao kinh doanh tuân thủ pháp luật Ngoài ra, công tác kiểm tra, kiểm soát cung cấp thông tin cho công tác quản lý để ban lãnh đạo có định, biện pháp xử lý kịp thời phát sai sót nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Hoạt động tín dụng thực sở đảm bảo lợi ích: Lợi ích Nhà nước, lợi ích chi nhánh, lợi ích khách hàng Dưới hình thức thuận mua vừa bán thông qua phía cho vay hay lãi suất vay Vậy để hấp dẫn khách hàng DNNVV, mức lãi suất cho vay phải linh hoạt tùy vào thời kỳ hay đối tượng mà sách lãi suất có ưu tiên khác Đối với DNNVV lãi suất quan tâm vốn đầu từ họ thường không lớn Nếu chi phí đầu vào cao, lợi nhuận họ thu không bù đắp chi phí dẫn đến tình trạng không trả nợ làm nguyên nhân xuất nợ xấu chất lượng tín dụng giảm sút Vì vậy, chi nhánh cần có thông tin thị trường cung cầu vốn nhằm xây dựng toán lãi suất hợp lý đảm bảo lợi nhuận chi nhánh không loại trừ lợi ích khách hàng thị trường chấp nhận Không có ưu đãi lãi suất vay vốn mà chi nhánh nên tăng thêm dịch vụ không thu phí cho DNNVV như: Chuyển tiền, toán bù trừ… tạo tâm lý 42 khách hàng hưởng thiện chí chi nhánh, từ khuyến khích DNNVV đặt quan hệ với ngân hàng 3.2.6 Thực tốt tài sản bảo đảm Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, bảo đảm phát triển vốn nhiệm vụ đặt lên hàng đầu.Để bảo toàn vốn biện pháp thiếu hoạt động tín dụng việc bảo đảm tiền vay Nó sở pháp lý để chi nhánh có thêm nguồn thu nợ thứ hai nguồn thu nợ thứ không thu Có phương pháp bảo đảm là: Đảm bảo đối nhân đảm bảo đối vật Điều phụ thuộc vào quan hệ chi nhánh doanh nghiệp Nên vấn đề đặt chi nhánh phải tìm hình thức bảo đảm tiền vay vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt không thực kỹ lưỡng xác theo quy định pháp luật, pháp lý đặt đảm bảo thời hạn tín dụng Muốn trình lập hồ sơ thẩm định yếu tố đảm bảo tiền vay cần thực cách xác, khách quan trung thực nhằm giảm thiểu rủi ro mà chi nhánh gặp phải Đối với đảm bảo tài sản, cần có đầy đủ giấy tờ sở hữu vật đảm bảo Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng., nên không loại trừ khả tài sản họ lại dùng để đảm bảo nhiều nơi họ dùng công chứng để làm thủ tục vay vốn Do đó, chi nhánh cần kiểm tra tính xác giấy tờ cách cẩn thận, thiết lập mối quan hệ thường xuyên với phòng công chứng để có thông tin xác giấy tờ công chứng doanh nghiệp Với tài sản động sản người vay phải nộp vật Chi nhánh cần kiểm tra nắm giữ giấy tờ sở hữu đồng thời kiểm tra giám sát thường xuyên tình hình sử dụng tài sản để có biện pháp xử lý thích hợp xảy rủi ro doanh nghiệp vay vốn Tuy nhiên, ngân hàng không nên coi tài sản chấp chỗ dựa cho số tiền vay, không nên tuyệt đối hóa vai trò tài sản chấp sở giúp ngân hàng có khả trả nợ.Bởi mục đích chi nhánh cho khách hàng vay để khách hàng có vốn trì sản xuất kinh doanh Hơn tài sản có tính khoản cao, bán kịp thời mà điều quan trọng để định cho vay uy tín, lực tài hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 43 Đối với DNNVV khó khăn lớn để họ tiếp cận vốn tín dụng thiếu tài sản chấp, uy tín doanh nghiệp không đủ điều kiện để vay vốn tín chấp Do để mở rộng tín dụng khối doanh nghiệp theo kinh nghiệm số ngân hàng thương mại cổ phần tài sản bảo đảm phần định đến hoạt động cho vay mà tính khả thi dự án đầu tư, hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp uy tín đạo đức khách hàng 3.2.7 Xây dựng chiến lược Marketing trọng đến sách khách hàng Với tốc độ phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường, mà cung lớn cầu công tác Marketing trở thành chiến lược kinh doanh quan trọng đơn vị Trên thực tế, Sacombank chi nhánh Đông Đô chưa thực trọng vào lĩnh vực này, chưa có phận chuyên trách làm Marketing nên không đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị DNNVV hiểu hết chế tín dụng Vì để mở rộng tín dụng DNNVV nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nhân viên phòng, đặc biệt cán tín dụng, bên cạnh hoàn thành nghiệp vụ tín dụng thông thường phải coi nhân viên Marketing thực thụ, trực tiếp tìm hiểu nhu cầu đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt Để cạnh tranh với ngân hàng địa bàn, Sacombank chi nhánh Đông Đô cần đổi phương thức hoạt động từ bị động sang chủ động Phải chủ động tìm kiếm, tiếp cận khả cho vay, tìm hiểu nhập vào thị trường, khai thác tối đa nhu cầu khách hàng sở phối hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể ngân hàng Để thực tốt điều này, Sacombank chi nhánh Đông Đô cần tăng cường cán có trình độ chuyên môn, có phẩm chất tốt, đặc biệt có tâm huyết với nghề, sẵn sàng sâu, sát để tìm kiếm hội đầu tư đưa định đắn để không bỏ lỡ hội đầu từ Luôn chủ động nguồn vốn để đầu tư cho dự án có vị trí chiến lược, đáp ứng nhu cầu tối đa khách hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô cần quan tâm cải tiến hình thức đầu tư, giải ngân, khách hàng vay vốn, triển khai giới thiệu loại hình tín dụng, dịch vụ toán như: chuyển tiên, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi… kết hợp với việc giải đáp thắc mắc khách hàng vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh 44 chi nhánh Ngoài ra, chi nhánh cần tổ chức công tác xây dựng mở rộng mạng lưới thông tin, xử lý thông tin từ phía khách hàng thông tin tình hình tài chính, lực quản lý, quan hệ toán…và thông tin liên quan tới khoản tín dụng nhằm nắm bắt nhu cầu khách hàng khả toán chi nhánh Bên cạnh đó, Sacombank chi nhánh Đông Đô cần thực tốt vai trò tư vấn đầu tư khách hàng mình, đặc biệt DNNVV, qua tìm phản ánh mong muốn khách hàng Nên tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng lần tổ chức dẽ giúp bên trao đổi cách thẳng thắn để hiểu sâu hơn, đồng thời ngân hàng tìm thiếu sót để có biện pháp khắc phục Ngoài việc quảng cáo trực tiếp, Sacombank chi nhánh Đông Đô tuyên truyền quảng cáo thông qua phương tiện thông tin đại chúng qua báo chí truyền hình Một biện pháp tạo hiệu lớn gửi trực tiếp thông báo chủ trương sách tới doanh nghiệp dạng thư mời giúp doanh nghiệp chưa tiếp xúc với ngân hàng có điều kiện thuận lợi thông tin cần thiết 3.2.8 Củng cố nâng cao trình độ cán tín dụng hoàn thiện đổi công nghệ tin học Con người nhân tố định hoạt động kinh tế Toàn định cho vay, tiến trình thực cho vay, thu hồi nợ cán tín dụng thực Vì kết hoạt động cho vay phụ thuộc vào trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, tính động, sáng tạo đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Trong thực tế, tính chất phức tạp kinh tế nhiều thành phần, khó khăn công tác quản lý cho vay đòi hỏi cán tín dụng phải có kiến thức chuyên môn giỏi, có trình độ giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực phải có đạo đức nghề nghiệp Để có điều này, ngân hàng cần phải tổ chức thi tuyển nhân viên cách công bằng, khách quan để lựa chọn người có lực, trình độ Bên cạnh đó, cần tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên, tăng cường công tác đào tạo lại nhằm không ngừng trau dồi kiến thức nghiệp vụ chuyên môn kiên thức kinh tế thị trường để bắt kịp với thay đổi thị trường 45 Sacombank chi nhánh Đông Đô cần có chế độ thưởng phạt xứng đáng với cán làm công tác tín dụng từ nâng cao ý thức trách nhiệm cán tín dụng công việc ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô nên trang bị đầy đủ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, máy móc thiết bị phù hợp với lộ trình đại hóa ngân hàng, phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.Từ giúp chi nhánh khai thác tốt sở liệu Xây dựng kênh thông tín trực tuyến chi nhánh với mạng lưới khách hàng DNNVV để theo dõi thường xuyên tình hình kinh doanh, khả trả nợ đáp ứng kịp thời vốn vay cần thiết 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với Ngân hàng Nhà nước Một là: cần cải cách chế cho vay cho phù hợp với đặc thù riêng DNNVV sở ban hành sách thông thoáng, đưa sách riêng cho doanh nghiệp Ngoài NHNH cần có quy định cụ thể việc chiết khấu thương phiếu, giấy tờ có giá, chế bảo đảm tiền vay DNNVV, tiếp tục soát lại chế, quy định hành để giảm bớt bất hợp lý, trùng lặp, không phù hợp với văn pháp luật Chính phủ với Bộ ngành khác để tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM việc thực quy chế cho vay Hai là: nâng cao chất lượng cung cấp thông tin CIC để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, xác kịp thời thông qua việc phối hợp kết hợp chặt chẽ NHNN với Bộ tài chính, Bộ kế hoạch đầu tư, quan thuế, cấp ngành, địa phương Vì hệ thống thông tin tín dụng công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho hoạt động cho vay NHTM, nguồn cung cấp thông đáng tin cậy, chứa đựng đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình tài – tiền tệ kinh tế thị trường Từ đó, ngân hàng có sở đánh giá rủi ro xác hơn, phục vụ cho việc đẩy nhanh trình cho vay vốn DNNVV nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ba là: NHNN cần có biện pháp tăng cường hoạt động liên ngân hàng Sự trao đổi thông tin ngân hàng, tổ chức tín dụng có ý nghĩa quan trọng, tạo 46 liên kết với phát triển.Hơn nữa, phối hợp ngân hàng tạo điều kiện mở rộng cho vay DNNVV thông qua hoạt động đồng tài trợ Bốn là: NHNN cần tăng cường công tác tra, giám sát việc thực quy chế cho vay, quy chế bảo lãnh, quy trình tín dụng, sách tín dụng hồ sơ tín dụng để kịp thời phát sai sót, vướng mắc phát sinh thực nghiệp vụ NHTM Nhanh chóng đưa biện pháp giải xử lý cho vừa đảm bảo lợi nhuận vừa đảm bảo an toàn, ổn định cho phát triển NHTM 3.3.2 Với quan quản lý Nhà nước Nhìn chung, quan quản lý Nhà nước cần hoàn thiện sách hỗ trợ DNNVV, tạo điều kiện cho ngân hàng việc mở rộng tín dụng DNNVV Nhà nước nên mở rộng, cụ thể hóa quy định cho vay tín chấp DNNVV, quy định bắt buộc DNNVV phải hoạt động năm có lãi liên tục, DNNVV đầu tư mở rộng sản xuất gây khó khăn cho ngân hàng định cho vay Thiết nghĩ cho vay tín chấp nên cởi mở theo hướng NHTM quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm quy định cho vay tín chấp sở xem xét đánh giá thời gian quan hệ, uy tín DNNVV giao dịch với ngân hàng Chủ trọng thương hiệu DNNVV, Việt Nam công nhận tài sản vô hình, có giá trị tiền Vì pháp luật cần có quy định rõ ràng, cụ thể giá trị thương hiệu nhằm hỗ trợ cho ngân hàng an tâm đầu tư vào DNNVV, nâng cao mức đóng góp doanh nghiệp cho kinh tế nước nhà Bên cạnh không ngừng hoàn thiện dự án nghiên cứu cải tiến cách định giá tài sản đảm bảo việc xem xét khung giá quyền sử dụng đất cho phản ánh giá thị trường xây dựng đội ngũ chuyên trách việc định giá bất động sản Sớm ban hành luật sở hữu tài sản để thống chuẩn mực giấy tờ sở hữu tài sản thành phần kinh tế Thông qua thúc đẩy việc chuyển quyền sở hữu tài sản nhanh chóng, tạo điều kiện cho NHTM việc nhân tài sản đảm bảo phát mại tài sản đảm bảo Để thực sách đào tạo chuyển giao công nghệ, Nhà nước cần có chương trình, lớp đào tạo chuyên môn quản lý cho chủ doanh nghiệp, cán quản lý đào tạo nâng cao tay nghề cho người công nhân đảm bảo chất lượng kỹ 47 thuật sản phẩm Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chương trình liên kết xuất nhập khẩu, chương trình kích cầu cho doanh nghiệp, tổ chức hội chợ thương mại nội địa quốc tế để doanh nghiệp giới thiệu lực sản xuất kinh doanh giới thiệu sản phẩm 3.3.3 Với hội sở Ngân hàng Sacombank Thành lập ban chuyên trách khách hàng DNNVV, có nhiệm vụ xác định nhu cầu DNNVV thị trường, thiết kế phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng Với sản phẩm đưa ra, phải xác định thủ tục hồ sơ, đối tượng áp dụng, lợi ích mà sản phẩm mang lại so với sản phẩm đáp ứng trước Đồng thời Marketing cho sản phẩm dành cho DNNVV sau có định phê duyệt Nâng cao hệ thống chấm điểm khách hàng phù hợp với khách hàng, định giá giúp cho trình thẩm định dự án, khoản vay Nên hoàn thiện quy trình tín dụng cho phù hợp, rút ngắn thời gian thẩm định vừa tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV, vừa giảm thiểu chi phí cho Ngân hàng Việc thành lập phận lưu trữ thông tin DNNVV quan trọng, từ đánh giá khả thài độ sẵn sàng trả nợ khách hàng dược dễ dàng Cần có hình thức bảo đảm khác linh hoạt hơn, mở rộng cho vay DNNVV theo hướng trọng quan tâm đến hiệu quả, tính khả thi dự án tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng Mở lớp đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, ngân hàng điện tử cán nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên 3.3.4 Với DNNVV Các DNNVV phải khai thác tối đa nguồn vốn tự lực huy động nguồn vốn khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh với yêu cầu tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn vốn vay mục đích, đối tượng để đạt hiệu cao DNNVV cần tạo lập khả tín chấp tiếp cận với nhà tài trợ cụ thể: - Tranh thủ hỗ trợ Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt hỗ trợ vốn tín dụng NHTM Phát huy vai trò hỗ trợ DNNVV mặt: quảng bá sản 48 phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo nâng cao tay nghề, nâng cao kiến thức quản lý doanh nghiệp Hiệp hội DNVV cần sớm có biện pháp nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi thành viên, đồng thời nơi để trao đổi kinh nghiệm quản lý, xúc tiến giao lưu thương mại, phát huy vai trò cầu nối hội viên với tổ chức hỗ trợ nước cách hiệu Vai trò DNNVV kinh tế khẳng định.Hoạt động Sacombank chi nhánh Đông Đô có chuyển biến tích cực Những khó khăn chế sách tạm thời Cùng với nỗ lực giải vấn đề vướng mắc quan hệ ngân hàng với doanh nghiệp, hy vọng tạo điều kiện cho chế hỗ trợ tài ngày mở rộng, đáp ứng ngày kịp thời nhu cầu vốn DNNVV xu hội nhập quốc tế TÓM TẮT CHƯƠNG Những tồn nguyên nhân hạn chế cho vay DNNVV phân tích chương nhận định hướng phát triến DNNVV sở để khóa luận đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế để mở rộng cho vay DNNVV Sacombank chi nhánh Đông Đô Bên cạnh khóa luận đưa kiến nghị với cấp chủ quản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trình thực 49 KẾT LUẬN Trong xu phát triển nay, việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa vấn đề quan tâm lớn toàn kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng Hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Sacomabank chi nhánh Đông Đô thời gian qua có chiều hướng phát triển nhanh, góp phần không nhỏ vào kết hoạt động nói chung Ngân hàng Sacombank Tuy nhiên, trình hoạt động mình, chi nhánh tồn số hạn chế việc mở rộng tín dụng chưa khai thác hết tiềm doanh nghiệp nhỏ vừa bên cạnh phát triển chi nhánh Trước yêu cầu hoạt động tín dụng nói chung thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô nói riêng, việc nghiên cứu giải pháp để mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa đem lại hiệu cho chi nhánh Ngân hàng mang lại hiệu cho doanh nghiệp nhỏ vừa Đây vấn đề vô phức tạp, phạm vi rộng, liên quan đến vấn đề tầm vi mô, vĩ mô Trong trình nghiên cứu, với mong muốn nhằm đưa số giải pháp phát huy hiệu việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Nội dung khóa luận tập trung vào số nội dung sau: - Hệ thống hóa vấn đề ngân hàng thương mại, doanh nghiệp nhỏ vừa, mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa - Phân tích đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô Từ rút hạn chế nguyên nhân việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh - Trên sở luận khoa học thực trạng tín dụng, mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Sacombank chi nhánh Đông Đô, khóa luận bàn số giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh, phù hợp với định hướng phát triển chung hệ thống ngân hàng Do hạn chế mặt kiến thức, nhận thức mặt lý luận, kinh nghiệm thực tế thời gian thực tập có hạn nên chuyên đề không tránh khói thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp nhận xét để chuyên đề em hoàn thiện hơn.Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô giáo –Trần ThịThu Hường tận tình giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu hoàn thiện chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tín dụng ngân hàng – Học viện ngân hàng, Quản trị ngân hàng thương mại – Peter Rose Giáo trình tài doanh nghiệp Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại (2009) – Nguyễn Văn Tiến NXB Thống Kê Giáo trình lý thuyết tiền tệ ngân hàng – T.S Tô Kim Ngọc (2004) NXB Thống Kê Giáo trình tín dụng ngân hàng (2009) NXB Thống kê Luật tổ chức tín dụng 2010 Nghị định 90/2001 – NĐ/CP trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Quy chế tín dụng Ngân hàng Sacombank 10 Website www.Sacombank.com.vn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 51 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ THU HƯỜNG Nhận xét giảng viên hướng dẫn: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 52 ... chung mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp. .. thực trạng mở rộng tín dụng DNVVN hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô • Đề xuất, giải pháp, kiến nghị mở rộng tín dụng DNVVN Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô Đối tượng... doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Khái quát doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP mở RỘNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH ĐÔNG đô , GIẢI PHÁP mở RỘNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH ĐÔNG đô , GIẢI PHÁP mở RỘNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH ĐÔNG đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay