Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hà nội

60 102 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nội dung, số liệu trình bày báo cáo thật Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nội dung báo cáo Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phương Liên LỜI CẢM ƠN Trong trình liên hệ xin số liệu thực báo cáo, em nhận giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Học Viện Ngân Hàng giúp em hoàn thành trình học tập thực báo cáo tốt nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, anh chị phòng Tín Dụng tập thể Ngân hàng TMCP TMCP Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Hà Nội giúp đỡ mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho trình liên hệ xin số liệu Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2015 Sinh viên : Nguyễn Thị Phương Liên KÝ TỰ VIẾT TẮT DN GDP KT-XH NĐ-CP Doanh nghiệp Tổng sản phẩm quốc dân Kinh tế - xã hội NH NHNN NHTM NHTW QĐ TCKT TCTD UBNN Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Trung Ương Quyết định Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Uỷ ban nhân dân Nghị định - Chính phủ HỆ THỐNG BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ : TÊN BẢNG Bảng 1.1 Trang Ưu nhược điểm bảo đảm theo phương pháp cầm cố Sơ đồ máy tổ chức ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt -chi nhánh Hà Nội 20 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Hà Nội qua năm 2012-2014 21 Bảng 2.2 Tình hình sử dụng vốn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội qua năm 2012-2014 23 Bảng 2.3 Bảng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Hà Nội qua năm 2012-2014 25 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay phân theo hình thức bảo đảm qua năm 2012-2014 28 Bảng 2.5 Dư nợ cho vay theo hình thức cầm cố, chấp tài sản khách hàng vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội năm 2014 30 Bảng 2.6 Dư nợ cho vay theo hình thức chấp qua năm 20122014 32 Bảng 2.7 Tình hình dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản bên thứ ba Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội qua năm 2012-2014 33 Bảng 2.8 Doanh số dư nợ cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm qua năm 2012-2014 36 Bảng 2.9 Giá trị tài sản lý so với nợ mất vốn khó đòi qua năm 2012-2014 37 Bảng 2.10 Doanh số cho vay tín chấp so với doanh số cho vay có đảm bảo bằng tài sản qua năm 2012-2014 38 Biểu 2.4 TÊN BIỂU Trang Tổng vốn huy động qua năm 2012-2014 22 Biểu đồ tăng trưởng tín dụng qua năm 2012-2014 24 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu 25 Điện Liên Việt – chi nhánh Hà Nội qua năm 2012-2014 Cơ cấu dư nợ cho vay phân theo hình thức bảo đảm qua 28 Biểu 2.5 năm 2012-2014 Tỷ trọng dư nợ cho vay theo hình thức cầm cố, chấp tài Biểu 2.1 Biểu 2.2 Biểu 2.3 30 sản khách hàng vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Biểu 2.6 Liên Việt – chi nhánh Hà Nội năm 2014 Cơ cấu dư nợ cho vay theo hình thức chấp qua năm 32 Biểu 2.7 2012-2014 Tình hình dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản bên 33 thứ ba Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – chi Biểu 2.8 Biểu đồ 2.9 nhánh Hà Nội qua năm 2012-2014 Dư nợ cho vay đảm bảo bằng uy tín qua năm 2012-2014 Doanh số dư nợ cho vay so với giá trị TSBĐ qua năm 34 36 Biểu đồ 2.10 2012-2014 Giá trị tài sản lý so với nợ mất vốn khó đòi qua năm 37 Biểu đồ 2.11 2012-2014 Doanh số cho vay tín chấp so với doanh số cho vay có đảm 38 bảo bằng tài sản qua năm 2012-2014 MỤC LỤC CHƯƠNG .19 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI 19 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI .19 2.3 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT –CHI NHÁNH HÀ NỘI 27 2.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI .40 CHƯƠNG .44 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN 44 LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI 44 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI 44 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY 45 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 50 KẾT LUẬN .53 LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng tổ chức tài quan trọng nhất kinh tế hoạt động lĩnh vực kinh doanh tiền tệ hình thức huy động vốn, cho vay, đầu tư cung cấp dịch vụ khác Ngân hàng thương mại có vị trí, vai trò quan trọng bà đỡ huyết mạch kinh tế, nơi cung cấp nguồn vốn cho đầu tư, sản xuất cho thành phần kinh tế Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động quan trọng nhất, mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng song cũng hàm chứa rủi ro cao nhất Do đó, để hạn chế rủi ro tín dụng xảy nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại rất coi trọng vấn đề bảo đảm tiền vay Nhận thức tầm quan trọng hoạt động bảo đảm tiền vay nên năm qua có nhiều quy chế bảo đảm an toàn cho vay ngân hàng thương mại Tuy nhiên, biến đổi kinh tế chưa có đồng mặt pháp lý nên có tác động lớn đến tình hình an toàn cho vay Có nhiều khoản nợ khó đòi không thu hồi tác động tiêu cực đến hiệu hoạt động ngân hàng Vì để ngân hàng thu lợi nhuận bảo đảm an toàn cho vay ngân hàng cần phải có giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động bảo đảm tiền vay Từ kiến thức thu thập thời gian học tập nghiên cứu trường cũng trải nghiệm thực tế, em nhận thấy bảo đảm tiền vay biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho vay Nhận thấy tầm quan trọng việc đảm bảo tiền vay, việc nghiên cứu để đưa giải pháp khắc phục yếu điểm đẩy mạnh công tác tín dụng Chi nhánh cách phù hợp, khoa học vô cần thiết Vì em chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay khoản vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-Chi nhánh Hà Nội” làm chuyên đề tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu thành công tồn hoạt động đảm bảo tiền vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội, tìm nguyên nhân tồn tại, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảm bảo tiền vay Ngân hàng Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề hoạt động bảo đảm tiền vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động bảo đảm tiền vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động bảo đảm tiền vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội Để hoàn thiện đề tài này, nhận giúp đỡ vô nhiệt tình quý báu quý thầy cô Học viện Ngân hàng Bên cạnh đó, thời gian liên hệ xin số liệu viết báo cáo, cũng giúp đỡ tận tình anh chị cán Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội Tôi xin chân thành cảm ơn mong tiếp tục nhận bảo thầy cô anh chị cán ngân hàng Sinh viên thực Nguyễn Thị Phương Liên CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm bảo đảm tiền vay “Bảo đảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sở kinh tế và pháp lý để thu hồi các khoản nợ đã cho khách hàng vay.” ¹ Bảo đảm tiền vay biện pháp phòng ngừa rủi ro, tạo sở pháp lý cho tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ “Tài sản bảo đảm tiền vay là tài sản của khách hàng vay, tài sản hình thành từ vốn vay và tài sản của bên bảo lãnh dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng.” ² 1.1.2 Sự cần thiết hoạt động bảo đảm tiền vay Ngân hàng thương mại, cũng nhiều tổ chức kinh doanh khác, có mục tiêu kinh doanh tối đa hoá lợi nhuận vốn chủ sở hữu Phần lớn nhân viên ngân hàng trực tiếp làm việc với tiền Với tổng tài sản lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ (các ngân hàng lớn giới) hàng chục nghìn tỷ VNĐ (các ngân hàng lớn Việt Nam), ngân hàng xếp vào loại hình doanh nghiệp có tổng tài sản lớn Trong vốn chủ sở hữu thường rất nhỏ tổng tài sản, điều phản ánh chất hoạt động ngân hàng sử dụng tiền huy động doanh nghiệp dân cư Nhiều khoản cho vay thời hạn hàng chục năm, vượt quãng thời gian họ làm việc cho ngân hàng Điều cũng góp phần khuyến khích họ chấp nhận mạo hiểm Như vậy, xu hướng mạo hiểm rất mạnh hoạt động ngân hàng Hoạt động cho vay NHTM đứng trước rất nhiều nguy mất an toàn rất nhiều loại rủi ro Mất an toàn cho vay xảy thường nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro mất khả toán, phá sản ngân hàng Ngân hàng ngành kinh tế nhạy cảm, hoạt động ngân hàng với chất nó, chịu ảnh hưởng rất nhiều rủi ro dẫn đến mất vốn Như vậy, rủi ro tín dụng tránh khỏi, khách quan Khi rủi ro tín dụng xảy ngân hàng se đứng trước nguy mất khả toán với việc hàng loạt người gửi tiền đến rút tiền khỏi ngân hàng, buộc ngân hàng phải đóng cửa hay tuyên bố phá sản Hậu từ đổ vỡ ngân hàng đến kinh tế rất nặng nề nên an toàn cho vay vấn đề ngân hàng thương mại rất quan tâm coi trọng Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho vay, ngân hàng cho vay thường yêu cầu khách hàng thực biện pháp bảo đảm tiền vay Mục đích việc thực biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm thực cam kết trả nợ bên vay; phòng ngừa rủi ro phương án trả nợ dự kiến bên vay không thực được, xảy rủi ro không lường trước; phòng ngừa gian lận Với tầm quan trọng vấn đề an toàn NH đảm bảo an toàn cho vay không trách nhiệm riêng NHTM mà trách nhiệm NHTW nhiều quan quản lý khác Để thực tốt công tác an toàn NH NH cần phải thiết lập công tác bảo đảm tiền vay bảo đảm tiền vay biện pháp để phòng ngừa rủi ro tổ chức tín dụng, theo tổ chức tín dụng đưa hình thức bảo đảm thích hợp áp dụng cho từng đối tượng khách hàng biện pháp xử lý bảo đảm nhằm hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng xảy 1.1.3 Nguyên tắc bảo đảm tiền vay Khi cho vay tất ngân hàng phải thực quy tắc sau bảo đảm tiền vay nguyên tắc chung nhất bảo đảm tiền vay: - NH cho vay “có quyền lựa chọn, quyết định việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản, cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và chịu trách nhiệm về quyết định của mình Trường hợp NH cho vay cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo chỉ định của Chính phủ, thì tổn thất nguyên nhân khách quan của các khoản cho vay này được Chính phủ xử lý.” ¹ - “Khách hàng vay được ngân hàng cho vay lựa chọn cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, nếu quá trình sử dụng vốn vay, ngân hàng cho vay phát hiện khách hàng vay vi phạm cam kết hợp đồng tín dụng, thì ngân hàng cho vay có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản hoặc thu hồi nợ trước hạn.” ¹ -“ Tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan để thu hồi nợ khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không nghĩa vụ trả nợ đã cam kết.”² 40 tương đối cao so với tỷ lệ trung bình ngân hàng khác đặc thù ngân hàng TMCP phần nhiều cho vay cá nhân, hộ gia đình, hộ sản xuất, cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp nhà nước theo thị Chính phủ Năm 2012 tỷ lệ 50,4% đến năm 2013 39,8% đến năm 2014 22,88% Điều cho thấy mục tiêu phát triển NH giảm dư nợ cho vay TSĐB khuyến khích vay vốn bằng TSĐB Chiến lược hoàn toàn đắn thời gian qua, nợ hạn NH khoản vay TSĐB tương đối cao so với NH khác, chứng tỏ hoạt động cho vay TSĐB không phát huy hiệu cần đánh giá uy tín khách hàng tốt hơn, dư nợ cho vay có TSĐB chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cho vay lại có xu hướng giảm tổng nợ hạn NH, điều đáng mừng cần phát triển loại hình dư nợ 2.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.4.1 Những thành tựu đạt Nhận thức tầm quan trọng bảm đảm tiền vay, thời gian qua Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt với việc kiểm tra, giám sát kịp thời để sớm có biện pháp phòng ngừa khoản vay có vấn đề, nhờ mà công tác bảo đảm tiền vay có bước tiến đáng kể Ngân hàng có chiến lược khách hàng đắn, phù hợp với phát triển chung kinh tế Khách hàng chi nhánh không tập trung vào doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình,… mà chi nhánh cố gắng phát triển quan hệ với doanh nghiệp lớn có uy tín cao cũng thành phần kinh tế tư nhân, cá thể, hiểu mở rộng mạng lưới khách hàng khiến cho hiệu hoạt động cho vay tăng lên đáng kể Chất lượng thẩm định khách hàng chi nhánh ngày đựơc cải thiện, đội ngũ nhân viên có trình độ kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Vịêt Nam Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội có công văn cụ thể hướng dẫn công tác thẩm định dựa tính khoa học thay thẩm định mang tính kinh nghiệm trước Bởi số dư nợ hạn ngày giảm, ngân hàng có khách hàng đáng tin cậy 41 Ngân hàng xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, tư vấn cho khách hàng lựa chọn biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp từng khách hàng cụ thể, sở khả tài chính, phương án sử dụng vốn khách hàng giúp cho hoạt động tiền vay phát huy đựơc vai trò bảo đảm an toàn vốn cho chi nhánh, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng với việc tiếp cận nguồn vốn vay Chi nhánh trọng công tác đào tạo cán Cán Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội thường xuyên cử học khoá bồi dưỡng nghiệp vụ, cử học tập nước giúp trình độ chuyên môn cán bộ, đặc biệt cán tín dụng định giá cải thiện rõ rệt Chi nhánh tiến hành phân công nhiệm vụ,chức phòng ban rõ ràng, tạo môi trường làm vịêc chuyên nghiệp Mỗi cán tín dụng phải chịu trách nhiệm với khoản vay khách hàng Chi nhánh bước đầu tách phận định giá TSĐB khỏi phận tín dụng, thành lập phận định giá chuyên nghiệp, góp phần nâng cao công tác bảo đảm tiền vay ngân hàng 2.4.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân Trong trình bảo đảm tiền vay, bên cạnh kết đạt đựơc, tồn nhiều hạn chế cần khắc phục: Thứ nhất: Cơ sở đánh giá điều kiện biện pháp bảo đảm tiền vay nói chung, biện pháp bảo đảm tiền vay cho vay dựa vào nguồn số liệu khách hàng cung cấp, chưa có kiểm chứng sổ sách kế toán thực tế kiểm kê Cán tín dụng gặp rất nhiều khó khăn vịêc tìm hiểu thông tin xác thực khách hàng vay vốn Nhiều cán tín dụng phân tích, đánh giá chưa vào chiều sâu kết thẩm định thường ngược lại với thực tế hoạt động khách hàng vay Nhiều trường hợp khách hàng vay có tiêu tài rất khả quan: doanh số hoạt động tăng qua mỗi năm, doanh thu lợi nhuận năm sau cao hơn, năm trước khách hàng vẫn không trả nợ vay Bởi nguồn số liệu mà cán tín dụng sử dụng tính toán có chất lượng kém, không xác, nguồn số liệu xa so với thời điểm vay vốn nên hiệu thẩm định thấp, chí mất tác dụng Qua xem xét loại khách hàng nhận thấy họ hầu hết rơi vào trạng thái suy giảm mặt tài chính, kinh doanh kém hiệu quả, không tiếp tục vay 42 trả nợ cũ nên kiếm cớ trì hoãn gửi báo cáo tài tìm cách “đánh bóng” lại số liệu Thứ hai: Trong thời gian qua, chi nhánh phần lớn sử dụng biện pháp cho vay có TSĐB, đặc biệt khách hàng chưa đủ niềm tin quan hệ tín dụng, khách hàng quan hệ lần đầu, số khách hàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân Ai cũng biết tài sản bảo đảm nguồn thu thứ hai, rất quan trọng chẳng may khách hàng gặp rủi ro làm ăn, không khả toán nợ, nữa, tình trạng thiếu trung thực khách hàng vịêc cung cấp thông tin, tài liệu phổ biến, nhiên, thẩm định cho vay, nhiều cán tín dụng thiên tài sản bảo đảm, coi yếu tố quan trọng để xem xét định cho vay, qúa khắt khe, gây phiền phức cho khách hàng mà đánh mất hội đầu tư, nhất khách hàng có quy mô hoạt động lớn cần mở rộng vốn sản xuất kinh doanh khách hàng có tài sản giá trị tài sản thấp so với nhu cầu vốn thực dự án Thứ ba: Danh mục TSĐB hạn chế TSĐB chủ yếu tập trung vào số tài sản có độ an toàn cao số tiết kiệm, nhà ở, quyền sử dụng đất, giấy tờ có giá, phương tiện vận tải… Điều hạn chế khả mở rộng tín dụng, nguồn vốn không đến đựơc với khách hàng tài sản bảo đảm phù hợp Thứ tư: Hiện phần lớn tài sản bảo đảm khách hàng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất NH ghi nhận chấp tài sản quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, chi nhánh vẫn thường áp dụng tính theo khung giá quy định UBND cấp tỉnh, thành phố để xác định mức cho vay Chính vậy, giá trị tài sản bảo đảm khách hàng thường không tương xứng với giá trị thực, nhất quyền sử dụng đất Bởi giá trị quyền sử dụng đất mà UBND tỉnh, thành phố đưa để áp dụng tính thu thuế để bán trao đổi thị trường Mặc dù ngân hàng có quy định phương pháp xác định giá trị TSĐB quyền sử dụng đất để giúp người dân có hội vay nhiều vốn việc xác định theo thoả thuận ngân hàng bên bảo đảm vẫn phải thấp giá trị đất thực tế chuyển nhượng thị trường địa phương thời điểm định giá, không vượt qúa khung giá đất UBND tỉnh, thành phố quy định mức tối đa không vượt 70% giá đất thực tế chuyển nhượng thị trường cao giá ghi khung giá đất 43 UBND tỉnh, thành phố nơi có đất Điều vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho khách hàng giá trị tài sản đựợc quy định thấp nhiều so với giá trị thực tế Thứ năm: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội chủ yếu cho vay tín chấp doanh nghiệp nhà nước có quan hệ truyền thống với ngân hàng cho vay theo thị Chính phủ Tuy nhiên, khách hàng nhiều làm ăn không hiệu gây nợ qúa hạn cho ngân hàng Phần lớn nợ hạn ngân hàng nằm thành phần cho vay tín chấp gây nhiều khó khăn cho hoạt động ngân hàng TÓM TẮT CHƯƠNG Chương tập trung phân tích “Thực trạng chất lượng bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội” năm 2010 - 2013 thông qua nhóm tiêu: - Chỉ tiêu định tính - Chỉ tiêu định lượng Và phân tích hoạt động bảo đảm tiền vay Hoạt động bảo đảm tiền vay trọng từng bước hoàn thiện cấu chất lượng hoạt động qua năm.Tuy nhiên, hoạt động chất lượng bảo đảm tiền vay vẫn bộc lộ hạn chế nhất định.Trong chương này, chuyên đề cũng sâu phân tích, đánh giá tồn hoạt động bảo đảm tiền vay, từ làm sở thực tiễn cho việc đề giải pháp nâng cao chất lượng hoặt động bảo đảm tiền vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội 44 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1.1 Định hướng chung hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhiệm vụ trọng tâm chi nhánh tháng cuối năm đẩy mạnh, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu nhằm tăng trưởng qui mô thị phần hoạt động Tập trung tăng trưởng tín dụng ngắn hạn, tìm kiếm, tiếp thị, nắm bắt nhu cầu vay vốn khách hàng, đặc biệt khách hàng vừa nhỏ, cá nhân Tích cực triển khai Chương trình tín dụng mục tiêu như: cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa & nhỏ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thương mại dịch vụ,… Phấn đấu cuối năm 2014 tín dụng tăng trưởng 15% so với đầu năm Đối với huy động vốn, chi nhánh thu hút, tăng trưởng nguồn vốn, trọng nguồn tiền gửi từ dân cư, tổ chức nghiệp Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao thị phần phi tín dụng dịch vụ tài ngân hàng… Kinh tế tháng cuối năm 2014 năm tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, toàn thể cán nhân viên LienVietPostBank Hà Nội tiếp tục phấn đấu vượt khó, phát huy kết đạt được, tâm hoàn thành mục tiêu đề 3.1.2 Định hướng công tác phát triển hoạt động bảo đảm tiền vay ngân hàng Trong bối cảnh kinh tế khó khăn: đầu tư trực tiếp nước sụt giảm, bất động sản đóng băng, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2013 dừng mức 5,03% (mức tăng thấp nhất 13 năm trở lại đây) Hoạt động ngành ngân hàng cũng gặp nhiều trở ngại bất ổn áp lực cạnh tranh tình trạng nợ xấu gia tăng cũng việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Vịêt Nam gia nhập WTO đòi hỏi ngân hàng phải tăng vốn điều lệ với áp lực cạnh tranh ngày gay gắt, ngân hàng thành lập ngày nhiều, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội đứng trước nhiều hội thách thức Bởi vậy, mục tiêu định hướng phát triển cụ thể năm tới, ngân hàng đặt mục tiêu công tác 45 bảo đảm tiền vay để đảm bảo cho nhu cầu nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững mình, cụ thể sau: Tăng tỷ trọng dư nợ có tài sản bảo đảm tổng dư nợ lên 85% đồng thời đa dạng hoá hình thức bảo đảm bằng tài sản, xây dựng chế linh hoạt phù hợp với phát triển công tác tiếp thị, tư vấn cho khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm nhằm tăng khả cạnh tranh với ngân hàng thương mại khác địa bàn Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát sai phạm để xử lý, thường xuyên đánh giá lại tài sản bảo đảm, yêu cầu tăng tài sản bảo đảm cần thiết với mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn /tổng dư nợ xuống Thực phân loại khách hàng, áp dụng sách lãi suất cụ thể từng đối tượng từng thời kỳ theo thị phủ với mục tiêu phát triển ngân hàng từng thời kỳ 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY 3.2.1 Nâng cao chất lượng định giá tài sản bảo đảm Định giá tài sản bảo đảm công tác vô quan trọng định mức cho vay từng khách hàng Nếu định giá cao tài sản bảo đảm se gây nhiều khó khăn cho ngân hàng xử lý, phát mại tài sản bảo đảm khách hàng không trả đựơc nợ, ngược lại, định giá cao tài sản bảo đảm se gây thu hút đựơc khách hàng vay vốn khiến khách hàng không tiếp cận nguốn vốn vay Để định giá giá trị tài sản bảo đảm điều đơn giản phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan Hiện ngân hàng chưa có văn thức quy định tiêu thức định giá tài sản bảo đảm gây khó khăn cho công tác định giá Để nâng cao lực định giá tài sản bảo đảm, ngân hàng dụng số biện pháp sau: Xây dựng hệ thống tiêu thức để đánh giá tài sản bảo đảm dựa thực tế, sở pháp lý sở khoa học Thành lập phân định giá chuyên nghiệp, tổ chức thành nhóm đến người tuỳ theo dự án đồng thời có sách khen thưởng, kỷ luật kịp thời phù hợp với lực thành tích từng người để động viên, khuyến khích phấn đấu nỗ lực cán bộ, cử cán có trình độ chuyên môn cao đạo đức nghề nghiệp tốt vào vị trí chủ chốt 46 Thường xuyên cử cán đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời phổ biến chủ trương sách cũng biến động kinh tế, tài sản, đất đai để cán tín dụng định giá tài sản đảm bảo cách toàn diện nhất Để tránh rủi ro, định giá quyền sử dụng đất, thông tin từ khung giá nhà đất UBND thành phố quy định cán tín dụng cần thao khảo thêm giá đất thị trường để định áp dụng phương pháp định giá cụ thể, phù hợp với từng trường hợp Đối với tài sản đảm bảo máy móc, trang thiết bị định giá cần tính đến chu kỳ sống sản phẩm, tốc độ phát triển ngành công nghiệp chế tạo sản phẩm để hạn chế rủi ro hao mòn vô hình tài sản Thường xuyên tiến hành định giá lại tài sản bảo đảm, đồng thời soát lại khoản vay, đề nghị bổ sung tài sản bảo đảm cần thiết đưa phương hướng cụ thể từng trường hợp 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định lực tài Trong quy trình thực nghiệp vụ cho vay từ tiếp nhận hồ sơ, phân tích tín dụng xác định mức cho vay, ký hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, lý hợp đồng nói thẩm định khâu quan trọng nhất định có cho vay hay không cho vay bao nhiêu, theo phương thức Để làm điều đó,cán tín dụng phải thu thấp đựơc thông tin xác khách hàng qua quan quản lý, qua bạn hàng, đối tác, đánh giá quan hệ khách hàng với tổ chức tín dụng khác Phân tích đánh giá khả tài khách hàng: cán tín dụng cần xác minh tính xác thực báo cáo tài Các báo cáo tài cho biết phần thực trạng doanh nghiệp nên cần kết hợp với đánh giá tình hình hoạt động thực tế khách hàng thông qua doanh số bán hàng, sản phẩm tồn kho, định hướng phát triển…Đồng thời kết hợp với phỏng vấn để đánh giá khả điều hành quản lý người lãnh đạo, kế toán trường… Nâng cao lực thẩm định dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khách hàng xem có khả thi hay không Để làm điều cần đánh giá nhu cầu thị trường sản phẩm cung cấp khách hàng, xem xét phụ thuộc cũng đánh giá rủi ro dự án tác động nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu, biến 47 động thị trường, tính thời vụ…, đánh giá lực đội ngũ cán cũng đội ngũ quản lý, kết hợp với vịêc xem xét thành công dự án mà khách hàng từng tham gia 3.2.3 Thực hiện tốt công tác kiểm tra quản lý tài sản bảo đảm Để đảm bảo tài sản bảo đảm vẫn tình trạng bình thường không bị sử dụng sai mục đích, tài sản bảo đảm không bị giảm sút số lượng cũng chất lượng, không bị sử dụng dẫn đến giảm giá trị tài sản bảo đảm, ngân hàng cần nâng cao công tác kiểm tra quản lý, thường xuyên định giá lại tài sản bảo đảm Đây cũng khâu vô quan trọng ảnh hướng đến chất lượng bảo đảm tiền vay Với mỗi loại tài sản bảo đảm khác nhau, ngân hàng cần đưa sách kiểm tra, quản lý khác Đối với tài sản cầm cố sổ tiết kiệm, kỳ phiếu trái phiếu vịêc quản lý, bảo quản đơn giản, tài sản chấp máy móc, thiết bị, bất động sản để quản lý tốt điều dễ dàng Đối với tài sản chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, không nắm giữ giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu giấy tờ liên quan mà ngân hàng phải giám sát trình sử dụng, tránh trường hợp khách hàng dùng tài sản bảo đảm vay nhiều tổ chức tín dụng khác cố tình làm hư hại, bán tài sản bảo đảm cho người khác… 3.2.4 Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm Trong trường hợp khách hàng vay vốn trả vốn vay cam kết, ngân hàng se tiến hành xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi vốn Tuy nhiên thực tế, công tác xử lý tài sản bảo đảm gặp rất nhiều khó khăn, giá trị tài sản xử lý không đủ bù đắp số tiền vay khách hàng cũng công tác xử lý tốn kém mất nhiều thời gian chây ỳ khách hàng vịêc giao lại tài sản bảo đảm Đối với tài sản bảo đảm máy móc, trang thiết bị, dây truyền công nghệ có tính đồng cao, vịêc sử lý gặp rất nhiều khó khăn không gặp đựợc người mua giá trị bị giảm nhiều so với giá trị định giá Bởi vậy, ngân hàng cần thành lập phận chuyên xử lý tài sản bảo đảm mang tính cưỡng chế cao bằng cách kết hợp với quan quyền án, trung tâm tổ chức đấu giá để nâng cao hiệu thu hồi nợ rút ngắn thời gian thu hồi nợ 3.2.5 Đa dạng hoá danh mục tài sản bảo đảm Trong giai đoạn nay, ngân hàng mọc lên ngày nhiều với phát triển thị trường chứng khoán giúp cho doanh nghiệp có nhiều kênh huy động 48 vốn, đổi mới, cải tiến hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng ngày đựơc quan tâm Hiện nay, tài sản dùng để bảo đảm chủ yếu tài sản thông dụng có độ an toàn cao kỳ phíêu, trái phiếu, giấy tờ có giá, quyền sử dụng đất, máy móc thíêt bị…điều hạn chế khả mở rộng hoạt động cho vay ngân hàng Bởi vậy, nhu cần đặt cần đa dạng hoá tài sản bảo đảm để đáp ứng nhu cầu vốn cho nhiều thành phần kinh tế khác Như ta biết, tài sản bảo đảm thứ yếu nhằm phòng tránh rủi ro cho ngân hàng, điều quan trọng hết phương án sản xuất kinh doanh, mục đích sử dụng nguồn vốn vay khách hàng Tuy nhiên, để đa dạng hoá danh mục bảo đảm hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng mời thầu, hợp đồng bán hàng cung cấp hàng hoá dịch vụ đơn giản đòi hỏi ngân hàng phải có đội ngũ cán giàu kinh nghiệm công tác thẩm định, có hệ thống thông tin rộng khắp…vì ngân hàng cần có lộ trình cụ thể từng giai đoạn cho phù hợp với phát triển hoạt động ngân hàng phát triển chung kinh tế 3.2.6 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng Để đảm bảo chất lượng hoạt động cho vay, cán tín dụng phải người hiểu tình hình kinh tế nói chung khách hàng nói chung từ thực lực tài đến tiềm toán, tiềm phát triển dự đoán tương lại quan trọng nhất nắm rõ tư cách đạo đức khách hàng ví điều định ý muốn trả nợ họ Để giải yêu cầu lớn cán tín dụng, chuyên môn hoá giải pháp hữu hiệu bên cạnh vịêc nâng cao chất lượng nhân Hiện Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội, việc chuyên môn hoá dựa số khách hàng, mức dư nợ thành phần kinh tế, điều khiến cho mỗi cán tín dụng phải quan tâm dến nhiều lĩnh vực, gặp nhiều khó khăn thu thập xử lý thông tin Do đó, nên chuyên môn hoá tín dụng theo vịêc quản lý nhóm khách hàng có lĩnh vực chuyên môn, để tạo điều kiện cho cán tín dụng tập trung sâu vào lĩnh vực cụ thể, tránh dàn trải, phát huy lực sở trường riêng Việc chuyên môn hoá, làm tăng chất lượng tín dụng độ tin cậy thông tin khách hàng tạo sở cho vịêc xây dựng mối quan hệ với khách hàng lâu dài, đồng thời cũng làm giảm chi phí mỗi dự án với khách hàng ngân hàng Muốn vây, ngân hàng cần có biện pháp cụ thể sau: 49 Nội dung bồi duỡng cán tín dụng phải hoạch định lâu dài Cần xác định tiêu chuẩn đề mục tiêu từng giai đoạn cụ thể để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phù hợp Việc đào tạo bồi duỡng cán phải đựơc lựa chọn đối tượng theo chuyên môn, cán đào tạo phải lực phát huy hiệu đào tạo cho ngân hàng, tránh lãng phí công tác đào tạo đồng thời tạo điều kiện cho cán tín dụng phát huy đựơc hết khả để học tập làm vịêc Tiến hành phân loại đội ngũ cán tín dụng để có kế hoạch đào tạo lại, trang bị kiến thức pháp lý nghiệp vụ tín dụng, nên ưu tiên bố trí cán có lực, có tâm huyết sang làm công tác tín dụng Những cán sa sút phẩm chất, cố ý làm trái, tham ô lợi dụng dứt khoát không bố trí làm nghiệp vụ tín dụng Giúp cán tín dụng cập nhật văn thông tin nhất 3.2.7 Tăng cường khả thu thập xử lý thông tin Sự phát triển mạnh me ngành công nghệ thông tin mang lại nhiều tiện ích cho sống người góp phần vào phát triển nhiều ngành nghề khác, có ngành ngân hàng Việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng giúp cho hoạt động ngân hàng diễn suôn sẻ nhanh chóng hơn, nâng cao chất lượng dịch ngân hàng, giúp ngân hàng quản lý khách hàng cách có hệ thống hơn, giúp kết nối ngân hàng với khách hàng, ngân hàng với ngân hàng với ngân hàng Trung ương khiến hệ thống thông tin thông suốt đồng thời giúp ngân hàng nắm thông tin khách hàng cách nhanh chóng xác nhất Vì vậy, ứng dụng phần mềm, chương trình yếu tố quan trọng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng giúp ngân hàng kiểm soát tốt khoản vay khách hàng Ngân hàng cần thường xuyên học hỏi, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo đựơc cán thông tin giỏi, sáng tạo hoạt động 3.2.8 Tăng cường công tác hỗ trợ khách hàng sau cho vay Không thẩm định khách hàng, cho vay thu hồi nợ, bán tài sản bảo đảm khách hàng không trả đựơc nợ mà ngân hàng muốn phát triển cần quan tâm tới khách hàng, quan tâm tới tình hình sử dụng vốn vay khách hàng đưa lời khuyên cụ thể giúp khách hàng kinh doanh có hiệu có khả trả nợ cho 50 ngân hàng Hiện Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội chưa trọng đến công tác hỗ trợ khách hàng sau vay vốn Để làm điều ngân hàng cần có đội ngũ cán am hiểu hoạt động kinh doanh khách hàng, am hiểu thị trường sản phẩm Ngân hàng cần thường xuyên cử người xuống xem xét tình hình hoạt động khách hàng để có lời khuyên kịp thời, đồng thời tư vấn cho khách hàng ngành nghề ngân hàng ưu tiên cho vay, tư vấn chủ trương sách cho thuận lợi cho khách hàng đạt hiệu cao 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Với chức quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh biện pháp hỗ trợ hoạt động ngân hàng nói chung họat động bảo đảm tiền vay nói riêng Thứ nhất, Ngân hàng nhà nước cần hoàn thiện sở pháp lý bảo đảm tiền vay, đồng thời phối hợp với ngành có liên quan thống nhất chế bảo đảm tiền vay Hiện văn pháp quy bảo đảm tiền vay nằm rải rác, quy định Ngân hàng Nhà nước ngành có liên quan nhiều bất cập chồng chéo gây khó khăn cho ngân hàng trình thực Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cần xem xét việc thành lập công ty chuyên định giá Hiện hầu hết ngân hàng tự thành lập phận chuyên định giá điều kiện ngân hàng se gặp nhiều khó khăn trở ngại tài chính, đội ngũ chuyên môn số lượng vay có giá trị lớn tài sản bảo đảm khó định giá không nhiều se gây tốn kém không cần thíêt cho ngân hàng, nhất ngân hàng nhỏ Vịêc thành lập trung tâm định giá Ngân hàng Nhà nước se hỗ trợ cho ngân hàng công tác định để tất tài sản khó định giá ngân hàng chuyển đến trung tâm Ngoài coi vịêc hình thành trung tâm hình mẫu để trung tâm định giá tư nhân đời đồng thời thông qua trung tâm để quản lý khoản cho vay ngân hàng mặt chất lượng, nâng cao tính an toàn hoạt động ngân hàng Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh hoạt động tín dụng trung tâm thông tin tín dụng Việc thành lập trung tâm thông tin tín dụng (tên gọi tắt CIC) đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, giúp ngân hàng cải thiện tình trạng thiếu thông tin việc nắm bắt tình trạng khách hàng thực tế hiệu hoạt động 51 trung tâm chưa cao khiến nguồn thông tin mà trung tâm cung cấp chưa có độ tin cậy cao ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cần quy trách nhiệm cung cấp thông tin cho trung tâm ngân hàng, tổ chức tín dụng Đồng thời phối hợp với Bộ tư pháp, Tổng cục địa chính, Tổng cục thống kê xây dựng hệ thống thông tin riêng phục vụ ngành ngân hàng để nguồn thông tin mà trung tâm cung cấp đa dạng, phong phú thực có ích cho ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan Bộ tư pháp ngành có liên quan cần đạo kiên tăng cường kiểm tra quan đăng ký giao dịch bảo đảm, quan công chứng việc thực quy định luật dân sư năm 2005, Nghị định 163/2006/NĐ-CP văn công chứng, chứng thực; kiên xử lý vi phạm gây phiền hà cho tổ chức cá nhân thực công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm Kiến nghị với Toà án nhân dân tối cao: Toà án nhân dân nên có cải cách thủ tục thời gian thụ lý vụ án kinh tế, rút ngắn thời gian đơn giản hoá giấy tờ nhằm tiết kiệm chi phí cho bên liên quan, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng thu hồi nợ trường hợp phải kiện 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội Thứ nhất, cần tăng cường công tác tra, kiểm tra kiểm soát hoạt động bảo đảm tiền vay nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luậtt cũng chủ trương sách ngân hàng Chỉ đạo đưa hướng giải kịp thời khoản vay có giá trị lớn, thường xuyên tiến hành kiểm tra không báo trước hoạt động chi nhánh, sở giao dịch nhằm đưa sách phù hợp cũng áp dụng hình thức kỷ luật, khen thưởng kịp thời Tuy nhiên, khoản vay nhỏ, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội cũng nhánh tự hết, cán tín dụng chi nhánh người hiểu rõ nhất khách hàng mình, chịu trách nhiệm khách hàng tránh rườm rà hoạt động cho vay gây khó khăn cho khách hàng vay vốn Hiện nay, tâm lý yên tâm có tài sản bảo đảm cho việc thực hợp đồng tín dụng phổ biến ngân hàng thương mại Thực chất, việc tin tưởng vào tài sản bảo đảm mà không trọng đến tình hình tài chủ đầu tư vay vốn tính khả thi dự án vay vốn gây rủi ro lớn cho hoạt động tín dụng ngân hàng Vì vậy, cần có nhận thức đầy đủ biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng bằng tài sản Thực chất việc chấp tài sản biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP Chính phủ bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, 52 biện pháp dự phòng trường hợp khách hàng vay không thực nghĩa vụ trả nợ, dự án kém hiệu nằm khả dự đoán ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng cần nghiên cứu thành lập công ty mua bán khai thác tài sản bảo đảm Căn vào tình hình giá trị tài sản tồn đọng khả công ty, ngân hàng chuyển giao tài sản tồn đọng cho công ty hình thức ủy thác sở hợp đồng chuyển nhượng theo thỏa thuận, giúp ngân hàng thu hồi vốn khai thác sử dụng tài sản tồn đọng có hiệu quả, giải tỏa nhanh tài sản bảo đảm đóng băng ngân hàng thương mại Ngân hàng cần thu thập, tổng hợp thông tin, đúc rút kinh nghiệm hoạt động cho vay để rút kinh nghiệm, đồng thời đề chủ trương sách cụ thể phù hợp cho từng thời kỳ, tổng hợp thông tin khách hàng ngân hàng, tạo liên kết chi nhánh để giúp chi nhánh giảm bớt thời gian, chi phí công tác thẩm định khách hàng Tăng cường hiệu công tác tuyển dụng để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển toàn hệ thống Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thực chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức buổi hội thảo để đúc rút kinh nghiệm đồng thời tạo hội cho cán chi nhánh đưa khó khăn cũng kinh nghiệm công vịêc Thường xuyên cử cán tu nghiệp nước để nắm bắt xu phát triển chung giới cũng công nghệ tiên tiến đại TÓM TẮT CHƯƠNG Từ sở lý luận hoạt động bảo đảm tiền vay NHTM chương thực trạng chất lượng hoạt động bảo đảm tiền vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội chương 2, chương chuyên đề đưa cần thiết nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm tiền vay tín dụng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm tiền vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội bối cảnh kinh tế khó khăn: đầu tư trực tiếp nước sụt giảm, bất động sản đóng băng, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2013 dừng mức 5,03% (mức tăng thấp nhất 13 năm trở lại đây) Hoạt động ngành ngân hàng cũng gặp nhiều trở ngại bất ổn áp lực cạnh tranh tình trạng nợ xấu gia tăng Bên cạnh đó, chuyên đề cũng đưa số kiến nghị thân Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, kiến nghị với ngành có liên quan với NHNN 53 KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế thị trường, nhu cầu vốn cho kinh tế ngày lớn Hoạt động cho vay ngày đựơc mở rộng mức độ rủi ro cao Một thực tế tình trạng mất an toàn vốn hoạt động cho vay ngân hàng thương mại vẫn xảy Việc đảm bảo cho đồng vốn vận động an toàn có hiệu vấn đề vô quan trọng Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội từng bước cố gắng để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng vẫn hạn chế rủi ro Để thực đựơc mục tiêu vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trở thành vấn đề cấp thiết Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động bảo đảm tiền vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội, chuyên đề đề xuất số giải pháp chi Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội số kiến nghị quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay ngân hàng Cùng với hướng dẫn, bảo thầy giáo, anh chị NH nỗ lực thân, em hy vọng đưa biện pháp giúp cho hoạt động cho vay nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung ngày phát triển Với vốn kiến thức hạn chế không tránh khỏi sai sót viết này, em rất mong nhận phê bình, góp ý thầy cô để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Phương Liên 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tô Ngọc Hưng: Giáo trình Ngân hàng Thương mại NXB Thống kê, 2009 • Phan Thị Thu Hà: Quản trị Ngân hàng Thương mại NXB Thống kê, 2009 • Hồ Diệu: Quản trị Ngân hàng NXB Thống kê, 2002 • Hồ Diệu: Tín dụng Ngân hàng NXB Thống kê, 2000 • Nguyễn Văn Tiến (Chủ biên) Quản trị Rủi ro kinh doanh Ngân hàng Thương mại NXB Thống kê, 2010 • Tạp chí khoa học & đào tạo Ngân hàng, Số 138 (11/2014), • Tạp chí Ngân hàng, Số 1(1/2014), số 13(7/2014) • Nguyễn Thạc Hoát, “Hoàn thiện chế xử lý Tài sản đảm bảo tiền vay hoạt động Tín dụng NHTM Việt Nam”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học Quyển NXB Văn hóa – Thông tin Hà Nội 2007 • Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006về giao dịch bảo đảm • Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP • Thông tư Số: 07/2003/TT-NHNN Hướng dẫn thực số quy định bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng • Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng • Nghị định số 85/2002/NĐ-CP Chính phủ : Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng • www.sbv.gov.vn • www.vnba.org.vn ... TRẠNG CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT –CHI NHÁNH HÀ NỘI 27 2.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI... PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN 44 LIÊN VIỆT-CHI NHÁNH HÀ NỘI 44 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY CỦA NGÂN... chi nhánh Ngân Hàng TMCP Liên Việt ,Ngân hàng TMCP Liên Việt-chi nhánh Hà Nội thành lập,sau sáp nhập với Công ty Tiết Kiệm Bưu Điện đổi tên thành Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt-chi nhánh Hà Nội Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hà nội , Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hà nội , Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay