Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong giao đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

105 146 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà nội, ngày 12 tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Sau đại học, Học viện Ngân hàng tạo điều kiện trang bị kiến thức, kỹ cho suốt trình học tập Tôi xin cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo, cán công nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Tam Điệp tạo điều kiện giúp đỡ tìm hiểu, thu thập tài liệu, số liệu báo cáo phục vụ cho nghiên cứu Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Thanh Phương giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2.Tổng quan công trình nghiên cứu 1.3.Mục đích nghiên cứu .3 1.4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.Phương pháp nghiên cứu .4 1.6.Kết cấu luận văn CHƯƠNG .6 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.1.Một số khái niệm cở dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.1Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại .6 1.1.2Ngân hàng bán lẻ 1.1.3Dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.3.1Khái niệm 1.1.3.2Các sản phẩm NHBL 10 1.1.3.3Các dịch vụ NHBL 11 1.1.3.4Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán chéo 13 1.2.Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ 15 1.2.1.Đối với ngân hàng 15 1.2.2.Đối với khách hàng kinh tế 16 1.3.Các tiêu chi đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ .17 1.4.Các yếu tố tác động đến phát triển ngân hàng bán lẻ .19 1.4.1Nhóm nhân tố khách quan 19 1.4.2Nhóm nhân tố chủ quan .21 1.5.Bài học kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 26 Trên giới 26 1.5.1Kinh nghiệm Standard Chartered Singapore 26 1.5.2Kinh nghiệm Citibank Nhật 27 Tại Việt Nam 29 1.5.3Phát triển dịch vụ NHBL ANZ Việt Nam 29 1.5.4Phát triển dịch vụ NHBL Techcombank 30 1.5.5Phát triển dịch vụ NHBL Vietcombank .32 CHƯƠNG 34 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 34 CỦA BIDV TAM ĐIỆP THỜI GIAN QUA 34 2.1 Tổng quan ngân hàng BIDV chi nhánh Tam Điệp 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh năm gần 36 Như vậy, giai đoạn 2013 – 2015, BIDV Chi nhánh Tam Điệp triển khai hoạt động chủ động, tích cực, toàn diện hiệu quả, đóng góp quan trọng cho đất nước cộng động, BIDV nhận quan tâm tình cảm tốt đẹp Hội sở, đồng thơi BIDV Tam Điệp vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý BIDV đơn vị kinh doanh xuất sắc, đơn vị thi đua xuất sắc BIDV Tam Điệp góp phần giúp thương hiệu BIDV ngày định hình vững lòng khách hàng, công chúng 40 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Tam Điệp thời gian qua 40 2.2.1 Dịch vụ huy động vốn 40 2.2.2 Dịch vụ cấp tín dụng 43 2.2.3 Dịch vụ toán 48 2.2.4 Dịch vụ thẻ 50 2.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử 51 2.2.6 Dịch vụ khác 53 2.2.7 Kết hoạt động kinh doanh khối NHBL 54 2.2.8.Kết khảo sát từ hài lòng khách hàng liên quan đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ .56 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ BIDV chi nhánh Tam Điệp .63 2.3.1 Những thành tựu đạt 63 2.3.2 Những tồn nguyên nhân .64 CHƯƠNG 71 GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH TAM ĐIỆP 71 3.1 Định hướng phát triển BIDV chi nhánh Tam Điệp thời gian tới 71 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Tam Điệp 71 3.2.1 Phát triển sản phẩm ngân hàng .71 3.2.2 Tăng cường công tác marketing tới khách hàng 77 3.2.3 Cải tạo sở hạ tầng, đại hóa công nghệ 78 3.2.4 Nâng cao trình độ cán theo hướng chuyên nghiệp 80 3.2.5 Đa dạng kênh phân phối thực phân phối hiệu 82 3.2.6 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng 83 3.3 Kiến nghị 84 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam 84 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 86 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ .88 TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu BIDV 10 DVBL DNVVN KHCN NHBL NHNM NHTM SP TMCP TDCN 11 VCB Nguyên nghĩa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Dịch vụ bán lẻ Doanh nghiệp vừa nhỏ Khách hàng cá nhân Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Sản phẩm Thương mại cổ phần Tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức BIDV chi nhánh Tam Điệp 36 Bộ máy tổ chức BIDV Tam Điệp TổngGiám đốc BIDV ký định Giám đốc chi nhánh xếp bố trí trình TổngGiám đốc phê duyệt 36 Căn định Tổng Giám đốc BIDV việc điều hành“Quy chế tổ chức, hoạt động chi nhánh BIDV trực thuộc, đến nay, Chi nhánh có 10 Phòng nghiệp vụ, 03 Phòng giao dịch với tổng số cán năm 2015 79 người 36 Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn BIDV Chi nhánh Tam Điệp 37 Biểu đồ 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng BIDV Chi nhánh Tam Điệp 38 Năm 2013, dư nợ Chi nhánh đến 31/12/2013 đạt 2245,86 tỷ đồng, tăng so với năm 2012 12,70% Nguyên nhân năm 2013, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, cầu tín dụng thấp, thị trường bất động sản lắng đọng Chi nhánh trì mức tín dụng đánh giá khả quan .38 Sang năm 2014, tín dụng Chi nhánh tăng lên 2536 tỷ, tăng 12,92% so với năm 2013 Điều Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng Thông tư 09/2014/TT-NHNN cho phép tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục xem xét cấu lại thời hạn trả nợ DN xem xét cho vay mới; phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao .38 Cùng với hệ thống chi nhánh BIDV, chi nhánh Tam Điệp tiếp tục tập trung phát triển thể chế theo mô hình Ngân hàng TMCP đại, bước hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý chiến lược, điều hành KHKD theo thông lệ; tăng cường lực quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II, ứng dụng CNTT hoạt động; mô hình tổ chức, cung ứng sản phẩm dịch vụ hướng mạnh đến khách hàng tạo nên bước đột phá việc thu hút khách hàng đến với BIDV,chính mà năm 2015 dư nợ tín dụng tiếp tục tăng lên mạnh mẽ với số 3094,4 tỷ đồng, tăng so với kỳ năm trước 22,03% 38 Ngoài ra, ngành ngân hàng nói chung hệ thống BIDV có Chi nhánh Tam Điệp đưa số chương trình tín dụng đặc thù sản phẩm mạnh Việt Nam cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo, cà phê, cho vay đánh bắt xa bờ; hỗ trợ lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp, chương trình cho vay hỗ trợ nhà Nhờ đó, Chi nhánh mở rộng dư nợ tín dụng 39 Bên cạnh việc thực tốt nhiệm vụ chuyên môn, BIDV Tam Điệp tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội địa bàn: đền ơn đáp nghĩa, xây dựng công trình y tế, giáo dục 39 Biểu đồ 2.3: Tình hình thực lợi nhuận BIDV Chi nhánh Tam Điệp .40 40 Vốn huy động khối dịch vụ NHBL BIDV Chi nhánh Tam Điệpbao gồm vốn huy động từ dân cư (khách hàng cá nhân), hộ gia đình DN vừa nhỏ Theo bảng 2.1 thấy tỷ trọng huy động vốn có xu hướng tăng lên qua năm với tốc độ tăng mạnh Năm 2013, vốn huy động từ khối khách hàng bán lẻ 397.5tỷ đồng, chiếm 57.88%tổng vốn huy động toàn chi nhánh Năm 2014, vốn huy động tăng lên 417,8 tỷ đồng, tương ứng 56,95% Tuy nhiên sang năm 2015 vốn huy động từ khối bán lẻ tăng mạnh lên 1172,5 tỷ đồng, tương ứng 63,82% 40 Bảng 2.1 Tình hình phát triển dịch vụ huy động vốn khối bán lẻ BIDV Tam Điệp .41 Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng bình quân khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ huy động vốn giai đoạn 2013-2015 số ngân hàng Tam Điệp .42 Bảng 2.2 Tình hình phát triển tín dụng bán lẻ BIDV Tam Điệp .44 ĐVT: tỷ đồng 44 Đồng thời, chi nhánh nghiêm túc triển khai đầy đủ sản phẩm dịch vụ cho vay bán lẻ theo đạo BIDV Hiện nay, chi nhánh Tam Điệp cung cấp sản phẩm cho vay cho vay ngắn hạn, cho vay trung, dài hạn (đầu tư dự án, sản xuất kinh doanh), cho vay tiêu dùng (mua nhà, ô tô, ), cho vay cán nhân viên, cho vay thấu chi nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu vay vốn khác khách hàng 44 Biểu đồ 2.5 Tốc độ tăng trưởng khách hàng tín dụng cá nhân bình quân 45 giai đoạn 2013-2015 số NH địa bàn Tam Điệp 45 Biểu đồ 2.6 Tình hình chất lượng tín dụng khối bán lẻ 45 Chi nhánh Tam Điệp .45 47 Bảng 2.3 Thị phần tín dụng khối KHBL địa bàn Tam Điệp giai đoạn 2013–2015 .48 ĐVT: % 48 Bảng 2.4 Số lượng KHBL địa bàn Tam Điệp giai đoạn 2013–2015 49 Biểu đồ 2.7 Số lượng thẻ ATM phát hành thêm giai đoạn 2013 – 2015 51 Biểu đồ 2.8 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tăng thêm giai đoạn 2013 – 2015 52 79 thuộc ngân hàng BIDV nên định hệ thống công nghệ thông tin phải duyệt từ trụ sở áp dụng theo toàn hệ thống hoạt động được, biên pháp ứng dụng khoa học công nghệ đại biện pháp đưa với BIDV nói chung, từ tác động đến việc đổi công nghệ chi nhánh Tam Điệp Cụ thể: - Đầu tư vốn cho công tác phát triển công nghệ đại đổi công nghệ Song song với việc đổi công nghệ, Chi nhánh cần phải thực công tác đào tạo nguồn nhân lực để có khả ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai thác dịch vụ Việc đầu tư việc đào tạo cán phải mang tính chất lâu dài, đảm bảo cho phát triển tương lai - Nhìn chung so với thị trường ngân hàng Việt Nam nay, BIDV ngân hàng đón đầu công nghệ đại, nhiên hệ thống lõi Icorebanking lỗi thời khả tích hợp thông tin không phù hợp với thực tế nên ngân hàng BIDV cần có đề án thay đổi nâng cấp hệ thống nói chung toàn hệ thống BIDV Tam Điệp - Chi nhánh Tam Điệpcần biết khai thác tối đa công nghệ Hội sở BIDV cung cấp, tránh trường hợp lãng phí tài nguyên hệ thống Mặt khác thường xuyên có ý kiến phản hối bất hợp lý qua trình khai thác để hệ thống chỉnh sửa phù hợp - Phát triển công nghệ phải bảo đảm tính an toàn vận hành công nghệ tất tài nguyên lưu trữ mạng, cố công nghệ thông tin gây liệu, làm cho hoạt động ngân hàng ngưng trệ ảnh hưởng đến khách hàng, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín ngành Củng cố trì hoạt động hệ thống máy tính, máy chủ, hệ thống truyền tin, tránh lỗi đường truyền gây trì trệ giao dịch toàn hệ thống - Chi nhánh cần tận dụng tối đa phần mềm công nghệ phục vụ cho quản trị điều hành mà BIDV cung cấp để áp dụng thống toàn 80 hệ thống - Đề chương trình khen thưởng cho sáng kiến, phần mềm tin học sáng tạo góp phần vào việc phát triển công nghệ để khuyến khích cán điện toán viết chương trình phục vụ cho quản trị điều hành, tiện ích phục vụ tác nghiệp cho phòng ban, nâng cao hiệu công tác phục vụ khách hàng, tăng khả cạnh tranh ngân hàng địa bàn Trên sở tảng thông tin đại, Chi nhánh đa dạng hóa hình thức huy động vốn, cho vay, với sản phẩm tiện ích ngân hàng đại, mở rộng hình thức toán không dùng tiền mặt toán qua ngân hàng nhằm phục khách hàng tốt 3.2.4 Nâng cao trình độ cán theo hướng chuyên nghiệp Các thống kê gần chất lượng lao động ngành ngân hàng thông tin mang tính cảnh báo cao, điều kiện Việt Nam thành viên TPP thời gian mở cửa cho tổ chức tài quốc tế hoạt động tự thị trường Việt Nam đến gần Tuy nhiên yếu tố thành công cho NHBL lại không trình độ nghiệp vụ, mà quan trọng không thái độ phục vụ ngân hàng việc cải thiện quan hệ ngân hàng khách hàng Yếu tố then chốt để giữ vững thi trường bán lẻ ngân hàng phải nắm bắt nhu cầu, lợi ích, mong muốn khách hàng để có đề xuất phù hợp, liên kết chế tạo thuận lợi cho cho hoạt động giao dịch theo sát hành vi khách hàng Mối quan hệ thân thiện ngân hàng với khách hàng yếu tố làm tăng sức cạnh tranh ngân hàng với đối thủ Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng dễ chép, tính cá biệt cho sản phẩm ngân hàng khó tồn lâu, cạnh tranh giá có điểm dừng, điều mà ngân hàng tạo ấn tượng riêng, thu hút giữ chân khách hàng thái độ thân thiện tiếp xúc với khách hàng Là doanh nghiệp kinh 81 doanh, chi nhánh phải đề cao phương châm “khách hàng tồn phát triển ngân hàng” để hướng tới mục tiêu “bán hàng” nâng cao trình độ cán theo hướng chuyên nghiệp điều cần thiết Những cán quản lý, hoạch định sách đòi hỏi phải có kiến thức đánh giá lực tài cá nhân, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết văn hóa xã hội, có khả nắm bắt yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Vì cần có chương trình liên kết đào tạo tiên tiến chuyên gia hàng đầu lĩnh vực ngân hàng giảng dạy kết hợp với việc đào tạo, tham quan mô hình hoạt động nước có hệ thống ngân hàng phát triển tương đồng với ngân hàng Đối với cán trực tiếp giao dịch với khách hàng cần phải có trình độ giao tiếp tốt thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ Có số mảng công việc truyền thống công việc tác nghiệp cụ thể: Bán sản phẩm, giao tiếp với khách hàng, sử dụng dịch vụ đơn giản, cán Chi nhánh đáp ứng Nhưng để phát triển dịch vụ NHBL chi nhánh cần cần chuyên gia để thiết kế cập nhật mới, chuyên gia lĩnh vực phát sinh ngành ngân hàng quản lý đầu tư, quản lý quỹ, tư vấn tài doanh nghiệp, cổ phần hóa, phân tích tài doanh nghiệp… Trong thời gian qua, Chi nhánh trọng đến công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ Hàng năm, chi nhánh cử cán tham gia lớp đào tạo BIDV hội sở, NHNN tổ chức Tổ chức buổi học nghiệp vụ Chi nhánh: Ngiệp vụ tín dụng, thẩm dịnh, giao dịch Từ tạo nên đội ngũ nhân có lực chuyên môn cao có khả thích ứng với sản phẩm dịch vụ đại Chi nhánh nên xây dựng thang điểm khoa học để đánh giá lực cán làm công tác ngân hàng, thang điểm để đánh giá chất 82 lượng hoàn thành công tác hàng tháng Bên cạnh đó, cần gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng lao động cho phù hợp, người, việc Chi nhánh cần xây dựng sách lương thưởng phù hợp, hấp dẫn Thực trả lương theo nguyên tắc tiền lương gắn liền với trình độ suất, chất lượng hiệu công việc Thường xuyên động viên CBCNV nhiều chế độ phúc lợi thưởng vật chất, cho đào tạo, dự lớp tập huấn nghiệp vụ nước, nâng lương trước hạn…nhằm nuôi dưỡng nhân tài, giữ cán cốt cán tiến thân với nghiệp phát triển ngân hàng 3.2.5 Đa dạng kênh phân phối thực phân phối hiệu Thành công kinh doanh dịch vụ NHBL định mạng lưới kênh phân phối, khả tiếp cận dịch vụ cho khách hàng lúc, nơi qua cách.Việc phát triển đa dạng hóa phương tiện, kênh phân phối sản phẩm dịch vụ yếu tố tạo nên khác biệt người chiến thắng kẻ thất bại cạnh tranh dịch vụ NHBL tương lai Hiện nay, Chi nhánh phần lớn sử dụng kênh phân phối dịch vụ trực tiếp qua quầy gây lãng phí thời gian chi phí khác Khi xã hội ngày phát triển, chi phí cho kênh phân phối tăng trả lương cho nhân viên.Vì vậy, bên cạnh việc trì mở rộng kênh phân phối truyền thống chi nhánh, phòng giao dịch chi nhánh cần thiết phải nghiên cứu phát triển đưa vào ứng dụng kênh phân phối đại, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao dịch nơi, lúc phương tiện phổ biến như: + Tăng cường hiệu hệ thống tự phục vụ -hệ thống ATM với khả cung cấp hàng chục loại dịch vụ khác hoạt động thay cho chi nhánh ngân hàng với hàng chục nhân viên giao dịch 83 +Phone Banking: Đây kênh phân phối phổ biến nước phát triển Việt Nam có nhiều NH TMCP triển khai với nhiều tính sản phẩm thu kết tốt đẹp Với sản phẩm BIDV dừng chức cung cấp thông tin giao dịch phát sinh, truy vấn số dư, đòi hỏi sản phẩm phải tiếp tục bổ sung thêm nhiều tiện ích, chức chuyển tiền, toán hóa đơn …Với xu bùng nổ thuê bao di động ngày thị trường Việt Nam kênh phân phối hiệu quả, tiềm mà chi nhánh cần tập trung khai thác +Ngân hàng qua máy tính, việc mở rộng kênh phân phối có nhiều lợi tăng khả an toàn, tiết kiệm chi phí thời gian cho ngân hàng khách hàng Internet kênh phân phối hiệu mà NHBL giới đem lại cho khách hàng họ Tuy nhiên, việc triển khai này, BIDV cần lưu ý vấn đề hỗ trợ khách hàng chi phí đầu tư ban đầu, tính toán chi phí thuê bao hợp lý, nâng cao tốc độ đường truyền Bên cạnh chi nhánh cần mở rộng kênh phân phối qua đại lý đại lý chi trả kiều hối, đại lý phát hành thẻ ATM nguyên tắc đại lý hưởng khoản phí tuân thủ thỏa thuận bên Đa dạng kênh phân phối, quản lý phân phối cách hữu hiệu để tối đa hóa vai trò kênh hệ thống nhằm hướng tới phục vụ nhu cầu khách hàng lúc nơi yếu tố dẫn đến thành công NHBL 3.2.6 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng Cùng với gia tăng mức độ cạnh tranh thị trường dịch vụ NHBL, khách hàng ngày có nhiều hội việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu mình, mức độ trung thành người tiêu dùng ngân hàng thay đổi theo chiều hướng giảm dần Dưới tác động CNTT làm gia tăng khả lựa chọn sản phẩm khách hàng Vì 84 cần có sách chăm sóc khách hàng để giữ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng yếu tố quan trọng việc phát triển chiến lược dịch vụ NHBL Chi nhánh nên áp dụng giải pháp tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng: - Nghiên cứu, cải tiến chất lượng dịch vụ, chất lượng hoạt động giao dịch đảm bảo hài lòng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ - Cần xây dựng chuẩn mực giao tiếp với khách hàng tạo chuyên nghiệp giao dịch với khách hàng đồng thời nâng cao nét văn hoá riêng có BIDV tạo ấn tượng mạnh nơi khách hàng ngân hàng thương mại có uy tín, có đủ khả đáp ứng cách tốt nhu cầu họ - Tổ chức tập huấn công tác chăm sóc khách hàng cho cán làm công tác ngân hàng, cán ngân hàng hướng tới phương châm “giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới” đến với ngân hàng Giáo dục cho nhân viên giao dịch ngân hàng luôn biết cảm ơn khách hàng lựa chọn quan tâm họ dành cho Chi nhánh, điều tạo nét khác biệt so với ngân hàng khác 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Để phát triển dịch vụ NHBL trước hết BIDV cần chuyển đổi mô hình sang mô hình bán lẻ toàn quốc Trong chuyển đổi cần đề xuất phải có thêm chuẩn mực diện mạo chi nhánh chuẩn mực Cán nhân viên BIDV nên cần có bước chuyển đổi sau mô hình kinh doanh sang NHBL: Xác định vai trò nhiệm vụ rõ ràng theo mô hình chi nhánh để cải thiện hiệu làm việc, xây dựng quy trình kinh doanh hệ thống,nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, hợp lý hoá quy trình nghiệp vụ nhắm tối ưu thời gian giao dịch tạo lợi cạnh tranh gia tăng mức độ hài 85 lòng khách hàng, trang bị cho nhân viên công cụ bán hàng để tối đa hoá khả bán hàng Thông qua tạo dựng văn hoá làm việc định hướng hiệu gắn phúc lợi phần thưởng với hiệu công việc Thiết kế cách bố trí chi nhánh tạo không khí động, đại dễ tiếp cận cuối thực đào tạo chuyên sâu giúp cải thiện lực làm việc đội ngũ nhân viên chi nhánh Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro: Trong kinh doanh Ngân hàng lợi nhuận song hành với rủi ro, đánh đổi lợi nhuận rủi ro vấn đề thách thức nhà quản trị Chính việc ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro để đo lường tính hiệu kinh doanh BIDV thông thường phải thông qua đánh giá lợi nhuận rủi ro Để chạy báo cáo phải thông qua nhiều phần mềm khác nhau, chương trình khác làm khó khăn làm báo cáo.BIDV cần xây dựng chương trình có chức đánh giá phụ thuộc vào mục đích phân tích , điều kiện hoạt động kinh doanh thời kỳ để giúp cho việc hoạch định kinh doanh cách kịp thời Ngoài ra, chương trình CORE BIDV chạy chậm quản lý danh mục nhiều hình khác làm cho người dùng khó việc tiếp cận sử dụng Để phát triển dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ đáp ứng với nhu cầu kịp thời cho khách hàng đảm bảo việc cạnh tranh BIDV cần nghiên cứu đưa chương trình CORE đáp ứng kịp thời giai doạn Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ hướng tới khách hàng: Chiến lược phát triển sản phẩm phải hoạch định rõ ràng, cụ thể dựa phân khúc thị trường, định vị khách hàng sản phẩm.Theo nhóm khách hàng cần thiết kế sản phẩm, dịch vụ riêng biệt hệ thống hỗ trợ phát triển sản phẩm Trước hết BIDV cần chuẩn hoá sản phẩm,dịch vụ cho nhóm khách hàng Phát triển sản phẩm cần kết hợp với công nghệ 86 đại BIDV cần hướng thêm đến tầng lớp khách hàng trẻ tuổi, sinh viên , học sinh… 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Hoàn thiện qui định pháp lý nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng Các quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động ngân hàng nhiều cấp nhiều quan ban hành, điều đòi hỏi phải hoàn thiện môi trường pháp lý cách đầy đủ, đồng thống loại hình dịch vụ theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ phổ cập, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng khách hàng ngân hàng - NHNN NHTM cần phối hợp với Tổng cục Thống kê việc xây dựng danh mục dịch vụ NHBL theo chuẩn mực quốc tế, làm sởđể xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ loại hình dịch vụ cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, điều hành - Xây dựng văn hướng dẫn quy định họat động cung ứng dịch vụ NHĐT (thanh tóan qua Phone,SMS, hay Internet) nhưđiều kiện thực cam kết tuân thủ, xử lý giao dịch, kiểm sóat lưu trữ hồ sơ.Xây dựng chếđộ quản lý khai thác thông tin đảm bảo nhanh, xác,an tòan - Ban hành văn pháp lý quy định tóan kinh doanh tiền mặt với chế khuếyn khích ngăn cấm ví dụ cho phép thu phí giao dịch lien quan đến tiền mặt cao giao dịch chuyển khoản - Để tiết kiệm chi phí phát triển mạng lưới họat động NHBL, NHNN cần có định hướng cho NHTM VN việc phát triển kết nối mạng lưới tóan quốc tế Ngân hàng Đông Á kết nối mạng với China Union Pay NH khác phép kết nối với Đông Á mà kết nối mạng quốc tếđộc lập NHNN cần có sựđiều tiết chủ trương phát triển mạng lưới ATM tốt để giảm chi phí cho NH tăng tính xã hội mạng lưới ATM đặc biệt bối cảnh tất NH 87 kết nối với Smarlink Banknet - Tăng cường họat động tra giám sát hệ thống NHTM đặc biệt lãi suất vượt trần vấn đề nhức nhối làm lọan thị trường tài Ngân hàng nhỏ NHNN người có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh NHTM, có hoạt động NHBL NHNN cần đôn đốc giám sát hoạt động bán lẻ NHTM, nâng cao chất lượng công tác tra NHNN hoạt động bán lẻ NHTM Tăng cường khung khổ pháp lý kiểm soát, tập trung vào việc cải thiện khả giám sát NHNN NHTM Áp dụng tiêu chuẩn quốc tếđể xác định cách rõ ràng an toàn lành mạnh nghiệp vụ NH, tránh việc cạnh tranh không lành mạnh đưa lãi suât cao cho khách hàng gây lủng đoạn thị trường, cải tiến tiêu chuẩn kế toán thực kiểm toán hàng năm công ty kiểm toán độc lập nước tiến hành, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Việc tăng cường hiệu lực quản lý NHNN hoạt động bán lẻ cần đề cập nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển phòng ngừa rủi ro trình hoạt động Cần tăng cường trách nhiệm quyền hạn bên tham gia hoạt động NHBL Về phí dịch vụ cho hoạt động bán lẻ cần xác lập theo hướng giao quyền cho tổ chức cung ứng thực dịch vụ toán quy định cụ thể chế cạnh tranh - Tiếp tục đại hóa công nghệ NH, sớm hoàn thiện trung tâm chuyển mạch tài quốc gia để liên thông mạng lưới toán NH NHNN cần đầu tưđồng cho việc đại hóa hạ tầng công nghệ kỹ thuật hệ thống toán NH bảo đảm an toàn, hiệu tin cậy, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Tiếp tục nâng cấp hệ thống toán liên NH hệ thống toán nội NHTM theo hướng tựđộng hóa 88 nhằm phát triển hệ thống toán điện tử phạm vi toàn quốc kết nối đến hầu hết NHTM để hình thành hệ thống toán quốc gia thống an toàn Từđó nâng cao tiện ích toán qua NH, phát triển dịch vụ toán không dung tiền mặt nhằm khuyến khích KH nhân sử dụng dịch vụ toán qua NH hạn chế sử dụng tiền mặt kinh tế - Hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo phản ánh đầy đủ mặt hoạt động NHBL NHNN NHTM cần phối hợp với Tổng Cục thống kê xây dựng danh mục phân loại dịch vụ KH nhân theo chuẩn mực quốc tế vàđược rộng mở phù hợp với thực tiễ Việt Nam Từ xây dựng hệ thống báo cáo định kỳđầy đủ, thống loại hình dịch vụ cụ thể hoạt động bán lẻ nhằm nâng cao hiệu công tác phân tích, dự báo, quản trị, điều hành tốt 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ Sự quan tâm Chính phủ đóng vai trò quan trọng ngành, cấp Chính phủ tạo hỗ trợ tổng hợp thuế, văn pháp luật, sách kinh tế xã hội Để tạo điều kiện cho BIDV nói riêng NH Việt Nam nói chung phát triển hoạt động NHBL thời gian tới, Chính phủ cần: Nhanh chóng tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động ngân hàng: - Chính phủ cần ban hành quy định quan hệ dân hoạt động cho vay, cần xây dựng thể chế rõ ràng, minh bạch quy định nghĩa vụ người vay cần có quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi người cho vay Đồng thời, quan thực thi pháp luật phải ý giải vụ tranh chấp, hỗ trợ, giúp NH thu hồi nợ tồn đọng 89 - Cùng với việc gia nhập WTO, quy định hoạt động NH phải đổi theo hướng quốc tế hóa Sự phát triển công nghệ cho đời số DV NH với cách thức quy trình giao dịch khác với SP truyền thống, văn pháp lý Chính phủ cần có điều chỉnh phù hợp với tốc độ phát triển khoa học công nghệ Cần có sách cải thiện môi trường kinh tế xã hội: Chính phủ cần có sách cải thiện môi trường kinh doanh, kêu gọi đầu tư nâng cao khả cạnh tranh kinh tế Tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, bãi bỏ quy định cấp giấy phép, thủ tục không cần thiết hay không quán; Tiếp tục cải thiện nâng cấp sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư tư nhân Phát triển môi trường kỹ thuật công nghệ đại-cơ sở hạ tầng bưu viễn thông: - Mặt công nghệ Việt Nam thấp so với nước khu vực giới, Chính phủ cần trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật – công nghệ Tăng cường chuyển giao công nghệ từ nước tiên tiến sở tiếp thu làm chủ công nghệ - Vì công nghệ thông tin phương tiện bản, tảng cho phát triển DVBL, việc phủ sống tối đa mạng điện thoại di động tới vùng sâu vùng xa Bưu viễn thông đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ NHTM việc mở rộng mạng lưới cung ứng DV Ngoài ra, đầu tư sở hạ tầng (các đường truyền kết nối), mạng lưới Internet mức phí sử dụng đường truyền, sử dụng DV Internet nằm phạm vi quản lý điều chỉnh Bộ Bưu viễn thông có tác động tới việc thiết kế cung ứng DV NHTM - Cần có biện pháp an toàn, bảo đảm bí mật CN giao dịch điện tử Những lo ngại xâm phạm bí mật CN nảy sinh tham gia giao dịch điện tử làm hạn chế phát triển giao dịch điện tử Vì vậy, cần phải có 90 chế an ninh mạng hiệu để chống xâm nhập không hợp pháp, bảo đảm giao dịch an toàn, người dân tin tưởng tham gia giao dịch điện tử Nâng cao lực quản trị: NH coi ngành chịu quản lý, giám sát chặt chẽ Chính phủ Vì vậy, Chính phủ cần quản trị hoạt động NHTM dựa số nguyên tắc kinh tế thị trường, vận hành phải theo thực tế kinh tế VN 91 KẾT LUẬN Phát triển dịch vụ NHBL xu hướng tất yếu ngân hàng đại giới, đặc biệt giai đoạn mà kinh tế khắp nơi phải trải qua thời kỳ khó khăn, biến động khôn lường nay, cho vay doanh nghiệp lớn chứa đựng nhiều rủi ro Nhận thức điều đó, BIDV - ngân hàng có tuổi thọ lâu năm thị trường Việt Nam - bắt đầu có bước tiến sang lĩnh vực NHBL để theo kịp với thời đại, đồng thời góp phần gây dựng tên tuổi ngày lớn mạnh lòng người dân Với mong muốn sản phẩm đại, công nghệ cao ngân hàng tiếp cận với người dân tỉnh nhà, giúp họ hiểu biết lĩnh vực mẻ để lựa chọn sản phẩm dịch vụ có ích nhất, phù hợp với mình, luận văn nêu nội dung sau đây: Lý luận dịch vụ NHBL phát triển dịch vụ NHBL, Thực trạng phát triển hoạt động NHBL Chi nhánh BIDV Tam Điệp, đánh giá chung kết đạt được, mặt tồn nguyên nhân đề xuất giải pháp phát triển hoạt động NHBL Chi nhánh thời gian tới - Đề số giải pháp kiến nghị cần thiết để Chi nhánh bước phát triển toàn diện dịch vụ NHBL bên cạnh sản phẩm truyền thống có Luận văn không tránh khỏi có thiếu sót trình phân tích, đánh giá đưa giải pháp Do vậy, tác giả mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến Thầy Cô giáo nhà khoa học luận văn hoàn chỉnh 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Triển vọng kinh tế giới (IMF, 4/2014), Tạp chi tài PGS Định Xuân Trình (2009), Thanh toán quốc tế ngoại thương Đại học Ngoại thương Hà Nội NXB Giáo dục Ths Hồ Tuấn Vũ (2013): “Tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng”, Tạp chí tài TS Hà Nam Khánh Giao (2004), Marketing dịch vụ, NXB Thống kê Lê Thị Huyền Diệu (2006), Công nghệ - hỗ trợ đắc lực cho phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Nhà xuất Văn hóa – Thông tin Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, Hội thảo “Đối thoại công – tư: Giải rào cản doanh nghiệp nhỏ, vừa siêu nhỏ tiếp cận vốn” Lương Đỗ Đoàn (1999) Giải pháp phát triển thị trường thẻ tín dụng Việt Nam Tạp chí Ngân hàng Mạnh Nguyễn: “Nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2013 qua số thống kê”, http://bizlive.vn/ NHNN Việt Nam (1998) Luật Ngân hàng Luật TCTD, NXB CTQG, Hà Nội 10 Ngô Quốc Kỳ (1995) Một số vấn đề pháp lý hoạt động Ngân hàng, NXB CTQG, Hà Nội 11 PGS TS Nguyễn Đăng Dờn, PGS TS Hoàng Đức, PGS TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương (2004), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê 12 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê 13 Nguyễn Thanh Phong (2011), “Đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh ngân hàng Thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sỹ kinh tế 14 Nguyễn Thị Hiền, “Phát triển dịch vụ ngân hàng dân cư – cấu phần quan trọng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006 – 2010 2020”, Vụ phát triển ngân hàng 15 Nguyễn Thị Quy (2008), Dịch vụ ngân hàng đại, NXB Khoa học xã hội 93 16 Nguyễn Đào Tố (2007), “ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Cơ hội đến với NHTM Việt Nam”, Tạp chí thị trường tài tiền tệ số 17 PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2006) Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 18 Phương Thúy: “Việt Nam, thị trường tiềm mảng ngân hàng bán lẻ”, http://www.pcb.vn/ 19 Trần Thanh Hải (1999) Dịch vụ ngân hàng điện tử - bước phát triển quản lý tài chính, Tạp chí thị trường tài chính, tiền tệ 20 PGS TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng, NXB Lao động xã hội 21 Từ điển giải nghĩa Tài - Đầu tư - Ngân hàng - Kế toán Anh -Việt, Nhà xuất khoa học kinh tế 1999 22 Từ điển ngân hàng tin học 1996, NXB Thống Kê 23 Trương Quang Thông (2010), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính, TP HCM 24 TS Trịnh Quốc Trung (2009), Marketing ngân hàng, Nhà xuất thống kê, TP Hồ Chí Minh 25 Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Tam Điệp, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2013, 2014, 2015 ... sỹ kinh tế: Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giao đoạn hội nhập kinh tế quốc tế - LATHS kinh tế, 2007 Đại học Kinh tế Quốc. .. trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2005- 2007, đề xuất giải pháp đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Ngoại thương thời gian tới xu hội nhập. .. trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam Ngân hàng Agribank Việt Nam giai đoạn từ 2008 – 2010, đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ thời gian tới cho ngân hàng thương mại Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong giao đoạn hội nhập kinh tế quốc tế , Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong giao đoạn hội nhập kinh tế quốc tế , Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong giao đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay