Đánh giá công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân yên tỉnh bắc giang

58 96 2
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:56

MỤC LỤC 2/ Bảng cân đối tài khoản rút gọn (của 03 năm trước liền kề) 35 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng dịch vụ truyền thống gắn liền với lịch phát triển hệ thống NHTM, có vai trò quan trọng với ngân hàng thương mại đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh tổ chức cá nhân kinh tế Tuy nhiên, hoạt động tín dụng phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro nên song song với việc mở rộng tín dụng NHTM phải trọng kiểm soát rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng công tác phân tích tài có vai trò quan trọng việc phòng ngừa rủi ro tín dụng Đối với hệ thống NHTM Việt Nam nói chung, có Agribank Tân Yên, năm qua công tác phân tích tài khách hàng cho vay ý, quan tâm qua giảm thiểu rủi ro công tác cho vay, đặc biệt cho vay khách hàng doanh nghiệp Tuy vậy, thời gian thực tập ngân hàng em nhận thấy thực tế công tác phân tích tài DN Agribank Tân Yên nhiều bất cập, chất lượng phân tích chưa cao, có nhiều nguy tiềm ẩn cho vay DN địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, đặt yêu cầu bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác phân tích tai DN Từ thực tiễn qua thời gian thực tập ngân hàng, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng phân tích tài DN, em mạnh dạn lựa chọn đề tài “Đánh giá công tác phân tích tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Tân Yên Tỉnh Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp Mục đích ý nghĩa nghiên cứu đề tài - Hệ thống lý thuyết vấn đề chất lượng phân tích tài DN NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng phân tích tài DN cho vay Agribank Tân Yên - Đề xuất giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng phân tích tài DN Agribank Tân Yên thời gian tới Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến chất lượng phân tích tài DN NHTM - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng phân tích tài doanh nghiệp cho vay Agribank Tân Yên từ 2012-2015 - Phương pháp nghiên cứu: thống lê, so sánh, phân tích logic… Cấu trúc đề tài Chương 1: Tổng quan chất lượng phân tích tài DN NHTM Chương 2: Thực trạng chất lượng phân tích tài DN Agribank Tân Yên Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài DN Agribank Tân Yên CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Phân tích tài doanh nghiệp việc nhà phân tích sử dụng linh hoạt hiệu phương pháp phân tích, với nguồn thông tin phong phú, đáng tin cậy giúp nhà phân tích kiểm tra báo cáo tài khứ nhằm đánh giá xu hoạt động, chất lượng thu nhập doanh nghiệp, mối quan hệ tài chính, thấy điểm mạnh, điểm yếu tình hình tai doanh nghiệp, dự tính rủi ro tiềm tương lai doanh nghiệp 1.1.2 Nội dung phân tích tài DN Phân tích hoạt động tài doanh nghiệp bao gồm nhiều nội dung khác tùy thuộc vào mục đích nhà phân tích Tuy nhiên phân tích hoạt động tài DN, nhà phân tích thường trọng vào nội dung chủ yếu sau: 1.1.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài Đánh giá khái quát tình hình tài nhằm đánh giá thực trạng mạnh tài DN, biết mức độ độc lập khó khăn mặt tài mà doanh nghiệp gặp phải, nhât khả toán từ nhà quản lú ngân hàng định phù hợp với tình hình doanh ngiệp hợp tác, đầu tư, liên kết, mua bán, cho vay Đánh giá khái quát tình hình tài thực dựa liệu tài khứ DN để tính toán xác định tiêu phản ánh thực trạng an ninh tài DN Từ đó, giúp nhà quản lí có nhìn đắn tình hình an ninh tài DN nhằm đưa định tài hữu hiệu Bởi yêu cầu đặt đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp phải xác toàn diện Việc đánh giá tình hình tài chính xác toàn diện giúp nhà quản lí có chiến lược hợp lí để nâng cao lực tài chính, lực kinh doanh lực cạnh tranh doanh nghiệp Để đánh giá tình hình doanh nghiệp, người phân tích trọng phân tích nhóm tỉ số tà sau: • Nhóm tiêu khả toán Đây nhóm tiêu mà không hà ngân hàng quan tâm mà có nhiều đối tượng khác quan tâm Nhóm tiêu phản ánh khả trả nợ DN khoản nợ Một DN có lịch sử toán lành mạnh, sòng phẳng an toàn doanh nghiệp có nợ khó đòi hay nợ hạn Hệ số khả toán hành = TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu phản ánh khả toán khoản nợ ngắn hạn DN kì báo cáo Chỉ số > DN đảm bảo khẳ toán ngắn hạn Trong trường hợp khả toán < đặt DN vào tình trạng gặp rủi ro khoản Bất DN có tài sản lưu động để toán khoản nợ ngăn hạn Tỷ lệ cao do: nhiều tiền nhàn dỗi; nhiều khoản phải thu; nhiều hang tồn kho Tỷ lệ thấp do: khoản trả chậm cho nhà cung ứng nhiều; dùng khoản vay ngắn hạn để chi trả nợ không dùng lãi để chi trả Một xu hướng tăng lên số diễn biến xấu, cần kiểm tra thật kĩ lưỡng: Doanh số bán hàng giảm; tồn đọng hàng tồn kho việc lập kế hoạch sản xuất yếu yếu việc kiểm soát hàng tồn kho, hàng tồn kho lỗi thời; chậm việc thu hồi công nợ Tuy nhiên, tỉ lệ nhỏ không chắn phản ánh công ty gặp vấn đề với khoản nợ ngắn hạn Công ty tăng vốn qua khoản vay bán đất đai chứng khoán tiêu thụ ( tài sản cố định) Việc bán tài sản cố định làm tăng tài sản Có ngắn hạn làm tăng tỉ số Thông thường hệ số này=1,5-3 coi hợp lí đa số chủ nợ chấp nhận Hệ số khả toán nhanh=TS ngắn hạn-Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn Chỉ số phản ánh khả toán DN không phụ thuộc vào việc bán hàng tồn kho Tuy nhiên, phân tích tiêu cần ý đến tỷ lệ khả thu hồi khoản phải thu Thông thường hệ số tương đối lí tưởng • Nhóm tiêu khả cân đối vốn Các tiêu để để đo lường phần vốn góp chủ sở hữu DN với phần tài trợ nợ với DN có ý nghĩa quan trọng thẩm đinh tài Ngân hàn nhìn vào số vốn chủ sở hữu DN để thể mức độ tin tưởng bảo đảm an toàn cho nợ Hệ số nợ = NPT/ Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu phản ánh mức độ phụ thuộc vốn DN chủ nợ Hệ số nhỏ giá trị vốn chủ sở hữu tham gia lớn, vốn chủ sơ hữu lại nguồn vốn hoàn trả điều có nghĩa khả tài công ty tốt Tuy nhiên, hệ số cao khả công ty không theẻ trả khoản nợ theo điều kiện tài thắt chặt có yếu quản lý dong tiền công ty gánh nặng từ việc toán khoản lãi vay Trong trường hợp lí, giải thể DN, Hệ số cho biết mức độ bảo vệ chủ nợ Các chủ nợ có quyền ưu tiên đòi lại phần tài sản công ty Tỷ suất tự tài trợ = VCSH/ Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu phản ánh mức độc lập, tự chủ vốn DN, cho biết tổng nguồn vốn hoạt động DN vốn chủ sở hữu chiếm phần trăm tỉ lệ Tỷ lệ cao công ty đánh giá cao Chỉ tiêu có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với hệ số nợ Ngân hàng trọng cho vay khách hàng có hệ số nợ thấp khả tự tài trợ cao, có khả tự chủ tài -Nguồn vốn lưu động thường xuyên: tiêu quan trọng việc đánh giá cấu vốn sử dụng vốn DN Vốn lưu động phản ánh mức độ an toàn tài sản lưu động Nguồn vốn lưu động thường xuyên= Nguồn vốn dài hạn-Tài sản dài hạn = Tài sản ngắn hạn- Nợ ngắn hạn Nếu nguồn vốn lưu động thường xuyên>0 tính ổn định sản xuất kinh doanh tốt, Chỉ số lớn tính ổn định vững Nếu nguồn vốn lưu động thường xuyênvế phải: đồng nghĩa với vốn chủ sở hữu DN lớn hớn tài sản ban đầu Do vậy, số vốn chủ sở hữu DN dư thừa, không sử dụng hết nên bị chiếm dụng Vế trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân yên tỉnh bắc giang , Đánh giá công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân yên tỉnh bắc giang , Đánh giá công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân yên tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay