NGHIÊN cứu NHU cầu sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân TRÊN địa bàn xã GIANG sơn, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH bắc NINH

65 289 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:56

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN Xà GIANG SƠN, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH BẮC NINH Tên sinh viên : Nguyễn Thị Tân Chuyên ngành đào tạo : Phát triển nông thôn Lớp : K56 -PTNTB Niên khóa : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Ngọc Thương HÀ NỘI – 2015 PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nước vệ sinh môi trường nhu cầu thiếu sống.Nhu cầu nước vệ sinh môi trường vấn đề thu hút quan tâm toàn nhân loại nói chung với Việt Nam nói riêng.Đây vấn đề liên quan tới nhiều lĩnh vực ,nhiều vùng miền ,nhiều người có tầm quan trọng phát triển bền vững quốc gia.Trong kinh tế thị trường hội nhập với gia tăng dân số ngày nhu cầu sử dụng nước trở thành vấn đề nóng bỏng việc bảo vệ sức khỏe cải thiện điều kiện sinh hoạt người dân Dân số nông thôn Việt Nam chiếm tới 75% dân số nước,hoạt động sản xuất chủ yếu nông nghiệp phận quan trọng kinh tế quốc dân Tuy nhiên,hiện 60% dân số nông thôn sử dụng nước không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.Theo thống kê Bộ Y tế ,hiện khu vực nông thôn có 11,7% người dân sử dụng nước qua xử lý nhà máy.Nguồn nước người dân sử dụng sinh hoạt chủ yếu từ ao,hồ,bể chứa nước mưa nước ngầm lấy từ giếng khơi,giếng khoan Do tốc độ phát triển kinh tế đô thị hóa nhanh,nhiều nơi vùng nông thôn người dân phải đối mặt với khan nước ô nhiễm nguồn nước với mức độ nặng nhẹ khác Do mục tiêu phát triển nông thôn,cải thiện nâng cao chất lượng sống người dân nông thôn Đảng Chính phủ đặt lên hàng đầu Nhiều dự án chương trình Nhà nước nông nghiệp nông thôn thực đạt kết cao tiêu biểu chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước vệ sinh nông thôn Sử dụng nước nhu cầu người,nhưng nhiều cộng đồng giới nói chung Việt Nam nói riêng chưa đáp ứng nhu cầu đó.Theo Bộ Y tế (năm 2002) có 1,5 triệu ca bệnh năm liên quan tới sử dụng nguồn nước không an toàn Việt Nam.Để góp phần thúc đẩy thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông thôn,năm 2002 phủ Việt Nam thông qua chiến lược quốc gia nước vệ sinh môi trường đến năm 2020(Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn,2000) Theo thống kê tháng đầu năm 2014,tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%,tỉ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 56%.Điều cho thấy,sau kết thúc giai đoạn thực chương trình đạt nhiều thành tích bên cạnh số hạn chế, tồn Tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia hạn chế,tính đồng việc cấp nước vùng chưa cao,tỉ lệ người dân đô thị cung cấp nước qua hệ thống cung cấp nước tập trung đạt khoảng 80% (tăng 1% so với năm 2013).Tới tháng 10/2014 tỷ lệ người dân nông thôn cấp nước hợp vệ sinh 93% tăng 1% so với tháng đầu năm,số đầu nối sử dụng nước năm 3.100,tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 70%.Đặc biệt,100% trạm y tế trường học có nước nhà tiêu hợp vệ sinh Tuy nhiên ,kết thực tiêu đạt thấp so với tiêu năm.Công tác xã hội hóa thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nước vệ sinh môi trường nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu( báo cáo Ban điều hành chương trình Nước VSMT nông thôn,2013) Những năm qua thực chương trình Mục tiêu quốc gia Nước vệ sinh môi trường nông thôn,tỉnh Bắc Ninh đầu tư xây dựng 35 công trình cấp nước tập trung ,trong 25 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng Gần trạm cấp nước thị trấn Chờ ( thuộc huyện Yên Phong )và trạm cấp nước Gia Bình (thuộc huyện Gia Bình ) góp phần thay đổi tập quán sử dụng nước sông ,nước giếng bơm tay,nước mưa đưa tỷ lệ người dân nông thôn địa bàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh lên tới 90,45% Giang Sơn xã khó khăn vùng quê chiêm trũng Gia Bình,Bắc Ninh.Nguồn nước người dân sử dụng cho sinh hoạt chủ yếu nguồn nước giếng đào nước giếng khoan nên chất lượng nước không đảm bảo,ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người dân Trên địa bàn xã việc lắp đặt sử dụng nước Nhà máy cấp nước thi trấn Gia Bình cung cấp triển khai địa bàn thôn Du Tràng,3 thôn lại chưa sử dụng nước máy.Số hộ dân sử dụng nguồn nước thấp,chất lượng nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày chưa đảm bảo, việc huy động nguồn lực đầu tư cung ứng nước cho người dân hạn chế Tìm hiểu thực trạng sử dụng nước người dân,nhu cầu sử sụng nước yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng nước người dân từ đưa giải pháp nhằm tăng tỉ lệ hộ dân sử dụng nước cho sinh hoạt thời gian tới Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài ”Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước người dân địa bàn xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở xác định nhu cầu sử dụng nước người dân địa bàn xã Giang Sơn,huyện Gia Bình,tỉnh Bắc Ninh,từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút người dân tham gia sử dụng nước địa bàn xã Giang Sơn,huyện Gia Bình,tỉnh Bắc Ninh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn nhu cầu sử dụng nước người dân - Đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng nước người dân xã Giang Sơn,huyện Gia Bình,tỉnh Bắc Ninh - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng nước người dân xã Giang Sơn - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút người dân tham gia sử dụng nước sạch,góp phần bảo vệ sức khỏe nâng cao điều kiện sống 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Những vấn đề kinh tế - xã hội đặc biệt yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng nước người dân - Nhu cầu người dân sử dụng nước sinh hoạt địa bàn xã Giang Sơn đặc biệt thôn chưa lắp đặt cung cấp nước 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung : Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước người dân thôn xã - Phạm vi không gian : Đề tài tiến hành nghiên cứu địa bàn xã Giang Sơn,huyện Gia Bình,tỉnh Bắc Ninh - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2012 đến năm 2014 Thời gian nghiên cứu đề tài: từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2015 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Lý luận nghiên cứu nhu cầu 2.1.1.1 Khái niệm nhu cầu Nhu cầu cần thiết đó,luôn tồn đời sống người hoàn cảnhvà giai đoạn phát triển khác nhu cầu người khác nhau.Hiện có nhiều khái niệm có nhiều cách hiểu khác nhu cầu : • Theo Kinh tế học: Nhu cầu cần thiết cá thể dịch vụ hàng hóa Khi nhu cầu tổng cá thể hàng hóa kinh tế gộp lại ta có cầu thị trường Khi nhu cầu tất cá thể tất mặt hàng gộp lại ta có tổng cầu • Theo Philip Kotle – chuyên gia Marketing hàng đầu giới : ” Nhu cầu cảm giác thiếu hụt mà người cảm nhận ”.Nhu cầu người thường đa dạng phức tạp tùy thuộc vào cá nhân,xã hội điều kiện sống từ nhu cầu thiết yếu cho sinh tồn ăn,uống,hít thở,mua sắm,an toàn đến nhu cầu tình cảm,tôn trọng,tự thể Nhu cầu đa dạng,muôn hình muôn vẻ.Đó nhu cầu mặt vật chất (tiền bạc,của cải ) nhu cầu mặt tinh thần (giải trí,thư giãn ) • Theo Thonon Armand:Nhu cầu toàn mong muốn người để có số cải vật chất hàng hóa dịch vụ làm giảm bớt khó khăn hay tăng phúc lợi cho sống họ [11].Theo ông nhu cầu người chia làm hai loại: Nhu cầu sinh lý nhu cầu xã hội 2.1.1.2 Đặc điểm nhu cầu Theo Maslow, nhu cầu người chia làm nhóm chính: nhu cầu (basic needs) nhu cầu bậc cao ( meta needs) [20] Nhu cầu hay nhu cầu thiết yếu liên quan đến yếu tố thể lý người ăn uống ,hít thở,nghỉ ngơi,bài tiết nhu cầu nhu yếu thiếu hụt không đáp ứng nhu cầu ảnh hưởng tới tồn người Các nhu cầu cao nhu cầu người gọi nhu cầu bậc cao Khi nhu cầu đáp ứng họ nghĩ quan tâm tới nhu cầu cao hơn.Những nhu cầu bao gồm nhiều nhân tố tinh thần nhu cầu vẻ đẹp,cảm xúc,tình cảm,sự tôn trọng,sự công Hình 2.1 Thứ tự xếp nhu cầu Abraham H.Maslow năm 1943 Cấu trúc tháp nhu cầu gồm tầng,trong nhu cầu người liệt kê theo trật tự thứ bậc hình tháp kiểu kim tự tháp + Tầng 1: Các nhu cầu ( nhu cầu tự nhiên ,nhu cầu sinh lý) Đây nhu cầu cần thiết cho tồn phát triển người :nhu cầu ăn,uống,ngủ,nghỉ, + Tầng : Nhu cầu an toàn: mong muốn an toàn thân thể,gia đình,sức khỏe,việc làm,tài sản đảm bảo +Tầng : Nhu cầu xã hội đời sống tình cảm:mong muốn nhóm cộng đồng đó,muốn yêu thương,tin cậy +Tầng 4: Nhu cầu quý trọng: mong muốn tôn trọng,tin tưởng,kính mến + Tầng 5: Nhu cầu tự thể thân: mong muốn sáng tạo,thể khả năng,hoàn thiện thân công nhận thành đạt.Đây nhu cầu cao người,là đích mà cá nhân xã hội mong muốn đạt ( Đinh Thị Niên,2009) Nhu cầu phát triển kinh tế ,văn hóa, xã hội có mối tương tác qua lại với nhau.Nhu cầu xuất phát hoạt động cá nhân,cộng đồng nhằm đáp ứng mong muốn cá nhân hay cộng đồng Nhu cầu mang tính đối tượng.Nhu cầu hướng tới cụ thể.Đối tượng nhu cầu động hoạt động ( Nguyễn Thị Tuyết Mai,2010) 2.1.1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu nhu cầu Nhu cầu quan hệ sản xuất có mối tương tác qua lại với nhau,thúc đẩy phát triển.Nhu cầu người mục tiêu để chương trình,kế hoạch,dự án Nhà nước đời.Xuất phát từ nhu cầu cá nhân tổ, tổ chức,cộng đồng mà Đảng Nhà nước có chiến lược,chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ,mong muốn cá nhân,cộng đồng theo hướng nâng cao điều kiện,chất lượng sống,tăng thu nhập thúc đẩy phát triển kinh tế,văn hóa,xã hội.Tuy nhiên thực tế nhiều chương trình, dự án đầu tư Nhà nước nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp,nông thôn không đem lại hiệu mà nguyên nhân nhiều chương trình,dự án lập chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế địa phương.Do việc nghiên cứu nhu cầu cá nhân xã hội giúp việc hoạch định sách,dự án ,chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu thực tiễn,đáp ứng yêu cầu người dân mục tiêu Đảng, Nhà nước đề 2.1.2 Các khái niệm liên quan đến cầu 2.1.2.1 Khái niệm • Cầu:” Cầu số lượng hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng (người mua) có khả sẵn sàng mua mức giá khác nhau(mức giá chấp nhận được) phạm vi không gian thời gian định yếu tố khác không thay đổi” (Trần Văn Đức Lương Xuân Chính,2006) • Lượng cầu: lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người tiêu dùng có khả sẵn sàng mua mức giá cho thời gian định,trong điều kiện yếu tố khác không đổi • Cầu cá nhân cầu thị trường: Cầu cá nhân: ứng xử cá nhân muốn mua hàng hóa hay dịch vụ thời gian định,trong điều kiện yếu tố khác không đổi Cầu thị trường: tổng lượng hàng hóa dịch vụ mà người sẵn sàng có khả mua mức giá khác khoảng thời gian định.Cầu thị trường tổng hợp cầu cá nhân 2.1.2.2 Luật cầu Đường cầu thị trường hàng hóa ( ngoại trừ hàng hóa xa xỉ) có điểm chung có xu hướng nghiêng xuống phía bên phải,có nghĩa giá hàng hóa dịch vụ giảm (tăng) lượng cầu tăng (giảm).Như vậy,giá lượng cầu có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với theo nhà kinh tế gọi luật cầu Nhu cầu thể mong muốn người việc sử dụng hàng hóa dịch vụ.Nhu cầu người vô hạn người thường mong muốn mà họ có mà không thỏa mãn được.Trong khả toán cho nhu cầu có hạn có nhu cầu có khả toán trở thành cầu thị trường P P3 P2 P1 D Q3 Q2 Q1 Q Đồ thị 2.1 Đường cầu hàng hóa,dịch vụ 2.1.2.3 Hàm cầu nhân tố ảnh hưởng • Hàm cầu: Cầu thị trường loại hàng hóa dịch vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.Những yếu tố thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến cầu hàng hóa,dịch vụ đó.Mối quan hệ biểu diễn dạng hàm số gọi hàm cầu ( hàm số cầu ): Dạng tổng quát hàm cầu :QD(X,t) = f(Px,t; Py,t; I ;T; N; E) Trong - QD(X,t) cầu hàng hóa X thời gian t,đóng vai trò hàm số cầu - PX,t giá hàng hóa X thời gian t - PY,t giá hàng hóa Y thời gian t ( giá hàng hóa thay thế,hàng hóa bổ sung) - I thu nhập người tiêu dùng - T thị hiếu,sở thích người tiêu dùng - N quy mô dân số - E kỳ vọng người tiêu dùng thay đổi yếu tố Như vậy,từ hàm cầu dạng tổng quát thấy yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cầu:  Giá hàng hóa dịch vụ ( hàng hóa X) (P X): Với điều kiện yếu tố khác không thay đổi,khi giá hàng hóa X tăng lượng cầu giảm ngược lại.Giá cầu hàng hóa có mối quan hệ nghịch biến 10 Bình huyện lân cận khác qua công nghệ xử lý đảm bảo tiêu chuẩn nước theo QCVN 02/2009/BYT Cục Y tế dự phòng môi trường biên soạn Bộ trưởng Y tế ban hành theo thông tư số 05/2009/TT – BYT ngày 17 tháng năm 2009 • Chất lượng nguồn nước mặt Chất lượng nước ao,hồ,sông,đầm địa bàn xã không đảm bảo cho sinh hoạt nguồn nước bị ô nhiễm chất thải ,rác thải sinh hoạt chất thải chăn nuôi,chất thải từ lò gạch thủ công,từ ngành may mặc gia công Theo kết điều tra nghiên cứu Phòng Tài nguyên môi trường huyện Gia Bình,nước sông bị ô nhiễm chất hữu ,các chất rắn lơ lửng,vi khuẩn từ thực vật hay xác động vật.Hơn hộ dân cư thường có thói quen ném rác thải xuống sông khiến tình trạng nhiễm bẩn nguồn nước ngày nghiêm trọng hơn.Tuy nhiên nguồn nước cấp cho trạm cấp nước thị trấn Gia Bình có công nghệ xử lý phù hợp đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.Đối với người dân xử lý biện pháp thô sơ mức độ ô nhiễm cải thiện không đáng kể nên việc sử dụng nguồn nước không đảm bảo cho sức khỏe người dân • Chất lượng nguồn nước ngầm Nguồn nước ngầm mặt đất huyện Gia Bình nói chung xã Giang Sơn nói riêng chủ yếu bị nhiễm Canxi,Sắt,tạp chất Ở số thôn tiêu biểu Cổ Thiết nguồn nước số hộ dân xóm có tượng váng vàng để nước thau ,chậu ,mùi khó chịu.Khi lọc nước bể cát sau thời gian cát chuyển màu vàng Vì nhận thấy nguồn nước nhiễm sắt nặng.Đối với hộ dân khác tượng nước đóng cặn trắng bám vào xoong,nồi,phích nước,siêu nước lại chiếm đa số,nguồn nước nhiễm canxi cần phải xử lý trước đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn,hợp vệ sinh • Chất lượng nước mưa Nước mưa nguồn nước tự nhiên ,không tốn nhiều chi phí cho việc sử dụng Lượng mưa bình quân hàng năm từ 1100 – 1400m 3.Hầu hết hộ gia đình sử dụng nước mưa sinh hoạt gia đình.Nhiều hộ xây dựng bể chứa bước mưa đựng thùng,chum, vại.Tuy nhiên theo thói 51 quen đa số hộ không sử dụng vật dụng che đậy khiến cho chất lượng nước không đảm bảo 4.2 Nhu cầu nước người dân xã Giang Sơn 4.2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội hộ điều tra Sau điều tra 60 hộ dân địa bàn xã Giang Sơn,dưới số liệu liên quan tới đặc điểm kinh tế - xã hội hộ dân : • Giới tính độ tuổi Bảng 4.2: Thông tin hộ điều tra xã Giang Sơn Chỉ tiêu 1.Giới tính Nam giới Nữ giới 2.Tuổi bình quân 3.Khẩu bình quân Làm nông 3.Nghề nghiệp nghiệp Sản xuất nhỏ Buôn bán Khu vực Nhà nước Nghề khác ĐVT Số lượng Tỷ lệ (%) Người Người Tuổi Số khẩu/hộ Người 39 21 44.28 3.8 16 65.00 35.00 Người Người Người 12 6.67 13.33 20.00 26.67 Người 20 33.33 Nguồn: Tổng hợp điều tra năm 2015 * Giới tính: Trong tổng số 60 người vấn có 39 người nam giới chiếm 65% 21 người điều tra nữ giới chiếm 35%.Tỷ lệ nam giới chiếm tỷ lệ lớn nhiều so với nữ giới.Điều cho thấy chủ hộ phần lớn nam giới, người nắm giữ có quyền định vấn đề kinh tế xã hội phụ nữ * Độ tuổi: Theo kết tổng hợp phiếu điều tra 60 người,người có mức tuổi thấp 24 tuổi,người có tuổi cao 60 tuổi.Độ tuổi bình quân người điều tra 44,28 tuổi • Số bình quân: Số bình quân hộ 60 người vấn 3,8 khẩu/hộ.Kết tương đối phù hợp với hộ gia đình nông thôn.Có thể nhận thấy xã Giang Sơn vùng nông thôn 52 trình độ dân trí người dân nơi cao.Người dân có ý thức cao việc thực kế hoạch hóa gia đình ,đảm bảo nâng cao chất lượng sống hộ • Trình độ học vấn Trình độ học vấn người dân yếu tố định tới nhu cầu sử dụng nước sạch.Dưới kết điều tra vể trình độ học vấn người điều tra mức: Trung học sở (THCS): năm Trung học phổ thông (THPT)hoặc lớp 10/10: 12 năm Trung cấp: 14 năm Cao đẳng: 15 năm Đại học: 16 năm Trên đại học: >16 năm Trình độ học vấn yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng nước người dân Đặc điểm trình độ học vấn thể qua bảng 4.3 53 Bảng 4.3 Trình độ học vấn người điều tra Chỉ tiêu 1.THCS 2.THPT 3.Trung cấp 4.Cao đẳng 5.Đại học 6.Trên đại học Tổng Số lượng Tỷ lệ (%) (người) 37 61.67 10 16.67 6.67 6.67 8.33 0 60 100 Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2015 Qua trình điều tra cho thấy trình độ học vấn người dân có bước chuyển biến tích cực.Trong số 60 người điều tra số lượng người có trình độ học vấn cấp Trung học sở chiếm tỷ lệ lớn đạt 61,67%,số lượng người có trình độ từ trung cấp trở lên 21,66% Tuy nhiên theo kết điều tra 60 người địa bàn xã chưa có người trình độ mức học vấn đại học.Nhưng xét tổng thể nhận thấy trình độ học vấn người dân xã Giang Sơn cải thiện nâng cao hệ trẻ hện nay.Tỷ lệ số người có trình độ học vấn cấp trung cấp,cao đẳng,đại học chiếm tỷ lệ cao.Đây bước phát triển giáo dục xã,tạo điều kiện việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian tới đội ngũ nhân lực có trình độ đào tạo thêm tay nghề mở tiềm phát triển kinh tế - xã hội,nâng cao mức sống cho người dân • Nghề nghiệp Ở ngành nghề khác nhu cầu sử dụng nước khác Từ bảng 4.2 cho thấy người vấn có nghề nghiệp khác chiếm cụ thể nghề may thủ công,dịch vụ thú y, sửa chữa xe máy,xe đạp chiếm tỷ lệ lớn nhất 33,33% tổng số 60 người điều tra.Số người làm việc khu vực Nhà nước chiếm tỷ lệ lớn Đặc biệt xã Giang Sơn xã có kinh tế nông nghiệp tỷ lệ người làm nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao 26,67% tổng số 60 người vấn 54 • Thu nhập Kết tổng hợp tình hình thu nhập 60 người vấn thể qua bảng 4.4 Bảng 4.4: Thu nhập người điều tra Thu nhập Đơn vị tính Số Tỷ lệ (%) lượng(người) 2.500.000 Đồng/tháng 18 30.00 Tổng 60 100 Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2015 Qua bảng cho thấy,mức thu nhập 60 người điều tra cao,thường từ 2.000.000 – 2.500.000 đồng tập trung vào hộ làm nghề khác khu vực Nhà nước.Mức thu nhập 1.500.000 đồng chiếm tỷ lệ nhỏ 10% chủ yếu tập trung vào hộ làm nông nghiệp Mức thu nhập >2.500.000 đồng chiếm 30 % rơi vào phận nhỏ hộ buôn bán ,sản xuất nhỏ có làm nông nghiệp Đây mức thu nhập cao so với vùng nông thôn khác vài năm trở lại địa bàn xã số lượng người làm may buôn bán gia tăng dẫn tới thu nhập người dân nâng cao,chất lượng sống bà cải thiện 4.2.2 Nhu cầu sử dụng nước hộ điều tra 4.2.2.1 Đánh giá nguồn nước sử dụng sinh hoạt gia đình Sau 16 năm thực Chương trình mục tiêu quốc gia Nước Vệ sinh môi trường nông thôn, toàn tỉnh Bắc Ninh đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà máy cung cấp nước tập trung nhỏ lẻ thay loại hình cấp nước không phù hợp, bể lọc cát loại bỏ chất asen, nhà tiêu hợp vệ sinh, mô hình thu gom rác thải, xử lý nước thải làng nghề, trang trại chăn nuôi …ở hầu khắp địa phương tỉnh Điều không giúp bảo đảm cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh mà góp phần cải thiện chất lượng sinh hoạt, nâng cao sức khỏe cho người dân nông thôn 55 Huyện Gia Bình nói chung Và xã Giang Sơn nói riêng tiếp tục triển khai thực chương trình nước vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn III( 2012 – 2015) chương trình nhằm tạo điều kiện cho người dân sử dụng nguồn nước thay cho nguồn nước không đảm bảo.Dưới bảng tổng hợp kết điều tra hệ thống nước sinh hoạt 60 hộ dân xã Bảng 4.5 Hệ thống nước sinh hoạt hộ điều tra Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) 1.Nước giếng đào 6.67 2.Nước giếng khoan 39 65.00 3.Nước mưa 0 4.Nước đóng bình nước giếng khoan 11 18.33 5.Nước ao,hồ,sông,mương 0 6.Nước mưa nước giếng khoan 10.00 Tổng 60 100 Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2015 Hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt hộ điều tra phần lớn giếng khoan gia đình gồm 39 hộ tổng 60 hộ điều tra chiếm 65%.Tỷ lệ số hộ sử dụng nước giếng đào sinh hoạt chiếm tỷ lệ nhỏ 6.67% Số hộ sử dụng nước đóng bình để phục vụ cho nhu cầu ăn uống nước giếng khoan cho việc sinh hoạt có 11 hộ chiếm 18,33% tổng số hộ điều tra.Bên cạnh sử dụng nước đóng bìnhphục vụ cho ăn uống loại hình bà sử dụng phổ biến nước mưa.Theo điều tra có hộ tận dụng nguồn nước mưa kết hợp với nước giếng khoan phục vụ cho ăn uống sinh hoạt chiếm 10% tổng số hộ điều tra.Không có hộ gia đình sử dụng nước ao,hồ,sông,mương phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt Nhìn chung,qua điều tra 60 người đại diện cho 60 hộ dân chưa sử dụng nước địa bàn xã Giang Sơn ta thấy phần lớn người dân sử dụng nguồn nước giếng khoan lọc qua bể lọc cát để sử dụng.Bên cạnh nhiều hộ tận dụng nguồn nước mưa để sử dụng cho nhu cầu gia đình.Nguồn nước nguồn nước tự nhiên mùa có mưa nhiều nhiều hộ sử dụng bể riêng,chum,vại, chứa nước mưa dự trữ.Nhiều gia 56 đình có điều kiện kinh tế sử dụng nước đóng bình cho ăn uống sử dụng máy lọc nước để xử lý,tuy nhiên tỷ lệ hộ sử dụng hình thức chiếm tỷ lệ nhỏ chi phí cho hình thức cao so với việc tận dụng nguồn nước mưa từ tự nhiên Bảng 4.6 Đánh giá hộ điều tra nguồn nước hộ sử dụng Mức độ Đảm bảo Bình thường Không đảm bảo Tổng Số ý kiến Tỷ lệ (%) 0 23 38.33 37 61.67 60 100 Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2015 Khi tiến hành vấn người dân chất lượng nguồn nước hộ Có nhiều đánh giá khác nguồn nước mà hộ sử dụng.Trong đại diện hộ cho nguồn nước gia đình sử dụng đảm bảo Lý người điều tra khẳng định địa bàn xã thường xuyên có công ty địa phương kiểm tra chất lượng nước cho bà tư vấn sản phẩm lọc nước.Mức độ không đảm bảo chiếm đại đa số ý kiến hộ điểu tra Có 37 người tổng số 60 người vấn cho nguồn nước hộ sử dụng không đảm bảo chiếm 61,67%.23 người lại cho nguồn nước gia đình sử dụng mức bình thường,vẫn tiếp tục sử dụng chưa có nguồn nước sử dụng Nguồn nước hộ dân xã chưa thực nguồn nước ô nhiễm địa phương khác huyện.Tuy nhiên người dân xã quan tâm tới việc muốn có nguồn nước đảm bảo an toàn cho sức khỏe lâu dài.Nhiều hộ gia đình có ý thức bảo vệ xử lý nguồn nước gia đình trước đưa vào sử dụng thông qua việc xây dựng bể lọc cát,mua thuốc xử lý nguồn nước phục vụ cho ăn uống mua máy lọc nước Song,mặc dù có nhiều biện pháp xử lý người dân thực yên tâm chất lượng.Vì họ mong muốn có nguồn nước đảm bảo để yên tâm sử dụng 4.2.2.2 Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hộ điều tra 57 Nước cần thiết đời sống người tài nguyên thiếu hoạt động ngành,mọi lĩnh vực kinh tế quốc dân.Nhu cầu nước lĩnh vực ngày gia tăng gia tăng dâm số sức sản xuất xã hội ngày lớn mạnh.Con người nhịn ăn nhịn uống Yêu cầu lượng nước cần cho ăn uống,sinh hoạt phải đảm bảo số lượng chất lượng Khi kinh tế phát triển,chất lượng sống người ngày cải thiện hướng người ta tới” ăn ngon mặc đẹp” thay quan niệm ”ăn no mặc ấm ” trước kia.Đối với dụng vấn đề sử dụng nước vậy,phần lớn người dân mong muốn sử dụng nguồn nước sạch,đảm bảo sức khỏe,hạn chế bệnh tật ảnh hưởng nguồn nước nhiễm bẩn gây Qua điều tra 60 hộ dân địa bàn xã Giang Sơn chưa đưa nước vào sử dụng Bảng 4.7 thể số mong muốn người dân nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt 58 Bảng 4.7 Tổng hợp ý kiến hộ điều tra nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt Chỉ tiêu 1.Mong muốn chất lượng nước cung cấp Số hộ Tỷ lệ - Hợp vệ sinh 26 43.33 - Đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế 34 56.67 - Bình thường 0 -Ý kiến khác Mong muốn khả cung cấp nước 0 - Thoải mái 20 33.33 -Theo mức độ 25 41.67 - Hạn chế 12 20.00 - Đều đặn 3.Mong muốn khối lượng nước sử dụng 5.00 -
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu NHU cầu sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân TRÊN địa bàn xã GIANG sơn, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH bắc NINH , NGHIÊN cứu NHU cầu sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân TRÊN địa bàn xã GIANG sơn, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH bắc NINH , NGHIÊN cứu NHU cầu sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân TRÊN địa bàn xã GIANG sơn, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH bắc NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay