Đánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016

57 243 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:55

LỜI CẢM ƠN Trong thời gian vừa qua thực tập Trung tâm Quan trắc Phân tích môi trường tỉnh Hải Dương, với nổ lực cố gắng bản thân với giúp đỡ quý báu thầy cô cán trung tâm gia đình, bạn bè giúp có kết quả ngày hôm Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội tận tình dạy dỗ bảo suốt thời gian học trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, ThS Lê Thị Hải Lê, người tận tình giúp đỡ thực đề tài hoàn thành đồ án tốt nghiệp Tôi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS Lê Phú Đồng - công tác Trung tâm Quan trắc Phân tích môi trường tỉnh Hải Dương, cô ban lãnh đạo, anh chị phòng quan trắc phân tích môi trường tạo điều kiện thuận lợi tốt cho Cuối xin cảm ơn đến gia đình người thân bên tôi, xin cảm ơn tất cả bạn bè động viên giúp đỡ đóng góp ý kiến suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Do điều kiện kiến thức hạn chế nên đồ án tốt nghiệp tránh thiếu sót kính mong quý thầy cô Khoa Môi Trường đóng góp ý kiến để đồ án hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Đinh Việt Hưng SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu .2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 1.2 Tổng quan về Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương .5 1.2.1 Vị trí địa lý: 1.2.2 Về điều kiện tự nhiên 1.2.3 Phát triển Kinh Tế 1.3 Tổng quan về sông Hương .9 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 10 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .10 2.1.1.Đối tượng nghiên cứu 10 2.1.2.Phạm vi nghiên cứu 10 2.2 Phương pháp nghiên cứu 10 2.2.1.Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu .10 2.2.2.Phương pháp thực 10 a Khảo sát quan trắc trường 10 Phương pháp đo quang 16 Hach methods 8029 16 Hach methods 8008 16 Phương pháp Hach .16 Xác định NO2 N theo Hach methods 8507 21 a Nguyên tắc 21 SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Xác định Flo theo Hach methods 8029 .24 Xác định Tổng Fe theo Hach methods 8008 24 Xác định NH4+ theo phương pháp Hach 27 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 3.2 Đánh giá chất lượng nước sông Hương chảy qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương tháng đầu năm 2016 33 3.2.1 Đánh giá hàm lượng Amoni (NH4+ tính theo N) 34 3.2.2 Đánh giá hàm lượng nitrat (NO3- tính theo N) 35 3.2.3 Đánh giá nhu cầu oxy hóa học (COD) 35 3.2.4 Đánh giá hàm lượng phosphat (PO43-) .36 3.2.5 Đánh giá hàm lượng oxi sinh học (BOD5) 36 3.2.6 Đánh giá hàm lượng TSS 37 37 Nhận xét: kết phân tích so sánh với QCVN 08:2015/BTNMT đối với cột B1 ta thấy hàm lượng TSS tại vị trí thứ lấy mẫu vượt ngưỡng cho phép QCVN .37 3.2.7 Đánh giá hàm lượng Coliforms 37 3.2.8 Đánh giá hàm lượng Fe 38 3.2.9 Đánh giá hàm lượng NO2- 38 3.3 Đánh giá chất lượng nước sông Hương chảy qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương thông qua số chất lượng môi trường nước WQI 39 3.4 Luận giải nguyên nhân gây ô nhiễm 41 3.5 Đề xuất số giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Hương 41 3.5.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải .41 3.5.2 Áp dụng công cụ kinh tế 41 3.5.3 Hoạt động truyền thông và tham gia cộng đồng 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .43 NHẬT KÍ THỰC HIỆN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 47 SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội Đồ án Tốt Nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Vị trí lấy mẫu 11 Bảng 2.2 Các phương pháp bảo quản mẫu .14 Bảng 2.3: Các phương pháp thiết bị phân tích .16 Bảng 2.4 Bảng quy định giá trị qi, BPi .28 Bảng 2.5 Bảng quy định giá trị BPi qi BO %bão hòa 29 Bảng 2.6 Bảng quy định giá trị BPi qi thông số pH 30 Bảng 2.7 Mức đánh giá chất lượng nước 30 SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội Đồ án Tốt Nghiệp DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 3.1 Biểu đồ thể giá trị NH4 + vị trí lấy mẫu 34 Hình 3.2 Biểu đồ thể giá trị NO3 - vị trí lấy mẫu 35 Hình 3.3 Biểu đồ thể giá trị COD vị trí lấy mẫu 35 Hình 3.4 Biểu đồ thể giá trị PO4 vị trí lấy mẫu .36 Hình 3.5 Biểu đồ thể giá trị BOD5 vị trí lấy mẫu 36 Hình 3.6 Biểu đồ thể giá trị TSS vị trí lấy mẫu .37 Hình 3.7 Biểu đồ thể giá trị Coliform vị trí lấy mẫu .37 Hình 3.8 Biểu đồ thể giá trị Fe vị trí lấy mẫu 38 SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội Đồ án Tốt Nghiệp MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tài nguyên nước thành phần chủ yếu môi trường sống, định thành công chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia Tuy nhiên gia tăng dân số với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa ngày cao đòi hỏi lượng nước cung cấp cho sinh hoạt hoạt động công nghiệp ngày nhiều ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên Hiện nguồn tài nguyên thiên nhiên quý quan trọng phải đối mặt với nguy ô nhiễm cạn kiệt Nhu cầu phát triển kinh tế nhanh với mục tiêu lợi nhuận cao, người cố tình bỏ qua tác động đến môi trường cách trực tiếp gián tiếp Nguy thiếu nước, đặc biệt nước nước hiểm họa lớn tồn vong người toàn sống trái đất Do người cần phải nhanh chóng có biện pháp bảo vệ sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước Hiện có nhiều địa phương bị ô nhiễm nguồn nước mặt nghiêm trọng, có nguy cạn kiệt hoạt động khai thác, quản lý chưa hợp lý với lượng nước thải từ khu CN, nhà máy, khu dân cư đô thị, chưa qua xử lý xử lý chưa đạt hiệu quả mà thải môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoạt động người Vấn đề ô nhiễm trở nên nghiêm trọng tương lai biện pháp bảo vệ quản lý hợp lý Nước sử dụng cho hầu hết hoat động sống như: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Với phát triển kinh tế dân số tăng nhanh nhu cầu sử dụng nước thải chất thải sông hồ ngày nhiều gây ô nhiễm môi trường Đặc biệt sông, hồ thành phố, nơi có đông dân cư sinh sống sông Hương chảy qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương điển hình Sông Hương sông nằm hệ thống sông Thái Bình Con song chảy qua phần phía Bắc Đông thị trấn Thanh Hà, tách biệt khu Hà Bắc (xã Cẩm Chế) với thị trấn Thanh Hà Tỉnh Hải Dương sông Hương (đầu công nguyên gọi sông Cam Giang) chi lưu sông Thái Bình vào Thanh Hà từ đầu phía Tây Bắc (đầu xã Tiền Tiến, bị lấp) xuyên dọc SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội Đồ án Tốt Nghiệp huyện nhập vào sông Văn Úc xã Thanh Xuân có vai trò quan trọng việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt người Ngoài ra, sông phải tiếp nhận chất thải sinh hoạt từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nước thải từ khu công nghiệp nhiều nhà máy, xí nghiệp nằm rải rác hai bên lưu vực sông; chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đặc biệt nước thải sinh hoạt từ khu dân cư huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương nhánh sông chịu sức ép lớn nước thải công nghiệp nước thải đô thị thành phố Hải Dương Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đề tài “Đánh giá chất lượng nước sông Hương đoạn chảy qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tháng đầu năm 2016” cần thiết nhằm cung cấp thông tin chất lượng nước mặt địa bàn thành phố Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lượng nước sông Hương đoạn chảy qua huyện ThanhHà tỉnh Hải Dương - Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Hương đoạn chảy qua huyện ThanhHà tỉnh Hải Dương Nội dung nghiên cứu - Tổng quan tài liệu điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội; trạng môi trường tỉnh Hải Dương nói chung huyện Thanh Hà nói riêng ; tổng quan sông Hương - Khảo sát thực tế, lập kế hoạch thực quan trắc môi trường nước sông Hương đoạn chảy qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương Trong lấy mẫu theo đợt, vị trí, tiêu phân tích gồm: Nhiệt độ, DO, pH, Độ đục, COD, BOD5, TSS, Coliform, PO43-, Tổng N, NO2-, NO3-, NH4+, Tổng Fe - Đánh giá chất lượng môi trường nước sông số chất lượng môi trường nước WQI - So sánh chất lượng môi trường thời điểm năm trước với đợt quan trắc khác năm - Luận giải nguyên nhân gây ô nhiễm - Đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường nước sông Hương đoạn chảy qua huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội Đồ án Tốt Nghiệp CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 1.1.1 Địa lý tự nhiên a Vị trí địa lý Tỉnh Hải Dương nằm trung tâm đồng Bắc Bộ, có tọa độ địa lý: 20041’10”, 21014’20” vĩ độ Bắc 106007’20”, 106036’35” kinh độ Đông Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Đông Nam giáp tỉnh Hải Phòng, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình, phía Tây Nam giáp tỉnh Hưng Yên phía Tây Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh Trên địa bàn tỉnh có nhiều trục đường giao thông quốc gia quan trọng chạy qua Thành phố Hải Dương, trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật tỉnh nằm Quốc lộ 5, cách thủ đô Hà Nội 57 km phía Tây, cách thành phố cảng Hải Phòng 45 km phía Đông Chiều dài lớn từ Bắc xuống Nam tỉnh 63 km, từ Đông sang Tây 55 km, điểm cách biển gần 25 km Tổng diện tích tự nhiên tỉnh (hiện trạng đến 01-1-2009) 1.654,70km2 Là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nằm vị trí có nhiều hướng tác động mang tính liên vùng, Hải Dương có vai trò làm cầu nối thủ đô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng, thành phố du lịch Hạ Long, cung cấp sản phẩm hàng hóa quan trọng địa bàn tham gia trình trung chuyển hàng hóa quan trọng hệ thống cảng biển tỉnh, thành phố vùng, nước Do vậy, Hải Dương vừa có hội tạo động lực phát triển, vừa phải đối mặt với cách thức cạnh tranh… b Khí hậu Hải Dương nằm vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm mùa rõ rệt (xuân, hạ, thu, đông) Vào giai đoạn từ tiết lập xuân đến tiết minh (khoảng đầu tháng hai - đầu tháng tư dương lịch) có tượng mưa phùn nồm Đây giai đoạn chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa Mùa mưa kéo dài từ tháng tư đến tháng mười hàng năm SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội Đồ án Tốt Nghiệp - Lượng mưa trung bình hàng năm: 1.300 – 1.700 mm - Nhiệt độ trung bình: 23,3 °C - Số nắng năm: 1.524 - Độ ẩm tương đối trung bình: 85 – 87% Khí hậu thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm lương thực, thực phẩm ăn quả, đặc biệt sản xuất rau màu vụ đông c Tài nguyên thiên nhiên Các khoáng sản chính: - Đá vôi xi măng Kinh Môn, trữ lượng 200 triệu tấn, hàm lượng CaCO3 từ 90 đến 97% Đủ để sản xuất đến triệu xi măng/năm thời gian 50 - 70 năm - Cao lanh Kinh Môn, Chí Linh trữ lượng 400.000 tấn, hàm lượng Fe 2O3: 0,8 - 1,7%; Al2O3: 17 - 19% cung cấp nguyên liệu cho sản xuất đồ sứ - Đất sét chịu lửa Chí Linh, trữ lượng triệu tấn, chất lượng tốt; hàm lượng Al2O3: 23,5 - 28%, Fe2O3: 1,2 - 1,9% cung cấp nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa - Bô xít Kinh Môn, trữ lượng 200.000 tấn; hàm lượng Al 2O3: từ 46,9 – 52,4%, Fe2O3: từ 21 – 26,6%; SiO2 từ 6,4 – 8,9% 1.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội a Dân cư, lao động Tỉnh Hải Dương bao gồm 10 huyện, 01 thành phố 01 thị xã với dân số khoảng 1,8 triệu người, 60% độ tuổi lao động Tỷ lệ dân số cao (khoảng 84,5%) sống khu vực nông thôn chủ yếu làm nghề nông Đây nguồn cung lao động quan trọng dồi cho dự án đầu tư b Kinh tế - trị - văn hóa xã hội Trong năm 2014, phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức với nỗ lực đội ngũ lãnh đạo Tỉnh quyền địa phương, mức tăng trưởng kinh tế tỉnh tăng so với năm trước Tổng sản phẩm địa phương dự kiến đạt 46.397 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm trước Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng dự kiến đạt 78.566 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm trước SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội Đồ án Tốt Nghiệp Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản dự kiến đạt 15.584 tỷ đồng, tăng 0,1% so với năm trước Tốc độ tăng trưởng đạt từ 7% đến 7,5%, cấu nông, lâm, thủy sản công nghiệp, xây dựng - dịch vụ 16,5% - 48,5% - 35,0% GDP bình quân/người đạt 38,5 triệu đồng; Thu nguồn ngân sách nhà nước dự kiến đạt 6.750 tỷ đồng Hải Dương khu vực văn hóa tâm linh cả nước Hải Dương có 1.098 khu di tích lịch sử, có 133 di tích quốc gia nhiều khu di tích khác xếp hạng đặc biệt quốc gia khu Côn Sơn, Kiếp Bạc… Một số điểm du lịch đẹp tiếng Côn Sơn - Kiếp Bạc, động Kính Chủ, đền cao An Phụ, gốm sứ Chu Đậu - Mỹ Xá, đảo cò Chi Lăng Nam 1.2 Tổng quan về Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 1.2.1 Vị trí địa lý: Diện tích: 159 km2 Dân số: 152.492 người Đơn vị hành chính: gồm 24 xã 01 thị trấn Giới thiệu chung: Thanh Hà huyện tỉnh Hải Dương, đất đai phù sa bồi tụ, sông ngòi nhiều nên màu mỡ, phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp, tiếng với đặc sản Vải thiểu Vị trí địa lý: nằm phía đông nam tỉnh, Phía bắc giáp huyện Nam Sách, phía đông giáp huyện Kim Thành, phía nam giáp thành phố Hải Phòng, phía tây giáp thành phố Hải Dương Huyện có 24 xã thị trấn (huyện lỵ) Huyện chia làm khu Hà Nam, Hà Đông, Hà Tây Hà Bắc • Hà Nam bao gồm xã: Thanh Xuân, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Khê, Thị trấn Thanh Hà • Hà Bắc bao gồm xã: Thanh An, Thanh Lang, Việt Hồng, Hồng Lạc , Tân Việt, Cẩm Chế, Liên Mạc SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 38 Đồ án Tốt Nghiệp Nhận xét: Kết quả phân tích so sánh với QCVN 08:2015/BTNMT cột B1 ta thấy hàm lượng Coliforms cả vị trí quan trắc nằm khoảng cho phép QCVN 3.2.8 Đánh giá hàm lượng Fe Hình 3.8 Biểu đồ thể giá trị Fe tại vị trí lấy mẫu Nhận xét: Kết quả phân tích Fe cho thấy tất cả điểm quan trắc cả đợt quan trắc không vượt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 08MT:2015/BTNMT 3.2.9 Đánh giá hàm lượng NO2- NO2 - Hình 3.8 Biểu đồ thể giá trị NO2 - vị trí lấy mẫu SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 39 Đồ án Tốt Nghiệp Nhận xét: Kết quả phân tích NO2 cho thấy tất cả điểm quan trắc cả đợt quan trắc hầu hết vượt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 08MT:2015/BTNMT Đặc biệt điểm NM2 đợt vượt gấp nhiều lần 3.3 Đánh giá chất lượng nước sông Hương chảy qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương thông qua chỉ số chất lượng môi trường nước WQI Tình toán chỉ số chất lượng nước WQI Tháng 3/2016: BOD COD NH4 PO4 Độ đục TSS Coliform DO T độ Mẫu pH (mg/l) (mgN/l) (mgP/l) (NTU) (mg/l) (MPN/100ml (mg /l) C (mg/l) NM1 WQI mẫu =75 Nước thang màu vàng, Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác NM2 WQI mẫu = 87 Nước thang màu xanh cây, Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp NM3 70 0.04 0.01 64 64 750 4.27 6.9 WQI 100 100 100 28.8 43 100 47.1 100 19.1 => WQI mẫu = 63 Nước thang màu vàng, Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 40 Đồ án Tốt Nghiệp Nhận xét: Từ kết quả tính giá trị WQI cho thấy, giá trị WQI NM1 NM3 chất lượng nước khu vực phục vụ tốt cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác Riêng có vị trí NM2 giá trị WQI 87, phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần có biện pháp xử lý phù hợp Tình toán chỉ số chất lượng nước WQI Tháng 4/2016 Mẫu BOD5 COD (mg/l) (mg/l) (mgN/l) (mgP/l) (NTU) (mg/l) NM1 70 WQI 100 => WQI mẫu =71 NH4 0.79 35.5 PO4 0.04 100 Độ đục 31 49.4 TSS 34 71.3 Coliform (MPN/ 100ml 750 100 DO (mg /l) 4.6 49.8 pH T độ C 6.7 18,9 100 Nước thang màu vàng, Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác NM2 WQI mẫu = 79 Nước thang màu xanh cây, Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp NM3 WQI mẫu = 70 0.07 100 0.02 100 42 42.5 56 47 410 100 4.3 47.3 6.1 19.1 100 Nước thang màu vàng, Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác Từ kết quả tính giá trị WQI cho thấy, giá trị WQI vị trí NM1 NM3 lượng nước khu vực phục vụ tốt cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác Riêng có vị trí NM2 giá trị WQI 79, phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần có biện pháp xử lý phù hợp SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 41 Đồ án Tốt Nghiệp 3.4 Luận giải nguyên nhân gây ô nhiễm Chất lượng nước sông Hương bị ô nhiễm chủ yếu thông số TSS, COD, NH 4- NO2Hàm lượng COD, TSS, NH 4- ,NO 2- số vị trí cao vượt quy chuẩn, nguyên nhân tác động nước thải từ chăn nuôi đầu nguồn, thêm vào nước thải từ lò giết mổ gia cầm, từ nhà sản xuất bún, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư thải trực tiếp vào sông, thêm vào hàng chục – hàng trăm kilogam rác thải sinh hoạt thải sông, có nước thải chảy tràn từ bãi rác lân cận, nguyên nhân làm cho lượng COD tăng cao 3.5 Đề xuất số giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Hương 3.5.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải Nước song Hương chảy qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương bị tác động mạnh bới nước thải từ trình sinh hoạt nước thải từ khu chợ, từ hộ sản xuất nhỏ lẻ, bị tác động nước thải công nghiệp Vì cần thực biện pháp sau: - Xây dựng khu xử lý nước thải sinh hoạt nước mưa chảy tràn tập trung - Xã hội hóa việc xử lý nước thải cách cho phép kêu gọi công ty nhà nước, nhà nước, công ty cac nhân tham gia vào hoạt động xử lý nước thải thu phí cho hoạt động - Mở rộng mạng lưới thu gom phân loại rác địa phương, khu dân cư 3.5.2 Áp dụng công cụ kinh tế Triển khai Nghị định số 67/2003/ NĐ-CP thu phí bảo vệ môi trường nước thải Triển khai Nghị định 117/2009/NĐ - CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT Nghị định số 34/2005/NĐ - CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 42 Đồ án Tốt Nghiệp 3.5.3 Hoạt động truyền thông và tham gia của cộng đồng a Hoạt động truyền thông Nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường nước sông Hương Tổ chức mít tinh cổ động tuyên truyền để người hiểu góp phần bảo vệ nguồn nước cảnh quan thành phố Tuy nhiên công tác truyền thông gặp nhiều khó khăn nguồn nhân lực tham gia truyền thông yếu thiếu chuyên môn; nội dung phương thức truyền thông chậm đổi mới, chưa phù hợp với điều kiện phát triển mới, thiếu chiến lược, kế hoạch hành độngvề thông tin môi trường Chính vậy, thời gian tới, hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường nói chung môi trường nước nói riêng cần tăng cường đổi b Sự tham gia cộng đồng Quản lý môi trường nói chung, quản lý môi trường nước nói riêng dựa vào cộng đồng cách tiếp cận nhiều quốc gia giới áp dụng Ở Việt Nam, kinh nghiệm quản lý môi trường nước ghi nhận đánh giá cao vai trò quan trọng cộng đồng địa phương với tư cách người trực tiếp sử dụng nước, đồng thời người quản lý bảo vệ môi trường nước Trong số văn bản quy phạm pháp luật ban hành đề cập tới vấn đề tham gia cộng đồng công tác giám sát, bảo vệ môi trường nước Trong tháng 2015, Sở Tài nguyên Môi trường phố hợp với Đài truyền hình Hải Dương phát sóng 12 bản tin môi trường nói chung có lồng ghép bảo vệ tài nguyên nước tình hình sử dụng nước, tình trạng ô nhiễm nguồn nước dòng sông Hương Tích cự tổ chức buổi hội thảo, tập huấn môi trường nước bảo vệ môi trường nước dòng sông Hương chảy qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương Huy động nguồn lực tham gia cộng đồng dân cư hai bên sông dọn dẹp vệ sinh cấm vứt rác, xả thải bừa bãi lòng sông nhằm bảo vệ môi trường tạo cảnh quan Tăng cường tham gia tổ chức, cá nhân trình lập kế hoạch, kiểm tra giám sát việc thực kế hoạch dự án môi trường nước SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 43 Đồ án Tốt Nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian thực đề tài: “Đánh giá chất lượng nước sông Hương chay qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương trung tâm quan trắc phân tích môi trường tỉnh Hải Dương thu số kết quả sau: - Đã tiến hành quan trắc vị trí lấy mẫu nước sông Hương - Phân tích tiêu đo nhanh tiêu TSS, BOD 5, COD, NH4+, NO3-, NO2-, PO43-, tổng photpho, tổng sắt, coliform trung tâm quan trắc tỉnh Hải Dương Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thuộc đia phân huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương Chất lượng nước sông Hương bị ô nhiễm thể qua thông số COD, NO 2- , TSS,NH4+ điều chứng tỏ nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải nồng nghiệp nước thải từ khu sản xuất nhỏ lẻ với nồng độ chất ô nhiễm cao làm suy giảm chất lượng nước sông - Bước đầu đề xuất giải pháp giảm thiểu nước thải biện pháp xử lý vi phạm Kiến nghị Trong trình thực đề tài, điều kiện thời gian có hạn thông số quan trắc chưa nhiều nên đánh giá cục cho chất lượng nước sông Hương tháng năm 2016 Vì xin đưa số kiến nghị sau: - Tiếp tục quan trắc đánh giá chất lượng nước sông Hương vào nhiều thời điểm khác năm để thấy thay đổi chất lượng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước - Tăng kinh phí cho việc quan trắc, phân tích - Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải địa phận tỉnh NHẬT KÍ THỰC HIỆN SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội STT Thời gian 44 Đồ án Tốt Nghiệp Nội dung thực Dự kiến kết Tuần (ngày Xây dựng đề cương thực Đề cương đồ Thành phố đến 11/3 ngày án 24/3) GVHD Hải Dương chảy qua trắc môi trường nước huyện Thanh sông Hà Tỉnh Hải Hương Lấy mẫu đợt Dương Tuần (ngày Phân tích mẫu đợt Kết quả phân Thành phố 25/3 đến ngày Xác nhận 17/3) Tuần (ngày Khảo sát thực tế Mẫu nước đợt Sông Hương 18/3 đến ngày lập kế hoạch quan Địa điểm tích tiêu Hải Dương 31/3) đợt Tuần (ngày Tổng quan điều Tài liệu Thành phố 1/4 đến ngày kiện tự nhiên- kinh tế Hải Dương 7/4) xã hội, trạng môi trường,tỉnh Hải Dương,số liệu quan trắc nước sông Hương năm 2014 đến Tuần (ngày -Tìm hiểu công tác Tài liệu Thành phố 8/4 đến ngày quản lý môi trường Hải Dương 14/4) quan thành phố -Khảo sát, tham khảo ý kiến người dân Tuần (ngày Khảo sát thực tế Mẫu nước đợt Thành phố 15/4 đến ngày lập kế hoạch quan 21/4) Hải Dương trắc môi trường nước sông Hương Lấy mẫu đợt SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 45 Đồ án Tốt Nghiệp Tuần (ngày Phân tích mẫu đợt Kết quả phân Thành phố 22/4 đến 28/4) tích tiêu Hải Dương Tuần (ngày -Xư lý kết quả đợt Đánh giá Thành 29/4 đến ngày -Đánh giá chất lượng chất 5/5) phố lượng Hải Dương nước theo số nước WQI -So sánh chất lượng nước sông so với thời điểm kì năm trước Tuần (ngày -Luận giải nguyên Các biện pháp Thành 6/5 đến 12/5) nhân ô nhiễm quản lý phố môi Hải Dương -Tham khảo ý kiến trường chuyên gia -Đề xuất giải pháp công tác quản lý bảo vệ nguồn 10 nước sông, hồ Tuần 10 (ngày Sửa báo cáo hoàn Báo cáo đồ án Hà Nội 13/5 đến 19/5) thành báo cáo SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 46 Đồ án Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên môi trường (2015) QCVN 08: 2015/BTNMT quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng nước mặt Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương Nghị định số 102/CP Chính phủ: Nghị định việc thành lập thành phố Hải Dương Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam - TCVN 6663-3:2008: chất lượng nước- lấy mẫu- bảo quản xử lí mẫu Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam - TCVN 5994-1995: Lấy mẫu nước song Sở tài nguyên môi trường tỉnh Hải Dương 2015 Báo cáo trạng môi trường tỉnh Hải Dương 2015 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Hải Dương (2002) Báo cáo kinh tế Cục thống kê Tỉnh Hải Dương 2002 SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 47 Đồ án Tốt Nghiệp PHỤ LỤC Một số hình ảnh trình quan trắc Khu giết mổ lợn Xã Hồng Lạc Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 48 Đồ án Tốt Nghiệp Dọc bờ sông Hương Du lịch sông Hương SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 49 Đồ án Tốt Nghiệp Cầu Hương Thị Trấn Thanh Hà tỉnh Hải Dương Hình ảnh lấy mẫu điểm NM2 SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 50 Đồ án Tốt Nghiệp Lấy mẫu vị trí cống thoát nước sông Gùa Thanh Xuân Tỉnh Hải Dương SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 51 Đồ án Tốt Nghiệp Bộ phá mẫu COD Địa điểm thực tập SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 Trường ĐH TNMT Hà Nội 52 Đồ án Tốt Nghiệp SVTH: Đinh Việt Hưng Lớp: ĐH2KM2 ... TCVN 66 63 -6: 2008 (ISO 566 7 -6: 2005), hướng dẫn lấy mẫu sông suối Thiết bị, dụng cụ lấy mẫu nước: TCVN 66 63-1:2011 Lấy mẫu nước phân tích chất lượng nước sông Hương đoạn chảy huyện Thanh Hà tỉnh Hải. .. qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tháng đầu năm 20 16 cần thiết nhằm cung cấp thông tin chất lượng nước mặt địa bàn thành phố Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lượng nước sông Hương đoạn. .. NH4+ theo phương pháp Hach 27 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 3.2 Đánh giá chất lượng nước sông Hương chảy qua huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương tháng đầu năm 20 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016 , Đánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016 , Đánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay