GIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG dạy học môn GIÁO dục CÔNG dân

129 218 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -–&— - LÊ THỊ HIÊN GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Chuyên ngành Mã số : LL&PP Giảng dạy Giáo dục trị : 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Long HÀ NỘI - 2014 Lời cảm ơn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Văn Long trực tiếp hướng dẫn tận tình chu đáo suốt trình em làm đề tài luận văn Em xin trân trọng cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Lí luận trị - Giáo dục công dân, thầy cô trực tiếp giảng dạy phòng ban liên quan trường Đại học sư phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện cho em trình học tập làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, Ban giám hiệu nhà trường em học sinh khối lớp 12 trường THPT Vân Nội, Trung tâm GDTX Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2014 Tác giả Lê Thị Hiên MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GDCD : Giáo dục công dân GDTX : Giáo dục thường xuyên LĐ : Lao động PPDH : Phương pháp dạy học PL : Pháp luật THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhà nước pháp quyền sản phẩm xã hội văn minh Trong nhà nước pháp quyền pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng Pháp luật không công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu mà tạo môi trường thuận lợi cho phát triển ý thức đạo đức, lành mạnh hóa đời sống xã hội góp phần bồi đắp nên giá trị Học sinh THPT - chủ nhân tương lai đất nước, em chuẩn bị cho hành trang tri thức, đặc biệt tri thức pháp luật để bước vào sống Chuẩn bị cho em hiểu biết pháp luật, thái độ pháp luật, khả thực áp dụng pháp luật giúp em tự tin, vững vàng bước vào sống, đồng thời hạn chế tiêu cực cho xã hội Thế biểu suy thoái đạo đức tình trạng vi phạm pháp luật học sinh dấy lên hồi chuông báo động cho gia đình, nhà trường xã hội Tình trạng học sinh xuống cấp đạo đức vi phạm pháp luật ngày tăng giáo dục lại chưa thể vai trò môn học nhà trường Môn Giáo dục công dân trường THPT có vai trò quan trọng Những kiến thức môn Giáo dục công dân giúp học sinh hình thành kỹ sống để vững vàng bước vào đời: ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ đắn nhận thức chấp hành pháp luật Đông Anh huyện ngoại thành Hà Nội Nơi trình đô thị hóa diễn nhanh Cùng với biến đổi đời sống xã hội: ý thức đạo đức, văn hóa, lối sống, ý thức pháp luật… Tình trạng học sinh vi phạm đạo đức, ý thức kỷ luật, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng Tuy nhiên, dạy học môn Giáo dục công dân trường THPT huyện Đông Anh chưa phát huy vai trò việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh Là giáo viên Giáo dục công dân ý thức vai trò,trách nhiệm Vì chọn “Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT huyện Đông Anh qua dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12” làm đề tài luận văn thạc sĩ nhằm nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho học sinh THPT huyện Đông Anh nói riêng học sinh THPT nói chung Lịch sử nghiên cứu Giáo dục ý thức pháp luật vấn đề cấp thiết thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học Ngay từ năm 1990, nhiều công trình nghiên cứu lĩnh vực công bố như: “Nâng cao ý thức pháp luật đội ngũ cán quản lý hành nhà nước nay”, Luận án Tiến sĩ Lê Đình Khiên, 1993; “Xây dựng ý thức lối sống theo pháp luật”, Đào Trí Úc chủ biên, Hà Nội, 1995; “Một số vân đề lý luận thực tiễn giáo dục pháp luật công đổi mới” Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Hà Nội, 1995; “Một số vấn đề giáo dục pháp luật miền núi vùng dân tộc thiểu số”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996; “Giáo dục pháp luật trường đại học, trung học chuyên nghiệp dạy nghề (không chuyên luật) nước ta nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học Đinh Xuân Thảo, 1996; “Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp - hình thức đặc thù giáo dục pháp luật”, Luận án Tiến sĩ Dương Thanh Mai, 1996; “Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nước ta - thực trạng giải pháp”, Luận văn thạc sĩ Hồ Quốc Dũng, 1997; “Một số vấn đề giáo dục pháp luật giai đoạn nay”, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Nxb Thanh niên, 1997; “Đổi giáo dục pháp luật hệ thống trường Chính trị nước ta nay”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Khoa Nhà nước pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1999; “Đổi giáo dục pháp luật hệ đào tạo trung học trị nước ta nay” Các công trình khai thác nhiều khía cạnh khác ý thức pháp luật: khái niệm, chức năng, cấu trúc, vai trò…và trọng đến việc giáo dục ý thức pháp luật thời kỳ đổi cho đối tượng cán quản lý nhà nước, cho đồng bào miền núi, cho trường trị, có đề tài nghiên cứu giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh Đến năm 2000 đề tài ý thức pháp luật tiếp tục thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu khía cạnh, chuyên ngành khác Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, 2000; “Logic khách quan trình hình thành phát triển ý thức pháp luật Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Triết học, tác giả Nguyễn Thị Thúy Vân, năm 2001; “Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT tỉnh Phú Thọ giai đoạn nay”, Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, 2008; “Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THHPT thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai nay”, Luận văn Thạc sĩ Triết học Lê Thị Tuyết Thu, 2011; “Giáo dục pháp luật ý thức pháp luật cho niên Đăk Lak nay”, Luận văn Thạc sĩ Triết học Trần Thị Hương Giang, 2011 Nhìn chung công trình tiếp tục nghiên cứu sâu nhiều vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động giáo dục ý thức pháp luật nhiều góc độ khái niệm, cấu trúc, chức năng… ý thức pháp luật; đặc điểm trình hình thành ý thức pháp luật Việt Nam, giải pháp nâng cao ý thức pháp luật, có số công trình hướng đến việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh qua nhiều hoạt động… Tuy nhiên, nói chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ có hệ thống giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua dạy học môn Giáo dục công dân Vì đề tài mà tác giả chon làm luận văn không trùng lặp với công trình khoa học công bố Mục đích nghiên cứu Trên sở khảo sát lý luận thực tiễn việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua dạy học môn Giáo dục công dân huyện Đông Anh, luận văn xây dựng quy trình thực hiện, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT huyện Đông Anh cho trường THPT Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng giáo dục ý thức pháp luật qua dạy học môn Giáo dục công dân số trường THPT huyện Đông Anh (Trường THPT Vân Nội, Trung tâm GDTX Đông Anh) 4.2 Phạm vi nghiên cứu Giảng dạy phần Công dân với pháp luật cho học sinh lớp 12 địa bàn huyện Đông Anh Những luận điểm đóng góp tác giả 5.1 Những luận điểm Khảo sát thực trạng giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua dạy học Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Vân Nội Trung tâm GDTX Đông Anh Đề tài khẳng định cần thiết phải giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT Luận văn đề xuất quy trình, điều kiện, biện pháp để giảng dạy Giáo dục công dân nhằm giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT 5.2 Đóng góp tác giả Luận văn làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua dạy học môn Giáo dục công dân Đánh giá thực trạng giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT huyện Đông Anh qua dạy học môn Giáo dục công dân Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua dạy học Giáo dục công dân, làm tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng PHỤ LỤC THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA HỌC SINH SAU GIỜ DẠY THỰC NGHIỆM Học sinh lớp: …………… Bài giảng: Để đánh giá tiết học, em trả lời câu hỏi cách đánh dấu x vào câu trả lời thích hợp: Câu Nội dung học có ý nghĩa em? (Chọn phương án thích hợp nhất) STT Mức độ ý nghĩa Ý kiến Rất bổ ích Bổ ích Có không nhiều Bình thường Không bổ ích Câu Bài học bổ ích hay không bổ ích em STT Lý Phương pháp dạy giáo viên Nội dung học Phương tiện dạy học Lý khác: ……………………… ……………………………………………… Ý kiến Câu Trong tiết học tinh thần thái độ học tập em nào? STT Tinh thần học tập Rất hứng thú Hứng thú Bình thường Ít hứng thú Không hứng thú Ý kiến Thái độ học tập Khát khao học tập Hay nêu thắc mắc Ghi bài, nghe giảng Không tập trung Làm việc riêng, không thích nghe Ý kiến Câu Phương pháp dạy học giáo viên có phù hợp với em không? STT Các mức độ Ý kiến Rất phù hợp Phù hợp Bình thường Có không nhiều Không phù hợp Câu Em có đóng góp ý kiến cách dạy giáo viên học không? Hãy nêu cụ thể Xin cảm ơn hợp tác em! PHỤ LỤC THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN SAU GIỜ DẠY THỰC NGHIỆM Bài dạy: Sau hoàn thành tiết dạy thực nghiệm, mong thầy cô giúp đỡ cách vui lòng đánh dấu “x” vào ô phù hợp: Câu Các thầy cô đánh tiết học ngày hôm nay? Các tiêu chí chung Nội dung Các tiêu chí cụ thể Thể nội dung bản, đảm bảo tính khoa học, tính logic chặt chẽ, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức Nội dung tri phong phú, có thức mở rộng, liên hệ thực tiễn, nâng cao Minh hoạ hợp lý thể mục tiêu học đề Nội dung giảng dạy theo phương pháp mới, có trọng kiến thức chuyên sâu Phương pháp Bài giảng nhiều kết phương hợp pháp khác phù hợp với trình độ nhận thức Đồng ý Có Không Ghi học sinh Vận dụng hiệu sáng tạo phương pháp dạy học đặc biệt phương pháp giải tình huống, câu chuyện pháp luật, thảo luận nhóm Phương pháp dạy học phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh Phương pháp dạy học tạo điều kiện cho học sinh phát triển kỹ năng, lực thực hành pháp luật Cách thức tổ Cách thức tổ chức chức dạy học giảng giáo viên theo phương pháp thiết kế mới, sinh động, hấp dẫn Giờ dạy giáo viên tổ chức cách khoa học, logic, chặt chẽ Cách thức tổ chức dạy giáo viên phù hợp với mục tiêu học Phân bổ thời gian hợp lý tra Phương pháp kiểm tra kiểm đánh giá đánh giá đổi phù hợp với nội dung mục tiêu học Câu hỏi kiểm tra đánh giá mức độ tư học sinh Phương pháp kiểm tra đánh giá tạo động lực học cho học sinh Câu Theo thầy cô việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh qua dạy học phần Công dân với pháp luật việc làm: (đánh dấu x vào câu trả lời): Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Ít cần thiết Không cần thiết Xin chân thành cảm ơn thầy cô! PHỤ LỤC TÀI LIỆU SƯU TẦM DẠY HỌC BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC Câu chuyện: Tạm giam đứa bất hiếu, ngược đãi cha mẹ Cao Đức Thiện (21 tuổi, Đức Hòa, Long An) không tu chí làm ăn mà thường xuyên ăn nhậu Cậu không ngại chửi bới, đánh đập cha mẹ buộc họ phải cung cấp tiền cho Công an huyện Đức Hòa vừa khởi tố bị can, bắt giữ Thiện tội ngược đãi cha mẹ Ngày 7/3, sau nhậu về, Thiện đè mẹ xuống đất giật đôi hoa tai bà để bán lấy tiền nhậu tăng hai Thấy uống rượu chưa "phê" mà hết tiền, Thiện lại nhà bắt mẹ đưa tiếp tiền nhậu tăng ba Cha mẹ Thiện khuyên răn, không nghe mà đập phá nhà cửa Anh ta lấy dao Thái Lan rượt đâm cha Tình buộc ông phải chụp lấy khúc đánh vào tay đứa ngỗ nghịch để đoạt lấy dao trước chạy trốn nơi khác Không đâm cha, Thiện quay vào nhà tiếp tục phá vật dụng sót lại Mới đây, Thiện dùng sức mạnh buộc cha mẹ phải giao xe máy giấy tờ liên quan cho đem bán lấy tiền ăn nhậu Hai người thân sinh Thiện không chấp nhận việc này, cậu đuổi cha mẹ khỏi nhà, không cho mang xe máy theo Cha mẹ Thiện phải nơi khác lánh nạn Thiện bán xe máy, tiêu vài hôm hết tiền lại tìm họ bắt phải cung cấp tiếp tiền Không chấp nhận hành vi bất hiếu đứa ngỗ ngược, cha mẹ Thiện nhờ quan pháp luật can thiệp Điều 151 Bộ luật Hình sự: Tội ngược đãi hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng Người ngược đãi hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi mà vi phạm, bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến năm phạt tù từ tháng đến năm (Theo Người Lao Động) Nghĩ yêu thương ảnh Ông bà ơi! 29/10/2013 15:09 (GMT + 7) TTO - Bộ giáo ảnh (bộ ảnh mang ý nghĩa giáo dục) mang tên Ông bà ơi! (kịch nội dung: thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, ĐH Sư phạm TP.HCM, ảnh: Lê Thiên Khôi) làm cộng đồng mạng xúc động Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Bộ ảnh gợi nhắc "xung đột" không xa lạ quan hệ ông bà - cháu khoảng cách hệ thường rào cản: cháu bực bội, cáu gắt với ông bà ông bà chậm chạp - quên quên nhớ nhớ, cháu không thích lắng nghe ông bà, "mặc định" ông bà "cổ lỗ sĩ", xem ông bà gánh nặng ông bà ốm đau, "quên" ông bà nhịp sống hối Nhưng đằng sau điều ấy, người trẻ thấu hiểu ghi nhớ ông bà người hi sinh đời dưỡng nuôi mẹ cha ta, nâng niu ta từ bé, người kiên nhẫn dạy ta điều đời Những người mà ta cho "già nua, chậm chạp" người xây đắp móng để ta có sống hôm Khi tất lát cắt quen thuộc chuyển thành ngôn ngữ hình ảnh, với ánh mắt già nua - đôi tay nhăn nheo ông, với nét mặt buồn bã u sầu tổn thương - cô đơn bà , câu chuyện tình cảm ông bà - cháu trở nên thật truyền cảm rung động Khi chia sẻ ảnh đến cộng đồng mạng, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu viết: "Người già người dễ bị tổn thương, người không nhiều thời gian Họ dành sức khỏe, thời gian, tâm trí đời cho cháu cho Nhưng ngược lại, họ người dễ bị tuổi trẻ lãng quên bỏ rơi nhiều nhất" Thông điệp ảnh đặc biệt nhấn mạnh ảnh cuối, với hình ảnh hai bạn trẻ tuôn rơi nước mắt ông bà mãi, dòng chữ: "Hãy bên cạnh chăm sóc ông bà ta " Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Ảnh: Lê Thiên Khôi Nhiều cư dân mạng cho biết khóc xem giáo ảnh Nỗi nhớ ông bà, nỗi hối hận làm ông bà tổn thương khiến nhiều bạn trăn trở Trên Facebook, bạn có nick Nguyễn Ngọc Thư viết: "Ngày em biết cần phải yêu ông bà nhiều lúc em không ông bà bên cạnh nữa" Thành viên có nick Liên Lém Lỉnh viết: "Thực em nhận muộn Thầy làm em nhớ nội Giờ em chẳng ông bà nội để phụng dưỡng Em cố gắng đối tốt với ông bà ngoại có thể" ... ý thức pháp luật cho học sinh Là giáo viên Giáo dục công dân ý thức vai trò,trách nhiệm Vì chọn Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT huyện Đông Anh qua dạy học môn Giáo dục công dân lớp... việc dạy học phần Công dân với pháp luật nhằm giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT 1.1.1 Ý thức pháp luật vai trò ý thức pháp luật 1.1.1.1 Khái niệm ý thức pháp luật Ý thức pháp luật hình... học môn Giáo dục công dân Đánh giá thực trạng giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT huyện Đông Anh qua dạy học môn Giáo dục công dân Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG dạy học môn GIÁO dục CÔNG dân , GIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG dạy học môn GIÁO dục CÔNG dân , GIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG dạy học môn GIÁO dục CÔNG dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay