BIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNG

147 217 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ˜&™ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Dung HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa sau đại học Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trung Tâm GDTX tỉnh Hải Dương, Phòng Giáo dục Đào tạo TP Hải Dương, Trường THCS Thạch Khôi- TP Hải Dương cho phép, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành chương trình Cao học Quản lý giáo dục hoàn thành luận văn Tác giả bày tỏ lòng tri ân đến Quý thầy, cô tận tình truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hướng dẫn cách thức nghiên cứu, tìm kiếm tri thức khoa học Trong trình khảo sát, nghiên cứu đề tài, tác giả nhận hỗ trợ tận tình lãnh đạo phòng Giáo dục Đào tạo TP Hải Dương, trường THCS Thạch Khôi, trường THCS Tân Hưng, Trường THCS An Châu, trường THCS Ái Quốc, Trường THCS Thượng Đạt, trường THCS Nam Đồng cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho tác giả tiến hành khảo sát thực tế, thu thập tài liệu Đặc biệt, tác giả xin gửi đến TS Nguyễn Thị Kim Dung lòng biết ơn sâu sắc huớng dẫn tận tình, chu đáo hiệu Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Cán quản lí Giáo dục đào tạo Giáo viên Hiệu trưởng Học sinh Nghiên cứu học Quản lí Quản lí giáo dục Sinh hoạt chuyên môn Tổ chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Thành phố Trung học sở Trung học phổ thông CBQL GD & ĐT GV HT HS NCBH QL QLGD SHCM TCM TTCM TP THCS THPT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Vai trò tổ chuyên môn trường phổ thông Tổ chuyên môn phận cấu thành máy tổ chức, quản lý trường THCS, THPT Trong trường, tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các phận nghiệp vụ khác tổ chức Đảng, đoàn thể nhà trường nhằm thực chiến lược phát triển nhà trường, chương trình giáo dục hoạt động giáo dục hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.Tổ chuyên môn đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, chủ yếu hoạt động chuyên môn GV tổ Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) qui định nhiệm vụ trọng tâm tổ chuyên môn là:Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học qui định khác hành; Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần lần 1.2 Thực tế hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn trường phổ thông nhiều bất cập Hoạt động sinh hoạt chuyên môn (SHCM) nhà trường năm qua có bước đổi Nhưng chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn chưa đạt kết cao Thực tế cho thấy, tổ, nhóm chuyên môn bộc lộ khó khăn vướng mắc cách thức sinh hoạt, công tác quản lý, đạo hoạt động đặc biệt hiệu buổi sinh hoạt hạn chế Nội dung kế hoạch, sổ nghị quyết, sổ theo dõi chuyên môn… nặng hình thức, ghi chép chung chung, thảo luận đổi phương pháp chưa vào chiều sâu, góp ý dạy chưa vào mục tiêu yêu cầu nội dung Một số tiết dạy xếp loại giỏi, chưa thực chất Một số tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn mang tính hình thức chưa vào chất lượng thực tế tổ để xây dựng chuyên đề cần sinh hoạt Những hoạt động thao giảng, dự góp ý …còn mang tính đại khái, hình thức có dự không góp ý xếp loại cách nghiêm túc mà nể nang Chưa mạnh dạn đề xuất hoạt động tổ mà chủ yếu dựa vào kế hoạch chung nhà trường Hoạt động trao đổi nhóm nhóm chuyên môn hiệu chưa cao 1.3 Chỉ thị Bộ GD & ĐT, Sở GD & ĐT Hải Dương đổi sinh hoạt chuyên môn tổ/nhóm chuyên môn trường phổ thông Xuất phát từ thực trạng SHCM, năm học 2013 -2014 Bộ Giáo dục Đào tạo đặt giải pháp quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV cán quản lý (CBQL) giáo dục "Tập trung đổi sinh hoạt chuyên môn tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu học Tăng cường hoạt động dự thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá… " Từ thị năm học Bộ, Sở GD & ĐT Hải Dương có công văn số: 1258/SGDĐT- GDTrH V/v Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần đổi Phương pháp dạy học Kiểm tra đánh giá ngày 18 tháng năm 2013, yêu cầu phải đổi SHCM theo hướng Nghiên cứu học (NCBH) Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài: "Biện pháp quản lí đổi sinh hoạt tổ chuyên môn trường THCS - TP Hải Dương" làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn công tác quản lý sinh hoạt chuyên môn hiệu trưởng trường THCS - TP Hải Dương, đề xuất biện pháp quản lí đổi sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn góp phần bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp cho GV trường THCS TP Hải Dương Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quản lí sinh hoạt chuyên môn trường trung học sở 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý đổi sinh hoạt chuyên môn hiệu trưởng trường THCS - TP Hải Dương Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp quản lý đổi sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học hiệu trưởng trường THCS - TP Hải Dương 4.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu 06 trường THCS ngoại TP Hải Dương (Tân Hưng, Thạch Khôi, Nam Đồng, Ái Quốc, An Châu, Thượng Đạt) năm trở lại 4.3 Giới hạn khách thể khảo sát thực trạng Khách thể khảo sát CBQL; GV THCS 06 trường THCS nêu Số lượng 72 người Giả thuyết khoa học Thực tế sinh hoạt chuyên môn trường THCS - TP Hải Dương năm qua nhiều bất cập hạn chế bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân Nếu đổi quản lí sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn phát triển lực nghề nghiệp cho GV Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề sau: 6.1 Hệ thống hoá sở lý luận quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn trường trung học sở 6.2 Điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn hiệu trưởng trường THCS- TP Hải Dương 6.3 Đề xuất số biện pháp quản lí đổi sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn trường THCS - TP Hải Dương Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực dựa phương pháp sau: 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu văn kiện, Nghị Đảng, văn quy định nhà nước ngành giáo dục đào tạo; tài liệu lý luận quản lý, quản lý giáo dục tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra bảng hỏi dành cho cán quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên ) - Phương pháp vấn với hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn, giáo viên có kinh nghiệm, giáo viên dạy giỏi - Phương phát quan sát - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 7.3 Phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lí đổi sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn trường trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý sinh hoạt chuyên môn trường trung học sở - TP Hải Dương Chương 3: Biện pháp quản lí đổi sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu học hiệu trưởng trường trung học sở - TP Hải Dương Đóng góp luận văn 9.1 Về lí luận - Làm sáng tỏ lí luận quản lí sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học trường trung học sở Việt Nam 9.2 Về thực tiễn - Mô tả thực trạng sinh hoạt chuyên môn quản lí sinh hoạt chuyên môn trường trung học sở - TP Hải Dương - Đề xuất biện pháp quản lý sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học hiệu trưởng trường trung học sở - TP Hải Dương TTCM/nhóm trưởng môn Xây dựng qui định/qui chế hoạt động TCM Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho hoạt động TCM Chỉ đạo tổ chức thực hoạt động TCM Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động TCM Có hoạt động cải tiến phương thức hoạt động, nội dung hoạt động TCM theo hướng đổi Xây dựng tiêu chí cụ thể, rõ ràng để đánh giá hoạt động TCM Hỗ trợ điều kiện cần đủ cho hoạt động TCM (phòng làm việc; thời gian, kinh phí….) Bồi dưỡng, nâng cao lực cho đội ngũ TTCM, nhóm trưởng CM 10 Có sách thưởng, phạt, khuyến khích hoạt động TCM Câu 9: a,Trường tổ thầy/ cô tiến hành sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học chưa? Có □ Chưa □ b,Nếu có xin thầy cô cho biết ý kiến số nội dung sau: -BGH Tổ trưởng chuyên môn thực hoạt động sau chưa? TT Nhận định Mức độ Chư Đã a làm m Tổ chức cho GV học tập nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng SHCM theo NCBH Tổ chức cho GV học tập, bồi dưỡng bước thực SHCM theo NCBH Xây dựng thực kế hoạch tổ chức SHCM theo kĩ thuật liên tục (Cách XD kế hoạch NTN, phân công dạy nào, nào, dạy minh họa ) Xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị phục vụ SHCM theo NCBH máy ảnh, máy chiếu, quay video Kiểm tra, đánh giá SHCM dựa NCBH theo tiêu chí Hoạt động khác, là:… Câu 10: Thầy/Cô có ý kiến nhận định sinh hoạt chuyên môn dựa NCBH trường mình? Mức độ TT 8 10 11 Nhận định Trong cách SHCM dựa NCBH người dự phải quan sát học sinh nhiều Việc quan sát học sinh dễ Tôi biết rõ cách quan sát học sinh học việc học em Cách SHCM dựa NCBH hoàn toàn Sinh hoạt chuyên môn dựa NCBH tương tự sinh hoạt chuyên môn trước Tôi hiểu rõ SHCM dựa NCBH Tôi hiểu rõ lại phải tiến hành SHCM dựa NCBH Tôi biết rõ nên thảo luận suy ngẫm SHCM dựa NCBH Những tiết dạy SHCM dựa NCBH chuẩn bị cẩn thận GV khác dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm để có học mẫu Tôi thích cách SHCM dựa NCBH Tôi thấy SHCM dựa NCBH hữu ích Tôi muốn tham gia thường xuyên vào SHCM dựa NCBH Tôi học nhiều điều tham gia vào Rất khôn g đồng ý Khôn g đồng ý Đồn gý Rất đồn gý 12 13 14 15 16 17 SHCM dựa NCBH BGH buộc phải tham gia SHCM dựa NCBH Tôi chủ động dự giáo viên khác dự sinh hoạt chuyên môn Cách SHCM dựa NCBH lãng phí thời gian Tôi muốn đề cập nhiều cách dạy cách học sinh hoạt chuyên môn Tôi không học nhiều từ SHCM dựa NCBH Tôi muốn quay trở cách sinh hoạt chuyên môn trước làm theo cách SHCM dựa NCBH Câu 11 Thầy/Cô đánh giá mức độ việc ứng dụng SHCM dựa NCBH dạy học mình? TT Nhận định Tôi vận dụng học từ SHCM dựa NCBH Đồng nghiệp vận dụng học từ SHCM dựa NCBH Giờ học có người dự khác với dạy hàng ngày Tôi thay đổi việc dạy sau làm quen với SHCM dựa NCBH GV trường thay đổi việc dạy sau làm quen với SHCM dựa NCBH Khó áp dụng học từ SHCM dựa NCBH vào học hàng ngày thiếu thời gian Rất không đồng ý Mức độ Khôn g Đồn đồng gý ý Rất đồng ý chuẩn bị Khó áp dụng học từ SHCM dựa NCBH vào học hàng ngày thiếu tài liệu tham khảo Khó áp dụng học từ SHCM dựa NCBH vào học hàng ngày không đủ thời gian để dạy hết chương trình 10) Để tổ chuyên môn hoạt động cách có hiệu quả, hiệu trưởng cần có biện pháp quản lý nào?Thầy cô đề xuất vài biện pháp cho cần thiết? 11) Điều kiện cần đủ hoạt động tổ chuyên môn đạt hiệu quả? Xin trân trọng cám ơn ý kiến thầy cô! PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG (PHIẾU HỎI DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG/TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN) Kính thưa Thầy/Cô! Với mục đích tìm hiểu thực trạng hoạt động tổ chuyên môn trường THCS thành phố Hải Dương để từ có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn nhà trường, mong nhận ý kiến Thầy/Cô vấn đề Đề nghị Thầy/Cô đọc kỹ câu hỏi cho ý kiến cụ thể nội dung Tất câu trả lời nhằm mục đích nghiên cứu không ảnh hưởng đến việc đánh giá nhà trường thân Thầy/Cô Xin thầy/cô đánh dấu X vào ô  thích hợp ghi ý kiến vào dòng kẻ để trống Trân trọng cảm ơn cộng tác Quý Thầy/Cô! Thông tin cá nhân: - Trường Thầy/Cô: - Giới tính Thầy/Cô:  Nam  Nữ - Chức vụ nay: Số năm giữ vị trí này: …… - Số năm tham gia giảng dạy: Lớp giảng dạy - Trình độ đào tạo:  Cao đẳng sư phạm;  Đại học khác  Đại học Sư phạm  Nghiệp vụ sư phạm Câu 1: Xin thầy/cô cho biết trường có tổ chuyên môn? Đó tổ chuyên môn nào? Câu 2: Theo thầy/cô việc lập kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ thực nào? □ Tổ trưởng phác thảo- họp tổ góp ý thông qua – trình BGH nhà trường □ Thảo luận tổ để lấy ý kiến - Tổ trưởng tập hợp – trình BGH nhà trường □ Tổ trưởng thông báo kế hoạch hoạt động chuyên môn BGH nhà trường qui định □Cách khác, là:…………………………………………………………………… Câu 3: Xin thầy/cô cho biết mức độ sinh hoạt tổ chuyên môn trường nào? □ Hàng tuần □Theo qui định □Theo tháng □Theo học kỳ □Theo yêu cầu tổ trưởng chuyên môn Ban giám hiệu cần Câu 4: Xin thầy/cô cho biết nội dung sau tổ chuyên môn thực mức độ nào? TT 10 Nhận định Kiểm điểm, rà soát việc thực hiện/ chưa thực Kiểm tra việc thực tiến độ chương trình, dạy Phổ biến sách, nghị quyết, thị, kế hoạch Trao đổi, thảo luận dạy khó chương trình đề xuất phương án dạy tốt Phân công dự giờ, chuẩn bị hội giảng, thi GV giỏi, làm đồ dùng dạy học… Trao đổi tình hình học tập, kết học tập HS Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, PPDH Nghe báo cáo chuyên đề/ sáng kiến kinh nghiệm GV trường, tổ môn Thảo luận nội dung đề kiểm tra định kỳ, khảo sát kỳ, nội dung ôn tập cuối kỳ Nội dung khác, là: ……………… Rất Mức độ Thỉnh Thườn thoản g xuyên g Rất thường xuyên Câu 5: Phương pháp, hình thức tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn nhà trường thầy/ cô? TT Nhận định Rất Mức độ Thỉnh Thường thoảng xuyên Giao ban nhanh (15 phút đầu giờ) SHCM theo hình thức tổ chức chuyên đề SHCM theo hình thức tổ chức nghiên cứu học SHCM theo nhóm Nội dung khác, là: ……………… Câu Thầy cô đánh về việc phát triển chuyên môn nghề nghiệp thông qua sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn? □ Hiệu □ Không hiệu - Giải thích nguyên nhân sao? Câu Thầy/Cô có ý kiến với nhận định hỗ trợ Ban Giám hiệu nhà trường tổ trưởng chuyên môn công việc giáo viên? Mức độ TT Rất không đồng ý Nhận định Không đồng ý Đồn gý Rất đồn gý BGH tổ trưởng chuyên môn thường tư vấn cho GV công việc giảng dạy BGH tổ trưởng chuyên môn thường xuyên đến lớp dự GV cảm thấy thoái mái việc trao đổi với BGH tổ trưởng chuyên môn công việc giảng dạy Những tư vấn BGH tổ trưởng chuyên môn công việc giảng dạy hữu ích GV cảm thấy áp lực BGH tổ trưởng chuyên môn dự giờ, góp ý BGH tổ trưởng chuyên môn đề cao thi giáo viên dạy giỏi nhà trường Câu 8: Thầy/cô cho ý kiến mức độ hoạt động thực trường nào? Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng 1.Thực phân cấp quản lý cho TTCM/nhóm trưởng môn Xây dựng qui định/qui chế hoạt động TCM Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho hoạt động TCM Chỉ đạo tổ chức thực hoạt động TCM Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt Mức độ thực Chưa Thực Rất Thường thực thường xuyên xuyên động TCM Có hoạt động cải tiến phương thức hoạt động, nội dung hoạt động TCM theo hướng đổi Xây dựng tiêu chí cụ thể, rõ ràng để đánh giá hoạt động TCM Hỗ trợ điều kiện cần đủ cho hoạt động TCM (phòng làm việc; thời gian, kinh phí….) Bồi dưỡng, nâng cao lực cho đội ngũ TTCM, nhóm trưởng CM 10 Có sách thưởng, phạt, khuyến khích hoạt động TCM Câu 9: a,Trường tổ thầy/ cô tiến hành sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học chưa? Có □ Chưa □ b,Nếu có xin thầy cô cho biết ý kiến số nội dung sau: -BGH Tổ trưởng chuyên môn thực hoạt động sau chưa? TT Nhận định Tổ chức cho GV học tập nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng SHCM theo NCBH Tổ chức cho GV học tập, bồi dưỡng bước thực SHCM theo NCBH Xây dựng thực kế hoạch tổ chức SHCM theo kĩ thuật liên tục (Cách XD kế hoạch NTN, phân công dạy nào, nào, dạy minh họa ) Mức độ Chư Đã a làm m Xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị phục vụ SHCM theo NCBH máy ảnh, máy chiếu, quay video Kiểm tra, đánh giá SHCM dựa NCBH theo tiêu chí Hoạt động khác, là:… Câu 10: Thầy/Cô có ý kiến nhận định sinh hoạt chuyên môn dựa NCBH trường mình? Mức độ TT Nhận định Trong cách SHCM dựa NCBH người dự phải quan sát học sinh nhiều Việc quan sát học sinh dễ GV biết rõ cách quan sát học sinh học việc học em Cách SHCM dựa NCBH hoàn toàn GV trường Sinh hoạt chuyên môn dựa NCBH tương tự sinh hoạt chuyên môn trước GV hiểu rõ SHCM dựa NCBH GV hiểu rõ lại phải tiến hành SHCM dựa NCBH GV biết rõ nên thảo luận suy ngẫm SHCM dựa NCBH Những tiết dạy SHCM dựa NCBH chuẩn bị cẩn thận GV khác dự giờ, phân 10 tích rút kinh nghiệm để có học mẫu GV thích cách SHCM dựa NCBH GV thấy SHCM dựa NCBH hữu ích Cách SHCM dựa NCBH lãng phí thời gian GV muốn đề cập nhiều cách dạy 11 cách học sinh hoạt chuyên môn Rất khôn g đồng ý Rất Không Đồng đồng đồng ý ý ý 12 GV muốn quay trở cách sinh hoạt chuyên môn trước làm theo cách SHCM dựa NCBH Câu 11 Thầy/Cô đánh giá mức độ việc ứng dụng SHCM dựa NCBH dạy học mình? TT Nhận định GV trường thay đổi việc dạy sau làm quen với SHCM dựa NCBH Khó áp dụng học từ SHCM dựa NCBH vào học hàng ngày thiếu thời gian chuẩn bị Khó áp dụng học từ SHCM dựa NCBH vào học hàng ngày thiếu tài liệu tham khảo Khó áp dụng học từ SHCM dựa NCBH vào học hàng ngày không đủ thời gian để dạy hết chương trình Rất không đồng ý Mức độ Khôn g Đồn đồng gý ý Rất đồng ý 10) Để tổ chuyên môn hoạt động cách có hiệu quả, hiệu trưởng cần có biện pháp quản lý nào?Thầy cô đề xuất vài biện pháp cho cần thiết? 11) Điều kiện cần đủ hoạt động tổ chuyên môn đạt hiệu quả? 12) Những yếu tố tác động, ảnh hưởng tới chất lượng hiệu quản lý hoạt động tổ chuyên môn người hiệu trưởng? 13) Để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn nhà trường, thầy/cô cần có thêm biện pháp quản lý nào? Xin trân trọng cám ơn ý kiến thầy/cô XÁC NHẬN LUẬN VĂN Đà CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG - Nội dung 1: Thay đổi tên chương tạo lôgic 03 chương - Nội dung 2: Thay từ “biện pháp quản lý” từ “nội dung quản lý” mục 2.3.2 (trang 54,56) - Nội dung 3: Làm rõ thực trạng SHCM theo NCBH thực trạng quản lý đổi SHCM theo NCBH trường THCS Thành phố Hải Dương (trang 54,55,72,73) HỌC VIÊN CAO HỌC Nguyễn Thị Thúy Hằng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS Phan Trọng Ngọ TS Nguyễn Thị Kim Dung ... 1: Cơ sở lý luận quản lí đổi sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn trường trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý sinh hoạt chuyên môn trường trung học sở - TP Hải Dương Chương 3: Biện pháp quản. .. pháp quản lý sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học hiệu trưởng trường trung học sở - TP Hải Dương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC... quản lí đổi sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu học hiệu trưởng trường trung học sở - TP Hải Dương Đóng góp luận văn 9.1 Về lí luận - Làm sáng tỏ lí luận quản lí sinh hoạt chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNG , BIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNG , BIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay