Giải phẫu tủy sống 2013

11 29 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 22:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỘ MƠN GIẢI PHẪU TỦY SỐNG CÁC PHẦN CỦA THẦN KINH TRUNG ƯƠNG Đoan não NÃO Gian não Trung não Trám não Lỗ lớn xương chẩm Tủy sống Vị TRÍ CỦA TỦY SỐNG Lỗ lớn xương chẩm Tủy sống L1 – L2 Đi ngựa S1 – S2 HÌNH THỂ NGỒI CỦA TỦY SỐNG Phần cổ Phình cổ Phần ngực 45 cm Phần TL Nón tủy Phình TL Nón tủy HÌNH THỂ NGỒI CỦA TỦY SỐNG Rãnh sau Thừng sau Rãnh bên sau Thừng bên Thừng trước Rãnh bên trước Khe trước HÌNH THỂ NGỒI CỦA TỦY SỐNG Rãnh sau Rễ lưng Thần kinh sống Rễ bụng Hạch sống Thần kinh sống Khe trước PHÂN ĐOẠN CỦA TỦY SỐNG Ct = Cg + C7 Dtt = Dgt + Dtd = Dgd + D6 Lt234 = D11 + D12 Stt = D12 Std = L1 L5 HÌNH THỂ TRONG CỦA TỦY SỐNG CHẤT TRẮNG - CHẤT XÁM Chất xám Chất trắng Chất xám tập hợp thân neuron sợi bao myelin Chất trắng tập hợp sợi trục có bao myelin HÌNH THỂ TRONG CỦA TỦY SỐNG Chất xám Sừng sau Ống trung tâm Sừng bên Chất trung gian trung tâm Sừng trước HÌNH THỂ TRONG CỦA TỦY SỐNG Chất trắng Bó thon Bó chêm Dải tủy - tiểu não sau Dải vỏ - tủy bên Dải tủy - đồi thị bên Dải tủy tiểu não trước Dải tủy - đồi thị trước Dải vỏ - tủy trước MẠCH MÁU CỦA TỦY SỐNG Đm Gai trước Đm Gai sau Nhánh rãnh Nhánh vành Đm rễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải phẫu tủy sống 2013, Giải phẫu tủy sống 2013, Giải phẫu tủy sống 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay