Đề cương ôn thi Lịch sử học kì II lớp 11

12 131 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 21:32

Đề cương ôn thi Lịch sử học kì II Email: Giangdth2904@gmail.com Câu 1: Tính đến năm 1858 , Việt Nam quốc gia: A, Phát triển vào loại hùng mạnh Châu Á B, phát triển theo chế độ TBCN C, Theo chế độ quân chủ chuyên chế , độc lập có chủ quyền Câu 2: Ngày 1-9-1858, thực dân Pháp Tây Ban Nha mở đầu công xâm lược nước ta theo kế hoạch A, đánh nhanh, thắng nhanh B, đánh ăn chắc, tiến ăn C, chinh phục gói nhỏ D, vừa đánh vừa đàm Câu Kết chiến thực dân Pháp Gia Định t2-1859 A, quân triều đình chuẩn bị kĩ nên Pháp kh chiếm thành B quân triều đình thắng lợi , Pháp bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam C, thực dân Pháp nhanh chóng chiếm thành Gia Định, quân triều đình chống trả yếu ớt tan rã D, quân triều đình thắng lợi Pháp kh từ bỏ ý định xâm lược Việt Nam Câu Pháp chiếm tỉnh miền Tây Nam Kì mà kh phải nổ súng vì: A, Triều đình bạc nhược , sợ giặc , muốn thương lượng B nhân dân miền TNK kh phối hợp với quân triều đình C, quân triều đình bị động, chưa có chuẩn bị kĩ D, quân đội Pháp mạnh, nhân dân ta kh dám đánh Câu 5: sau chiếm xong tỉnh Nam Kì , thực dân Pháp đã: A, bắt tay vào khai thác thuộc địa B biến Nam Kì thành bàn đạp để chiếm Cam-pu-chia C, tiến hành xâm lược Bắc Kì Câu Thái độ nhân dân ta triều đình kí hiệp ước Giáp Tuất (1874) A, nhân dân phản ứng B, hình thành sóng mạnh mẽ tâm đánh Pháp đến C, ủng hộ triều đình Câu 7, chiến thắng Cầu Giấy lần lần công A, quân triều đình B quân đội Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc phối hợp với quân Hoàng Tá Viêm C quân đội Cờ đen Lưu Vĩnh Phúc D, Tổng đốc Hoàng diệu Câu Sự kiện chứng tỏ triều đình nhà Nguyễn đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp A, quân Pháp chiếm Thuận An, triều Nguyễn phải xin đình chiến B, triều Nguyễn lí Hiệp ước Hác-măng 1883 Pa-tơ-nốt 1884 C, Vua Tự đức qua đời, triều đình rối loạn D, quân Pháp chiếm thành Hà Nội Câu Rạng sang ngày 5-7-1885, diễn kiện kinh thành Huế A, phản công phái chủ chiến B,Tôn Thất Thuyết trừng trị phe chủ hòa C, Vua Hàm Nghi lên D, quân Pháp công kinh thành Huế , bắt Tôn Thất Thuyết Câu 10 Phong trào Cần Vương diễn mạnh mẽ A, Nam Kì B Bắc Kì C, Trung kì Bắc Kì D, Trung Kì Câu 11 Số lần giảng hòa Hoàng Hoa thám với Pháp A, lần B, lần C, lần D, lần Câu 12, Nguyễn Trường Tộ có điều trần gửi lên triều đình A, 27 B, 28 C, 29 D, 30 Câu 13, thực dân Pháp chiếm bắc Kì lần vào A, đầu 1873 B, 20-11-1873 C, 11-10-1873 D, cuối 1872 Câu 14 Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi trận Cầu Giấy lần năm 1873 là: A, có chi viện lớn quân đội nhà Thanh B, có đạo đắn triều đình nhà Nguyễn C, có mưu trí dũng cảm Hoàng Tá Viêm Lưu Vĩnh Phúc D, có mưu lược tài cao Nguyễn Tri Phương Câu 15 Nguyên nhân thực dân Pháp đưa quân công Hà Nội tỉnh Bắc kÌ lần A, triều đình tiếp tục liên lạc với nhà Thanh, vi phạm hiệp ước Giáp Tuất 1784 B, nhu cầu thị trường, nguyên liệu, nhân công để phát triển kinh tế C, trả thù cho Gác – ni-ê bị giết D, triều Nguyễn kh trả đủ chiến phí cho Pháp Câu 16 Pháp Không có hành động để chuẩn bị mở rộng chiến tranh xâm lược phạm vi nước VN? A, thiết lập máy cai trị Nam Kì B, phái gián điệp Bắc Kì, xúi giục Giăng-đuy-puy gây rối C, Lôi kéo số giáo dân chống đối nhà Nguyễn D, thiết lập máy cai trị Bác Kì Câu 17 Giăng-đuy-puy gây rối Bắc Kì A, Tự tiện lại sông Bạch Đằng, tự tiện bắt người xuống tàu B đòi đóng quân Thăng Long tiếp tế gạo muối C, đòi NTP phải phá hủy hết đại bác thành Hà Nội D đòi đóng quân dọc sông Hồng , cướp thuyền chở gạo triều đình Câu 18 Nối kiện vào mốc thời gian tương ứng Thời gian 1.20-11-1873 5-6-1862 25-8-1883 1874 6-6-1884 23-3-1862 Sự kiện a Hiệp ước Nhâm tuất b Hiệp ước Hác-măng c Pháp nổ súng chiếm thành Hà Nội lần d Hiệp ước Giáp Tuất e Pháp chiếm Vĩnh Long G, Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883-1892 1.1885-1896 1884-1913 4-1892 5-1904 1906-1908 6-1912 1917 20-8-1864 f Hiệp ước Pa-tơ-nốt Đế Nắm bị sát hại thành lập hội Duy Tân khởi nghĩa Hương Khê Nguyễn Tất Thành từ Anh trở Pháp khởi nghĩa Yên Thế thực dân Pháp tìm nơi Trương Định thành lập Việt Nam quang phục hội phong trào Đông Du Bài 19 Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1858-1873 Câu 1: Vào kỷ XIX, tình hình nước ta có đặc điểm bật nào: a Chế độ phong kiến Việt Nam giai đoạn hình thành b Chế độ phong kiến Việt Nam giai đoạn khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng c Chế độ phong kiến Việt Nam củng cố vững d Một lực lượng sản xuất – tư chủ nghĩa hình thành lòng xã hội phong kiến Câu 2: Sự kiến đánh dấu mốc quân Pháp xâm lược Việt Nam: a Chiều 31-8-1858, Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng b Sáng 1-9-1858, Liên quân Pháp –Tây Ban Nha nổ súng đổ lên bán đảo Sơn Trà c Ngày 17-2-1859, Pháp chiếm thành Gia Định d Hiệp ước Nhâm Tuất (năm1862) ký kết Câu 3: Quân Tây Ban Nha với quân Pháp xâm lược Việt Nam, vì: a Muốn có thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam b Muốn chia quyền lợi với Pháp sau chiếm xong Việt Nam làm thuộc địa c Có số giáo sĩ Tây Ban Nha bị triều đình giam giữ, giết hại d Cả a, b, c Câu 4: Từ cuối tháng 8/1858 đến đầu tháng 2/1859, liên quân Pháp-Tây Ban Nha bị cầm chân bán đảo Sơn Trà, vì: a Quân đội triều đình nhà Nguyễn anh dũng chống trả quân xâm lược đẩy lùi nhiều đơt công chúng b Nhân dân nước kiên cường chống giăc đẩy lùi nhiều đơt công chúng c Quân dân nước anh dũng chống trả quân xâm lược đẩy lùi nhiều đơt công chúng d Quân ít, thiếu viên binh, thời tiết không thuận lợi Câu 5: Tháng 2/1859 Pháp đưa quân từ Đà Nẵng vào Gia định vì: a Muốn làm chủ lưu vực sông Mê-công b Muốn chiếm vùng đất Nam Kỳ c Muốn cắt đứt đường tiếp tế lương thực triều đình d Cả a, b, c Câu 6: Sau chiếm thành Gia Định (1859), Pháp rơi vào tình thế: a Bị nghĩa quân bao vây, quấy rối liên tục b Bị thương vong gần hết c Bị bệnh dịch hoành hành d Bị thiệt hại nặng nề bệnh dịch thương vong Câu 7: Từ đầu năm 1860, Pháp cho rút toàn số quân từ Đà Nẵng vào Gia Định, vì: a Pháp bị sa lầy chiến tranh Trung Quốc Italia b Chuẩn bị cho việc xâm lược Campuchia c Bệnh dịch Đà Nẵng hoành hành d Cả a, b, c Câu 8: Năm 1860, quân triều đình không giành thắng lợi định chiến trường Gia Định do: a Không chủ động công giặc b Thiếu ủng hộ nhân dân c Quân d Cả a, b, c Câu 9: Với hiệp ước Nhâm Tuất (ký ngày 5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn nhượng cho Pháp: a Ba tỉnh: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường đảo Côn Lôn b Ba tỉnh: Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long đảo Côn Lôn c Ba tỉnh: Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường đảo Côn Lôn d Ba tỉnh: An Ggiang, Gia Định, Định Tường đảo Côn Lôn Câu 10: Sau năm 1862, thái độ triều đình nghĩa binh chống Pháp Gia Định, Biên Hòa, Định Tường là: a Khuyến khích ủng hộ nghĩa binh chống Pháp b Ra lệnh giải tán nghĩa binh chống Pháp c Yêu cầu quân triều đình nghĩa binh chống Pháp d Cử quan lại huy nghĩa binh chống Pháp Câu 11: Thực dân Pháp chiếm xong Nam Kỳ vào thời gian: a 24-6-1865 b 24-6-1866 c 24-6-1867 d 24-6-1868 Bài 20 Chiến lan rộng nước Cuộc kháng chiến nhân dân ta từ 1873-1884 Nhà Nguyễn đầu hàng Câu 1: Sau sáu tỉnh miền Tây Nam Kỳ rơi vào tay Pháp, thái độ quan lại cao cấp triều đình Huế: a Kiên chống Pháp b Dựa vào nhân dân chống Pháp c Đầu hàng Pháp d Dựa vào quân đội triều đình nhân dân để giành lại phần đất Câu 2: Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần vào thời gian nào: a 20.10.1872 b 20.11.1873 c 20.12.1874 d 20.1.1875 Câu 3: Thực dân Pháp đem quân công Hà Nội lần với lý do: a Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh b Vì nhu cầu thị trường, nguyên liệu,nhân công, c Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp d Giải vụ gây rối Đuy-puy Câu 4: Người lãnh đạo chiến đấu chống Pháp công thành Hà Nội lần là: a Nguyễn Tri Phương b Nguyễn Lâm c Hoàng Diệu d Phan Thanh Giản Câu 5: Trận Cầu Giấy lần làm cho tên thực dân Gác-ni-ê thiệt mạng diễn vào thời gian nào: a 21 12.1873 b 21.11.1872 c 21.10.1871 d 21.9.1870 Câu 6: Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm1874), triều đình nhà Nguyễn thức thừa nhận: a Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ đất thuộc Pháp b Ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ đất thuộc Pháp c Sáu tỉnh Nam Kỳ đất thuộc Pháp d Sáu tỉnh Nam Kỳ đảo Côn Lôn đất thuộc Pháp Câu 7: Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần hai vào thời gian nào: a 25.4.1873 b 25.5.1874 c 25.6.1875 d 25.7.1876 Câu 8: Người lãnh đạo chiến đấu chống Pháp công thành Hà Nội lần hai là: a Nguyễn Tri Phương b Nguyễn Lâm c Hoàng Diệu d Phan Thanh Giản Câu 9: Trận Cầu Giấy lần hai làm cho tên thực dân Ri-vi-e thiệt mạng diễn vào thời gian nào: a 19.5.1883 b 19.6.1882 c 19.7.1881 d 19.8.1880 Câu 10: Nguyên nhân thực dân Pháp đem quân công Hà Nội lần hai là: a Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh b Vì nhu cầu thị trường, nguyên liệu, nhân công, c Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp d Giải vụ gây rối Đuy-puy Câu 11: Sau Hiệp ước Hác-măng (1883), thái độ triều đình phong trào kháng chiến nhân dân: a Ra lệnh chấm dứt hoạt động chống Pháp nước b Ra lệnh chấm dứt hoạt động chống Pháp Trung Kỳ c Ra lệnh chấm dứt hoạt động chống Pháp Nam Kỳ d Ra lệnh chấm dứt hoạt động chống Pháp Bắc Kỳ Bài 21 Phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân Việt Nam năm cuối kỷ XIX Câu 1: Phái chủ chiến đứng đầu Tôn Thất Thuyết tổ chức phản công quân Pháp Kinh thành Huế phát động phong trào Cần Vương dựa sở: a có đồng tâm trí hoàng tộc b có ủng hộ triều đình Mãn Thanh c có ủng hộ binh lính d có ủng hộ nhân dân quan lại chủ chiến Câu 2: Cuộc phản công quân Pháp kinh thành Huế diễn vào: a Đêm rạng ngày tháng năm 1885 b Đêm rạng ngày tháng năm 1885 c Đêm rạng ngày tháng năm 1885 d Đêm rạng ngày tháng năm 1885 Câu 3: Trước trở thành lãnh tụ khởi nghĩa, Phan Đình Phùng giữ chức vụ triều đình: a Tri huyện b Thừa biện Bộ Lễ c Quan Ngự sử d Thượng thư Bộ Binh Câu 4: Nguyên nhân bùng nổ phong trào Yên Thế: a Muốn giúp vua cứu nước b Vì bị vua quan phong kiến áp nặng nề c Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn d Căm thù Pháp,chống Pháp để bảo vệ sống tự Câu 5: Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương: a Muốn giúp vua cứu nước b Vì bị vua quan phong kiến áp nặng nề c Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn d Căm thù Pháp,chống Pháp để bảo vệ sống tự Câu 6: Phong trào sau không xem phong trào Cần Vương: a Khởi nghĩa Ba Đình b Khởi nghĩa Bãi Sậy c Khởi nghĩa Hương Khê d Khởi nghĩa Yên Thế Câu 7: Trong phong trào chống Pháp cuối kỷ XIX đầu XX, phong trào kéo dài lâu là: a Khởi nghĩa Ba Đình b Khởi nghĩa Bãi Sậy c Khởi nghĩa Hương Khê d Khởi nghĩa Yên Thế Câu 8: Phong trào sau xem phong trào Cần Vương tiêu biểu: a Khởi nghĩa Ba Đình b Khởi nghĩa Bãi Sậy c Khởi nghĩa Hương Khê d Khởi nghĩa Yên Thế Câu 9: Phong trào Cần Vương diễn thời gian: a 1885-1895 b 1880-1895 c 1885-1896 d 1885-1895 Câu 10: Người lãnh đạo khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) là: A Đinh Gia Quế sau Nguyễn Thiện Thuật B Phan Đình Phùng C Hoàng Hoa Thám D Phạm Bành Đinh Công Tráng Câu 11: Người lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896) là: A Đinh Gia Quế sau Nguyễn Thiện Thuật B Phan Đình Phùng C Hoàng Hoa Thám D Phạm Bành Đinh Công Tráng ... Định Tường đảo Côn Lôn b Ba tỉnh: Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long đảo Côn Lôn c Ba tỉnh: Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường đảo Côn Lôn d Ba tỉnh: An Ggiang, Gia Định, Định Tường đảo Côn Lôn Câu 10: Sau... phản công phái chủ chiến B,Tôn Thất Thuyết trừng trị phe chủ hòa C, Vua Hàm Nghi lên D, quân Pháp công kinh thành Huế , bắt Tôn Thất Thuyết Câu 10 Phong trào Cần Vương diễn mạnh mẽ A, Nam Kì B... chiến phí cho Pháp Câu 16 Pháp Không có hành động để chuẩn bị mở rộng chiến tranh xâm lược phạm vi nước VN? A, thi t lập máy cai trị Nam Kì B, phái gián điệp Bắc Kì, xúi giục Giăng-đuy-puy gây
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi Lịch sử học kì II lớp 11, Đề cương ôn thi Lịch sử học kì II lớp 11, Đề cương ôn thi Lịch sử học kì II lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay