Bài kiểm tra

3 205 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 17:25

Bài kiểm tra môn toán lớp 1 cuối kỳ 2- năm học 2015- 2016 PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – LỚP MÔN: TOÁN - NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian: 40 phút (không tính thời gian giao đề ) Họ tên: ………………………………………………Lớp:…… Trường: TH Nguyễn Văn Cừ Điểm Nhận xét giáo viên Họ - Tên GV chấm ……………………………………………… ……………………………………………… A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời 1/ Các số cần điền là: 66 69 A 64,67,68 B 65,67,68 C 64,65,67 D 63,65,67 2/ Số “ chín chục” viết là: A 09 B 99 C 90 D 3/ Số 57 = …………………… A 57 - B.5 + C 50- D 50 + 4/ Kết phép tính: 70 + 15 =… A 85 B 83 C 86 5/ Số liền trước 100 là: A.98 B 97 C 99 6/ Số lớn có hai chữ số khác là: A 97 B 96 C 99 7/ Điền số: 70 + … = 80 A 10 B.40 C 30 8/ Một tuần lễ có: A.9 ngày B ngày C ngày D 80 D 101 D 98 D 20 D ngày 9/ Nhà Hà nuôi 56 gà mái gà trống Trong có 16 gà mái Hỏi nhà Hà có gà trống ? A 50 gà B gà C 46 gà D 40 gà 10/ Đồng hồ chỉ: A 12 B C D B PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 1/ Đặt tính tính 88 – + 74 ……………… …………… ……………… …………… ……………… …………… 2/ Tính 12 cm + 7cm - cm = ……… 45 + 20 – = ……… 3/ Điền >, , ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra, Bài kiểm tra, Bài kiểm tra

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay