Bài kiểm tra

3 110 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 17:25

Bài kiểm tra môn Tiếng Việt cuối kỳ II năm học 2015 - 2016 PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP MÔN: TIẾNG VIỆT - NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian: 45 phút ( không tính thời gian giao đề ) Họ tên: ………………………………………………Lớp:…… Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ ĐIỂM Viết Đọc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Chung Họ - tên GV chấm ………………………………… ………………………………… I Kiểm tra viết: (15 phút) Viết tả: GV đọc cho học sinh viết bài: Cây bàng (Từ Xuân sang…đến hết – Sách Tiếng việt – tập trang 127) Bài tập: (10 phút) a/Điền âm c hay k: ….ẹp ghim khép.…ửa …iềng b/Điền vần iên yên: cô t…… c/ Điền l n: nước …on …… ngựa …on bia …ăm họ II Kiểm tra đọc ( 20 phút ) Đọc thầm văn sau: Con chuột tham ăn Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe hở tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to Nó ngồi thở phì phò, mệt mỏi Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, không lách qua khe hở ( Theo Lép Tôn – x tôi) Khoanh vào chữ trước câu trả lời làm theo yêu cầu: Bài đọc có câu? A câu B câu C câu Khi tìm thức ăn, chuột làm ? A Ăn B Ăn nhiều C Ăn đủ no Vì chuột không trở ổ được? A Vì ăn no quá, chuột không nhớ đường ổ B Vì mệt, chuột ngồi thở phì phò, không C Vì bụng to quá, không lách qua khe hở Tìm tiếng có vần “ ach ” ……………………………………………………………………………………… Đặt câu văn có “inh” ……………………………………………………………………………………… Đọc thành tiếng: Mỗi học sinh đọc thành tiếng đoạn văn ( khoảng 30 tiếng) số tập đọc học SGK Tiếng Việt - Tập PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP I Kiểm tra viết (10 điểm): Viết tả (6 điểm): - Viết mẫu chữ, tả, trình bày sạch, đẹp (6 điểm) - Viết sai vần, thanh, phụ âm đầu… lỗi trừ 0,25 điểm - Viết không nét, không cỡ chữ, viết bẩn…., giáo viên chấm linh hoạt trừ điểm phù hợp Bài tập (4 điểm): Điền chỗ chấm cho 0,5 điểm Điền sai không điền được: không ghi điểm II.Kiểm tra đọc (10 điểm): A B Trả lời câu hỏi (4 điểm): Câu 1: 0,5 điểm Câu 2: 0,75 điểm Câu 3: 0,75 điểm Câu 4: 1,0 điểm Câu 5: 1,0 điểm C Đọc thành tiếng (6 điểm): Mỗi học sinh đọc thành tiếng đoạn văn (khoảng 30 tiếng) số tập đọc học SGK Tiếng Việt - Tập + Đọc lưu loát, đúng, to, rõ ràng, tốc độ (6 điểm) + Đọc chậm đọc ( – điểm ) + Đọc sai, ấp úng, không đảm bảo tốc độ (1 - điểm) * Lưu ý: Điểm kiểm tra trung bình cộng điểm kiểm tra đọc kiểm tra viết làm tròn theo nguyên tắc: - Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành điểm - Dưới 0,5 điểm làm tròn thành điểm Tổ chấm cần thảo luận trước chấm ... số tập đọc học SGK Tiếng Việt - Tập PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2 015 - 2 016 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP I Kiểm tra viết (10 điểm): Viết... tra đọc (10 điểm): A B Trả lời câu hỏi (4 điểm): Câu 1: 0,5 điểm Câu 2: 0,75 điểm Câu 3: 0,75 điểm Câu 4: 1, 0 điểm Câu 5: 1, 0 điểm C Đọc thành tiếng (6 điểm): Mỗi học sinh đọc thành tiếng đoạn... hở Tìm tiếng có vần “ ach ” ……………………………………………………………………………………… Đặt câu văn có “inh” ……………………………………………………………………………………… Đọc thành tiếng: Mỗi học sinh đọc thành tiếng đoạn văn ( khoảng 30 tiếng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra, Bài kiểm tra, Bài kiểm tra

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay