File mẫu bộ giáo trình tự học cho người mất căn bản đến 900 TOEIC

62 286 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 16:13

Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 7-11-2017 > 7-2-2018 24 ACTUAL TEST (A) A man is typing on a keyboard (B) A man is reaching for a water bottle (C) A man is putting on a necktie (D) A man is talking on the phone (A) Một người đàn ông gõ bàn phím (B) Một người đàn ông với tay lấy chai nước (C) Một người đàn ông thắt cà vạt (D) Một người đàn ông nói chuyện điện thoại (A) She's stacking some dishes (B) She's spreading out a tablecloth (C) She's pouring a cup of tea (D) She's setting down a plate of food (A) Cô chất vài đĩa (B) Cô trải khăn bàn (C) Cô rót tách trà (D) Cô đặt dĩa thức ăn xuống (A) They're having lunch outdoors (B) They're walking next to each other (C) They're working in the garden (D) They're exiting a building (A) Họ dùng bữa trưa trời (B) Họ bước cạnh (C) Họ làm việc khu vườn (D) Họ rời khỏi tòa nhà (A) They're reading in a waiting room (B) They're taking newspapers from a table (C) The woman is watering a plant (D) The man is hanging a picture on the wall (A) Họ đọc sách phòng chờ (B) Họ lấy báo từ bàn (C) Người phụ nữ tưới (D) Người đàn ông treo tranh lên tường (A) A customer is purchasing a beverage (B) The cashier is opening a cash register (C) A customer is sipping from a coffee mug (D) The cashier is bagging some items (A) Một vị khách hàng mua đồ uống (B) Thu ngân mở máy đếm tiền (C) Một vị khách hàng nhấp nháp tách cà phê (D) Thu ngân gói vài hàng - Khóa học trực tuyến TOEIC 860 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 7-11-2017 > 7-2-2018 25 (A) He's operating some factory machinery (B) He's turning on a light switch (C) He's adjusting his face mask (D) He's unplugging a power cord (A) Anh vận hành vài thiết bị nhà máy (B) Anh bật công tắc đèn (C) Anh điều chỉnh trang anh (D) Anh tháo dây nguồn (A) The women are sewing some clothing (B) The women are arranging purses for a display (C) Racks of clothing are positioned along a wall (D) Some dresses have been folded on a shelf (A) Những người phụ nữ may quần áo (B) Những người phụ nữ xếp túi xách tay để trưng bày (C) Những giá treo quần áo đặt dọc tường (D) Một vài quần áo gấp lại kệ (A) A man is setting up a podium (B) Presenters are seated in front of microphones (C) Trophies are being distributed at an awards ceremony (D) A performer is bowing before an audience (A) Một người đàn ông bước lên bục giảng (B) Những người dẫn chương trình ngồi trước micro (C) Những cúp phát buổi lễ nhận thưởng (D) Một người biểu diễn cúi chào trước khán giả (A) A dining tray has been placed on a counter (B) Decorative lamps have been fastened to the ceiling (C) A large painting has been over a desk (D) Armchairs are located on both sides of a fireplace (A) Những khay đựng thức ăn đặt quầy hàng (B) Những đèn trang trí buộc chặt trần nhà (C) Một tranh lớn treo phía bàn (D) Những ghế bành đặt hai phía lò sưởi - Khóa học trực tuyến TOEIC 860 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 7-11-2017 > 7-2-2018 (A) Workers are landscaping a walkway (B) Supplies are being wheeled on a cart (C) Litter is being collected outside of a store (D) One of the men is pushing a lawn mower 26 - Khóa học trực tuyến TOEIC 860 (A) Những người công nhận làm đẹp đường xá (B) Những hàng hóa kéo xe đẩy (C) Rác thải chọn lọc bên nhà kho (D) Một người đàn ông đẩy máy cắt cỏ Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 7-11-2017 > 7-2-2018 ACTUAL TEST (A) He's using headphones (B) He's turning on a lamp (C) He's hanging up a painting (D) He's filing some papers 27 (A) Anh sử dụng tai nghe (B) Anh bật sáng đèn (C) Anh treo tranh (D) Anh xếp vài giấy tờ (A) One of the women is taking off her jacket (B) Some women are cleaning windows (C) One of the women is planting a tree (D) Some women are sitting on a bench (A) Một người phụ nữ cởi áo khoác cô (B) Một vài người phụ nữ lau chùi cửa sổ (C) Một người phụ nữ trồng (D) Một vài người phụ nữ ngồi bãi biển (A) The man is placing flowers in a vase (B) The man is wiping off the table (C) One of the women is picking up a glass (D) One of the women is pouring some water (A) Người đàn ông đặt hoa vào lọ (B) Người đàn ông lau chùi bàn (C) Một người phụ nữ lấy ly (D) Một người phụ nữ rót chút nước (A) One of the men is holding a mirror (B) One of the men is buying a bottle of shampoo (C) One of the men is wearing a wristwatch (D) One of the men is washing his hair (A) Một người đàn ông cầm micro (B) Một người đàn ông mua chai dầu gội đầu (C) Một người đàn ông đeo đồng hồ (D) Một người đàn ông gội đầu anh (A) The woman is mailing a package (B) The woman is dusting the top of a rack (C) Some pots have been stacked in a corner (D) Some boxes have been stored on shelves (A) Người phụ nữ gửi bưu kiện (B) Người phụ nữ phủi bụi giá gác để hành lý (C) Một vài chậu chất góc (D) Một vài thùng để kệ - Khóa học trực tuyến TOEIC 860 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 7-11-2017 > 7-2-2018 (A) A woman is pointing at her computer monitor (B) A man is leaning on a counter (C) A desk is being assembled (D) Some drawers have been left open (A) She’s railing (B) She's street (C) She's platform (D) She's bridge (A) Một người phụ nữ vào hình máy tính cô (B) Một người đàn ông chống tay bàn (C) Một bàn lắp ráp (D) Một vài ngăn kéo mở holding onto a (A) Cố vịn vào hàng rào (B) Cô dạo walking along a đường (C) Cô bước vào sân ga stepping onto a (D) Cô xuyên qua gầm cầu passing under a (A) Some boats are fastened to a pier (B) Some people are fishing from a dock (C) One of the boats is being launched from the shore (D) A sail has been raised above a ship (A) Một vài thuyền cột chặt vào bến tàu (B) Một vài người câu cá vũng tàu đậu (C) Một tàu hạ thủy (D) Một cánh buồm giương lên phía tàu (A) Some carts have been collected under an awning (B) A passenger is emerging from a vehicle (C) Shopping bags litter a vacant parking lot (D) Shoppers are loading their purchases into a car (A) Một vài xe đẩy hàng gom lại mái hiên (B) Một hành khách xuất từ xe (C) Những giỏ mua hàng nằm bừa bãi chỗ đậu xe trống (D) Những người mua hàng chất hàng hóa họ vào xe (A) Some people are serving refreshments (B) Some people are ordering food from menus (C) The men are exchanging a greeting (D) Two women are flipping through their notepads 28 - Khóa học trực tuyến TOEIC 860 (A) Một vài người chạy bàn (B) Một vài người gọi từ menu (C) Những người đàn ông chào hỏi (D) Hai người đàn ông đọc lướt qua sổ tay họ Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 7-11-2017 > 7-2-2018 ACTUAL TEST (A) A man's leaning against a bench (B) A man's passing through a doorway (C) A man's sweeping the pavement (D) A man's pulling a cart (A) Some folders have been set on top of a briefcase (B) The people are talking on telephones (C) One of the men is unlocking a door (D) One of the men is pointing at a document (A) Một vài tài liệu đặt cặp (B) Mọi người nói chuyện điện thoại (C) Một người đàn ông mở khóa cánh cửa (D) Một người đàn ông vào tài liệu (A) The woman is lowering a window shade (B) The woman is sending a text message (C) The woman is taking notes by hand (D) The woman is browsing through some magazines (A) Người phụ nữ kéo mành cửa sổ thấp xuống (B) Người phụ nữ gửi tin nhắn văn (C) Người phụ nữ ghi tay (D) Người phụ nữ xem lướt vài tạp chí (A) He's repairing a net (B) He's folding a sail (C) He's tying a boat to a pier (D) He's holding onto a railing (A) Anh sửa chửa lưới (B) Anh cánh buồm lại (C) Anh neo thuyền vào bến (D) Anh vịn vào hàng rào (A) Cooks are placing items in freezer (B) Workers are remodeling kitchen (C) Meals are being served in dining room (D) Food is being prepared in restaurant 29 (A) Người ông dựa vào ghế dài (B) Một người đàn ông ghé qua ô cửa (C) Một người đàn ông quét vỉa hè (D) Một người đàn ông đẩy xe - Khóa học trực tuyến TOEIC 860 a (A) Những đầu bếp đặt ăn vào tủ đông a (B) Những công nhân tu sửa nhà bếp a (C) Điểm tâm phục vụ phòng ăn a (D) Thức ăn chuẩn bị nhà hàng Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Chương 16: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) Định nghĩa Định nghĩa (1) Many problems need to be addressed Thay người ta phải viết câu đơn Nhiều vấn đề cần giải riêng lẻ người ta dùng (2) Homelessness is one of the problems đại từ quan hệ đề thay cho danh Vô gia cư số vấn đề từ/đại từ để tạo thành câu phức ví dụ (3) (3) Homelessness is one of the problems Trong ví dụ đại từ quan hệ “that” thay cho “problems” để làm that need to be addressed Vô gia cư vấn đề mà chủ ngữ “need” nên động từ chia số nhiều cần giải Mệnh đề “that need to be addressed” gọi mệnh đề quan hệ hay mệnh đề tính ngữ (4) I bought a new car It is very fast Các mệnh đề in đậm ví dụ (4) I bought a new car that is very fast (5) mệnh đề quan hệ Tôi mua xe mà chạy nhanh (5) She lives in New York She likes living in New York She lives in New York, which she likes Cô sống New York, nơi mà cô thích Bảng tóm tắt ĐTQH Who Cách dùng Ví dụ Thay cho người, động We don’t know the person who donated vật, danh từ tập hợp this money (committee, government, That’s the dog who doesn’t like me group, police, team) để đóng vai trò chủ ngữ mệnh đề quan hệ 235 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0-900 Chuyên Đề PART 5, Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Whom Thay cho người, đóng This is George, whom you met at our vai trò tân ngữ mệnh house last year đề quan hệ The parents whom we interviewed were all involved in education in some way Thay cho vật, đóng vai We drove past my old school, which is Which trò tân ngữ chủ ngữ celebrating its 100th anniversary this mệnh đề quan hệ year Another activity which/that I have chosen is photography Trong ví dụ 1: which đóng vai trò chủ ngữ “is” Trong ví dụ 2: which đóng vai trò tân ngữ “chosen” That That dùng The 8.30 is the train that you need to get who/whom/which (dùng cho người vật) mệnh đề quan hệ xác định “that” không đứng sau dấu phẩy whose Đứng trước danh từ để He’s marrying a girl whose family don’t sở hữu seem to like him Mệnh đề quan hệ xác định không xác định a Mệnh đề quan hệ xác định Là mệnh đề nói cho biết danh từ nói đến Nếu mệnh đề quan hệ xác định, danh từ đề cập đến danh từ I like the woman who lives next door (Tôi thích người phụ nữ mà sống cửa kế bên.) (Nếu bạn không dùng mệnh đề quan hệ “who lives next door” bạn rõ “woman” ai) b Mệnh đề quan hệ không xác định Là mệnh đề dùng để bổ sung thêm thông tin thứ nói đến Dù mệnh đề quan hệ xác định, câu rõ nghĩa Sự khác biệt rõ mệnh đề quan hệ không xác định đứng sau dấu phẩy 236 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0-900 Chuyên Đề PART 5, Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 I live in London, which has some fantastic parks (Tôi thích sống London, nơi mà có vài công viên thú vị) Trong câu biết London đâu, mệnh đề quan hệ không xác định “which has some fantastic parks” đóng vai trò bổ sung thêm thông tin Dù ta hiểu trọn vẹn ý câu “I live in London” Khi bạn thấy chỗ trống đứng sau dấu phẩy (mệnh đề quan hệ không xác định) bạn loại phương án THAT THAT không đứng sau dấu phẩy mà phải dùng Which thay cho vật 237 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0-900 Chuyên Đề PART 5, Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Questions 77 through 79 refer to the following recorded message 77 What is the announcement mainly • Step 1: Identify the key words about? Key words: What ~ announcement (A) The obsolete workstations mainly about (B) The new payroll system • Step 2: In the talk (C) The training instructors our computer database system will be (D) The upcoming upgrades upgraded over the weekend Therefore, choice (D) is the correct answer Dịch câu hỏi: Nội dung thông báo gì? 78 When will the scheduled work be • Step 1: Identify the key words finished? Key words: When ~ work be finished (A) On Friday • Step 2: In the talk (B) On Saturday with the entire job scheduled to be (C) On Sunday completed on Sunday Therefore, choice (D) On Monday (C) is the correct answer Dịch câu hỏi: Công việc dự kiến hoàn tất vào lúc nào? Paraphrasing: finish ~ complete 79 What will employees receive before Step 1: Identify the key words pm on Monday? Key words: What ~ employees receive ~ (A) A new code 2pm (A) A laptop computer Step 2: In the talk (C) A payment you will receive your new ID number (D) An ID badge and password before the afternoon training Therefore, choice (A) is the correct answer Dịch câu hỏi: Trước hai chiều thứ Hai nhân viên nhận gì? Paraphrasing: new code ~ new ID number and password 16 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Bản dịch song ngữ Hello, this automated telephone message Xin chào, tin nhắn điện thoại tự động is to remind all TM electronics employees để nhắc nhở tất nhân viên điện tử that 77 our computer database system TM hệ thống sở liệu máy will be upgraded over the weekend As tính nâng cấp đến a result, we will not be allowed to access cuối tuần Vì nên, không our company network, including our phép truy cập vào mạng công ty, bao corporate email system, starting from gồm hệ thống email công ty, pm on Friday, 78 with the entire job chiều thứ Sáu, toàn công việc dự scheduled to be completed on Sunday kiến hoàn tất vào Chủ nhật Đừng Please don’t forget to back up all quên lưu dự phòng tất important data on your computer before liệu quan trọng máy tính trước you leave the office on Friday Next người rời văn phòng vào thứ Sáu Thứ Monday, Jane Parker from the tech Hai tới, Jane Parker từ phòng kỹ thuật department will give you more detailed hướng dẫn người chi tiết làm cách instructions on how to deal with the new để thực hệ thống vào system at pm Also, you will receive chiều Ngoài ra, bạn nhận 79 your new ID number and password số ID mật trước buổi before the afternoon training đào tạo chiều Questions 80 through 82 refer to the following recorded message 80 Why will the library be closed from • Step 1: Identify the key words July 10? Key words: Why ~ library ~ closed ~ (A) To add a wing July 10 (B) To improve the facilities • Step 2: In the talk (C) To move to Jackson County we will be closed from July 10 to August (D) To replace desks and chairs for extensive renovations Therefore, choice (B) is the correct answer Dịch câu hỏi: Thư viện đóng cửa từ ngày 10 tháng Bảy lý gì? 17 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Paraphrasing: improve the facilities ~ renovations 81 What are listeners asked to in case • Step 1: Identify the key words of emergency? Key words: What ~ listeners asked to (A) Stay on the line ~ emergency (B) Leave a message • Step 2: In the talk (C) Visit the front desk Should (D) Call another number assistance, please call our after-hours you need any immediate line at 690-009 Therefore, choice (D) is the correct answer Dịch câu hỏi: Trong trường hợp khẩn cấp người nghe yêu cầu làm gì? 82 How can listeners use other public • Step 1: Identify the key words libraries? Key words: How ~ listeners use other (A) By paying extra fees public libraries (B) By getting a temporary pass • Step 2: In the talk (C) By calling an after-hours line All you need to is present your library (D) By showing a library card card at the counter Therefore, choice (D) is the correct answer Dịch câu hỏi: Bằng cách người nghe sử dụng thư viện công cộng khác? Paraphrasing: show ~ present 18 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Bản dịch song ngữ Hello You’ve reached the Westwood Xin chào Bạn vừa gọi đến thư viện công public library I’m sorry that we’re cộng Westwood Rất tiếc currently closed Our regular hours of đóng cửa Giờ hoạt động thông operation are from am to pm every day thường từ sáng đến tối hàng except Monday 81 Should you need any ngày trừ thứ Hai Nếu bạn cần hỗ trợ immediate assistance, please call our lập tức, xin vui lòng gọi số máy hỗ trợ after-hours line at 690-009 If you are a qua số 690-009 member of our library, please note that Nếu bạn thành viên thư viện, xin we will be closed from July 10 to vui lòng lưu ý đóng cửa 80 August for extensive renovations, từ ngày 10 tháng Bảy đến ngày tháng including knocking down the dividing Tám để nâng cấp mở rộng, bao gồm walls and replacing the flooring However, việc dỡ bỏ tường ngăn thay you can still borrow books and participate sàn Tuy nhiên, bạn mượn sách in various programs at other public tham gia vào chương trình đa dạng libraries in Jackson County 82 All you thư viện công cộng khác Hạt need to is present your library card Jackson Tất bạn cần làm xuất at the counter Once again, we’re sorry trình thẻ thư viện quầy Một lần nữa, for the inconvenience 19 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 xin lỗi bất tiện Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Bài tập khởi động – Hãy nghe làm tập Test-taking Strategies ➢ Bước 1: Đọc câu hỏi, xác định từ khóa (Step 1: Read the questions, identify the key words) ➢ Bước 2: Nghe đoạn nói chuyện chọn câu trả lời (Step 2: Listen to each talk and choose the correct answers) 83 What type of company is Palko 86 Where does the speaker most likely Incorporated? work? (A) An office-supply business (A) At a medical office (B) A bus company (B) At a design studio (C) A telephone provider (C) At a convention center (D) A delivery service (D) At an accounting firm 84 Why is the office closed? 87 Why is the speaker currently (A) The road conditions are bad unavailable? (B) It is a public holiday (A) He is meeting with clients (C) Renovations are being completed (B) He is on vacation (D) Employees are attending a workshop (C) He is at a conference (D) He is not feeling well 85 What does the speaker suggest? 88 What are listeners instructed to if (A) Leaving a message they need assistance? (B) Checking a Web site (A) Leave a detailed message (C) Calling back later (B) Contact another professional (D) Completing a survey (C) Send an e-mail (D) Chock a Web site Questions 83 through 85 refer to the following recorded message 83 What type of company is Palko • Step 1: Identify the key words Incorporated? 20 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Key words: What type of company ~ Palko Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 (A) An office-supply business • Step 2: In the talk (B) A bus company the leading delivery service in the Franklin (C) A telephone provider area Therefore, choice (D) is the correct (D) A delivery service answer Dịch câu hỏi: Loại hình kinh doanh công ty Palko Incorporated gì? 84 Why is the office closed? • Step 1: Identify the key words (A) The road conditions are bad Key words: Why ~ office closed (B) It is a public holiday • Step 2: In the talk (C) Renovations are being completed Last night's heavy rains have caused poor (D) Employees are attending a road conditions Therefore, choice (A) is the workshop correct answer Dịch câu hỏi: Tại văn phòng đóng cửa? Paraphrasing: bad ~ poor 85 What does the speaker suggest? • Step 1: Identify the key words (A) Leaving a message Key words: What ~ speaker suggest (B) Checking a Web site • Step 2: In the talk (C) Calling back later so please call back then if you need to (D) Completing a survey reschedule a delivery or if you have any questions Therefore, choice (C) is the correct answer Dịch câu hỏi: Người nói đề nghị (người nghe) làm gì? Bản dịch song ngữ (W-Br) Hello, and thank you for calling (W-ESR) Xin chào cảm ơn bạn gọi Palko Incorporated, 83 the leading đến công ty Palko, dịch vụ chuyển phát delivery service in the Franklin area hàng đầu khu vực Franklin Mưa lớn 84 Last night's heavy rains have caused đêm qua làm điều kiện giao thông xấu poor road conditions, so our offices are đi, văn phòng đóng closed this morning We will not be able cửa sáng Chúng giao to deliver any packages at this time and kiện hàng vào thời điểm we apologize for any inconvenience this xin lỗi bất tiện 21 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 may cause We expect to reopen at one phát sinh Chúng hy vọng mở cửa lại this afternoon, 85 so please call back vào buổi chiều nay, xin vui lòng gọi then if you need to reschedule a lại sau bạn cần xếp lại việc giao delivery or if you have any questions hàng bạn có câu hỏi Questions 86 through 88 refer to the following recorded message 86 Where does the speaker most likely • Step 1: Identify the key words work? Key words: Where ~ speaker ~ work (A) At a medical office • Step 2: In the talk (B) At a design studio You have reached the voice mail of Dr (C) At a convention center Robert Lewis – and - Dr Satomi Mori, is (D) At an accounting firm available to see patients while I'm away Therefore, choice (A) is the correct answer Dịch câu hỏi: Người nói nhiều khả làm việc đâu? 87 Why is the speaker currently • Step 1: Identify the key words unavailable? Key words: Why ~ speaker currently (A) He is meeting with clients unavailable (B) He is on vacation • Step 2: In the talk (C) He is at a conference I am currently (D) He is not feeling well conference and will not return to my office attending a medical until Monday Therefore, choice (C) is the correct answer Dịch câu hỏi: Người nói bận lý gì? 88 What are listeners instructed to if • Step 1: Identify the key words they need assistance? Key words: What ~ listeners instructed to (A) Leave a detailed message (B) Contact another professional • Step 2: In the talk 22 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 (C) Send an e-mail please call 555-2021 Therefore, choice (B) (D) Chock a Web site is the correct answer Dịch câu hỏi: Nếu muốn giúp đỡ người nghe dẫn phải làm gì? Paraphrasing: contact ~ call Bản dịch song ngữ (M-Au) 86 You have reached the voice (M-Au) Bạn nghe hộp thư thoại mail of Dr Robert Lewis currently attending a 87 I am bác sĩ Robert Lewis Hiện tham medical dự hội nghị y tế không trở văn conference and will not return to my phòng thứ Hai, ngày 15 office until Monday, March fifteenth tháng Người cộng tác tôi, bác sĩ My associate, 86 Dr Satomi Mori, is Satomi Mori khám cho bệnh available to see patients while I'm nhân vắng Để xếp away To schedule an appointment with lịch hẹn trước với cô ấy, xin vui lòng gọi her, 88please call 555-2021 Thank you 23 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 555-2021 Cảm ơn bạn Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Bài tập khởi động – Hãy nghe làm tập Test-taking Strategies ➢ Bước 1: Đọc câu hỏi, xác định từ khóa (Step 1: Read the questions, identify the key words) ➢ Bước 2: Nghe đoạn nói chuyện chọn câu trả lời (Step 2: Listen to each talk and choose the correct answers) 89 Where does the speaker probably 92 What type of business is Clifton work? Associates? (A) At a credit-card company (A) A moving company (B) At a utility company (B) A real estate agency (C) At an accounting firm (C) A delivery service (D) At a department store (D) A law firm 90 What are listeners asked to provide 93 Why are employees unable to answer the when calling the account center? phone? (A) A password (A) They are helping other callers (B) An account number (B) They are moving to a new location (C) The date of a purchase (C) The telephone system is being repaired (D) The cost of an item (D) It is a national holiday 91 Why should customers press 7? 94 What does the speaker say about (A) To hear the message again Catherine Walsh? (B) To find out the hours of operation (A) She is on a business trip (C) To speak to a customer-service (B) She is best reached by e-mail agent (C) She has transferred to a different (D) To leave a message department (D) She will be checking telephone messages Questions 89 through 91 refer to the following recorded message 24 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 89 Where does the speaker probably • Step 1: Identify the key words work? Key words: Where ~ speaker probably (A) At a credit-card company work (B) At a utility company • Step 2: In the talk (C) At an accounting firm Thank you for calling Metropolitan Gas (D) At a department store and Electric Company Therefore, choice (B) is the correct answer Dịch câu hỏi: Người nói nhiều khả làm việc đâu? 90 What are listeners asked to provide • Step 1: Identify the key words when calling the account center? Key words: What ~ listeners asked to (A) A password provide (B) An account number • Step 2: In the talk (C) The date of a purchase Be sure to have your account number (D) The cost of an item available Therefore, choice (B) is the correct answer Dịch câu hỏi: Người nghe yêu cầu cung cấp thông tin gọi điện tới trung tâm? 91 Why should customers press 7? • Step 1: Identify the key words (A) To hear the message again Key words: Why ~ press (B) To find out the hours of operation • Step 2: In the talk (C) To speak to a customer-service If there is a problem with your gas or agent electric service, please press now You (D) To leave a message will be connected to a customer service agent Therefore, choice (C) is the correct answer Dịch câu hỏi: Tại khách hàng nên nhấn phím 7? Paraphrasing: speak to a customer-service agent - connected to a customer service agent Bản dịch song ngữ (M-Cn) 25 89 Thank you for calling (M-Cn) Cảm ơn bạn gọi cho công ty - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Metropolitan Gas and Electric cung cấp khí điện Metropolitan Lúc Company At this time we're busy bận giúp đỡ khách hàng helping other customers If you have khác Nếu bạn có thắc mắc hóa đơn questions about a bill that you have mà bạn nhận được, bạn gọi cho received, you can call our 24-hour trung tâm trực 24 số account center at 800-555-0174 90 Be 800-555-0174 Hãy chắn bạn có sẵn số sure to have your account number tài khoản Nếu có vấn đề với dịch vụ ga available 91 If there is a problem with điện bạn, xin vui lòng nhấn phím your gas or electric service, please Bạn kết nối với press now You will be connected to chuyên viên dịch vụ khách hàng a customer service agent Questions 92 through 94 refer to the following recorded message 92 What type of business is Clifton • Step 1: Identify the key words Associates? Key words: What type of business ~ (A) A moving company Clifton (B) A real estate agency • Step 2: In the talk (C) A delivery service Thank you for calling the offices of Clifton (D) A law firm Associates Our lawyers are committed to providing you with the best legal services in the Belmont area Therefore, choice (D) is the correct answer Dịch câu hỏi: Loại hình kinh doanh công ty Clifton Associates gì? 93 Why are employees unable to answer • Step 1: Identify the key words the phone? Key words: Why ~ employees unable (A) They are helping other callers answer the phone (B) They are moving to a new location • Step 2: In the talk (C) The telephone system is being Currently, we are closed as we relocate to repaired 26 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 our new offices at 48 Spencer Street Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 (D) It is a national holiday Therefore, choice (B) is the correct answer Dịch câu hỏi: Tại nhân viên trả lời điện thoại vào lúc này? Paraphrasing: moving to a new location ~ relocate to our new offices 94 What does the speaker say about Step 1: Identify the key words Catherine Walsh? Key words: What ~ speaker say about (A) She is on a business trip Catherine Walsh (B) She is best reached by e-mail Step 2: In the talk (C) She has transferred to a different Catherine Walsh is checking our voice-mail department system regularly and will be able to relay (D) She will be checking telephone your message Therefore, choice (D) is the correct answer messages Dịch câu hỏi: Người nói nói Catherine Walsh? Bản dịch song ngữ (W-Am) 92 Thank you for calling the (W-Am) Cảm ơn bạn gọi cho văn phòng offices of Clifton Associates Our Clifton Associates Các luật sư lawyers are committed to providing cam kết cung cấp cho bạn you with the best legal services in the dịch vụ pháp lý tốt khu vực Belmont area 93 Currently, we are Belmont Hiện tại, đóng cửa closed as we relocate to our new để chuyển đến văn phòng chúng offices at 48 Spencer Street If your call số 48 đường Spencer Nếu gọi is urgent, please leave a message after bạn khẩn cấp, xin vui lòng để lại tin the tone—our associate 94 Catherine nhắn sau tiếng bíp - cộng Catherine Walsh is checking our voice-mail Walsh kiểm tra hệ thống system regularly and will be able to họp thư thoại thường xuyên chuyển relay your message For all other tin nhắn bạn cho Đối với tất matters, we look forward to speaking vấn đề khác, mong with you personally when our office nói chuyện riêng với bạn văn phòng reopens on Tuesday Thank you mở cửa lại vào thứ Ba Cảm ơn bạn 27 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Bài tập khởi động – Hãy nghe làm tập Test-taking Strategies ➢ Bước 1: Đọc câu hỏi, xác định từ khóa (Step 1: Read the questions, identify the key words) ➢ Bước 2: Nghe đoạn nói chuyện chọn câu trả lời (Step 2: Listen to each talk and choose the correct answers) 95 What does the speaker say about Dr 98 Where is the museum? Lopez? (A) In a renovated factory (A) She has changed her office hours (B) In a historic home (B) She is away on vacation (C) On a ship (C) She is not accepting new patients (D) On a farm (D) She is working at a different location 96 What should callers to make an 99 What should listeners if they want appointment? to take a guided tour? (A) Hold for an operator (A) Speak with the information desk (B) Leave a message (B) Meet at the entrance on the hour (C) Dial an extension (C) Purchase tickets online (D) Call back later in the day (D) Register in the gift shop 97 What will happen on Monday? 100 Why will part of the museum be (A) Patient calls will be returned closed temporarily? (B) A medical conference will take place (A) To host a private party (C) A new phone system will be installed (B) To set up an exhibit (D) The office will be closed (C) To install video cameras (D) To replace some windows 28 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Questions 95 through 97 refer to the following recorded message 95 What does the speaker say about Dr • Step 1: Identify the key words Lopez? Key words: What ~ speaker say about (A) She has changed her office hours Dr Lopez (B) She is away on vacation • Step 2: In the talk (C) She is not accepting new patients she has moved to the Danville Medical (D) She is working at a different Center Therefore, choice (D) is the location correct answer Dịch câu hỏi: Người nói nói Dr Lopez? 96 What should callers to make an • Step 1: Identify the key words appointment? Key words: What ~ callers to make an (A) Hold for an operator appointment (B) Leave a message • Step 2: In the talk (C) Dial an extension To schedule an appointment with any of (D) Call back later in the day our other doctors, leave a message at the tone Therefore, choice (B) is the correct answer Dịch câu hỏi: Người gọi tới nên làm để đặt lịch hẹn khám? 97 What will happen on Monday? Step 1: Identify the key words (A) Patient calls will be returned Key words: What ~ happen on Monday (B) A medical conference will take place Step 2: In the talk (C) A new phone system will be installed the office will be closed on Monday (D) The office will be closed Therefore, choice (D) is the correct answer Dịch câu hỏi: Chuyện xảy vào thứ Hai? Bản dịch song ngữ (W-Am) You have reached the Kingston (W-Am) Bạn vừa gọi đến Văn phòng Y Medical Practice The office is now học thực hành Kingston Văn phòng closed If you are calling for Dr, Lopez, đóng cửa Nếu bạn muốn gọi cho please be advised that 95she has moved to bác sĩ Lopez, bà chuyển đến Trung 29 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 the Danville Medical Center and can tâm Y tế Danville liên lạc qua now be reached at 555-0190 96 To số 555-0190 Để đặt lịch hẹn với schedule an appointment with any of bác sĩ khác chúng tôi, để lại our other doctors, leave a message at tin nhắn thoại sau tiếng nhắn, tiếp tân the tone, and our receptionist will return gọi lại cho bạn your call during normal office hours làm việc bình thường Xin lưu ý Please note that in observance of the nhân lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh, văn national holiday, 97 the office will be phòng đóng cửa vào thứ Hai closed on Monday Questions 98 through 100 refer to the following recorded message 98 Where is the museum? • Step 1: Identify the key words (A) In a renovated factory Key words: Where ~ museum (B) In a historic home • Step 2: In the talk (C) On a ship We are located on the riverfront in a (D) On a farm restored nineteenth-century ship Therefore, choice (C) is the correct answer Dịch câu hỏi: Bảo tàng tọa lạc nơi nào? 99 What should listeners if they want • Step 1: Identify the key words to take a guided tour? Key words: What ~ listeners if ~ want (A) Speak with the information desk to take a guided tour (B) Meet at the entrance on the hour • Step 2: In the talk (C) Purchase tickets online you can sign up for tours in our gift shop (D) Register in the gift shop Therefore, choice (D) is the correct answer Dịch câu hỏi: Nếu muốn tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn viên người nghe nên làm gì? Paraphrasing: Register ~ sign up 100 Why will part of the museum be • Step 1: Identify the key words 30 - Khóa học trực tuyến TOEIC - 800 Chuyên Đề PART ... chủ ngữ mệnh đề quan hệ 235 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0 -900 Chuyên Đề PART 5, Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Whom Thay cho người, đóng This is George, whom you... Khóa học trực tuyến TOEIC 860 (A) Một vài người chạy bàn (B) Một vài người gọi từ menu (C) Những người đàn ông chào hỏi (D) Hai người đàn ông đọc lướt qua sổ tay họ Chuyên Đề PART Tài Liệu Dành Cho. .. không đứng sau dấu phẩy mà phải dùng Which thay cho vật 237 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0 -900 Chuyên Đề PART 5, Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 > 7-2-2018 Nhận dạng Mệnh đề quan
- Xem thêm -

Xem thêm: File mẫu bộ giáo trình tự học cho người mất căn bản đến 900 TOEIC, File mẫu bộ giáo trình tự học cho người mất căn bản đến 900 TOEIC, File mẫu bộ giáo trình tự học cho người mất căn bản đến 900 TOEIC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay