Giải pháp đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên

27 22 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 14:05

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - Nguyễn Thanh Hiền GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Thái Nguyên – 2012 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết phải nghiên cứu Ngày nay, xu hội nhập kinh tế quốc tế phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ tạo nhiều thời cơ, thuận lợi cho trình phát triển kinh tế - xã hội thúc đẩy mạnh mẽ trình sản xuất hàng hóa quốc gia Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi trình phát triển quốc gia phải đương đầu với không khó khăn, thách thức có vấn nạn hàng giả Ở Việt Nam năm gần đây, lợi dụng sách mở cửa hội nhập kinh tế bất cấp chế, sách pháp luật, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ có chiều hướng gia tăng ngày diễn biến phức tạp, tinh vi khó kiểm soát Hàng giả có mặt hầu hết lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội với mẫu mã đa dạng, phong phú công nghệ, kỹ thuật sản xuất ngày đại Hàng giả nguy gây thiệt hại lớn sản xuất, tác động tiêu cực đến trình sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp lợi ích người tiêu dùng Chính vậy, đấu tranh ngăn chặn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm đảm bảo cho phát triển lành mạnh thị trường, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế bảo vệ lợi ích đáng nhà sản xuất người tiêu dùng Thái Nguyên tỉnh nằm khu vực trung tâm vùng Việt Bắc, tiếp giáp với tỉnh, thành phố, cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội vùng trung du miền núi với vùng Đồng Bắc Bộ Trong năm qua, với trình phát triển kinh tế, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả địa bàn tỉnh Thái Nguyên có xu hướng gia tăng diễn biến ngày phức tạp Hàng giả xuất địa bàn Thái nguyên chủ yếu sản xuất địa bàn khác sản xuất từ nước đưa vào kinh doanh thị trường Trước tình hình đó, thực đạo Chính phủ, ngành Trung ương, đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên trì đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả góp phần tích cực vào việc lành mạnh thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuy nhiên nhiều lý khách quan chủ quan mà công tác chống hàng giả năm qua đạt kết khích lệ xong không khó khăn, tồn nên chưa ngăn chặn triệt để hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đặc biệt kinh tế ngày phát triển, xu hội nhập kinh tế quốc tế ngày mạnh mẽ Qua trình làm việc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên từ thực tế công tác quản lý thị trường, mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Giải pháp đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nhằm nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận hàng giả, quy định, sách pháp luật Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả thực trạng công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả lực lượng Quản lý thị trường tỉnh thái Nguyên từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả góp phần vào việc ổn định thị trường, ngăn chặn đẩy lùi hành vi kinh doanh không lành mạnh, thúc đẩy phát triển thương mại kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể 1) Nêu tổng quan sản xuất, buôn bán hàng giả; làm rõ tác hại sản xuất buôn bán hàng giả nhân tố thúc đẩy hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả nước ta nay; đánh giá thực trạng sản xuất, buôn bán hàng giả thời gian qua thực trạng chống sản xuất, buôn bán hàng giả 2) Phân tích thực trạng công tác đấu tranh chống hành vi xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường Thái Nguyên qua làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả giai đoạn 2009 - 2011; 3) Phân tích nguyên nhân tác động đến kết làm công đấu tranh chống hàng giả; đồng thời rút khó khăn, tồn học kinh nghiệm; 4) Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên thời gian tới Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20092011 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài nghiên cứu Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên - Về thời gian: Số liệu nghiên cứu kết công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2011 - Nội dung nghiên cứu: Do hạn chế thời gian, kinh phí nên đề tài tập trung phân tích thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, yếu tố ảnh hưởng đến công tác đấu tranh chống hàng giả lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước hàng giả, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư bảo vệ lợi ích chung toàn xã hội Ý nghĩa khoa học đề tài - Giải nghĩa, hệ thống hóa lý luận hàng giả, cho thấy chất tác động hàng giả, hàng nhái tới kinh tế, tới doanh nghiệp người tiêu dùng - Đề tài làm rõ tầm quan trọng công tác quản lý nhà nước kinh tế thị trường; làm bật tầm quan trọng vai trò, trách nhiệm lực lượng Quản lý thị trường công tác chống hàng giả - Hoàn thiện đưa biện pháp, giải pháp cho công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời kỳ hội nhập Bố cục luận văn Luận văn phần mở đầu kết luận bao gồm chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn hàng giả công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng công tác đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên Chƣơng 4: Các giải pháp hoàn thiện công tác đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HÀNG GIẢ VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ 1.1 Cơ sở lý luận hàng giả 1.1.1 Một số khái niệm hàng giả Hàng giả tượng kinh tế - xã hội, tồn với phát triển kinh tế hàng hóa, có nhiều khái niệm hàng giả nhiên Việt Nam giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hàng giả quy định số văn pháp luật sau: * Theo Nghị định số 140-HĐBT ngày 25/4/1991 Hội đồng Bộ trưởng quy định kiểm tra, xử lý việc sản xuất buôn bán hàng giả: "Hàng giả sản phẩm, hàng hoá sản xuất trái pháp luật có hình dáng giống sản phẩm, hàng hoá Nhà nước cho phép sản xuất, nhập tiêu thụ thị trường; sản phẩm, hàng hoá giá trị sử dụng với nguồn gốc, chất tự nhiên, tên gọi công dụng nó." * Theo Thông tư Liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường hướng dẫn thực Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 Thủ tướng Chính phủ đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng giả hàng hoá có dấu hiệu sau bị coi hàng giả: "1 Hàng giả chất lượng công dụng: 1.1 Hàng hoá giá trị sử dụng giá trị sử dụng không chất tự nhiên, tên gọi công dụng 1.2 Hàng hoá đưa thêm tạp chất, chất phụ gia không phép sử dụng làm thay đổi chất lượng; có dược chất, có chứa dược chất khác với tên dược chất ghi nhãn bao bì; không đủ hoạt chất, chất hữu hiệu không đủ gây nên công dụng; có hoạt chất, chất hữu hiệu khác với tên hoạt chất, chất hữu hiệu ghi bao bì 1.3 Hàng hoá không đủ thành phần nguyên liệu bị thay nguyên liệu, phụ tùng khác không đảm bảo chất lượng so với tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá công bố, gây hậu xấu sản xuất, sức khoẻ người, động vật, thực vật môi sinh, môi trường 1.4 Hàng hoá thuộc danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng mà không thực gây hậu sản xuất, sức khoẻ người, động vật, thực vật môi sinh, môi trường 1.5 Hàng hoá chưa chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn mà sử dụng giấy chứng nhận dấu phù hợp tiêu chuẩn (đối với danh mục hàng hoá bắt buộc) Giả nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá: 2.1 Hàng hoá có nhãn hiệu hàng hoá trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá người khác bảo hộ cho loại hàng hoá kể nhãn hiệu hàng hoá bảo hộ theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, mà không phép chủ nhãn hiệu 2.2 Hàng hoá có dấu hiệu có bao bì mang dấu hiệu trùng tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại bảo hộ với tên gọi xuất xứ hàng hoá bảo hộ 2.3 Hàng hoá, phận hàng hoá có hình dáng bên trùng với kiểu dáng công nghiệp bảo hộ mà không phép chủ kiểu dáng công nghiệp 2.4 Hàng hoá có dấu hiệu giả mạo dẫn nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá gây hiểu sai lệch nguồn gốc, nơi sản xuất, nơi đóng gói, lắp ráp hàng hoá Giả nhãn hàng hoá 3.1 Hàng hoá có nhãn hàng hoá giống hệt tương tự với nhãn hàng hoá sở khác công bố 3.2 Những tiêu ghi nhãn hàng hoá không phù hợp với chất lượng hàng hoá nhằm lừa dối người tiêu dùng 3.3 Nội dung ghi nhãn bị cọ, tẩy xoá, sửa đổi, ghi không thời hạn sử dụng để lừa dối khách hàng Các loại ấn phẩm in sử dụng vào việc sản xuất, tiêu thụ hàng giả: Các loại đề can, tem sản phẩm, nhãn hàng hoá, mẫu nhãn hiệu hàng hoá, bao bì sản phẩm có dấu hiệu vi phạm như: trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hàng hoá loại, với nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá bảo hộ." * Trải qua thời gian dài đấu tranh chống hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả, quy định hàng giả không ngừng hoàn thiện để phù hợp với điều kiện thực tế Hiện theo khoản Điều Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại hàng giả bao gồm: a) Giả chất lượng công dụng: Hàng hoá giá trị sử dụng giá trị sử dụng không với nguồn gốc, chất tự nhiên, tên gọi công dụng hàng hoá; b) Giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá: Hàng hoá giả mạo tên, địa thương nhân khác nhãn bao bì loại hàng hoá; hàng hoá giả mạo dẫn nguồn gốc hàng hoá nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp nhãn bao bì hàng hoá; c) Giả mạo sở hữu trí tuệ theo quy định Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng khó phân biệt với nhãn hiệu, dẫn địa lý bảo hộ dùng cho mặt hàng mà không phép chủ sở hữu nhãn hiệu tổ chức quản lý dẫn địa lý; hàng hoá sản xuất mà không phép chủ thể quyền tác giả quyền liên quan; d) Các loại đề can, nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá, tem chất lượng, tem chống giả, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hoá có nội dung giả mạo tên, địa thương nhân, nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hoá (sau gọi tắt tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả); đ) Đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành pháp luật có quy định riêng áp dụng quy định để xác định hàng giả Ngoài có quy định riêng hàng giả: - Thức ăn chăn nuôi giả thức ăn chăn nuôi có hàm lượng, định lượng chất đạt 70% so với ngưỡng tối thiểu 20% trở lên so với ngưỡng tối đa mức chất lượng công bố sản phẩm - Phân bón giả loại phân bón có dấu hiệu sau: Sản xuất trái pháp luật có hình dáng giống loại phân bón Nhà nước cho phép sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, giả, nhái nhãn mác loại phân bón bảo hộ; giá trị sử dụng với nguồn gốc, chất tự nhiên, tên gọi công dụng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng mức quy định Danh mục phân bón; hàm lượng định lượng tổng chất dinh dưỡng đạt từ 0% đến 50% mức tiêu chuẩn công bố áp dụng mức quy định Danh mục phân bón - Dược phẩm giả sản phẩm sản xuất dạng thuốc với ý đồ lừa đảo, thuộc trường hợp sau đây: Không có dược chất; có dược chất không hàm lượng đăng ký; có dược chất khác với dược chất ghi nhãn; mạo tên, kiểu dáng công nghiệp thuốc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp sở sản xuất khác 1.1.2 Quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ 1.1.2.1 Quyền sở hữu trí tuệ - Theo Điều Luật Sở hữu trí tuệ: "Quyền sở hữu trí tuệ quyền tổ chức, cá nhân tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền giống trồng" Một số khái niệm cụ thể: + Quyền tác giả quyền tổ chức, cá nhân tác phẩm sáng tạo sở hữu + Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau gọi quyền liên quan) quyền tổ chức, cá nhân biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa + Quyền sở hữu công nghiệp quyền tổ chức, cá nhân sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý, bí mật kinh doanh sáng tạo sở hữu quyền chống cạnh tranh không lành mạnh + Quyền giống trồng quyền tổ chức, cá nhân giống trồng chọn tạo phát phát triển hưởng quyền sở hữu + Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tổ chức, cá nhân chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ 10 + Tác phẩm sản phẩm sáng tạo lĩnh vực văn học, nghệ thuật khoa học thể phương tiện hay hình thức + Tác phẩm phái sinh tác phẩm dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, giải, tuyển chọn + Tác phẩm, ghi âm, ghi hình công bố tác phẩm, ghi âm, ghi hình phát hành với đồng ý chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để phổ biến đến công chúng với số lượng hợp lý + Sao chép việc tạo nhiều tác phẩm ghi âm, ghi hình phương tiện hay hình thức nào, bao gồm việc tạo hình thức điện tử + Phát sóng việc truyền âm hình ảnh âm hình ảnh tác phẩm, biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đến công chúng phương tiện vô tuyến hữu tuyến, bao gồm việc truyền qua vệ tinh để công chúng tiếp nhận địa điểm thời gian họ lựa chọn + Sáng chế giải pháp kỹ thuật dạng sản phẩm quy trình nhằm giải vấn đề xác định việc ứng dụng quy luật tự nhiên + Kiểu dáng công nghiệp hình dáng bên sản phẩm thể hình khối, đường nét, màu sắc kết hợp yếu tố + Mạch tích hợp bán dẫn sản phẩm dạng thành phẩm bán thành phẩm, phần tử với phần tử tích cực số tất mối liên kết gắn liền bên bên vật liệu bán dẫn nhằm thực chức điện tử Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip mạch vi điện tử + Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau gọi thiết kế bố trí) cấu trúc không gian phần tử mạch mối liên kết phần tử mạch tích hợp bán dẫn + Nhãn hiệu dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ tổ chức, cá nhân khác + Nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ thành viên tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ tổ data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read ... việc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên từ thực tế công tác quản lý thị trường, mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Giải pháp đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị. .. hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên Chƣơng 4: Các giải pháp hoàn thiện công tác đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên 6... tác phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20092011 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài nghiên cứu Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, Giải pháp đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, Giải pháp đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay