ĐỀ ÁN ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐH ĐOÀN CẤP TRÊN

4 136 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 12:12

TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH BCH ĐOÀN HUYỆN TIÊN YÊN *** Số ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Tiên Yên, ngày tháng năm 2017 -ĐA/HĐTN- TY ĐỀ ÁN Đoàn đại biểu huyện Tiên Yên dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Căn Điều lệ Hướng dẫn thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Căn Quyết định số 633-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 04/4/2017 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 Ban chấp hành Huyện đoàn Tiên Yên khoá XX xây dựng Đề án bầu cử đoàn Đại biểu huyện Tiên Yên dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 sau: I TIÊU CHUẨN - Là đại biểu thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên lần thứ XXI - Là cán bộ, đoàn viên ưu tú, có tín nhiệm cao đoàn viên, thiếu nhi, tiêu biểu cho đối tượng niên lĩnh vực công tác; Có khả tham gia, đóng góp ý kiến vào quyết định Đại hội, đề đạt ý chí, nguyện vọng niên huyện Tiên Yên đến diễn đàn Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI - Có lập trường tư tưởng trị vững vàng, kiên định lý tưởng, mục tiêu đường XHCN; thực tiêu biểu đạo đức, lối sống Đoàn đại biểu huyện đảm bảo độ tuổi bình quân 28 tuổi, đó: + Cơ cấu đại biểu nữ chiếm: 20% + Cơ cấu đại biểu dân tộc chiếm: 20% + Cơ cấu đại biểu đoàn viên tiêu biểu: chiếm 40% II CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG Về số lượng: Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phân bổ 11 đồng chí, đó: - Đại biểu đương nhiệm: 02 đồng chí - Đại biểu Đại hội bầu: đồng chí Về cấu cụ thể - Đại biểu cán đoàn: 03 đồng chí - Đại biểu cán Hội LHTN VN: 01 đồng chí - Đại biểu cán phụ trách Đội: 01 đồng chí - Đại biểu đoàn viên tiêu biểu: 04 đồng chí Trên đề án Đoàn đại biểu huyện Tiên Yên dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Khóa XX xây dựng./ Nơi nhận: - TT Tỉnh Đoàn (b/c); - TT Huyện ủy (b/c); - Ban TC&KT Tỉnh Đoàn; - Ban Tổ chức Huyện ủy; - Các đ/c Ủy viên BCH khóa XX; - Lưu TM BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ La Thị Thủy DANH SÁCH Đoàn đại biểu huyện Tiên Yên dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Năm sinh TT Họ tên Đơn vị Nam Dân tộc Tôn giáo Đảng viên Nư Trìn h độ văn hóa Trình độ LLCT Trình độ CM TC CĐ ĐH Ghi chu SC TC CC Hoàng Việt Tùng Cơ quan TT Huyện đoàn 1985 S.dìu Không x 12/12 Phạm Quốc An Chi đoàn BCH Quân 1984 Kinh Không x 12/12 Lê Trung Thịnh Đoàn TN xã Đông Hải 1988 Kinh Không x 12/12 x Trần Văn Thành Đoàn TN xã Đồng Rui 1986 Kinh Không x 12/12 x x Đỗ Phương Trà Cơ quan TT Huyện đoàn Kinh Không x 12/12 x x Cán phụ trách Đội Lã Văn Vy Đoàn TN xã Hà Lâu Tày Không x 12/12 x x Đoàn viên tiêu biểu Hà Trà My Đoàn trường THPT Hải Đông 2001 Kinh Không 11/12 Đào Thị Vân Đoàn TN thị trấn 1994 Kinh Không 12/12 x Định Thị Hợi Đoàn TN xã Đông Ngũ 1987 Kinh Không 12/12 x 10 Đoàn Văn Thắng Đoàn TN xã Yên Than Kinh Không x 12/12 x 1987 1986 1992 x x Cán Đoàn x x Cán Đoàn Cán Đoàn x Cán Hội Đoàn viên tiêu biểu x Đoàn viên tiêu biểu Đoàn viên tiêu biểu x x Dự khuyết 11 Doãn Văn Tuấn Chi đoàn Công an huyện 1989 Kinh Không x 12/12 x x ... Huyện ủy; - Các đ/c Ủy viên BCH khóa XX; - Lưu TM BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ La Thị Thủy DANH SÁCH Đoàn đại biểu huyện Tiên Yên dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐH ĐOÀN CẤP TRÊN, ĐỀ ÁN ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐH ĐOÀN CẤP TRÊN, ĐỀ ÁN ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐH ĐOÀN CẤP TRÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay