Đề án Ban Chấp hành Huyện Đoàn

2 110 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 12:12

Xây dựng tập thể BCH Huyện Đoàn khóa XXI có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, đủ trình độ năng lực và uy tín; đoàn kết thống nhất ‎ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của thanh niên; đảm bảo lãnh đạo TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH BCH ĐOÀN HUYỆN TIÊN YÊN *** Số ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Tiên Yên, ngày 14 tháng năm 2017 -ĐA/HĐTN- TY ĐỀ ÁN Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Căn Điều lệ Hướng dẫn thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn “Quy chế cán Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 289 - QĐ/TW, ngày 8/02/2010 (dưới gọi tắt Quy chế cán Đoàn), Quy chế 255 QCLT/TCTU-ĐTN ngày 04/11/2004 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn việc tuyển dụng, điều động, đào tạo bồi dưỡng quản lý đội ngũ cán Đoàn cấp tỉnh; - Thực Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 18/8/2016 Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên việc lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện Tiên Yên nhiệm kỳ 2017-2022; Căn tình hình thực tiễn tổ chức hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên năm qua Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XX xây dựng đề án Ban Chấp hành khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2022, sau: I YÊU CẦU XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH Xây dựng tập thể BCH Huyện Đoàn khóa XXI có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất tốt, đủ trình độ lực uy tín; đoàn kết thống ý chí hành động, tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng niên; đảm bảo lãnh đạo, đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XXI Đại hội bầu phải bao gồm cán bộ, đoàn viên có trình độ, lực, tâm huyết, đồng thời có số lượng, cấu hợp lý; đảm bảo tỷ lệ cán nữ hợp lý Bảo đảm yêu cầu kế thừa phát triển, đồng thời bảo đảm ổn định đội ngũ cán chủ chốt nhiệm kỳ tới đảm bảo tỷ lệ hợp lý độ tuổi II TIÊU CHUẨN Tiêu chuẩn chung - Có đạo đức lực thực tiễn, kinh nghiệm công tác, có khả hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Chấp hành phân công; am hiểu gắn bó với niên, có khả đối thoại định hướng cho niên - Có khả cụ thể hóa Nghị Đảng, Nghị Đại hội Đoàn cấp cấp mình, gắn bó với thực tiễn công tác Đoàn tình hình niên địa phương, đơn vị - Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân dám chịu trách nhiệm - Có kiến thức tổng hợp nhiều lĩnh vực, có lực công tác xã hội, khả vận động thiếu nhi; am hiểu tình hình địa phương - Có uy tín khả quy tụ, biết vận động, huy động nguồn lực phục vụ cho hoạt động tổ chức Đoàn Một số tiêu chuẩn cụ thể - Về độ tuổi: Đảm bảo độ tuổi bình quân 29 tuổi - Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (trừ khối lực lượng vũ trang) - Đảm bảo cấu hợp lý cán nữ tham gia BCH (từ 15% trở lên) - Đảm bảo tỷ lệ nữ % tỷ lệ người dân tộc thiểu số % III SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU Số lượng Ban Chấp hành khóa XXI: 27 đồng chí Cơ cấu cụ thể: - Cơ quan Thường trực Huyện đoàn, Cơ quan Tham mưu giúp việc Khối MTTQ đoàn thể: Cơ cấu 03 đồng chí - Đại diện Đoàn Thanh niên xã, thị trấn, 12 đơn vị: Cơ cấu 12 đồng chí - Đại diện sở Đoàn khối hành nghiệp, 11 đơn vị: Cơ cấu 06 đồng chí (Đoàn khối Cơ quan quyền, chi đoàn Đảng - Đoàn thể huyện, Công an, Quân sự, Ngân hàng Nông nghiệp, Trung tâm y tế huyện) - Đại diện Khối Đoàn trường THPT, 05 đơn vị: Cơ cấu 04 đồng chí (Đoàn trường THPT Tiên Yên, Hải Đông, Nguyễn Trãi, PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên) - Đại diện Tổng Phụ trách Đội, 20 liên Đội: Cơ cấu 01 đồng chí (TH Thị trấn) - Đại diện Phòng GD&ĐT: Cơ cấu 01 đồng chí Trên đề án xây dựng Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XXI, BCH Khóa XX xây dựng./ Nơi nhận: - TT Tỉnh Đoàn (b/c); - TT Huyện ủy (b/c); - Ban TC&KT Tỉnh Đoàn; - Ban Tổ chức Huyện ủy; - Các đ/c Ủy viên BCH khóa XX; - Lưu TM BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ La Thị Thủy ... hành Huyện Đoàn khóa XXI, BCH Khóa XX xây dựng./ Nơi nhận: - TT Tỉnh Đoàn (b/c); - TT Huyện ủy (b/c); - Ban TC&KT Tỉnh Đoàn; - Ban Tổ chức Huyện ủy; - Các đ/c Ủy viên BCH khóa XX; - Lưu TM BAN... nghiệp từ cao đẳng trở lên (trừ khối lực lượng vũ trang) - Đảm bảo cấu hợp lý cán nữ tham gia BCH (từ 15% trở lên) - Đảm bảo tỷ lệ nữ % tỷ lệ người dân tộc thiểu số % III SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án Ban Chấp hành Huyện Đoàn, Đề án Ban Chấp hành Huyện Đoàn, Đề án Ban Chấp hành Huyện Đoàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay