Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – từ thực tiễn thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh (tt)

26 292 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ MAI XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2017 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH Phản biện 1:…………………………………………………………… …………………………………… …….……………… Phản biện 2:…………………………………………………………… …………………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số:… - Đường…………… - Quận……………… - TP……………… Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tai nạn giao thông vấn đề xã hội quan tâm sâu sắc, mang tính toàn cầu thách thức lớn toàn giới Theo thống kê Tổ chức Y tế giới, năm có 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương tai nạn giao thông đường bộ, thiệt hại 1.540 tỷ USD (mỗi ngày thiệt hại 4,2 tỷ đồng) Về kinh tế, tai nạn giao thông ùn tắc giao thông hàng năm làm thiệt hại từ 1% đến 3% GDP chi phí hàng năm nước phát triển, ước tính vào khoảng 100 tỷ USD Tại Việt Nam, trung bình ngày toàn quốc có 24 người chết, 60 người bị thương tật suốt đời tai nạn giao thông, số dẫn tới đời khái niệm “thảm họa quốc gia” - cụm từ đau xót nói tới tình trạng tai nạn giao thông Việt Nam Tai họa không loại trừ người đường đó, việc giải không trách nhiệm quan chức năng, mà ý thức, trách nhiệm xã hội, người Trong năm qua, thị xã Đông Triều huy động toàn sức mạnh hệ thống trị thị xã vào để triển khai thực tốt luật Quốc hội, nghị định Chính phủ đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt Luật giao thông đường năm 2008 (sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10) Sau gần 08 năm triển khai thực Luật giao thông đường bộ, bước đầu thu kết định, tình hình trật tự an toàn giao thông phần cải thiện hạn chế tới mức thấp số vụ, số người chết tai nạn giao thông Tuy nhiên, hoạt động giao thông đường nhiều bất cập, tai nạn giao thông có giảm số vụ số người chết chưa bền vững, đặc biệt tình hình vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông có xu hướng ngày tăng Nguyên nhân tình trạng pháp chế lĩnh vực giao thông đường nhiều điểm hạn chế Điều thể mặt sau đây: Hệ thống văn pháp luật quy định điều chỉnh lĩnh vực có tương đối đầy đủ, tính răn đe chưa cao chưa phù hợp với tình hình thực tế nên khó triển khai thực dẫn đến hiệu điều chỉnh pháp luật hạn chế; sở hạ tầng giao thông đường thời gian dài chưa quan tâm đầu tư mức tương xứng với tốc độ phát triển phương tiện giao thông giới đường bộ; trình độ hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật giao thông phận người dân tham gia giao thông thấp xem nhẹ; công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông đường chưa thật hiệu quả; vi phạm xảy không phát ngăn chặn kịp thời Hậu dẫn đến tai nạn giao thông xảy làm chết người thiệt hại tài sản nhân dân nhà nước Để góp phần làm rõ sở lý luận thực tiễn, tìm kiếm giải pháp nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, với mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân hết đảm bảo tính pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường công tác xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường đóng vai trò quan trọng Do vậy, xin chọn đề tài "Xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông đường - Từ thực tiễn thị xã Đông triều, tỉnh Quảng Ninh" làm để nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ cao học Luật Hiến pháp Luật Hành Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua có nhiều công trình khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu luận văn, tiêu biểu là: Nguyễn Quang Huy: "Thực pháp luật lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua thực tế tỉnh Thái Nguyên" Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội, 2007 Luận văn làm sáng tỏ số vấn đề lý luận pháp luật giao thông đường bộ, thực pháp luật thực pháp luật lĩnh vực giao thông đường bộ, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan tồn hạn chế thực pháp luật lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường Vũ Ngọc Dương: "Thực trạng giải pháp trật tự an toàn giao thông đường địa bàn tỉnh Hải Dương", đề tài nghiên cứu cấp Bộ năm 2009 Vũ Thanh Nhàn: "Pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận, thực tiễn phương hướng hoàn thiện", Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2009 Luận văn nghiên cứu thực trạng pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Việt Nam từ đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật lĩnh vực Nguyễn Văn Minh: “Xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, 2012 Luận văn làm sang tỏ sở lý luận chung vấn đề giao thông đường bộ, đánh giá thực trạng an toàn giao thông đường hành lang an toàn giao thông đường địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trong công trình nghiên cứu đây, sở phân tích lý luận thực tiễn có liên quan, tác giả giới thiệu, phân tích đánh giá pháp luật thực tiễn hoạt động xử lý vi phạm hành nói chung xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường tỉnh thành khác chưa nghiên cứu thực tiễn xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Do vậy, luận văn "Xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông đường - Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh" kế thừa phần sở lý luận nghiên cứu trên, đồng thời phản ánh thực trạng thị xã Đông triều nhằm cung cấp luận khoa học sở thực tiễn cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường nước nói chung thị xã Đông Triều nói riêng, nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, ngăn ngừa vi phạm, giảm nhẹ thiệt hại vi phạm giao thông đường gây đồng thời tăng cường hiệu xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1.Mục đích nghiên cứu Luận văn hướng tới mục đích nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Đánh giá thực trạng quy định pháp luật lĩnh vực giao thông đường Đông triều Trên sở tìm bất cập, vướng mắc quy định thực tiễn áp dụng, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường thị xã Đông triều 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích trên, luận văn thực nhiệm vụ sau: Nghiên cứu vấn đề lý luận xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường Tìm hiểu thực trạng xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn thị xã Đông triều, Quảng Ninh Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn thị xã Đông triều Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Trên sở lý luận Nhà nước pháp luật, đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn thị xã Đông triều - tỉnh Quảng Ninh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Do khuôn khổ thời gian kiến thức thân hạn chế học viên xin phép tập trung nghiên cứu, phân tích số liệu vụ vi phạm giao thông đường bộ, tai nạn giao thông công tác xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường từ năm 2010 đến năm 2015 địa bàn thị xã Đông triều, tỉnh Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp vấn, phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê, điều tra xã hội học Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Ý nghĩa lý luận: Đề tài chương trình chuyên khảo xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường thị xã Đông triều, đề tài đặt vấn đề tương đối hệ thống pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Đông triều; Phân tích tương đối cụ thể thực trạng thực thi quy định pháp luật xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường thị xã; đề giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa phương Thông qua nghiên cứu đề tài xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường - Từ thực tiễn thị xã Đông triều, giúp cho học viên nắm vững chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước giao thông đường bộ, chiến lược phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thị xã Đông triều Ý nghĩa thực tiễn: Các kết nghiên cứu đề tài nguồn tài liệu tham khảo cho quan quản lý nhà nước giao thông đường bộ, quan nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật giao thông đường cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật giao thông đường Một số kiến nghị, giải pháp luận văn có giá trị tham khảo quan nhà nước việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức thực pháp luật giao thông đường Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường Chương 2: Thực trạng xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường - Từ thực tiễn thị xã Đông triều, Quảng Ninh Chương 3: Phương hướng, giải pháp đảm bảo hiệu xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường - Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1 Những khái niệm 1.1.1 Giao thông Khi nói đến giao thông nói đến "việc lại từ nơi đến nơi khác người phương tiện chuyên chở" [26, tr.381] Theo Từ điển Tiếng Việt đường hiểu "Thứ đường đất liền dùng cho người xe cộ, nói chung"[26, tr.356] Theo Luật giao thông đường 2008 định nghĩa "Đường gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.[28] 1.1.2 Giao thông đường Giao thông đường tượng xã hội có xu hướng biến động phát triển mạnh mẽ không Việt Nam mà diễn hầu hết quốc gia giới giao thông đường phát triển giao thông đường xem xét nhiều góc độ kinh tế - xã hội, trị tác động phát triển khoa học- kỹ thuật tiên tiến Trên sở khái niệm đường hiểu giao thông đường việc lại từ nơi đến nơi khác người phương tiện chuyên chở đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường [28] 1.1.3 Vi phạm hành chính, vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường Đảng Nhà nước ta quy định "Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội Hiến pháp pháp luật, thực nguyên tắc tập trung dân chủ Các quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát Nhân dân; kiên đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền".[27] "Vi phạm hành hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính" [29] Vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường sau: "vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường hành vi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật giao thông đường cách cố ý vô ý mà tội phạm theo quy định pháp luật bị xử phạt hành bao gồm: Các hành vi vi phạm nguyên tắc giao thông đường bộ; hành vi vi phạm quy định kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hành vi vi phạm quy định phương tiện tham gia giao thông đường bộ; hành vi vi phạm quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; hành vi vi phạm quy định vận tải đường bộ; hành vi vi phạm khác giao thông đường bộ" 1.1.4 Xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường Xử phạt vi phạm hành việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu cá nhân, tổ chức thực hành vi vi phạm hành theo quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành Xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường hiểu là: Hoạt động quan nhà nước áp dụng cá nhân, quan, tổ chức có hành vi cố ý vô ý vi phạm quy định pháp luật giao thông đường quy tắc giao thông đường bộ; hành vi vi phạm quy định kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hành vi vi phạm quy định phương tiện tham gia giao thông đường bộ; hành vi vi phạm quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; hành vi vi phạm quy định vận 10 TIỂU KẾT Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường có ý nghĩa lớn việc tạo sở pháp lý vững chắc, bảo đảm chất lượng hoạt động áp dụng pháp luật; đảm bảo tính hiệu thực quan hệ pháp luật lĩnh vực này; sở cho chủ thể thực đầy đủ quyền nghĩa vụ mình; bảo đảm đồng hệ thống pháp luật có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Chương THỰC TRẠNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH 2.1 Thực trạng vi phạm pháp luật giao thông đường địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Trên toàn địa bàn thị xã Đông triều có khoảng gần 1000km đường không kể đường hẻm, đường kẹt, đường đất Cụ thể sau: Quốc lộ: 40km Tỉnh lộ: 15km Đường liên xã: 38km Đường liên thôn: 280km Đường ngõ xóm: 621km Chiều rộng trung bình mặt đường 6,5m Tính đến nay, tất tuyến đường trục thị xã trải nhựa, bê tông hóa 55/55km; tuyến đường liên xã 38/38km; liên thôn 159/280hm; ngõ xóm cứng hóa 387,5km/621km… 12 nhiều tuyến đường đạt chuẩn quy mô kết cấu đường cấp A Bộ giao thông vận tải đường qua địa phận Đức Chính, Nguyễn Huệ, Hồng Phong… Thị xã Đông triều có trục quốc lộ 18A qua dài 40km, qua 12 xã phường, với 200 đầu nối đường tiểu mạch với quốc lộ, với đo lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông quốc lộ 18A không ngừng gia tăng Theo khảo sát tạm thu phí quốc lộ 18A, trung bình ngày có gần 10.000 lượt phương tiện giới qua Qua tìm hiểu thực tế nghiên cứu số liệu cho thấy, phần lớn vụ tai nạn xảy quốc lộ 18A, 95% vụ tai nạn giao thông địa bàn người điều khiển phương tiện giới chủ quan, không làm chủ tốc độ mình, không quan sát kỹ, không đường, tránh vượt sai quy định, sử dụng rượu bia lái xe gây tai nạn Theo cán đội cảnh sát giao thông công an thị xã Đông triều nay, lưu lượng phương tiện có tải trọng lớn như: xe container, xe trộn bê tông…đi qua địa bàn để sang tỉnh Hải Dương thành phố Uông Bí lớn, hạ tầng giao thông đường thị xã chưa thể đáp ứng nhu cầu Việc không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông địa bàn thị xã Đông triều phổ biến Từ năm 2010 đến năm 2015, lực lượng chức xử lý 5.871 trường hợp vi phạm hành vi không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông Một thực trạng đáng buồn có không cá nhân chấp hành quy định theo kiểu chống đối như: Chỉ đội mũ bảo hiểm đến trạm kiểm soát, bot giao thông, hay thấy bóng dáng cảnh sát giao thông sau qua bot kiểm tra lại bỏ mũ treo xe Việc đội mũ bảo hiểm người dân mang tính chất đối phó, hình thức thể 13 chỗ mũ bảo hiểm chất lượng, mang tính thời trang tác dụng bảo vệ người tham gia giao thông Do vậy, có tai nạn xảy nhiều trường hợp bị chấn thương sợ não dẫn đến tử vong chỗ đội mũ bảo hiểm chất lượng gây Từ năm 2010 đến năm 2015 toàn thị xã xảy 3.625 vụ vi phạm xe tốc độ cho phép, vào đường ngược chiều, lạng lách đánh võng Hầu hết vụ vi phạm chủ thể vi phạm người dân sinh sống học tập địa bàn thị xã Đặc biệt chủ yếu học sinh cấp thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy Ngoài ra, thực trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường địa bàn thị xã diễn biến ngày phức tạp Những hành vi vi phạm phổ biến lấn chiếm, xây dựng trái phép công trình nhà ở, lều quán, xây dựng khu công nghiệp, dân cư, khu kinh tế, dịch vụ bám dọc tuyến đường địa bàn thị xã Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo thống kê Uỷ ban nhân dân thị xã có khoảng 1.500 trường hợp lấn chiếm vỉa hè để xây dựng lều quán dọc quốc lộ 18A tỉnh lộ 326 đoạn qua địa phận thị xã Đông Triều Có khoảng 100 hộ dân lấn chiếm hành lang quốc lộ để xây dựng nhà trái phép Đối với vi phạm việc dừng đỗ xe trái quy định thị xã tiến hành xử phạt với 927 trường hợp gần năm qua Ngoài ra, hình thức xử phạt khác lực lượng chức áp dụng nhằm tăng hiệu xử lý vi phạm chấp hành xử phạt Nguyên nhân vi phạm giao thông địa bàn thị xã Đông Triều Qua thống kê phân tích số liệu Ban an toàn giao thông đường thị xã Đông triều, việc vi phạm an toàn giao thông đường thị xã Đông triều nguyên nhân chủ yếu sau đây: 14 Một là, ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông nhiều người tham gia giao thông kém, người điều khiển phương tiện chủ quan với hiểm họa tai nạn giao thông Hai là, đoạn quốc lộ 18A qua địa phận thị xã Đông triều có mật độ giao thông dày đặc Từ phương tiện xe khách liên tỉnh, nhiều loại xe tải chuyên chở than, đất, đá khổ, tải chạy suốt ngày đêm Vì vậy, vấn đề tai nạn giao thông tuyến đường rình rập tình trạng nguy cao Cùng với đó, đoạn đường có nhiều điểm cong cua, giao cắt, hai bên quốc lộ có nhiều trường học, doanh nghiệp, quan, tổ chức Ba là, gia tăng nhanh chóng số lượng, chủng loại phương tiện giao thông chưa phù hợp với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều tuyến đường nâng cấp mở rộng nên gây ách tắc, khó khăn di chuyển phương tiện tham gia giao thông, hầu hết tuyến tổ chức giao thông hỗn hợp, chưa tách đường riêng biệt cho loại xe nên chưa đáp ứng yêu cầu an toàn Bốn là, tồn tại, yếu quản lý nhà nước trật tự an toàn giao thông chậm khắc phục, quản lý vận tải lái xe khách, số doanh nghiệp lớn quan tâm đầu tư tuyển chọn quản lý chặt chẽ lái xe nên chất lượng phục vụ tốt, an toàn, nhiều doanh nghiệp tư nhân chạy theo lợi nhuận, chất lượng phục vụ kém, lái xe không an toàn, phóng nhanh, chèn ép bắt khách gây nguy hiểm hoạt động giao thông Bên cạnh kết cấu hạ tầng giao thông như: cầu, đường công trình phụ trợ chưa đáp ứng yêu cầu 2.2 Thực trạng xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao 15 thông đường địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Từ năm 2010 đến năm 2015 công tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn thị xã Đông triều lực lượng chức thực có hiệu đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông tra giao thông vận tải Từ năm 2010 đến năm 2015, lực lượng chức địa bàn thị xã lập tổng số biên vi phạm hành là: 26.821 trường hợp, xử phạt nộp Kho bạc nhà nước với số tiền lên đến 9.263.240.000 đồng Trong đó: Năm 2010: Lập 4.221 biên bản, xử phạt số tiền 1.401.200.000 đ Năm 2011: Lập 4.616 biên bản, xử phạt số tiền 1.572.240.000 đ Năm 2012: Lập 4.102 biên bản, xử phạt số tiền 1.415.100.000 đ Năm 2013: Lập 4.762 biên bản, xử phạt số tiền 1.647.500.000 đ Năm 2014: Lập 5.016 biên bản, xử phạt số tiền 1.764.800.000 đ Năm 2015: Lập 4.104 biên bản, xử phạt số tiền 1.462.400.000 đ Từ năm 2010 đến năm 2015 lực lượng chức thị xã xử phạt nộp vào Kho bạc nhà nước 769.450.000 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm Trong năm lực lượng chức tiến hành xử phạt hành vi vi phạm hành lang an toàn đường nộp vào Kho bạc nhà nước với số tiền lên tới 1.104.500.000 đồng Tại xã, phường địa bàn thị xã thành lập tổ công tác giải phóng mặt bảo vệ hành lang, giải tỏa vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đường quốc lộ 18A tuyến đường khác toàn địa bàn thị xã Xử phạt nghiêm hành vi tổ chức, cá nhân tự ý mở đường ngang đầu nối trái phép vào quốc lộ; lấn chiếm sử dụng lòng, lề đường làm nơi họp chợ, phơi rơm rạ, tự ý để vật liệu, vật tư 16 hành lang; phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm môi trường; xe siêu trường, siêu trọng làm hệ thống đường bị xuống cấp 2.3 Đánh giá chung Nhờ phối hợp cấp ngành có liên quan mà ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông đường người dân địa phương có chuyển biến tích cực Vì vậy, tai nạn giao thông giảm đáng kể tiêu chí: số vụ, số người chết số người bị thương Thực tế cho thấy rằng, thời gian lãnh đạo phòng công an thị xã đạo cho công an đơn vị địa phương mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính, tập trung vào việc xử lý hành vi vi phạm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: điều khiển xe chạy tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi đường, chở tải, hành khách, sai phần đường, không chấp hành quy tắc giao thông, tổchức hướng dẫn thực quy trình xử lý vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông Vì vậy, việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường bộ, kể việc điều tra giải vụ tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực, nhanh chóng, khách quan, nhân dân tin tưởng ủng hộ Nhưng thành tựu bước đầu, chưa thật ổn định vững chắc, tình hình trật tự an toàn giao thông địa bàn thị xã diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường người dân cải thiện chưa đồng Vì trình độ hiểu biết người dân nhiều hạn chế, nhiều đối tượng ý thức chấp hành pháp luật kém, thường xuyên vi phạm gây tai nạn giao thông , có tư tưởng coi thường pháp luật nên tình hình tai nạn giao thông , ùn tắc giao thông khó kiểm soát gây hậu vô to lớn người tài sản, vấn 17 đề nhức nhối toàn xã hội Thậm chí nguy hiểm thực tế có nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến loại xe ôtô khách xe ôtô tải, gây tai nạn tình trạng sử dụng rượu bia, chất ma túy bỏ chạy, gây tai nạn nạn nhân chưa chết lùi xe tìm cách làm cho nạn nhân chết để khỏi phải tốn thời gian nuôi dưỡng chịu bồi thường lần, sau có công ty bảo hiểm toán lại (nhất xe container) Việc này, quan điều tra khó để xác định hành vi giết người đối tượng Bởi trường khó xác định, mà việc lấy lời khai nhân chứng lại khó khăn, người dân ngại việc cung cấp thông tin cho quan điều tra Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Phương hướng bảo đảm xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường - từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 3.1.1 Xây dựng, hoàn thiện pháp luật giao thông đường pháp luật lĩnh vực khác có liên quan Trong năm tới, sở Luật giao thông đường năm 2008 văn hướng dẫn thi hành, ban ngành hữu quan cần rà soát lại toàn văn quy phạm pháp luật giao thông đường văn quy phạm pháp luật lĩnh vực khác có liên quan đến giao thông đường để bổ sung, sửa đổi hủy bỏ văn không hiệu lực, ban hành văn quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Luật giao thông đường 18 thực cách tốt 3.1.2 Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật Cần xây dựng văn hóa, ý thức tôn trọng pháp luật giao thông đường người dân để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững địa phương Có chế khuyến khích, khơi gợi ý thức tự giác tôn trọng pháp luật cá nhân Bên cạnh đó, cần có chế khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật giao thông, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt thực pháp luật giao thông Tiếp tục nhân rộng thêm mô hình Đội xe ôm tự quản, Hội lái xe an toàn…trên địa bàn thị xã Bên cạnh đó, cần quan tâm đến người đứng đầu quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; cán Đảng viên, công chức, viên chức nhà nước phải nêu cao vai trò gương mẫu, tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật giao thông nhằm tạo lan tỏa, có ý nghĩa giáo dục người dân Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật giao thông đường cho nhân dân thị xã, đưa vào chương trình giảng dạy thành môn học trường học hệ thống giáo dục quốc dân địa phương; thường xuyên phát động tổ chức thi tìm hiểu pháp luật học sinh, sinh viên thị xã Các trường học địa bàn thị xã cần đưa chương trình học luật giao thông đường bộ, cách ứng xử đường trở thành môn học khóa chương trình dạy giáo dục công dân cấp học tiểu học đến THPT để làm tảng cho việc xây dựng văn hóa giao thông địa phương Giáo dục, xây dựng văn hóa, ý thức tôn trọng pháp luật nói chung pháp luật giao thông đường nói riêng trình lâu dài, kiên trì, thường xuyên bền bỉ, liên tục với nhiều hình thức, cách làm đa dạng, phong phú phù hợp với lứa tuổi , nhóm 19 người xã hội 3.1.3 Đổi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường Công tác tuyên truyền pháp luật coi biện pháp quan trọng giúp người dân hiểu tuân thủ pháp luật giao thông đường cách nghiêm túc có tính bền vững Do vậy, công tác tuyên tuyền pháp luật giao thông đường Uỷ ban nhân dân Thị xã đặc biệt quan tâm đạo, phát động nhiều chưng trình hành động nhằm đưa pháp luật giao thông đường vào thực tiễn sống nhiều hình thức phong phú, đa dạng Do đặc thù riêng nên pháp luật giao thông đường nước ta thường xuyên cập nhật nêu trên, điển hình vào ngày 01 tháng tới Nghị định 46/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt thức có hiệu lực Chính vây, quan chức có thẩm quyền thị xã phải thường xuyên phổ biến văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông đường đến nhân dân cách xác, kịp thời, để nhân dân cập nhật nhanh tình hình, quy định liên quan đến lại hàng ngày ban thân 3.1.4 Kiện toàn hệ thống nhân ngành giao thông đường Con người coi trung tâm phát triển Để có hệ thống quản lý an toàn giao thông đường hoạt động hiệu quả, Đảng Nhà nước ta nói chung thị xã Đông Triều nói riêng cần phải tâm phát triển hệ thống nhân ngành giao thông đường địa phương Bên cạnh việc cải tổ, xếp lại tổ chức quản lý an toàn giao thông đường bộ, cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ngành giao thông đường bộ, với cần phải không ngừng nâng 20 cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức ngành giao thông vận tải Trên thực tế nay, nhiều quan ngành bị chồng chéo thẩm quyền quản lý dẫn đến tượng quản lý bỏ sót đùn đẩy trách nhiệm làm giảm hiệu quản lý hệ thống nhà nước Nguyên nhân dẫn đến tượng việc quản lý cách thiếu khoa học thiếu sót luật liên quan đến cấu, tổ chức thẩm quyền quan liên quan Chính vậy, cần phải rà soát lại tổ chức, cấu quan có thẩm quyền, dựa thực tế, kinh nhiệm học hỏi để cải tổ kiến nghị lên quan có chức cấp có thẩm quyền nhằm quy định rõ cấu, thẩm quyền quan nhằm giảm thiểu chồng chéo, nâng cao hiệu công tác quản lý xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường 3.1.5 Áp dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ vào quản lý an toàn giao thông Cùng với bùng nổ thông tin nay, trình độ khoa học có phát triển đáng kể Những năm gần đây, Đảng nhà nước trọng việc áp dụng khoa học kĩ thuật vào quản lý Hành nhà nước nói chung cho công tác quản lý sở ngành nói riêng Ngành giao thông đường cần phải có áp dụng tiến công tác quản lý xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Cùng với áp dụng khoa học ứng dụng tin học quản lý, mua, xây dựng phần mềm quản lý phương tiện, an toàn giao thông… hay mua sắm trang thiết bị công nghệ cao nhằm phát vi phạm giao thông đường (Máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ…) đồng thời việc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn áp dụng khoa 21 học công nghệ với cán công chức nhằm nâng cao hiệu quản lý tránh tượng chạy theo thành tích, mua trang thiết bị công nghệ không sử dụng gây lãng phí 3.2 Giải pháp bảo đảm xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường - từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 3.2.1 Xây dựng, hoàn thiện sở hạ tầng giao thông đường bộ, tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Cùng với bùng nổ thông tin nay, trình độ khoa học có phát triển đáng kể Những năm gần đây, Đảng nhà nước trọng việc áp dụng khoa học kĩ thuật vào quản lý Hành nhà nước nói chung cho công tác quản lý sở ngành nói riêng Ngành giao thông đường cần phải có áp dụng tiến công tác quản lý xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Cùng với áp dụng khoa học ứng dụng tin học quản lý, mua, xây dựng phần mềm quản lý phương tiện, an toàn giao thông… hay mua sắm trang thiết bị công nghệ cao nhằm phát vi phạm giao thông đường (Máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ…) đồng thời việc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn áp dụng khoa học công nghệ với cán công chức nhằm nâng cao hiệu quản lý trách tượng chạy theo thành tích, mua trang thiết bị công nghệ không sử dụng gây lãng phí Thực đơn giản hóa thủ tục xử phạt hành giao thông đường bộ, làm tăng hiệu xử phạt vi phạm, khắc phục tình trạng thủ tục xử phạt rườm rà Lãnh đạo thị xã cần xây dựng chiến lược phát triển giao thông đường dài cho thị xã 10 hay 20 năm tới, dự báo tình hình phát triển loại hình giao thông địa bàn từ có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm 22 khắc phục tình trạng ùn tắc tai nạn giao thông địa bàn thị xã Kết cấu hạ tầng giao thông đường địa bàn thị xã Đông Triều chưa hoàn thiện, đa số tuyến đường nhỏ hẹp, không đáp ứng mật độ giao thông Bời quỹ đất dành cho đường hành lang an toàn đường thị xã ít, công tác mở rộng đường giải phóng mặt thực không đồng bộ, manh mún từ dó làm tăng nguy vi phạm Luật giao thông đường bộ, tăng số lượng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng địa bàn tiềm ẩn nguy ùn tắc giao thông cần có vụ tai nạn hay va chạm nhỏ tuyến đường bị ùn tắc hàng Bởi dân số tăng nhanh, số lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nhu cầu lại, vận chuyển hàng hóa, vật liệu tuyến đường tăng cao, chí tuyến đường xây đến đâu dân lại lấn chiếm đến gây an toàn giao thông 3.2.2 Tăng cường tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường Đi đôi với công tác tuyên truyền, giáo dục , phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông phải nâng cao hiệu công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm Phải coi xử phạt vi phạm hành biện pháp giáo dục có tính hiệu đánh vào kinh tế cá nhân Xử phạt vi phạm phải kiên quyết, nghiêm minh, công khai, minh bạch Trong thực tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt đặc biệt quan trọng; cần huy động tối đa lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động lực lượng công an xã, tình nguyện viên, dân phòng không để trống địa bàn, dù khu vực thị xã, đặc biệt miền núi, vùng sâu 3.2.3 Thanh tra, kiểm tra phòng ngừa tiêu cực từ phía lực lượng 23 làm công tác xử phạt Hiện nay, thực trạng tiêu cực lực lượng làm công tác xử phạt có công an, cảnh sát giao thông trở thành “quốc nạn” Vấn đề đạo đức cán bộ, chiến sĩ xuống cấp nghiêm trọng Họ không đủ phẩm chất, đạo đức cảnh sát nhân dân mà làm người dân tin vào lãnh đạo trì bảo vệ pháp luật nhà nước Nhà nước cần có sách lương với người trực tiếp ngày đối mặt với tiêu cực xã hội, phải xử lý nghiêm minh, kiên với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông vi phạm Như đuổi khỏi ngành, tịch thu tài sản thu nhập bất dùng hình thức kỷ luật cao để làm đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Mặt khác phải có hình thức phạt nặng cho tiếp tay đưa hối lộ Có lấy lại lòng tin cách tuyệt đối nhân dân với lực lượng cảnh sát giao thông Lãnh đạo thị xã nên thành lập phận chuyên trách để dễ dàng phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm, xây dựng hệ thống đường dây nóng thông báo tình trạng lộ, sai phạm xử phạt cảnh sát giao thông địa bàn Cảnh sát giao thông làm môi trường đặc biệt, tham nhũng dễ dàng, thông đồng đồng nghiệp lẫn người vi phạm Để giải tiêu cực cảnh sát giao thông, cách tăng lương thật cao để cảnh sát thấy rủi ro lớn nhận hối lộ Khi thu nhập quyền lợi có họ nặng nhiều cám dỗ hối lộ Người dân nói nhiều tượng tiêu cực cảnh sát giao thông Vì vậy, xử lý thật nghiêm minh cán bộ, chiến sĩ vi phạm để lấy lại lòng tin nhân dân, để từ nhân dân 24 cánh tay phải hỗ trợ cho lực lượng công an thi hành nhiệm vụ Đã đến lúc người có trách nhiệm ngành công an cần nhìn thẳng vào thật Hãy xử lý thật nghiêm để giáo dục người lại, lấy lại niềm tin dân lòng tin tất Tiếp tục thực có hiệu chủ trương, giải pháp đề Nâng cao hiệu công tác giáo dục trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức, lĩnh trị, truyền thống cách mạng, trách nhiệm lãnh đạo huy, tạo chuyển biến sâu sắc nhận thức, lĩnh trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, chấp hành quy chế, quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Nâng cao hiệu công tác quản lý cán bộ; tra, kiểm tra, phát xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ có sai phạm, tiêu cực trách nhiệm liên đới lãnh đạo, huy để xảy sai phạm, tiêu cực đơn vị xử lý người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, chủ hàng, người vi phạm đưa tiền cho Cảnh sát Giao thông để trốn tránh việc kiểm soát xử lý vi phạm Cảnh sát giao thông Thường xuyên thực nghiêm túc việc rà soát, đánh giá phân loại, điều chuyển cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gắn với yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm tiêu cực Kiên không bố trí làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cán bộ, chiến sỹ có sai phạm, tiêu cực, kỷ luật có đơn thư tố cáo sai phạm 3.2.4 Khắc phục tình trạng ô nhiễm khói bụi địa phương Thời gian vừa qua, tình trạng xe ô tô, xe tải hạng nặng chở than đá, đất, vật liệu xây dựng không che chắn kỹ, gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh, ảnh hưởng an toàn giao thông dọc tuyến đường huyến mạch Đặc biệt dạng xe ô tô tải chở đất, vật liệu xây dựng 25 không che chắn kỹ, gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh, ảnh hưởng an toàn giao thông dọc tuyến đường Để chấn chỉnh tình trạng này, lực lượng công an cần khẩn trương vào phối hợp đồng với lực lượng Thanh tra giao thông thị xã để kiểm soát, xử lý triệt để Ngoài ra, thị xã cần xem xét cấp phép mỏ than, đá, đất, mỏ cát tránh tình trạng tập trung chỗ nhằm giãn lượng xe, giảm thiểu tai nạn, ô nhiễm môi trường cho địa phương Yêu cầu chủ doanh nghiệp thường xuyên tu bổ đường xá, thực biện pháp cải thiện môi trường tuyến đường xếp lịch xe chạy vào khung người qua lại, tránh khung học sinh học tan học giảm thiểu nguy gây tai nạn ùn tắc giao thông địa bàn 26 ... XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Phương hướng bảo đảm xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường - từ thực tiễn thị xã Đông. .. đảm bảo hiệu xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường - Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1 Những... luật thực tiễn hoạt động xử lý vi phạm hành nói chung xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường tỉnh thành khác chưa nghiên cứu thực tiễn xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường thị xã Đông Triều, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – từ thực tiễn thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh (tt), Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – từ thực tiễn thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh (tt), Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – từ thực tiễn thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn