Tài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành Kế toán

155 24 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 11:24

Tài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành Kế toán là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TUYỂN TẬP TÀI LIỆU HAY, BÀI TẬP, GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, ĐỀ THI PHỔ THÔNG, ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC LUẬN VĂN-KHOÁ LUẬN-TIỂU LUẬN NHIỀU LĨNH VỰC KHOA HỌC TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ngành Kế toán DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC KHÓA (ban hành kèm theo Thông báo số 975/TB-HĐTNN ngày 01 tháng năm 2015 Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên tương đương Thông báo tổ chức thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên tương đương năm 2015) Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung Thi viết, thời gian làm 120 phút thi nâng lên ngạch chuyên viên; 90 phút thi nâng lên ngạch cán - Chuyên đề: Nhà nước hệ thống trị (Nguồn: tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng năm 2013) - Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương - Nghị 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 Tỉnh ủy Quảng Nam công tác cán giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Tài liệu ôn thi môn kiến thức chuyên ngành a Ngành hành chính: Thi trắc nghiệm, thời gian làm 30 phút thi nâng lên ngạch chuyên viên ngạch cán - Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 Chính phủ kiểm soát thủ tục hành - Chuyên đề: Công vụ, công chức (Nguồn: tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng năm 2013) - Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 Bộ Nội vụ quy đinh chức danh, mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành hành b Ngành kế toán: Thi trắc nghiệm, thời gian làm 30 phút thi nâng lên ngạch kế toán viên tương đương ngạch chuyên viên ngạch cán - Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Kế toán áp dụng lĩnh vực kế toán nhà nước - Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước - Thông tư 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Tài liệu ôn thi môn Tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian làm 30 phút thi nâng lên ngạch chuyên viên ngạch cán Tài liệu ôn thi: Hệ điều hành Windows; MS Office: Word, Excel, PowerPoint; E-mail; Internet Tài liệu ôn thi môn Anh văn: Thi trắc nghiệm, thời gian làm 30 phút thi nâng lên ngạch chuyên viên ngạch cán Tài liệu ôn thi: Chương trình Anh văn Bộ GD&ĐT ban hành Đề thi cấp độ B thi nâng lên ngạch chuyên viên; cấp độ A thi nâng lên ngạch cán sự./ NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (Nguồn: tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng năm 2013) TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 1.1 Quyền lực quyền lực trị 1.1.1 Khái niệm quyền lực Quyền lực vấn đề nghiên cứu từ xa xưa lịch sử phát triển loài người vấn đề tranh cãi Có thể nhận thấy có mặt quyền lực tất mối quan hệ xã hội Theo nghĩa chung nhất, quyền lực hiểu khả tác động, chi phối chủ thể đối tượng định, buộc hành vi đối tượng tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí chủ thể Như vậy, thân quyền lực xuất mối quan hệ cá nhân hay nhóm người khác Nắm quyền lực xã hội nắm khả chi phối người khác, bảo vệ thực lợi ích mối quan hệ với lợi ích người khác Chính vậy, xung đột quyền lực xã hội tượng khách quan phổ biến Không phải xung đột quyền lực xã hội mang ý nghĩa tiêu cực phát triển Chẳng hạn, đấu tranh giai cấp tượng xung đột quyền lực phổ biến xã hội có giai cấp Sự xung đột quyền lực lại đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển xã hội mang ý nghĩa tích cực 1.1.2 Khái niệm quyền lực trị Quyền lực trị dạng quyền lực xã hội có giai cấp Đó quyền lực giai cấp, tập đoàn xã hội hay nhân dân điều kiện chủ nghĩa xã hội thể “khả giai cấp thực lợi ích khách quan mình” Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin quan niệm rằng, “quyền lực trị bạo lực có tổ chức giai cấp để đàn áp giai cấp khác” Như vậy, quyền lực trị gắn liền với quyền lực nhà nước, phản ánh mức độ giành, giữ sử dụng quyền lực nhà nước tập đoàn người xã hội để bảo vệ lợi ích mình, chi phối tập đoàn khác Nói cách khác, quyền lực trị phản ánh mức độ thực lợi ích giai cấp, nhóm người định mối quan hệ với giai cấp hay nhóm người khác thông qua mức độ chi phối quyền lực nhà nước.2 Là phận quyền lực xã hội có giai cấp, quyền lực trị có đặc điểm chủ yếu sau: - Quyền lực trị mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích giai cấp thông qua tổ chức đại diện đảng trị giai cấp thống trị C.Mác, Ph.Ăngghen toàn tập, T.4, tr.447 (tiếng Nga) Xem Học viện Hành Quốc gia (2001): Chính trị học - Giáo trình cử nhân hành chính.NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - Quyền lực trị tồn mối liên hệ lợi ích đặt quan hệ với giai cấp khác Tuỳ thuộc vào tương quan, so sánh lực lượng mà giai cấp vào vị khác quan hệ với việc sử dụng quyền lực trị Chẳng hạn, mối quan hệ với giai cấp công nhân nước tư quyền lực giai cấp tư sản thống Nhưng mối quan hệ nội tại, lợi ích nhóm tư sản khác không giống nhóm mâu thuẫn mà đấu tranh gay gắt với lợi ích, sử dụng quyền lực trị - Quyền lực trị giai cấp thống trị thực xã hội thông qua phương tiện chủ yếu nhà nước Nhà nước máy quyền lực đặc biệt nằm tay giai cấp thống trị để thực hóa lợi ích giai cấp xã hội mối tương quan với giai cấp khác Quyền lực nhà nước dạng quyền lực trị mang tính cưỡng chế đơn phương xã hội Trong toàn cấu trúc xã hội đại, nhà nước có khả hình thành sử dụng pháp luật với công cụ cưỡng chế khác để buộc cá nhân công dân tổ chức phải tuân thủ quy định mà đặt - Quyền lực trị quyền lực nhà nước có mối quan hệ qua lại chặt chẽ: - Quyền lực nhà nước phận quan trọng quyền lực trị Việc chuyển quyền lực nhà nước từ tay giai cấp sang tay giai cấp khác làm thay đổi chất chế độ trị - Mọi dạng quyền lực nhà nước mang tính trị quyền lực trị có tính chất quyền lực nhà nước So với quyền lực nhà nước, quyền lực trị rộng hơn, đa dạng phương pháp thực hình thức biểu - Quyền lực nhà nước xã hội đại bao gồm nhánh chủ yếu quyền lập pháp, quyền hành pháp quyền tư pháp: + Quyền lập pháp quyền làm Hiến pháp luật, quan lập pháp thực Cơ quan lập pháp nước khác có tên gọi khác cách thức tổ chức khác Theo quy định Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), nước ta, Quốc hội quan có quyền lập pháp + Quyền hành pháp phận cấu thành quyền lực nhà nước, có nhiệm vụ thực thi pháp luật, đưa pháp luật vào tổ chức xã hội quản lý xã hội Quyền hành pháp máy hành nhà nước phức tạp trải rộng từ trung ương tới địa phương thực + Quyền tư pháp có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật quan tư pháp thực Ở Việt Nam, hệ thống quan tư pháp bao gồm Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân cấp Tuy nhiên, mối quan hệ ba phận quyền lực nước khác không giống nhau: nước tư bản, quyền lực nhà nước tổ chức theo nguyên tắc “tam quyền phân lập” với biến thể khác nước xã hội chủ nghĩa nước ta, ba nhánh quyền lực lại không tổ chức đối trọng với mà có phân công, phối hợp kiểm soát lẫn Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Nhà nước ta nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quyền lực nhà nước thống nhất; có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp”.3 1.2 Hệ thống trị yếu tố cấu thành hệ thống trị 1.2.1 Khái niệm hệ thống trị Có nhiều cách hiểu khác hệ thống trị Theo nghĩa chung nhất, hệ thống trị hiểu hình thức tổ chức trị xã hội Xét từ giác độ cấu trúc, hệ thống trị hệ thống tổ chức, thiết chế trị xã hội mối quan hệ qua lại chúng với hợp thành chế trị chế độ xã hội tham gia vào thực quyền lực trị Tuy nhiên thực tế, có yếu tố mang nội dung trị lại không xếp vào hệ thống trị tổ chức, nhóm trị hoạt động bất hợp pháp theo quy định pháp luật hành quốc gia Chính vậy, hệ thống trị quốc gia cấu trúc bao gồm tổ chức thực quyền lực trị thức thừa nhận mặt pháp lý Hệ thống trị phận cấu thành kiến trúc thượng tầng xã hội, chế định theo tư tưởng giai cấp cầm quyền nhằm tác động vào đời sống kinh tế - xã hội với mục đích trì phát triển chế độ xã hội Điều có nghĩa hệ thống trị xã hội mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích giai cấp cầm quyền định hướng lợi ích giai cấp cầm quyền.5 Xét từ giác độ cấu, hệ thống trị quốc gia đại bao gồm: hệ thống đảng trị (trong đảng cầm quyền trung tâm lãnh đạo trị hệ thống trị); Nhà nước trung tâm quyền lực công, thực quyền quản lý xã hội trước hết qua hệ thống pháp luật công cụ cưỡng chế; tổ chức quần chúng phản ánh lợi ích nhóm xã hội định 1.2.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống trị Hệ thống trị phận cấu thành kiến trúc thượng tầng xã hội, chế định theo tư tưởng giai cấp cầm quyền nhằm tác động vào đời sống kinh tế - xã hội với mục đích trì phát triển chế độ xã hội Điều có nghĩa hệ thống trị xã hội mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích giai cấp cầm quyền định hướng lợi ích giai cấp cầm quyền.6 Từ giác độ yếu tố cấu thành, hệ thống trị quốc gia đại bao gồm: Hệ thống đảng trị (trong đảng cầm quyền trung tâm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI NXB Chính trị Quốc gia, tr.85-86 Xem Đinh Văn Mậu tác giả (1997): Chính trị học đại cương NXB thành phố Hồ Chí Minh, tr.135 Xem Đinh Văn Mậu tác giả (1997): Chính trị học đại cương NXB thành phố Hồ Chí Minh, tr.136 Xem Đinh Văn Mậu tác giả (1997): Chính trị học đại cương NXB thành phố Hồ Chí Minh, tr.136 trị hệ thống trị); Nhà nước trung tâm quyền lực công, thực quyền quản lý xã hội trước hết qua hệ thống pháp luật công cụ cưỡng chế; tổ chức quần chúng phản ánh lợi ích nhóm xã hội định 1.3 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam 1.3.1 Bản chất, nguyên tắc tổ chức hoạt động hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam Hệ thống trị nước ta hệ thống trị xã hội chủ nghĩa hình thành sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 với hình thành Nhà nước dân chủ nhân dân Đông Nam Á Cùng với phát triển xã hội mới, hệ thống trị nước ta ngày củng cố, phát triển hoàn thiện Hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể chất dân chủ xã hội chủ nghĩa, chế để thực thi quyền lực trị bối cảnh giai cấp công nhân liên minh với giai cấp công nhân đội ngũ trí thức trở thành giai cấp cầm quyền Như vậy, hệ thống trị trở thành công cụ để bảo vệ lợi ích giai cấp công nhân, giai cấp nông dân toàn thể nhân dân lao động, công cụ để xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Hệ thống trị vận hành theo nguyên tắc phổ biến hệ thống trị xã hội chủ nghĩa: - Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc nhân dân - Nguyên tắc đảm bảo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước xã hội - Nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất; có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp 1.3.2 Vai trò tổ chức hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam Hệ thống trị nước ta bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội Các tổ chức hệ thống vận hành theo chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, gắn kết với theo quan hệ, chế nguyên tắc định môi trường văn hóa trị đặc thù a) Đảng Cộng sản Việt Nam hệ thống trị Hệ thống trị nước ta tổ chức hoạt động lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng nắm quyền lãnh đạo nhà nước xã hội Vai trò, vị trí khả lãnh đạo Đảng xã hội thừa nhận thông qua nghiệp lãnh đạo Đảng dân tộc công đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng CNXH Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không người bóc lột người, thực thành công chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn; công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo hệ thống trị Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu Đảng thường xuyên nâng cao lực cầm quyền hiệu lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo trách nhiệm tổ chức khác hệ thống trị.7 Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, giữ vai trò quan trọng hệ thống trị xã hội: đảng không phận cấu thành hệ thống trị mà lực lượng lãnh đạo toàn hệ thống trị lãnh đạo toàn xã hội Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật.8 b) Nhà nước CHXHCN Việt Nam hệ thống trị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trụ cột hệ thống trị nước ta, công cụ tổ chức thực ý chí quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lý toàn hoạt động đời sống xã hội Nhà nước phương tiện quan trọng nhân dân thực quyền làm chủ Nhà nước hệ thống trị có chức thể chế hoá đường lối, quan điểm Đảng thành quy định pháp luật Hiến pháp quy định pháp luật khác thực quyền quản lý đất nước Hoạt động nhà nước nằm lãnh đạo Đảng có tính độc lập tương đối, với công cụ phương thức quản lý riêng Quyền lực nhà nước nước ta thuộc nhân dân, tổ chức thực theo nguyên tắc: quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp kiểm soát quan nhà nước việc thực ba quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Tổ chức hoạt động máy nhà nước ta thể rõ ràng nguyên tắc này: - Quốc hội quan đại diện cao nhân dân, quan quyền lực Nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định rõ: Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân Quốc hội nhân dân trực tiếp bầu ra, quan có quyền lập hiến lập pháp Bên cạnh đó, Quốc hội thực quyền giám sát tối cao toàn hoạt động nhà nước định sách đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy nhà nước, quan hệ xã hội hoạt động công dân - Thực quyền hành pháp máy hành nhà nước từ trung ương tới địa phương, đứng đầu Chính phủ Theo quy định điều 109 Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Chính phủ quan chấp hành Quốc hội, quan hành cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ thống quản lý việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại Nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội phải báo cáo công tác với Quốc hội Bộ quan ngang Bộ quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực (hay nhóm ngành, lĩnh vực) phạm vi nước quản lý nhà nước dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực giao Các quan thuộc Chính phủ Chính phủ thành lập theo nhiệm kỳ, thực nhiệm vụ định Chính phủ giao (có thể làm chức quản lý hành nhà nước cung cấp dịch vụ công cho Chính phủ) Bộ máy quyền địa phương nước ta tổ chức ba cấp (tỉnh, huyện, xã) với hai quan chủ yếu Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân - Cơ quan tư pháp bao gồm Toà án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân cấp Đây quan lập hệ thống quan quản lý nhà nước để bảo vệ pháp luật, đảm bảo việc thực thi pháp luật cách nghiêm minh, xác Nhà nước thực quản lý xã hội pháp luật theo pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Vì vậy, cần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ c) Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị – xã hội hệ thống trị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị – xã hội thành viên phận hệ thống trị, sở trị quyền nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo phương thức hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên Các đoàn thể trị - xã hội, tổ chức xã hội nơi tập hợp quần chúng, phản ánh ý chí, nguyện vọng lợi ích tầng lớp nhân dân, phận thiếu xã hội dân chủ Các tổ chức nước ta phận không tách rời hệ thống trị sở trị quyền nhân dân, công cụ bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Những tổ chức có vai trò quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân, chăm lo lợi ích đoàn viên, hội viên; thực dân chủ xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, quyền nghĩa vụ công dân, tăng cường mối liên hệ nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần thực thúc đẩy trình dân chủ hoá đổi xã hội, thực chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Các đoàn thể trị - xã hội đa dạng, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Trong số tổ chức quần chúng nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nòng cốt, giữ vai trò quan trọng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo người Việt Nam định cư nước Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành viên vừa người lãnh đạo Mặt trận Những đoàn thể trị - xã hội khác có vai trò quan trọng hệ thống trị nước ta gồm: - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức trị - xã hội rộng lớn giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức người lao động tự nguyện lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động - Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị - xã hội tập hợp tầng lớp niên, đoàn thể niên ưu tú, đội hậu bị Đảng Tổ chức Đoàn thành lập phạm vi nước, có mặt hầu hết quan, đơn vị, tổ chức theo hệ thống hành từ trung ương đến sở nhằm thu hút hệ trẻ vào hoạt động xã hội bổ ích, lành mạnh, qua giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho niên - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức trị - xã hội phụ nữ, bảo vệ quyền bình đẳng, lợi ích hợp pháp đáng phụ nữ Hội có nhiệm vụ đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tham gia vào hoạt động trị, xã hội để bảo vệ quyền lợi phụ nữ, bảo đảm bình đẳng giới - Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trị - xã hội giai cấp nông dân, có nhiệm vụ vận động giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, lực mặt; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng Nhà nước; chăm lo bảo vệ quyền lợi ích nông dân Việt Nam - Hội Cựu chiến binh Việt Nam đoàn thể trị - xã hội, nơi tập hợp, đoàn - Thực công tác kế toán, kế toán tài khoản tạm thu tạm giữ tài khoản hoàn thuế, theo dõi đôn đốc việc nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước; - Thẩm định hồ sơ giải miễn, giảm thuế, cung cấp thông tin số thuế nộp đối tượng nộp thuế; - Thẩm định xử lý hồ sơ xin hoàn thuế, giải thủ tục hoàn thuế theo quy định; - Tham gia quản lý thông tin người nộp thuế; - Tổng hợp đánh giá công việc quản lý kê khai thuế kế toán thuế, xác nhận số tiền thuế thực nộp vào Ngân sách Nhà nước đối tượng nộp thuế; c) Phối hợp với phận có liên quan đơn vị để thực nhiệm vụ quản lý thuế thuộc phạm vi quản lý; d) Thực kiểm tra công việc theo phần hành công việc giao, đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý đối tượng nộp thuế vi phạm quy định quản lý thuế theo luật quản lý thuế; đ) Bảo quản hồ sơ tài liệu, lưu trữ hồ sơ thuế thuộc phạm vi quản lý; e) Hướng dẫn nghiệp vụ thuế cho nhân viên kiểm tra viên thuộc đơn vị; g) Chịu đạo, hướng dẫn công chức chuyên môn nghiệp vụ ngạch Năng lực: a) Hiểu biết nội dung luật quản lý thuế liên quan đến phần công việc quản lý; b) Nắm nội dung luật quản lý thuế chiến lược phát triển ngành, chương trình cải cách hành Chính phủ ngành; c) Nắm kiến thức quản lý hành Nhà nước kỹ quản lý hành Nhà nước; d) Nắm vững chế độ kế toán phân tích tài doanh nghiệp, công ty, chuẩn mực kế toán hành; đ) Nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ, tình hình biến động giá cả, tiêu thụ sản phẩm đối tượng nộp thuế thuộc chức quản lý; e) Có trình độ độc lập tổ chức làm việc; g) Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuế; có kỹ đọc, hiểu văn bản, soạn thảo văn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thuế có liên quan đến phần hành công việc giao; kỹ lập kế hoạch công tác tổ chức triển khai thực thi công việc kỹ tổng hợp, báo cáo kết đánh giá công việc; h) Biết sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm ứng dụng quản lý thuế Trình độ: a) Có tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thuế, kinh tế, tài chính, kế toán, luật kinh tế trở lên; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao đẳng thuế; c) Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) sử dụng thành thạo phần mềm quản lý thuế phục vụ công tác chuyên môn Điều 13 Kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039) Chức trách: Kiểm tra viên công chức chuyên môn nghiệp vụ ngành thuế, làm việc Cục thuế, Chi cục thuế; trực tiếp thực phần hành nghiệp vụ công tác quản lý thuế Nhiệm vụ: a) Tham gia xây dựng kế hoạch công việc tháng, quý, năm, kế hoạch thu thuế thu khác với đối tượng nộp thuế theo phạm vi quản lý; b) Tổ chức thực hiện: - Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, hoàn thuế; - Tiếp nhận tờ khai nộp thuế, kiểm tra tính thuế, đối chiếu so sánh để có nhận xét thức vào tờ khai đối tượng nộp thuế theo lĩnh vực quản lý; - Tính thuế phải nộp, lập sổ thuế, phát hành thông báo nộp thuế, lệnh thu thuế thu khác Theo dõi đôn đốc đối tượng nộp thuế nộp đúng, nộp đủ kịp thời tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước; - Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ biến động giá tiêu thụ sản phẩm đối tượng nộp thuế thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến việc khai thuế nộp thuế, nợ đọng tiền thuế; - Quản lý thông tin người nộp thuế để sử dụng vào công việc, để cung cấp cho đồng nghiệp cần thiết; c) Phối hợp với phận liên quan để thực nhiệm vụ quản lý thuế, đạt hiệu cao; d) Kiểm tra công việc thuộc chức quản lý theo quy định pháp luật thuế; đ) Báo cáo kịp thời diễn biến phức tạp công tác thu thuế, thu nợ tiền thuế thu khác người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý để cấp có thẩm quyền đạo, điều hành xử lý theo pháp luật thuế; e) Quản lý hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định Nhà nước; g) Hướng dẫn nghiệp vụ nhân viên thuế; h) Chịu đạo hướng dẫn nghiệp vụ công chức chuyên môn ngạch Năng lực: a) Nắm nguyên tắc, thủ tục, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế thuộc phần việc giao; b) Nắm nội dung pháp luật sách thuế, chiến lược phát triển ngành thuế, chủ trương thực cải cách hành Nhà nước ngành; c) Nắm vấn đề kinh tế xã hội biến động giá có tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối tượng quản lý thuộc phạm vi quản lý phân công; d) Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuế, bảo đảm thực nhiệm vụ quản lý thuế đạt hiệu quả; đ) Có kỹ lập kế hoạch kiểm tra; phối hợp công tác; đọc hiểu, soạn thảo văn hành thông thường kỹ tổng hợp, phân tích đánh giá phần hành công việc giao quản lý Trình độ: a) Có tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp chuyên ngành thuế, kinh tế, tài chính, kế toán; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế; c) Có ngoại ngữ trình độ A trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) sử dụng thành thạo phần mềm quản lý thuế phục vụ công tác chuyên môn Điều 14 Nhân viên thuế (mã số 06.040) Chức trách: Nhân viên thuế công chức chuyên môn nghiệp vụ ngành thuế, làm việc Chi cục thuế, trực tiếp thực phần hành công việc thuộc nghiệp vụ quản lý thuế theo phân công tổ chức Nhiệm vụ: a) Xây dựng kế hoạch công việc tháng, quý, năm tham gia xây dựng kế hoạch thu thuế thu khác đơn vị thuộc lĩnh vực phân công quản lý; b) Tổ chức thực nhiệm vụ: - Xác định đối tượng nộp thuế thuộc phạm vi quản lý để có biện pháp quản lý phù hợp theo quy định pháp luật thuế; - Hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực việc đăng ký thuế, khai thuế, cấp mã số thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ thuế Đồng thời giải thích cho đối tượng nộp thuế hiểu rõ sách thuế thuộc phần hành quản lý; - Tiếp nhận tờ khai đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, kiểm tra xác định tính đắn, xác tính thuế để có nhận xét thức vào tờ khai nộp thuế đối tượng nộp thuế; - Tính thuế, lập sổ thuế, phát hành thông báo nộp thuế, lệnh thu thuế, nộp phạt tiền thuế; - Theo dõi đôn đốc để thu đúng, thu đủ, kịp thời số tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước; - Thực kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế đối tượng nộp thuế phạm vi quản lý, lập biên trường hợp vi phạm sách thuế để trình cấp có thẩm quyền xử lý; c) Phối hợp với đồng nghiệp, quan liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý thuế; d) Quản lý hồ sơ tài liệu thuộc phần hành quản lý theo quy định hành; đ) Chịu hướng dẫn quản lý chuyên môn nghiệp vụ công chức ngạch cao cấp Năng lực: a) Nắm chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước cải cách hành tình hình kinh tế xã hội địa bàn thuộc phạm vi quản lý để triển khai thực hiện; b) Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm thực tốt nhiệm vụ quản lý thuế; c) Nắm kiến thức thuế, pháp luật thuế, pháp luật hành chính; d) Nắm mục đích, nội dung, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế áp dụng cho đối tượng nộp thuế thuộc phạm vi quản lý; đ) Nắm nguyên tắc, phương pháp lập quản lý sổ thuế; e) Có kỹ đọc hiểu soạn thảo văn hành thông thường sử dụng phần mềm máy tính quản lý thuế; g) Có kỹ lập kế hoạch kiểm tra đánh giá công việc Trình độ: a) Có tốt nghiệp phổ thông trung học; b) Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế theo chương trình Tổng cục Thuế quy định qua lớp bồi dưỡng văn hành chính, kỹ soạn thảo văn bản; c) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) sử dụng thành thạo phần mềm quản lý thuế phục vụ công tác chuyên môn Chương IV TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN Điều 15 Kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049) Chức trách: Kiểm tra viên cao cấp hải quan công chức chuyên môn nghiệp vụ cao ngành Hải quan, giúp lãnh đạo Tổng cục Hải quan đạo, tổ chức triển khai trực tiếp thực thi pháp luật hải quan theo quy định Luật Hải quan với quy mô lớn, độ phức tạp cao, tiến hành phạm vi nhiều tỉnh toàn quốc Nhiệm vụ: a) Tổ chức thực nhiệm vụ quản lý nhà nước hải quan đối tượng có phức tạp quy mô tính chất, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh đối ngoại; b) Tham gia đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chế độ, sách, quy định quản lý nhà nước hải quan; c) Tổng hợp phân tích đánh giá hoạt động nghiệp vụ hải quan hoạt động khác có liên quan đến nghiệp vụ hải quan; d) Chủ trì chuẩn bị nội dung tổng kết nghiệp vụ hải quan nước trao đổi nghiệp vụ hải quan với nước, tổ chức quốc tế khu vực có quan hệ hợp tác hải quan với Việt Nam; đ) Tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình nghiệp vụ hải quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức hải quan; e) Chủ trì tham gia nghiên cứu, xây dựng văn quy phạm pháp luật hải quan; tổ chức xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan; h) Tham gia xây dựng chiến lược phát triển ngành Hải quan Năng lực: a) Nắm vững đường lối chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác Hải quan; nắm chương trình cải cách hành Chính phủ, ngành Tài chính; b) Có kiến thức toàn diện chuyên môn nghiệp vụ hải quan Có lực nghiên cứu chuyên sâu tổ chức thực lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; c) Có khả nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá dự báo tình hình hoạt động quản lý nhà nước hải quan, đồng thời đề xuất xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan phù hợp với định hướng chiến lược phát triển ngành Hải quan; d) Hiểu biết tình hình trị, kinh tế, xã hội nước quốc tế; đ) Có sáng kiến công tác tham gia xây dựng, tổ chức thực đề án, chương trình Ngành tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan xác nhận Trình độ: a) Có tốt nghiệp đại học trở lên; b) Có tốt nghiệp cao cấp lý luận trị; c) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao cấp hải quan; d) Có ngoại ngữ trình độ C trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; đ) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) phần mềm quản lý hải quan để phục vụ công tác chuyên môn; e) Có thời gian tối thiểu ngạch kiểm tra viên hải quan 06 năm; g) Chủ trì tham gia đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực hải quan Hội đồng khoa học cấp Bộ, ngành công nhận áp dụng có hiệu thực tiễn Điều 16 Kiểm tra viên hải quan (mã số 08.050) Chức trách: Kiểm tra viên hải quan công chức chuyên môn nghiệp vụ ngành hải quan, giúp lãnh đạo chủ trì, tổ chức thực thi pháp luật hải quan theo quy định Luật Hải quan đơn vị ngành Hải quan Nhiệm vụ: a) Tổ chức thực quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan; trực tiếp xử lý trường hợp có tình tiết phức tạp; b) Tổng hợp, đánh giá công tác nghiệp vụ đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế; c) Tham gia xây dựng quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan văn bản, quy định liên quan; d) Biên soạn tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình nghiệp vụ ngành hải quan, tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức hải quan; đ) Chủ trì tham gia xây dựng công trình, đề tài, đề án ứng dụng vào công tác ngành; chủ trì tham gia tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; e) Thực việc tham gia phối kết hợp nghiệp vụ với quan liên quan Năng lực: a) Nắm vững đường lối chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác hải quan; nắm chương trình cải cách hành Chính phủ, ngành Tài chính; b) Nắm vững nguyên tắc, chế độ, quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan có khả tổ chức thực quy trình nghiệp vụ hải quan thuộc lĩnh vực chuyên sâu; c) Có khả nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất xây dựng, bổ sung, sửa đổi số quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan; d) Hiểu biết quản lý kinh tế, hành chính, đối ngoại có kiến thức pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế Trình độ: a) Có tốt nghiệp đại học trở lên; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên hải quan; c) Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) phần mềm quản lý hải quan để phục vụ công tác chuyên môn; đ) Có thời gian tối thiểu ngạch kiểm tra viên hải quan 09 năm; e) Chủ trì tham gia đề tài, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực hải quan áp dụng có hiệu thực tiễn Điều 17 Kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051) Chức trách: Kiểm tra viên hải quan công chức chuyên môn nghiệp vụ ngành hải quan, trực tiếp thực nhiệm vụ quy định quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan theo phân công lãnh đạo Nhiệm vụ: a) Thực quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh; hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh Việt Nam theo quy định pháp luật; b) Áp dụng biện pháp nghiệp vụ theo quy định pháp luật để điều tra, thu thập, xử lý thông tin đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; c) Đề xuất ý kiến với lãnh đạo giải vấn đề phát sinh thực quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan Năng lực: a) Nắm vững chủ trương, đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước công tác hải quan; nắm chương trình cải cách hành Chính phủ, ngành Tài chính; b) Nắm vận dụng linh hoạt nguyên tắc, chế độ, quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan có khả nghiên cứu, đề xuất triển khai bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan phạm vi nhiệm vụ giao; c) Có khả tiếp thu, nắm bắt kỹ cần thiết cho công tác chuyên môn như: kỹ sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật trang bị Trình độ: a) Có tốt nghiệp đại học trở lên; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên hải quan; c) Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) phần mềm quản lý hải quan để phục vụ công tác chuyên môn Điều 18 Kiểm tra viên cao đẳng hải quan (mã số 08a.051) Chức trách: Kiểm tra viên cao đẳng hải quan công chức chuyên môn nghiệp vụ ngành hải quan, trực tiếp thực công việc quy định quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan theo phân công lãnh đạo Nhiệm vụ: a) Thực quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh; hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh Việt Nam theo quy định pháp luật; b) Thực việc kiểm soát hải quan theo quy định pháp luật địa bàn phân công; c) Đề xuất ý kiến với lãnh đạo giải vấn đề phát sinh thực quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan Năng lực: a) Nắm chủ trương, đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước công tác hải quan; nắm chương trình cải cách hành Chính phủ, ngành Tài chính; b) Nắm vững quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan phạm vi nhiệm vụ giao; c) Có khả tiếp thu, nắm bắt kỹ cần thiết cho công tác chuyên môn như: kỹ sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật trang bị Trình độ: a) Có tốt nghiệp cao đẳng; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao đẳng hải quan; c) Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) phần mềm quản lý hải quan để phục vụ công tác chuyên môn Điều 19 Kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052) Chức trách: Kiểm tra viên trung cấp hải quan công chức chuyên môn nghiệp vụ ngành hải quan, lãnh đạo giao trực tiếp thực số công việc thuộc lĩnh vực nghiệp vụ công tác hải quan Nhiệm vụ: a) Thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; b) Thực nhiệm vụ khác theo phân công đạo lãnh đạo đơn vị Năng lực: a) Nắm chủ trương, đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước công tác hải quan; nắm thủ tục hành chương trình cải cách hành Chính phủ ngành; b) Nắm vững quy trình nghiệp vụ hải quan phạm vi nhiệm vụ giao; c) Có khả tiếp thu, nắm bắt kỹ cần thiết cho công tác: kỹ sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật trang bị Trình độ: a) Có tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp; b) Có chứng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan; c) Có ngoại ngữ trình độ A trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) phần mềm quản lý hải quan để phục vụ công tác chuyên môn Điều 20 Nhân viên hải quan (mã số 08.053) Chức trách: Nhân viên hải quan công chức thừa hành đơn vị hải quan sở trực tiếp thực nhiệm vụ cụ thể thuộc chuyên môn nghiệp vụ hải quan lãnh đạo phân công Nhiệm vụ: a) Thực việc giám sát hải quan theo quy định pháp luật địa bàn phân công; b) Thực nhiệm vụ khác theo phân công đạo lãnh đạo đơn vị Năng lực: a) Có lực thực số lĩnh vực nghiệp vụ hải quan đơn giản giao; b) Nắm quy định liên quan đến nhiệm vụ giao Tuyệt đối chấp hành đạo nghiệp vụ phân công nhiệm vụ cấp trên; c) Sử dụng công cụ hỗ trợ phương tiện kỹ thuật trang bị Trình độ: a) Có tốt nghiệp phổ thông trung học; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan theo quy định Tổng cục Hải quan đạt yêu cầu sát hạch nghiệp vụ hải quan; c) Có ngoại ngữ trình độ A trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) phần mềm quản lý hải quan để phục vụ công tác chuyên môn Chương V TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH DỰ TRỮ QUỐC GIA Điều 21 Kỹ thuật viên bảo quản (mã số 19.221) Chức trách: Là công chức chuyên môn giúp lãnh đạo tổ chức quản lý chất lượng, quản lý công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy định; triển khai biện pháp kỹ thuật công nghệ để bảo đảm an toàn chất lượng hàng dự trữ quốc gia đơn vị quản lý Nhiệm vụ: a) Căn quy định chung Nhà nước, ngành, lĩnh vực công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, xây dựng kế hoạch tổ chức thực công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia đơn vị quản lý; b) Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định chung Nhà nước; c) Tổ chức công tác kiểm nghiệm, phân tích, xử lý số liệu điều tra chọn mẫu, quản lý tiêu chuẩn chất lượng hàng dự trữ quốc gia trước nhập, xuất kho trình hàng hóa lưu kho theo quy định; d) Tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ để không ngừng nâng cao hiệu bảo quản hàng dự trữ quốc gia; xây dựng tham gia xây dựng quy trình, quy phạm bảo quản; đ) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo quản cho kỹ thuật bảo quản, thủ kho bảo quản thực công tác bảo quản Tổng kho theo quy trình quy phạm; e) Tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn đề nghị xử lý hành vi vi phạm theo quy định Năng lực: a) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia; b) Tổ chức việc hướng dẫn kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy định chung Nhà nước; c) Tổ chức thực công việc liên quan đến kiểm nghiệm, phân tích xử lý quản lý tiêu chuẩn chất lượng hàng dự trữ quốc gia trình nhập, xuất lưu kho theo quy định; d) Tổ chức việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp liên quan đến quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia; đ) Thực nhiệm vụ kiểm tra, phát đề nghị xử lý vi phạm trình bảo quản hàng dự trữ quốc gia Trình độ: a) Tốt nghiệp đại học kỹ thuật theo chuyên ngành bảo quản; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kỹ thuật viên bảo quản; c) Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (sử dụng thành thạo kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) để phục vụ công tác chuyên môn Điều 22 Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp (mã số 19.222) Chức trách: Là công chức chuyên môn giúp lãnh đạo tổ chức thực công tác quản lý chất lượng, bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy trình kỹ thuật quy định; bảo đảm an toàn chất lượng hàng dự trữ quốc gia đơn vị trực tiếp quản lý Nhiệm vụ: a) Hướng dẫn kỹ thuật nghiệm thu công tác chuẩn bị kho, phương tiện giao nhận, thiết bị kiểm tra, đo lường để phục vụ công tác nhập, xuất hàng hóa dự trữ Tổng kho; b) Kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia trước nhập, xuất kho bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật theo quy định; trực tiếp lấy mẫu, phân tích mẫu, lập hồ sơ kỹ thuật báo cáo Dự trữ quốc gia khu vực; bảo đảm xác, khách quan, trung thực số chất lượng hàng hóa nhập, xuất kho theo quy định; c) Trực tiếp kiểm tra, giám sát hướng dẫn công tác bảo quản theo dõi chất lượng hàng dự trữ quốc gia Tổng kho; hướng dẫn việc ghi chép nhật ký bảo quản thủ kho; báo cáo, đề xuất phương án xử lý kịp thời cố xảy hàng hóa trình bảo quản; d) Xác định chịu trách nhiệm cá nhân số chất lượng trước nhập, xuất hàng hóa dự trữ quốc gia phân công trực tiếp kiểm tra, theo dõi trang thiết bị giao trực tiếp quản lý; đ) Xác định chịu trách nhiệm liên đới chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia đơn vị quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát không xử lý kịp thời để xảy cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hàng hóa kho, gây thiệt hại tài sản Nhà nước; e) Trong trường hợp không thống kết kiểm tra phát không theo tiêu chuẩn chất lượng quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia nhập, xuất kho phải kịp thời báo cáo với lãnh đạo Tổng kho Dự trữ quốc gia khu vực văn để đạo tạm thời dừng việc nhập, xuất kho lô hàng trước có định xử lý cấp có thẩm quyền Năng lực: a) Thực quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ kỹ thuật viên bảo quản trung cấp; b) Thực công tác kiểm tra, giám sát bảo quản theo dõi chất lượng hàng dự trữ; c) Có khả hướng dẫn việc ghi chép nhật ký bảo quản thủ kho; d) Sử dụng thành thạo trang thiết bị kỹ thuật trang bị; đ) Biết xử lý số tượng thường xảy trình bảo quản, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa Trình độ: a) Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật bảo quản theo chuyên ngành; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kỹ thuật viên bảo quản trung cấp; c) Có ngoại ngữ trình độ A trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (sử dụng thành thạo kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) để phục vụ công tác chuyên môn Điều 23 Thủ kho bảo quản (mã số 19.223) Chức trách: Là công chức chuyên môn trực tiếp giữ gìn, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; chịu trách nhiệm toàn số lượng chất lượng hàng dự trữ quốc gia giao quản lý Nhiệm vụ: a) Thực công tác chuẩn bị kho dụng cụ, phương tiện cần thiết trước đưa hàng vào dự trữ theo quy định; b) Trực tiếp thực việc kiểm tra ban đầu giao nhận hàng nhập, xuất kho theo tiêu chuẩn chất lượng; số lượng theo phiếu nhập, xuất trình tự, thủ tục quy định; c) Thực bảo quản thường xuyên, định kỳ theo quy trình, quy phạm kỹ thuật bảo quản Trong trình bảo quản hàng hóa, có cố bất thường phát tượng phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa phải chủ động xử lý, đồng thời báo cáo lãnh đạo Tổng kho để có biện pháp giải kịp thời; d) Nắm vững có kỹ sử dụng thành thạo thiết bị kỹ thuật, thiết bị đo lường phục vụ cho trình giao, nhận, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; đ) Lập hồ sơ chứng từ ban đầu, cập nhật nhật ký theo dõi hàng hóa cho kho ngăn kho hàng; e) Quản lý theo dõi chịu trách nhiệm cá nhân toàn hàng hóa dự trữ, tài sản, trang thiết bị đơn vị giao cho trực tiếp quản lý Năng lực: a) Nhận biết, kiểm tra xác định chủng loại hàng nhập, xuất tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng theo trình tự, thủ tục quy định; b) Có lực thực việc bảo quản thường xuyên, định kỳ quy trình, quy phạm kỹ thuật bảo quản; c) Có lực lập hồ sơ, ghi chép sổ sách rõ ràng, mạch lạc việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quy định Nhà nước Trình độ: a) Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kinh tế kỹ thuật; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thủ kho bảo quản; c) Có ngoại ngữ trình độ A trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc; d) Có trình độ tin học văn phòng (sử dụng thành thạo kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) để phục vụ công tác chuyên môn Điều 24 Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (mã số 19.224) Chức trách: Là công chức nhà nước có trách nhiệm tuần tra canh gác, bảo vệ khu vực kho dự trữ quốc gia bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia theo quy định Nhiệm vụ: a) Giám sát hoạt động nhập, xuất hàng hóa; hướng dẫn, kiểm tra người, phương tiện vào khu vực kho dự trữ theo quy định (kiểm tra giấy tờ, phiếu xuất, nhập kho vào sổ theo dõi); b) Thực công tác tuần tra canh gác khu vực kho hàng thuộc phạm vi quản lý ca trực theo quy chế bảo vệ quan; bảo đảm giữ gìn an toàn kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia; c) Lập biên bản, tổ chức bảo vệ trường theo quy định có vi phạm an toàn, an ninh trật tự khu vực kho tàng; báo cáo kịp thời lên cấp quan chức để xử lý; d) Tham gia xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão… khu vực kho thuộc phạm vi quản lý Phối, kết hợp với công an khu vực, quan lân cận, cá nhân có liên quan để tổ chức thực phương án theo quy định; đ) Giữ gìn bí mật thực tốt quy chế bảo mật tài sản, hàng hóa dự trữ quốc gia Năng lực: a) Thực chức giám sát hoạt động nhập, xuất hàng hóa xác theo quy định quan Nhà nước; b) Hướng dẫn người phương tiện vào kho theo quy định; c) Ghi chép vào sổ theo dõi cụ thể, rõ ràng, xác người phương tiện vào kho; d) Thực nhiệm vụ bảo vệ tuần tra kiểm soát khu vực kho hàng theo quy chế quan; đ) Lập biên xử lý có sai phạm xảy ra; e) Biết sử dụng thành thạo trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, phòng, chống bão lụt trang bị Trình độ: a) Có tốt nghiệp phổ thông trung học; b) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch nhân viên bảo vệ kho dự trữ; c) Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 25 Tổ chức thực Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý đội ngũ công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Điều 26 Hiệu lực thi hành Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Bãi bỏ quy định chức danh ngạch kiểm soát viên cao cấp thuế; kiểm soát viên thuế; kiểm soát viên thuế; kiểm thu viên thuế Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành danh mục ngạch công chức ngạch viên chức Quyết định số 407/TCCP-VC ngày 29 tháng năm 1993 Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán Chính phủ (nay Bộ trưởng Bộ Nội vụ) việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Tài chính; Quyết định số 427/TCCP-VC ngày 02 tháng năm 1993 Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chứcCán Chính phủ (nay Bộ trưởng Bộ Nội vụ) việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành công chức ngành Hải quan Quyết định số 136/2005/QĐ-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực Thông tư này./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; Công báo; Website Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn QPPL (Bộ Tư pháp); - Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ; - Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ; - Lưu: VT, CCVC (Đã ký) Trần Văn Tuấn TÀI LIỆU THI MÔN TIN HỌC Khóa thi ngày a Môn Tin học VP: thi trắc nghiệm, thời gian làm 30 phút Tài liệu ôn thi: Hệ điều hành Windows; MS Office: Word, Excel, PowerPoint; E-mail; Internet TÀI LIỆU THI MÔN ANH VĂN Khóa thi ngày Ngày thi: 27/9/2015 (chủ nhật) Môn thi, tài liệu ôn thi, hình thức thời gian thi b Môn Anh văn: thi trắc nghiệm, thời gian làm 30 phút thi máy tính, 60 phút thi giấy) Tài liệu ôn thi: Chương trình Anh văn Bộ GD&ĐT ban hành Đề thi cấp độ B nâng lên ngạch công chức, cấp độ A ncho nâng lên ngạch cán ... Tài liệu ôn thi môn Anh văn: Thi trắc nghiệm, thời gian làm 30 phút thi nâng lên ngạch chuyên viên ngạch cán Tài liệu ôn thi: Chương trình Anh văn Bộ GD&ĐT ban hành Đề thi cấp độ B thi nâng lên... toán, thuế, hải quan, dự trữ 3 Tài liệu ôn thi môn Tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian làm 30 phút thi nâng lên ngạch chuyên viên ngạch cán Tài liệu ôn thi: Hệ điều hành Windows; MS Office: Word,... sự, chuyên viên tương đương năm 2015) Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung Thi viết, thời gian làm 120 phút thi nâng lên ngạch chuyên viên; 90 phút thi nâng lên ngạch cán - Chuyên đề: Nhà nước hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành Kế toán, Tài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành Kế toán, Tài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành Kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay