Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 10:34

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Căn biên bàn giao đưa vào sử dụng ngày 08/05/2016 Bệnh viện Phong Da liễu tỉnh Sơn La với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lý Bằng Hai bên tiến hành lý Hợp đồng số 16/2012/HĐXD ngày 15/4/2016, Bệnh viện Phong Da liễu tỉnh Sơn La Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lý Bằng V/v thi công xây dựng công trình: Sân lát gach, đường bê tông, bồn hoa xung quanh nhà khám điều trị Hôm nay, ngày 12 tháng 05 năm 2016 Bệnh viện Phong Da liễu tỉnh Sơn La, đại diện bên tham gia lý hợp đồng gồm có: I ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU (Bên A): - Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế Sơn La - Ông: Nguyễn Quốc Lâm Chức vụ : Giám đốc - Địa chỉ: Bản Cọ, P Chiềng An, TP Sơn La, tỉnh Sơn La - Số tài khoản: 955.227.048.774; Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.852.522; Fax: 0223.852.522; II ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU (Bên B): - Tên đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lý Bằng - Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ, Tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam - Đại diện ông: Đinh Công Bình Chức vụ: P Giám đốc - Điện thoại: 022.385.4943/Fax: 0223.854.943/DĐ: 0979714937 - Mã số thuế: 5500198558 - Giấy đăng ký kinh doanh số: 5500198558 cấp lần đầu ngày 04/12/2000 Đăng ký thay đổi lần 4; Ngày 28/08/2013 Sở Kế hoạch & Đầu tư Sơn La - Tài khoản giao dịch số: 4111 000 000 2542 mở Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển tỉnh Sơn La III NỘI DUNG THANH LÝ: Tổng giá trị hợp đồng ký kết số tiền 154.617.000 đồng (Một trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm mười bẩy nghìn đồng chẵn) bao gồm thuế VAT, nhân công, ca máy, công vận chuyển phế thải, vật liệu tới công trình Tổng giá trị lý hợp đồng: 154.617.000 đồng (Một trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm mười bẩy nghìn đồng chẵn) bao gồm thuế VAT, nhân công, ca máy, công vận chuyển phế thải, vật liệu tới công trình Thời gian bàn giao công trình: Công trình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 08/05/2016 Thanh toán thời hạn toán: - Tổng giá trị xây dựng công trình hoàn thành hai bên chấp thuận toán, số tiền 154.617.000 đồng (Một trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm mười bẩy nghìn đồng chẵn) - Thời hạn toán quí II năm 2016 Trên toàn nội dung lý hợp đồng Bệnh viện Phong Da liễu tỉnh Sơn La Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lý Bằng V/v thi công xây dựng công trình: Sân lát gach, đường bê tông, bồn hoa xung quanh nhà khám điều trị Hai bên trí nội dung lý hợp đồng, ký vào biên làm sở toán; Biên lập thành 05 bản, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 02 bản, có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ... giao dịch số: 4111 000 000 2542 mở Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển tỉnh Sơn La III NỘI DUNG THANH LÝ: Tổng giá trị hợp đồng ký kết số tiền 154.617.000 đồng (Một trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm... chẵn) - Thời hạn toán quí II năm 2016 Trên toàn nội dung lý hợp đồng Bệnh viện Phong Da liễu tỉnh Sơn La Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lý Bằng V/v thi công xây dựng công trình: Sân lát gach, đường... nhà khám điều trị Hai bên trí nội dung lý hợp đồng, ký vào biên làm sở toán; Biên lập thành 05 bản, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 02 bản, có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng, Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng, Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Tài liệu mới bán

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay