LA phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam bằng phương pháp thống kê phân vị

195 126 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 10:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ************************* PHẠM LỆ MỸ PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN VỊ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ************************* PHẠM LỆ MỸ PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN VỊ Chuyên ngành : TOÁN KINH TẾ Mã số: : 62.31.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Hùng Thao PGS.TS Trần Trọng Nguyên HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân Các kết nghiên cứu trình bày luận án thực hướng dẫn PGS.TS Trần Hùng Thao PGS.TS Trần Trọng Nguyên Các tài liệu, số liệu trích dẫn sử dụng trung thực, xác Các kết nghiên cứu luận án chưa công bố công trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận án Phạm Lệ Mỹ LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận án này, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình tập thể giáo viên hướng dẫn, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Hùng Thao, PGS.TS Trần Trọng Nguyên, trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả chân thành biết ơn tập thể giáo viên Khoa Toán Kinh tế, Thầy, Cô giáo tham gia giảng dạy chương trình nghiên cứu sinh trường Đại học Kinh tế quốc dân Chính kiến thức mới, phương pháp tiếp thu từ trình nghiên cứu hành trang giúp tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin gởi lời cám ơn chân thành đến Ban chủ nhiệm Khoa Toán trường Đại học Khoa học Huế Thầy Cô, đồng nghiệp Khoa quan tâm tạo điều kiện trình học tập, công tác thực luận án Cuối cùng, xin gởi lời cám ơn đến tất người thân gia đình người bạn yêu quý tôi, yêu thương, quan tâm, động viên gia đình bạn nguồn động lực to lớn để tác giả hoàn thành luận án Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận án Phạm Lệ Mỹ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Phân tích đầu tư chứng khoán 1.1.1 Khái niệm phân tích đầu tư chứng khoán 1.1.2 Các phương pháp phân tích đầu tư cổ phiếu 1.1.3 Các chiến lược đầu tư chứng khoán 10 1.2 Tổng quan phân tích đầu tư chứng khoán 11 1.3 Phương pháp thống kê phân vị 29 1.3.1 Phương pháp hàm phân vị 29 1.3.2 Phương pháp hồi quy phân vị 36 Kết luận chương 47 CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÀM PHÂN VỊVÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO 48 2.1 Mô hình hàm phân vị 48 2.1.1 Cơ sở xây dựng mô hình hàm phân vị 48 2.1.2 Xây dựng mô hình 50 2.1.3 Ước lượng tham số mô hình hàm phân vị 51 2.2 Ứng dụng mô hình hàm phân vị phân tích dự báo xu hướng giá số cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam 60 2.2.1 Mô tả số liệu 60 2.2.2 Kết phân tích 61 2.3 Mô hình phương sai có điều kiện thay đổi 67 2.4 So sánh độ xác dự báo mô hình hàm phân vị mô hình phương sai có điều kiện thay đổi 72 2.4.1 Sai số dự báo 72 2.4.2 Kết dự báo 72 Kết luận chương 79 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY PHÂN VỊ TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO 81 3.1 Rủi ro đo lường rủi ro 82 3.1.1 Khái niệm rủi ro phân loại rủi ro 82 3.1.2 Một số công cụ đo lường rủi ro 82 3.2 Mô hình phân tích định giá tài sản tài CAPM (CapitalAsset Pricing Model)- Tiếp cận mô hình hồi quy phân vị 83 3.2.1 Mô hình CAPM 83 3.2.2 Ý nghĩa hệ số beta 84 3.2.3 Ước lượng CAPM 84 3.2.4 Kết phân tích thực nghiệm 85 3.3 Mô hình Fama-French với yếu tố ngành - Tiếp cận mô hình hồi quy phân vị 99 3.3.1 Mô hình Fama-French 99 3.3.2 Mở rộng mô hình Fama-French với yếu tố ngành 100 3.3.3 Mô hình Fama -French với yếu tố ngành phân tích số cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam - Tiếp cận mô hình hồi quy phân vị 102 Kết luận chương 115 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 117 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 119 Kết luận 119 Đề xuất hướng nghiên cứu 120 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHỤ LỤC 130 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AAM : Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ACC : Công ty Cổ phần Bê tông Becamex AGR : Công ty Cổ phần chứng khoán ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ARCH : Mô hình phương sai có điều kiện sai số thay đổi tự hồi quy (Autoregressive Conditional Heterescedastic Models) BIC : Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BID : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BMI : Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh BRC : Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành BSI : Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAPM : Mô hình phân tích định giá tài sản tài (Capital Asset Price Model) CCI : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi CLW : Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn CTG : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam DAG : Công ty Cổ phần nhựa Đông Á DPM : Tổng công ty cổ phần Phân bón Hóa chất dầu khí DRC : Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng DSN : Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen EIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam ELC : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT : Công ty cổ phần FPT GARCH : Mô hình phương sai có điều kiện sai số thay đổi tự hồi quy tổng quát (Generalized Autoregressive Conditional Heterescedastic Models) GMC : Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại May Sài Gòn HCM : Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh HNX : Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà nội HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HTI : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO HVX : Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân KDC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Đô KSB : Công ty Cổ phần Khoáng sản xây dựng Bình Dương MBB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MSN : Công ty cổ phần tập đoàn Masan OGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương OLS : Hồi quy trung bình bình phương nhỏ (Ordinary Least Square) PGI : Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex PJT : Công Ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex PPC : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí RAL : Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông RDP : Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông SII : Công ty Cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn SIM : Mô hình số đơn (Single Index Model) SSI : Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn STB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín TGARCH : Threshold GARCH TVS : Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIC : Tập Đoàn VinGroup - Công ty cổ phần VIS : Công ty Cổ phần Thép Việt Ý VMD : Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex VNA : Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP VNINDEX : Chỉ số VNindex VNM : Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Mô tả thống kê chuỗi lợi suất cổ phiếu 60 Bảng 2.2.Bảng ước lượng tham số với mô hình hàm phân vị cho cổ phiếu 61 Bảng 2.3 Kết ước lượng theo mô hình GARCH 68 Bảng 2.4 Kết ước lượng theo mô hình TGARCH 70 Bảng 2.5 So sánh giá cổ phiếu thực tế giá cổ phiếu dự báo theo mô hình hàm phân vị mô hình phương sai có điều kiện thay đổi 73 Bảng 2.6 Dự báo mẫu mô hình hàm phân vị mô hình phương sai có điều kiện thay đổi 76 Bảng 3.1 Bảng thống kê mô tả lợi suất cổ phiếu nhóm VN30 86 Bảng 3.2 Bảng thống kê mô tả lợi suất cổ phiếu nhóm VNSMALL.87 Bảng 3.3 Giá trị hệ số beta nhóm cổ phiếu VN30 ứng với phương pháp ước lượng OLS 88 Bảng 3.4 Giá trị hệ số beta nhóm cổ phiếu VNSMALL ứng với phương pháp ước lượng OLS 89 Bảng 3.5 Giá trị hệ số beta nhóm cổ phiếu VN30 với mức phân vị khác – ước lượng phương pháp hồi quy phân vị 91 Bảng 3.6 Giá trị hệ số beta nhóm cổ phiếu VNSMALL với mức phân vị khác - ước lượng phương pháp hồi quy phân vị 92 Bảng 3.7 Phân chia cổ phiếu theo giá trị vốn hóa tỷ số BE/ME 101 Bảng 3.8 Hệ số mô hình Fama_French với yếu tố ngành ước lượng phương pháp OLS nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng Bảo hiểm 102 Bảng 3.9 Hệ số mô hình Fama_French với yếu tố ngành ước lượng phương pháp OLS nhóm ngành Bất động sản 103 Bảng 3.10 Hệ số mô hình Fama_French với yếu tố ngành ước lượng phương pháp OLS nhóm ngành Hàng Tiêu dùng thiết yếu 104 Bảng 3.11 Bảng hệ số ước lượng theo mô hình Fama-French mở rộng với yếu tố ngành với phương pháp ước lượng hồi quy phân vị cổ phiếu ngành Tài chính, Ngân hàng Bảo hiểm 107 Bảng 3.12 Bảng hệ số ước lượng theo mô hình Fama-French mở rộng với yếu tố ngành với phương pháp ước lượng hồi quy phân vị cổ phiếu ngành Bất động sản 108 Bảng 3.13 Bảng hệ số ước lượng theo mô hình Fama-French mở rộng với yếu tố ngành với phương pháp ước lượng hồi quy phân vị cổ phiếu ngành Hàng Tiêu dùng Thiết yếu 109 169 0.2 0.222268038 0.047977193 4.632785418 4.01E-06 0.3 0.182223109 0.039551592 4.607225604 4.53E-06 0.4 0.179796438 0.04192274 4.288756818 1.94E-05 0.5 0.163125125 0.037873217 4.307136702 1.79E-05 0.6 0.167577832 0.036352167 4.609844423 4.47E-06 0.7 0.195790665 0.038002789 5.152007835 3.02E-07 0.8 0.267024272 0.046219931 5.777253854 9.72E-09 0.9 0.346127481 0.088576898 3.907649594 9.85E-05 0.95 0.548128709 0.093258296 5.877532991 5.42E-09 Quantile Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.05 -0.03664161 0.002644643 -13.8550311 1.53E-40 0.1 -0.0375867 0.003019332 -12.4486797 1.67E-33 0.2 -0.03022333 0.002546763 -11.8673513 9.27E-31 0.3 -0.02620426 0.002838495 -9.23174437 1.21E-19 0.4 -0.02415672 0.002998984 -8.05496994 1.94E-15 0.5 -0.0225808 0.003209927 -7.03467556 3.39E-12 0.6 -0.02317031 0.003141981 -7.37442788 3.11E-13 0.7 -0.02136172 0.003009448 -7.09822072 2.18E-12 0.8 -0.01703333 0.003060152 -5.56617111 3.22E-08 0.9 -0.01103801 0.001898846 -5.81301045 7.90E-09 0.95 -0.00142274 0.003422183 -0.41574133 6.78E-01 0.05 0.550357035 0.083373421 6.601108929 6.17E-11 0.1 0.408039217 0.093218029 4.377256421 1.31E-05 0.2 0.403654648 0.076888081 5.249898882 1.81E-07 0.3 0.407555876 0.087939738 4.634490456 3.98E-06 0.4 0.383611322 0.09462569 4.05398706 5.37E-05 0.5 0.335726226 0.101794818 3.298067934 0.001002705 Quantile Process Estimates Equation: UNTITLED Specification: SSI C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 User-specified process quantiles: 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 Display all coefficients C RM_RF 170 SMB HML NGANH_TCNH 0.6 0.226918626 0.099225555 2.286897006 2.24E-02 0.7 0.179933006 0.092293671 1.949570364 0.051465176 0.8 0.198934244 0.089445415 2.224085435 0.026332333 0.9 0.216288442 0.055224902 3.916502047 9.50E-05 0.95 0.340302257 0.091249061 3.729378159 0.000201115 0.05 -0.13178515 0.051892562 -2.53957696 0.011226779 0.1 -0.06237568 0.05624498 -1.10900001 0.267657301 0.2 -0.04506819 0.046467896 -0.96987791 0.332307119 0.3 -0.05588277 0.059782245 -0.93477206 0.350098004 0.4 -0.05080261 0.062252005 -0.81607997 0.414619946 0.5 -0.07795678 0.057875441 -1.34697518 0.178248169 0.6 -0.04562636 0.053608493 -0.85110316 0.39488561 0.7 -0.07627755 0.050665179 -1.50552211 0.132458887 0.8 -0.09853429 0.055568905 -1.77319119 0.076456254 0.9 -0.07905108 0.063051117 -1.25376176 0.210178213 0.95 -0.06179941 0.095404007 -0.6477654 0.517263352 0.05 -0.13061673 0.056315461 -2.31937595 0.02054558 0.1 -0.13696082 0.055121385 -2.48471298 0.013104103 0.2 -0.0176604 0.055280059 -0.31947138 0.749425929 0.3 -0.01831637 0.041963351 -0.43648499 6.63E-01 0.4 -0.01813342 0.039870149 -0.45481203 6.49E-01 0.5 -0.01887934 0.038121536 -0.49524091 6.21E-01 0.6 -0.00524658 0.040442168 -0.12973042 8.97E-01 0.7 0.010539736 0.044338884 0.237708653 8.12E-01 0.8 -0.02040608 0.051943989 -0.39284779 6.95E-01 0.9 -0.05931349 0.05973931 -0.99287198 3.21E-01 0.95 -0.04681162 0.060505425 -0.77367641 4.39E-01 0.05 0.599834198 0.04248118 14.1199985 6.27E-42 0.1 0.685548164 0.047793566 14.34394267 4.08E-43 0.2 0.740965374 0.058173622 12.73713668 6.67E-35 0.3 0.737754975 0.065947964 11.18692581 1.12E-27 0.4 0.783739193 0.068534438 11.43569892 8.69E-29 0.5 0.812501879 0.079472258 10.223717 1.46E-23 0.6 0.92835092 0.07873432 11.79093089 2.09E-30 0.7 0.98089851 0.07344035 13.35639761 5.52E-38 0.8 0.990699406 0.068821011 14.39530451 2.17E-43 0.9 0.984182113 0.037518385 26.23199555 9.63E-120 171 0.95 0.864654864 0.048980019 17.65321613 4.87E-62 Quantile Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.05 -0.04885987 0.005452484 -8.96102974 1.24E-18 0.1 -0.03537891 0.002683123 -13.1857201 4.00E-37 0.2 -0.03033186 0.003179192 -9.54074511 7.88E-21 0.3 -0.02725405 0.003194776 -8.5308168 4.42E-17 0.4 -0.02391445 0.00248291 -9.63162207 3.48E-21 0.5 -0.02025697 0.002452809 -8.25868401 3.93E-16 0.6 -0.01628004 0.003011001 -5.40685163 7.77E-08 0.7 -0.01357687 0.003841633 -3.53413976 0.000425014 0.8 -0.0071416 0.004208019 -1.69714038 0.089935176 0.9 0.005524516 0.007221832 0.764974399 4.44E-01 0.95 0.008219501 0.007859194 1.045845191 2.96E-01 0.05 0.387679497 0.145339417 2.667407817 7.75E-03 0.1 0.54148302 0.077470524 6.98953602 4.61E-12 0.2 0.474359624 0.097422323 4.869106057 1.27E-06 0.3 0.40179241 0.101212223 3.969801257 7.63E-05 0.4 0.392248098 0.076366178 5.136411293 3.28E-07 0.5 0.414924753 0.074653919 5.557976873 3.38E-08 0.6 0.42859081 0.092518897 4.632467792 4.02E-06 0.7 0.378007049 0.11760477 3.214215275 0.001343626 0.8 0.383997959 0.12307032 3.120150804 0.001851654 0.9 0.426563986 0.218890429 1.948755766 0.051562546 0.95 0.202926542 0.234638766 0.86484661 0.387299662 0.05 0.303640677 0.132340264 2.29439377 0.021943747 0.1 0.197152683 0.106126065 1.8577216 0.063458783 0.2 0.093869384 0.064765941 1.449363399 0.147503184 Quantile Process Estimates Equation: UNTITLED Specification: STB C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 User-specified process quantiles: 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 Display all coefficients C RM_RF SMB 172 HML NGANH_TCNH Quantile Process Estimates Equation: UNTITLED Specification: VCB C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 User-specified process quantiles: 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.3 0.027297399 0.065363635 0.417623633 0.676298679 0.4 -0.02085858 0.056720082 -0.367746 0.713128925 0.5 -0.00628075 0.04944273 -0.12703076 0.898937807 0.6 0.004109882 0.047364745 0.086770914 0.930868403 0.7 0.031087002 0.056143559 0.55370559 0.579885787 0.8 0.010966282 0.106260022 0.103202328 0.917820018 0.9 0.031437372 0.208748589 0.150599209 0.880317756 0.95 -0.05381716 0.224521401 -0.23969722 0.81060683 0.05 -0.00533591 0.115949014 -0.04601947 0.963302551 0.1 0.032342254 0.070604023 0.458079472 0.64698012 0.2 -0.07756377 0.055646729 -1.39386038 0.163623541 0.3 -0.09143688 0.046818842 -1.95299325 0.051057713 0.4 -0.0813094 0.043488841 -1.86966134 0.061779618 0.5 -0.04253534 0.044660494 -0.9524154 3.41E-01 0.6 -0.06999744 0.050021847 -1.39933727 1.62E-01 0.7 -0.01473487 0.049680215 -0.29659425 7.67E-01 0.8 0.006492248 0.082895425 0.078318527 0.937588025 0.9 -0.05019695 0.155800103 -0.32218817 0.747367511 0.95 -0.26670913 0.12965963 -2.05699437 0.039907302 0.05 0.382436797 0.08488868 4.505156614 7.29E-06 0.1 0.218362205 0.061187579 3.568734208 0.000373185 0.2 0.277353035 0.074056361 3.745161552 0.000189023 0.3 0.236790698 0.055655697 4.254563531 2.26E-05 0.4 0.208778406 0.044334958 4.709114765 2.78E-06 0.5 0.176212601 0.044445091 3.964725843 7.79E-05 0.6 0.182177056 0.054960269 3.31470459 0.00094542 0.7 0.263722857 0.083061693 3.175023849 0.001537211 0.8 0.249951346 0.081902408 3.051819258 0.002325687 0.9 0.360304683 0.129351868 2.785461778 0.005431134 0.95 0.372562448 0.196978271 1.891388558 0.058818467 173 Display all coefficients C RM_RF SMB Quantile Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.05 -0.02159321 0.002566154 -8.41462 1.13E-16 0.1 -0.01703159 0.002474235 -6.88357691 9.48E-12 0.2 -0.01312245 0.002580966 -5.08431677 4.29E-07 0.3 -0.00867262 0.002649563 -3.27322698 0.001094251 0.4 -0.00528707 0.002352121 -2.24778858 0.024774693 0.5 -0.00257933 0.002502228 -1.03081394 0.30284039 0.6 -0.00029127 0.00283878 -0.10260505 0.91829396 0.7 0.003384656 0.00333707 1.014259658 0.310667849 0.8 0.006732599 0.003656692 1.841172085 0.065848524 0.9 0.011194701 0.004107316 2.725551489 6.51E-03 0.95 0.00942852 0.005800332 1.625513965 1.04E-01 0.05 1.023463339 0.076729417 13.33860448 6.80E-38 0.1 1.023524801 0.074702887 13.70127507 9.54E-40 0.2 0.965713967 0.078222409 12.34574572 5.20E-33 0.3 0.964296623 0.07847073 12.28861548 9.73E-33 0.4 0.957749311 0.071276499 13.43709804 2.15E-38 0.5 0.957404041 0.076446677 12.52381499 7.26E-34 0.6 0.933253271 0.086993642 10.72783308 1.12E-25 0.7 0.941300798 0.102883414 9.149198665 2.47E-19 0.8 0.867540514 0.119028037 7.288539176 5.74E-13 0.9 0.758208028 0.124573996 6.086406907 1.56E-09 0.95 0.456468718 0.192574171 2.370352762 0.017931956 0.05 0.236201078 0.101211854 2.333729374 0.019777976 0.1 0.133327976 0.069042166 1.931109399 0.05371004 0.2 0.16924939 0.063275978 2.674781106 0.007581713 0.3 0.143635231 0.057482617 2.49875943 0.012598712 0.4 0.063581774 0.050067895 1.269911071 0.204367952 0.5 0.048612033 0.050947969 0.954150553 0.340203854 0.6 0.015765256 0.054924398 0.28703558 0.774135728 0.7 0.010428321 0.049776012 0.209504962 0.83409041 0.8 -0.013089 0.076651997 -0.1707588 0.864442848 0.9 -0.1250734 0.084668326 -1.47721595 0.139885955 0.95 -0.28628768 0.156825448 -1.825518 0.068176843 174 HML NGANH_TCNH 0.05 -0.12609733 0.06030839 -2.09087535 0.036753826 0.1 -0.05249601 0.061857633 -0.84865862 0.39624428 0.2 -0.02856029 0.052724988 -0.54168414 0.588138903 0.3 0.008970967 0.045691263 0.196338783 8.44E-01 0.4 0.044155586 0.03641604 1.212531261 2.26E-01 0.5 0.052177521 0.03461011 1.507580346 0.131931 0.6 0.007977422 0.038396899 0.20776213 0.835450737 0.7 -0.02601827 0.041061953 -0.63363449 0.526442812 0.8 0.009589424 0.063181145 0.151776681 0.879389152 0.9 0.03090853 0.100577447 0.307310746 0.758661361 0.95 0.023297202 0.11291263 0.206329459 0.836569345 0.05 0.349122837 0.049919617 6.9937003 4.49E-12 0.1 0.278288999 0.056995073 4.882685164 1.19E-06 0.2 0.265415987 0.05632031 4.712615894 2.74E-06 0.3 0.220911966 0.060567219 3.647385015 0.000276538 0.4 0.16732387 0.053467417 3.129454893 0.001794481 0.5 0.184012982 0.056177028 3.275591247 0.001085216 0.6 0.210892375 0.060575655 3.481470824 0.000516989 0.7 0.214630875 0.060880769 3.525429745 0.000439085 0.8 0.294837922 0.08264434 3.567551298 0.000374855 0.9 0.370429999 0.072389735 5.117161977 3.62E-07 0.95 0.532817428 0.107288054 4.966232578 7.84E-07 Quantile Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.05 -0.07391068 0.005576196 -13.2546765 3.58E-37 0.1 -0.06068761 0.007071957 -8.58144468 3.35E-17 0.2 -0.05280211 0.007071857 -7.46651221 1.74E-13 0.3 -0.03693132 0.005839205 -6.32471671 3.76E-10 Quantile Process Estimates Equation: UNTITLED Specification: BSI C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 User-specified process quantiles: 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 Display all coefficients C 175 RM_RF SMB HML 0.4 -0.03250346 0.005079611 -6.39880841 2.36E-10 0.5 -0.02819226 0.004947993 -5.69771639 1.58E-08 0.6 -0.01618291 0.005085328 -3.1822737 0.001504421 0.7 -0.00945727 0.006047139 -1.56392457 0.118138625 0.8 -0.00393098 0.00723561 -0.54328295 0.587051086 0.9 0.005329567 0.005704552 0.934265659 0.350383112 0.95 0.021909737 0.00909118 2.409999099 0.016124841 0.05 0.149251615 0.159189415 0.937572479 0.348681208 0.1 0.271899118 0.211138283 1.28777744 0.198109096 0.2 0.135830526 0.209810382 0.647396593 0.517517763 0.3 0.29253531 0.178511309 1.63874945 0.101567039 0.4 0.207760521 0.155639369 1.334884107 0.182205579 0.5 0.17052707 0.149244167 1.142604592 0.253465014 0.6 0.321410133 0.150404073 2.136977589 0.03283193 0.7 0.31709474 0.180654906 1.755251195 0.079509908 0.8 0.164718635 0.224506872 0.733690841 0.463302066 0.9 0.056583419 0.182614187 0.309852261 0.756735203 0.95 0.195334387 0.265775213 0.73496089 0.462528528 0.05 -0.10188297 0.203022196 -0.50183169 0.615891834 0.1 -0.06632433 0.160679554 -0.41277395 0.679857075 0.2 -0.05515479 0.150325403 -0.36690264 0.713766063 0.3 -0.23379016 0.11901953 -1.96430085 0.049760435 0.4 -0.29190936 0.118522494 -2.46290262 0.013942408 0.5 -0.20299905 0.127692519 -1.58974898 0.112194447 0.6 -0.2271692 0.128257689 -1.77119362 0.076820497 0.7 -0.20334215 0.112012729 -1.81534863 0.069757434 0.8 -0.18176221 0.107944185 -1.68385368 0.092509172 0.9 -0.08134748 0.124246269 -0.65472772 0.512787431 0.95 -0.1972757 0.19315625 -1.02132702 0.307336358 0.05 -0.03046424 0.129614659 -0.23503702 0.814226139 0.1 0.076989687 0.155714893 0.494427256 0.621108588 0.2 -0.04025251 0.12460002 -0.32305379 0.746719258 0.3 0.030064518 0.091342405 0.329140865 0.742115297 0.4 0.083808377 0.094811922 0.883943446 3.77E-01 0.5 0.06148935 0.096275705 0.638679826 5.23E-01 0.6 0.142915392 0.101202885 1.412167177 1.58E-01 0.7 0.063821533 0.111929638 0.570193329 5.69E-01 176 NGANH_TCNH 0.8 0.071199549 0.13522266 0.526535634 5.99E-01 0.9 -0.06212272 0.128067049 -0.48507968 6.28E-01 0.95 -0.16135601 0.167410869 -0.96383233 3.35E-01 0.05 0.303977026 0.107084511 2.83866475 4.62E-03 0.1 0.407220354 0.143940899 2.829080239 0.004757672 0.2 0.658174793 0.151581226 4.342060106 1.55E-05 0.3 0.587458489 0.115499891 5.086225484 4.33E-07 0.4 0.561700201 0.104794966 5.359992232 1.02E-07 0.5 0.571787559 0.110980043 5.152165606 3.08E-07 0.6 0.526091392 0.119387137 4.406600267 1.16E-05 0.7 0.586055579 0.136677669 4.287866372 1.97E-05 0.8 0.648736318 0.143695361 4.514664303 7.06E-06 0.9 0.638774639 0.122202945 5.227162395 2.08E-07 0.95 0.383055114 0.131113987 2.921542718 0.003558098 Quantile Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.05 -0.09940268 0.006809433 -14.5977906 1.10E-42 0.1 -0.05786021 0.017764058 -3.25715065 0.001175791 0.2 -0.03228416 0.012411037 -2.60124615 9.47E-03 0.3 -0.02703896 0.004897196 -5.52131502 4.63E-08 0.4 -0.02519003 0.004469553 -5.63591784 2.46E-08 0.5 -0.0315036 0.004419597 -7.12816103 2.39E-12 0.6 -0.0233429 0.004454494 -5.24030274 2.08E-07 0.7 -0.01832339 0.007229177 -2.53464475 0.011457578 0.8 -0.01852275 0.011298686 -1.63937164 0.10155357 0.9 -0.00382054 0.008463378 -0.45141984 0.651816966 0.95 0.023041466 0.007865477 2.929442907 0.003498305 0.05 0.033101979 0.195687552 0.169157306 0.86571834 Quantile Process Estimates Equation: UNTITLED Specification: SII C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 User-specified process quantiles: 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 Display all coefficients C RM_RF 177 SMB HML NGANH_TCNH 0.1 0.540663544 0.523087229 1.033601117 0.301654514 0.2 5.84E-01 0.385552744 1.52E+00 0.130031352 0.3 0.374183701 0.153282054 2.44114487 0.014870095 0.4 0.256864872 0.142783278 1.798984278 0.072421474 0.5 5.55E-17 0.140226318 3.96E-16 0.6 0.136033962 0.140406542 0.968857724 0.332927266 0.7 0.044812666 0.23017148 0.194692522 0.845686182 0.8 -0.42442346 0.395680871 -1.07264083 0.283775935 0.9 -0.61196151 0.240183273 -2.54789396 0.011035123 0.95 -0.14988345 0.22415649 -0.66865539 0.503920256 0.05 4.12E-02 0.187436443 2.20E-01 0.826073331 0.1 -0.24695992 0.407273313 -0.60637393 0.544449231 0.2 0.111750053 0.262104424 0.426356991 0.669969589 0.3 0.012652539 0.108980265 0.116099356 9.08E-01 0.4 0.008701743 0.086390081 0.100726185 0.919794637 0.5 -4.16E-17 0.089543501 -4.65E-16 1.00E+00 0.6 -0.14492547 0.09315403 -1.55576165 0.120184953 0.7 -0.32493612 0.124116211 -2.61799903 0.009022394 0.8 -0.70624961 0.167973434 -4.20453158 2.93E-05 0.9 -3.85E-01 0.219433998 -1.76E+00 0.079515719 0.95 -0.110077 0.151754795 -0.72536095 0.468455978 0.05 -0.09218041 0.171196464 -0.53844807 0.590426871 0.1 -0.96103486 0.206434541 -4.65539759 3.82E-06 0.2 -0.39520567 0.134448849 -2.93944999 0.003388554 0.3 -0.14588581 0.079529922 -1.8343512 0.066996293 0.4 -0.04220327 0.072147657 -0.58495697 0.558751882 0.5 0.0751815 0.6 -0.00671181 0.086333638 -0.07774275 0.938053343 0.7 -5.60E-02 0.152040507 -3.68E-01 0.712848491 0.8 0.010511483 0.169682893 0.061947805 0.950620834 0.9 0.009111108 0.148240347 0.061461732 0.951007797 0.95 -0.0118025 0.101689729 -0.11606383 0.907632903 0.05 0.02839568 0.117118387 0.242452795 0.808495351 0.1 0.016916653 0.429115124 0.039422179 0.96856424 0.2 0.059494853 0.292008954 0.203743248 0.838609192 0.3 0.056401716 0.104086387 0.541874083 0.588065554 0.4 -0.00364132 0.076189873 -0.0477927 0.961894123 178 0.5 1.43E-17 0.075248715 1.90E-16 0.6 0.081506146 0.071428926 1.141080374 0.254199242 0.7 0.235383868 0.134130473 1.754887336 0.079685247 0.8 0.563573991 0.232134037 2.427795594 0.015424274 0.9 0.455483654 0.168765621 2.698912563 0.007112584 0.95 0.141218809 0.117696053 1.199860197 0.230571014 Quantile Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.05 -0.06985843 0.008114059 -8.6095541 2.69E-17 0.1 -0.05269693 0.007383464 -7.13715531 1.79E-12 0.2 -0.03384825 0.0055003 -6.15389204 1.08E-09 0.3 -0.02559253 0.004598353 -5.56558574 3.33E-08 0.4 -0.01869671 0.004271701 -4.3768783 1.33E-05 0.5 -0.01882221 0.004211204 -4.46955607 8.70E-06 0.6 -0.01225811 0.00500669 -2.44834671 0.014516467 0.7 -0.00023494 0.006098933 -0.03852177 0.969279094 0.8 0.008695767 0.006092872 1.427203178 0.153822952 0.9 0.016812029 0.006020499 2.79246426 0.005327188 0.95 0.023515949 0.00577559 4.071609872 5.02E-05 0.05 0.214645867 0.233747075 0.918282579 0.358684885 0.1 0.432025439 0.224604917 1.923490571 5.47E-02 0.2 0.55022032 0.15735404 3.496702841 0.000491034 0.3 0.517425697 0.142960395 3.619363935 0.000309616 0.4 0.541167866 0.134480701 4.024130303 6.14E-05 0.5 0.410131319 0.130951885 3.131923763 0.001785396 0.6 0.482221424 0.153431041 3.142919592 0.001720285 0.7 0.619484174 0.179324421 3.454544399 0.000573564 0.8 0.596595418 0.184087732 3.240821168 0.001229855 Quantile Process Estimates Equation: UNTITLED Specification: PGI C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 User-specified process quantiles: 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 Display all coefficients C RM_RF 179 SMB HML NGANH_TCNH 0.9 0.492465129 0.182845017 2.693347276 0.007188208 0.95 0.36442185 0.186121558 1.957977652 0.050500991 0.05 0.042996974 0.245378382 0.175227229 0.860935363 0.1 0.18165396 0.228820036 0.793872614 0.427451564 0.2 0.151778456 0.145930045 1.040076811 0.298547116 0.3 0.116615634 0.099274513 1.174678477 0.24039356 0.4 0.076967952 0.07998497 0.962280193 0.336133635 0.5 0.02878464 0.073230988 0.393066397 0.694351387 0.6 -0.0532228 0.086570504 -0.61479143 0.5388276 0.7 -0.02396786 0.108270798 -0.22136955 0.824848366 0.8 0.14576162 0.135618168 1.0747942 0.28271737 0.9 0.152914787 0.179936261 0.849827523 0.39561752 0.95 0.067663404 0.093650593 0.722509082 0.470144761 0.05 -0.11593227 0.219686509 -0.52771686 0.59780898 0.1 -0.15267454 0.137755899 -1.10829768 0.267990752 0.2 0.029158428 0.106556317 0.273643352 0.784413312 0.3 0.018376446 0.073861268 0.248796783 0.803567339 0.4 -0.06354904 0.061949292 -1.02582356 0.305214445 0.5 -0.03011195 0.06486879 -0.46419773 0.642603706 0.6 -0.01585695 0.073559261 -0.21556697 0.829367773 0.7 0.106913067 0.091525096 1.168128432 0.243023967 0.8 0.129376718 0.10140511 1.275840221 0.202298257 0.9 0.057020067 0.135113731 0.422015339 0.673101464 0.95 -0.10546327 0.13211734 -0.79825456 0.424905899 0.05 0.212790026 0.165503411 1.285713837 0.198830533 0.1 0.146672823 0.183221304 0.800522752 0.423591698 0.2 0.184593493 0.124384615 1.484054065 0.138099039 0.3 0.121359465 0.080388507 1.509661898 0.131434925 0.4 0.038290526 0.071130751 0.53831185 0.590477516 0.5 0.018553074 0.069866431 0.26555062 0.790638202 0.6 0.091329486 0.09038808 1.010415155 0.312532583 0.7 0.110501187 0.117358406 0.941570283 0.3466324 0.8 0.290507463 0.136828394 2.123151894 0.033977927 0.9 0.296702076 0.141889869 2.091073009 0.036764906 0.95 0.149816926 0.114667766 1.306530428 0.191662484 180 PHỤ LỤC KiỂM ĐỊNH SỰ KHÁC NHAU CỦA CÁC HỆ SỐ TRONG MÔ HÌNH FAMA-FRENCH VỚI HỆ SỐ NGÀNH ỨNG VỚI CÁC MỨC PHÂN VỊ KHÁC NHAU Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: AGR C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 53.34466378 32 0.010340875 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 68.43961921 32 0.000186989 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: CTG C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: EIB C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary 181 Wald Test 77.64555123 32 1.15E-05 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 68.69661203 32 0.000173515 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 45.64730844 32 0.055803112 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 49.91252 32 0.0227 Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: SSI C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: STB C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: VCB C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED 182 Specification: BID C RM SMB HML TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 58.3679 32 0.003 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 99.55092 32 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 91.36097 32 Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: MBB C RM SMB HML TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: PGI C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: SII C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients 183 Test Summary Wald Test Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 186.8105 32 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 62.8674 32 0.0009 Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 59.81127 32 0.002 Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: HCM C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test Quantile Slope Equality Test Equation: UNTITLED Specification: OGC C RM_RF SMB HML NGANH_TCNH Estimated equation quantile tau = 0.5 Number of test quantiles: 10 Test statistic compares all coefficients Test Summary Wald Test ... phân vị phân tích đầu tư chứng khoán 1.1 Phân tích đầu tư chứng khoán 1.1.1 Khái niệm phân tích đầu tư chứng khoán Phân tích chứng khoán bước khởi đầu cho hoạt động đầu tư chứng khoán Mục tiêu phân. .. thị trường chứng khoán biến động thông qua công cụ thống kê – hồi quy phân vị Với hai ý tư ng trình bày trên, đề tài Phân tích đầu tư chứng khoán thị trường chứng khoán Việt nam phương pháp thống. .. cứu phân tích đầu tư chứng khoán, cụ thể cổ phiếu Phần cuối chương giới thiệu phương pháp Thống kê phân vị tổng quan nghiên cứu có giới Việt Nam phân tích đầu tư chứng khoán ứng dụng Thống kê phân
- Xem thêm -

Xem thêm: LA phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam bằng phương pháp thống kê phân vị , LA phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam bằng phương pháp thống kê phân vị , LA phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam bằng phương pháp thống kê phân vị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay