Đề đa HSG địa 8 phù ninh 2015 2016

4 202 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 09:40

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2015-2016 MÔN THI: ĐỊA LÍ Thời gian làm 120 phút Câu (3,0 điểm) Đông Nam Á có cảnh quan tự nhiên đa dạng tài nguyên thiên nhiên giàu có, phong phú Em so sánh đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi Đông Nam Á đất liền Đông Nam Á hải đảo Câu (4,0 điểm) Trình bày đặc điểm sông ngòi Châu Á? Giải thích sông ngòi Châu Á phân bố không đồng có chế độ nước phức tạp? Câu (5,0 điểm) Trình bày đặc điểm địa hình Việt Nam? Địa hình nước ta có ảnh hưởng tới khí hậu? Câu (5,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Lượng mưa lưu lượng theo tháng năm lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây) Tháng Lượng mưa (mm) 19,5 25,6 34,5 104,2 222,0 262,8 315, Lưu lượng (m3/s) 131 110 914 7986 1071 1893 4692 10 11 12 335,2 271,9 170, 59,9 17,8 9246 4122 281 1746 6690 a) Trên hệ trục tọa độ, vẽ biểu đồ thể chế độ mưa chế độ dòng chảy lưu vực sông Hồng b) Nhận xét mùa mưa mùa lũ lưu vực sông Hồng mối quan hệ chúng Câu (3,0 điểm) Nêu mạnh hạn chế thiên nhiên khu vực đồi núi đến việc phát triển kinh tế, xã hội nước ta Hết (Thí sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam tái năm 2009 đến phòng thi) Họ tên thí sinh Số báo danh: http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HD CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2015-2016 M«n: ĐỊA LÍ Câu Câu (3,0đ) Nội dung Đặc điểm Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á hải đảo - Chủ yếu đồi núi theo - Nhiều đảo, nhiều đồi hướng Tây Bắc – Đông núi, đồng bằng, có Nam Bắc – Nam, xen nhiều núi lửa (tập trung Địa hình kẽ đồng nhiều đảo giới, thung lũng rộng hiều núi lửa hoạt ( 0,5 đ) động) (0,5đ) - Nằm vành đai khí - Xích đạo nhiệt đới hậu nhiệt đới gió mùa, có gió mùa ẩm Khí hậu gió mùa đông lạnh phần bắc Mianma, bắc Việt Nam ( 0,5đ) ( 0,5 đ) - Dày đặc, nhiều sông lớn: - Ít sông, sông ngắn Sông ngòi Sông Hồng, Mê Kông… dốc ( 0,5đ) ( 0,5 đ) Câu * Đặc điểm sông ngòi Châu Á (4,0đ) - Sông ngòi Châu Á phát triển có nhiều hệ thống sông lớn.Dẫn chứng - Các sông Châu Á phân bố không đồng có chế độ nước phức tạp + Ở Bắc Á: Mạng lưới sông dày đặc Các sông lớn đề chảy theo hướng từ nam lên bắc Mùa đông sông bị đóng băng Mùa xuân băng tuyết tan, nước sông lên cao + Ở Đông Á, Đông Nam Á Nam Á: Mưa nhiều nên mạng lưới sông dày đặc, nhiều sông lớn Khí hậu gió mùa nên chế độ nuwóc theo mùa: Lũ cao làcuối hạ, đầu thu;nước cạn vào cuối đông đầu xuân + Ở Tây Nam Á Tung Á: Khí hậu khô hạn nên sông ngòi phát triển Có số sông lớn nhờ nước băng, tuyết tan từ núi cao Lượng nước sông hạ lưu giảm Một số sông nhỏ chết hoang mạc - Sông Bắc Á có giá trị giao thông, thủy điện Các nơi khác sông có giá trị cung cấp nước, thủy điện, giao thông, du lịch, nghề cá * Vì sông ngòi Châu Á phân bố không đồng có chề độ nước phức tạp - Do khí hậu châu Á phân hóa đa dạng thành nhiều đới, nhiều kiểu khác nhau: Khu vực có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, có nhiều sông, sông lớn( Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Bắc á) Khu vực khí hậu khô hạn sông ngòi phát triển - Ngoài nước mưa sông Châu Á cung cấp nguồn nước băng, tuyết tan nên chế độ nước phức tạp Câu a Đặc điểm địa hình Việt Nam (5,0đ) * Đồi núi phận qua trọng cấu trúc địa hình Việt Nam - Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, chủ yếu đồi núi thấp(chiếm 85%),núi cao chiếm 1% - Đồi núi tạo thành cánh cung hướng biển Đông chạy dài 1400 km từ Tây Bắc tới Đông Nam Bộ, nhiều nhánh núi ăn sát biển - Đồng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ đất liền bị đồi núi ngăn cách thành nhiều khu vực * Địa hình nước ta Tân Kiến tạo nâng lên tào thành nhiều bậc nhau: - Vận động tạo núi Hi ma lay a làm cho địa hình nước ta nâng cao phân thành nhiều bậc nhau: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 Điểm 3.0đ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 - Địa hình thấp dần từ nội địa biển, trùng với hướng tây bắc đông nam thể qua hướng chảy dòng sông - Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu tây bắc- đong nam vòng cung * Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa chịu tác động mạnh mẽ người: - Địa hình bị phong hóa mạnh mẽ, bị xói mòn,cắt xẻ, xâm thực… - Nước mưa hòa tan đá vôi tạo nên địa hình cacsxto độc đáo,những hanh động lớn,kì vĩ phổ biến Việt Nam - Xuất nhiều địa hình nhân tạo b Ảnh hưởng địa hình tới khí hậu - Địa hình làm khí hậu phân hóa mạnh mẽ theo không(Phân hóa theo đai cao, phân hóa theo chiều bắc nam, chiều đông- tây) gian tạo miền khí hậu khác nhâu toàn quốc (Ví dụ) Câu (5.0đ) a) Vẽ biểu đồ: - Dạng biểu đồ: Vẽ biểu đồ kết hợp cột đường (biểu đồ hai trục tung) + Biểu đồ lượng mưa: hình cột + Biểu đồ lưu lượng: đường biểu diễn - Yêu cầu: + Đầy đủ: tên biểu đồ, đơn vị trục tung, thích + Chính xác: xác số liệu tháng, cân đối, đẹp Nếu thiếu yêu cầu trừ 0,25 điểm yêu cầu thiếu 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3,0 Biểu đồ thể chế độ mưa chế độ dòng chảy lưu vực sông Hồng Câu (3,0đ) b) Nhận xét: - Mùa mưa kéo dài tháng: từ tháng đến tháng 10, có lượng mưa tháng lớn 1/12 lượng mưa năm - Mùa lũ kéo dài tháng: từ tháng đến tháng 10, có lưu lượng dòng chảy lớn 1/12 lưu lượng dòng chảy năm - Mùa mưa mùa lũ lưu vực sông Hồng trùng nhau, nhiên mùa lũ chậm tháng Nêu mạnh hạn chế thiên nhiên khu vực đồi núi đến việc phát triển kinh tế, xã hội nước ta * Các mạnh: - Là khu vực tập trung nhiều tài nguyên khoáng sản, thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp đa ngành (dẫn chứng) http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 2,0 0,75 0,75 0,5 2,0 0,5 - Rừng đất trồng tạo sở phát triển nông – lâm nghiệp nhiệt đới (dẫn 0,5 chứng) - Các sông có tiềm thủy điện lớn (dẫn chứng) 0,5 - Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch (dẫn chứng) 0,5 * Các hạn chế: 1,0 - Địa hình bị chia cắt, nhiều sông suối, sườn dốc gây khó khăn cho việc phát 0,25 triển giao thông, khai thác tài nguyên, giao lưu kinh tế vùng - Mưa nhiều, độ dốc lớn nên hay xảy thiên tai lũ quét, xói mòn, lũ 0,25 nguồn, trượt lở đất ) - Có nguy động đất cao đứt gãy sâu 0,25 - Nhiều thiên tai khác lốc, mưa đá, sương muối, rét hại gây ảnh hưởng đến 0,25 đời sống dân cư Điểm toàn 20,0 Lưu ý chấm bài: - Tổng điểm toàn 20 điểm (không làm tròn số) - Bài làm thiếu, sai kiến thức bản, vận dụng kỹ địa lí phương pháp làm hạn chế…thì tuỳ mức độ trừ điểm thích hợp - Học sinh trình bày theo cách khác đáp ứng yêu cầu cho điểm tối đa http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 ...PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HD CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2015- 2016 M«n: ĐỊA LÍ Câu Câu (3,0đ) Nội dung Đặc điểm Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á hải đảo - Chủ yếu... 0.25 0.25 - Địa hình thấp dần từ nội địa biển, trùng với hướng tây bắc đông nam thể qua hướng chảy dòng sông - Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu tây bắc- đong nam vòng cung * Địa hình nước... * Địa hình nước ta Tân Kiến tạo nâng lên tào thành nhiều bậc nhau: - Vận động tạo núi Hi ma lay a làm cho địa hình nước ta nâng cao phân thành nhiều bậc nhau: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề đa HSG địa 8 phù ninh 2015 2016 , Đề đa HSG địa 8 phù ninh 2015 2016 , Đề đa HSG địa 8 phù ninh 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay