Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng cơ sở

22 217 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 09:15

) Trong C­¬ng lÜnh (bæ sung, ph¸t triÓn n¨m 2011), Đảng ta xác định:ĐCSVN là Đảng cầm quyền, LĐ Nhà nước và XH. Đảng LĐ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về ch.sách và chủ trương lớn; bằng c.tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, t.chức, k.tra, g.sát và bằng h.động gương mẫu của ĐV Bài 8: I MI PHNG THC LNH O CA NG C S I (QUAN NIM) KHái NIM V PHNG THC LNH O CA NG, PHNG THC LNH O CA NG C S Khỏi nim ca ng ta v phng thc lónh o (PTL) ca ng a) Trong Cơng lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), ng ta xỏc nh: CSVN l ng cm quyn, L Nh nc v XH ng L bng cng lnh, chin lc, cỏc nh hng v ch.sỏch v ch trng ln; bng c.tỏc tuyờn truyn, thuyt phc, ng, t.chc, k.tra, g.sỏt v bng h.ng gng mu ca V ng th.nht L c.tỏc CB v q.lý i ng CB, gii thiu nhng V u tỳ cú n.lc v ph.cht vo h.ng cỏc c quan L ca HTCT ng L thụng qua TCng v V h.ng cỏc t.chc ca HTCT, tng cng ch tr.nhim cỏ nhõn, nht l ngi ng u ng thng xuyờn nõng cao NL cm quyn v hiu qu L, ng thi phỏt huy mnh m vai trũ, tớnh ch.ng, s.to v tr.nhim ca cỏc t.chc khỏc HTCT b) nh ngha v PTL ca ng T khỏi nim nờu Cng lnh, rỳt nh ngha v PTL ca ng l h thng cỏc h.thc, ph.phỏp, q.ch, q.trỡnh, l li lm vic m ng s dng tỏc ng vo cỏc t.chc HTCT, cỏc l.vc .sng XH v ton XH nhm th.hin thng li nh.v CM c) Nhng nhn xột - (1) PTL ca ng cú vai trũ rt quan trng i vi ch.lng, hiu qu L ca ng, nu chn c PTL ỳng thỡ ch.lng, hiu qu s cao - (2) PTL ca ng q.h mt thit v chu s chi phi ca n.dung, ch th, .tng L v .kin, h.cnh h.ng Quan nim v PTL ca ng c s (CS) a c im s L ca .b, ch.b CS - (1) N.dung L rt a dng - (2) Tớnh cht L gn lin v trc tip vi thc tin, vi h.ng ca ND - (3) Phm vi L mt phm vi nht nh hoc khỏ rng - (4) i tng L rt ụng o, a dng, phong phỳ b T quan nim chung v c im nờu trờn, rỳt quan nim PTL ca ng c s l h thng cỏc h.thc, ph.phỏp, q.ch, q.trỡnh, l li lm vic c s dng tỏc ng vo i tng L c s nhm th.hin thng li nh.v chớnh tr II S CN THIT M PTL CA .B, CH.B CS, xut phỏt: T vai trũ ca PTL T nh.v ch.tr ca CS giai on hin T s bin i ca mụi trng L, s ph.trin ca .tng L T yờu cu phỏt huy nhng u im, khc phc nhng nhc im, hn ch v PTL III GII PHP CH YU I MI PTL CA NG B, CHI B C S Quỏn trit v th.hin nhng q.im ch o ca ng v M PTL Nõng cao nhn thc v: ch.nng, nh.v; s cn thit M PTL v th.hin vai trũ ht nhõn ch.tr ca .b, ch.b CS ĐM cách NQ việc quán triệt, t.chc th.hiện NQ Đảng CS 4 XD v t.hin cỏc quy ch lm vic Chm lo XD i ng CB CS cú ch.lng tt, cú ph.cỏch l.vic kh.hc Kin ton, nõng cao ch.lng cỏc c quan, b phn tham mu ca c.y Phỏt huy vai trũ ca cỏc on th v tng cng s L ca cp trờn trc tip i vi M PTL ca .b, ch.b CS / Câu hỏi bi tập Câu hỏi: Đồng chí trình bày nhận thức PTL ca ng c s? Bài tập: Xử lý đơn khiếu kiện tập thể UBND x ã H.Đ - Thờng vụ Đảng ủy xã H.Đ nhận đợc đơn tố cáo UBND xã định số khoản thu cao quy định Nhà nớc Ngời đứng tên Nguyễn Thị H, kèm theo có chữ ký, họ tên 82 ngời Tất phụ nữ - Cách giải Thờng vụ Đảng ủy xã H.Đ: + Thờng vụ họp, rà soát lại khoản thu ngân sách xã Qua thấy rằng, tất khoản thu đợc Đảng ủy xã bàn bạc đề chủ trơng Tiếp HĐND xã họp, bàn bạc định số lợng khoản thu mức thu khoản với đối tợng cụ thể Đối chiếu với đơn tố cáo, Thờng vụ thấy: UBND xã thực định HĐND khoản thu, mức thu với đối tợng Thờng vụ kết luận, nội dung kiện không thật, có tính chất vu khống Thờng vụ đạo UBKT đảng ủy tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến động + UBKT tiếp xúc trực tiếp với 82 ngời có tên đơn, nghe họ trình bày lý khiếu kiện Hầu hết số ngời ký tên đơn cho biết: Chị H nói rằng, có ngời quen UBND xã nói UBND định số khoản thu cao quy định Nhà nớc, nên họ ký vào đơn khiếu kiện UBKT sơ kết luận: ngời chủ mu chị H, 82 ngời ngời bị H lợi dụng Tiếp đó, UBKT làm việc với chị H, nghe chị trình bày động viết đơn Chị H thừa nhận: thấy xã thu số khoản cao mức thu xã bên cạnh chị nghi UBND xã chiếm dụng khoản chênh lệch không đợc biết xã công khai khoản thu, mức thu với đối tợng Chị H thừa nhận lấy chữ ký trớc viết đơn sau Trên sở đó, UBKT yêu cầu chị H viết đọc kiểm điểm hành vi sai trái trớc máy ghi âm Sau đó, Thờng trực Đảng ủy cho phát băng thừa nhận khuyết điểm H để nhân dân toàn xã biết Hỏi: Cách giải Thờng vụ Đảng ủy xã H.Đ nh có không? Vì sao? Gợi ý làm tập - (1) Thụng qua bi tp, chng t iu gỡ? - (2) Tổ chức đảng trực tiếp giải có không? - (3) Tổ chức đảng lãnh đạo việc giải nh nào? - (4) Qua tình rút kiến nghị điều hợp lý, sâu sắc? - (1) Thụng qua bi tp, chng t: Tổ chức đảng xã Đ.H lấn sân, bao biện làm thay buông lỏng lãnh đạo việc giải đơn tố cáo - (2) Tổ chức đảng trực tiếp giải không + Thờng vụ Đảng ủy xã Đ.H nhận đợc đơn tố cáo U ban nhõn dõn Cách giải Thờng vụ Đảng ủy xã: Thờng vụ họp, rà soát lại khoản thu ngân sách xã Thờng vụ đạo U ban Kim tra đảng ủy tiếp tục làm rõ nguyên nhân Lẽ ra, Thờng vụ Đảng ủy xã Đ.H nhận đợc đơn tố cáo U ban nhõn dõn xã, phải hớng dẫn công dân hoc làm công văn gửi đến quan có thẩm quyền giải + UBKT tiếp xúc trực tiếp với 82 ngời có tên đơn UBKT sơ kết luận: ngời chủ mu chị H, 82 ngời ngời bị chị H lợi dụng Tiếp đó, UBKT làm việc với chị H, nghe chị trình bày động viết đơn Trên sở U ban Kim tra yêu cầu chị H viết đọc kiểm điểm hành vi sai trái trớc máy ghi âm Sau đó, Thờng trực Đảng ủy cho phát băng thừa nhận khuyết điểm H để nhân dân toàn xã biết Cách giải không chức tổ chức đảng có dấu hiệu không tôn trọng nhân phẩm phụ nữ - (3) Tổ chức đảng lãnh đạo việc giải + Khi Thờng vụ Đảng ủy xã Đ.H nhận đợc đơn, phải nghiên cứu để xác định nội dung, gửi, bị đơn tổ chức có thẩm quyền (nh Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, Thanh tra nhân dân, Hi ng nhõn dõn xã, hay quan cấp trên) giải hợp lý + Sau đó, Thờng vụ Đảng ủy xã Đ.H phải hớng dẫn công dân, hoc lm công văn gửi đến quan có thẩm quyền giải Thờng vụ Đảng ủy theo dõi việc giải quyết, ngh báo cáo kết lãnh đạo việc thực kết giải Nếu có liên quan đến cán bộ, đảng viên, trực tiếp đề nghị xử lý theo thẩm quyền + Thờng vụ Đảng ủy xã Đ.H nhận đợc đơn Ngời đứng tên Nguyễn Thị H, kèm theo có chữ ký, họ tên 82 ngời Tất phụ nữ Thờng vụ Đảng ủy lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã Đ.H xem xét lại việc thực vai trò, chức năng, nhiệm vụ hội viên tham gia viết, ký tên vào đơn tố cáo không quy định + Chị H nói rằng, có ngời quen UBND xã nói UBND định số khoản thu cao quy định Nhà nớc Thờng vụ Đảng ủy lãnh đạo UBND xã Đ.H xem xét lại nội cá nhân UBND tung tin, dẫn tới công dân viết đơn tố cáo - (4) Qua tình rút kiến nghị điều hợp lý, sâu sắc? ... Cách giải Thờng vụ Đảng ủy xã H.Đ nh có không? Vì sao? Gợi ý làm tập - (1) Thụng qua bi tp, chng t iu gỡ? - (2) Tổ chức đảng trực tiếp giải có không? - (3) Tổ chức đảng lãnh đạo việc giải nh nào?... Thụng qua bi tp, chng t: Tổ chức đảng xã Đ.H lấn sân, bao biện làm thay buông lỏng lãnh đạo việc giải đơn tố cáo - (2) Tổ chức đảng trực tiếp giải không + Thờng vụ Đảng ủy xã Đ.H nhận đợc đơn tố... dân toàn xã biết Cách giải không chức tổ chức đảng có dấu hiệu không tôn trọng nhân phẩm phụ nữ - (3) Tổ chức đảng lãnh đạo việc giải + Khi Thờng vụ Đảng ủy xã Đ.H nhận đợc đơn, phải nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng cơ sở, Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng cơ sở, Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay