Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 10

3 494 3

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

. Mã kí hiệu Đ02V-08-KTHKI10 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 10 Môn thi: Ngữ văn Năm 2008 Th i gian làm b i: 90' (Đề này gồm 10 câu, 02 trang) PHẦN I. Trắc. đ i của bà hàng nước từ ng i thứ nhất. NGƯ I RA ĐỀ: NGUYỄN THANH TÙNG Mã kí hiệu HD02V-08-KTHKI10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 10 MÔN NGỮ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 10, Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 10, Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn